Общие проблемы е-образования в высших учебных заведениях телекомунікаційне ін формаційно-освітнє середовище сумського державного університетуСкачати 33.76 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації22.12.2016
Розмір33.76 Kb.

Конференция
INCEL-08
Май 2008 г., г. Одесса
1
Общие проблемы е-образования в высших учебных заведениях
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНЕ ІН ФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ
СЕРЕДОВИЩЕ
СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Васильєв А.В., Любчак В.О.
Сумський державний університет
Ключові
слова
:
інформаційне
суспільство,
телекомуні каційне
інформаційно-освітнє середовище, eLearning.
Abstract
It was presented telecommunication information -educational area of Sumy State
University. It was accented material, technological and social parts of this area.
В умовах інформаційного суспіл ьства одним з основних засобів доступу до
інформації й освітніх послуг є телекомунікаційні інформаційно -освітні середовища [1] .
Основна роль у формуванні та розвитку таких середовищ належить вищим навчальним закладам. Саме вони створюють освітні, методичні та наукові ресурси, підтримують процес розбудови суспільства знань.
В Сумському державному університеті сформовано
і розвивається освітнє
середовище забезпечення навчальної та наукової діяльності.
1
Матеріально-технічний складник середовища
Технічною базою середовища є корпоративна комп’ютерна мережа, котра поєднує базовий ВНЗ і всі позабазові структурні підрозділи. Потужність системи та динаміку її розвитку характеризу є, зокрема, показник кількості комп’ютерів (рис. 1).
1359
1595
1827
2005
2006
2007
Кількість комп`ютерів
Рисунок 1 – Кількісний показник потужності
комп’ютерної телекомунікаційної системи СумДУ
2
Технологічний складник середовища
Інтелектуальне наповнення комп’ютерної телекомунікаційної системи СумДУ
(інформаційно-аналітична система «Університет», інформаційно -бібліотечна система,

Конференция
INCEL-08
Май 2008 г., г. Одесса
1
система eLearning) реалізує технологічний складник середовища підготовки фахівця до професійної діяльності в інформаційному суспільстві.
Інформаційно-аналітична система «Університет» супроводжує навчання студентів від перших кроків під час вступної кампанії, до тестування, моніторингу успішності та присвоєння кваліфікації. Завдяки оригінальним власним розробкам програмного забезпечення автоматизовано діяльність більшості підрозділів університету
(підсистеми планово-фінансової діяльності, відділу кадрів, приймальної комісії,
деканатів).
Інформаційно-бібліотечна система забезпечує доступ студентів і науковців до друкованих та електронних ресурсів. На сьогодні фонд бібліотеки складає понад
2,5 млн. примірників. Сформовано електронний каталог наявних ресурсів (140 тис. назв документів з доступом із Інтернет), продовжується наповнення банку повнотекстових електронних видань (близько 3000 найменувань), відкрито доступ до віртуальних баз
EBSCO, Ліга-закон, дисертацій Росії. До послуг читачів – автоматизовані пункти книговидачі за електронними квитками, сучасна читальна зала містить 30
комп’ютерних місць з вільним доступом до ресурсів. Завдяки комп’ютерній мережі
ресурси бібліотеки доступні віддаленим підрозділам, кафедрам, гуртожиткам.
Система eLearning покликана забезпечити організацію самостійної роботи студентів і підвищення якості навчальної роботи за рахунок використання
інформаційних технологій. Ця система містить 120 електронних конспектів лекцій,
близько 10 тис. тестових завдань, близьк о 300 тренажерів (для різних навчальних дисциплін змодельовані процеси із значною кількістю обрахунків, лабораторні досліди,
певні комунікаційні процеси), до того ж засоби управління діяльністю, що можуть стати у пригоді і студентам, і викладачам, і співро бітникам вищого навчального закладу [2]. Завдяки системі eLearning студенти денної та заочної форм навчання отримують комплекти електронних конспектів лекцій, мають можливість працювати з
інтерактивними навчальними матеріалами дистанційно. Шість років за д истанційною технологією навчаються студенти -заочники кількох спеціальностей (у рамках реалізації
експериментальної програми впровадження дистанційного навчання), спостерігається зростання кількості таких студентів (рис. 2).
0
50
100
150
200
250
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Рисунок 2 – Динаміка кількості студентів, які працюють у рамках експериментальної
програми впровадження дистанційного навчання
Виходячи з розуміння, що реалії сьогодення не дозволять вирішити проблему сучасного матеріального забезпечення, в університеті ро зпочато програму розробки і
впровадження віртуальних лабораторних стендів та обладнання. Програмою передбачено використання комп’ютерного забезпечення з моделювання процесів та об’єктів в реальному часі.

Конференция
INCEL-08
Май 2008 г., г. Одесса
1
3
Соціальний складник середовища
Соціальний складник освітнього середовища підготовки фахівця до професійної
діяльності в інформаційному суспільстві реалізується професорсько -викладацьким складом та фахівцями в області комп’ютерних і телекомунікаційних технологій. Саме вони не лише надають студентам предста влені вище можливості, але й забезпечують впливи щодо активізації молоді в освоєнні освітнього середовища.
Завдяки зусиллям професорсько -викладацького складу та фахівців Центру комп’ютерних технологій соціальний компонент освітнього середовища університет у розширюється взаємозв’язками з різними суб’єктами ринку інформаційних технологій,
зокрема, світовими лідерами – Cisco, Delcam, Microsoft, Siemens. СумДУ одним з перших з університетів України підписав меморандум про взаєморозуміння та договір
Campus Agreement з корпорацією Microsoft. Працює ресурсний центр Microsoft. В
університеті організовано навчальний центр компанією Delcam для підготовки кадрів промисловості з напряму САПР. За допомогою компанії Siemens обладнано лабораторію комп’ютеризованих систем управління. Університет входить до консорціуму проекту TEMPUS/TACIS SM_SCM -T017B06-2006 (UA)PIUeLS - Practicum to Improve Ukrainian eLearning System. У співпраці з проектом ЄС «Розбудова громадського суспільства» успішно реалізовано програму з розробки ел ектронних методичних матеріалів дистанційного навчання за напрямом «Менеджмент НПО».
Завдяки наведеному переліку заходів співпраці підрозділів університету із зовнішніми партнерами студенти СумДУ отримують не лише якісну академічну освіту, але й більш широкий досвід взаємодії з практиками в тій чи іншій сфері.
4
Перспективи
Напрямом подальшої роботи є підвищення ефективності використання Web - системи, активізація викладачів до участі у проектах з впровадження комп’ютерних засобів навчання, до розробки та в икористання комп’ютерних засобів навчання та моніторингу навчальних досягнень студентів. Проміжним результатом такої роботи має
стати забезпечення кожного студента університету повним комплектом електронних методичних матеріалів , а підсумком – позитивна динаміка зростання якості навчальних послуг університету.
Література
1.
Колос В.В., Любчак В.А., Пивень А.Г. Мониторинг телекоммуникационной информационно - образовательной среды вуза // Вісник Сумського державного університету. Технічні науки. –
2006. – № 10 (94). – С. 59-68.
2.
A. Vasylyev, T. Lavrik, V. Lyubchak System of distance education at Sumy State University. // 5th
International Conference on Emerging e -learning Technologies and Applications, Stara Lesna, the
High Tatras, Slovakia. – 2007. – Р. 291-294.
Автори:
Васильєв Анатолій Васильович,
кандидат технічних наук , професор,
Любчак Володимир Олександрович,
кандидат фізико-математичних наук, доцент
Сумський державний університе т
40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2
lub@sumdu.edu.ua


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал