Організм людини єдине ціле. Методи фізіологічних дослідженьСкачати 343.47 Kb.
Дата конвертації06.04.2017
Розмір343.47 Kb.
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1
Тема: ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ – ЄДИНЕ ЦІЛЕ. МЕТОДИ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Мета: виявити закономірності розвитку організму людини й особливості функціонування його фізіологічних систем на різних етапах онтогенезу.

ХІД РОБОТИ
І Теоретична частина:

1. Фізіологія як наука, поняття про вікову фізіологію.

2.Історичний нарис розвитку фізіології.

3.Розвиток фізіології в Україні.

4. Методи фізіологічних досліджень.

5. Системний принцип організації фізіологічних функцій в онтогенезі.


ІІ Практична частина:

 1. Схематично представити загальну будову організму людини.

 2. Назвати регулюючі системи організму.

 3. Скласти фізіологічний словник: організм, функція, фізіологічна система, функціональна система.

Запам’ятайте: Організм – складна, ієрархічно організована система органів і структур, що забезпечують життєдіяльність і взаємодію з оточуючим середовищем. Елементарною одиницею організму є клітина. Сукупність клітин східних за походженням, будовою, функціями утворюють тканини. Тканини утворюють органи, які виконують певні функції.

Функція – специфічна діяльність органу або системи.

Фізіологічна система – сукупність органів і тканин, поєднаних спільною функцією.

Функціональна система – динамічне поєднання різних органів або їх елементів, діяльність яких спрямована на досягнення певної цілі, корисного результату.
ІІІ Самостійна робота: назвіть українських вчених вчений, які зробили вагомий внесок у розвиток фізіології.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Що таке фізіологія?

 2. Дайте визначення вікової фізіології.

 3. Що вивчає валеологія?

 4. Які завдання курсу вікової фізіології з основами валеології?

 5. Дайте визначення клітини, тканини, органу, системи органів.

 6. Які системи організму є регулюючими? Чому?

 7. Назвіть принципи організації фізіологічних функцій в процесі онтогенезу.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с. . С. 4 – 43.

 2. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С. с 7 – 23.

 3. Антипчук Ю.П. Анатомія і фізіологія дитини / Антипчук Ю.П. – К.: Вища школа, 1984. С. 6 – 18.

 4. Савка В.Г. Спортивна морфологія: Навчальний посібник / За ред. Радька М.М. – Чернівці: Книги - 21, 2005. – 196 с. С. 6 - 23

 5. Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма / Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. – Просвещение, 1976. С. 6 – 11.


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Тема:РОЗВИТОК ЛЮДИНИ В ОНТОГЕНЕЗІ.

Мета: виявити закономірності розвитку організму дитини й особливості функціонування його фізіологічних систем на різних етапах онтогенезу.

ХІД РОБОТИ
І Теоретична частина:

1.Становище людини в природі.

2.Типи конституції людини.

3.Закономірності онтогенетичного розвитку.


ІІ Практична частина:

 1. Скласти таблицю вікової періодизації.

 2. Законспектувати основні поняття.

2. Встановити критичні періоди в постнатальному онтогенезі.
ІІІ Самостійна робота: охарактеризуйте критичні періоди пренатального онтогенезу людини.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Які типи конституції людини Ви знаєте.

 2. Дайте визначення вікової фізіології.

3. Що вивчає валеологія?

4. Які завдання курсу вікової фізіології з основами валеології?

5. Назвіть принципи організації фізіологічних функцій в процесі онтогенезу.

6. Які критичні періоди є у постнатальному розвитку дитини?

Література


 1. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с. . С. 4 – 43.

 2. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С. с 7 – 23.

 3. Антипчук Ю.П. Анатомія і фізіологія дитини / Антипчук Ю.П. – К.: Вища школа, 1984. С. 6 – 18.

 4. Савка В.Г. Спортивна морфологія: Навчальний посібник / За ред. Радька М.М. – Чернівці: Книги - 21, 2005. – 196 с. С. 6 - 23

 5. Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма / Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. – Просвещение, 1976. С. 6 – 11.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема: ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗБУДЛИВИХ ТКАНИН. МЕМБРАННИЙ ПОТЕНЦІАЛ СПОКОЮ

Мета: вивчити основні властивості збудливих тканин, мембранний потенціал спокою, механізм виникнення потенціалу дії, закони подразнення.

Хід роботи.
І. Теоретична частина:

1. Мембранний потенціал спокою.

2. Механізм виникнення потенціалу дії.

3.Закони подразнення.


ІІ. Практична частина:

 1. Запишіть рівняння Нернста. Описати формування мембранного потенціалу спокою.

 2. Охарактеризуйте системи руху іонів крізь мембрану.

 3. Законспектуйте та вивчіть закони подразнення.

 4. Опишіть закони проведення збудження.

 5. Схематично представити будову мембрани. Охарактеризуйте системи руху іонів крізь мембрану.

ІІІ САМОСТІЙНА РОБОТА: Законспектувати аксонний транспорт
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що таке мембранний потенціал спокою?

2. Механізм виникнення потенціалу дії.

3.Які закони подразнення Ви знаєте? 1. Запишіть рівняння Нернста. Описати формування мембранного потенціалу спокою.

 2. Охарактеризуйте системи руху іонів крізь мембрану.

 3. Опишіть закони проведення збудження.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с. . С. 4 – 43.

 2. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С. с 7 – 23.

 3. Антипчук Ю.П. Анатомія і фізіологія дитини / Антипчук Ю.П. – К.: Вища школа, 1984. С. 6 – 18.

 4. Савка В.Г. Спортивна морфологія: Навчальний посібник / За ред. Радька М.М. – Чернівці: Книги - 21, 2005. – 196 с. С. 6 - 23

 5. Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма / Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. – Просвещение, 1976. С. 6 – 11.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Тема: ФІЗІОЛОГІЯ ЗБУДЛИВИХ ТКАНИН. ПОТЕНЦІАЛ ДІЇ.

Мета: вивчити основні властивості збудливих тканин, мембранний потенціал спокою, механізм виникнення потенціалу дії, закони подразнення.

Хід роботи.
І. Теоретична частина:

1. Мембранний потенціал спокою.

2. Механізм виникнення потенціалу дії.

3.Закони подразнення.


ІІ. Практична частина:

 1. Запишіть рівняння Нернста. Описати формування мембранного потенціалу спокою.

 2. Охарактеризуйте системи руху іонів крізь мембрану.

 3. Законспектуйте та вивчіть закони подразнення.

 4. Опишіть закони проведення збудження.

 5. Схематично представити будову мембрани. Охарактеризуйте системи руху іонів крізь мембрану.

ІІІ САМОСТІЙНА РОБОТА: Законспектувати аксонний транспорт
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що таке мембранний потенціал спокою?

2. Механізм виникнення потенціалу дії.

3.Які закони подразнення Ви знаєте? 1. Запишіть рівняння Нернста. Описати формування мембранного потенціалу спокою.

 2. Охарактеризуйте системи руху іонів крізь мембрану.

 3. Опишіть закони проведення збудження.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с. . С. 4 – 43.

 2. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С. с 7 – 23.

 3. Антипчук Ю.П. Анатомія і фізіологія дитини / Антипчук Ю.П. – К.: Вища школа, 1984. С. 6 – 18.

 4. Савка В.Г. Спортивна морфологія: Навчальний посібник / За ред. Радька М.М. – Чернівці: Книги - 21, 2005. – 196 с. С. 6 - 23

 5. Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма / Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. – Просвещение, 1976. С. 6 – 11.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

НЕРВОВА СИСТЕМА: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. РЕФЛЕКТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Мета: вивчити основні функції нервової системи.

ХІД РОБОТИ

І Теоретична частина: 1. Еволюція нервової системи.

 2. Класифікація нервової системи.

 3. Нейронна теорія будови нервової системи.

 4. Фізіологія синапсу.

 5. Рефлекторна теорія діяльності нервової системи

ІІ.Практична частина: 1. Вивчити еволюцію нервової системи.

 2. Законспектувати типи нейронів за функціями.

 3. Схематично представити будову синапсу.

 4. Схематично представити рефлекторний шлях, описати його складові.


ІІІ САМОСТІЙНА РОБОТА: наведіть приклади медіатору.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. У чому полягає сутність нейронної та рефлекторної теорій будови та діяльності нервової системи?

 2. Що таке нервовий центр?

 3. Які властивості нервових центрів?

 4. Фізіологія синапсу.

 5. Які особливості координації нервових процесів у дітей?

ЛІТЕРАТУРА

 1. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с.

 2. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С. с 7 – 23.

 3. Антипчук Ю.П. Анатомія і фізіологія дитини / Антипчук Ю.П. – К.: Вища школа, 1984. С. 6 – 18.

 4. Савка В.Г. Спортивна морфологія: Навчальний посібник / За ред. Радька М.М. – Чернівці: Книги - 21, 2005. – 196 с. С. 6 - 23

 5. Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма / Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. – Просвещение, 1976. С. 6 – 11.


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6

НЕРВОВІ ЦЕНТРИ ТА ЇХ ВЛАТИВОСТІ

Мета: вивчити основні властивості збудливих тканин, мембранний потенціал спокою, механізм виникнення потенціалу дії, закони подразнення, ознайомитися з рефлекторною теорією діяльності нервової системи, вивчити фізіологію нервових центрів, властивості нервових центрів, координацію нервових процесів.

План
І Теоретична частина: 1. Мембранний потенціал спокою.

 2. Механізм виникнення потенціалу дії.

 3. Поняття про нервовий центр.

 4. Властивості нервових центрів.

 5. Координація нервових процесів. Координація нервових процесів у дітей та підлітків.

 6. Гальмування.


ІІ Практична частина:

 1. Схематично представити класифікацію нервової системи.

I. За топографією:

 Центральна нервова система –– це спинний мозок і головний мозок.

 Периферична нервова система – це спинномозкові нерви (31 пара) і черепні нерви (12 пар).

II. За функцією:

 Соматична нервова система – виконує рухові (моторні) та чутливі (сенсорні) функції, зв’язує організм із зовнішнім середовищем.

 Вегетативна нервова система – виконує обмінні функції, відповідає за внутрішнє середовище організму (гомеостаз). Вегетативна нервова система поділяється на дві частини: симпатичну і парасимпатичну. 1. Дайте визначення нервового центру, наведіть приклади.

 2. Вивчіть механізми координації нервових процесів.

ІІІ САМОСТІЙНА РОБОТА:

1.Законспектувати механізм виникнення гальмування в центральній нервовій системі.
ЛІТЕРАТУРА


 1. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с.

 2. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С.

 3. Антипчук Ю.П. Анатомія і фізіологія дитини / Антипчук Ю.П. – К.: Вища школа, 1984. С.

 4. Савка В.Г. Спортивна морфологія: Навчальний посібник / За ред. Радька М.М. – Чернівці: Книги - 21, 2005. – 196 с.

 5. Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма / Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. – Просвещение, 1976. С.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

Тема: ФІЗІОЛОГІЯ СПИННОГО МОЗКУ.

Мета: вивчити будову та функції спинного мозку, провідні шляхи спинного мозку, механізм утворення спино-мозкових корінців, сегменти спинного мозку, рефлекси спинного мозку.
І Теоретична частина

План


 1. Загальна будова та функції спинного мозку.

 2. Провідні шляхи спинного мозку. Механізм утворення спино-мозкових корінців.

 3. Відділи спинного мозку.

 4. Сегменти спинного мозку. Потовщення спинного мозку.

 5. Рефлекси спинного мозку.

ІІ Практична частина 1. Описати оболонки спинного мозку, з’ясувати їх функції.

 2. З’ясувати, з чого складається сіра та біла речовина спинного мозку, їх функції.

 3. Описати у чому полягає рефлекторна та провідна функції спинного мозку:

 4. Опишіть вікові особливості розвитку спинного мозку


ІІІ САМОСТІЙНА РОБОТА

 1. Описати спінальний шок.

 2. Законспектувати основні провідні шляхи спинного мозку. Особливу увагу приділити таким: тонкий пучок, клиноподібний пучок, латеральний і вентральний спинно-таламічні тракти, дорзальний (пучок Флексіга) і вентральний спинно-мозочкові тракти.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с.

 2. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С.

 3. Антипчук Ю.П. Анатомія і фізіологія дитини / Антипчук Ю.П. – К.: Вища школа, 1984. С.

 4. Савка В.Г. Спортивна морфологія: Навчальний посібник / За ред. Радька М.М. – Чернівці: Книги - 21, 2005. – 196 с.

 5. Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма / Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. – Просвещение, 1976. С.


ЛАБОРАТОРНАРОБОТА № 1
ФІЗІОЛОГІЯ ВІДДІЛІВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ.
Мета: вивчити фізіологію відділів головного мозку, лімбічної системи.

План


І Теоретична частина:

 1. Загальна характеристика відділів головного мозку.

 2. Стовбур мозку, його функції.

 3. Великі півкулі мозку.

 4. Функції довгастого мозку, проміжного: таламусу, гіпоталамусу; фізіологія середнього мозку, мозочку.

 5. Будова та функції ретикулярної формації. Фізіологія лімбічної системи.

 6. Особливості будови великих півкуль.

 7. Ріст та розвиток головного мозку.

ІІ Практична частина 1. Законспектувати функції відділів головного мозку.

 2. З’ясувати функції шлуночків мозку.

 3. Законспектувати розвиток головного мозку в онтогенезі::

ІІІ САМОСТІЙНА РОБОТА

1. Законспектувати функції базальних ганглій.

2. Законспектувати особливості будови та функцій лімбічної системи.

ЛІМБІЧНА СИСТЕМА (ВІСЦЕРАЛЬНИЙ МОЗОК).

 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 1. У чому полягає біологічне значення спинного мозку? Охарактеризуйте загальний план будови спинного мозку.

 2. Визначте біологічне значення головного мозку.

 3. Поясніть особливості анатомічної та мікроскопічної будови головного мозку.

  1. Що таке архітектоніка кори?

  2. Назвіть і дайте характеристику зон кори головного мозку.

  3. Охарактеризуйте ріст і розвиток головного мозку.

  4. Назвіть причини порушення стану нервової системи. У чомуполягає їхня профілактика?

ЛІТЕРАТУРА

 1. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с.

 2. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С.

 3. Антипчук Ю.П. Анатомія і фізіологія дитини / Антипчук Ю.П. – К.: Вища школа, 1984. С.

 4. Савка В.Г. Спортивна морфологія: Навчальний посібник / За ред. Радька М.М. – Чернівці: Книги - 21, 2005. – 196 с.

 5. Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма / Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. – Просвещение, 1976. С.ЛАБОРАТОРНАРОБОТА № 2

Тема: КОРА ПІВКУЛЬ ВЕЛИКОГО МОЗКУ.

Мета: вивчити будову та функції базальних ядер, морфо-функціональну організацію кори головного мозку, електричну активність головного мозку.
План
І Теоретична частина:

 1. Будова, функції, значення базальних ядер.

 2. Загальна характеристика кори великих півкуль.

 3. Архітектоніка кори головного мозку.

 4. Функціональна гістологія кори.

 5. Електрична активність мозку.

ІІ Практична частина: 1. Законспектуйте локалізацію функцій в корі півкуль великого мозку.

 2. Дайте відповідь: що таке неокортекс?

 3. З’ясувати функції кори головного мозку.

 4. Схематично представити будову кори головного мозку.

 5. Схематично представити кірковий центр загальної чутливості та рухові ділянки кори.

ІІІ САМОСТІЙНА РОБОТА

Схематично представити зони кори великих півкуль за функціями.
Питання для самоперевірки


 1. У чому полягає біологічне значення спинного мозку? Охарактеризуйте загальний план будови спинного мозку.

 2. Визначте біологічне значення головного мозку.

 3. Поясніть особливості анатомічної та мікроскопічної будови головного мозку.

 4. Що таке архітектоніка кори?

 5. Назвіть і дайте характеристику зон кори головного мозку.

 6. Охарактеризуйте ріст і розвиток головного мозку.

 7. Назвіть причини порушення стану нервової системи. У чомуполягає їхня профілактика.

 8. У чому полягає сутність нейронної та рефлекторної теорій будови та діяльності нервової системи?

 9. Назвіть функції відділів головного мозку.

 10. Які шари кори великих півкуль головного мозку Ви знаєте?

 11. Що таке нервовий центр?

 12. Які особливості координації нервових процесів у дітей?

 13. У чому полягає електрична активність мозку?

Література 1. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с.

 2. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С.

 3. Антипчук Ю.П. Анатомія і фізіологія дитини / Антипчук Ю.П. – К.: Вища школа, 1984. С.

 4. Савка В.Г. Спортивна морфологія: Навчальний посібник / За ред. Радька М.М. – Чернівці: Книги - 21, 2005. – 196 с.

 5. Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма / Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. – Просвещение, 1976. С.

ЛАБОРАТОРНАРОБОТА № 3
Тема:ПРИНЦИП ФУНКЦІОНУВАННЯ АНАЛІЗАТОРІВ.
Мета: вивчити основні функції аналізаторів, з’ясувати механізм рецепції,будову та функції слухового та зорового аналізаторів, ознайомитися з механізмами хеморецепції, нюхової рецепції, смакової рецепції, механорецепції, терморкцепції, больової рецепції, пропріоцепції.

План


І Теоретична частина:

 1. Основні функції аналізаторів.

 2. Фізіологія зору.

 3. Механізми зору.

 4. Обробка зорової інформації.

 5. Фізіологія слухового аналізатору.

 6. Слухові процеси у внутрішньому вусі.

ІІ Практична частина 1. З’ясувати механізм рецепції.

 2. Описати основні функції аналізаторів.

 3. Законспектувати механізм обробки зорової інформації.

 4. З’ясувати механізм слухової інформації в ЦНС.

ІІІ САМОСТІЙНА РОБОТА

Законспектувати механізм: хеморецепції, нюхової рецепції, смакової рецепції, механорецепції, терморкцепції, больової рецепції, пропріоцепції.
ЛІТЕРАТУРА


 1. Бугаев К.Е., Маркусенко Н.Н. та ін. Возрастная физиология.—Ростов-на-Дону: "Ворошиловградская правда , 1975.— С. 149-151.

 2. . Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология: Учеб. пособ. для студ.пед. вузов.— М.: Вьісш.шк., 1985.— С. 102-132.

 3. Кисельов Ф.С. Анатомія і фізіологія дитини з основами шкільної гігієни.— К.: Радянська школа, 1967.— С. 42-52.

 4. . Присяжнюк М.С. Людина та її здоров'я: Навч. посібник.— К.:Фенікс, 198.— С. 20-43.

 5. Старушенко Л.І. Клінічна анатомія і фізіологія людини: Навч. посібник.—К.: УСМП, 2001.—С. 199-201.

 6. Хрипкова А.Г. Возрастная физиология. —М.: Просвещение, 1978.— С.60-74.

 7. Чайченко Г.М. Фізіологія людини і тварин: підручник / К.: Вища шк.., 2003. 463 с.ЛАБОРАТОРНАРОБОТА № 4
Тема: МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ УМОВНИХ РЕФЛЕКСІВ.
Мета: вивчити основні поняття вищої та нижчої нервової діяльності, безумовні та умовні рефлекси, механізм утворення умовних рефлексів, типи вищої нервової діяльності.

План.
І Теоретична частина: 1. Поняття про вищу на нищу нервові системи.

 2. Поняття про безумовні та умовні рефлекси.

 3. Класифікація безумовних рефлексів.

 4. Класифікація умовних рефлексів.

 5. Механізм утворення умовних рефлексів.

 6. Тимчасовий зв'язок.

 7. Умовні рефлекси вищих порядків.

ІІ Практична частина: 1. Законспектувати основні поняття фізіології вищої нервової діяльності: вища нервова діяльність, нижча нервова діяльність, рефлекс, рефлекторний шлях, безумовний рефлекс, умовний рефлекс, тимчасовий зв'язок, інстинкт, імпринтинг.

 2. Схематично представити механізм утворення тимчасового зв’язку.

 3. Назвати умови утворення умовного рефлексу.

 4. Описати методики формування умовних рефлексів.

 5. Навести приклад умовного рефлексу вищого порядку.

ІІІ САМОСТІЙНА РОБОТА: Законспектувати конвергентну теорію формування тимчасових зв’язків, клітинні аналоги умовного рефлексу, основні властивості домінанти, нейронну організацію умовно-рефлекторного процесу.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. У чому полягає сутність домінанти А. Ухтомського?

 2. Які властивості нервових центрів Ви знаєте?

 3. У чому полягає сутність координації нервових процесів?

 4. На яких факторах базується теорія розподілених систем мозку?

 5. У чому полягає механізм утворення просторово організованої динамічної констеляції мозкових апаратів?

ЛІТЕРАТУРА

 1. Батуев А.С., Высшая нервная деятельность: Учебник для вузов. 2-е изд. Испр. и доп. / А.С.Батуев – СПб.: Лань, 2002. – 416 с.

 2. Данилова Н.Н., Физиология высшей нервной деятельности: Учебник / Данилова Н.Н., Крылова А.Л. – М.: Учебная литература, 1997, С. 133 – 141.

 3. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с. .

 4. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С.

 5. Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма / Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. – Просвещение, 1976.

 6. Чайченко Г.М. Фізіологія людини і тварин: підручник / Чайченко Г.М. - К.: Вища шк.., 2003. 463 с.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

Тема: ГАЛЬМУВАННЯ УМОВНИХ РЕФЛЕКСІВ

Мета: вивчити механізм та види умовного гальмування, ознайомитися з нейронними корелятами умовного гальмування.

План


 1. Види умовного гальмування.

 2. Теоретичні питання гальмування умовних рефлексів.

 3. Нейронні кореляти умовного гальмування.

Практичне завдання

 1. Вивчити та замалювати схему утворення згасаючого гальмування.

 2. За допомогою таблиць Анфімова визначити рівень розумової працездатності, швидкості та точності реакції, показника уваги.

ІІІ САМОСТІЙНА РОБОТА

Нейронні кореляти умовного гальмування.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Які види умовного гальмування Ви знаєте?

 2. Які види безумовного гальмування Ви знаєте?

 3. Назвіть властивості основних нервових процесів.

 4. Що таке центральний нейронний еквівалент диференційованого гальмування?

ЛІТЕРАТУРА

 1. Батуев А.С., Высшая нервная деятельность: Учебник для вузов. 2-е изд. Испр. и доп. / А.С.Батуев – СПб.: Лань, 2002. – 416 с.

 2. Данилова Н.Н., Физиология высшей нервной деятельности: Учебник / Данилова Н.Н., Крылова А.Л. – М.: Учебная литература, 1997, С. 133 – 141.

 3. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с. .

 4. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С.

 5. Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма / Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. – Просвещение, 1976.

 6. Чайченко Г.М. Фізіологія людини і тварин: підручник / Чайченко Г.М. - К.: Вища шк.., 2003. 463 с.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

Тема: СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Мета: вивчити основи типології, типи нервової системи, особливості першої та другої сигнальних систем, функціональну асиметрію мозку, фізіологію мовлення.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

студенти обговорюють та характеризують питання семінару згідно з планом. Під час відповіді спираються на сучасні уявлення, щодо предмету обговорення, наводять приклади, студенту необхідно зробити аналіз літературних джерел та письмово скласти конспект у зошиті розкриваючи основні поняття теми.План

І Теоретична частина: 1. Дві сигнальні системи дійсності людини.

 2. Фізіологія мовлення.

 3. Функціональна асиметрія мозку.

ІІ Практична частина:

 1. Письмово відповісти на питання: у чому полягає функціональна асиметрія мозку.

 2. Вивчити погляди різних вчених на типи нервової системи. Охарактеризувати класифікації.

 3. Визначити свій власний тип ВНД.

ІІІ САМОСТІЙНА РОБОТА: Схематично представити центри мови.

Функціональна асиметрія мозку (латералізація функцій) полягає у досить

ЛІТЕРАТУРА

 1. Батуев А.С., Высшая нервная деятельность: Учебник для вузов. 2-е изд. Испр. и доп. / А.С.Батуев – СПб.: Лань, 2002. – 416 с.

 2. Данилова Н.Н., Физиология высшей нервной деятельности: Учебник / Данилова Н.Н., Крылова А.Л. – М.: Учебная литература, 1997, С. 133 – 141.

 3. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с. .

 4. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С.

 5. Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма / Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. – Просвещение, 1976.

 6. Чайченко Г.М. Фізіологія людини і тварин: підручник / Чайченко Г.М. - К.: Вища шк.., 2003. 463 с.

ЛАБОРАТОРНА ОБОТА № 7
Тема: ТИПИ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Мета: вивчити донервові теорії індивідуальності, основні типи темпераменту, сучасні уявлення про властивості нервової системи.

ПЛАН

 1. Донервові теорії індивідуальності.

 2. Вчення І.П. Павлова про типи вищої нервової діяльності.

 3. Властивості нервової системи та їх вимірювання.

 4. Темперамент в структурі індивідуальності.

Практичне завдання

 1. Визначити власний тип вищої нервової діяльності.

 2. Визначити власний тип темпераменту.


СПІВВІДНОШЕННЯ ТИПІВ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ТИПАМИ ТЕМПЕРАМЕНТІВ


№ пор

ТЕМПЕРАМЕНТ

ТИП ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.

Холерик

Сильний, неврівноважений

2.

Сангвінік

Сильний, врівноважений, рухливий

3.

Флегматик

Сильний, врівноважений, інертний

4.

Меланхолік

Слабкі нервові процеси


САМОСТІЙНА РОБОТА

 1. Морфологічні теорії темпераменту.

 2. Характеристика типів темпераментів.

 3. Методи вимірювання властивостей нервової системи.

 4. Мовні функції півкуль головного мозку.

 5. Розвиток мовлення у дітей.

 6. Мозок і свідомість.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Які донервові теорії індивідуальності Ви знаєте?

 2. У чому полягає вчення І.П. Павлова про типи вищої нервової діяльності?

 3. Назвіть методи вимірювання властивостей нервової системи.

 4. Дайте визначення темпераменту.

 5. Чи існують люди з „чистим” типом темпераменту?

 6. Який тип темпераменту „найгірший”?

ЛІТЕРАТУРА

 1. Батуев А.С., Высшая нервная деятельность: Учебник для вузов. 2-е изд. Испр. и доп. / А.С.Батуев – СПб.: Лань, 2002. – 416 с.

 2. Данилова Н.Н., Физиология высшей нервной деятельности: Учебник / Данилова Н.Н., Крылова А.Л. – М.: Учебная литература, 1997, С. 133 – 141.

 3. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с. .

 4. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С.

 5. Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма / Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. – Просвещение, 1976.

 6. Чайченко Г.М. Фізіологія людини і тварин: підручник / Чайченко Г.М. - К.: Вища шк.., 2003. 463 с.


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8

Тема: ФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПАМ’ЯТІ

Мета: вивчити види й форми пам’яті, фізіологічні механізми короткочасної пам’яті, короткочасову організацію пам’яті, механізм імпульсної реверберації.

ПЛАН


 1. Види та форми пам’яті:

а) форми біологічної пам’яті;

б) часова організація пам’яті. 1. Механізми короткострокової пам’яті:

а) нейрофізіологічні кореляти короткострокової пам’яті;

б) механізми імпульсної реверберації.  1. Нейромедіаторні системи.

  2. Інформаційні макромолекули.

  3. Участь нейропептидів в навчанні та пам’яті.


Практичне завдання

 1. Схематично представити види і форми пам’яті.

 1. Вивчити та замалювати схему реверберації імпульсу нейронними ланцюгами.

 2. Розглянути механізми стабільного підвищення ефективності синаптичної передачі.

 3. Встановити і оцінити обсяг безпосередньої пам’яті на геометричні фігури.

ІІІ САМОСТІЙНА РОБОТА

Механізм імпульсної реверберації.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Які види та форми пам’яті Ви знаєте?

 2. Що таке консолідація енграмми?

 3. Скільки часу триває процес консолідації?

 4. Яку роль відіграють просторово-селективні нейрони у механізмах короткострокової пам’яті?

 1. У чому полягає механізм імпульсної реверберації?

 2. Основні процеси, які полягають в основі адаптивної (індивідуальної) поведінки?

 3. Назвіть характерні особливості емоційної пам’яті.

 4. Які Ви знаєте нейромедіаторні системи? Яка роль нейромедіаторних систем у механізмах довгострокової пам’яті?

 5. Яка роль нуклеїнових кислот в процесах навчання та пам’яті?

 6. Яким чином нейропептиди впливають на навчання та пам’ять?

 7. Структурно-функціональні основи пам’яті та навчання.

 8. Клітинні й молекулярні механізми навчання й пам’яті.ЛІТЕРАТУРА

 1. Батуев А.С., Высшая нервная деятельность: Учебник для вузов. 2-е изд. Испр. и доп. / А.С.Батуев – СПб.: Лань, 2002. – 416 с.

 2. Данилова Н.Н., Физиология высшей нервной деятельности: Учебник / Данилова Н.Н., Крылова А.Л. – М.: Учебная литература, 1997, С. 133 – 141.

 3. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с. .

 4. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С.

 5. Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма / Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. – Просвещение, 1976.

 6. Чайченко Г.М. Фізіологія людини і тварин: підручник / Чайченко Г.М. - К.: Вища шк.., 2003. 463 с.


Питання до ЗАЛІКУ


 1. Поняття про вікову фізіологію, фізіологію вищої нервової діяльності.

 2. Організм людини як єдине ціле.

 3. Розвиток організму людини в онтогенезі.

 4. Принципи рефлекторної теорії.

 5. Особливості структурно-функціональної організації організму.

 6. Зв”язок фізіології ВНД з іншими науками.

 7. Еволюція нервової системи.

 8. Будова та функції нейрона.

 9. Збудженість і збудження.

 10. Поняття про мембранний потенціал спокою. Механізм утворення потенціалу дії.

 11. Нейронна теорія будови нервової системи.

 12. Рефлекторна теорія Сеченова-Павлова.

 13. Загальна схема будови нервової системи.

 14. Фізіологічні властивості нервової тканини.

 15. Поняття про нерви та нервові волокна.

 16. Фізіологія синапсу.

 17. Рефлекс і рефлекторний шлях.

 18. Процеси збудження та гальмування в нервовій системі.

 19. Координація нервових процесів.

 20. Властивості нервових центрів.

 21. Анатомо-фізіологічні особливості головного мозку.

 22. Морфофункціональна огранізація кори головного мозку.

 23. Фізіологія підкіркових ядер.

 24. Електрична активність головного мозку.

 25. Парна діяльність великих півкуль.

 26. Особливості розвитку кори головного мозку у дітей і підлітків.

 27. Сенсорна функція мозку.

 28. Поняття про умовні та безумовні рефлекси.

 29. Конвергентна теорія формування тимчасових зв’язків.

 30. Клітинні аналоги умовного рефлексу.

 31. Основні властивості домінанти.

 32. Нейронна організація умовно-рефлекторного процесу.

 33. Перебудови нейрональної активності.

 34. Внутрішньо кіркові системні механізми тимчасових зв’язків.

 35. Динамічна констеляція центрів.

 36. Класифікація безумовних рефлексів.

 37. Інстинкти.

 38. Класифікація умовних рефлексів.

 39. Фізіологічні механізми утворення умовних рефлексів.

 40. Умовні рефлекси вищих порядків.

 41. Роль підкіркових структур в утворенні умовних рефлексів.

 42. Безумовне та умовне гальмування.

 43. Гальмування умовних рефлексів. Механізм умовного гальмування.

 44. Нейронні кореляти умовного гальмування.

 45. Значення знань особливостей процесів гальмування у дітей і підлітків для навчально-виховного процесу.

 46. Загальні властивості мотивації.

 47. Види мотивацій.

 48. Фізіологічні потреби.

 49. Фізіологічні теорії мотивацій.

 50. Нейрофізіологія мотивацій.

 51. Поняття про емоції.

 52. Фізіологічні механізми емоцій.

 53. Емоційний стрес.

 54. Фізіологія лімбічної системи.

 55. Аналітико-синтетична діяльність головного мозку і динамічний стереотип.

 56. Поняття про І та П сигнальну системи.

 57. Розвиток сумісної діяльності сигнальних систем в онтогенезі.

 58. Фізіологічні основи мовлення.

 59. Типи вищої нервової діяльності.

 60. Співвідношення типів ВНД з особливостями темпераменту.

 61. Формування типів ВНД у дітей і підлітків.

 62. Значення сну.

 63. Адаптивне значення добових ритмів.

 64. Теорії сну.

 65. Структура сну вищих ссавців.

 66. Сезонні ритми поведінки.

 67. Сучасні дані про фізіологічний механізм сну і снобачень.

 68. Фізіологічні механізми уваги.

 69. Фізіологічні механізми пам”яті.

 70. Теорії пам’яті.

 71. Форми біологічної пам’яті.

 72. Часова організація пам’яті.

 73. Нейрофізіологічні кореляти короткочасної пам’яті.

 74. Механізм імпульсної реверберації.

 75. Нейромедіаторні системи.

 76. Інформаційні макромолекули

 77. Фізіологія нейропептидів.

 78. Домінанта і умовний рефлекс як основні принципи інтегративної діяльності мозку.

 79. Домінанта та умовний рефлекс.

 80. Вищі інтегративні системи мозку.

 81. Асоціативні системи і сенсорна функція мозку.

 82. Зміни ВНД у дітей і підлітків в процесі навчання.

 83. Методи фізіологічних досліджень.

 84. Поняття про подразливість.

 85. Подразнення. Види подразників.

 86. Поріг подразнення.

 87. Поняття про мембранний потенціал, потенціал дії.

 88. Механізм передачі імпульсу. Електричний синапс. Нексус. Блокування синаптичної передачі.

 89. Гальмування.

 90. Механізми регуляції організму.

 91. Будова та функції нервової тканини.

 92. Взаємозв’язок будови та функцій нервової тканини.

 93. Мембранний потенціал спокою.

 94. Механізм виникнення потенціалу дії.

 95. Закони подразнення.

 96. Еволюція нервової системи.

 97. Класифікація нервової системи.

 98. Нейронна теорія будови нервової системи.

 99. Рефлекторна теорія діяльності нервової системи

 100. Поняття про нервовий центр.

 101. Властивості нервових центрів.

 102. Координація нервових процесів. Координація нервових процесів у дітей та підлітків.

 103. Загальна будова та функції спинного мозку.

 104. Провідні шляхи спинного мозку. Механізм утворення спино-мозкових корінців.

 105. Відділи спинного мозку.

 106. Сегменти спинного мозку.

 107. Потовщення спинного мозку.

 108. Рефлекси спинного мозку.

 109. Загальна характеристика відділів головного мозку.

 110. Стовбур мозку, його функції.

 111. Великі півкулі мозку.

 112. Функції довгастого мозку, проміжного: таламусу, гіпоталамусу; фізіологія середнього мозку, мозочку.

 113. Будова та функції ретикулярної формації.

 114. Фізіологія лімбічної системи.

 115. Особливості будови великих півкуль.

 116. Будова, функції, значення базальних ядер.

 117. Електрична активність мозку.

 118. Механізм утворення умовних рефлексів.

 119. Тимчасовий зв'язок.

 120. Умовні рефлекси вищих порядків.

 121. Основи типології. Типи нервової системи.

 122. Дві сигнальні системи дійсності людини.

 123. Функціональна асиметрія мозку.

 124. Типи ВНД.

 125. Фізіологія пам’яті.

. Рейтингова оцінка засвоєння студентами денної форми навчаннянавчального матеріалу (за кредитно-трансферною системою)

КРИТЕРІЇ

Оцінки виконання завдань з дисципліни “Анатомія та фізіологія нервової системи” для студентів Бердянського державного педагогічного університету. 1. Оцінка за виконання завдань в кінцевому вигляді виставляється за чотирьохбальною системою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “не задовільно”. При цьому використовується десятибальна шкала, яка переводиться в чотирьохбальну систему за такою схемою: “відмінно” – 5 балів, “добре” – 4 балів, “задовільно” 3 балів, “не задовільно” – 0-2 бала.

Оцінка “відмінно” ставиться за:

 • правильне і повне тлумачення основних понять анатомії, фізіології;

 • розуміння суті фізіологічних процесів та особливостей розвитку дітей;

 • послідовний, логічний, обґрунтований, безпомилковий виклад матеріалу на папері;

 • вміння користуватись довідковою літературою.

Оцінка”добре” виставляється за:

 • правильне і повне тлумачення та аналіз основних категорій, понять анатомії;

 • розуміння суті фізіологічних процесів організму людини;

 • обґрунтований виклад матеріалу;

 • допущення окремих несуттєвих помилок.

Оцінка “задовільно” виставляється за:

 • знання і розуміння тільки основного програмного матеріалу;

 • спрощений виклад матеріалу ;

 • допущення окремих суттєвих помилок;

 • не впевнене користування довідковою літературою.

Оцінка “незадовільно” виставляється за:

 • поверхневі знання;

 • непослідовний виклад матеріалу з допущенням значних помилок;

 • невміння творчо мислити.

Сума балів переводиться на чотирьохбальну систему згідно вище зазначеної шкали.


2.3.1.1. Рейтингова оцінка засвоєння навчального матеріалу для студентів спеціальності:Вид навчальної роботи

Максимальна кількість балів

МОДУЛЬ № 1

10

Виконання та захист практичної роботи №1.

2

Виконання та захист практичної роботи №2.

2

Виконання та захист самостійної та індивідуальної роботи №1.

1

Підсумковий тест до модуля

5

МОДУЛЬ № 2

10

Виконання та захист практичної роботи №3.

2

Виконання та захист практичної роботи №4

2

Виконання та захист самостійної та індивідуальної роботи №2.

1

Підсумковий тест до модуля

5

МОДУЛЬ № 3

10

Виконання та захист практичної роботи №5.

2

Виконання та захист практичної роботи №6.

2

Виконання та захист самостійної та індивідуальної роботи №3.

1

Підсумковий тест до модуля

5
МОДУЛЬ № 4

10

Виконання та захист практичної роботи №7.

2

Виконання та захист практичної роботи №8.

2

Виконання та захист самостійної та індивідуальної роботи №4.

1

Підсумковий тест до модуля

5МОДУЛЬ №5

10

Виконання та захист практичної роботи №

2

Виконання та захист практичної роботи №

2

Виконання та захист самостійної та індивідуальної роботи №5

1

Підсумковий тест до модуля

5Разом за модулі

50

Модульна контрольна (залік)

50

ВСЬОГО

100

4. Список літератури з дисципліни (курсу)


  1. Основна література

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Анатомія та фізіологія з патологією \ Під рєд Я.І.Федонюка. – К. : Либідь, 2001.- 700С.

 2. Батуев А.С. Высшая нервная деятельность: Учебник для вузов. 2-е изд. Испр. и доп. – СПб.: Лань, 2002. – 416 с.

 3. Батуев А.С. Высшие интегративные системы мозга. – М., 1984.

 4. Воронин Л.Г. Физиология высшей нервной деятельности. - М., 1979.

 5. Воронин Л.Г., Маш Р.Д. Методика проведения факультативных занятий по физиологии высшей нервной деятельности и психологии. – М.: Просвещение, 1979. – 160 с.

 6. Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Физиология высшей нервной деятельности: Учебник. – М.: Учебная литература, 1997. – 432 с.

 7. Коган А.Б. Основы физиологии высшей нервной деятельности. М., 1988.

 8. Куликов А.Г. Введение в физиологию сенсорных систем. - М., 1984.

 9. Чайченко Г.М., Харченко П.Д. Физиология высшей нервной деятельности. - Киев, 1981.

 10. Физиология человека / под ред. Г.И. Косицкого.- 3-е изд., переработанное и доп.. – М.: Медицина, 1985. – 544с.

 11. Филимонов В.И. Медицинская физиология. - Киев, 1998. – 366 с.
 1. Бабский В.И., Зубков А.А., Косицкий Г.И., Ходоров В.И. Физиология человека. – М,: “ медицина”, 1966. – 666С.

 2. Безруких М.М. возрастная физиология : Учебн. Пособие для студ. Вісш. Уч. Заведений / М.М. Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А. Фарбер. – М.: изд. Центр „Академия”, 2003. 416 с.

 3. Костюк П.Г. Физиология центральной нервной системы. - К.: Выща школа, 1977.

 4. Курепина М.М., Ожигова А.П., Никитина А.А. Анатомия человека. – М.: ВЛАДОС. – 2003. – 384с.

 5. Леонтьева Н.Н., Маринова К.Б., Каплун Э. Г. Анатомия и физиология детского организма. I и II часть. - М.: Просвещение, 1987. Просвещение, 1983.

 6. Леонтьева Н.Н..,Маринова К.В. Анатомия и физиология детского организма.- Просвещение, 1976.

 7. Любимова З.В., Маринова К.В., Никитина А.А. Возрастная физиология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: М.: ВЛАДОС, 2003.- 304с.

 8. Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. Анатомия и физиология детского организма. – Просвещение, 1976.

 9. Матюшонок М.Т. Возрастная физиология. – М.: Просвещение, 1978.

 10. Физиология человека / под ред. Г.И. Косицкого.- 3-е изд., переработанное и доп.. – М.: Медицина, 1985. – 544С.

 11. Физиология человека: Учебник для институтов физической культуры / Под общей ред. Проф. Н.В. Зимкина.- 5-е изд. – М.:Физкультура и спорт, 1975.

 12. Физиология человека: Учебник для институтов физической культуры / Под ред. В.В. Васильевой. М.: Физкультура и спорт, 1984. – 319.С.

 13. Хрипкова А.Г., Антропова М.Ф., Фарбер Д.А. Возрастная физиология и школьная гигиена. – М.: Просвещение, 1990. – 319 с.

 14. Чайченко Г.М. Фізіологія людини і тварин: підручник / К.: Вища шк.., 2003. 463 с.

 15. Шевчук В.Г. Посібник з фізіології. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 576 с.

 16. Фомин Н.А. Физиология человека. – М.: ВЛАДОС, 1995. – 416с.

 17. Хрипкова. „Возрастная физиология”.-1978.

 18. Хрипкова А.Г., Антропова М.Ф., Фарбер Д.А. Возрастная физиология и школьная гигиена. – М.: Просвещение, 1990. – 319 с.

 19. Чайченко Г.М. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа 2003 . – 463с.

 20. Яновський І.І., Ужако П.В. Фізіологія людини і тварини. Практикум - К: Вища школа, 1991.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бериташвили И.С. Избранные труды. Нейрофизиология и нейропсихология. М. 1976.

 2. Біологія: Посібник для вступників до вузів/М.Є.Кучеренко, П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес та ін. – К.: Либідь, 1994.-336с.

 3. Вартанян Г.А. Классический условный рефлекс и проблема энграммы памяти. Л., 1986.

 4. Дмитриев А.С. Физиология высшей нервной деятельности. Изд. 2-е. Учеб. пособие для студентов биол. специальностей университетов. М., «Высшая школа», 1974. – 456 с.

 5. Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. Психофизиология ребенка: Психофизиологические основы детской валеологии: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 144 с.

 6. Кругликов Р.И. Нейрохимические механизмы обучения и памяти. М., 1981.

 7. Лучинин А.С. Психофизиология. Конспект лекцій. – Ростов н/Д: “Феникс”, 2004. – 320 с.

 8. Антипчук Ю.П. Анатомія і фізіологія дитини. – К.: Вища школа, 1984.

 9. Аносов І.П., Хоматов В.Х. Анатомія людини у схемах. – К.: Вища школа, 2002. – 191 с.

 10. Батуев А.С. Высшая нервная деятельность: Учебник для вузов. 2-е изд. Испр. И доп. – СПб.: Издательство «Лань», 2002 – 416С.

 11. Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Физиология высшей нервной деятельности: Учебник. – М. : Учебная литература,1997-432С.

 12. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура (кинезотерапия): Учеб. Для студ. высш. учеб. заведений. 3-е изд., испр. И доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004.- 624С.

 13. КлимовП.К. Пептиды и пищеварительная система. Л.: Наука, 1983. – 272.с

 14. Лиманский Ю.П. Физиология боли. Киев: « здоровья», 1986 – 96С.

 15. Овчаренко Т.Г. Оптимізація професійного удосконалення спеціалістів з фізичної реабілітації // Наука. Здоров’я. Реабілітація/ Матеріали II Між нар. наук. – метод. конф. – Вип. II .- Луганськ: Знання, 2004. С. 295-299.

 16. Савка В.Г. Спортивна морфологія: Навчальний посібник / За ред. Радька М.М. – Чернівці: Книги - 21, 2005. – 196 с.

 17. Симонов П.В. Мотивационный мозг. М., 1987.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал