Обслуговуючого кооперативуСкачати 251.9 Kb.
Дата конвертації09.05.2017
Розмір251.9 Kb.
ТипПротокол
ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчими зборами

ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ

«Лісове містечко»

Протокол №1

від «17» лютого 2015 року

СТАТУТ

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ«ЛІСОВЕ МІСТЕЧКО»

м. Київ – 2015


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «Лісове містечко» (надалі "Кооператив") створений згідно із Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про кооперацію", іншими нормативними актами України та цим Статутом.

1.2 Кооператив створено за рішенням установчих зборів засновників Кооперативу.

1.3 Місцезнаходженням Кооперативу є:

02217 Україна, м. Київ, пр-т Маяковського, б.14А, кв.62.

1.4 Тип Кооперативу. Кооператив згідно статті 2 Закону України "Про кооперацію" є обслуговуючим Кооперативом - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючий кооператив надає послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу.

1.5 Кооператив згідно зі ст. 23 Закону України "Про кооперацію" надає послуги, не маючи на меті одержання прибутку, тобто є неприбутковою юридичною особою, що визначено у підпункті "2" пункту 133.1.1 статті 133 Податкового кодексу України.

1.6 Напрямок діяльності Кооперативу – садово–городній обслуговуючий Кооператив.

1.7 Кооператив є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки у банківських установах, круглу печатку, а також може мати кутовий штамп з власним найменуванням українською та англійською мовами, інші печатки, наявність яких не заборонена чинним законодавством України, бланки, іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та пов’язані з ними немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді.

1.8 Кооператив вважається створеним з моменту його державної реєстрації.

1.9 Кооператив має право проводити будь-яку господарську діяльність, передбачену Статутом і не заборонену законом.

1.10 Статут садово–городнього обслуговуючого Кооперативу – це основний документ, який регламентує діяльність кооперативу, взаємовідносини між його членами, головою кооперативу та державними органами. Статут затверджується зборами засновників обслуговуючого кооперативу відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», Земельного кодексу України та інших нормативно-правових актів. Статут обслуговуючого кооперативу підлягає державній реєстрації у встановленому законом порядку. Зміни та доповнення до статуту товариства підлягають державній реєстрації в тому ж самому порядку.

1.11 Діяльність Кооперативу поширюється на територію Вишгородського району Київської області.

1.12. Члени кооперативу можуть будувати на власних земельних ділянках будинки з опаленням, водопостачанням та всіма необхідними комунікаціями, згідно санітарних норм і будівельних правил для постійного або сезонного проживання, а також господарські споруди окремо або суцільно з будинком, споруди для утримання свійських птахів та тварин, зберігання господарського інвентарю та інших потреб; теплиці та інші споруди утепленого ґрунту. Дозволяється розміщення підвалу під будинком або господарською спорудою.
1.12.1 Будинок розміщують на відстані не ближче 4м від межі садівницької ділянки, відстань може бути зменшена, за письмової згоди сусідів, але повинна відповідати пожежним, санітарним та іншим нормативам, господарські споруди - не ближче 1м, вольєри із свійськими птахами або тваринами - 4м, високорослі дерева (яблуні, груші, горіхи) - 3 м, середньо рослі (вишні, сливи, персики) - 2м, кущі - 1 м від межі суміжної ділянки. В разі, якщо відстані становлять менше рекомендованих, вони погоджуються із сусідами в індивідуальному порядку або визначаються за рішенням суду.

1.12.2 Утримувати на земельній ділянці птицю у вольєрах, кролі і нутрії у клітках, бджіл та інше з обов'язковим дотриманням санітарних і ветеринарних правил і без нанесення шкоди нормальному відпочинку людей на сусідніх ділянках.

1.12.3 Садівницькі ділянки обмежуються огорожами відповідно до розмірів ділянки, встановленого у відповідних документах.

1.12.4 В разі об’єднання однією особою декількох ділянок усі платежі (внески, плата за землю, за зовнішнє освітлення та ін.) сплачуються з кожної ділянки.

1.12.5 За рішенням загальних зборів (зборів уповноважених) на ділянці можна утримувати іншу живність.

1.12.6 Використовувати на свій розсуд врожай фруктів, ягід, та овочів та іншу вирощену на своїй ділянці сільськогосподарську продукцію та живність.

1.13. Обслуговуючий кооператив відповідає за свої зобов’язання усім належним йому майном.
1.13.1. Обслуговуючий Кооператив не відповідає за зобов’язання своїх членів, хоч вони пов’язані з веденням колективного садівництва, а його члени за зобов’язання кооперативу.

1.13.2. Члени кооперативу зобов’язані виконувати обов’язки власників земельних ділянок та землекористувачів згідно з вимогами земельного законодавства, Земельного кодексу України.

1.14 Повне найменування Кооперативу:

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЛІСОВЕ МІСТЕЧКО».

1.15 Скорочене найменування Кооперативу: ОК «ЛМ».
2. МЕТА СТВОРЕННЯ КООПЕРАТИВУ

2.1 Метою діяльності Кооперативу є задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів Кооперативу на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю шляхом надання послуг по будівництву та обслуговуванню житлових будинків розміщених на земельних ділянках, які знаходяться у користуванні чи власності членів Кооперативу.

2.2 Захист прав землекористувачів та землевласників, як однієї із умов успішного господарювання.
3. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВУ

3.1 Предметом діяльності Кооперативу є:

- комплексне обслуговування об'єктів;

- підмітання вулиць, прибирання снігу та льоду, посипання сіллю чи піском, прибирання сміття;

- інші види діяльності із прибирання;

- розподілення та постачання електроенергії;

- розподілення та постачання газу;

- виконання земляних робіт;

- діяльність, пов’язана з організацією відпочинку;- організація обслуговування та технічне забезпечення житлових будинків розміщених на земельних ділянках які знаходяться у користуванні чи власності членів Кооперативу;- забезпечення проведення будівельних робіт на земельних ділянках, які на відповідній правовій підставі належать Кооперативу.- облаштування ландшафту, спеціалізоване будівництво та роботи з завершення будівництва.

- будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв’язку та електропостачання;

- будівництво інших споруд;

- будівництво доріг;

- організовувати охорону території загального користування, незакінчених будівельних об'єктів, жилих домів що належать членам Кооперативу;

- забезпечувати проведення необхідних робіт по будівництву, ремонту, технічному обслуговуванню, благоустрою, енергопостачанню, водопостачанню та газопостачанню майна Кооперативу, прибиранню території, її озелененню.

3.2 Для досягнення своїх завдань Кооператив у встановленому порядку:

- відкриває рахунки у банківських установах;

- оформляє у встановленому законодавством порядку права на земельні ділянки для здійснення на них будівництва інженерних мереж, адміністративних будинків, об’єктів соціально-культурного, громадського і побутового призначення;

- здійснює фінансово-господарську діяльність у відповідності до законодавства України;

- сприяє оформленню членами Кооперативу документів на право приватної власності на відповідні земельні ділянки та дозволів на будівництво;

- сприяє членам Кооперативу у здійсненні у встановленому законодавством порядку реєстрації права власності на житлові будинки (котеджі) та господарські будівлі і споруди;

- контролює та забезпечує належне забезпечення безперебійної роботи інженерних мереж та обладнання, утримання в належному стані місць загального користування;

- веде документацію та подає у відповідні органи необхідні звіти та відомості;

- організовує соціально-культурне та побутове обслуговування членів Кооперативу і їх сімей;

- користується іншими правами, передбаченими чинним законодавством України.

3.3 В своїй діяльності Кооператив має право на підставі цивільно-правових угод залучати третіх осіб.
4. УМОВИ І ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО КООПЕРАТИВУ ТА ВИХОДУ ЧИ ВИКЛЮЧЕННЯ З НЬОГО

4.1 Членом Кооперативу може бути громадянин України, який досяг 18-річного віку, визнає Статут товариства і виявив бажання брати участь у його діяльності, та має у власності чи в користуванні земельну ділянку в кооперативі.

4.2 Членами Кооперативу можуть бути, юридичні особи, що діють через своїх представників, які внесли вступний внесок, додержуються вимог Статуту, Правил та інших внутрішніх документів Кооперативу та мають у власності чи в користуванні земельну ділянку в кооперативі .

4.3 Засновники кооперативу вважаються прийнятими в його члени з моменту його реєстрації, інші особи приймаються в члени кооперативу виключно на загальних зборах членів кооперативу (зборах уповноважених) або зборах засновників на підставі письмової заяви, яка подається Правлінню Товариства. Після подання відповідної заяви, питання про вступ до складу членів Товариства вноситься до порядку денного загальних зборів (зборів уповноважених) або зборів засновників кооперативу. Перевагою на вступ до складу членів кооперативу користуються родичі членів кооперативу.

4.4 Всі засновники обслуговуючого кооперативу входять до складу правління, на чолі з головою кооперативу.

4.5 Кооператив зобов'язаний вести облік своїх членів та видати кожному з них посвідчення про членство.

4.6 Члени Кооперативу можуть приймати участь в його діяльності особисто - на громадських засадах, на підставі трудових та цивільно-правових договорів, а також опосередковано - через участь в роботі представницьких органах управління Кооперативу (загальних зборах, зборах уповноважених членів Кооперативу, ревізійній комісії).

4.7 Вступ до Кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви.

4.8 Особа, яка подала заяву про вступ до Кооперативу, вносить вступний внесок.

4.9 Особа, яка приймається у члени кооперативу замість вибувшого (виключеного) з членів кооперативу, зобов’язана внести товариству вступний внесок, сплатити членські та цільові внески, а також погасити заборгованість попереднього власника садової ділянки або землекористувача.

4.9.1 Члени правління та засновники Кооперативу мають рівні права та можливості.

4.10 Рішення про прийняття в члени Кооперативу приймається загальними зборами членів Кооперативу або зборами засновників (правління) і затверджується Головою Кооперативу.

4.11 Членство у Кооперативі припиняється в разі:

4.11.1 добровільного виходу з нього-за письмовою заявою члена кооперативу;

4.11.2 виключення з нього;

4.11.3 смерті члена Кооперативу - фізичної особи;

4.11.4 ліквідації члена Кооперативу - юридичної особи;

4.11.5 припинення діяльності Кооперативу.

4.12 Виключення з членів Кооперативу може бути оскаржене до суду.

4.13 Члена Кооперативу може бути виключено з Кооперативу у випадках:

4.13.1 подання відомостей, що не відповідають дійсності і були підставою для прийому до Кооперативу, а, також, неправомірних дій службових осіб Кооперативу при вирішенні питання про прийом до членів Кооперативу;

4.13.2 Систематичного руйнування або псування власності Кооперативу, або використання її не за призначенням, що робить неможливим для інших членів Кооперативу користуватись своїми правами, якщо заходи запобігання і громадського впливу виявились безрезультатними;

4.13.3 Систематичного не додержання вимог Статуту, Правил та інших внутрішніх документів Кооперативу;

4.13.4 Несплати без поважних причин обов'язкових внесків більше трьох місяців-за рішенням правління;

4.13.5 Несплати без поважних причин за електроенергію, та інші послуги, що надаються Кооперативом більше трьох місяців-за рішенням правління;

4.13.6 Використання земельної ділянки не за цільовим призначенням

4.13.7 Грубого порушення правил користування електричною енергією для населення на території Товариства, зокрема, в разі виявлення факту відбору електричної енергії поза приладами обліку і контролю або використання таких приладів та підводів до них у неналежному стані чи у неопломбованому вигляді;

4.13.8 Самовільного захвату землі

4.14 Рішення про припинення членства в Кооперативі приймається загальними зборами його членів (зборами уповноважених) або зборами правління і затверджується Головою Кооперативу.

Виключення з членів кооперативу може бути оскаржене до суду.

4.15 Особа, виключена зі складу членів обслуговуючого кооперативу, зобов’язана протягом 30 днів укласти з кооперативом договір про право користування загальною власністю кооперативу.
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ. ФОРМИ УЧАСТІ ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ В ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

5.1 Член Кооперативу має право брати участь у діяльності Кооперативу у наступній формі:

5.1.1 брати участь у господарській діяльності Кооперативу, а також в управлінні Кооперативом, має право голосу на загальних зборах;

5.1.2 бути обраним в органи управління Кооперативом;

5.1.3 користуватися послугами Кооперативу;

5.1.5 вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Кооперативу, усунення недоліків у роботі його органів управління та посадових осіб;

5.1.7 звертатися до органів управління та органів контролю за діяльністю Кооперативу, посадових осіб Кооперативу із запитами, пов'язаними з членством у Кооперативі, діяльністю Кооперативу та його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої запити.

5.2 Член Кооперативу зобов'язаний:

5.2.1 виконувати вимоги законодавства про садівництво, додержуватись Статуту, Правил та інших внутрішніх документів Кооперативу;

5.2.2 виконувати рішення органів управління Кооперативу та органів контролю за діяльністю Кооперативу;

5.2.3 виконувати свої зобов'язання перед Кооперативом;

5.2.4 своєчасно сплачувати визначені Статутом Кооперативу та загальними зборами членів (зборами уповноважених) або зборами правління Кооперативу внески;

5.2.5 використовувати власність Кооперативу відповідно до її призначення;

5.2.6 утримувати в належному порядку садову ділянку і будови, що знаходяться на ній, дотримуватись правил пожежної безпеки, техніки безпеки, санітарії і правил дорожнього руху на території Кооперативу;

5.2.7 нести відповідальність за технічний стан електричних мереж та контрольно-облікових запобіжних пристроїв, що розташовані на власній земельній ділянці.

5.2.8 брати участь у загальних зборах Кооперативу особисто, або через свого уповноваженого представника.


6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ КООПЕРАТИВУ

6.1 Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту приймаються загальними зборами (збори уповноважених) членів Кооперативу і якщо за нього проголосувало не менш як 75 (сімдесят п’ять) відсотків членів Кооперативу, або зборами правління (засновниками) якщо за нього проголосувало не менш як 75 (сімдесят п’ять) відсотків членів правління (засновників).

6.3 Зміни у Статуті проводяться в письмовій формі і реєструються у встановленому порядку згідно з чинним законодавством.
7. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРІВ І СПЛАТИ ВНЕСКІВ ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБО'ВЯЗАНЬ ЩОДО ЇХ СПЛАТИ

7.1 Внески членів Кооперативу складаються із:

7.1.1 Вступного внеску - грошового внеску, який зобов'язана сплатити особа у разі вступу до Кооперативу. Вступний внесок сплачується після подання заяви про вступ до Кооперативу та прийняття рішення щодо дачі згоди на вступ такої особи до Кооперативу на рахунок неподільного фонду Кооперативу, але не пізніше ніж за два дні до затвердження рішення головою Кооперативу щодо згоди на вступ такої особи до Кооперативу.

7.1.2 Цільового внеску - грошових, інших майнових та немайнових цінностей членів Кооперативу. Цільовий внесок, як правило, створюється для реалізації окремих програм (проектів) Кооперативу і сплачується після рішення загальних зборів (зборів уповноважених) або правління Кооперативу про створення спеціального фонду Кооперативу.

7.1.3 Членського внеску - грошового неповоротного внеску, який періодично сплачується членом Кооперативу для забезпечення поточної діяльності Кооперативу;

7.2 Розмір, порядок і терміни сплати внесків, а також відповідальність за порушення зобов'язань щодо їх сплати визначаються загальними зборами (зборами уповноважених) членів Кооперативу або зборами правління.

7.3 Якщо спеціальний фонд не створюється, оплата поточних витрат діяльності кооперативу, поточного ремонту основних засобів, заробітна плата працівникам, повинна проводитися за рахунок членських внесків, та цільового фінансування.
8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНИ КОНТРОЛЮ КООПЕРАТИВУ

8.1 Органами управління Кооперативу є загальні збори (збори уповноважених) членів Кооперативу та Правління кооперативу.

8.2 Кооператив має право проводити збори уповноважених, число і порядок проведення яких визначається Правлінням кооперативу.

8.3 Вищим органом управління кооперативу є загальні збори. До компетенції загальних зборів (зборів уповноважених) членів Кооперативу належить:

8.3.1 затвердження Статуту Кооперативу та внесення до нього змін та доповнень; прийняття інших рішень, що стосуються діяльності Кооперативу;

8.3.2 утворення органів контролю за діяльністю Кооперативу, інших органів Кооперативу;

8.3.3 обрання терміном на 3 (три) роки голови кооперативу;

8.3.4 заслуховування звітів органів управління і органів контролю;

8.3.5 затверджувати кошторис річної фінансово-господарської діяльності та порядок розподілу доходів Кооперативу;

8.3.6 затверджувати звіти правління та ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність кооперативу;

8.3.7 визначення розмірів вступного і членського внесків;

8.3.8 визначення розмірів, порядку формування та використання фондів Кооперативу;

8.3.9 визначення розмірів оплати праці Голови кооперативу, а також кошторису на утримання управління та органів контролю за діяльністю Кооперативу;

8.3.10 прийняття рішень Голови Кооперативу або правління про прийняття нових членів та припинення членства в Кооперативі;

8.3.11 прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном кооперативу;

8.3.12 прийняття рішень про вступ Кооперативу до Кооперативних об'єднань;

8.3.13 прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію Кооперативу;

8.3.14 приймати рішення про створення і розвиток об`єктів інфраструктури, а також встановлювати розміри цільових внесків;

8.4 Рішенням загальних зборів (зборів уповноважених) членів Кооперативу до компетенції загальних зборів можуть бути віднесені інші питання діяльності Кооперативу.

8.5 Якщо з будь яких причин неможливо зібрати загальні збори або кількість присутніх членів кооперативу складає менш ніж 50 відсотків від загальної кількості членів кооперативу, скликаються повторні загальні збори протягом 14 днів. Якщо кворум не збирається в друге, право на прийняття рішень має правління.

8.6 У деяких випадках для оперативного прийняття рішення що до господарської діяльності, благоустрою території кооперативу, та інших питань пов`язаних з діяльністю кооперативу, скликаються збори правління (засновників) на чолі з головою кооперативу, які мають повноваження як і загальні збори.

8.7 Чергові загальні збори (збори уповноважених) членів Кооперативу скликаються Головою Кооперативу у разі потреби, але не рідше одного разу на рік.

8.8 Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів (зборів уповноважених) членів Кооперативу, члени (уповноважені) повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 10 днів до визначеного строку їх проведення шляхом їх персонального повідомлення через СМС-розсилку, електронну пошту, розміщення вказаної інформації на дошці об'яв сайту Кооперативу та дошці повідомлень Кооперативу.

8.9 У цьому ж порядку скликаються позачергові загальні збори (збори уповноважених) членів Кооперативу.

8.10 Позачергові загальні збори (збори уповноважених) членів Кооперативу скликаються на вимогу:

8.10.1 Не менше половини його членів;

8.10.2 Спостережної ради;

8.10.3 Ревізійної комісії (ревізора);

8.10.4 Голови Кооперативу;

8.10.5 Органу управління Кооперативного об’єднання, членом якого він є.

8.11 Позачергові загальні збори (збори уповноважених) членів Кооперативу повинні бути скликані протягом 20 днів з дня надходження такої вимоги.

8.12 У разі незабезпечення Головою Кооперативу їх скликання вони можуть бути скликані особами, які вимагали їх скликання протягом наступних 20 днів.

8.13 Загальні збори членів Кооперативу правомочні вирішувати питання, якщо на них присутні більше половини їх членів, а збори уповноважених - за наявності не менше двох третин уповноважених.

8.14 Кожен член Кооперативу або уповноважений Кооперативу має один голос і це право не може бути передано іншій особі.

8.15 Рішення загальних зборів (зборів уповноважених) членів Кооперативу про прийняття, внесення змін та доповнень до Статуту, вступ до Кооперативного об'єднання або вихід з нього та про реорганізацію та ліквідацію Кооперативу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 75 (сімдесят п’ять) відсотків членів Кооперативу (уповноважених). З інших питань рішення приймається простою більшістю голосів членів (уповноважених) Кооперативу, присутніх на загальних зборах (зборах уповноважених) але не менше 50 відсотків від загальної кількості членів кооперативу;

8.16 Рішення загальних зборів (зборів уповноважених) членів Кооперативу приймаються відкритим або таємним голосуванням.

8.17 Якщо у Кооперативі кількість членів буде перевищувати 50 осіб - може бути створена спостережна рада Кооперативу.

8.18 Спостережна рада Кооперативу здійснює контроль за додержанням Статуту Кооперативу та за діяльністю виконавчого органу управління Кооперативу у період між проведенням загальних зборів (зборів уповноважених) членів Кооперативу.

8.19 Спостережна рада Кооперативу обирається із числа членів Кооперативу на загальних зборах (зборах уповноважених) членів Кооперативу у кількості 3-5 чоловік, які працюють у раді на громадських засадах.

8.20 Спостережна рада Кооперативу підзвітна загальним зборам (зборам уповноважених) членів Кооперативу.

8.21 До складу спостережної ради Кооперативу не можуть входити члени ревізійної комісії (ревізор) Кооперативу.

8.22 Повноваження спостережної ради Кооперативу можуть бути достроково припинені рішенням загальних зборів (зборів уповноважених) членів Кооперативу.

8.23 Виконавчим органом Кооперативу є правління, яке очолює голова Кооперативу.

8.24 Голова Кооперативу обирається загальними зборами (зборами уповноважених) членів Кооперативу на три роки. Голова Кооперативу приймає рішення з питань діяльності Кооперативу в період між Загальними зборами. Голова Кооперативу обирається Загальними зборами із числа членів Кооперативу. Голова Кооперативу обирається присутніми на Зборах членами Кооперативу шляхом відкритого або таємного голосування з кандидатур, висунутих будь яким членом Кооперативу із числа особисто присутніх на Зборах членів Кооперативу.

8.25 Виконавчий орган підзвітний вищому органу управління Кооперативу і несе перед ним відповідальність за ефективність роботи Кооперативу.

8.26 Голова Кооперативу:

8.26.1 здійснює управління Кооперативом у період між загальними зборами (зборами уповноважених) членів Кооперативу, забезпечує виконання їх рішень;

8.26.2 діє від імені Кооперативу в межах, передбачених Статутом Кооперативу;

8.26.3 без доручення представляє Кооператив у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами;

8.26.4 укладає угоди між Кооперативом та іншими особами;

8.26.5 затверджує рішення про прийняття нових членів та припинення членства та подає таке рішення на затвердження Загальним зборам або Зборам правління (засновників);

8.26.6 розробляє порядок розподілу доходу Кооперативу та подає його на затвердження Загальними зборами (зборами уповноважених);

8.26.7 розробляє зміни та доповнення до Статуту Кооперативу та подає їх на затвердження Загальними зборами (зборами уповноважених);

8.26.8 розробляє плани фінансово-господарської діяльності, кошториси, штатний розклад працівників;


8.26.9 розробляє правила внутрішнього розпорядку Кооперативу, порядок експлуатації об'єктів Кооперативу та інші внутрішні документи Кооперативу, подає їх на погодження загальним зборам або зборам правління;

8.26.10 здійснює поточне керівництво діяльністю Кооперативу;

8.26.11 здійснює контроль за підготовкою матеріалів та пропозицій для розгляду Зборами та головує на його засіданнях, організує ведення протоколу Зборів;

8.26.12 організовує виконання рішення Зборів;

8.26.13 організує діловодство Кооперативу та ведення ділового листування Кооперативу;

8.26.14 відкриває в установах банків поточні та інші рахунки Кооперативу і здійснює розпорядження ними, має право першого підпису;

8.26.15 здійснює господарське управління майном та коштами Кооперативу із дотриманням рішень Зборів;

8.26.16 організовує роботи з електрифікації, водозабезпечення, будівництву i ремонту огорожі території товариства, споруд i доріг загального користування;

8.26.17 несе відповідальність перед Зборами за майно й кошти Кооперативу;

8.26.18 приймає рішення про укладення Кооперативом цивільно-правових угод, підписує від імені Кооперативу угоди та інші юридичні акти, видає доручення;

8.26.19 скликує засідання Загальних зборів;

8.26.20 затверджує погоджені загальними зборами або зборами правління внутрішні нормативні документи Кооперативу, Положення про членство Кооперативу та інші положення за виключенням тих, що регламентують діяльність Зборів та Ревізійної Комісії;

8.26.22 подає на затвердження Зборів річний звіт про діяльність Кооперативу;

8.26.23 затверджує штатний розпис Кооперативу;

8.26.24 встановлює розмір посадових окладів штатних працівників Кооперативу, встановлює показники, розміри та строки преміювання працівників Кооперативу та подає його на затвердження Загальним зборам або Зборам правління (засновників);

8.26.25 приймає на роботу працівників Кооперативу та регулює трудові відносини з ними, видає доручення та контролює роботу штатних працівників Кооперативу;

8.26.26 затверджує зразки круглої печатки, штампів, бланків з найменуванням Кооперативу, емблему та інші реквізити, які реєструються в установленому законом порядку;

8.26.27 вирішує інші питання діяльності Кооперативу, крім тих, що віднесені Статутом до виключної компетенції Зборів, а також тих, що віднесені до не виключної компетенції Зборів, але з яких вони прийняли спеціальне рішення;

8.26.28 визначає обов'язки заступника Голови Кооперативу, подає його кандидатуру на затвердження Загальним зборам або Зборам правління (засновників);

8.27 Голова Кооперативу зберігає круглу та інші печатки Кооперативу, її кутовий та інші штампи.


8.28 За свою працю в Кооперативі Голова Кооперативу може одержувати винагороду у розмірі 1 гривні на рік.

8.29 Голова Кооперативу здійснює свою діяльність на підставі даного Статуту та Положення про Голову Кооперативу, яке затверджують Загальні збори.

8.30 У разі відсутності Голови Кооперативу його обов'язки виконує заступник Голови Кооперативу, на термін, який не перевищує 45 (сорок п'ять) календарних днів, який несе відповідальність та має повноваження Голови Кооперативу.

8.31 Повноваження Голови Кооперативу можуть бути достроково припинені рішеннями Загальних зборів (зборів уповноважених) членів кооперативу, але кількість присутніх членів кооперативу на Загальних зборах для прийняття такого рішення, повинна буди більшою 50% всіх членів кооперативу.

8.32 Кооператив може наймати виконавчого директора для оперативного управління діяльністю Кооперативу. Виконавчий директор не може бути членом Кооперативу.

8.33 Виконавчий директор виконує свої функції на умовах контракту, який укладають з ним збори Кооперативу, формує виконавчу дирекцію та виконує функції, делеговані йому.

8.34 Виконавчий директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків, визначених контрактом та Статутом Кооперативу.

8.35 Для контролю за фінансово-господарською діяльністю Кооперативу обирається ревізійна комісія.

8.36 Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам (зборам уповноважених) членів Кооперативу і обирається ними з числа членів Кооперативу у складі не менше трьох осіб строком на п'ять років. Ревізійна комісія обирає зі свого складу голову ревізійної комісії. Якщо у Кооперативі менше ніж 10 членів, функції ревізійної комісії виконує ревізор.

8.37 Членами ревізійної комісії не можуть бути члени правління Кооперативу чи його спостережної ради.

8.38 Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Кооперативу проводяться ревізійною комісією за власною ініціативою, а також за рішенням загальних зборів (зборів уповноважених) членів Кооперативу, чи на вимогу не менше як 50 відсотків членів Кооперативу.

8.39 На вимогу ревізійної комісії надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення посадових осіб Кооперативу.

8.40 Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами про результати діяльності Кооперативу.

8.41 Порядок проведення засідань ревізійної комісії та прийняття рішень регулюються внутрішніми документами Кооперативу, які затверджуються загальними зборами (зборами уповноважених) членів Кооперативу.

8.42 Повноваження Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені рішенням загальних зборів (зборів уповноважених) членів Кооперативу, але кількість присутніх членів кооперативу на Загальних зборах для прийняття такого рішення, повинна буди більшою 50% всіх членів кооперативу.

8.43 До складу правління входять засновники та всі члени кооперативу, які були присутні на перших зборах, (за бажанням).

8.43.1 Відсутність члена правління або уповноваженого представника на зборах членів правління , без поважних причин протягом трьох разів підряд, є підставою для виключення такої особи зі складу членів правління Кооперативу.

8.44 Кожен член правління може вийти з його складу за власним бажанням, подавши письмову заяву.

8.45 До складу правління можуть обиратися члени кооперативу, якщо за їх кандидатури проголосувала більшість членів правління.
9. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОМ КООПЕРАТИВУ, ФОНДИ КООПЕРАТИВУ

9.1 Для досягнення мети своєї діяльності Кооператив набуває та використовує майно, фінансові та інші ресурси.

9.2 Джерелами формування майна Кооперативу є:

9.2.1 вступні, членські та цільові внески його членів;

9.2.2 майно, добровільно передане Кооперативу його членами;

9.2.3 грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, безплатна технічна допомога юридичних та фізичних осіб, у тому числі іноземних;

9.2.4 інші надходження не заборонені законодавством.

9.3 Кооператив є власником грошових та майнових внесків його членів та доходів від проведення іншої передбаченої Статутом діяльності, а також іншого майна, придбаного на підставах не заборонених законом.

9.4 Володіння, користування та розпорядження майном Кооперативу здійснює вищий орган управління Кооперативу.

ФОНДИ КООПЕРАТИВУ:

9.5 Для забезпечення статутної діяльності Кооператив формує резервний, неподільний, спеціальний та інші фонди. Основними фондами Кооперативу є:

9.6 Неподільний фонд створюється в обов'язковому порядку і формується за рахунок вступних внесків з кожного члена Кооперативу та відрахувань від доходу Кооперативу у розмірі 0,1%. Неподільний фонд не може бути розподілений між членами Кооперативу, крім випадків, передбачених законом.

9.7 Резервний фонд створюється за рахунок відрахувань від доходу Кооперативу у розмірі 0,1%, також перерозподілу неподільного фонду, пожертвувань, безповоротної фінансової допомоги та за рахунок інших незаборонених законом надходжень для покриття можливих втрат (збитків) Кооперативу.

9.8 Спеціальний фонд створюється за рахунок цільових внесків членів Кооперативу та інших передбачених законом надходжень для забезпечення його статутної діяльності і використовується за рішенням органів управління Кооперативу. Спеціальний фонд, як правило, створюється для реалізації окремих програм (проектів) Кооперативу і на інші цілі не використовується.

9.9 Кооператив може визначати і утворювати інші фонди Кооперативу, їх розмір, порядок формування та використання, затверджується рішенням Загальних зборів або рішенням правління.
10. ДОХІД КООПЕРАТИВУ, ЙОГО РОЗПОДІЛ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ
10.1 Дохід Кооперативу формується з надходжень від внесків його членів.

10.2 Дохід Кооперативу витрачається на:

10.2.1 сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до відповідних бюджетів;

10.2.2 погашення кредитів;

10.2.3 покриття збитків;

10.2.4 проведення відрахувань до фондів Кооперативу;

10.2.5 витрат на оплату праці найманих працівників;

10.2.5 інші витрати для забезпечення діяльності Кооперативу.

10.3 Доходи Кооперативу використовується виключно для забезпечення діяльності Кооперативу.
10.4 Доходи або майно Кооперативу не підлягають розподілу між його засновниками, учасниками або членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена Кооперативу, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

10.5 У разі якщо за наслідками звітного (податкового) року доходи, зараховані до кошторису для утримання Кооперативу, перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року.


11. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В КООПЕРАТИВІ

11.1 Кооператив здійснює облік результатів своєї діяльності, подає бухгалтерську та статистичну звітність і його посадові особи несуть відповідальність за її достовірність і своєчасне подання у встановленому державою для Кооперативів порядку.


12. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В КООПЕРАТИВІ

12.1 Крім Статуту, трудові відносини в Кооперативі регулюються згідно Кодексу законів про працю України, Законом України «Про кооперацію» та правилами розпорядку.

12.2 Для здійснення мети і статутних завдань Кооператив може залучати до роботи за трудовим договором осіб, які не є його членами. У разі залучення осіб на визначений строк чи на час виконання певної роботи за згодою сторін між Кооперативом та найманим працівником може укладатись договір у формі контракту.

12.3 Кооператив самостійно визначає форму оплати праці найманих працівників з урахуванням вимог, встановлених законодавством України.

12.4 Кооператив гарантує найманим працівникам оплату праці відповідно до фаху, кваліфікації та особистого трудового внеску, належні умови праці, а також забезпечує соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством.

12.5 Кооператив забезпечує додержання встановлених відповідно до законодавства вимог з охорони праці, техніки безпеки та санітарних вимог.

13. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ І ЛІКВІДАЦІЇ КООПЕРАТИВУ

13.1 Припинення діяльності Кооперативу відбувається в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або в результаті ліквідації - за рішенням загальних зборів членів Кооперативу або зборів уповноважених або за рішенням суду.

13.2 Для ліквідації справ і майна кооперативу, загальними зборами утворюється ліквідаційна комісія і визначається порядок її діяльності.

13.3 Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження загальним зборам.

13.4 Кооператив є таким, що припинився, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.
14. ІНШІ ПИТАННЯ

14.1. У всьому, що не врегульовано Статутом Кооперативу, Учасники керуються чинним законодавством України.


15. ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ:


Бакал Валерій Олексійович
Кизюк Артем Олексійович
Папуша Сергій Анатолійович
Молодик Сергій Миколайович
Толопило Наталія Георгіївна
Курило Олена Вікторівна
Шичкова Олена Володимирівна
Хіміон Галина Олександрівна
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал