ОБҐРУнтУВаннЯ та осоБлИВості проВеДеннЯ особливістю свободи від катувань та жорстокого поводження є те, що це право абсоСкачати 245.02 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації30.04.2017
Розмір245.02 Kb.
ТипОбґрунтування
  1   2   3
Тема Заборона каТУвань І нелюдського сТавлення
тема. Заборона катувань і нелюдського ставлення оБҐРУнтУВаннЯ та осоБлИВості ПРоВеДеннЯ
особливістю свободи від катувань та жорстокого поводження є те, що це право абсо-
лютне
1
за своєю захищеністю і немає жодних обмежень . навіть його формулювання найкоротше порівняно з іншими статтями міжнародних документів історія застосування тортур охоплює чи не всю історію людства і складає одну з її найбільш ганебних сторінок . незважаючи нате, що внаслідок поширення ідей гуманізму й Просвітництва у більшості європейських країн тортури були офіційно заборонені у другій половині і – першій половині ХіХ століть, практика застосування катування та жорстокого й такого, що принижує людську гідність, поводження не зникла і продовжує мати місце в сучасному суспільстві . Узаконена практика тортур та їх системне застосування у недавній історії – як, наприклад, у третьому райху чи сталінському сРсР – дають зразок повного нехтування нормами гуманізму, моралі та суперечать людській природі . сам факт застосування тортур заперечує людську гідність у самій її суті, атому підлягає повній забороні . У практиці застосування цієї норми склалися критерії, що дозволяють досить чітко дати визначення поняттям, які містяться у самих статтях про заборону катувань . так, наприклад, під поводженням, що принижує гідність, розуміється таке ставлення, яке викликає у людини відчуття страху, тривоги та неповноцінності, здатних принизити її, довести до тваринного стану і зрештою зламати фізичний та психологічний спротив . Україна, на жаль, і сьогодні є однією з країн Європи, що займає перші місця за кількістю звернень до Європейського суду з прав людини щодо порушення цього права . низка справ, виграних українськими громадянами у Європейському суді, свідчить про системну практику застосування тортур у органах мВс, пенітенціарних органах . Для ефективного запобігання катуванням та жорстокому поводженню докладають зусилля не лише правозахисні організації, ай держава поступово приєднується до міжнародних програмі робить спроби реформування та створення національного превентивного (запобіжного) механізму . матеріали навчального модуля, присвячені забороні катування та нелюдського, жорстокого поводження, не містять кроку роботи зі справами ЄсПл, які розглядають порушення вищезгаданого права . Це пов’язано не з відсутністю таких справна жаль, архіви ЄсПл мають багато кейсів, дотичних до теми . однак у них нерідко міститься опис катувань і жорстокого, такого, що принижує людську гідність, поводження і покарання, що є певним викликом для їх використання у навчальному процесі . аби не розповідати про способи мордування людини людиною, автори уданому навчальному модулі обмежилися роботою з повідомленнями Змі, які піднімають проблему застосування тортур у місцях з обмеженою територією свободи . У той же час викладачі за потреби можуть самостійно знайти багато іншого матеріалу, крім представленого у матеріалах для учасників заняття, за поданими посиланнями З огляду нате, що однією з серйозних проблему вихованні підлітків є протидія деструктивним видам поведінки, таким, як стигматизація, цькування, знущання тощо – вивчення матеріалу цієї теми може мати особливий навчально-виховний ефект . слід взяти до уваги, що подібні негативні дії підлітків часто малопомітні педагогам, проте добревідомі школярам, схильним їх приховувати . саме тому вивчення даної теми у різних цільових групах має спиратися на вікові та емоційні особливості підлітків, студентів чи педагогів . навчальний матеріал скомпонований таким чином, що дає можливість викладачу поглибити розуміння цінності людської гідності, збільшити правові знання слухачів, отримати досвід аналізу складних суспільних ситуацій та мотивувати учасників заняття до вироблення стійкого негативного ставлення до порушень прав людини в минулому та сучасному житті .
1
Див . словник з визначенням терміна абсолютне право наст е м а 5 . Заборона катувань і нелюдського ставлення 127ХіД ВИВЧеннЯ матеРіалУ
Мета і завдання
надати розуміння суті права на заборону катувань та жорстокого поводження як абсолютного права, надати розуміння правового підґрунтя права на заборону катувань та жорстокого поводження надати знання про використання практики катувань і жорстокого поводження нацистською та сталінською владою (на основі аналізу відеоінтерв’ю та історичних текстів розвивати навички усвідомленого та коректного використання понять зі сфери права на заборону катувань та жорстокого поводження розвивати навички критичного мислення через аналіз різних первинних і вторинних джерел, таких, як відеосвідчення, юридичні та історичні документи, публікації тощо формувати різко негативне ставлення до фактів катувань та жорстокого поводження, надати розуміння актуальності проблеми в сучасному українському суспільстві .
Ключові слова та поняття
тортури (катування, людська гідність, жорстоке та таке, що принижує людську гідність, поводження, превентивний механізм, абсолютне право, стигматизація .
Методичні прийоми
та техніки
аналіз відеосвідчень, правових документів, публікацій Змі; загальне обговорення, робота в малих групах, міні-лекція, дискусія .
Зв’язок з іншими темами
посібника
Право на справедливий суд Заборона дискримінації Праця, вільна від примусу свобода думки, совісті та віросповідання ідентичність і людська гідність Права дитини .
Час
100-120 хв . навчального часу .
осВітні стРатеГіЇ ВИВЧеннЯ матеРіалУ
Випереджаюче завдання
Запропонуйте учасникам заняття напередодні переглянути короткий відеоролик тортури заборонені . Попросіть під час перегляду коротко занотувати відповіді на такі запитання:
Про що розповідають підлітки?
Що могло стати причиною такого ставлення до них?
Хто відповідальний за вчинене?
Чи можна вважати дії, про які розповідають герої відеоролика, жорстоким поводжен-
ням або тортурами Чому?
ХіД ЗанЯттЯ
Крок 1 [20-25 хв.]
Методи: робота з поняттями та правовими документами, загальне обговорення,
робота в парах, міні-лекція.
1 . Повідомте учасникам заняття його тему та мету . Проведіть вступну бесіду за такими запитаннями:
Що таке тортури?
Яке поводження можна назвати жорстоким
2
Режим доступу до відео http://ru .humanrights .com/what-are-human-rights/videos/no-torture .html, http://www .youtube .com/watch?v=dW12Q8ue1iA,
http://ru .youthforhumanrights .org/what-are-human-rights/videos/no-torture .html
тема. Заборона катувань і нелюдського ставлення iЯк розуміти поняття приниження людської гідності»?
Чому у багатьох містах різних країн (Амстердам, Будапешт, Сан-Марино, Мальта, Москва,
Санкт-Петербург, Прага тощо) є музеї історії катувань Якою може бути мета створення
та відвідин такого музею?
2 . Записані на окремому аркуші статті Загальної декларації прав людини, Європейської конвенції та Конституції України помістіть на дошку (Додаток 1) . Проведіть міні-лекцію проміж- народні норми, що забороняють тортури та жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження і покарання . Під час міні-лекції поясніть, що протягом заняття будуть використовуватися саме ті поняття, які містяться у рішеннях Європейського суду з прав людини, оскільки саме цією інституцією зібрана доволі велика практика із застосування ст . 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Попросіть учасників заняття прочитати вголос статтю нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню . Зверніть увагу нате, що це найкоротша стаття Конвенції це одна з двох статей Конвенції, яка не передбачає і, відповідно, не допускає жодних обмежень цього права – тобто стосується абсолютних прав (які не можуть обмежуватися за жодних обставин чи умов, навіть у разі боротьби з тероризмом чи організованою злочинністю (за потреби скористайтеся прикладом із вказаного посилання) .
3 . надайте учасникам заняття Додаток 2 . наголосіть, що тут використані фрагменти тексту з видання Путівник Європейською конвенцією про права людини, який є авторським посібником, котрий роз’яснює практику використання статей Європейської конвенції про захист прав людини, і у ньому використовуються офіційні матеріали Європейської комісії з прав людини та Європейського суду з прав людини Попросіть на основі запропонованих прикладів (Додаток 3) назвати критерії розмежування та пояснення основних понять ст . 3 Конвенції катування, нелюдське поводження, нелюдське
ставлення чи покарання, а також підходи Європейського суду до визначення понять тортури,
нелюдське ставлення та покарання чи ставлення, що принижує гідність . Повідомте, що крім розуміння суті поняття ступінь жорстокості поводження, варто знати роз’яснення, як тлумачити жорстоке поводження з ув’язненими, екстрадикцію і висилання, дискримінацію та тілесні покарання неповнолітніх . Під час роботи з Додатком 3 відобразіть визначення термінів зі словника цього модуля на проекторі або запишіть їх на дошці, запропонуйте учасникам занотувати їх – вони можуть стати доречними у подальших заходах модуля .
* Під час обговорення цього запитання зверніть увагу нате, щоці музеї відкривалися у різний часі відображають реалії місцевої історії, зокрема такий аспект, як розслідування злочинів та цінності суспільства і державної влади у конкретний історичний періоду певній країні . Поясніть, що історичні обґрунтування для створення цих музеїв могли бути різними, проте основна ідея залишається однаковою .
3
наприклад, Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання . – Режим доступу до електронного ресурсу http://zakon2 .rada .gov .ua/laws/show/995_085 4
У справі «Aksoy v . Turkey» (1996 р .) заявник був заарештований під час операції проти Курдської робочої партії (ПКК), курдської сепаратистської організації в південно-східній туреччині . Перебуваючи під вартою, заявник піддавався тортурам. При розгляді можливості застосування статті 3 суд заявив в пар . 62, що навіть у найважчих обставинах, таких, як боротьба зорганізованим тероризмом і злочинністю, Конвенція повністю забороняє застосування катувань або нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження чи покарання . У справі «Saadi v . Italy» (2008 р .) заявнику загрожувала депортація до тунісу на підставі того, що він представляв загрозу національній безпеці . суд зазначив, що в наш час всі держави стоять перед величезними труднощами в справі захисту суспільства від тероризму . тому сьогодні не можна недооцінювати небезпеку тероризму, а також ту небезпеку, яку він представляє для суспільства . тим не менш, це неповинно ставити під сумнів абсолютну природу статті 3» .
5
Див: Донна Гомиенс . Путеводитель по европейской конвенции оправах человека . © совет европы, 1991, 1998 . с . 15–17 . електронний ресурс . Режим доступу http://www .frpc .ru/files/07 .pdf
тема. Заборона катувань і нелюдського ставлення 129bКрок 2 [35-40 хв.]
Методи: аналіз відеосвідчень, міні-лекція, робота в групах, загальне обговорення.
4 . об’єднайте учнів утри групи та запропонуйте проаналізувати фрагменти відеосвідчень, надавши інформацію про свідків та історичні обставини, про які вони говорять . За можливості проведення заняття в аудиторії, де є мінімум три комп’ютери, перегляд відеоінтерв’ю та їхній аналіз на основі додаткової інформації запропонуйте в окремих групах . Якщо такої можливості нема – перегляньте три фрагменти у загальному колі, наголосивши, що кожна група буде аналізувати лише один відеокліп .
Ім’я
Інформація про свідка
6
никифор Яхненко
[03:30]
народився на Вінничині усім ї хліборобів . У передвоєнні роки працював у видавництвах вінницьких газет . Убув заарештований та засуджений до 6 років за критику дій місцевого партійного керівництва . Після війни уроці за наклепом знову був заарештований та засуджений до 20 років каторги . Звільнився в 1962 році .
сергій сушон
[03:00]
розповідає про період сталінських репресій др . пол . х років, жертвою яких став його батько . Будучи звинуваченим у шпигунстві на користь Японії, батько зазнав катувань та нелюдського ставлення за час перебування під слідством та у в’язниці .
ілля Пендерецький
[02:10]
разом з близькими родичами був заарештований уроці за зв’язки з оУн-УПа . Перебуваючи у івано-Франківській тюрмі під слідством зазнав катувань та хотів покінчити життя самогубством . свідок розповідає прокатування та нелюдські умови перебування у тюрмі Після перегляду попросіть кожну групу розповісти міні-історію людини, чиї свідчення вони слухали, використовуючи слова і вислови з відеоінтерв’ю . Проведіть загальне обговорення за такими запитаннями:

Про що розповідає свідок?

Коли іде відбувалися описувані події?

Ким були люди, які мордували інших громадян?

Як, відповідно до поданих раніше правових визначень, можна кваліфікувати дії пред-
ставників влади?

Чи були подібні випадки поодинокими, випадковими чи масовими, закономірними
З чого можна зробити такий висновок?
5 . Запропонуйте усім разом переглянути фрагмент спогадів Василини Сітко [03:50], надавши коротку інформацію про свідка .
Василина Сітко з Київщини була річною вивезена на примусові роботи до Німеччини.
Свідок розповідає про перебування у неволі про тортури та нелюдські умови життя.
Окремий факт з розповіді стосується катувань у зв’язку з вимогою дактилоскопії
остарбайтерів, які відмовлялися від неї через віросповідання.
Проведіть обговорення:

Про що розповідає свідок

Коли іде відбувалися описувані події?
6
Біографії респондентів ви знайдете наст е м а 5 . Заборона катувань і нелюдського ставлення

Чому Василину купував пан»?

Як карали за спробу втечі з табору?

Як досягли згоди на дактилоскопію
7
?
За потреби уточніть, що для дівчат, яких згадує Василина, дактилоскопія могла сприйматися як дія, що не відповідає вимогам релігії, суперечить вірі, атому може розглядатися як втручання у свободу релігії та ставлення, яке навмисно спричиняє моральні чи фізичні страждання і не може бути виправданим уданій ситуації спричинення сильного фізичного чи душевного страждання (наприклад, зараз віряни окремих конфесійне бажають отримувати ідентифікаційні коди і тому їм дозволено замість них вказувати номер та серію паспорта) .
6 . Повторіть запитання Чи були подібні випадки поодинокими, випадковими чи масовими, закономірними З чого можна зробити такий висновок Вислухавши відповіді учасників заняття, додайте у вигляді міні-лекції інформацію з матеріалів для вчителя про практику застосування катувань і жорстокого поводження в сталінському сРсР та нацистській німеччині задля створення атмосфери страху (текст 1 в матеріалах для викладачів) Поставте підсумкові запитання

Чому влада тоталітарних політичних режимів так масово використовує тортури проти
власного населення

Чому тортури та жорстоке поводження вважаються найбільшим приниженням люд-
ської гідності (Під час обговорення даного питання попросіть пригадати поняття гід-
ності, ідентичності з теми 1, якщо це заняття проводилося.
Крок 3 [20-25 хв.]
Методи: робота в групах, аналіз повідомлень ЗМІ, дискусія.
7 . об’єднайте учасників заняття у 4 групи, роздайте кожній групі одну з публікацій Змі, що стосується проблеми тортур у міліції (Додатки 4, 5, 6, 7) . слухачі мають ознайомитися зі змістом повідомлень та відповісти на запитання до них, розміщені у кожному додатку . Заслухайте відповіді груп та обговоріть проблему катувань у міліції

Чому катування та нелюдське ставлення вважаються системною проблемою порушення
прав людини в Україні

Якими можуть бути шляхи вирішення проблеми?
8 . Поясніть, що сьогодні в Україні створюється превентивний механізм, відповідно до якого Уповноважений Верховної Ради України з прав людини має право відвідувати певні місця без попереднього повідомлення про часі мету відвідування . Перелік таких місць, що не є вичерпним (Додаток 8), варто приготувати заздалегідь та роздати в групи . Попросіть кожну групу обрати дві-три назви установ, які може відвідувати Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, та пояснити, чому саме ці установи повинні мати такий вид контролю збоку цієї
7
Дактилоскопія – надання відбитків пальців чи долоні в цілому . Використовується для ідентифікації особи в кримінальному праві .
8
Беручи до уваги, що ця тема – найбільш болюча та шокуюча серед тем посібника, матеріали якого назагал чутливі,
викладачу слід особливо обережно поводитися з описами катувань як з історичних, такі з сучасних прикладів. якщо
частина учасників заняття емоційно вразливі, варто утриматися від опису катувань.
тема. Заборона катувань і нелюдського ставлення 131посадової особи . За можливості можна приготувати лото з окремими аркушами, на яких будуть надруковані чи написані назви цих установ з Додатка 8 . тоді учасників заняття слід попросити обирати випадкові аркуші та просити представників інших груп пояснювати, чому ці установи мають особливо контролюватися з огляду на можливі порушення права на заборону катувань та жорстокого і такого, що принижує людську гідність, поводження .
Крок 4 [20-25 хв.]
Метод – загальне обговорення.
9 . Попросіть учасників заняття пригадати зміст відеоролика, який вони мали переглянути напередодні . Вислухайте короткі відповіді на запитання:

Про що розповідають підлітки?

Хто відповідальний за вчинене?

Чи можна вважати дії, про які розповідають герої відеоролика, жорстоким поводжен-
ням або тортурами Чому?
Поясніть, що факти побиття та знущання над підлітками в школі, які згадувалися, скоріш за все, не можна віднести до катувань чи нелюдського ставлення, оскільки мине знаємо, чи здійснювалися вони агентами держави – представниками влади . Проте, як зазначав Європейський суд з прав людини у справі Костелло – Робертс, в цілому держава несе відповідальність по тих справах, де вона не змогла забезпечити для всіх осіб, що перебувають під її юрисдикцією, права і свободи, надані згідно з Конвенцією . Учнів школах – приватних або державних – повинні користуватися своїми правами, зазначеними у Конвенції, серед яких – права, що випливають зі статті 3 . Виходячи з цього, суд встановив, що держава може бути визнана відповідальною у справах, котрі дотичні дошкільних правилу цілому, а також дошкільної дисципліни . також слід зазначити, що дитина, котра перебуває у стінах навчального закладу, незалежно від форми власності, перебуває під захистом від жорстокого поводження 10 . За наявності часу в учнівській аудиторії можна провести дискусію з розв’язання моральної дилеми . Використання цього методу може допомогти зрозуміти складність повсякденного вибору у поведінці людини та індивідуальну відповідальність щодо кожного вибору ознайомте учнів з такою ситуацією Вийдете шкільним коридором і бачите, як старшокласник дає ляпасів молодшому школяреві . Ви чуєте, що він вимагає грошей Запитайте, якою буде реакція учнів . Вислухайте відповіді Далі крок за кроком пропонуйте учням певні зміни та доповнення до ситуації .
«Цей старшокласник – ваш однокласник, авторитет класу».
«Він – ваш найкращий друг з дитинства».
«Ви посварилися з ним місяць тому і не розмовляєте».
«Його мама – ваш репетитор з англійської мови».
«Вона – завуч вашої школи».
«Він стверджує, що малий вкрав у нього гроші з куртки».
«Малий – ваш сусід».
«Ваші батьки – давні друзі».
«Ви час від часу залишаєтеся доглядати малого хлопця, коли його батьки у відрядженні».
9
Зауваження оон загального порядку № 8 Право дитинина захист від тілесних покарань та інших жорстоких або таких, що принижують гідність, видів покарання http://juvenjust .org/index .php?showtopic=561
тема. Заборона катувань і нелюдського ставлення Якщо учні по різному реагували на зміну ситуації, після завершення запитайте:

Чим можна пояснити зміну поведінки учасників конфлікту?

Як ця поведінка залежала від додаткових фактів?

Яка поведінка є виправданою?
Якщо позиція учнів залишалася незмінною, запитайте:

Чому вони не змінили свого попереднього ставлення до ситуації?

Які фактори можуть впливати на зміну позиції?

Чому окремі люди змінюють свою позицію?
Ще раз зачитайте опис ситуації Вийдете шкільним коридором і бачите, як старшокласник дає ляпасів молодшому школяреві . Ви чуєте, що він вимагає грошей .
Запитайте:

Хто учасники конфлікту?

Чи є дії старшокласника правомірними?

Як їх можна кваліфікувати?

Чи можуть якісь фактори змінити цю оцінку?

Чому поведінка окремих людей у певних ситуаціях може змінюватися, хоча сама ситуа-
ція залишається незмінною?
Крок 5 [5-7 хв.]
Попросіть учасників заняття підбити підсумки методом незакінченого речення:

Я можу довести, що сталінський СРСР та нацистська Німеччина були антигуманними
тоталітарними політичними режимами на прикладі…

Я розумію, що заборона катувань і жорстокого поводження – абсолютне право,
тому що…

Я вважаю, що ситуація в Україні з порушенням ст. 28 Конституції України загрозлива,
тому що…
тема. Заборона катувань і нелюдського ставлення 133слоВнИК
абсолютне право – право (свобода, від дотримання якого держава не може відмовитися і яке не може бути обмежене за жодних обставин .
Жорстоке поводження – це таке ставлення до інших людей, яке викликає фізичні або душевні травми . Жорстоке поводження може породити страх, сумніви, недовіру .
Людська гідність – повага і самоповага людської особистості, що походить з найбільшої цінності людського життя . Право гідності – одне з тих нематеріальних благ, які належать людині від народження і є невідчужуваним .
Превентивний механізм – це незалежний національний орган (або кілька органів, який створений і діє згідно з Факультативним протоколом до Конвенції оон проти катувань
(ФПКПК), спрямованим на регулярний моніторинг усіх місць несвободи з метою попередження у них жорстокого поводження з людьми, там утримуваних .
Стигматизація – (від грец .
Στíγμα
– ярлик, клеймо) – таврування, нанесення стигми . слово стигматизація може означати навішування соціальних ярликів . У цьому сенсі стигмати- зація викликає асоціації певної якості (як правило, негативної) з конкретною людиною або групою людей, хоча цей зв’язок відсутній або недоведений .
Тортури (катування) – цілеспрямоване заподіяння мук (як фізичних, такі психічних) з метою отримання інформації або як покарання .
тема. Заборона катувань і нелюдського ставлення матеРіалИ ДлЯ УЧаснИКіВ ЗанЯттЯ
Додаток 1. Офіційний документ
Стаття 5
ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує його гідність, поводження і покарання .
Загальна декларація прав людини
Стаття 3 (1). Заборона катування
нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню .


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал