Один правильний (1 бал). Тести 21-25Скачати 343.46 Kb.
Дата конвертації13.02.2017
Розмір343.46 Kb.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з географії (8 клас)

Тести

Тести 1-20 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний (1 бал). Тести 21-25 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише чотири правильні (за кожну правильну відповідь – 1 бал; всього – 4 бали).Тести з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-20)

1. Вкажіть назву відхиляючої сили, що спричинена добовими обертами землі:

А Коріоліса В Вегенера

Б Ньютона Г Кеплера

2. Яку назву мають ізолінії на карті однакових швидкостей вітру:

А ізоанемони В ізогієти

Б ізобари Г ізотахи

3. Яку назву мають газові виділення з тріщин і отворів вулканічних областей, температурою кількасот градусів:

А гейзери В терми

Б кальдери Г фумароли

4. Виберіть помилкову характеристику мезозойської ери:

А розпочалася 230 млн. років тому і тривала 163 млн. років

Б панування плазунів, вперше з’явилися птахи, ссавці

В поділяється на пермський, юрський, крейдяний періоди

Г панували папороті, хвойні, наприкінці з’являються покритонасінні

5. Демаркація кордону – це:

А визначення та розмітка лінії державного кордону на місцевості

Б визначення та розмітка лінії державного кордону на карті

В договір між сусідніми державами про визначення та встановлення кордону між ними

Гзміна державного кордону між двома країнами на карті та місцевості

6. Вкажіть назву крайньої східної географічної точки України:

А с. Мілове В с. Соломонове

Б с. Червона Зірка Г с. Грем’яч

7. Виберіть проекцію, що найчастіше використовується для зображення території України:

А нормальна конічна В нормальна циліндрична

Б поліконічна Г поперечна азимутальна

8. Зазначте країну, з якою Україна має найдовший кордон:

А Польща В Росія

Б Білорусь Г Румунія

9. Визначте масштаб топографічної карти, на якій 1 см2 дорівнює 25 га на місцевості:

А 1: 100 000 В 1: 25 000

Б 1: 10 000 Г 1: 50 000

10. Зазначте, у якому творі вперше згадується назва «Україна»:А Київський літопис В праці Геродота

Б книга Г. де Боплана «Опис України» Г праці Птолемея

11. Вкажіть, хто з відомих учених був засновником і першим президентом Академії наук України:

А Володимир Вернадський В Георгій Висоцький

Б Павло Тутковський Г Степан Рудницький

12. Визначте географічну довготу міста – обласного центру України, якщо різниця між його місцевим часом і місцевим часом Лондона становить 1 год. 36 хв.:

А 240 сх. д. В 300 сх. д.

Б 280 30/ сх. д. Г 320 30/ сх. д.

13. Зазначте, у якій проекції не спотворюється площа на карті:

А рівновелика В рівнокутна

Б довільна Г циліндрична

14. Зазначте, який картографічний спосіб використовують, коли потрібно відобразити зону поширення якогось об’єкта чи явища на земній поверхні:

А спосіб ареалів В спосіб значків

Б спосіб картограм Г спосіб ізоліній

15. Вкажіть, як називається кут між північним напрямком вертикальної лінії кілометрової сітки і напрямком на об’єкт (точку):

А магнітний азимут В магнітне схилення

Б дирекційний кут Г дійсний азимут16. Вкажіть острови, що мають вулканічне походження:

А Маріанські В Канарські

Б Каролінські Г Мальдівські

17. Вкажіть тварин, характерних для тундри:

А карибу, росомаха В песець, лемінг

Б ізюбр, марал Г рись, заєць-біляк

18. Визначте масштаб глобуса, якщо на ньому Україна займає площу близько 6,7 см2 :

А 1 : 30 000 000 В 1 : 80 000 000

Б 1 : 50 000 000 Г 1 : 10 000 000

19. Вкажіть, хто з вітчизняних учених заснував першу в Україні метеорологічну станцію і одним із перших обґрунтував необхідність створення державної метеорологічної мережі:

А Олександр Клосовський В Олексій Тілло

Б Василь Каразін Г Микола Андрусов

20. Оберіть з наведеного переліку карту, яку можна віднести до топографічних:

А карта масштабу 1: 4 000 000

Б зображення земної поверхні в масштабі 1 : 10 000 без кілометрової

сітки


В дрібномасштабна карта

Г зображення земної поверхні в масштабі 1 : 10 000 з кілометровою

сіткою


Тести на визначення відповідності (№ 21-25)

21. Визначте відповідність між країнами та протяжністю їх кордонів з Україною:

1 Угорщина

А 1191км

2 Молдова

Б 135 км

3 Румунія

В 99 км

4 Словаччина

Г 625 км
Д 543 км


22. Знайдіть відповідність між поняттями та їх змістом:1 картографічна генералізація

А математичний спосіб зображення земної кулі на площині

2 географічні атласи

Б зменшене узагальнене зображення земної поверхні на площині

3 картографічна проекція

В систематизовані зібрання карт

4 географічна карта

Г об’ємна модель земної кулі, що відображає її справжню форму
Д картографічне узагальнення, що супроводжується відбором головної інформації23. Знайдіть відповідність між умовними знаками на карті та об’єктами, що вони позначають:1 звивисті лінії коричневого кольору

А напрям течії у водоймах

2 лінії чорного кольору

Б родовища корисних копалин

3 стрілки блакитного кольору

В шляхи сполучення

4 ареали зеленого кольору

Г рельєф
Д лісові масиви

24. Знайдіть відповідність між поняттями та їх змістом:


1 західноєвропейський час

А місцевий час центрального меридіану поясу

2 середньоєвропейський час

Б час на даному меридіані

3 східноєвропейський час

В поясний час першого часового поясу

4 поясний час

Г поясний час нульового поясу
Д поясний час другого часового поясу

25. Визначте відповідність між частинами Океанії, архіпелагами та островами:

1 Меланезія

А Нова Гвінея

2 Мікронезія

Б Маріанські

3 Полінезія

В Мінданао

4 Філіппінські

Г Гавайські
Д Мальдівські

Теоретичні завдання

1. Визначте сутність поняття «пустелі» та дайте їх класифікацію. Розкрийте причини утворення і поширення пустель на планеті. Охарактеризуйте тваринний і рослинний світ пустель. Назвіть рекордсменів серед пустель (найбільша, найсухіша тощо) . (12 балів)

2. Поясніть особливості та значення топографічних карт. Поясніть як за їх допомогою можна визначити положення об’єкта, напрямки, відстані, висоту.

(12 балів)

Практичні завдання

1.Уважно розгляньте кліматодіаграму та поясніть який тип клімату вона

характеризує. Відповідь обґрунтуйте. (6 балів)

2. Уважно розгляньте фрагмент плану і виконайте наступні завдання :

а) назвіть точку земної поверхні (позначено буквами), що має має найменшу абсолютну висоту; б) охарактеризуйте ліс за даними плану;

в) охарактеризуйте міст через річку за даними плану. (6 балів)3. Місто Шанхай знаходиться у восьмому годинному поясі. Визначте, яка година та який день тижня на території України, якщо в Шанхаї середа, 2 год 00 хв. (6 балів)
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з географії (9 клас)

Тести

Тести 1-20 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний (1 бал). Тести 21-25 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише чотири правильні (за кожну правильну відповідь – 1 бал; всього – 4 бали).Тести з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-20)

1. Укажіть науку, що вивчає рельєф земної поверхні в межах материків, дна океанів та морів з точки зору його зовнішніх ознак, походження, законів розвитку:

А орографія В геоморфологія

Б стратиграфія Г тектоніка

2. Оберіть термін, яким називають припідняту, як правило видовжену ділянку земної кори, обмежену круто нахиленими розривами:

А скид В грабен

Б горст Г щит

3. Виберіть назву грибоподібного тіла, складеного застиглою магмою, що занурилася у товщу осадових порід, але не вийшла на поверхню:

А лаколіт В дайка

Б лополіт Г діапір

4. Укажіть холодну течію в Індійському океані:

А Південно-пасатна В Бенґельська

Б Мозамбіцька Г Західно-Австралійська

5.Укажіть озеро, що знаходиться в Азії:

А Іссик-Куль В Ладозьке

Б Венерн Г Ільмень

6. Укажіть острів, що не належить до Великих Антильських островів:

А Куба В Ямайка

Б Пуерто-Ріко Г Гваделупа

7. Укажіть родовище графіту серед названих:

А Просянівське В Бовтинське

Б Завалівське Г Бучманське

8. Визначте найвищу вершину серед названих:

А Петрос В Бребенескул

Б Ребра Г Піп Іван

9.Укажіть народ, що належить до тюркської мовної групи:

А болгари В гагаузи

Б греки Г молдавани10.Укажіть область, де компактно проживають греки:

А Донецька В Херсонська

Б Запорізька Г Одеська11. Виберіть серед названих сфер діяльності ту, що лідирує за кількістю зайнятих:

А будівництво В охорона здоров’я

Б транспорт Г освіта, культура, наука

12. Виберіть найбільший за площею острів України:

А Зміїний В ДовгийБ Джарилгач Г Березань

13. Визначте, якою буде відстань на карті з масштабом 1: 50 000 000 між двома містами, якщо на місцевості вона становить 3 750 км:

А 3,75 см В 7,5 смБ 1,85 см Г 18,75 см

14. Оберіть область, де проживає значна кількість болгар

А Миколаївська В Донецька

Б Херсонська Г Запорізька

15. Оберіть місто, що має найбільшу чисельність населення

А Миколаїв В Кривий Ріг

Б Львів Г Запоріжжя

16. Виберіть біосферний заповідник серед названих:

А Дунайський В Кримський

Б Поліський Г Український Степовий

17. Укажіть, у якому із зазначених показників враховується рівень освіти населення:

А Індекс конкурентоспроможності В Індекс економічної свободи

Б Індекс людського розвитку Г Індекс екологічного стану території

18. Зазначте інтегральний показник оцінки соціально-економічного розвитку країни:

А Обсяг виробництва промислової продукції

Б Валовий внутрішній продукт

В Національний дохід на душу населення

Г Рівень цін на товари і послуги

19. Зазначте найвологішу частину Українських Карпат:

А Гутинський хребет В Чорногірський хребет

Б Яблунецький перевал Г Чивчинські гори
20. Вкажіть, якому історико - географічному краю відповідає більша частина території Хмельницької та Вінницької областей:

А Волинь В Бесарабія

Б Поділля Г Полісся


Тести на визначення відповідності (№ 21-25)

21. Визначте відповідність між міськими агломераціями та областями, в яких вони розміщені:

1 Сіверськодонецько-Лисичанська

А Полтавська

2 Криворізька

Б Донецька

3 Горлівсько-Єнакієвська

В Луганська

4 Кременчуцька

Г Дніпропетровська
Д Запорізька

22. Визначте відповідність між областями України та природоохоронними об’єктами :1 Житомирська

А Асканія-Нова

2 Волинська

Б Єланецький Степ

3 Миколаївська

В Черемський

4 Херсонська

Г Розточчя
Д Поліський

23. Визначте відповідність між назвами родовищ та видами мінеральних ресурсів:1 Мужіївське

А Титан

2 Шебелинське

Б Мінеральна вода

3 Жовтоводське

В Золото

4 Свалявське

Г Природний газ
Д Уранові руди

24.Вкажіть відповідність між типами населених пунктів і наведеними містами :1 багатофункціональне місто

А Ізмаїл

2 залізничний вузол

Б Кривий Ріг

3 промисловий центр

В Ковель

4 курортно – оздоровчий центр

Г Хмільник
Д Львів

25. Визначте відповідність між етнічними українськими землями і країнами, до складу яких вони нині входять:1 Пряшівщина

А Росія

2 Задунайщина

Б Польща

3 Перемишльщина

В Словаччина

4 Слобожанщина

Г Білорусь
Д Румунія


Теоретичні завдання

1. Схарактеризуйте особливості зайнятості населення України. Назвіть проблеми, які існують у зайнятості населення різних регіонів країни та запропонуйте можливі шляхи їх вирішення. (12 балів)

2. Схарактеризуйте закономірності поширення ґрунтів на території України? Охарактеризуйте один із них (за власним вибором). (12 балів)

Практичні завдання

1. Уважно розгляньте карту. Розселення якої національної меншини на ній показано? Який спосіб картографічного зображення використано на цій карті? Розкажіть, яким чином зображуються явища таким способом?

(6 балів)

2. Розшифруйте легенду синоптичної карти (6 балів)

3. Місто Шанхай знаходиться у восьмому годинному поясі. Визначте, яка година та який день тижня на території України, якщо в Шанхаї середа, 2 год 00 хв. (6 балів)

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з географії (10 клас)

Тести

Тести 1-20 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний (1 бал). Тести 21-25 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише чотири правильні (за кожну правильну відповідь – 1 бал; всього – 4 бали).Тести з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-20)

1. Виберіть термін, що означає наступ моря на суходіл внаслідок опускання земної кори під впливом низхідних тектонічних рухів або підняття рівня світового океану:

А трансгресія В регресія

Б абразія Г прогресія

2. Укажіть назву загостреної гірської вершини пірамідальної форми з увігнутими гранями:

А пік В карлінг

Б гайот Г елінг

3. Укажіть холодні течії в Тихому океані:

А Північно-пасатна, Куросіо

Б Міжпасатна протитечія, Східно-Австралійська

В Північно-Тихоокеанська, Аляскинська

Г Західних вітрів, Перуанська

4.Укажіть півострів, що належить до Азії:

А Гиданський В Кольський

Б Корнуел Г Канін

5.Укажіть місто, де розміщено латунний завод:

А Миколаїв В Артемівськ

Б Костянтинівка Г Запоріжжя

6.Оберіть область, де проживає значна кількість болгар:

А Миколаївська В Донецька

Б Херсонська Г Запорізька

7.Оберіть місто, що має найбільшу чисельність населення

А Миколаїв В Кривий Ріг

Б Львів Г Запоріжжя

8. Виберіть групу європейських країн, що є членами Європейського Союзу, але не є членами НАТО:

А Іспанія, Португалія В Естонія, Латвія

Б Швеція, Фінляндія Г Австрія, Швейцарія

9. Виберіть перелік країн, де всі належать до країн «дешевих прапорів» :

А Панама, Ліберія В Іспанія, Кіпр

Б Філіппіни, Японія Г Мальта, Норвегія

10.Укажіть країни, що належить до країн «переселенського капіталізму»:

А Австралія, Нова Зеландія В Ізраїль, Кіпр

Б Південна Африка, Ісландія Г Канада, Сінгапур

11. Укажіть пару країн, що експортують боксити:

А Гвінея, Суринам В Ямайка, Куба

Б Австралія, Нова Зеландія Г Гайана, Південна Африка

12. У одному з творів Джека Лондона зустрічається незвичайний для європейців відлік часу – на питання як давно відбулася подія, була отримана відповідь: «Три мусони тому». Вкажіть скільки це буде у переведенні на звичайну систему лічення:

А три місяці В півроку

Б півтора року Г три роки

13. Виберіть проекцію, що найчастіше використовується для зображення території України:

А нормальна конічна В нормальна циліндрична

Б поліконічна Г поперечна азимутальна

14. Зазначте країну, з якою Україна має найдовший кордон:

А Польща В Росія

Б Білорусь Г Румунія

15. Визначте масштаб топографічної карти, на якій 1 см2 дорівнює 25 га на місцевості:

А 1: 100 000 В 1: 25 000

Б 1: 10 000 Г 1: 50 000

16. Зазначте, у якому творі вперше згадується назва «Україна»:А Київський літопис В праці Геродота

Б книга Г. де Боплана «Опис України» Г праці Птолемея

17. Вкажіть, хто з відомих учених був засновником і першим президентом Академії наук України:

А Володимир Вернадський В Георгій Висоцький

Б Павло Тутковський Г Степан Рудницький

18. Укажіть правильний порядок трьох світових лідерів за видобутком вугілля:

А США, Китай, Росія В Китай, США, Росія

Б Китай, США, Індія Г Китай, Росія, США

19. Виберіть групу країн Південно-Східної Азії:

А Індонезія, Індія, В’єтнам В Бруней, Таїланд, СінгапурБ Сінгапур, Беліз, Камбоджа Г Лаос, Бангладеш, Малайзія

20. Вкажіть пару країн, що мають в сумі найбільше населення:

А Індія, США В Китай, Мексика

Б Китай, Японія Г Китай, Росія

Тести на визначення відповідності (№ 21-25)

21.Визначте відповідність між частинами Океанії, архіпелагами та островами:
1 Меланезія

А Лусон, Палаван

2 Мікронезія

Б Нова Гвінея, Тімор

3 Полінезія

В Тонга, Західне Самоа

4 Філіпінські

Г Каролінські, Науру
Д Нова Каледонія, Фіджі

22.Визначте відповідність між країнами та залежними територіями:
1 Великобританія

А Гвіана

2 Франція

Б Південна Георгія

3 Іспанія

В Віргінські острови

4 США

Г Фарерські острови
Д Мелілья

23.Визначте відповідність між областями України та природоохоронними об’єктами :


1 Житомирська

А Асканія-Нова

2 Волинська

Б Єланецький Степ

3 Миколаївська

В Черемський

4 Херсонська

Г Розточчя
Д Поліський

24.Визначте відповідність між країнами та їх столицями :


1 Парагвай

А Масеру

2 Коста-Ріка

Б Тегусігальпа

3 Гондурас

В Сан-Хосе

4 Лесото

Г Банжул
Д Асунсьйон

25. Визначте відповідність між етнічними українськими землями і країнами, до складу яких вони нині входять:1 Пряшівщина

А Росія

2 Задунайщина

Б Польща

3 Перемишльщина

В Словаччина

4 Слобожанщина

Г Білорусь
Д Румунія


Теоретичні завдання

1. Тривалий час ведеться полеміка щодо федералізації України. Наведіть аргументи за і проти цього процесу. Запропонуйте власний погляд на вирішення цієї проблеми. (12 балів)

2. Розкрийте роль релігії в сучасному світі. Поясніть причини та географію сучасних релігійних та міжконфесійних конфліктів. Запропонуйте шляхи їх подолання. (12 балів)

Практичні завдання

1. Уважно розгляньте карту. Розселення якої національної меншини на ній показано? Який спосіб картографічного зображення використано на цій карті? Розкажіть, яким чином зображуються явища таким способом?

(6 балів)

2.Заповніть геохронологічну таблицю (6 балів)

Ера

Період

Горотворення

Зразок:

Кайнозойська

Антропоген

Альпійське


(не заповнюється)

(не заповнюється)

(не заповнюється)


(не заповнюється)3.Розрахуйте сучасну забезпеченість населення світу сільськогосподарськими угіддями (на душу населення), якщо їх загальна площа становить приблизно 46,8 млн. км2. Порівняйте цей показник з Україною і зробіть висновки. Розрахунки подайте в гектарах (га) . (6 балів)

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з географії (11 клас)

Тести

Тести 1-20 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний (1 бал). Тести 21-25 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише чотири правильні (за кожну правильну відповідь – 1 бал; всього – 4 бали).Тести з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-20)

1. Виберіть термін, що означає наступ моря на суходіл внаслідок опускання земної кори під впливом низхідних тектонічних рухів або підняття рівня світового океану:

А трансгресія В регресія

Б абразія Г прогресія

2. Укажіть назву загостреної гірської вершини пірамідальної форми з увігнутими гранями:

А пік В карлінг

Б гайот Г елінг

3. Укажіть холодні течії в Тихому океані:

А Північно-пасатна, Куросіо

Б Міжпасатна протитечія, Східно-Австралійська

В Північно-Тихоокеанська, Аляскинська

Г Західних вітрів, Перуанська

4.Укажіть півострів, що належить до Азії:

А Гиданський В Кольський

Б Корнуел Г Канін

5.Укажіть місто, де розміщено латунний завод:

А Миколаїв В Артемівськ

Б Костянтинівка Г Запоріжжя

6.Оберіть область, де проживає значна кількість болгар:

А Миколаївська В Донецька

Б Херсонська Г Запорізька

7.Оберіть місто, що має найбільшу чисельність населення

А Миколаїв В Кривий Ріг

Б Львів Г Запоріжжя

8. Виберіть групу європейських країн, що є членами Європейського Союзу, але не є членами НАТО:

А Іспанія, Португалія В Естонія, Латвія

Б Швеція, Фінляндія Г Австрія, Швейцарія

9. Виберіть перелік країн, де всі належать до країн «дешевих прапорів» :

А Панама, Ліберія В Іспанія, Кіпр

Б Філіппіни, Японія Г Мальта, Норвегія

10.Укажіть країни, що належить до країн «переселенського капіталізму»:

А Австралія, Нова Зеландія В Ізраїль, Кіпр

Б Південна Африка, Ісландія Г Канада, Сінгапур

11. Укажіть пару країн, що експортують боксити:

А Гвінея, Суринам В Ямайка, Куба

Б Австралія, Нова Зеландія Г Гайана, Південна Африка

12. У одному з творів Джека Лондона зустрічається незвичайний для європейців відлік часу – на питання як давно відбулася подія, була отримана відповідь: «Три мусони тому». Вкажіть скільки це буде у переведенні на звичайну систему лічення:

А три місяці В півроку

Б півтора року Г три роки

13. Виберіть проекцію, що найчастіше використовується для зображення території України:

А нормальна конічна В нормальна циліндрична

Б поліконічна Г поперечна азимутальна

14. Зазначте країну, з якою Україна має найдовший кордон:

А Польща В Росія

Б Білорусь Г Румунія

15. Визначте масштаб топографічної карти, на якій 1 см2 дорівнює 25 га на місцевості:

А 1: 100 000 В 1: 25 000

Б 1: 10 000 Г 1: 50 000

16. Зазначте, у якому творі вперше згадується назва «Україна»:А Київський літопис В праці Геродота

Б книга Г. де Боплана «Опис України» Г праці Птолемея

17. Вкажіть, хто з відомих учених був засновником і першим президентом Академії наук України:

А Володимир Вернадський В Георгій Висоцький

Б Павло Тутковський Г Степан Рудницький

18. Укажіть правильний порядок трьох світових лідерів за видобутком вугілля:

А США, Китай, Росія В Китай, США, Росія

Б Китай, США, Індія Г Китай, Росія, США

19. Виберіть групу країн Південно-Східної Азії:

А Індонезія, Індія, В’єтнам В Бруней, Таїланд, СінгапурБ Сінгапур, Беліз, Камбоджа Г Лаос, Бангладеш, Малайзія

20. Вкажіть пару країн, що мають в сумі найбільше населення:

А Індія, США В Китай, Мексика

Б Китай, Японія Г Китай, Росія

Тести на визначення відповідності (№ 21-25)

21.Визначте відповідність між частинами Океанії, архіпелагами та островами:
1 Меланезія

А Лусон, Палаван

2 Мікронезія

Б Нова Гвінея, Тімор

3 Полінезія

В Тонга, Західне Самоа

4 Філіпінські

Г Каролінські, Науру
Д Нова Каледонія, Фіджі

22.Визначте відповідність між країнами та залежними територіями:
1 Великобританія

А Гвіана

2 Франція

Б Південна Георгія

3 Іспанія

В Віргінські острови

4 США

Г Фарерські острови
Д Мелілья

23.Визначте відповідність між областями України та природоохоронними об’єктами :

1 Житомирська

А Асканія-Нова

2 Волинська

Б Єланецький Степ

3 Миколаївська

В Черемський

4 Херсонська

Г Розточчя
Д Поліський

24.Визначте відповідність між країнами та їх столицями :

1 Парагвай

А Масеру

2 Коста-Ріка

Б Тегусігальпа

3 Гондурас

В Сан-Хосе

4 Лесото

Г Банжул
Д Асунсьйон

25. Визначте відповідність між етнічними українськими землями і країнами, до складу яких вони нині входять:
1 Пряшівщина

А Росія

2 Задунайщина

Б Польща

3 Перемишльщина

В Словаччина

4 Слобожанщина

Г Білорусь
Д Румунія


Теоретичні завдання

1.Тривалий час ведеться полеміка щодо федералізації України. Наведіть аргументи за і проти цього процесу. Запропонуйте власний погляд на вирішення цієї проблеми. (12 балів)

2. В останні роки географія кольорової металургії зазнала змін. Поступово відбулося зміщення «центрів тяжіння» цієї галузі. Розкрийте особливості сучасного розташування виробників кольорової металургії та поясніть чинники розміщення їх підприємств. (12 балів)

Практичні завдання

1. Уважно розгляньте карту. Розселення якої національної меншини на ній показано? Який спосіб картографічного зображення використано на цій карті? Розкажіть, яким чином зображуються явища таким способом? (6балів)


2.Заповніть геохронологічну таблицю (6 балів)

Ера

Період

Горотворення

Зразок:

Кайнозойська

Антропоген

Альпійське


(не заповнюється)

(не заповнюється)

(не заповнюється)


(не заповнюється)3.Розрахуйте сучасну забезпеченість населення світу сільськогосподарськими угіддями (на душу населення), якщо їх загальна площа становить приблизно 46,8 млн. км2. Порівняйте цей показник з Україною і зробіть висновки. Розрахунки подайте в гектарах (га) . (6 балів)

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал