О. М. Ніколенко (керівник колективу)Сторінка4/7
Дата конвертації06.12.2016
Розмір1.01 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7

7 клас

Усього – 70 годин;

текстуальне вивчення творів – 58 годин;

розвиток мовлення – 4 години;

позакласне читання – 4 години;

резервний час – 4 годин.


№№

К-ть

год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

(за розділами)1


2


ВСТУП

Оригінал і переклад. Види перекладів, специфіка художнього перекладу. Переклад і переспів.(ТЛ) Поглиблення понять про оригінал і переклад. Переспів.

(ЛК) Роль художніх перекладів у розвитку культурного діалогу, дружніх взаємин між народами.

(УС) Основні відомості про розвиток української перекладацької традиції. Майстри художнього перекладу.

(ЕК) Основні принципи аналізу та інтерпретації оригіналу і художнього перекладу. Переклад і переспів: схожість і відмінність.
Учень (учениця):

дає визначення понять «оригінал», «переклад», «переспів», розрізняє їх (на прикладі окремих текстів);

знає види перекладу – прямий (непрямий), точний (неточний), повний (неповний), вільний та ін., встановлює різницю поміж ними (на конкретних прикладах текстів);

знає витоки й основні етапи української перекладацької традиції, імена видатних українських перекладачів, котрі зробили значний внесок в культуру України, прилучення українців до світових здобутків;

порівнює переклад і переспів одного й того самого твору, встановлює схожість і відмінність між ними;

розуміє значення опанування творів в оригіналі (іноземною мовою), роль художніх перекладів у розвитку культури, взаємин між народами, становленні особистості.

210


БИЛИНИ І БАЛАДИ

Билина як жанр давньоруської літератури. Поетичне відображення історії Київської Русі в билинах. Основні цикли билин (Київський, Новгородський).«Ілля Муромець і Соловей-Розбійник», «Садко» (1 за вибором учителя). Реальність (історія, побут, звичаї) і художня вигадка в билинах. Ідеал воїна-захисника в билині «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник». Тема мистецтва і відкриття світу в билині «Садко». Втілення людських чеснот в образах героїв билин. Елементи фольклору.

Балада як жанр фольклору і літератури. Характерні ознаки балади.«Король Лір і його дочки». Моральний урок у творі. Король Лір як вічний образ.

«Як Робін Гуд став розбійником», «Поєдинок Робіна Гуда з Гаєм Гізборном» (1 за вибором учителя). Ідеї свободи і служіння народові. Образ народного захисника Робіна Гуда.

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер (1759-1805). «Рукавичка». Випробування головного героя балади. Образ справжнього лицаря, його мужність, відвага, людська гідність.

Адам Міцкевич (1798-1855). «Світязь». Утвердження любові до батьківщини й героїзму в баладі А. Міцкевича. Символічні образи, елементи фольклору у творі.

Роберт Льюїс Стівенсон (1850-1894). «Балада про вересовий напій». Основний конфлікт балади (батько і син – король, свобода - рабство). Утвердження духовної сили піктів, їх героїзму в захисті національних цінностей. Символіка твору.

(ТЛ) Билина, балада, гіпербола, символ.

(ЛК) Історія і культура Київської Русі. Зображення героїв билин і балад у мистецтві (живописі, музиці, мультиплікації та ін.).

(УС) А. Міцкевич і Україна. Музеї А. Міцкевича і пам’ятники письменникові в Польщі (Познань), Україні (Львів), Білорусі (Новогрудка). Українські образи й мотиви в баладі А. Міцкевича «Світязь».

(ЕК) Порівняння особливостей фольклорних і літературних балад, оригіналів і перекладів (як цілісно, так і в окремих фрагментах).
Учень (учениця):

виразно читає билини і балади, висловлює власне враження про них, емоційне ставлення до змальованих подій, героїв;

дає визначення жанрів «билина», «балада», виявляє їх характерні ознаки в текстах прочитаних творів;

знає цикли билин (Київський і Новгородський), ключові твори і героїв циклів;

визначає характерні риси фольклорних балад («Король Лір і його дочки», балади про Робіна Гуда);

характеризує образи билин і фольклорних балад як традиційні й вічні, розкриває втілення в них народних уявлень (про мораль, патріотизм, героїзм та ін.);

переказує сюжет билин і балад (в окремих частинах і цілісно);

визначає ключові (в тому числі кульмінаційні) моменти в літературних баладах і встановлює, як у ключових моментах виявляються риси героїв, увиразнюється ідея твору;

характеризує образи персонажів літературних балад;

виявляє засоби поетичної мови в билинах і баладах (гіперболи, епітети, метафори, повтори та ін.), в тому числі фольклорного походження;

визначає у прочитаних творах символи (наприклад, рукавичка, озеро, білі лілії, вересовий напій, кінь та ін.), розкриває їх прихований зміст;

читає мовою оригіналу тексти літературних балад, аналізує їх (за умови володіння іноземною мовою);

зіставляє оригінали літературних балад із художніми перекладами, виявляє особливості авторського відтворення особливостей оригіналів у перекладах;

порівнює між собою різні художні переклади літературних балад;

розкриває особливості відтворення сюжетів і образів билин і балад у мистецтві (творах живопису, музики, кіно, мультиплікації та ін. – за вибором);

називає відомих перекладачів билин, зарубіжних балад, виявляє майстерність їхніх перекладів.3


10
ІСТОРІЧНЕ МИНУЛЕ В ЛІТЕРАТУРІ

Вальтер Скотт (1771 – 1832). «Айвенго». В. Скотт – засновник історичного роману. Історія і художній вимисел у романі «Айвенго». Утілення в образі Айвенго кодексу лицаря, художні засоби створення образу. Зіткнення добра, краси й справедливості із жорстокістю і підступністю. Образи Бріана де Буагильбера, принца Джона, Фрон де Бефа, Моріса де Брасі, Ровени, Ребекки. Історичний колорит твору і засоби його створення. Динаміка сюжету і гумор.

Друга світова війна у європейській поезії (К.І. Галчинський («Лист з полону», «Пісня про солдатів Вестерплятте» та ін.), А. Марґул-Шпербер («Про назву концтабору Бухенвальд»), І. Вайсґлас («Круки»), С. Гудзенко («Нас не треба жаліти…»), Ю. Друніна («Зінка») та інші2-3 твори за вибором учнів і вчителя). Зображення трагедії Другої світової війни з різних боків Європи.

Василь Володимирович Биков (1924 – 2003). «Альпійська балада». Особливості сюжету і композиції повісті. Образи Івана Терешка і Джулії. Протиставлення сили дружби і кохання світу насильства. Гуманістичний зміст повісті. Символічність назви твору, риси жанру балади в ньому.

(ТЛ) Поглиблення понять про роман (історичний роман).

Види і функції пейзажу у творі. Початкові поняття про художній час, художній простір. (ЛК) Культура проти війни (твори живопису, музики, кіно, в яких викривається фашизм).

(УС) Висловлювання українських митців про В. Скотта, його вплив на розвиток історичного роману.

(ЕК) Порівняння образів персонажів (Бріан де Буагильбер і Айвенго, леді Ровена і Ребекка). Зіставлення літературних творів із їх утіленнями в інших видах мистецтва (кіно, театр, ілюстрації та ін.).
Учень (учениця):

знає основні відомості про життя і творчість письменників;

виразно читає твори (фрагменти або цілісно), виявляє емоційне враження від прочитаного, пояснює своє ставлення;

виявляє історичну основу прочитаних творів;

висловлює власне судження щодо подій і образів, підтверджує свою думку цитатами з тексту;

переказує текст (у частинах або цілісно) з виявленням особливостей сюжету (епічного або ліричного);

характеризує образи персонажів, виявляє в них ключові риси, національний і загальнолюдський зміст;

порівнює образи героїв (Бріан де Буагильбер і Айвенго, леді Ровена і Ребекка), виявляє схожість і відмінності між ними;

вирізняє у прочитаних текстах художні засоби створення образів персонажів, встановлює функції засобів образотворення;

характеризує образ автора і засоби вираження авторської позиції;

визначає види і функції пейзажу у прочитаних творах (розкриття образів, національного колориту, авторської позиції, ідеї);

дає визначення поняття «художній час», пояснює його відмінність від хронологічного часу;

виокремлює епізоди текстів, де відбувається зміщення лінійного часу, відхід автора від хронологічної послідовності у викладі подій, пояснює значення цього прийому;

дає визначення поняття «художній простір», встановлює особливості художнього простору в прочитаних творах;

аналізує ліричні твори про Другу світову війну;

розуміє значення культури в боротьбі за мир, демократичні цінності.


4


6
ДУХОВНЕ ВИПРОБУВАННЯ ЛЮДИНИ

Джеймс Олдрідж (нар. 1918). «Останній дюйм». Проблема взаємин між батьками й дітьми. Символічність назви оповідання. Образи Бена і Деві, художні засоби їх створення. Віра у внутрішні можливості людини, подолання нею життєвих випробувань, здатність до порозуміння. Утвердження сімейних цінностей.

Редьярд Кіплінг (1865-1936). «Балада про Схід і Захід». «Якщо…».

Протистояння і примирення Сходу й Заходу в «Баладі про Схід і Захід» Р. Кіплінга. Антитези у творі. Ідеї миру і дружби. Динаміка образів головних героїв (Камаль, полковничий син).

Проблема духовного випробування людини та її моральної стійкості у вірші Р. Кіплінга «Якщо». Сюжет і композиція вірша. Художні особливості твору, його провідна ідея (людина повинна залишатися собою у різних життєвих випробуваннях, зберігати вірність моральним принципам).

(ТЛ) Поглиблення понять про баладу (літературну), оповідання, вірш.

(ЛК) Втілення творів Дж. Олдріджа, Р. Кіплінга в мистецтві (кіно, ілюстрації тощо).

(УС) Дж. Олдрідж і Україна. Українські переклади творів митців.

(ЕК) Порівняння оригіналів і художніх перекладів (фрагментів) творів митців.

Завершення 1 семестру (+ 2 год. резерв)
Учень (учениця):

виразно читає художні тексти, емоційно сприймає, висловлює враження від прочитаних творів;

розкриває історичні, моральні, філософські проблеми у творах письменників, актуальність проблематики оповідань для сьогодення;

розповідає про основні факти життя і творчості митців;

вирізняє напружені (кульмінаційні) моменти сюжету, їх значення для розкриття образів персонажів;

аналізує образи персонажів: їх характерні риси, вчинки, стосунки з іншими персонажами, динаміку, засоби створення (художня деталь, символи та ін.);

визначає у творах антитези, пояснює, як вони реалізовані у творах;

знаходить у прочитаних творах символи, виявляє їх прихований зміст, множинність трактування;

порівнює оригінали й художні переклади (фрагменти) творів митців (за умови володіння іноземною мовою);

висловлює власне ставлення до порушених у творах філософських і моральних проблем.


59ДРУЖБА І КОХАННЯ

Олександр Сергійович Пушкін (1799-1837). «19 жовтня 1825 року»

Дитинство і юність О.С. Пушкіна. 19 жовтня – День Ліцею. Ліцейські друзі поета. Уславлення дружби й вірності у вірші О.С. Пушкіна «19 жовтня». Авторські спогади і роздуми у творі.Шолом-Алейхем (1859-1916). «Пісня над піснями». Віхи життєвого і творчого шляху письменника. Відображення у його творах долі єврейського народу. Тема кохання в повісті Шолом-Алейхема «Пісня над піснями». Еволюція героїв (Шимек і Бузя) у часі. Біблійні мотиви в повісті. Утвердження етичних цінностей.

Олександр Грін (1880-1932). «Пурпурові вітрила». Поєднання реального і фантастичного в повісті. Основний конфлікт твору (Каперна – мрія). Ассоль і Грей. Символіка образу пурпурових вітрил.

Вірші зарубіжних поетів про дружбу і кохання (Р. Бернс («Любов»), Г. Гейне («Коли настав чудовий май…»), К.М. Симонов («Жди мене…») та інші – 2-3 за вибором учнів і вчителя). Поетизація високого почуття, розкриття його сутності.

(ТЛ) Поглиблення понять про вірш, повість, образ автора. Феєрія (повість-феєрія).

(ЛК) Біблія («Пісня над піснями»). Екранізації, ілюстрації, театральні вистави за творами митців.

(УС) Музей О.С. Пушкіна в Царському Селі (Ліцей). Шолом-Алейхем і Україна. Літературні музеї Шолом-Алейхема (Київ, Тель-Авів) і Олександра Гріна (Феодосія). Пам’ятники О.С. Пушкіну, Шолом-Алейхему, Олександру Гріну в Україні й за кордоном.

(ЕК) Феєрія і казка: схожість і відмінності. Порівняння образів персонажів (Бузя – Ассоль, Шимек – Артур Грей).Учень (учениця):

знає і розповідає про основні факти життя і творчості митців, їх зв’язки з Україною, увічнення їхньої пам’яті в літературних музеях, пам’ятниках;

виявляє факти біографії О.С. Пушкіна у вірші «19 жовтня 1825 року»;

визначає основну ідею вірша О.С. Пушкіна «19 жовтня 1825 року», знаходить відповідні цитати;

характеризує образ автора у вірші О.С. Пушкіна «19 жовтня 1825 року», його спогади, зміни образу автора в часі;

визначає роль описів природи у вірші «19 жовтня 1825 року», розкриває їх емоційне забарвлення і художні засоби втілення певних емоцій і почуттів;

переказує основні події повістей «Пісня над піснями» Шолом-Алейхема і «Пурпурові вітрила» Олександра Гріна;

визначає особливості сюжету і композиції повістей;

характеризує духовно-емоційний світ головних героїв повістей, зміни (або незмінність) їхніх внутрішніх якостей;

розкриває сутність трактування проблеми кохання у творах Шолом-Алейхема і Олександра Гріна;

висловлює власні судження щодо персонажів (Шимек, Бузя, Ассоль, Артур Грей), їхнє ставлення до кохання і світу;

визначає теми, провідні мотиви, ідеї у повістях «Пісня над піснями» і «Пурпурові вітрила»;

називає символи у повістях митців, розкриває їх зміст, функції у творах;

зіставляє образи Бузі і Ассоль, Шимека і Артура Грея, визначає схожість і відмінність між ними;

дає визначення поняття «феєрія», називає ознаки феєрії у повісті «Пурпурові вітрила», схожість і відмінність феєрії від жанру казки»;

виразно читає (в тому числі напам’ять) вірші зарубіжних авторів про кохання, висловлює враження від прочитаних творів, інтерпретує їх.


6

6ЛІТЕРАТУРНИЙ ДЕТЕКТИВ

Детектив як жанр літератури, характерні ознаки жанру. Жанрове розмаїття детективів.Едгар Аллан По (1809-1849). «Золотий жук». Е.А. По – засновник жанру детективу у світовій літературі. Захопливий сюжет повісті «Золотий жук». Особливості композиційної будови твору – «розповідь у розповіді», її художнє значення (поєднання різних точок зору, створення емоційної напруги, таємничої атмосфери та ін.). Образи Вільяма Леграна, Джупітера, оповідача.

Артур Конан Дойл (1859-1930). «Записки про Шерлока Холмса» («Пістрява стрічка», «Спілка рудих»).

А. К. Дойл – відомий автор класичних детективів, популярність його героїв у різних країнах. Особливості сюжету і композиції оповідань про Шерлока Холмса. Шерлок Холмс як безпосередній учасник розв’язання сімейного конфлікту в оповіданні «Пістрява стрічка». Іронічне зображення пристрасті людини до легкого збагачення в оповіданні «Спілка рудих». Сутність «дедуктивного методу» Шерлока Холмса, утвердження в його образі сили інтелекту і моральних якостей. Доктор Ватсон як оповідач. Різні точки зору на події як художній прийом створення атмосфери таємничості.(ТЛ) Оповідач і розповідач. Початкове поняття про точку зору.

(ЛК) Відомі екранізації творів Е.А. По і А.К. Дойла. Музеї Е. По в США (Балтимор, Річмонд), Шерлока Холмса у Великобританії (Лондон), Росії (Москва). Пам’ятники письменникам та їхнім героям.

(УС) Українські письменники – майстри детективного жанру.

(ЕК) Порівняння оригіналів і художніх перекладів. Порівняння літературних детективів з екранізаціями.
Учень (учениця):

дає визначення жанру «детектив», виявляє його характерні ознаки на прикладі прочитаних творів;

знає про історію виникнення і формування жанру у світовій літературі, видатних представників детективної літератури;

розповідає про ключові віхи життя і творчості Е.А. По і А. К. Дойла, називає їх найвідоміші книги, причини популярності серед різних поколінь;

виявляє характерні ознаки циклу в «Записках про Шерлока Холмса»;

висловлює враження від прочитаних творів письменників, розповідає про своїх улюблених героїв;

виявляє особливості сюжету і композиції творів Е.А. По і А. К. Дойла;

встановлює значення прийому «розповідь у розповіді» в текстах письменників;

характеризує образи персонажів (Легран, Джупітер, Шерлок Холмс, Ватсон, учасники злочинів та ін.);

змальовує образи оповідачів, називає їхні провідні риси, роль у розгортанні сюжету (спостерігач, безпосередній учасник сюжету (персонаж) тощо);

розуміє поняття «точка зору», виявляє у творах різні точки зору (персонажів, оповідача) на події, зіставляє їх;

розповідає про відомі екранізації за творами Е.А. По і А. К. Дойла (1-2 за вибором), висловлює власне судження про втілення героїв детективів засобами кіномистецтва;

порівнює оригінали й художні переклади творів письменників (за умови володіння іноземною мовою).


7

6СВІТОВА НОВЕЛА

Новела як літературний жанр, її характерні ознаки, різновиди.О. Генрі (1862-1910). «Дари волхвів», «Останній листок». О. Генрі – майстер новели. Моральні цінності в новелі «Дари волхвів». Біблійні мотиви у творі, художні деталі. Новела «Останній листок» - гімн людині, котра здатна на самопожертву заради ближнього. Специфіка розкриття образу Бермана (непримітна зовнішність, невдаха, найкращий «шедевр» митця). Образи дівчат, їх динаміка (Сью, Джонсі). Особливості художньої мови новели, розповідач.

Герберт Джордж Уеллс (1866-1946). «Чарівна крамниця». Видатний англійський фантаст Г.Дж. Уеллс. Точка зору дорослого і дитини в новелі «Чарівна крамниця». «Дива» та їх сприйняття персонажами. Оповідач твору (батько). Особливості дитячого світу в оповіданні. Роль елементів фантастики.

Рюноске Акутагава (1892-1927). «Павутинка». Майстер японської новели Р. Акутагава. Втілення ідеї про моральну справедливість у новелі «Павутинка». Філософський зміст твору. Підтекст.

(ТЛ) Поглиблення понять про оповідача і розповідача, точку зору. Новела та її різновиди.

(ЛК) Біблія («Поклоніння волхвів»). Музей О. Генрі в США (Остін). Древні храми-музеї Японії.

(УС) Українські письменники – майстри новели.

(ЕК) Порівняння образів героїв новел О. Генрі. Порівняння оригіналів і художніх перекладів новел О. Генрі, Г. Уеллса (окремих фрагментів творів).


Учень (учениця):

дає визначення жанру новели, виявляє її характерні ознаки у прочитаних творах;

розрізняє за змістом різновиди новел (психологічну, філософську, фантастичну та ін.);

виразно читає і переказує (близько до тексту) новели письменників;

виявляє у новелах зарубіжних митців основні проблеми (моральні, філософські та ін.), їх художнє втілення в подіях, образах, символах, назвах та інших компонентах твору;

визначає особливості розвитку сюжету новел, напружені (кульмінаційні) моменти творів;

характеризує образи персонажів новел у їхніх стосунках, динаміці, виявляє ключові риси персонажів, їх моральні якості;

розмірковує над фіналами творів, дає їм (фіналам) власне тлумачення;

характеризує образи оповідача («Чарівна крамниця» Г.Дж. Уеллса) і розповідача (новели О. Генрі), розрізняє їх за формами оповіді (оповідач – від 1-ої особи, розповідач – від 3-ої особи);

виявляє культурні паралелі в текстах новел (біблійні мотиви в новелі «Дари волхвів» О. Генрі, зв’язок із японськими традиціями в новелі «Павутинка» Р. Акутагави);

розкриває підтекст окремих епізодів творів;

порівнює оригінали і художні переклади новел (за умови володіння іноземною мовою);

порівнює образи героїв новел О. Генрі;

знає про втілення сюжетів новел у різних видах мистецтва, висловлює ставлення до них (1-2 твори за вибором).

8

7


СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА

Я І СВІТ(1-2 твори за вибором учнів і вчителя)

Айзек Азімов (1920-1992). «Фах». Роздуми про майбутнє людини і людства. Образ Джорджа Плейтена. Проблема духовної реалізації людини. Розуміння сутності культури й освіти, призначення людини в сучасному світі. Утвердження сили людського інтелекту, самостійності мислення, творчої уяви, моральних цінностей.

Діана Вінн Джонс (1934-2011). «Мандрівний замок Хаула». Поєднання елементів казки і детективу у творі. Образ Софі, світ її мрій, бажань, жахів. Значення художнього прийому чаклунства у творі.

Корнелія Функе (нар. 1958). «Чорнильне серце». Тема «оживлення» книги у творі. Образ Меґі – дівчинки, котра любить читати. Її пригоди й духовне випробування. Поєднання уявного і реального світів.

Сучасна зарубіжна поезія (1-2 твори за вибором учнів і вчителя).

(ТЛ) Поглиблення понять про оповідача, розповідача роман, повість, фентезі. Поглиблення уявлень про категорію «художність» в оцінці творів масового мистецтва.

(ЛК) Коло читання підлітків у різних країнах.

(УС) Бібліотеки України. Сучасні літературні видання для дітей і підлітків.

(ЕК) Порівняння оригіналів і художніх перекладів (окремих фрагментів). Порівняння образів підлітків у творах.Учень (учениця):

знає основні відомості про життя і творчість сучасних письменників;

розповідає про ключові події сюжету творів;

розкриває актуальні теми і проблеми у прочитаних текстах;

характеризує образи головних героїв, їх сприйняття світу, стосунки з батьками, друзями та ін.;

аналізує окремі фрагменти тексту (в тому числі в оригіналі за умови володіння іноземною мовою);

визначає особливості художньої оповіді у творах (від 1-ої чи 3-ої особи), роль оповідної форми у розкритті образів героїв;

порівнює оригінал і переклад в окремих фрагментах (за умови володіння іноземною мовою);

порівнює образи підлітків у прочитаних творах;

оцінює (з допомогою вчителя) художню вартість прочитаних творів;

володіє інформацією про бібліотеки України (центральні, а також у рідному місті, селі), їх структуру, організацію роботи (в тому числі через Інтернет);

знає сучасні літературні видання для підлітків;

цікавиться колом читання підлітків в інших країнах;

розповідає про твори сучасних авторів, які привернули його увагу, пояснює свої уподобання;

виявляє початкові вміння розрізнення художньої вартості сучасних творів;

виразно читає, аналізує ліричні твори (1-2) сучасних зарубіжних авторів (за вибором).


9


2


ПІДСУМКИ

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.
Завершення ІІ семестру (+ 2 год. резерв)


Учень (учениця):

знає авторів і відомих українських перекладачів творів зарубіжних письменників, що вивчалися протягом року;

аналізує й інтерпретує художні твори (окремі компоненти й цілісно (малі жанри – вірші, балади, оповідання, новели));

знає визначення основних літературознавчих понять, що вивчалися протягом 5-7 класу, застосовує їх у процесі аналізу й інтерпретації тексту;

визначає жанрові ознаки, форми оповіді (від 1-ої чи 3-ої особи) у творах, що вивчалися протягом року;

демонструє вміння зіставляти оригінали й переклади творів (на окремих рівнях – тематики, образів, мовних особливостей та ін.), а також порівнювати твори різних видів мистецтва, твори українських і зарубіжних авторів (в окремих аспектах – теми, ідеї, образи, жанри та ін.).Для вивчення напам’ять

Ф. Шиллер. «Рукавичка»

1 вірш про Другу світову війну (за вибором учня)

1 вірш на тему дружби і кохання (за вибором учня)
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал