Організаія іпроведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередку ураженняPdf просмотр
Сторінка1/6
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет
В. Ф. Сакевич, М. А. ТомчукОРГАНІЗАІЯ ІПРОВЕДЕННЯ РЯТУВАЛЬНИХ ТА
ІНШИХ НЕВІДКЛАДНИХ РОБІТ В ОСЕРЕДКУ
УРАЖЕННЯЗатверджено Вченою радою Вінницького державного технічного університету як навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей. Протокол №8 від 27 березня 2003 року.

Вінниця ВНТУ 2003

68.699.2
УДК 355.058(075)
С15
Рецензенти:
П.А. Молчанов, доктор технічних наук, професор
С.М. Степанов, начальник обласних курсів ЦО
А.І. Карпенко, Начальник штабу ЦО ВНТУ Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького державного технічного університету Міністерства освіти і науки України.В.Ф. Сакевич, М.А. Томчук
С15 Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних
робіт в осередку ураження. Навчальний посібник. – Вінниця
ВНТУ, с.

У навчальному посібнику розглядаються основи організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередку ураження загальні положення, і заходи з ліквідації наслідків стихійних лих, великих аварій і катастроф даються рекомендації організації рятувальних та інших невідкладних робіт в конкретних надзвичайних ситуаціях. Приводиться послідовнвність і організація робіт для знезаражування місцевості, споруд, техніки і т.п. Призначається для студентів усіх спецальностей технічних вузів. Посібник може бути використаний студентам усіх факультетів під час самостійної роботи, при проведенні практичних занять, та групових вправ до дисципліни Цивільна оборона а також командира підрозділів військових формувань цивільної оборони.
УДК 355.058(075)
Ф.В. Сакевич, М. Томчук, 2004

3
ЗМІСТ
Вступ ..................................................................................................................... 6 1 Основи організації та проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередку ураження у надзвичайних ситуаціях .................................... 7 1.1 Мета, зміст та умови успішного проведення рятувальних ................... та інших невідкладних робіт (РНР) ............................................................... 7 1.2. Організація рятувальних та інших невідкладних робіт ...................... 11 1.3. Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт ..................... 14 1.3.1. Рятувальні роботи в осередку ураження ........................................... 14 1.3.2. Інші невідкладні роботи (ІНР) в осередку ураження ....................... 17 1.3.3. Забезпечення дій формувань .............................................................. 17 1.3.4. Зміна формувань .................................................................................. 18 1.3.5. Заходи безпеки при проведенні РНР ................................................. 19 1.3.6. Особливості проведення РНР в осередку комбінованого ураження .......................................................................................................................... 20 2 Заходи по ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихійних лих ......... 22 2.1. Особливості використання формувань ЦО при ліквідації наслідків аварій, катастрофі стихійних лих ................................................................ 22 2.2. Заходи ЦО по ліквідації наслідків стихійних лих, великих аварій і катастроф ........................................................................................................ 26 2.2.1. Рятувальні і інші невідкладні роботи при землетрусах ................... 26 2.2.2. РНР при повенях .................................................................................. 27 2.2.3. РНР при ураганах ................................................................................. 28 2.2.4. РНР при селевих потоках .................................................................... 29 2.2.5. РНР при пожежах ................................................................................. 30 2.2.6. РНР при великих аваріях і катастрофах ............................................ 31 2.3. Організація робіт для знезаражування місцевості, споруд, техніки, одягу і ЗІЗ. Санітарна обробка людей ......................................................... 32 3 Методичні вказівки по організації та проведенню групових вправ ......... 36


4 3.1. Організаційно методичні вказівки для проведення ............................ групових вправ ............................................................................................... 36 3.2. Завдання на групові вправи ................................................................... 37 3.2.1. Початкові дані ...................................................................................... 37 3.2.2. Додаткові дані ...................................................................................... 39 4 Навчально-методична карта групових вправ ............................................. 41 4.1 Організація РНР командиром об’єктового формування ЦО ............... 41 4.1.1. З'ясування задачі командиром ЗРК №1. ............................................ 43 4.1.2. Оцінка обстановки і прийняття рішення ........................................... 44 4.1.3. Постановка задач підлеглим і приданим формуванням на марші проведення РНР ............................................................................................. 48 4.2. Висунення об’єктового формування ЦО й введення його ................. до осередку ураження (ОУ) .......................................................................... 50 4.2.1. Керування ЗРК при висунені її до осередку ураження .................... 51 4.2.2. Уточнення рішення і задач підлеглим на проведення РНР і введення ЗРК №1 до осередку ураження .................................................... 54 4.3. Керування об’єктовими формуваннями при проведенні РНР в осередку ураження ......................................................................................... 59 4.3.1. Керування ЗРК при виконанні робіт ................................................. 60 4.3.2. Зміна формувань .................................................................................. 64 5 Навчально-методична карта групових вправ (для студентів енергетичного профілю) ................................................................................... 68 5.1. Завдання на групові вправи ................................................................... 68 5.2. Організація РНР командиром зведеної рятувальної команди ТЕЦ. .. 70 5.2.1. З’ясування задачі командиром ЗРК №1. Доведення попередніх розпоряджень. ................................................................................................ 70 5.2.2. Варіант попередніх розпоряджень. .................................................... 71 5.2.3. Оцінювання обстановки і прийняття рішення. ................................. 71

5 5.2.4. Постановка задач підлеглим і приданим формуванням на проведення маршу і РНР ............................................................................... 75 5.3 Висунення ЗРК №1 й введення її до осередку ураження. ................... 77 5.3.1 Управління ЗРК №1 при висуненні до осередку ураження. ............ 77 5.3.2. Уточнення рішення і задач підлеглим на проведення РНР і введення ЗРК №1 до осередку ураження. ................................................... 79 5.4. Керування об’єктовими формуваннями при проведенні РНР в осередку ураження. ........................................................................................ 84 5.4.1. Керування ЗРК при виконанні робіт. ................................................. 84 5.4.2. Зміна формувань. ................................................................................. Додатки ............................................................................................................... Додаток № Склад та можливості зведеної рятувальної команди (ЗРК) Додаток № Нормативи виконання робіт ЗРК. ......................................... Додаток № Склад та можливості об’єктової аварійно – технічної команди (АТК
о
) .............................................................................................. Додаток № Особливості проведення першочергових поновлювальних робіт (ППР) ..................................................................................................... Додаток № План машинобудівного заводу ............................................ Додаток № Схема приміської зони машинобудівного заводу (м
1см=2км) ....................................................................................................... Додаток № Загальний вигляд газомазутної станції ТЕЦ ...................... Додаток № Формалізовані бланки для роботи командира ЗРК з організації РНР. ............................................................................................ Список використаної літератури ................................................................... 110

6
ВСТУП
Проблеми захисту людини від небезпек в різних умовах її перебування виникли одночасно з появою на Землі наших далеких предків. На зорі людства небезпечними могли бути природні явища, представники біологічного світу. Протягом певного часу стали з'являтися небезпеки, творцем яких стала людина. В наш час людина більше всього потерпає від небезпечних ситуацій створених саме людиною. Статистичні дані свідчать проте, що більше всього людей гине, стає інвалідами і хворіє від безпосередніх небезпек природного, техногенного, антропогенного, біологічного та соціального походження. За останні два десятиріччя на Землі сталося понад 50% усіх катастроф сторіччя, на долю яких припадає більше половини тих, що загинули за цей період. Стихійні лиха – це проблема світового рівня. За останні 20 років в результаті стихійних лих загинуло біля 3 млн. людей і щонайменше
800 млн. людей перенесли різні захворювання, понесли серйозні економічні втрати, враховуючи прямий збиток на суму в десятки мільярдів доларів. Втручаючись в природу і створюючи більш потужні інженерні комплекси, людство формує нову надзвичайну складну систему. В результаті своєї діяльності людство прийшло до найвищої технічної небезпеки, яка пов’язана з технологічним ризиком, особливо при виробництві ядерної енергії. Таким чином, науково-технічний прогрес не тільки сприяє зростанню матеріального добробуту суспільства, алей викликає значні загрози для нього. Тому підготовка людей до активних результативних дій в умовах надзвичайних ситуацій розглядається як одна із головних задач цивільної оборони.

7
1 ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ
РЯТУВАЛЬНИХ ТА ІНШИХ НЕВІДКЛАДНИХ РОБІТ В
ОСЕРЕДКУ УРАЖЕННЯ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
1.1 Мета, зміст та умови успішного проведення рятувальних
та інших невідкладних робіт (РНР)
Рятувальні та інші невідкладні роботи в осередку ураження, як правило, проводяться в екстремальних умовах з метою рятування людей і надання допомоги потерпілим, локалізації аварій та усунення пошкоджень, які заважають проведенню рятувальних робіт, утворення умов для проведення відновлюваних робіт. Метою рятувальних робіт є рятування людей, життю яких загрожує небезпека внаслідок великих аварій (катастроф, стихійних лих, застосування сучасної військової зброї. До рятувальних робіт входять розвідка маршрутів руху формувань (військових підрозділів) та дільниць робіт локалізація та гасіння пожежна маршрутах руху і дільницях робіт розшук потерпілих у завалах, пошкоджених і палаючих будинках, загазованих і затоплених приміщеннях та інше розкриття зруйнованих, пошкоджених, завалених або затоплених споруд та виведення з них людей подача повітря у завалені захисні споруди з пошкодженою фільтро-вентиляційною системою надання першої медичної і лікарської допомоги потерпілим, евакуація їх в лікувальні заклади

8 виведення (вивезення) населення із небезпечних місць в безпечні райони санітарна обробка людей, ветеринарна обробка тварин, дезактивація, дегазація і дезинфекція техніки, транспорту, засобів індивідуального та колективного захисту, одягу, знезаражування території, споруд, води, продовольства та фуражу. Інші невідкладні роботи проводяться з метою утворення потрібних умов для успішного проведення рятувальних робіт. До їх складу відносять прокладання колонних шляхів і улаштування проїздів (проходів) у завалах і зонах радіоактивного (хімічного, бактеріологічного) забруднення локалізація аварійна комунально-енергетичних мережах та усунення пошкоджень, які заважають проведенню рятувальних робіт укріплення (зруйнування) конструкцій, які перешкоджають безпечному руху і проведенню рятувальних робіт ремонті відновлення пошкоджених і зруйнованих ліній зв’язку і комунально-енергетичних мереж з метою забезпечення рятувальних робіт розшук та знищення боєприпасів, що не вибухнули. Рятувальні та інші невідкладні роботи хоча й відрізняються за змістом, але проводяться, як правило одночасно. Успішне проведення РНР досягається організацією і безперервним проведенням розвідки швидким введенням сил цивільної оборони до осередку ураження високою психологічною стійкістю і практичною підготовкою особового складу формувань (військових підрозділів знаннями і підтриманням особовим складом сил цивільної оборони правил та заходів безпеки при проведенні РІНР;

9 своєчасним вивченням командирами формувань (військових підрозділів) особливостей можливих дільниць робіт вмілим управлінням і чіткою організацією взаємодії силі засобів, які залучаються до робіт, всебічне їх забезпечення неперервним проведенням робітна широкому фронтів день і вночі, при любій погоді) до їх повного закінчення наданням першої медичної допомоги потерпілим в перші 12-14 годин після аварії, стихійного лиха або вибуху закінченням основних рятувальних робіт до кінця добита інш. До проведення РНР залучаються об’єктові і територіальні формування, а також військові частини (підрозділи) ЦО. Угрупування силі засобів для проведення РНР утворюється раніше і уточнюється відповідно з обставинами, які склалися в осередку ураження в районі стихійного лиха, присутністю і станом збережених силі засобів та об’ємом робіт в осередку ураження. При необхідності, крім сил та засобів ЦО, можуть до проведення робіт залучатися військові частини (підрозділи) збройних сил держави. Найбільш складними при утворенні угрупування сил та засобів є умови військового часу, в яких склад силі засобів для проведення РНР буде залежати від того був, чи не був загрозливий період, чи напад відбувся раптово. У першому випадку, при наявності загрозливого періоду основу угрупування силі засобів складають об’єктові формування. Крім того, до складу угрупування сил ЦО можуть залучатись невійськові формування міста (району, де розміщуються об’єкти господарської діяльності, а також військові частини (підрозділи. В другому випадку, при раптовому нападі, коли об'єктові формування своєчасно не виведені в позаміську зону, угрупування силі засобів для проведення РНР на об'єкті утворюється, в основному, за

10 рахунок "приписаних" до об'єкта формувань загального призначення і служб ЦО району позаміської зони, а також військових частин ЦО. Як в першому, такі в другому випадках сили об’єктового угрупування діляться на зміни, число і склад яких залежать від присутності силі засобів, передбаченого об’єму робіт і умов їх проведення. В першу зміну входить такий склад силі засобів, який зможе забезпечити проведення робіт в швидкому темпі і на широкому фронті. Для рішення задач, які виникають раптово, в об’єктових угрупуваннях передбачається резерв силі засобів. Таким чином, для проведення РНР в осередку ураження об'єктові і територіальні формування міських і сільських районів включаються до угрупування сил ЦО на раніше визначених напрямках цивільної оборони. До угрупування сил ЦО входять
– розвідувальні органи (РО) ;
– загін забезпечення руху (ЗЗР) ;
– два-три ешелони сил ЦО ;
– резерв силі засобів ЦО.
Розвідоргани з’ясовують обстановини, які склались в надзвичайних умовах. Вони складаються із розвідзагонів, військових частин ЦО, розвідувальних групі ланок. Загони забезпечення руху забезпечують своєчасний вихід сил ЦО до об'єктів рятувальних робітна кожному маршруті висунення. Ешелони сил ЦО забезпечують проведення РНР в першій і наступних змінах. Резерв призначається для рішення задач, що раптово виникають. Засобами для проведення РНР є машини і механізми об’єктів господарської діяльності (трактори, бульдозери, крани та інші.


11
1.2. Організація рятувальних та інших невідкладних робіт
Для успішного проведення РНР необхідна своєчасна їх організація. Більшість організаційних питань, які пов'язані з проведенням РНР, вирішуються раніше і уточнюються відповідно з обстановкою. Необхідність своєчасного рішення цих питань диктується обмеженням часу на їх організацію. Питання організації РНР відображаються в планах
ЦО. В плані ЦО об'єкта відображаються такі основні питання :
– порядок, строки приведення в готовність і забезпечення технікою формувань об'єкта;
– організація оповіщення і збору особового складу формувань об'єкта, забезпечення їх транспортом, інженерною технікою і майном
– розподілення формувань об'єкта по змінах і районах (дільницях) рятувальних робіт. В плані також відображаються питання забезпечення робіт (розвідка протирадіаційного і протихімічного захисту (ПР і ПХЗ), матеріально- технічне забезпечення та інше. З виникненням надзвичайної ситуації по розпорядженню старшого начальника ЦО організується виведення формувань в раніше установлені райони або в позаміську зону. З отриманням задачі від старшого начальника на висунення до дільниці робіт і проведення РНР, начальник
ЦО об'єкта (командир формування) діє в такій послідовності з'ясовує отриману задачу, оцінює обстановку, приймає (уточнює) рішення, ставить уточнює) задачі підлеглим, організовує взаємодію і управління. Приз ясуванні задачі командир повинен зрозуміти мету майбутніх дій, замисел старшого начальника, задачу, місце, роль свого формування в виконанні загальної задачі.

12 Після з’ясування задачі, командир проводить розрахунок часу на виконання задачі, а у випадку необхідності, віддає попередні розпорядження. Оцінювання обстановки – це всебічне вивчення умов, які забезпечують досягнення мети при виконанні поставленої задачі, або затруднюють її виконання. При оцінюванні обстановки командир вивчає та оцінює
– характері об'єм руйнувань, пожеж, уражень на дільниці робіт і на шляхах руху ;
– радіаційну, хімічну та бактеріологічну обстановку та їх можливий вплив на виконання задач ;
– положення, стані забезпеченість свого і приданих формувань і їх можливості ;
– положення, характер дій, задачі сусідів
– характер місцевості та її вплив надії формувань
– наявність і стан маршрутів руху до осередків ураження і дільниць робіт
– вплив погоди, пори року і доби на виконання задачі. У результаті з'ясування задачі і оцінювання обстановки командир приймає рішення, у якому визначає
– замисел дій який об'єм РНР необхідно виконати і на якій дільниці (об'єкті) зосередити основні зусилля
– послідовність виконання робіт, розподілення силі засобів підсилення
– задачі підлеглого і приданих формувань, способи і строки їх виконання
– порядок висунення до осередку ураження
– порядок взаємодії
– заходи з організації управління і забезпечення.

13 Прийнявши рішення командир віддає наказ, в якому вказує
– короткі висновки із оцінки обстановки на маршруті і дільниці
(об'єкті) робіт
– задачі формування
– задачі сусідів
– замисел дій
– задачі підлеглим підрозділам і приданим формуванням
– місця розміщення медичних пунктів, шляхи і порядок евакуації потерпілих
– допустимі дози радіоактивного опромінення особового складу
– час початку і закінчення робіт, своє місце на дільниці робіт, свого замісника. Найголовнішим обов’язком всіх командирів є організація і підтримання постійного зв’язку та взаємодії. Взаємодія організовується перш за все в інтересах формувань (підрозділів, які виконують головні задачі, та має замету погодити дії формувань (підрозділів) за метою, місцем, часом, задачами і способами їх виконання. Заходи з організації управління передбачають визначення місця пункту управління формуванням, порядок доставки донесення і назначення заступників командирів. Управління формуванням здійснює командир з пункту управління, розташованого на дільниці робіт. Командири підрозділів, які входять до складу формувань, керують підлеглими на місцях робіт. Формування для висунення на ділянку робіт шикується в похідну колону. Порядок шикування колони встановлюється в залежності від обстановки на маршруті руху і дільниці робіт. В установлений час формування головою колони проходять початковий пункт.

14 Дистанції між підрозділами формувань і машинами встановляються в залежності від швидкості руху, стану шляхів, умов видимості і можуть бути між підрозділами – 100 м, між машинами – 25-50 м. При русі по шляхах, які мають круті схили, спуски і повороти, ожеледь, вночі і в других умовах обмеженої видимості, а також при русі на збільшених швидкостях і при подолані забруднених дільниць дистанції збільшуються.
Об'єктові формування висовуються в складі похідної колони сил ЦО району або самостійно. На кожний маршрут виділяється загін забезпечення руху (ЗЗР), який утворюється із формувань загального призначення, підсилених необхідними формуваннями служб. Задачею ЗЗР є забезпечення безперешкодного переміщення колони до осередку ураження. Командир формування особисто керує висуненням формування. В процесі висунення він знаходиться в голові колони і здійснює управління формуванням і приданими засобами. Першими в осередок ураження входять розвідувальні формування де виявляють обстановку, відшукують сховища і укриття, встановлюють їх стані стан людей, які в них знаходяться, визначають найменш загрозливі шляхи руху на території осередку ураження. При підході формування до осередку ураження командир формування на основі даних, які отримані від розвідки, інформації старшого начальника і сусідів, уточнює задачі підрозділам і вводить їх на дільниці
(об'єкт) робіт.
1.3. Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт
1.3.1. Рятувальні роботи в осередку ураження
Послідовність проведення РНР залежить від обстановки в осередку

15 ураження (характеру зруйнувань будинків і споруд, аварійна комунально- енергетичних і технологічних мережах, рівнів радіоактивного забруднення, характеру і інтенсивності пожеж та інших умов, які впливають на проведення робіт. У першу чергу виконуються роботи з улаштування проїздів і проходів до захисних споруд, пошкоджених і зруйнованих будинків і споруду яких знаходяться потерпілі, а також в місцях аварій, що перешкоджають проведенню РНР. Для улаштування проїздів (проходів) використовуються формування механізації. Якщо завал місцевий, незначний, то проїзд (прохід) улаштовується способом розчистки проїжджої частини від уламків при суцільних завалах висотою більше одного метра проїзд улаштовується по завалу. Для одностороннього руху проїзд улаштовується шириною 3-3,5 м, для двостороннього руху – 6-6,5 м. При односторонньому русі через кожнім робляться роз'їзди, довжиною 15-20 м. Успішне введення формувань до осередку ураження і проведення
РНР можуть бути забезпечені при умові локалізації і гасінні пожежі в першу чергу там, де знаходяться люди, а також в місцях збереження легкозаймистих рідині вибухових речовин, нагрівання яких може привести до вибуху або до швидкого розповсюдження вогню. Для розшуку потерпілих особовий склад рятувальних групі санітарних дружин, рівномірно розосередившись, обслідує територію об'єкта (дільниці. Велику допомогу в розшукуванні потерпілих надають розшукові собаки. Рятування людей з зруйнованих і завалених сховищ розпочинається зразу після введення формувань на ділянку (об'єкт) робіт і здійснюється в такій послідовності
1. Установлюється зв'язок з людьми в сховищі із ясовується обстановка.

16 2. У сховище подається повітря.
3. Проводиться розкриття сховищ способами, які в залежності від типу і конструкції сховища, а також характеру завалу над ним, можуть бути
– розбір завалу над основним входом з наступним відкриттям дверей або вирізанням в них вхідного отвору розміром 0,6 х 0,8 м
– відкопка оголовка чи люка аварійного виходу
– розбір завалу у зовнішньої стіни будинку з наступним пробиванням отвору в стіні сховища
– пробивання отвору в стіні сховища із сусіднього приміщення
– пробиванням отвору в стіні сховища із підземної галереї
– розбірка завалу над перекриттям з наступним пробиванням в ньому отвору. Рятування людей із пошкоджених і палаючих будов із зруйнованими входами і сходами проводиться через отвори, які утворені із сусідніх приміщень, а також через віконні отвори і балкони за допомогою приставних, або висувних драбин, автодрабині рятувальних мотузок. Для врятування людей зверхніх поверхів, горищі дахів висотних будинків можуть примінятися рятувальні рукава, гелікоптери. Для витягнення людей із завалів можна застосовувати такі способи
– розбір завалів зверху
– улаштування проходів (галерей
– утворення отвору в стіні та інш. Надання першої медичної допомоги потерпілим проводиться в порядку взаємодопомоги, а також особовим складом сандружині рятувальних підрозділів (формувань) на місці їх виявлення. Надання першої медичної допомоги передбачає
– зупинку кровотечі ;
– накладення пов'язок і шин ;
– проведення штучного дихання та протишокових заходів та інш.

17 Після надання потерпілим першої медичної допомоги їх евакуюють до загону першої медичної допомоги, де їм надається лікарська допомога.
1.3.2. Інші невідкладні роботи (ІНР) в осередку ураження
ІНР проводяться в першу чергу в місцях аварій, які перешкоджають проведенню рятувальних робіт і загрожують життю людей (затоплення, загазованість, виникнення пожеж. Основний спосіб локалізації аварій і пошкоджень на комунально- енергетичних та технологічних мережах є вимкнення зруйнованих частин мереж. Аварії на електромережах ліквідуються тільки після їх обезструмлення на підстанціях, трансформаторних будках або на вводах в будинок. Для ліквідації аварійна газових мережах припиняється подача газу шляхом вимкнення аварійних дільниць. У випадку спалахування газу понижується його тиск в мережі, а саме полум'я гаситься закиданням піском, землею і накиданням мокрого брезенту або іншого матеріалу. Всі аварійні роботи на газових мережах виконуються в ізолюючих протигазах.
Аварійно-відновлювальні роботи на технологічних трубопроводах виконуються з метою запобігання вибухів і пожеж. Для цього в першу чергу перекриваються трубопроводи, які ідуть до резервуарів і відключаються насоси, які підтримують тиск. Закріплення або зруйнування конструкцій будинків і споруд, що загрожують обвалом, мають замету усунути можливу небезпеку завалення їх на проїжджу частину дороги або на захисні споруди.
1.3.3. Забезпечення дій формувань
Забезпечення дій формувань включає здійснення заходів із підтримання їх готовності до виконання задач, захисту відрізних факторів

18 ураження матеріального, технічного та інших видів забезпечення. Для виявлення обстановки на дільниці робіт організовується розвідка. Про результати розвідки командир розвідувального формування доповідає начальнику (командиру) по радіо, за допомогою сигнальних засобів і особисто. Головними видами забезпечення РНР є Матеріальне забезпечення полягає в своєчасному і повному забезпеченні формувань технікою, засобами захисту, зв'язку, приладами радіаційної і хімічної розвідки, пальним, медикаментами і медичним майном, змінним одягом, білизною і взуттям, продовольством, будівельними матеріалами і іншими засобами, необхідними для проведення РНР. Медичне забезпечення проводиться з метою збереження здоров'я і працездатності особового складу формувань, своєчасного надання медичної допомоги потерпілим, їх евакуації, лікування і швидшого їх одуження. Технічне забезпечення проводиться для підтримання в потрібному стані і в постійній готовності для використання всіх видів техніки. Воно призначено для забезпечення формувань технічним майном, обслуговування і ремонту техніки.
1.3.4. Зміна формувань
Після закінчення робіт або з отриманням особовим складом встановлених доз опромінення за рішенням начальника ЦО об'єкта проводиться зміна формувань. Для забезпечення безперервності проведення рятувальних робіт зміна формувань проводиться безпосередньо на робочих місцях. Техніка формування, яке змінюється, як правило, передається прибулому на зміну особовому складу. Під час зміни старшим на дільниці (об'єкті) робіт є командир

19 формування, яке змінюється. Він інформує прибувшого на зміну командира про обстановку, місця робіт, порядок використання техніки, об’єм майбутніх робіт і умови їх виконання, місця збору потерпілих, порядок підтримання зв'язку зі старшим начальником. Після передачі об'єктів робіт особовий склад формування, яке змінилося, збирається в установленому місці, командири підрозділів провіряють присутність людей, після чого формування прямує в район збору, а звідти, при необхідності, – на санітарну обробку, а після – в район позаміської зони для відновлення її готовності до наступних дій.
1.3.5. Заходи безпеки при проведенні РНР
З метою запобігання нещасних випадків і втрат особового складу формувань і населення РНР ведуться з обов'язковим дотриманням заходів безпеки
- переміщення людей і машин тільки по розвіданих і позначених маршрутах небезпечні місця огороджуються і відзначаються добре помітними попереджувальними знаками
– на місцевості, зараженій радіоактивними речовинами, повинен дотримуватись установлений режим захисту
– стіни і конструкції будинків і споруд, які загрожують обвалом, закріплюються або руйнуються
– роботи в загазованих і задимлених приміщеннях, колодязях, колекторах і підводою виконуються групою людей (2-3 чол.) при наявності рятувальних поясів з страхівною мотузкою і засобів особистого захисту
– роботи на газопроводах, які знаходяться під тиском, а також на загазованих дільницях виконуються з допомогою інструменту, який не викликає виникнення іскор (із кольорових металів
– аварійні роботи на електричних мережах проводяться тільки

20 після їх обезструмлення, заземлення із використанням захисних засобів діелектричні рукавиці, калоші, ізолюючі підставки, коврики);
– в зонах пожежі задимлення роботи виконуються в шоломах,
ізолюючих протигазах і захисному одязі ;
– при роботі вночі місця робіт освітлюються.
1.3.6. Особливості проведення РНР в осередку комбінованого
ураження
Дії формувань в осередку комбінованого ураження організовуються з розрахунком наявності пожеж, зруйнувань, радіоактивного, хімічного і бактеріологічного забруднення. При цьому до встановлення виду бактеріальних засобів всі заходи організовуються в режимі захисту від особливо небезпечних інфекційних захворювань. При наявності СДОР формування, які залучаються до проведення
РНР, забезпечуються ізолюючими, або промисловими протигазами. Особливості дій формувань в осередку комбінованого ураження
– безперервне проведення розвідки за всіма факторами ураження
– проведення режимних заходів, направлених на ізоляцію осередку ураження від навколишніх районів
– проведення екстреної профілактики особового складу формувань і потерпілих
– негайна евакуація потерпілих і всього населення із зон хімічного забруднення на незабруднену територію, яка знаходиться в межах зони карантину
– виділення значних силі засобів для проведення дегазації, дезинфекції, а при необхідності – дезактивації шляхів евакуації, окремих дільниць території, споруд, транспорту, техніки
– проведення санітарної обробки від усіх видів забруднення

21
– обов'язкове використання особовим складом засобів індивідуального захисту органів дихання і шкіри, а також наявність запасних протигазів для надівання на потерпілих. При надані першої медичної допомоги потерпілим передбачується широке використання радіозахисних препаратів, антидотів, антибіотиків. В першу чергу надається допомога пораженим ОР і СДОР. В загонах першої медичної допомоги проводиться екстрена профілактика і нагляд з метою своєчасного виявлення інфекційних хворих і їх ізоляції. Евакуація поражених проводиться з дотриманням суворого протиепідемічного режиму. При обеззаражені дільниць території, шляхів, проїздів, будинків, споруд, засобів транспорту і техніки спочатку проводиться дегазація і дезинфекція, а потім, якщо це необхідно, – дезактивація. Формування загального призначення одночасно з проведенням робіт із розкриття завалених захисних споруд, рятування людей із завалів, зруйнованих і палаючих будинків, влаштування проїздів і проходів, притягуються до виконання робіт по обеззараженню різних об'єктів і по забезпеченню ізоляційно-обмежених заходів. Зміна формувань проводиться при суворому додержані режимних заходів. Формування, які змінились, виводяться в райони в межах зони карантину або обсервації, де проводиться їх спеціальна обробка.

22


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал