Опис педагогічного досвіду «Формування життєвих та громадянських компетентностей учнів у сучасних умовах загальноосвітнього навчального закладу»Скачати 128.49 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір128.49 Kb.


ОПИС ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

«Формування життєвих та громадянських компетентностей учнів у сучасних умовах загальноосвітнього навчального закладу»

Сьогодення вимагає переосмислення ідей, теорій, історичних фактів. І надзвичайно важливо в цій круговерті не упустити молоде покоління, не втратити жодної дитини в сенсі ціннісних орієнтацій. Адже за будь-яких часів морально-правові цінності в житті людини і суспільства залишаються незмінними: добро, чесність, милосердя, співчуття, патріотизм, взаємодопомога, щирість, порядність, честь, любов.

Головна роль у цьому процесі відводиться класному керівникові. Дуже добре, коли поряд з дітьми крокує закоханий у свою професію учитель, який любить, цінує і розуміє дітей, учитель, покликанням якого є справа становлення, виховання і навчання дитини - майбутнього громадянина України...

Сфера застосування: Тетерівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної; 11 клас; школа лідерів учнівського самоврядування.

Актуальність: Сучасні зміни в політиці, економіці висувають освіті нові вимоги до формування особистості. Знецінення вічних цінностей, а саме: доброти, порядності, вихованості, ввічливості, милосердя, толерантності, чесності, справедливості, виводять на перший план проблеми виховання справжніх патріотів України, активних і самовідданих будівників і захисників нашої незалежної держави.

Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованого життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу. Актуальність сучасного освітнього процесу полягає у формуванні необхідної компетенції, надання ґрунтовних знань з різних предметів, виховання громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.Наукові концепції та теорії: Робота над даною проблемою спирається на: Указ Президента України "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки";

Указ Президента України «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» 12.06.2015 № 334;

Постанову Верховної Ради України «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» від 12.05.2015 р. № 373-VIII;

Наказ МОН України «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді» від 28.05.2015 № 582;

Наказ МОН України «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 16.06.2015 № 641;

Наказ МОН України «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді» від 27.10.2014 № 1232;

Наказ МОН України «Про Основні орієнтири виховання учнів     1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» від 31.10.2011 №1243.

Основна ідея: Виховання - це найвища коштовність, про яку класний керівник повинен постійно дбати. А його праця — стежина, по якій людина, зростаючи, піднімається до вершин морального благородства. Створення морально - виховного середовища у класному колективі, де кожна дитина відчувала б себе неповторною і потрібною всім особистістю та мала всі можливості для максимального розкриття і розвитку своїх здібностей, умінь і талантів, щоб у самостійне життя зі школи вийшла самодостатня людина з розвиненим почуттям обов’язку та достатньою громадянською зрілістю.

Технологія реалізації ідеї: Класний керівник — стрижень виховного процесу. Це нитка, яка зв'язує в одне ціле дитину, учителя-предметника, психолога, соціального педагога, педагога-організатора, батьків, громадськість. Він повинен мати мудрість учителя, відповідальність і розуміння старшого товариша, доброту матері, суворість батька. Від класного керівника залежить ступінь сформованості учнівського колективу, Вміння згуртувати навколо себе учнів — великий дар і велика робота. Вміння захопити, повести, відкрити світ — неоціненний скарб справжнього педагога. Захоплення вчителя стає захопленням учнів. Риси характеру класного керівника переходять у характер вихованців.

У кожної людини є будинок - не просто житло з дахом над головою, а місце, де її люблять і чекають, розуміють і приймають такою, якою вона є. Першого вересня 2005 року я разом зі своїми дітьми почала «будувати» свій будинок, в якому нам зараз разом дуже добре живеться. Наш будинок складається з будівельного матеріалу з особливими властивостями: доброти, гумору, взаємодопомоги, мудрості і захоплень. Кожен із нас поклав свою цеглинку в будівництво цього будинку. За період будівництва ми встигли подружитися, звикнути один до одного. На даний момент ми - це 11 букв «Я» плюс класний керівник. Кожен з нас - це одна - єдина унікальна і неповторна особа, яка живе своїм життям, налаштовуючи його на ритм життя класу. Ми разом намагаємося дбайливо, з любов’ю і пошаною відноситися до себе і до оточуючих, приймати себе та інших такими, які ми є, відноситися до себе і до інших толерантно, з терпінням і повагою…

Реалізувати свої ідеї намагаюсь через впровадження особистісно-орієнтованих технологій виховання, КТС, соціальних проектів. Це допомагає мені адаптувати дитину до суспільного життя. У роботі класного керівника керуюсь правилом: не вести дітей за собою, а навчити їх самостійно йти по життю. Використовую всі можливості виховного простору для створення комфортних умов, що сприяють всебічному розвитку дитини, максимальному розкриттю її здібностей і талантів, становленню громадянина-патріота з активною життєвою позицією.

Щоб постійно тримати руку на пульсі життя класу, бачити результати та недоліки своєї роботи, планувати на перспективу, визначати ріст рівня вихованості учнів та рівень сформованості класного колективу використовую різноманітні методики діагностики: «Діагностика вихованості школярів» - автор М.П. Нечаєв; «Методика вивчення мотивів участі школярів у громадській діяльності» - автори-розробники Л.В. Байбородова, Л.І. Ченявська; «Методика «Наші відносини» - автор-розробник Л.М. Фрід-ман; «Методика визначення рівня самоврядування в учнівському колективі» - автор-розробник М.І. Рожков; «Методика вивчення задоволеності учнів шкільним життям» - автор-розробник А.А. Андрєєв.; «Методика вивчення задоволеності батьків роботою освітньої установи» - автор Е.Н. Степанов.

У рамках роботи над даною проблемою розробила виховну систему роботи з класом, діяльність якої спрямована на кінцевий результат – виховання особистості як головної фігури виховного процесу. Створила власну програму виховної роботи «Ми - громадяни України».

Метою програми є формування морально-духовної, життєво - компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин - патріот; формування вільної і відповідальної особистості, здатної відстоювати свої права, бути відповідальною за себе, за свою Батьківщину; розвиток творчої особистості, яка здатна жити в злагоді з довкіллям і собою, проектувати життєві перспективи.

Головне своє завдання вбачаю у створенні доброзичливого мікроклімату в класі, який сприяв би вихованню в учнів почуття патріотизму, формуванню особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, забезпеченню умов для інтелектуального, культурного і фізичного розвитку та спонукав до свідомого вибору лінії життя, позиції, погляду на світ.

Форми, методи, прийоми, засоби: З метою створення у класі належних умов для виховання та навчання кожного року аналізую зроблене і детально продумую план своїх дій, підключаючи до творчого процесу своїх учнів та батьківський комітет класу.

Відповідно до особистісно-орієнтованої спрямованості виховання, в центрі виховного процесу ставлю особистість. На її виховання впливає соціальний простір, а також включення її у різні види діяльності, що сприяє формуванню ціннісного ставлення до самої себе та навколишнього світу.

Життя нашого класу цікаве і барвисте. Це – творчі зустрічі, пізнавально-розважальні конкурси, спільні прогулянки у вихідний день, відвідування театрів, тренінги; робота учнів у мобільних творчих групах; акції; усні журнали; турніри інтелектуальних ігор; брейн-ринги; учнівські проекти, тематичні екскурсії, участь у районних конкурсах, шкільних і селищних святах та ін.

Як класний керівник я досягаю виховної мети методом заохочування та самовиховання учнів. Навчаю їх організації колективних творчих справ класу, багато часу приділяю морально-етичному, національному та художньо-естетичному вихованню; формуванню почуття обов'язку, відповідальності, культури поведінки.

Часто проводжу з класом психологічні тренінги, анкетування, діагностування, порівняльні анкетування у співпраці із психологом та соціальним працівником школи. Розробила рейтингову систему участі кожного учня в суспільно-корисному житті класу, школи, яка є досить ефективною. На засіданні активу класу двічі на семестр підводимо підсумки, а по завершенню навчального року відзначаємо досягнення кожного, нагороджуємо найактивніших, присвоюємо номінації та вручаємо подарунки. В цьому мені допомагає батьківський комітет класу, який в більшості випадків виступає в ролі нашого спонсора.

Виховання в учнів патріотичних почуттів, любові до рідної землі, свого народу, готовності до праці в ім’я України, виховання поваги до культури та історії рідного народу, поваги до батьків, шанобливого ставлення до звичаїв, традицій нашого народу здійснюю завдяки навчальній та позакласній діяльності як традиційними формами та методами (години спілкування, класні збори, свята, фестивалі пісень та народних промислів, виставки-конкурси, відверті розмови), так і нетрадиційними (тренінги, соціальні проекти, анкети та ін. ).

Залучаючи учнів до участі в різноманітних соціальних проектах -«Спіши творити добро», «Шкільне подвір’я», «Збережемо ялинку», «Екологічні проблеми селища», «Наша школа – воїнам АТО», намагаюся сприяти розвитку в них громадської активності, привчаю їх дотримуватися слова, бути відповідальними, пунктуальними, спрямовувати свої зусилля на корисні та добрі справи.

Іноді мені доводиться захищати учнів класу перед учителями, батьками, однолітками. Я завжди знаходжу спосіб підтримати учня, підняти його авторитет в очах ровесників, підкреслити навіть найменші його здобутки та перемоги.

Мої учні впевнені, що класний керівник їм обов'язково допоможе вирішити конфліктні ситуації, розібратися з проблемами у відношеннях з батьками та учителями-предметниками. Такі відносини підвищують рівень взаємної відповідальності, взаєморозуміння та довіри.

Багато уваги приділяю роботі з батьками. Адже відносини «батьки і діти» в більшості випадків непрості, напружені. З метою вивчення ситуації та вирішення проблеми на батьківських зборах проводжу анкетування.

Значна частина учнів не ділиться з батьками своїми проблемами. Дуже мало батьків знаходять час і бажання цікавитися шкільним життям дітей. Звідси - замкнутість. Звідси – ворожість. Звідси – байдужість батьків до батьківських зборів. Батьки мають хибну думку, що на зборах тільки лають і збирають гроші.

Моє завдання – переконати батьків, що класний керівник бере на себе частину відповідальності за долю дітей і готовий разом з ними допомагати учням зуміти взяти максимум знань та успішно реалізувати себе у майбутньому.

Одним із основних напрямків у роботі класного керівника є згуртування учнів та батьків класу в єдиний, дружній колектив, залучаючи їх до участі у спільних творчих та соціально-важливих справах. Для цього використовую традиційні та інноваційні форми роботи, колективні й індивідуальні форми співпраці з батьками: батьківські збори з фрагментами педагогічного всеобучу, класні прес-конференції, дискусії, круглі столи, батьківські тренінги. Залучаю батьків до проведення виховних годин, екскурсійних подорожей, загальношкільних заходів та конкурсів. До батьківських зборів готуюся ретельно та заздалегідь: готую план проведення зборів та роздруковую буклети з корисними порадами.

У проведенні батьківських зборів мені допомагає шкільний психолог, соціальний педагог, лікарі селищної лікарні, представники місцевих підприємств. Завдяки нашим узгодженим діям вдалося уникнути багатьох конфліктних ситуацій.

Щоб активніше залучити батьків до процесу виховання, практикую поряд із традиційними інноваційні форми роботи. Залучаю батьків до проведення «Дня відкритих дверей», сімейних вікторин і конкурсів. В кінці навчального року презентую роботу класу.

Результат застосування: За моніторинговими дослідженнями в класі досить високий рівень розвитку самоврядування (81%), рейтинг участі учнів в шкільному врядуванні (78%), класний колектив високо організований (84%), клас має досить високий показник рівня вихованості та відповідальності за шкільні справи. 68% учнів охоплені гуртковою роботою - займаються в шкільних гуртках та поза школою. Успішно діє учнівське врядування. У класі навчається голова шкільної учнівської ради , заступник та два члени учнівської ради.

Моніторинг навчальних досягнень учнів подаю у формі узагальнених таблиць. На підставі проведених досліджень будую діаграми на кожного учня, разом з учителями аналізую матеріал, роблю висновки та проводжу корекційну роботу з учнями. Динаміка засвоєння учнями навчального матеріалу відображається на діаграмі: різними кольорами позначені рівні навчальних досягнень. Учні мають можливість проаналізувати діаграму та зробити висновки щодо покращення оцінок.

Стан засвоєння навчального матеріалу з певного предмету класом в цілому відображається на діаграмі, де різними кольорами позначені досягнення учнів за різні навчальні періоди.

Для визначення найактивніших учнів класу разом з учнівським самоврядуванням створюємо таблицю, в яку вносимо всі шкільні свята, конкурси, акції, проекти тощо. Кожному учню виставляємо бали (1, 2, 3) в залежності від його активної участі у даному заході. Наприкінці семестру бали підсумовуються та визначаються найактивніші учні. Наочно це можна побачити на діаграмі. (Різними кольорами виділені перші три найактивніші учні).

Діяльність моїх старшокласників вже давно вийшла далеко за межі класу. Нині вони – організатори шкільних та загальноселищних заходів: «Дай, першокласнику, руку», «День Захисника Вітчизни», «Зустріч з воїнами АТО»,«Пісня-жива душа народу», свято з відзначення 200 - річчя Т. Г. Шев- ченка «Мені ж, Боже, на Землі подай любов, сердечний рай …».

Прагну працювати творчо, а тому завжди пам’ятаю слова В.Сухомлинського: «Якою талановитою не була б людина, але якщо вона не вчиться на досвіді інших, то ніколи не буде хорошим педагогом». Щорічно беру активну участь у шкільній декаді педагогічної майстерності класного керівника школи, під час якого обмінююсь досвідом з колегами в рамках проведення «Ярмарок педагогічних ідей», педагогічних консиліумів та «Круглих столів». Систематично підвищую свій фаховий та методичний рівень : займаюсь самоосвітою; ділюсь своїм досвідом на районних семінарах-практикумах для заступників директорів з виховної роботи та новопризначених класних керівників, намагаюся бути активним учасником у засіданнях педагогічних рад, тренінгах, колективних творчих справах.

Клас за останні два роки займає перше місце у рейтингу серед 9-11 класів школи. Значно покращився рівень навчальних досягнень учнів. Збільшилася кількість учнів – учасників та переможців олімпіад та конкурсів. Створився по-справжньому дієвий колектив : учні – батьки - вчителі. Клас став працювати на покращення іміджу школи. Учні класу є організаторами найцікавіших справ у школі. Учні класу є активними учасниками селищних, районних та обласних заходів.

Критерії ефективності: Результати моніторингових досліджень якості виховного процесу свідчать про сформованість компетентнісних рис особистості, рівня розвитку національної свідомості, творчих здібностей учнів. Важливим критерієм є рівень індивідуального педагогічного супроводу, стиль стосунків у класі та створення загальної позитивної атмосфери.

Наукові джерела:

1. Бех І. Д. Виховання особистості: підруч. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Либідь, 2008. — 848с. :іл. —ISBN978-966-06-0490-2


2. Дайджест педагогічних ідей та технологій // Школа-парк. - 2003. - № 3. - С. 49-52.
3. Киричук В. Проектування виховної системи на засадах особистісно орієнтованого підходу / В. Киричук // Психолог.—2004.—№ 44. С 2-4.
4. Ковганич Г. Метод проектів у формуванні життєвої компетентності особистості / Г. Ковганич // Завуч (Шкільний світ).- 2005. - № 19.- С 21-22.
5. Пласюк І. Педагогічне кредо класного керівника. Нотатки. Роздуми / І. Пласюк // Позакласний час. — 2003. — № 6. — С 1-4.

7. Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» /

8. Савенко Н. Життєтворчий потенціал виховної систем: Технологія реалізації методу проектів / Н. Савенко // Завуч (Шкільний світ). — 2005. — № 34. — С. 13-22.
9. Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка. – К. : Радянська школа. -1978.

10. Яременко Н. В. Методичні рекомендації щодо розроблення програми виховання особистості та учнівського колективу // Інформаційно-методичний збірник: Спеціалізоване педагогічне видання Управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. – 2005.- №6.- С.76 - 82.Висновки

Розмірковуючи про свою педагогічну долю, можу з упевненістю сказати, що вона складається добре у співпраці з учнями, колегами - викладачами та батьками. Мені близькою є “теорія педагогічного максималізму”. Суть її полягає у тому, що виховні результати досягаються, якщо педагог – класний керівник працює так, ніби, крім нього, в учнів немає нікого на всьому білому світі, тому саме він у відповіді за усіх. Працює так, ніби хоче, щоб у багатьох проблемах дорослого життя його учні змогли скористатися досвідом шкільних років, з їх радістю, дружбою, любов'ю, щастям самоствердження і самовираження.

Я - щасливий класний керівник, бо мої випускники і нинішні учні – чуйні, доброзичливі, прекрасні люди з розвиненим почуттям справедливості, справжні патріоти нашої України. Постійно знаходжуся у пошуку інноваційних концептуальних підходів до виховання свідомого громадянина своєї держави. Адже мені так хочеться , щоб усі учні мого класу стали людьми з Великої літери

Маю надію, що мої вихованці, почерпнувши життєвий досвід при спілкуванні зі мною, обов’язково перевершать мене, своїх батьків та наблизяться до своїх заповітних мрій. Для мене школа стала по-справжньому моєю другою домівкою, а колеги та учні – другою сім’єю… Переконана, що вчитель – це моя стежина в цьому житті. Тільки в цій роботі я бачу себе, і не уявляю, як можна жити, не бачачи ясних поглядів учнів.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал