Них педагогів І спеціалістів із соціальної роботи вбо «український фонд «благополуччя дітей» київ 2014 Видання друге 10 level 2ed Layout 1 22. 07. 2014 18: 50 Page 1Скачати 45.29 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка6/7
Дата конвертації22.12.2016
Розмір45.29 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
ТЕМА:
МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЩОДО
ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ, РІЗНИХ ФОРМ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
10_level_2ed_Layout 1 22.07.2014 18:51 Page 103
СТАВЛЕННЯ ДО НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ
104
МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ХІД ЗАНЯТТЯ
ХІД ЗАНЯТТЯ
Вступне слово педагога (5 хв.)
Педагог пропонує учням згадати, про що йшлося на попередньому занятті, та зауважує, що вся світова спільнота залучилася до боротьби з таким ганебним явищем, як торгівля людьми. Наявна ціла низка міжнародних та національних законів щодо протидії торгівлі людьми, різних форм експлуатації.
Педагог презентує мету та завдання тематичної виховної години.
Вправа на активізацію Розірви коло (5 хв.)
Педагог пропонує учням утворити коло. Одному гравцю, за бажанням, пропонується вийти за коло. Решта учасників стають дуже близько один до одного,
плече до плеча. Завдання учасника, який перебуває поза колом, потрапити всередину, а завдання інших – не дати йому цього зробити. Через 2–3 хвилини,
коли гравцю вдасться чи не вдасться потрапити у коло, пропонується ще комусь спробувати виконати це завдання.
Після цього проводиться обговорення вправи. Запитання для обговорення:
v
Як ви почували себе, коли були ланкою цього кола?
v
Як ви почувалися, коли перебували поза колом?
v
З чим можна порівняти ці кола у світі проблеми торгівлі людьми?
До уваги педагога
Педагог зазначає, що коло, яке створили учні, може символізувати коло проблем, що стоїть перед людиною (а особливо – коли вона перебуває за межами своєї країни. Проте іноді потрібно лише добре знати міжнародне та вітчизняне законодавство, щоб знайти правильне рішення (розірвати коло»).
Групова робота Міжнародне законодавство щодо протидії торгівлі
людьми» (30 хв.)
Педагог об‘єднує учнів у шість груп, надає їм роздатковий матеріал
10_level_2ed_Layout 1 22.07.2014 18:51 Page 104

105 10
КЛАС
МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ХІД ЗАНЯТТЯ. Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами. Конвенція ООН про права дитини (витяг) та Факультативний Протокол до Конвенції ООН про права дитини, що стосується торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії. Пекінська платформа дій. Гаазька міністерська декларація. Брюссельська декларація про запобігання і боротьбу з торгівлею людьми. Протокол про запобігання та боротьбу з торгівлею людьми, особливо жінками і дітьми, та про покарання злочинців, що доповнює Конвенцію
Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої
злочинності.
та просить визначити основні положення міжнародних документів і занотувати їх (на вибір тезисно, графічно, у вигляді малюнка).
Після виконання завдання групи презентують результати своєї роботи.
Запитання для обговорення:
v
Як міжнародне право захищає нас від торгівлі людьми?
v
Які міжнародні документи містять положення щодо запобігання торгівлі людьми?
v
Які міжнародні документи, на вашу думку, є найважливішими?
v
Чому потрібно знати міжнародне законодавство щодо протидії
торгівлі людьми?
Підбиття підсумків (5 хв.)
Педагог пропонує учням узагальнити матеріал тематичної виховної години,
сказати, який міжнародний документ запам’ятався найбільше і чому.
10_level_2ed_Layout 1 22.07.2014 18:51 Page 105
СТАВЛЕННЯ ДО НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ
106
МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
ЛІТЕРАТУРА
Література
1. Вища освіта : інформаційний вісник. – 2004. – № 15.
2. Запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей : навч.-метод. посібник заг. ред. КБ. Левченко та О. А. Удалової. – К. : Міленіум, 2005.– 210 с. Протидія торгівлі людьми : навч.-метод. посібник / за ред. Т. Семигіної. К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія, 2008. –166 с. Соціальна профілактика торгівлі людьми : навч.-метод. посібник / за ред.
К. Б. Левченко, І. М. Трубавіної. – К. : ТОВ Агентство Україна, 2007. –
352 с. Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів навч.-метод. посібник / за редакцією КБ. Левченко, І. М. Трубавіної,
І. І. Цушка. – К. : ФОП «Чальцев», 2008. – 384 с. Українська Гельсінська спілка з прав людини – http://helsinki.org.ua
10_level_2ed_Layout 1 22.07.2014 18:51 Page 106

107 10
КЛАС
МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
М
ІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЩОДО ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
За інформацією ООН, проблема торгівлі людьми має стійку тенденцію до поширення в глобальному масштабі, а після змінна політичній карті Європи 90- х років проблема все більше охоплює країни Східної Європи, до яких належить
і Україна. Намагаючись вирішувати проблему торгівлі людьми в планетарному масштабі, міжнародне співтовариство має низку напрацьованих документів щодо запобігання проблемі та надання гарантованої допомоги особам, які по- терпіли.
Перші резолюції проти торгівлі людьми як результат занепокоєння світового співтовариства поширенням цього ганебного явища були ухвалені ще наприкінці позаминулого століття. Уроці в Лондоні відбулася Міжнародна конференція з питань боротьби з торгівлею жінками з метою розпусти, яка звернулася до всіх держав із закликом до укладання багатосторонніх угод, створення відповідних національних комітетів.
Перші міжнародні угоди про співробітництво були ухвалені в 1904 та 1910 роках,
потім змінені і суттєво доповнені конвенціями 1921 і 1933 років. Ці документи містили рекомендації щодо захисту жінки та заходи проти торгівлі людьми.
В останні десятиліття ухвалено цілий ряд міжнародних угод, конвенцій, договорів, що спрямовані на запобігання торгівлі людьми. Найбільш вагомі серед них Загальна декларація прав людини (1948), Конвенція ООН Про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами (1949), Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (1966); Конвенція ООН Про ліквідацію всіх форм дискримінації стосовно жінок (1979), Конвенція про права дитини (1989) та Факультативний Протокол, що стосується торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії (2000); Декларація ООН Про викорінення насильства стосовно жінки (1993); Підсумкові матеріали Четвертої
всесвітньої конференції зі становища жінок у Пекіні (1995), Гаазька міністерська декларація (1997), Конвенція ООН Про боротьбу з транснаціональною організованою злочинністю та додаткові протоколи до неї (2000) – Протокол проза- побігання та боротьбу з торгівлею людьми, особливо жінками і дітьми, та про покарання злочинців, Протокол проти незаконного ввозу мігрантів сушею,
морем і повітрям Брюссельська декларація (2002) та ін.
10_level_2ed_Layout 1 22.07.2014 18:51 Page 107
СТАВЛЕННЯ ДО НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ
108
МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
Правова діяльність на міжнародному, світовому та європейському рівнях є дуже важливою. Міжнародні документи не є самодостатніми й існують не тільки для підтримки діяльності міжнародних інституцій, їхня роль полягає у впливі на формування правового поля для держав, які підписали документи.
Загальна декларація прав людини, ухвалена і проголошена резолюцією 217 А) Генеральної Асамблеї від 10 грудня 1948 року Генеральна Асамблея, проголошує цю Загальну декларацію прав людини як завдання, до виконання якого повинні прагнути всі народи і всі держави з тим, щоб кожна людина і кожний орган суспільства, завжди маючи на увазі цю
Декларацію, прагнули шляхом освіти сприяти поважанню цих праві свободі забезпеченню, шляхом національних і міжнародних прогресивних заходів, загального і ефективного визнання і здійснення їх як серед народів держав-чле- нів Організації, такі серед народів територій, що перебувають під їхньою юрисдикцією Стаття Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторкан- ність.
Стаття Ніхто не повинен бутив рабстві або у підневільному стані рабство і работоргівля забороняються в усіх їхніх видах.
Стаття Ніхто не повинен зазнавати тортур або жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує його гідність, поводження і покарання.
Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами, ухвалена і проголошена резолюцією 317 (IV) Генеральної Асамблеї від 21 березня 1949 року. Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми й експлуатацією проституції третіми особами консолідує положення інших міжнародних договорів із цього питання, укладених за період з 1904 р. Основне завдання Конвенції – визначення ефективних заходів боротьби з усіма формами торгівлі жінками й експлуатації
проституції. Вперше в історії підписання міжнародних документів ця Конвенція проголосила проституцію і торгівлю людьми актами, несумісними з достоїн- ством і цінністю особистості людини, що ставлять під загрозу благополуччя окремих осіб, родини і суспільства 1 22.07.2014 18:51 Page 108

109 10
КЛАС
МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
Стаття Сторони в цій Конвенції зобов’язуються накладати кару на кожного, хто для вдоволення похоті іншої особи- зводить, умовляє або спокушає з метою проституції іншу особу, навіть за згодою цієї особи- експлуатує проституцію іншої особи, навіть за згодою цієї особи.
Стаття Сторони у цій Конвенції – за посередництвом своїх урядових або приватних установу галузі освіти, охорони здоров’я, соціального та економічного обслуговування й інших зв’язаних з ним видів обслуговування – зобов’язуються вживати або заохочувати всі необхідні заходи, спрямовані на боротьбу з проституцією та на повернення і пристосування жертв проституції і передбачуваних у цій Конвенції злочинів до нормальних соціальних умов.
Стаття Сторони у цій Конвенції зобов’язуються, відповідно до умов, установлених
їх власними законами, і не скасовуючи цим переслідування або інших заходів, що викликаються порушенням цих законів, і оскільки це можливо:
аж до проведення остаточних заходів щодо репатріації постраждалих осіб,
які стали жертвами міжнародної торгівлі людьми, що мають наметі проституцію, вживати належних заходів щодо надання їм тимчасової допомоги
і підтримки;
репатріювати зазначених у статті 18 осіб, якщо вони цього захочуть або якщо надійшла вимога про їх репатріацію від осіб, у чиєму розпорядженні
вони перебувають, або якщо є оснований на законі наказ про їх висилання з країни Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації стосовно жінок (СEDAW),
Нью-Йорк, 18 грудня 1979 року. Набула чинності 3 вересня 1981 року.
Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації стосовно жінок – це все- охоплюючий акт про права жінки, що визначає законодавчі зобов’язання,
спрямовані на ліквідацію дискримінації щодо жінок. Конвенція, яку часто називають законопроектом про права жінок, проголошує рівність чоловіків і
жінок у користуванні громадянськими, політичними, економічними, соціальними і культурними правами. Дискримінація щодо жінок повинна бути усунута шляхом запровадження законодавчих, політичних і програмних заходів, а 1 22.07.2014 18:51 Page 109
СТАВЛЕННЯ ДО НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ
110
МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
також завдяки спеціальним тимчасовим заходам, що не дискримінують, спрямованим на якнайшвидше забезпечення рівності жінки.
Стаття 5.
Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів з метою:
а) змінити соціальні та культурні моделі поведінки чоловіків і жінок для викорінення забобонів, звичаїв та всіх інших проявів, що ґрунтуються на ідеї
неповноцінності чи зверхності однієї зі статей або стереотипності ролі чоловіків і жінок б) забезпечити, щоб сімейне виховання містило правильне розуміння материнства як соціальної функції і визначення загальної відповідальності чоловіків і жінок за виховання та розвиток своїх дітей за умови,
що в усіх випадках інтереси дітей мають перевагу.
Стаття 6.
Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів, включаючи законодавчі, щодо припинення всіх видів торгівлі жінками та використання проституції жінок.
Конвенція про права дитини, Нью-Йорк, 20 листопада 1989 року. Набула чинності вересня 1990 р.
Це основна конвенція про дітей, що охоплює повний спектр громадянських,
політичних, економічних, соціальних і культурних прав. Мета Конвенції – захистити дітей від дискримінації, відсутності опіки, зловживання і жорстокого ставлення до них. Вона надає дитині права і забезпечує повагу її прав яку мирний період, такі під час збройних конфліктів. Конвенція є об’єднуючим принципом і корисним інструментом для всього громадянського суспільства й окремих осіб, що займаються захистом і сприяють дотриманню прав дитини.
У багатьох аспектах це інноваційний документ.
Стаття 19.
Держави-сторони вживають усіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного та психологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності
піклування чи недбалого та брутального поводження й експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, збоку батьків, законних опікунів чи будь- якої іншої особи, яка турбується про дитину.
Такі заходи захисту у випадку необхідності охоплюють ефективні про 1 22.07.2014 18:51 Page 110

111 10
КЛАС
МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
цедури для розроблення соціальних програм з метою надання необхідної
підтримки дитиній особам, які турбуються про неї, а також здійснення інших форм запобігання, виявлення, повідомлення, передання на розгляд,
розслідування, лікування та інших заходів у зв’язку з випадками жорстокого поводження з дитиною, зазначеними вище, а також у випадку необхідності
початку судової процедури.
Стаття 34.
Держави-учасниці зобов’язані захищати дитину від усіх форм сексуальної
експлуатації та сексуальних розбещень. З цією метою Держави-сторони, зокрема, вживають на національному, двосторонньому та багатосторонньому рівнях усіх необхідних заходів щодо запобігання а) схилянню або примушуванню дитини до будь-якої незаконної сексуальної діяльності б) використанню дітей з метою експлуатації у проституції або в іншій незаконній сексуальній практиці в) використанню дітей з метою експлуатації
у порнографії та виготовленні порнографічних матеріалів.
Стаття 35.
Держави-сторони вживають на національному, двосторонньому та багатосторонньому рівнях усіх необхідних заходів щодо відвернення викрадень дітей, торгівлі дітьми чиїх контрабанди з будь-якою метою і в будь-якій формі.
Стаття 39.
Держави-сторони вживають усіх необхідних заходів для сприяння фізичному та психологічному відновленню та соціальній інтеграції дитини, яка
є жертвою будь-яких видів нехтування, експлуатації чи зловживань, катувань чи будь-яких жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність,
видів поводження, покарання чи збройних конфліктів. Таке відновлення та реінтеграція мають здійснюватися в умовах, що забезпечують здоров’я, самоповагу і гідність дитини.
Факультативний Протокол до Конвенції про права дитини, що стосується торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії, Нью-Йорк, 25 травня року. Набув чинності 18 січня 2002 р.
Факультативний Протокол доповнює положення Конвенції про права дитини 1 22.07.2014 18:51 Page 111
СТАВЛЕННЯ ДО НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ
112
МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
шляхом визначення детальних вимог до визнання протизаконними порушень прав дитини в контексті торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порно- графії.
Стаття 1.
Держави-учасниці забороняють торгівлю дітьми, дитячу проституцію іди- тячу порнографію, як це передбачено цим Протоколом.
Стаття Для цілей цього Протоколу:
а) торгівля дітьми означає будь-який акт чи угоду, за допомогою яких дитина передається будь-якою особою чи будь-якою групою осіб іншій особі
чи групі осіб за винагороду чи будь-яке інше відшкодування б) дитяча проституція означає використання дитини в діяльності сексуального характеру за винагороду чи будь-яку іншу форму відшкодування;
в) дитяча порнографія означає будь-яке зображення якими б тоне було засобами дитини, що здійснює реальні чи змодельовані відверто сексуальні
дії, чи будь-яке зображення статевих органів дитини головним чином у сексуальних цілях.
Четверта всесвітня конференція зі становища жінок та Пекінська платформа дій,
Пекін, вересень 1995 р.
За останні два десятиліття було проведено чотири конференції ООН зі становища жінок. Першу конференцію проведено в Мехіко в 1975 році, друга відбулася в Копенгагені (Данія) уроці, Третя всесвітня конференція була проведена у Найробі (Кенія) уроці. Проведена у вересні 1995 року в Пекіні
остання, Четверта всесвітня конференція, сконцентрувала свою увагу наряді нових проблем жінок, особливо насильстві, злиднях, участі в політичній діяльності. На конференції була прийнята Платформа дій, що визначила головні
проблемні сфери становища жінок у світі і шляхи його поліпшення.
Загалом пекінський документ містить дванадцять головних напрямів або стратегічних цілей діяльності стосовно жінок. Український уряд підписав Платформу дій, чим взяв на себе певні зобов’язання як перед міжнародною спільнотою, такі перед українськими громадянами щодо її реалізації.
На конференції порушувалися гострі питання насильства стосовно жінок. У підсумковому документі конференції визначено, що насилля щодо жінок є однією 1 22.07.2014 18:51 Page 112

113 10
КЛАС
МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
з перешкод на шляху досягнення цілей рівності, розвитку і миру. Насилля щодо жінок є порушенням прав людини й основних свобод жінок, а також воно перешкоджає або не дозволяє жінкам користуватися цими правами і свобода ми.
Нездатність уже впродовж тривалого часу забезпечити захисті заохочення таких праві свободу випадку використання насилля щодо жінок – це проблема,
що викликає занепокоєння в усіх державах і повинна бути вирішена. Обсяг знань про причини і наслідки цього явища, а також про його поширення і заходи боротьби з ним значно зріс від часу проведення Найробійської конференції. У всьому світі тією чи іншою мірою жінки і дівчата зазнають фізичного,
статевого та психологічного насилля, незалежно від рівня прибутків, становища в суспільстві та культурного рівня. Низький соціальний та економічний статус жінок може бути як причиною, такі наслідком насилля щодо них».
На конференції підкреслювалося, що недостатня боротьба з торгівлею жінками та дітьми є серйозною проблемою, яка викликає занепокоєння всієї міжнародної спільноти. Пропонуються конкретні кроки на шляху формування діючих механізмів країнам-учасницям Пекінської конференції. Гаазька міністерська декларація, Гаага, квітень 1997 р.
З ініціативи уряду Нідерландів 26 квітня 1997 року в м. Гаага була проведена
Міністерська конференція Європейської Співдружності з питань торгівлі жінками з метою їхньої сексуальної експлуатації.
На конференції була ухвалена Гаазька міністерська декларація європейських рекомендацій щодо ефективних заходів, спрямованих на запобігання та боротьбу з торгівлею жінками з метою сексуальної експлуатації. Метою її ухвалення є підтримка подальших дій щодо попередження, розслідування і
покарання, а також надання необхідної допомоги і підтримки жертвам торгівлі
в узгодженні з відповідними правовими та бюджетними нормами і компетенціями як на національному, такі на європейському рівнях.
Особлива увага приділяється допомозі жертвам торгівлі. Належна допомога і
підтримка не тільки допоможе усунути або пом’якшити ці наслідки, але також,
шляхом підвищення становища жінок, зробити свій внесок у запобігання та утримання від торгівлі».
У Гаазькій декларації звернуто увагу на таке важливе питання, як співробітництво між державами-членами ЄС та країнами, з яких прибувають жертви.
Розвиваючи існуючі програми такого співробітництва, рекомендується використовувати бюджетні ресурси для фінансування акцій недержавних органі 1 22.07.2014 18:51 Page 113
СТАВЛЕННЯ ДО НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ
114
МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
зацій, спрямованих на боротьбу з торгівлею жінками, таких як допомога та програми вилучення із суспільства, а також спеціальних заходів з реінтеграції
до своєї країни.
У Декларації окреслено дії щодо запобігання явищу торгівлі людьми. Напрямами такої роботи є інформаційна кампанія та навчання.
Співробітництво з країнами-постачальницями (людей для торгівлі) планується відповідно до Декларації шляхами підвищення соціального, економічного та юридичного статусу жінок у країнах-постачальницях через багатосторонні та двосторонні угоди, а також шляхом надання підтримки урядовим агентствам і недержавним організаціям, які працюють у напрямку надання більших прав жінкам підтримки навчання та програм підвищення можливостей жінок заохочення та сприяння обміну інформацією між відповідними організаціями у країнах-постачаль ницях та країнах призначення упровадження програм допомоги та підтримки для жінок у групах ризику, утому числі освітніх професійного навчання, пораді консультацій з можливостей працевлаштування, а також обміну досвідом у країнах-постачальницях.
Брюссельська декларація про запобігання і боротьбу з торгівлею людьми,
Брюссель, вересень 2002 р.
Європейська Конференція з питань запобігання і боротьби з торгівлею людьми – глобальною проблемою XXI століття – була проведена 18–20 вересня року за участю країн-членів ЄС, країн-кандидатів у ЄС, таких сусідніх країн, як Росія, Україна, країни СНД і країни-учасниці процесу стабілізації й асоціації, а також США, Канади, Китаю, представництв регіонів, міжнародних організацій, міждержавних організацій, неурядових організацій та організацій
Європейського Союзу.
Декларація визнає торгівлю людьми серйозним порушенням прав людини, що пов’язане з примусовою сексуальною експлуатацією, трудовою експлуатацією в умовах, близьких до рабських, з експлуатацією, котра породжує жебраків і
малолітніх злочинців, утримує людей як домашню прислугу. Вона закликає світову спільноту країн-постачальниць живого товару, країн транзиту та країн призначення об’єднувати зусилля для досягнення всебічної, багатопредметної
й ефективної скоординованої політики протидії цьому злочину, при цьому до 1 22.07.2014 18:51 Page 114

115 10
КЛАС
МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
тримуючись прав людини та приділяючи особливу увагу боротьбі з торгівлею дітьми, висуваючи як пріоритети інтереси дітей. Глобальний підхід до боротьби з торгівлею людьми повинен бути спрямований на усі форми експлуатації, включаючи сексуальну експлуатацію, трудову експлуатацію, зокрема експлуатацію дитячої праці і жебрацтво.
Брюссельська Декларація націлена на подальший розвиток європейського і
міжнародного співробітництва, а також на розробку конкретних заходів, стандартів, найкращого досвіду роботи і механізмів для запобігання і боротьби з торгівлею людьми.
Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, Нью-Йорк, 15 листопада 2000 року. Набула чинності 29 вересня р. Ратифікована 4 січня 2004 р.
Визнаючи, що організована злочинність є серйозною і складною проблемою для всіх країн, Конвенція ставить собі замету сприяти міжнародному співробітництву для запобігання транснаціональної організованої злочинності і боротьби з нею. Будучи першим всеосяжним міжнародним інструментом боротьби проти організованої злочинності, ця Конвенція і Протоколи до неї надають правоохоронним органам і судовій владі унікальні засоби боротьби з цією проблемою. Призначення цієї Конвенції полягає також і в забезпеченні більш ефективної координації національних, політичних, законодавчих, адміністративних і правоохоронних зусиль у боротьбі проти організованої злочинності.
У Конвенції наведено загальноприйняте визначення термінів і понять, що сприяє створенню загальної бази для різних національних структур стосовно боротьби зі злочинністю. У такі поняття входить організована злочинна група і приводиться її визначення, вперше погоджене на міжнародному рівні.
З метою боротьби з тими видами злочинності, що широко використовуються для підтримки транснаціональної злочинної діяльності, Конвенція виділила чотири види злочинів (участь в організованих злочинних угрупованнях, відмивання коштів, корупція і перешкоджання встановленню правосуддя. Конвенція ухвалила, що держави-учасниці будуть вважати такі порушення протизаконними відповідно до умов самої Конвенції.
У Конвенції містяться положення про попередження, розслідування і переслідування таких порушень як серйозних злочинів, якщо вони мають транснаціональний характері відбуваються за участю організованого злочинного угруповання 1 22.07.2014 18:51 Page 115
СТАВЛЕННЯ ДО НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ
116
МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
Держави-учасниці Конвенції зобов’язані застосовувати національні закони і
практику, що сприяють запобіганню чи припиненню визначених видів діяльності, пов’язаних зорганізованою злочинністю. Щоб боротися з відмиванням коштів, країни повинні вимагати, щоб банки вели точний облік грошових операцій і надавали необхідні дані працівникам правоохоронних органів своєї
країни. Слід особливо зазначити, що принцип конфіденційності банківської
інформації не можна використовувати для прикриття злочинної діяльності.
Держави-учасниці Конвенції зобов’язані також уживати належних заходів щодо конфіскації незаконно придбаних коштів. Зокрема, Конвенція заснувала механізм фінансування, що дозволяє державам-учасницям перераховувати конфісковані кошти на спеціальний рахунок, кошти якого будуть надаватися органам, що беруть участь у боротьбі проти організованої злочинності.
Одним із найважливіших компонентів міжнародного співробітництва, визначених Конвенцією, є умова про видачу (екстрадицію) злочинця іншій державі. Це положення надзвичайно важливе, тому що воно перешкоджає
створенню безпечного притулку, у якому можуть ховатися правопорушники.
Відповідно до положень цієї Конвенції, держави-учасниці не можуть відмовляти у проханні про видачу лишена тій підставі, що злочин вважається також пов’язаним із податковими питаннями.
Взаємна правова допомога – ще один важливий інструмент співробітництва в розслідуванні, карному переслідуванні і судовому розгляді, що забезпечується
Конвенцією. З метою регулювання процесу, ця стаття рекомендує надавати допомогу через центральні компетентні органи влади. Одним з інноваційних компонентів Конвенції є допустимість електронної передачі запитів для пришвидшення процедури їхнього розгляду. Конфіденційність банківської інформації неповинна служити підставою для відмовив допомозі. В особливих випадках, наприклад, з метою підвищення ефективності правоохоронних заходів, міжнародне співробітництво повинно реалізовуватися у вигляді більш прямих і менш формальних форм впливу. З урахуванням характеру транснаціональної організованої злочинності приділяється велике значення захисту жертві свідків скоєних злочинів. Конвенція вимагає від держав-членів уживання належних заходів, спрямованих на захист свідків від ймовірної помсти
і залякування, до яких належать, зокрема, процедури фізичного захисту осіб,
переселення їх в інше місце, і, у рамках правових обмежень, нерозголошення
інформації про їхню особистість.
Конвенція закликає держави надавати підтримку країнам, що розвиваються 1 22.07.2014 18:51 Page 116

117 10
КЛАС
МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
котрі докладають зусиль у боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю, і надавати їм допомогу у впровадженні Конвенції за допомогою технічного співробітництва, а також шляхом надання фінансової і матеріальної
допомоги.
Протокол про запобігання та боротьбу з торгівлею людьми, особливо жінками
і дітьми, та про покарання злочинців, що доповнює Конвенцію Організації
Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (Протокол про торгівлю людьми, Нью-Йорк, 15 листопада 2000 року. Набув чинності грудня 2003 р. Ратифікований 4 січня 2004 р.
Цей Протокол уперше дає міжнародне визначення поняття торгівля людьми».
Він служить для запобігання, боротьби і зміцнення міжнародного співробітництва в напрямку протидії цьому злочину. Протокол висвітлює проблему нелюдської, принизливої і небезпечної експлуатації людей, що стали жертвами торгівлі людьми. Як доповнення положень Конвенції стосовно цього злочину,
Протокол служить визначенню загальної термінології, гармонізації законів і
практики, що застосовується у різних країнах.
Якщо в Конвенції проти транснаціональної організованої злочинності визначені основні заходи запобігання і боротьби з транснаціональною організованою злочинністю, то Протоколи до неї визначають конкретні заходи щодо конкретних злочинів. Кожен Протокол цієї Конвенції тлумачиться разом із
Конвенцією з урахуванням мети кожного Протоколу.
Протокол проти торгівлі людьми визначає заходи запобігання, розслідування
і переслідування злочинців та заходи захисту потерпілих від торгівлі людьми.
Досягненням Протоколу є формулювання правового визначення торгівлі
людьми (ста) «Торгівля людьми означає здійснювані з метою експлуатації вербування, перевезення, передачу, приховування або отримання людей шляхом загрози силою або її застосування чи інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою чи вразливістю становища, або шляхом підкупу, у вигляді грошей чи іншого зиску, для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу. Експлуатація охоплює, як мінімум, експлуатацію проституції інших осіб або інші форми сексуальної експлуатації, примусову працю або послуги, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан або вилучення органів.
б) згода жертви торгівлі людьми на заплановану експлуатацію, визначену в 1 22.07.2014 18:51 Page 117
СТАВЛЕННЯ ДО НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ
118
МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
підпункті (а) цієї статті, не береться до уваги, якщо було застосовано будь-який
із засобів впливу, передбачених підпунктом (а);
в) вербування, перевезення, передача, приховування або отримання дитини з метою експлуатації кваліфікуються як торгівля людьми, навіть утому разі,
якщо вони не пов‘язані із застосуванням будь-якого із засобів впливу, передбачених підпунктом (а) цієї статті.
Фактично вперше на міжнародному рівні з’являється загальновизнане визначення торгівлі людьми, яке охоплює всі її прояви та різновиди. Поява цього визначення є важливою подією, оскільки, як було зазначено вище, використання помилкових або неповних визначень може тягнути за собою формування неадекватних заходів протидії.
Протокол будується за логічною схемою, охоплюючи всі аспекти протидії торгівлі людьми та захисту потерпілих ст. 5 – криміналізація злочину та покарання злочинців (вона вимагає приведення національного законодавства у відповідність до норм цього протоколу і визнання торгівлі людьми як злочину в законодавстві тих країн, де цього не було, ст. 6-8 – допомога потерпілим від торгівлі людьми та захист їхніх прав, ст. 9 – здійснення превентивної роботи в напрямку запобігання торгівлі людьми, ст. 10 – обмін інформацією та підготовка кадрів, ст.ст. 11-12 – заходи прикордонного контролю та захист документів. Окремий розділ Протоколу присвячений питанням попередження та співробітництва, зокрема державам-учасницям рекомендовано розробляти та приймати на комплексних засадах політику та програми, спрямовані на протидію торгівлі людьми.
Важливою особливістю Протоколу є серйозна увага, яка приділяється в ньому захисту потерпілих від торгівлі людьми. Необхідність у балансуванні заходів боротьби зі злочинами і заходів надання допомоги жертвам торгівлі людьми визначається вдвох основних принципах Протоколу у положенні, відповідно до якого жертвам повинні бути надані захисті підтримка, і в положенні про репатріацію жертв торгівлі в країни походження.
У Протоколі встановлений цілий ряд загальних заходів захисту і надання допомоги жертвам. До них належить ряд соціальних послуг консультування, забезпечення житлом, освіта, медична і психологічна допомога, можливість отримання офіційного статусу, що дозволяє їм тимчасово чи постійно проживати в приймаючій державі-учасниці.
Правоохоронні органи країн, що ратифікували Протокол, повинні співпрацю 1 22.07.2014 18:51 Page 118

119 10
КЛАС
МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
вати з іншими країнами для виявлення злочинців і людей, що стали жертвами торгівлі людьми обмінюватися інформацією про методи виявлення злочинців
і про навчання працівників органів розслідування, правоохоронних органів і
тих, хто надає допомогу жертвам. Держави-учасниці повинні проводити прикордонний контроль з метою виявлення і попередження випадків торгівлі
людьми. Це означає, що країни повинні посилити митний контрольна своїх кордонах, установити вимоги до комерційних перевізників стосовно перевірки паспортів і віз, визначити стандарти технічної якості паспортів та інших проїзних документів, а також співпрацювати у визначенні справжності виданих ними документів закордоном СТАВЛЕННЯ ДО НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ
120
МІЖНАРОДНЕ СПІВТОВАРИСТВО
Мета: ознайомити учнів з основами діяльності міжнародного співтовариства щодо протидії торгівлі людьми.
Завдання:
v з’ясувати поняття міжнародне співтовариство»;
v ознайомити з основними інститутами міжнародного співтовариства.
Ключові слова держава, міжнародне співтовариство, міжнародна спільнота,
міжнародні інституції, міжнародне законодавство, міжнародне регулювання.
Матеріали та обладнання роздатковий матеріал.
ПЛАН
1. Вступне слово педагога (2 хв.).
2. Групова презентація Знайомство з міжнародними організаціями хв.).
3. Інформаційне повідомлення Організації, які можуть надати допомогу закордоном у випадку торгівлі людьми (8 хв.).
4. Підбиття підсумків (5 хв.).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал