Оксана ковальPdf просмотр
Сторінка12/12
Дата конвертації22.12.2016
Розмір1.16 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Не пропускайте голосних звуків.
Не подвоюйте і не потроюйте приголосних.
Стежте за тим, щоб приголосні звуки В і М, що знаходяться між голосними, були добре чутні; не проковтуйте їх.
Виразно вимовляєте початковий приголосний звук, особливо в тих випадках, коли за ним слідує інший приголосний.
Договорюйте кінці слів (не ковтайте їх), особливо в прикметниках і у власних іменах.
Не спресовуйте слова. Не створюйте безглуздих поєднань.
Уважно вслуховуйтесь в мову майстрів художнього слова, артистів драматичних театрів і кіно, а також в мову дикторів центрального радіо і телебачення.
Стежте за своєю вимовою.
При нагоді запишіть свою мову на диктофон. Кілька разів прослуховуйте записане, відзначаючи вади і погрішності у вимові.
Правильна і чітка мова — це ще більше упевненості в собі, силі свого голосу і слова.
Проте, правильна мова не можлива без української літературної мови, яка служить єди- ним засобом виразу думок і відчуттів, засобом спілкування між україномовними людьми. До неї входить все багатство мовних і образотворчих засобів, створених народом впродовж століть. Проте в словарний склад літературної мови відбирається не все, що має в своєму розпорядженні загальнонародна мова.
За межами літературної мови залишаються:
деякі слова і вирази, що характерні для певного говору і незрозумілі людям, що живуть в тих місцях, де цей говір невідомий;
— жаргонна лексика — особливі слова і вирази, властиві різним групам минулого
(купцям, ремісникам і ін.);
— так звані арготичні слова і вирази, властиві мові злодіїв, картярів, шулерів і аферистів;
— лайливі (нецензурні) слова і вирази.
Разом з тим, літературна мова тісно пов'язана з так званим просторіччям — життєвою побутовою лексикою народу, що має величезну образну силу і точністю визначень.
На завершення ще раз хочеться підкреслити, що тим, у кого «шкутильгає» дикція або вимова, знадобиться немало часу, щоб привести свій мовний апарат в такий стан, коли дикційна або вимовна помилка стане неможливою.
Пам'ятка
Як володіти голосом під час виступу
1. Пристосовуйте свій голос до обстановки, де відбувається спілкування (не говоріть голосно в громадських місцях).
2. Хто говорить занадто тихо, справляє враження людини, яка не вірить у свої сили.
3. Не говоріть занадто голосно — це справляє враження агресивної людини.
4. Постійно тренуйте свій голос; найзручніший спосіб для цього — читання вголос, під час якого постійно контролюється правильність вимови.
5. Голос підвищують тоді, коли ставлять запитання, висловлюють радість, здивування.
Якщо вам потрібно когось переконати, відповісти на запитання, то голос понижують.
6. Будьте тактовні: спочатку зважте, чи нікого не образить те, що ви хочете сказати, а тоді вже говоріть.

88
ДОДАТОК М
Вимоги до створення презентації у Power Point
1. Основні слайди презентації повинні мати:
1.Титульний аркуш.
2.Основні пункти презентації.
3.Список джерел.
4.Завершальний слайд.
2. Оптимізація зображень.
У презентації розміщувати тільки оптимізовані (стислі) хорошої якості зображення.
Поганою вважається презентація, що довго завантажується, тому що має великий розмір.
3. Вплив кольору.
Колір впливає на сприйняття, може «збільшити» або «зменшити» розміри об’єктів. На одному слайді рекомендується використовувати не більше трьох кольорів: один для фону, один для заголовків, один для тексту. Для фону і тексту використовуйте контрастні кольо- ри. Для фону обирайте більш холодні тони (синій або зелений). Строкатий фон не варто використовувати.
4. Розміщення зображень.
Матеріали розташовуються на слайдах так, щоб зліва, праворуч, зверху, знизу від краю слайда залишалися вільні поля. Для кращого сприйняття потрібно дотримуватися єдиного формату слайдів (однаковий тип шрифту, подібна колірна гама).
5. Використання списків.
Списки використовувати тільки там, де вони потрібні. Потрібно використовувати 3, 5, 7 пунктів. Великі списки і таблиці розбивати на 2 слайди.
6. Анімаційні ефекти
Анімація не повинна бути нав’язливою. Не допускається супровід появи тексту звуковими ефектами (із стандартного набору звуків PowerPoint). Не рекомендується обирати ефекти анімації до заголовків. В інформаційних слайдах анімація об’єктів допускається лише у випадку, якщо це необхідно для відображення змін і якщо черговість появи анімованих об’єктів відповідає структурі заняття.
7.Зміст інформації
При підготовці слайдів в обов’язковому порядку необхідно дотримуватися прийнятих правил орфографії, пунктуації, скорочень і правил оформлення тексту (відсутність точки в заголовках і тощо).
8. Розташування інформації на сторінці.
Простіше зчитувати інформацію розташовану горизонтально, а не вертикально.
Найбільш важлива інформація повинна розташовуватися в центрі екрану. Форматувати текст необхідно за шириною. Не допускати "рваних" країв тексту.
ПРИМІТКА: Рівень запам’ятовування інформації залежить від її розташування на екрані.
У лівому верхньому кутку слайда розташовується найважливіша інформація.
9. Шрифт.
Текст повинен бути розбірливим. Розмір шрифту не повинен бути дрібним. Найбільш "дрібний" для презентації – шрифт 22 пт. Відмовтеся від курсиву. Краще правило використання курсиву – уникати його взагалі, оскільки він, як правило, лише ускладнює

89 читання, уповільнює швидкість сприйняття. Згідно з висновком учених з лабораторії ергоно- міки зору (США), кращим шрифтом для читання тексту з екрану визнаний шрифт Verdana, так само затверджені оптимальні розміри шрифту. Дослідники прийшли до висновку, що вибір правильного шрифту сприяє збереженню гостроти зору! Отже, краще використовувати для презентацій шрифти без зарубок (їх легше читати): Arial, Verdana.
ПРИМІТКА: Бажано встановлювати єдиний стиль шрифту для всієї презентації.
10. Способи виділення інформації.
Слід використовувати: рамки, межі, заливку, різні кольори шрифтів, штрихування, стрілки. Якщо хочете привернути увагу до інформації, використовуйте: малюнки, діаграми, схеми.
11. Обсяг інформації.
Не варто заповнювати один слайд занадто великим обсягом інформації: слухачі можуть одноразово запам’ятати не більше трьох фактів, висновків, визначень.
Найбільша ефективність досягається тоді, коли ключові пункти відображаються по одному на кожному окремому слайді. Розміщувати багато дрібного тексту на слайді непри- пустимо.
12. Розгалужена навігація.
Використовуйте навігацію для забезпечення інтерактивності і нелінійної структури пре- зентації. Це розширить її область застосування. Навігація – це перехід на потрібний розділ зі змісту. Навігація у презентації повинна здійснюватися за 3 клацання.
13. Критерії освітніх презентацій: повнота розкриття теми; структуризація інформації; наявність і зручність навігації; відсутність граматичних, орфографічних і мовних помилок; відсутність фактичних помилок, достовірність поданої інформації; наявність і правильність оформлення обов’язкових слайдів (титульний, про проект, список джерел, зміст); оригіналь- ність оформлення презентації; обґрунтованість і раціональність використання засобів мультимедіа та анімаційних ефектів; придатність презентації для обраної цільової аудиторії; грамотність використання кольорового оформлення; використання авторських ілюстрацій, фонів, фотографій, відеоматеріалів; наявність дикторського мовлення, його грамотність і доцільність; наявність, обґрунтованість і грамотність використання фонового звуку; розмі- щення і комплектування об’єктів; єдиний стиль слайдів.
Побажання:
Не зловживайте ВЕЛИКИМИ БУКВАМИ. Особливо в заголовках.
Під час презентації неприпустимо зчитування тексту з презентації, тобто надрукований
і вимовний текст не повинні дублювати один одного.
Не створюйте презентацій нудних, монотонних, громіздких (оптимально це 10-20 слайдів), ретельно підберіть шаблон, текст, графіку з урахуванням вищезазначеного.
Перевантаження текстом - найбільш розповсюджена помилка. Текст може бути тільки тезовим, якщо презентація – лекція. Захаращення текстом призводить до враження, що доповідач сам погано володіє матеріалом і йому потрібна підказка на екрані, щоб не забути щось важливе. Саме такої думки будуть про Вас слухачі. Навіть якщо тексту мало, але в якийсь момент він повторює мовлення доповідача (навіть якщо доповідач стоїть спи- ною до екрану), слухачі у своїй безпосередності відстежуватимуть Ваше мовлення на пред- мет відмінностей від тексту.
Отже, необхідно дотримувалося неухильно правила: кількість тексту в презентаціях повинно становити 35%. Увесь непотрібний текст слід залишити або для усного виступу, або замінити його ілюстративним матеріалом: графіками, картинками тощо.
Привнесіть анімаційними та іншими ефектами елемент несподіванки і свята, або сюрпризного моменту.

90
Дорогі наші, талановиті, неповторні аспіранти!
Дуже хотілося б вірити, що кожен з Вас узяв для себе невеличку іскру вогню знань, який ми намагалися запалити, й понесе його далі до наукового пізнання, наукової творчості.
Щиро надіємося, що ідеї та досвід викладеного Вам курсу з психології та педагогіки вищої школи стануть новою відправною точкою для Вашої майбутньої творчої викладацької діяльності.
Зичимо Вам професійного зростання, творчого натхнення, мудрості, здобутків у впровадженні інноваційних методів навчання, віри у свої сили.
Успіхів Вам у такій нелегкій, але благородній педагогічній праці!
Хай квітнуть Ваші сади, а з ними і вся Україна!
Щиро, викладачі кафедри психологічних та педагогічних дисциплін


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал