Них педагогів І спеціалістів із соціальної роботи вбо «український фонд «благополуччя дітей» київ 2014 Видання друге 10 level 2ed Layout 1 22. 07. 2014 18: 50 Page 1Скачати 45.29 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка4/7
Дата конвертації22.12.2016
Розмір45.29 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
ТЕМА:
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПРАВ
ЛЮДИНИ
(2 ЧАСТИНИ 1 22.07.2014 18:50 Page 61
СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПЛ (2 ЧАСТИНА ХІД ЗАНЯТТЯ
ХІД ЗАНЯТТЯ
Вступне слово педагога (2 хв.)
Педагог наголошує, що у випадку небезпечної ситуації потрібно вміти визначати потенційні ризики, бачити, чи наявні елементи порушення правлю- дини. Так можливо не тільки самому уникнути небезпеки, ай допомогти своїм товаришам чи близьким людям. Групове обговорення Права, що порушуються у ситуації торгівлі людьми.
Законодавство України проти торгівлі людьми та напрями боротьби з цим злочином хв.)
Педагог пропонує учням згадати Загальну декларацію прав людини та визначити, яким саме чином порушуються деякі права людини у ситуації торгівлі
людьми.
До уваги педагога
Можна заздалегідь виписати права, які порушуються у ситуації торгівлі людьми
(див. Інформаційні матеріали для педагога. Разом з учнями слід визначити, яким саме чином кожне з прав порушується.
Запитання для обговорення Коли було ухвалено Загальну декларацію прав людини?
v
Які права людини визнаєте Які з них порушуються в ситуації торгівлі людьми Наведіть, будь ласка,
приклади.
Педагог узагальнює напрацювання учнів та зауважує, що, починаючи з го класу, вони отримують знання про права людини, про відповідальність запору- шення цих прав згідно з чинним законодавством. Дітям пропонується назвати,
яку передбачено відповідальність в українському законодавстві за незаконне використання людини. Педагог занотовує відповіді на фліп-чарті чи дошці.
До уваги педагога
Бажано зробити акцентна тому, що відповідальність за торгівлю людьми передбачена Кримінальним кодексом України. Важливо надати визначення тор 1 22.07.2014 18:50 Page 62

63 10
КЛАС
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПЛ (2 ЧАСТИНА ХІД ЗАНЯТТЯ
гівлі людьми та відповідальності за неї згідно зі ст. 149 Кримінального кодексу
України (педагог заздалегідь занотовує визначення на ватмані. Можна поінформувати учнів про діяльність українського уряду щодо протидії торгівлі
людьми див. Інформаційні матеріали для педагога)
Запитання для обговорення:
v
Чому вивчення законодавчих актів є важливим для розуміння проблеми торгівлі людьми?
v
Яке законодавство з проблеми торгівлі людьми існує в Україні?
Вправа Аналіз ситуацій (15 хв.)
Педагог об‘єднує учнів утри групи і пропонує їм, розглянувши по одній конкретній ситуації див. Роздатковий матеріал, визначити:
v
Чи можна вважати запропоновану ситуацію торгівлею людьми?
v
Якщо так, то яка це форма експлуатації?
v
Які права людини були порушені у відповідній ситуації?
Групи презентують результати своєї роботи.
Запитання для обговорення Яких помилок припустилися герої ситуацій?
v
Як можна було б уникнути небезпечної ситуації?
Інформаційне повідомлення Працевлаштування закордоном хв.)
Педагог розповідає учням про особливості легального працевлаштування за межами своєї країни, дає характеристику видам робіт, що пропонуються закордоном див. Інформаційні матеріали для педагога)
Запитання для обговорення:
v
Чи можливо працевлаштуватися закордоном за туристичною візою?
v
Які ризики є в цій ситуації?
v
Що потрібно для легального працевлаштування закордоном СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПЛ (2 ЧАСТИНА ХІД ЗАНЯТТЯ
Мозковий штурм Абетка безпечної поведінки (5 хв.)
Педагог пропонує методом мозкового штурму розробити загальний буклет, в якому будуть зазначені основні принципи безпечної поведінки для тих, хто шукає роботу закордоном див. Інформаційні матеріали для педагога)
Підбиття підсумків (3 хв.)
Педагог узагальнює результати роботи та пропонує учням поділитися враженнями про отриману інформацію, тематичну виховну годину загалом. Література. Запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей : навч.-метод. посібник заг. ред. КБ. Левченко та О. А. Удалової. – К. : Міленіум, 2005. – 210 с. Міжнародний правозахисний центр «Ла Страда Україна Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.la-strada.org.ua/
3. Олейник М. Як вийти заміж за іноземця / Мар’яна Олейник. – К. : Спалах. – С. Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.mvs.gov.ua.
5. Протидія торгівлі людьми : навч.-метод. посібник / за ред. Т. Семигіної. К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія, 2008. –166 с. Соціальна профілактика торгівлі людьми : навч.-метод. посібник / за ред.
К. Б. Левченко, І. М. Трубавіної. – К. : ТОВ Агентство Україна, 2007. – 352 с. Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів навч.-метод. посібник / за редакцією КБ. Левченко, І. М. Трубавіної,
І. І. Цушка. – К. : ФОП «Чальцев», 2008. – 384 с. Українська Гельсінська спілка з прав людини Електронний ресурс. Режим доступу http://helsinki.org.ua
9. Центр консультування мігрантів Електронний ресурс. – Режим доступу 1 22.07.2014 18:50 Page 64

65 10
КЛАС
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПЛ (2 ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПЕДАГОГА
П
РАВА
, ЩО ПОРУШУЮТЬСЯ У СИТУАЦІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
У ситуації торгівлі людьми порушуються такі базові права:
Право на життя, свободу та особисту недоторканість безпідставне затримання чи арешт означають, що вони були здійснені з порушенням чинного законодавства, строк затримання не вказується тане висуваються конкретні звинувачення, а іноді ці затримання закінчуються смертю затриманого.
Свобода від рабства серед видів насилля – примусова праця без оплати чи боргова залежність.
Право на свободу від катувань, жорстокого чи нелюдського поводження особи,
які потерпіли від торгівлі людьми, дуже часто піддаються фізичному та психологічному насильству, ґвалтуванню та катуванням. Під час затримання вони
інколи зазнають принизливого ставлення до себе. Рівність перед законом дуже часто ставлення суддів та представників судової
влади до осіб, які потерпіли від торгівлі людьми, залежить від статі, раси, національності, наявності чи відсутності легального статусу чи походження.
Представники судової влади та судові органи нерідко висувають звинувачення не проти торгівців людьми, а проти осіб, які потерпіли від торгівлі людьми. Свобода пересування та вільного вибору місця проживання це право порушується, коли у особи відбирають паспорт та документи для в’їзду і перебування закордоном чи тримають її ув’язненою.
Право на працю, створення профспілок та приєднання до профспілок особи,
які були продані, не можуть створити чи приєднатися до профспілки, а також не можуть нічого зробити для поліпшення умов праці.
Право на достатній рівень життя особи, які потерпіли від торгівлі людьми,
дуже часто не мають можливості нормально харчуватися, змушені жити в поганих умовах, їм може бути відмовлено в медичній допомозі. Їм загрожує інфікування у випадку заборони використання контрацептивів.
Право на відпочинок порушенням прав людини є примушування людей працювати велику кількість годинна день безвихідного дня. Цей пункт дуже часто порушується щодо хатніх робітниць.
Свобода одруження права жінок порушуються, коли у шлюбі вони не мають рівних прав із чоловіками або коли жінок змушують укласти шлюб проти волі 1 22.07.2014 18:50 Page 65
СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПЛ (2 ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
З
АКОНОДАВСТВО
У
КРАЇНИ ПРОТИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
ТА НАПРЯМИ БОРОТЬБИ З ЦИМ ЗЛОЧИНОМ
Діяння, котрі відповідають змісту поняття торгівля людьми, вчинюються за
єдиною схемою заволодіння особою – переміщення особи – продаж чи інша
оплатна передача – злочинне використання особи.
Незаконне заволодіння людиною може бути вчинене шляхом обману, зловживання довірою, викрадення, захоплення, використання безвихідного становища, у якому перебуває особа, тощо. Продаж чи інша оплатна передача людини виступають ключовими діяннями у вчиненні торгівлі людьми, тобто вони є суттю цього явища. Прикладами іншої оплатної передачі людини можуть бути віддання людини в рахунок боргу, передання людини в оренду»
тощо. Злочинне використання проданої людини – це та мета, заради якої вчинюється торгівля людьми. Це може бути експлуатація праці, незаконне усиновлення, використання у проституції, рабство, боргова кабала, вилучення органів тощо. Ознака переміщення (через державний кордон або всередині держави)
є необов’язковою для торгівлі людьми, але у більшості випадків торгівлі вона присутня і тому має самостійне значення.
Боротьба із торгівлею людьми у суспільстві здійснюється в таких напрямах боротьба безпосередньо із торгівлею людьми, котра відповідає
сукупності ознак заволодіння, продажу та злочинного використання боротьба із заволодінням особою – викраденням або вербуванням людей боротьба із незаконним переміщенням людей – незаконною міграцією боротьба із незаконним використанням людей експлуатацією праці,
незаконним усиновленням, незаконною трансплантацією органів,
звідництвом, експлуатацією проституції, використанням у збройних конфліктах, рабством тощо. Україна першою з пострадянських країн визнала проблему торгівлі людьми як одну з найнебезпечніших для суспільства, результатом чого стало введення в році до Кримінального кодексу України статті 124-1 Торгівля людьми».
Стаття передбачала відповідальність за торгівлю людьми у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Внесення статті, яка передбачала відповідальність за торгівлю людьми загалом, на той час, було єдиним прецедентом 1 22.07.2014 18:50 Page 66

67 10
КЛАС
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПЛ (2 ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
не тільки на пострадянському просторі, алей у країнах Європи.
У 2001 році було ухвалено новий Кримінальний кодекс України. Статтю 149 КК
України Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини»
віднесено до розділу злочинів проти особистості, відповідно до неї торгівля людьми є тяжким злочином. Міра покарання стала жорсткішою лютого 2004 року Україна ратифікувала Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності та Протокол Про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію. Ратифікація передбачає приведення національного законодавства у відповідність до положень Конвенції й Протоколу лютого 2006 року Президент України підписав Закон № 3316-1 Про внесення зміну Кримінальний кодекс України щодо вдосконалення відповідальності за торгівлю людьми й залучення в заняття проституцією, ухвалений Верховною
Радою України 12 січня 2006 року.
Запропоновані Законом зміни спрямовано на приведення статей 149 і 303 КК
України у відповідність до норм Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності й Протоколу про попередження і припинення торгівлі
людьми, особливо жінками й дітьми, і покарання за неї. Відповідно до визначення, наведеному у чинному законодавстві, торгівля людьми – це продаж, інша платна передача особи або здійснення будь-якої
незаконної угоди щодо особи, предметом якої є її передача іншій особі (особам, пов’язані із законним чи незаконним переміщенням особи за її згодою або без неї через державний кордон України або без такого для подальшого продажу чи іншої сплатної передачі особи іншій особі (особам) з метою сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, втягнення у злочинну діяльність, залучення в боргову кабалу, усиновлення (удочеріння) в комерційних цілях, використання в збройних конфліктах, експлуатації її праці. Уст. Кримінального кодексу закріплено три самостійні форми злочину продаж людини, інша сплатна передача людини та здійснення стосовно людини будь- якої іншої незаконної угоди (крім продажу та іншої сплатної передачі).
Статтю 149 КК України доповнено приміткою, в якій роз’яснено терміни експлуатація людини, уразливе становище у назву ст. 303 КК України введено термін сутенерство, визначення якого подано в частині першій примітки до цієї статті. Передбачено відповідальність завербування, переміщення, переховування, передачу або застосуванням або погрозою застосування насильства 1 22.07.2014 18:50 Page 67
СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПЛ (2 ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
використання службового становища, чи особою, від якої потерпілий перебував в матеріальній або іншій залежності (частина третя примітки до статті частина друга примітки до статті 303 КК України).
Кримінальний Кодекс України
Стаття 149
. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. Торгівля людьми або здійснення іншої незаконної угоди, об’єктом якої є
людина, атак само вербування, переміщення, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи, караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітньої або щодо кількох осіб повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності, або поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого чийого близьких, або з погрозою застосування такого насильства, караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені щодо малолітнього, або організованою групою, або поєднані з насильством,
небезпечним для життя або здоров’я потерпілого чийого близьких, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ят- надцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Примітки:
1. Під експлуатацією людини в цій статті слід розуміти всі форми сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, примусову працю або примусове надання послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан, залучення в боргову кабалу, вилучення органів, проведення дослідів надлюдиною без її згоди, усиновлення. У статтях 149 та 303 цього Кодексу під уразливим станом особи слід розуміти зумовлений фізичними чи психічними властивостями або зовнішніми обставинами стан особи, який позбавляє або обмежує її
здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, при 1 22.07.2014 18:50 Page 68

69 10
КЛАС
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПЛ (2 ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
ймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи незаконним діям, збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин. Відповідальність завербування, переміщення, переховування, передачу або одержання малолітнього чи неповнолітнього за цією статтею має
наставати незалежно від того, чи вчинені такі дії з використанням обману, шантажу чи уразливого стану зазначених осіб або застосуванням чи погрозою застосування насильства, використання службового становища, або особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності (у редакції Закону України від 12.01.2006 р. № 3316-ІV).
Крім закріплення на законодавчому рівні кримінальної відповідальності за торгівлю людьми, виникла потреба створення всебічного механізму боротьби з цим злочином на державному рівні. Першою спробою такої консолідації зусиль стало ухвалення Постановою Кабінету Міністрів України № 1768 від вересня 1999 року Програми запобігання торгівлі жінками червня 2002 року Постановою Кабінету Міністрів України № 766 ухвалена
Комплексна Програма протидії торгівлі людьми на 2002–2005 роки грудня 2002 року Постановою Кабінету Міністрів України № 1961 Про створення Міжвідомчої координаційної ради з питань протидії торгівлі людьми»
створено спеціальний орган при Кабінеті Міністрів України, на який покладено координацію діяльності різних організацій червня 2003 року Кабінетом Міністрів України ухвалено Постанову № Про затвердження типового положення про центр реабілітації для осіб, що потерпіли від торгівлі людьми квітня 2006 року розпорядженням Кабінету Міністрів України № р ухвалено
Концепцію Державної програми протидії торгівлі людьми на 2006–2010 рр.
10_level_2ed_Layout 1 22.07.2014 18:50 Page 69
СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПЛ (2 ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
П
РАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗАКОРДОНОМ Можливість легального працевлаштування
Легально громадяни України можуть працевлаштуватися закордоном відповідно до міжурядових договорів про взаємне працевлаштування. Зараз Урядом
України укладені Договори про взаємне працевлаштування громадян з Урядами
Республіки Польща, Чеської Республіки, Словацької Республіки, Республіки
Литва, Республіки Латвія, Російської Федерації, Республіки Молдова, Республіки
Бєларусь, Республіки Вірменія, Соціалістичної Республіки В’єтнам. Дія цих договорів поширюється лишена тих громадян, які працюють на законних підставах, тобто в’їхали на територію країни працевлаштування на підставі
робочої візи, а не туристичної чи гостьової, отримали дозвіл на працевлаштування і дозвіл на перебування. Використання роботи іноземного громадянина без оформлення дозволу на працевлаштування вважається нелегальним.
Види робіт, що пропонуються
Прагнучи одержати роботу закордоном, багато українських громадян не підозрюють проте, що легально працевлаштуватися в багатьох країнах Європи практично неможливо. До прикладу, у країнах Європейського Союзу роботодавець перш ніж надати робоче місце іноземцю, повинен довести, що ця робота була запропонована громадянину своєї країни, потім громадянину країн
Європейського Союзу і лише потім – громадянину іншої країни, наприклад,
України. Але в таких випадках йдеться про фахівців у рідкісних галузях, наприклад, художників, учених, програмістів тощо. Легально влаштуватися домогосподаркою за таких умов неможливо. Поширена думка проте, що
Європейські та інші країни мають потребу в дешевій робочій силі, не відповідає
дійсності. Дотепер відомі одиничні випадки вдалого працевлаштування. Загалом же нелегали, яким би видом діяльності вони не займалися, фактично позбавлені більшості праві легко можуть стати об’єктами експлуатації.
Порушення міграційного чи трудового законодавства країни перебування призводить до депортації. Вербувальники, переслідуючи свої корисливі цілі, приховують цю інформацію.
Домашнє господарство
Домашнє господарство є однією з найбільш привабливих робіт для українських жінок, оскільки є звичною справою для більшості з них. За таку роботу за 1 22.07.2014 18:50 Page 70

71 10
КЛАС
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПЛ (2 ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
кордоном жінка отримує значно більшу суму, ніж може заробити в Україні. Інформація про таку роботу, як правило, передається з вуст у вуста жінки, які
працюють хатніми робітницями в інших країнах, повертаючись на батьківщину, розповідають знайомим про можливість подібного заробітку. Часто саме вони виступають вербувальницями. У таких випадках замість обіцяної роботи жінок примушують до заняття проституцією. Навіть якщо жінки виконують роботу зведення домашнього господарства, найчастіше вони страждають від сексуальних домагань чи насильства збоку господарів.
Сфера обслуговування
Нерідко українським жінкам пропонують роботу продавцями, покоївками в готелях чи, що найбільш популярно, – офіціантками. На роботу продавцями, як правило, вербують у Туреччину. Набір мотивують великою кількістю російськомовних туристів, для обслуговування яких необхідні дівчата зізнанням російської мови. Однак буває так, що дівчатам доводиться очікувати звільнення робочого місця кілька тижнів. У результаті вони потрапляють у боргову залежність від господаря, який оплачує їхнє харчування і проживання протягом усього часу. Потім їх ставлять перед фактом необхідно розрахуватися з боргами і самим заробляти собі на життя. Переважно робота, яку їм пропонують для відпрацьовування боргу, – сексуальні послуги. Офіціантками, як правило, працевлаштовують студенток на час канікул. У більшості випадків дівчата справді працюють офіціантками, посудомийницями, прибиральницями, але це є додатковою роботою. Часто основне їхнє призначення – надання сексуальних послуг.
Догляд за дітьми, літніми людьми, хворими
Для роботи в цій сфері залучають, як правило, жінок у віці від 40 до 55 років.
Проте часто трапляються оголошення про наймання молодих дівчат на роботу няньками у різні країни. Наприклад, їм можуть пропонувати роботу в Туреччині
із зарплатою до 600$ і хорошими умовами проживання. Хоча традиційно в Туреччині жінки недовіряють виховання своїх дітей стороннім людям, особливо
іноземкам. Чимало українських жінок працюють у країнах західної Європи,
доглядаючи за літніми чи хворими людьми. Багато хто з них має медичну освіту. Наймати на роботу українок надзвичайно вигідно робота доглядальниць такої кваліфікації у Європі цінується дуже високо. Українські жінки, переважно, працюють нелегально, що призводить до знецінення їхньої праці.
Нелегальний статусі безправ’я унеможливлюють зміну місця роботи у випадку невиплати заробітної плати, приниження та інших порушень прав людини 1 22.07.2014 18:50 Page 71
СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПЛ (2 ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
Сільське господарство
Робота в сільськогосподарському секторі має сезонний характер. Як жінок, такі чоловіків запрошують на збір врожаю, наприклад, полуниці в Італії чи Греції,
яблук у Польщі, апельсинів в Іспанії. Замість обіцяної нескладної роботи люди працюють погодинна день, часто без харчування протягом дня. Фрукти,
які вони збирають, іноді є їхньою єдиною їжею. Однак частими є випадки отруєння хімікатами, якими ці фрукти обробляють. Деякі з них – з летальним результатом. Чоловікам можуть пропонувати роботу на фермах з випасу овець чи кіз у гірських районах. Чи варто говорити про ті умовив яких живуть люди,
перебуваючи за сотні кілометрів від цивілізації?
Сфера розваг
За статистикою, одна з робіт закордоном, яку найчастіше пропонують, – робота танцівницею в барі чи нічному клубі. Однак відсоток професійних танцівниць серед усієї кількості дуже невеликий. Як правило, перед поїздкою закордон дівчат навчають танцювальним елементам протягом двох–чотирьох тижнів. Після цього обіцяють знайти високооплачувану роботу в нічному клубі.
Найчастіше саме за цим типом робіт ховається сексуальна експлуатація. Дівчата справді танцюють на подіумах у клубах, але тільки для того, щоб бути обраними для надання сексуальних послуг.
Консумація
Консумація (від лат consumo – споживаю) – на жаргоні завсідників нічних закладів зі стриптизом чи іншими еротичними шоу (казино, дискотек, стрип- тиз-барів тощо надання такої послуги, як підхід до столика клієнта і неформальна бесіда з ним. Дівчина повинна заохочувати клієнта на замовлення якомога більшої кількості алкоголю (це вигідно закладу, для чого і вона сама має випивати багато напоїв. Мало хто з дівчат замислюється і над тим, що, заплативши за їжу і коктейлі, гість закладу іноді може вимагати продовження спілкування і відшкодування витрачених грошей шляхом задоволення його сексуальних потреб.
Будівництво
На будівельні роботи вербують, переважно, чоловіків. Однією з найбільш популярних країн з наймання будівельників є Росія. Багатьом здається, що Росія й Україна – усе ще одна країна, і працевлаштування в Російській Федерації не 1 22.07.2014 18:50 Page 72

73 10
КЛАС
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПЛ (2 ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
вимагає спеціального дозволу. Однак часто чоловіки, так само які жінки, опинившись у чужій країні, виявляються позбавленими своїх паспортів і вимушені
терпіти приниження, а острах депортації утримує їх від звернення до правоохоронних органів, що призводить до подальшого порушення їхніх прав.
Секс-бізнес
Одним із найбільш поширених стереотипів у проблемі торгівлі людьми є омана,
що жінки, які свідомо бажають працювати в секс-бізнесі, не можуть страждати від торгівлі людьми, адже вони добровільно надають секс-послуги. Завербувати дівчат, які працюють у секс-бізнесі в Україні, нескладно за ту ж роботу, яку вони виконують нелегально в нашій країні, їм пропонують заробіток у кілька разів вищий. Умови роботи й обіцяна зарплата, як правило, на порядок вищі, ніж в
Україні. Важливими умовами, які приваблюють багатьох дівчат, є регламентована кількість клієнтів (від одного до п’яти) і обслуговування тільки тих, які сподобалися. Однак робота закордоном в секс-бізнесі для українських громадян,
також які робота в багатьох інших сферах, заборонена законом. Нелегальний статус призводить до неможливості захистити свої права у випадку порушення обіцяних умов роботи. Як правило, замість п’яти клієнтів, про які йдеться при вербуванні, жінки змушені обслуговувати до 40 чоловіків і працювати до годинна день. При цьому заробітна платане виплачується. Таке порушення прав людини дозволяє говорити про описані ситуації як про випадки торгівлі
людьми.
Промисловість
Дешева робоча сила найчастіше необхідна на фабриках, які займаються нелегальним виробництвом якої-небудь продукції. У таких випадках господар фабрики не піклується проте, що на нього працюють нелегали. Як правило,
подібні підприємства знаходяться у віддалених місцях. Повна ізольованість,
нелегальний статус, відсутність документів не дають можливості вибратися з території підприємства. Відомі випадки, коли людей вербували на роботу на фабрику, яка спеціалізується з переробки прострочених овочевих консервів і
томатної пасти. На фабрику привозили зіпсований товар, робітники промивали овочі, закладали в нові банки і змінювали наклейки. Єдиною їжею протягом дня були ці ж гнилі, непридатні до споживання, овочі. Деякі фірми вербують робітників для нафтових платформ, наприклад, у Норвегії. Однак рідко такі пропозиції завершуються реальним працевлаштуванням 1 22.07.2014 18:51 Page 73
СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПЛ (2 ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
П
ОРАДИ З ЛЕГАЛЬНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. Якщо ти вирішив влаштуватися на роботу закордоном через фірму, то насамперед перевір у Державному центрі зайнятості, чи має ця фірма відповідну ліцензію. Є фірми, які не спеціалізуються на працевлаштуванні людей, а укладають договір з іноземною фірмою про виконання певного обсягу роботи (із залученням невеликої кількості спеціалістів- професіоналів. Такі фірми не мають ліцензії, тому попроси показати цей договір. Попроси представників фірми показати ліцензію нового зразку й зробити з неї ксерокопію. Зверни увагу, чи відповідає назва у ліцензії назві
фірми, чи збігається адреса, як давно працює фірмана українському ринку працевлаштування, коли вона отримала ліцензію. Порівняй ці відомості з тими, які тобі надали працівники фірми. Зверни увагу Умови та перелік послуг, які надає фірма, мають висіти в офісі начільному місці. Попроси показати контракт з працевлаштування з іноземною фірмою, що має бути легалізованим у тій країні, в якій фірма пропонує тобі роботу. Іноземні фірми не мають права займатися вербуванням українських громадян на роботу закордоном без дозволу України, навіть якщо мають дозвіл іноземної країни. Тобто, усі іноземні фірми обов’язково мають зареєструвати в Україні своє представництво або діяти через українські
фірми. І, звичайно, усі вони повинні мати ліцензію Міністерства соціальної політики України. Будь уважним, влаштовуючись на роботу в Росії Торговці людьми дедалі
частіше використовують цю країну як проміжний пункт, де жертвам змінюють паспорти і перепродають на Схід та на Захід. Алей у самій Росії
наші люди стають жертвами експлуатації. Коли свої послуги з працевлаштування тобі пропонують агенти, з’ясуй прізвища та адреси цих людей. Перевір їхню легальність фірма-посе- редник має видати їм нотаріально засвідчену довіреність або договір-до- ручення, які передбачають право цих конкретних осібна вербування людей з метою працевлаштування закордоном. Звернися до комерційного відділу посольства чи консульства країни, до 1 22.07.2014 18:51 Page 74

75 10
КЛАС
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПЛ (2 ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
якої збираєшся їхати. Довідайся, чи справді ця фірма або особа, що пропонують тобі роботу, працюють в Україні і чи можна їм довіряти. Попроси телефон іноземної фірми, що тебе запрошує, і зателефонуй туди. Дізнайся, чи справді вона має договір із фірмою у твоїй країні, на яких умовах вона запрошує громадян нашої країни. У жодному разі не сплачуй гроші фірмам-шахраям, які обіцяють клієнтам візову підтримку для виїзду в інші країни. Гроші, які беруть на гостьову візу, фірми, як правило, не повертають. Зверни увагу За законом отримати візу можна тільки особисто. Анкети на одержання візи в посольствах видають безплатно. Коли тобі пропонують роботу, це має бути не на словах –
підписуй/укладай контракт.
12. Контрактна роботу або навчання закордоном читай дуже уважно, зверни увагу на дрібні примітки. Бажано проконсультуватися з юристами. Контракт має бути написаний українською мовою. Зверни увагу на пункт,
в якому йдеться про оплату твоїх послуг. Особливо, якщо згідно з контрактом гроші зберігаються у роботодавця. Пам’ятай! Забороняється стягування будь-яких попередніх оплат, зокрема за посередництво у працевлаштуванні, до укладання/підписання контракту особою, яка наймається. Контрактна працевлаштування чи навчання закордоном повинен містити такі положення країна перебування;
v
ім’я чи назва роботодавця, його адреса, номер телефону та факсу опис роботи та умов праці умови оплати умови проживання термін дії контракту умови соціального захисту умови перебування в іноземній країні та відомості про відповідальну особу в цій країні про повноваження цієї особи. Потрібно також укладати письмовий договір про надання послуг з працевлаштування безпосередньо з фірмою-посередницею. Цей договір повинен містити повну й достовірну інформацію про послуги посередника 1 22.07.2014 18:51 Page 75
СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПЛ (2 ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
у працевлаштуванні, порядок оплати, термін дії договору, а також обов’язки та відповідальність сторін. Якщо фірма вимагає гроші за оформлення документів – отримай документ, що підтверджує сплату грошей (касовий ордер, квитанцію банку).
Гроші безпечніше переказувати на розрахунковий рахунок фірми через банк. Тоді ти зможеш довести, що гроші заплачені. На жаль, в Україні є
випадки, коли фірми обманюють гроші забирають, а на роботу не влаштовують. Зверни особливу увагу на оплату праці, яку тобі пропонують. Чи відповідає вона справжній оплаті такої праці в країні, куди тебе обіцяють працевлаштувати. Можеш з’ясувати необхідну інформацію в посольстві цієї
країни в Україні. Гроші безпечніше отримувати на рахунок у банку. Цей рахунок ти можеш відкрити тут, в Україні. Усю докладну достовірну інформацію з цього приводу ти зможеш отримати в банках України. Тобі розкажуть, як відкрити валютний рахунок і що для цього потрібно. Докладну консультацію з працевлаштування закордоном ти зможеш отримати у Міністерстві соціальної політики України чи зателефонувавши на Всеукраїнську гарячу лінію Центрів консультування мігрантів 1 22.07.2014 18:51 Page 76

77 10
КЛАС
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПЛ (2 ЧАСТИНА
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
Ситуація 1.
Сашка затримали разом із подружжям із Закарпатської області. Вони намагалися виїхати до Російської Федерації. Прикордонників, які перевіряли їхні документи,
насторожила відсутність доручення від батьків на вивіз дитини закордон. А свідоцтво про народження, надане на перевірку, належало дівчинці, тоді як правоохоронці явно бачили перед собою хлопчика. Для з’ясування обставин чоловіка та жінку затримали і викликали міліцію. Згодом виявилося, що затримані – роми,
жителі Закарпатської області. Чоловік запевняв правоохоронців, що опікується хлопчиком з дитинства – він його рідний дядько, тому завжди бере його із собою вусі поїздки. До Росії вони їхали разом із дружиною відвідати родичів. Саме дружина вмовила чоловіка взяти із собою хлопчика. Перевезти дитину вирішили за документами племінниці в надії, що їх не викриють.
Під час перевірки міліція виявила нові факти з життя затриманих, що дозволили порушити проти них кримінальну справу за звинуваченням у втягненні
неповнолітніх в жебрацьку діяльність. Жебрацтвом займались як саме подружжя, такі їхні рідні. Такий родинний бізнес був поставлений на широку ногу і приносив непоганий прибуток. Найбільше коштів в їхню родинну скарбницю приносив саме Сашко, – розповідав старший інспектор кримінальної міліції у справах дітей обласного ГУМВС. – Його дядько – річний молодий чоловік зізнався, що використовував хлопчика для занять жебрацтвом. Він
і сам жебракував. Його роль – інвалід з паличкою в руках. Довірливі громадяни ніколи не проходили повз нього, не кинувши гроші. Нам вдалося встановити,
що жебрацтво є своєрідним сімейним бізнесом цієї родини. Жебракували батьки й інші їхні родичі. Вони курсували містами України, і в Росію їхали з тією ж метою. За словами затриманих, один день роботи хлопчика в країні
ближнього зарубіжжя приніс би їм до 1000 гривень».
Ситуація 2. Після закінчення школи Петро не вступив до вишу, тому потрібно було рік попрацювати. У рідному селі роботи бракувало, і вони з товаришами вирішили поїхати працювати до Москви, куди вже неодноразово їздили на заробітки їхні
односельчани. Звернувшись до знайомої фірми з працевлаштування, невдовзі
і поїхали контрактне підписували.
10_level_2ed_Layout 1 22.07.2014 18:51 Page 77
СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПЛ (2 ЧАСТИНА
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
Їх зустріли на вокзалі та відвезли у якусь приміську садибу, в якій було необхідно робити ремонт. Документи в хлопців забрали ще по дорозі (ніби для реєстрації. Будинок, в якому вони працювали, був завжди замкненим, вони не могли виходити на вулицю їжу їм підсовували під двері. Грошей, звісно, ніхто не платив. Оскільки місцевість була малолюдна, хлопцям ніяк було попросити про допомогу. Але одного разу вони побачили у вікно людину з мобільним телефоном та умовили зателефонувати батькам...
Ситуація 3. Дві річні подруги навчались у дев’ятому класі сільської школи. Сім‘ї в них були незаможні та доволі проблемні до Марини в їхній багатодітній родині
майже нікому не було діла (вона почувала себе покинутою і нікому непотрібною Галін вітчим завжди ображав дівчину, а іноді, коли мамине було вдома,
намагався схилити її до інтимних відносин. Тому Галя часто ночувала у подруг додому йти не хотілося.
Перед Новим роком Галя з Мариною сиділи у невеличкому кафе, до якого незабаром зайшов Галін вітчим. Він почав лаятись і чіплятися до дівчат. Після того, як він пішов, до них за стіл підсів молодий хлопець, якого вони вжене- одноразово бачили. Він поспівчував дівчатам, сказав, що може їм допомогти заробити грошей, щоб стати незалежними від батьків. У нього, мовляв, є знайома жінка, яка мешкає в Ялті і потребує хатніх працівниць, бо сама не може впоратися. Потрібно допомагати їй прибирати будинок та готувати їжу, а за це вона дуже добре платитиме. Дівчата погодились і, навіть не заходячі за речами
і документами, вирушили у мандрівку за щастям.
Їм, справді, доводилося вдень готувати їжу та прибирати, а вночі обслуговувати від 5 до 10 клієнтів. Грошей вони не отримували.
10_level_2ed_Layout 1 22.07.2014 18:51 Page 78

79 10
КЛАС
ПРОТИДІЯ НЕГАТИВНИМ ЯВИЩАМ (1 ЧАСТИНА)
Мета: надати інформацію про особливості сучасних негативних явищі їхній вплив на стан здоров’я, а також майбутнє людини загалом- ЧАСТИНА 1 -Завдання учити визначати власну життєву позицію щодо негативних явищ активізувати критичне ставлення підлітків до таких негативних явищ,
як вивіз людей закордон, азартні ігри тощо формувати навички самостійного свідомого вибору.
Матеріали та обладнання два чи три предмети, схожі між собою, аркуші
паперу А1.
ПЛАН
1. Вступне слово педагога (3 хв.).
2. Розминка Те, чого я не бачу (10 хв.)
3. Вправа Залежність (10 хв.)
4. Вправа Відповідальність (20 хв.)
5. Підбиття підсумків (2 хв.)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал