О. М. Ніколенко (керівник колективу)Сторінка3/7
Дата конвертації06.12.2016
Розмір1.01 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7

6 клас

Усього – 70 годин;

текстуальне вивчення творів – 58 годин;

розвиток мовлення – 4 години;

позакласне читання – 4 години;

резервний час – 4 годин.

№№

К-ть

год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

(за розділами)11

ВСТУП

Література як вид мистецтва. Художній образ.(ТЛ) Художній образ, початкові поняття про традиційний образ, вічний образ.

(ЛК) Специфічні ознаки різних видів мистецтва. Вічні образи в літературі й мистецтві.

(УС) Традиційні образи українського і зарубіжного фольклору.

(ЕК) Особливості зображення одного й того самого образу в різних видах мистецтва.


Учень (учениця):

виявляє ознаки різних видів мистецтва, встановлює своєрідність літератури в системі видів мистецтва, її характерні риси;

дає визначення поняття «художній образ», знає його різновиди – «традиційний образ», «вічний образ»;

наводить 2-3 приклади традиційних і вічних образів (з фольклору, прочитаних літературних творів, знайомих видів мистецтва);

виявляє специфіку зображення одного й того самого образу в літературі та інших видах мистецтва;

розповідає про свої улюблені твори літератури й мистецтва, виявляє їх специфічні риси;

розкриває значення мистецтва (в тому числі художньої літератури) для становлення особистості, життя людства.


26


МІФИ НАРОДІВ СВІТУ

Поняття про міф. Основні тематичні групи міфів (про створення і будову світу, про героїв, календарні та ін.). Відображення єдності людини й природи в міфах різних народів. Популярні міфологічні образи, сюжети, мотиви різних народів.Грецькі міфи. Міф про Прометея. Міфи про Геракла (1-2 міфи). Дедал і Ікар. Нарцис. Пігмаліон і Галатея. Орфей і Еврідіка. Деметра і Персефона (3-4 за вибором учителя).

Індійські міфи. Творення. Про створення ночі. Про потоп. Про золоті часи (2-3 за вибором учителя).

Єгипетські міфи. Ра та Апоп. Міф про те, як Тефнут покинула Єгипет (1-2 за вибором учителя).

(ТЛ) Міф, мотив. Поглиблення поняття про образ (міфологічний образ).

(ЛК) Втілення міфів народів світу в мистецтві (живопис, музика, кіно, театр, мультиплікація та ін.).

(УС) Давні міфологічні уявлення українців (про створення світу, про природу, про добрі й злі сили).

(ЕК) Подібність елементів у міфах різних народів (образи, сюжети, мотиви). Міф і казка.
Учень (учениця):

визначає причини появи міфів, особливості міфологічного світосприйняття;

дає визначення поняття «міф», відрізняє його від казки;

називає тематичні групи міфів, наводить приклади сюжетів і образів, що належать до певних груп міфів;

розуміє (на елементарному рівні) поняття «мотив», співвідносить його із поняттям «тема» (як часткове і ціле; мотив – реалізація теми);

називає провідні міфологічні теми (творення світу, діяння героїв та ін.) й мотиви (сонця, ночі, випробування та ін.), що виявляються у міфах різних народів;

переказує найвідоміші міфи народів світу, розкриває їх загальнолюдський зміст;

характеризує популярні міфологічні образи, показує втілення в них народних уявлень про світ, виявляє актуальний зміст міфологічних образів;

зіставляє типологічно подібні образи (наприклад, образи героїв та ін.) у міфах народів світу;

виявляє схожість давніх міфологічних уявлень українців і міфології інших народів;

розкриває специфіку втілення міфів народів світу у знайомих творах мистецтва (живопис, музика, театр, кіно, мультиплікація тощо);

розповідає про свої улюблені міфи, міфологічних героїв, висловлює власне ставлення до них.3


3


МУДРІСТЬ БАЙКИ

Байка як літературний жанр, її характерні ознаки, особливості художньої будови, повчальний зміст.Езоп. «Лисиця і виноград», «Вовк і Ягня», «Крук і лисиця», «Мурашки й Цикада» (2-3 за вибором учителя). Поєднання конкретного і загального в байках Езопа. Втілення людських якостей (працелюбність, розум, хитрість, дурість, жорстокість, лінощі та ін.) в алегоричних образах. Мораль байок Езопа.

Іван Андрійович Крилов (1769-1844). «Квартет», «Бабка й Муравель», «Вовк і Ягня» (1-2 за вибором учителя). Моральні проблеми в байках І.А. Крилова. Яскравість алегоричних образів.

(ТЛ) Байка, езопова мова. Поглиблення понять про алегорію, образ (алегоричний образ).

(ЛК) Втілення сюжетів і образів байок Езопа та І.А. Крилова у мистецтві.

(УС) Поетичне переосмислення традиційних сюжетів і образів Езопа в українських байках.

(ЕК) Специфіка художнього втілення сюжетів Езопа в байках І.А. Крилова.


Учень (учениця):

дає визначення жанру «байки», називає її характерні ознаки, підтверджує прикладами з прочитаних творів;

розкриває специфіку художньої структури байки;

пояснює мораль байок, визначає місце її розташування в прочитаних творах;

розуміє поняття «езопова мова», демонструє на конкретних прикладах особливості езопової мови;

зіставляє байки Езопа («Мурашки й цикада», «Вовк і Ягня») та І.А. Крилова («Бабка й Муравель», «Вовк і Ягня»), виявляє в них схожість і відмінності;

характеризує алегоричні образи байок, виявляє в них прихований зміст;

називає українські байки, в яких знайшли відображення сюжети й образи байок Езопа;

розкриває специфіку художнього втілення сюжетів і образів байок Езопа та І.А. Крилова у світовому мистецтві (на прикладі окремих творів образотворчого мистецтва, мультиплікації та ін.).


4


18


ПРИГОДИ І ФАНТАСТИКА

Ж.Верн «П’ятнадцятилітній капітан», Р.Л. Стівенсон «Острів скарбів» (1 твір за вибором учнів)

Жуль Верн (1828-1905). «П'ятнадцятилітній капітан». Тема духовного випробування людини в романі Ж. Верна. Образ Діка Сенда, моральні якості героя, його мужність і людяність. Дік Сенд і його друзі. Дік Сенд і Негоро. Проблема рабства в романі. Описи природи.

Роберт Льюїс Стівенсон (1850-1894). «Острів скарбів». Особливості розвитку пригодницького сюжету у творі. Система образів (Джим Хокінс і його товариші), пірат Сільвер та ін.). Моральні цінності.

Чарльз Діккенс (1812-1870). «Різдвяна пісня в прозі». Подорож у часі й просторі Скруджа. Динаміка образу Скруджа, причини його духовного переродження. Сюжет і композиція повісті. Значення образу Різдва у творі. Елементи фольклору (казки, пісні).

Микола Васильович Гоголь (1809-1852). «Ніч перед Різдвом». Народні традиції і звичаї у творі. Тема кохання. Образи Оксани і Вакули. Роль фантастики в повісті. Елементи фольклору (традиційні образи – відьма, чорт, місяць та ін.; різдвяні символи; елементи казки).

(ТЛ) Поглиблення понять про роман (пригодницький роман), повість. Композиція.

(ЛК) Втілення сюжетів і мотивів прочитаних творів у мистецтві.

(УС) М.В. Гоголь і Україна, музеї М.В. Гоголя в Україні (Полтавщина). Музей Ч. Діккенса у Великобританії (Лондон). Висловлювання українських митців про творчість Ж. Верна, Ч. Діккенса, М. В. Гоголя.

(ЕК) Традиції фольклору (казка, пісня, народні образи) у творах Ч. Діккенса і М.В. Гоголя.
Завершення І семестру (+ 2 год. резерв)

Учень (учениця):

переказує (стисло) основні події роману «П’ятнадцятилітній капітан» Ж. Верна (або «Острів скарбів» Р.Л. Стівенсона);

розкриває основні теми і проблеми роману Ж. Верна (або Р.Л. Стівенсона);

визначає роль описів природи у творі Ж. Верна (або Р.Л. Стівенсона);

характеризує образ Діка Сенда (або Джима Хокінса), порівнює його з іншими персонажами, визначає етапи духовного зростання героя, зміни в його внутрішньому світі, у сприйнятті людей і життя;

визначає ключові моменти сюжету повісті Ч. Діккенса «Різдвяна пісня в прозі»;

простежує динаміку образу Скруджа, знаходить у тексті відповідні цитати;

висловлює власне ставлення до Скруджа (до зміни героя і після його внутрішньої зміни);

знаходить елементи фольклору в повісті Ч. Діккенса, виявляє їх роль у тексті;

розповідає про зв’язки М.В. Гоголя з Україною (окремі факти біографії), знає про музеї М.В. Гоголя в Україні (Гоголеве, Великі Сорочинці);

виявляє національні традиції й звичаї, що знайшли відбиток у повісті М. В. Гоголя «Ніч перед Різдвом», елементи українського фольклору у творі (традиційні образи, символи, елементи казки та ін.);

характеризує образи Оксани й Вакули («Ніч перед Різдвом»);

інтерпретує окремі епізоди повісті М.В. Гоголя;

висловлює власні враження, емоції, почуття, роздуми від прочитаних творів;

визначає особливості композиції творів;

знаходить у творах письменників портрети персонажів, визначає роль портретів у розкритті образів;

коментує висловлювання українських митців про Ж. Верна, Ч. Діккенса, М. Гоголя;

називає 1-2 твори мистецтва за мотивами прочитаних творів, висловлює враження від них.


514


ЛЮДСЬКІ СТОСУНКИ

Антон Павлович Чехов (1860-1904). «Хамелеон», «Товстий і тонкий». Викриття пристосуванства, підлабузництва в оповіданнях А.П. Чехова. Діалог як основна форма розкриття сюжету. Майстерність письменника у змалюванні персонажів. Роль художньої деталі. Підтекст. Символічність назви.

Джек Лондон (1876-1916). «Жага до життя». Проблеми життя і смерті, дружби й зрадництва у творі. Характеристика героїв твору. Описи природи та їх роль у тексті. Значення назви оповідання.
Г. Бічер-Стоу «Хатина дядька Тома», В. Г. Короленко «Сліпий музикант» (1 твір за вибором учителя)

Гаррієт Бічер-Стоу (1811-1896). «Хатина дядька Тома». Проблема рабства і ставлення до людей різних рас і національностей у творі. Образи дядька Тома, Елізи, Джорджа Гарріса, Джорджа Шелбі, Евангеліни (Еви). Ідеї доброти, поваги до людини, мужності, толерантності. Викриття жорстокості й расової неприязні в романі.

Володимир Галактіонович Короленко (1853-1921). «Сліпий музикант». Пошук головним героєм (Петро Попельський) свого місця у світі. Тема мистецтва. Петро Попельський і Евеліна. Образ Максима Яценка, твердість його переконань, увага і повага до інших. Українська природа, народні образи й традиції в повісті.
Антуан де Сент-Екзюпері (1900-1944). «Маленький принц». Людські взаємини, моральні цінності в казці-притчі «Маленький принц». Філософський зміст твору. Художні образи.

(ТЛ) Гумор, іронія, художня деталь, підтекст, притча. .

(ЛК) Втілення сюжетів прочитаних творів у мистецтві. Актуальність проблематики творів у контексті сучасної культури: ставлення до людей різних народів, рас, національностей; пошук свого місця у сучасному світі; роль мистецтва; відповідальність за долю іншого і світу загалом та ін.

(УС) А.П. Чехов і Україна. В.Г. Короленко і Україна. Літературні музеї А.П. Чехова (Ялта) і В.Г. Короленка (Полтава) в Україні. Музеї А. Сент-Екзюпері в різних країнах (Франція, Японія та ін.).

(ЕК) Порівняння образів чеховських персонажів (Очумєлов, «товстий», «тонкий»): схожість і відмінність між ними. Зіставлення літературних творів з екранізаціями, ілюстраціями до них.
Учень (учениця):

визначає актуальні проблеми у прочитаних творах, висловлює своє ставлення до порушених питань, розкриває їх актуальність;

виявляє особливості сюжету і композиції творів, визначає кульмінаційні моменти;

характеризує персонажів у їх ставленні до світу, природи, людей, мистецтва;

пояснює вчинки персонажів, мотиви їхньої поведінки;

розкриває внутрішні порухи, поривання, мрії й прагнення персонажів;

пояснює символічний зміст назв творів;

дає визначення поняття «художня деталь», знаходить художні деталі та встановлює їх роль у тексті (змалювання персонажів, розкриття їх внутрішнього стану, увиразнення авторської ідеї та ін.);

дає визначення понять «гумор», «іронія», розуміє схожість і різницю між ними, виявляє гумор та іронію в текстах, значення для розкриття образів персонажів, авторської позиції;

вирізняє в окремих епізодах підтекст, визначає прихований зміст висловлювання, обґрунтовує свою думку;

знає про окремі факти життєвої і творчої біографії митців, про літературні музеї письменників;

порівнює образи (чеховських персонажів), знаходить спільні й відмінні риси поміж ними;

зіставляє літературні твори з їх екранізаціями, ілюстраціями (за вибором).


66


ПОЕТИЧНЕ БАЧЕННЯ СВІТУ

Мацуо Басьо (1644-1694). Хайку. Відображення японських уявлень про красу в поезії митця. Лаконізм форми і широта художнього змісту хайку. Зображення станів природи в ліриці М. Басьо. Роль художньої деталі. Підтекст.

Роберт Бернс (1759-1796). «Моє серце в верховині…». Ідея любові до батьківщини у вірші Р. Бернса. Антитеза (рідний край – чужина). Елементи фольклору (традиційні образи, постійні епітети, повтори та ін.).

Генрі Лонгфелло (1807-1882). «Пісня про Гайавату» (1 розділ за вибором учителя). Міфи північноамериканських індіанців та їх втілення в поемі «Пісня про Гайавату». Елементи фольклору у творі (пісні, казки, легенди та ін.). Образ Гайавати. Ідеї миру, національного єднання, служіння народові.

Джанні Родарі (1920-1980). «Листівки з видами міст». Широта світу та його сприйняття ліричним героєм вірша. Листівки як символ широти світу і прагнення до його відкриття.

(ТЛ) Хайку, поема, ліричний герой.

(ЛК) Початкові відомості про специфіку розуміння краси в різних культурах.

(УС) Видатні українські перекладачі творів зарубіжних поетів.

(ЕК) Елементи фольклору і міфів у творах Р. Бернса і Г. Лонгфелло.

Учень (учениця):

виразно читає твори поетів в українських перекладах та іноземною мовою (за умови володіння нею);

висловлює враження від прочитаного, а також емоції й почуття, що виникли від зустрічі з поезією;

дає визначення жанрів хайку, поема, знає їх характерні ознаки;

визначає особливості розвитку сюжету (ліричного – не тільки перебіг зовнішніх подій, а передовсім плин образів, почуттів, емоцій, думок);

характеризує образ ліричного героя, простежує зміни його внутрішнього стану, знаходить відповідні цитати в тексті;

виявляє окремі особливості художньої мови у творах письменників (використання відповідних засобів – епітетів, метафор, повторів, інверсії тощо);

знаходить у поетичних текстах художні деталі, виявляє їх роль у розкритті картин природи, станів ліричного героя;

виявляє підтекст у прочитаних творах, можливості його різного трактування;

визначає провідні теми, мотиви, ідеї прочитаних творів;

усвідомлює специфіку розуміння краси в різних культурах на прикладі поетичних творів;

вирізняє елементи фольклору (традиційні образи й символи, ознаки пісні) у вірші Р. Бернса «Моє серце в верховині…», елементи міфів і фольклору (традиційні образи, символи, сюжети, ознаки казки) в «Пісні про Гайавату» Г. Лонгфелло;

характеризує образ Гайавати як національного героя;

називає імена видатних українських перекладачів творів зарубіжних поетів, показує майстерність їхніх художніх перекладів, барви української мови.7


4

ОБРАЗ МАЙБУТНЬОГО В ЛІТЕРАТУРІ

Рей Дуглас Бредбері (нар. 1920). «Усмішка». Тривога за руйнування духовних цінностей в оповіданні «Усмішка». Образ Тома, його динаміка. Значення образу Джоконди для розкриття головної ідеї твору.

Роберт Шеклі (1928-2005). «Запах думки». Утвердження сили людської думки у творі. Духовне й фізичне випробування Кліві. Роздуми автора про майбутнє людини та людства. Гуманістичний зміст оповідання – віра в перемогу людського розуму.

(ТЛ) Конфлікт. Поглиблення поняття про фантастику.

(ЛК) Образ майбутнього у творах сучасного мистецтва (живопис, кіно, музика та ін.).

(УС) Українські письменники-фантасти, їхні твори для дітей.

(ЕК) Том і Кліві: схожість і відмінності. Образи майбутнього в літературі та інших видах мистецтва.Учень (учениця):

виразно читає текст і визначає головну думку прочитаного, підтверджує її прикладами, цитатами з тексту;

називає основні ознаки фантастичної літератури та виявляє їх у прочитаних творах;

характеризує образи головних героїв фантастичних оповідань Р. Бредбері і Р. Шеклі;

встановлює сутність конфлікту поміж героєм і світом (Том і натовп, Кліві і неземна цивілізація);

характеризує образи майбутнього у творах письменників;

зіставляє персонажів фантастичних творів (Том і Кліві);

називає твори сучасного мистецтва на тему майбутнього (кіно, живопис, музика тощо), зіставляє їх із творами Р. Бредбері й Р.Шеклі;

висловлює свою думку щодо майбутнього людства, ролі літератури й мистецтва в майбутньому.


8

4


СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА

ЗРОСТАННЯ І ВЗАЄМИНИ ЗІ СВІТОМ(1-2 твори за вибором учнів і вчителя)

Астрід Анна Емілія Ліндґрен (1907-2002). «Брати Лев’яче серце», «Міо, мій Міо» (1 за вибором). Основні відомості про життя і творчість письменниці, популярність її творів у різних країнах. Моральні цінності у творах А. Ліндгрен. Образи головних героїв. Перемога добра над злом.

Міхаель Андреас Гельмут Енде (1929-1995). «Джим Ґудзик і машиніст Лукас». Фантастична країна Усландія та її мешканці (король, Лукас, пан Ермель, пані Ваас). Моральні цінності, що утверджуються у творі (дружба, кохання, сім’я, повага до інших, любов до батьківщини).

Крістіне Нестлінґер (нар. 1936). «Конрад, або Дитина з бляшанки». Незвичайність образу Конрада, риси його характеру. Конрад і його становлення у світі.

(ТЛ) Поглиблення понять про повість (психологічна повість, повість-казка), роман (фантастичний роман). (ЛК) Фентезі в різних видах мистецтва (література, кіно, живопис та ін.), комп’ютерних іграх тощо. Початкове уявлення про категорію «художність» в оцінці творів масового мистецтва.

(УС) Сучасна українська література для дітей і про дітей.

(ЕК) Порівняння образів дітей у творах українських і зарубіжних авторів.Учень (учениця):

розповідає про основні події сюжету творів, виокремлює в них кульмінаційні моменти;

визначає актуальні проблеми у творах митців, пов’язані із зростанням дитини, її взаєминами із колективом, світом дорослих;

висловлює і пояснює свою точку зору щодо вчинків персонажів, їхніх стосунків;

визначає жанрові ознаки (казки, повісті, роману) в прочитаних творах;

виявляє риси характерів героїв у життєвих випробуваннях;

осмислює поняття «добро» і «зло», «життя» і «смерть», «любов» і «ненависть», «милосердя» і «байдужість» у процесі інтерпретації художніх образів, епізодів прочитаних творів, розмірковує про вибір життєвої позиції, моральні цінності;

порівнює образи дітей і підлітків у прочитаних протягом року творах, називає своїх улюблених персонажів і висловлює власне ставлення до них;

розповідає про свої улюблені твори сучасних письменників, виявляє в них актуальний зміст;

розуміє значення категорії «художність» для оцінки творів масового мистецтва.


9


2

ПІДСУМКИ

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.Завершення ІІ семестру (+ 2 год. резерв)

Учень (учениця):

знає авторів і відомих українських перекладачів творів зарубіжних письменників, що вивчалися протягом року;

розкриває ідейно-художній зміст, актуальність прочитаних творів, їх сюжетно-композиційні особливості, систему образів, жанрову своєрідність (окремих жанрів – оповідання, повість, роман, хайку, поема);

знає визначення основних літературознавчих понять, що вивчалися протягом 5-6 класу, застосовує їх у процесі аналізу й інтерпретації текстів (окремих фрагментів і компонентів – образів, сюжетів та ін.);

демонструє вміння зіставляти оригінали й переклади творів (на окремих рівнях – тематики, проблематики, образів, сюжетів, мовних особливостей та ін.), а також порівнювати твори різних видів мистецтва;

усвідомлює взаємозв’язки української літератури з іншими літературами (на рівні окремих спільних рис міфології, жанрів (байка та ін.), тем (природа та ін.), образів (дітей та ін.) тощо).
Для вивчення напам’ять

Р. Бернс. «Моє серце в верховині…»

М. Басьо. Хайку (3-4 за вибором учня)

Г. Лонгфелло. «Пісня про Гайавату» (уривок, запропонований учням учителем)Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал