Них педагогів І спеціалістів із соціальної роботи вбо «український фонд «благополуччя дітей» київ 2014 Видання друге 10 level 2ed Layout 1 22. 07. 2014 18: 50 Page 1Скачати 45.29 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/7
Дата конвертації22.12.2016
Розмір45.29 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
ТЕМА:
СІМ’Я I ДОВІРА
(2 ЧАСТИНИ 1 22.07.2014 18:50 Page 38

39 10
КЛАС
СІМ’Я I ДОВІРА (2 ЧАСТИНА ХІД ЗАНЯТТЯ
ХІД ЗАНЯТТЯ
Вступне слово педагога (2 хв.)
Педагог просить учнів пригадати, про що йшлося на попередньому занятті, та зауважує, що це заняття є його продовженням. Він повідомляє завдання цього заняття.
Активізуюча вправа Веселий фотограф (5 хв.)
Педагог просить одного бажаючого стати фотографом. Решта учасників збираються в окремому місці і створюють похмуру команду, яка має сфотографуватися. Завдання фотографа під час зйомки розсмішити похмуру команду,
а завдання команди – не піддаватися надії фотографа (звуки, слова, жести, міміку) і залишатися сумними, похмурими. Той з команди, хто не витримає і засміється, стає помічником фотографа і допомагає йому смішити інших. На завершення педагог запитує, чи змінився настрій у групи, та пропонує перейти до основної частини заняття.
Вправа Критерії щасливої сім’ї» (8 хв.)
Педагог на фліп-чарті малює два поєднаних серця. Одне серце символізує зовнішні фактори, що впливають на щастя та благополуччя сім’ї, а друге – внутрішні. Учні називають по черзі фактори, критерії щасливої сім’ї, а педагог їх занотовує, групуючи їх разом із дітьми за факторами зовнішніми і внутрішніми.
Висновок: сімейне щастя залежить від багатьох як внутрішніх, такі зовніш-
ніх факторів. Серед факторів, що лежать в основі успішного сімейного життя,
можуть бути названі. Свідомий вибір партнера.
2. Повага та увага подружжя один до одного. Кожен із подружжя має можливість самореалізації, досягнення своїх цілей та бажань. Достаток та окрема житлова площа. Довгоочікувана, запланована та бажана дитина/діти.
6. Можливість не лише брати, алей віддавати щось навзаєм 1 22.07.2014 18:50 Page 39
СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ
40
СІМ’Я I ДОВІРА (2 ЧАСТИНА ХІД ЗАНЯТТЯ. Важливо мати спільні справи та інтереси. Пріоритетні сімейні цінності мають збігатися. Вправа Малюємо сімейне життя (15 хв.)
Учасники об’єднуються у чотири міні-групи. Кожній з груп пропонується намалювати одну із ситуацій життя сім’ї:
v приготування їжі прибирання квартири відпочинок на природі ремонт квартири.
Основні правила проведення вправи: малювати на аркушах формату А кольоровими олівцями, фломастерами. На малюнку мають бути присутніми усі члени сім’ї.
Групи розміщуються учотирьох рівновіддалених місцях. Після того, як групи завершили малювати, педагог пропонує їм перейти по часовій стрілці до інших малюнків, і так продовжувати доти, доки кожна група не побуває біля усіх чотирьох малюнків і не домалює щось своє. Таким чином в учнів буде можливість побачити різноманітність сімейних стосунків. Педагогу слід стежити за дисципліною і дотриманням усіх правил вправи.
Тест Готовність до шлюбу (5 хв.)
Педагог запитує в учнів, хто і як, на їхню думку, може визначити готовність до сімейного життя Якщо готовність людини до управління машиною визначається екзаменом, перевіряється шляхом тестування, то готовність бути дружиною (чоловіком, матір’ю (батьком) перевіряється тільки життям, яке інколи надзвичайно суворо екзаменує. Педагог пропонує підліткам пройти тест Готовність до шлюбу див. Роздатко- вий матеріал)
До уваги педагога
Краще, якщо основні питання тесту педагог не зачитуватиме, а роздасть учням 1 22.07.2014 18:50 Page 40

41 10
КЛАС
СІМ’Я I ДОВІРА (2 ЧАСТИНА ХІД ЗАНЯТТЯ
готові бланки для тестування. Дискусія Ризики укладання шлюбу закордоном хв.)
Педагог, використовуючи інформаційні матеріали, обговорює з підлітками основні ризики укладання шлюбу закордоном та шляхи їх уникнення.
Запитання для обговорення:
v
Яке ваше ставлення до шлюбу з іноземними громадянами?
v
Чому має місце прагнення вийти заміж за іноземця/одружитися з
іноземкою?
v
Чи існують ризики укладання шлюбу закордоном, які саме?
Підбиття підсумків (3 хв.)
Педагог підсумовує, що готовність до сімейного життя – внутрішнє відчуття дорослості, уміння відповідати за свої вчинки та брати відповідальність за
інших. Цей стан залежить невід біологічного віку людини, а від соціальної зрілості, здатності приймати життєво важливі рішення, матеріально утримувати сім’ю та виховувати дітей.
Побудова сім’ї – можливо, найважча справа у світі. Вона передбачає сумісні зусилля двох індивідуальностей. Щаслива сім’я підтверджує думку проте, що людські почуття – найважливіша цінність. Усім ї люди отримують можливість з готовністю ділитися один з одним своїми думками, горем та радістю. Сутність створення життєздатної сім’ї – дати можливість всім її членам зайняти індивідуальне місце, насолоджуватися життям, і результатом такої взаємодії є особистісне зростання всіх членів сім’ї (педагог роздає учням Роздатковий матеріал
«Законодавство України про шлюб для самостійного ознайомлення.
10_level_2ed_Layout 1 22.07.2014 18:50 Page 41
СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ
42
СІМ’Я I ДОВІРА (2 ЧАСТИНА
ЛІТЕРАТУРА
Література
1. Алиева МАЯ сам строю свою жизнь / М. А. Алиева, Т. В. Гришанович и др.] ; под ред. Е. Г. Трошихиной. – С-Пб. : Речь, 2001. – 216 с. Аргайл М. Психология счастья / М. Аргайл ; гл. ред. Е. Строганова ; перс англ. А. Лисицыной. – е изд. – Ми др.] : Питер, 2003. – 270 с. Арнольд А. Лазариус. Мифы о браке / Лазариус А. Арнольд. – М. : Будущее
Земли, 2008. – 240 с. Вайнола Р. Г. Моя майбутня сім’я / Р. Г. Вайнола // Культура життєвого самовизначення Ч. ІІІ. Середня школа : метод. посібник / наукове керівництво та редакція І. Д. Звєрєвої. – К, 2004.
5. Василец Т. Мужчина и женщина. Тайна сакрального брака / Т. Василец. –
С-Пб. : Речь, 2010. – 496 с. Винославська О. В. Людські стосунки : навч. посіб. / О. В. Винославська, М. П.
Залигіна ; М-во освіти і науки України. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 144 с. Кипнис М. Тренинг семейных отношений. Часть 2. Родительство
/ М. Кипнис. – М. : Ось, 2008.
8. Кипнис М. Тренинг семейных отношений. Часть 1. Супружество / М. Кипнис.
– М. : Ось, 2006.
9. Козлов Н. И. На крыльях любви, или Как делать семью / Н. И. Козлов. – Мс. Козлов Н. И. Формула успеха, или Философия жизни эффективного чело- века / Н. И. Козлов. – М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004. – 298 сил (Практи- ческая психология).
11. Некрасов А. Семья: энциклопедия счастливой жизни / А. Некрасов. – М. :
АСТ. Полиграфиздат, 2010. – 640 с. Образцова Л. Н. Энциклопедия семейного счастья. М. : АСТ., Сова, Харвест,
2007. – 567 с. Фопель К. На пороге взрослой жизни: Психологическая работа с подро- стковыми и юношескими проблемами. Отделение от родителей. Любовь и дружба. Сексуальность / Фопель Клаус. – М. : Генезис, 2008. – 208 с. Храмова Н. Г. Культура семьи / Н. Г. Храмова, Г. Г. Алексеева и др.]. – М, 2009.
15. Целуйко В. 1 000 000 радостей и трудностей в брачной корзине. Психоло- гические проблемы молодой семьи / В. Целуйко. – Мс 10
КЛАС
СІМ’Я I ДОВІРА (2 ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПЕДАГОГА
Р
ИЗИКИ УКЛАДАННЯ ШЛЮБІВ ЗАКОРДОНОМ Як свідчить практика, іноді жителі України одружуються не стільки за покликом серця, скільки за розрахунком, і шлюб виступає не метою, а засобом. Наприклад чудовим приводом для виїзду закордон. У такому разі, безумовно, на перший план виходять інтернаціональні шлюби,
що, як правило, завжди проходять за одним і тим же сценарієм зазвичай із-за кордону приїжджає наречений, який бере шлюб з українською дівчиною. Дівчина, таким чином, отримує шанс на так зване краще життя. Іноді українок, які поїхали закордонна заміжжя, доводиться буквально визволяти з якої-небудь неприємної ситуації. Більше того, трапляється й так, що жінок просто заманюють закордон зовсім не для одруження. І справа тут не лише в одвічній проблемі продажу українок в сексуальне рабство. Часті випадки, коли закордонні чоловіки одружуються на українських дівчатах з єдиною метою – знайти безплатну домашню рабиню, в якої відбирають усі
документи і на яку звалюють усі домашні справи. Так, один заповзятливий німець спеціально знайомився з донецькими дівчатами в Інтернеті й, заявляючи про свої серйозні наміри, запрошував до себе в гості. Там він освідчувався і тут же, вибравши відповідний момент, скаржився нате, що у нього захворіла мама,
і тому весілля доведеться відкласти доти, доки вона не видужає. Звичайно ж, за матір’ю треба було доглядати, і, звичайно ж, більшість простодушних дівчат тут же заявляли, що можуть це робити породинному, без зайвих витратна доглядальницю. У результаті жінки такі залишалися прикутими до ліжка хворої, а їхній коханий спочатку просто відкладав весілля з яких-небудь причина потім і взагалі ігнорував усі спроби нареченої завести хоча б розмову про це. Безумовно, багато хто з жінок уже через місяць розумів, що їм нічого не світить, і від’їжджав додому, однак на їхнє місце незмінно приїжджала нова
«наречена». Таким чином заповзятливий молодик отримував можливість роками заощаджувати на доглядальницях для матері. Особливо часто проблеми виникають у жінок, які виходять заміж за представників мусульманських країн, не до кінця ознайомившись із звичаями і традиціями цих держав. Наприклад, буває так жінки потрапляють у велику родину, де
їм відводять найпринизливіше місце, де чоловіки їх б’ють, регулярно знаходячи 1 22.07.2014 18:50 Page 43
СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ
44
СІМ’Я I ДОВІРА (2 ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
приводи для ревнощів, а численні родичі примушують працювати за трьох.
Щоб хоча б якось захистити себе в умовах інтернаціонального заміжжя, українські жінки можуть укласти шлюбний контракт, в якому будуть обумовлені всі
моменти сімейного життя – причому не лише матеріальні, ай моральні.
Утім, у будь-якому разі шлюбний контрактне захистить українців від усіх складнощів і небезпеку закордонному шлюбі. За словами самих же жінок, що виходять заміж за іноземців, переїзд закордон завжди дуже важкий для жінки навіть якщо шлюб справді був укладений по любові, на адаптацію в нових умовах піде не один рік. Іноді доводиться з нуля вчити мову, підтверджувати диплом проукраїнську освіту вже в зарубіжному навчальному закладі й роками шукати роботу, на яку закордонна фірма зважиться взяти іноземку. Однак,
попри всі ці факти, українки, які раніше, бачать у закордоні свого роду панацею від усіх своїх негараздів і невдач на Батьківщині 1 22.07.2014 18:50 Page 44

45 10
КЛАС
СІМ’Я I ДОВІРА (2 ЧАСТИНА
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
Т
ЕСТ
«Г
ОТОВНІСТЬ ДО ШЛЮБУ
»
Висловіть своє ставлення до твердження, поставивши знаку відповідній графі.
Опрацювання результатів за кожну відповідь Яви отримуєте по 1 балу.

Твердження
Я
Він (вона)
1.
Відправка дитини до дитячого садка
2.
Турбота про дітей
3.
Перевірка домашнього завдання дітей
4.
Відвідування батьківських зборів
5.
Організація дитячих свят
6.
Організація сімейних свят
7.
Читання спеціальної літератури з виховання дітей
8.
Виконання важкої фізичної роботи по дому
9.
Виконання дрібної домашньої роботи
10.
Купівля продуктів харчування
11.
Прибирання квартири
12.
Прання білизни
13.
Підтримка контактів із сусідами
14.
Сплата комунальних рахунків
15.
Планування сімейного бюджету
16.
Купівля одягу, взуття
17.
Купівля санітарно-гігієнічної продукції
18.
Купівля побутової техніки, меблів
19.
Годування домашніх тварин
20.
Вигул собаки
21.
Винесення сміття 1 22.07.2014 18:50 Page 45
СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ
46
СІМ’Я I ДОВІРА (2 ЧАСТИНА
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
Результати:
Від 0 до 5. Ви хочете отримати не супутника (супутницю) життя, а хатню робітницю (працівника. Вам ще треба багато чого переглянути у своїх ставленнях до сімейного життя.
Від 6 до У вас немає особливих причин для хвилювань, але радимо задуматися. Чи не забагато обов’язків ви перекладаєте на плечі майбутнього партнера і більше.
Ви повністю готові до сімейного життя 1 22.07.2014 18:50 Page 46

47 10
КЛАС
СІМ’Я I ДОВІРА (2 ЧАСТИНА
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
З
АКОНОДАВСТВО
У
КРАЇНИ ПРО ШЛЮБ
Право брати шлюб та основні засади оформлення шлюбу закріплені в Основному законі України – Конституції. Таку статті 51 Конституції України проголошено, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі і сім’ї. Батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх батьків. Сім’я,
дитинство, материнство, батьківство охороняються державою.
Шлюбно-сімейні відносини визначає Сімейний кодекс України (СК). Шлюб це рівноправний союз жінки та чоловіка. Для укладення шлюбу законодавством встановлені певні умови взаємна згода осіб, які укладають шлюб досягнення ними шлюбного віку.
В Україні шлюбний вік встановлено 18 років для чоловіків і 17 років для жінок.
В окремих випадках (вагітність фактичні шлюбні відносини вже склалися народилася дитина тощо) за рішенням суду чи органів опіки і піклування шлюбний вік може бути знижено.
У законодавстві України закріплено ряд умов, які перешкоджають укладенню шлюбу, а саме якщо хоча б одна особа вже перебуває в іншому шлюбі якщо особи між собою є кровними родичами або повно рідними чи неповно рідними братами і сестрами не допускається укладення шлюбу між усиновителями і усиновленими не допускається укладення шлюбу між особами, з яких хоч одна визнана судом недієздатною внаслідок душевної хвороби або недоумства згідно із законом, захист прав та інтересів неповнолітніх дітей покладено на їхніх батьків. У разі одруження неповнолітніх вони набувають дієздатності в повному обсязі з моменту одруження і
здійснюють захист своїх прав самостійно 1 22.07.2014 18:50 Page 47
СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ
48
СІМ’Я I ДОВІРА (2 ЧАСТИНА СЛОВО ДО БАТЬКІВ
СЛОВО ДО БАТЬКІВ
Шановні батьки!
Ваші діти стоять на порозі дорослого життя. Вони потребують ваших порад,
вашого соціального досвіду. Але ще більше вони потребують відчуття дорослості, поваги до їхнього вибору (утому числі ідо вибору об’єкта кохання).
Пам’ятайте, що вимагаючи від них серйозної, відповідальної поведінки, витим самим наголошуєте на їхньому праві на особисте, інтимне життя. Будьте послідовними у своїх вимогах, адже довіру підлітка дуже легко втратити. Сприяйте формуванню у ваших дітей уявлень про кохання на кращих зразках, що пропонує історія світової цивілізації 1 22.07.2014 18:50 Page 48

49 10
КЛАС
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПЛ (1 ЧАСТИНА)
Мета: ознайомити учнів з особливостями проявів торгівлі людьми в Україні- ЧАСТИНА 1 -Завдання ознайомити підлітків з різними проявами торгівлі людьми визначити сучасні тенденції, причини цього явища, шляхи потрапляння в небезпечну ситуацію.
Ключові слова закон, права людини, торгівля людьми, група ризику».
Матеріали та обладнання ватман, маркери, аркуші формату А, дошка, крейда.
ПЛАН
1. Вступне слово педагога (2 хв.).
2. Мозковий штурм Причини поширення торгівлі людьми (10 хв.).
3. Групова робота Шляхи потрапляння громадян України до рук торгівців людьми, методи вербування та різновиди форм торгівлі
людьми» (20 хв.).
4. Інформаційне повідомлення Нові тенденції в торгівлі людьми хв.).
5. Підбиття підсумків (3 хв.).
ТЕМА:
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПРАВ
ЛЮДИНИ
(2 ЧАСТИНИ 1 22.07.2014 18:50 Page 49
СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПЛ (1 ЧАСТИНА ХІД ЗАНЯТТЯ
ХІД ЗАНЯТТЯ
Вступне слово педагога (2 хв.)
Педагог пропонує учням дати відповідь на питання, у чому полягає рівність людей, та підводить їх до думки проте, що головна рівність полягає у наявності
рівних прав, які задекларовані у Загальній декларації прав людини та Конвенції ООН з прав дитини. У сучасній Україні одним із проявів порушення прав є
проблема торгівлі людьми, яка має багато внутрішніх та зовнішніх причин виникнення. На попередньому занятті йшлося про щасливу сім’ю, про гармонійні
сімейні відносини. Але вони не завжди бувають такими у деяких сім’ях немає
затишку, чиниться насильство, яке нерідко підштовхує людину їхати закордону пошуках кращої долі (гірше вжене буде. Як ви вважаєте, які ще існують причини поширення торгівлі людьми в Україні?
Мозковий штурм Причини поширення торгівлі людьми (10 хв.)
Педагог пропонує учням визначити методом мозкового штурму причини поширення торгівлі людьми. Він фіксує пропозиції учнів та робить підсумок
(див.
Інформаційні матеріали для педагога)
До уваги педагога
Можна крейдою на дошці позначити дві колонки (Внутрішні причини і Зовнішні причини) та у процесі роботи записувати в них відповіді підлітків.
Запитання для обговорення:
v
Чи є причини поширення торгівлі людьми однаковими в усіх країнах світу?
v
Як ви вважаєте, навіщо потрібне знання причин, що сприяють поширенню явища торгівлі людьми?
v
Як можна подолати ці причини?
Групова робота Шляхи потрапляння громадян України до рук торгівців людьми, методи вербування та різновиди форм торгівлі людьми (20 хв.)
Педагог об‘єднує учнів утри групи та пропонує визначити 1 22.07.2014 18:50 Page 50

51 10
КЛАС
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПЛ (1 ЧАСТИНА ХІД ЗАНЯТТЯ група шляхи потрапляння громадян України до рук торгівців людьми група методи вербування група різновиди форм торгівлі людьми.
Групи презентують результати своєї роботи. Педагог підбиває підсумки вправи та узагальнює результати див. Інформаційні матеріали для педагога)
Запитання для обговорення:
v
Якими можуть бути шляхи потрапляння до рук торгівців людьми?
v
Де можна одержати пропозиції виїзду на роботу закордон Хто може надати такі пропозиції?
v
Чому люди довіряють оголошенням?
v
Які різновиди торгівлі людьми єна ваш погляд, найбільш поширеними в сучасному світі?
Інформаційне повідомлення Нові тенденції в торгівлі людьми (10 хв.)
Педагог розповідає учням про сучасні тенденції такого явища, як торгівля людьми див. Інформаційні матеріали для педагога)
Запитання для обговорення:
v
Що нині є головною причиною виїзду на заробітки закордон громадян України?
v
Хто може належати до потенційної групи ризику»?
v
Вербувальник – хто він, як змінились його функції?
Підбиття підсумків (3 хв.)
Педагог пропонує учням поділитися враженнями від отриманого матеріалу та дати відповідь на запитання:
v
Які є внутрішні і зовнішні чинники виникнення явища торгівлі
людьми?
v
Як розпізнати сумнівні пропозиції щодо виїзду закордон СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПЛ (1 ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПЕДАГОГА
П
РИЧИНИ ПОШИРЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
Серед причин (внутрішніх та зовнішніх) поширення торгівлі людьми в пострадянських країнах традиційно називають такі безробіття, низький рівень життя,
правова неграмотність населення, поверхові уявлення про легкість життя в західних країнах, відсутність правдивої інформації про проблему, сексуалізація життя, інтернаціоналізація економіки, активна міжнародна трудова міграція,
поява можливості пересування для громадян пострадянських країн тощо. Так, на першому місці серед внутрішніх факторів залишається скрутне економічне становище. Фемінізація бідності сприяє пошуку жінками будь-яких заробітків, навіть без урахування можливих негативних наслідків. Дослідники з різних країн помітили, що жінки швидше погоджуються на роботу, що невід- повідає їхньому рівню освіти і кваліфікації, у той час як чоловіки в подібній ситуації сумніваються. Зростає кількість сімей, в яких жінки є головними годувальницями, на яких лежить відповідальність за всю родину. Нині в Україні спостерігається явище обвального зниження рівня життя тієї частини населення, що за світовими стандартами належить до середнього класу. Усе це штовхає громадян на пошук роботи за межами України. Тимчасом найбільш доступною для українських жінок сферою заробітку закордоном є сексуальна індустрія, причому в нелегальному її варіанті. Безпосереднє
спілкування з жінками, які бажають їхати працювати закордоні з тими, хто повернувся звідти, свідчить, що негативну роль у поширенні торгівлі людьми в Україні продовжує відігравати недостатня поінформованість українських громадян щодо можливостей працевлаштування закордоном, а також про наслідки нелегального перебування там.
Неефективність політичних та економічних перетворень у державі, корумпованість чиновників, декларативність соціальної політики, поглиблення прірви між верхами та абсолютною більшістю населення, нездійсненність романтичних мрій перших років незалежності призвели до виявлення ще одного фактора невіри в позитивні змінив країні. Молоді люди не бачать перспектив для життя та реалізації в українському суспільстві. Вища освіта не стає запорукою нормального забезпеченого життя. Виїзд закордон розглядається як умова не тільки вирішення тимчасових фінансових проблем родини, але і як стратегія життєвого шляху для молодого покоління.
10_level_2ed_Layout 1 22.07.2014 18:50 Page 52

53 10
КЛАС
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПЛ (1 ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
Ситуація ускладнюється тим, що процес міграції починає швидко ставати криміногенним, оскільки легальних можливостей виїхати працювати закордон замало для усіх бажаючих. Крім того, серед факторів, що сприяють поширенню торгівлі людьми, фахівці все частіше відзначають посилення загальної
криміналізації суспільства. У групі правових чинників також відбулися певні зміни. Ухвалено закон проти торгівлі людьми, але бракує ефективної працюючої системи захисту потерпілих від торговців живим товаром в Україні, відсутній і закон про соціальний захист українських громадян закордоном. Причини торгівлі людьми слід шукати й у зовнішніх чинниках, серед яких відкриття кордонів, що спрощує туризмі пошук роботи інтернаціоналізація тіньової економіки формування міжнародних кримінальних об’єднань; зростання різниці між багатими і бідними країнами лояльне до проституції законодавство багатьох країн світу глобалізація економіки та міграції. Важливим чинником, який сформувався та виявився вже на початку нового століття, є наявність так званої соціальної мережі закордоном. Заданими дослідження Міжнародної організації праці, у більшості мігрантів, як благопо- лучних, такі жертв торгівлі людьми, закордоном працює хтось із родичів чи близьких друзів, що сприяє поінформованості про можливість працевлаштування закордоном, значно полегшує процес виїзду. Найбільше ризикують стати потерпілими від торгівлі людьми ті, хто виїжджає в далеке зарубіжжя з метою нелегального працевлаштування через посередника, який бере на себе фінансування поїздки – оформлення візи і закордонного паспорта, придбання квитків. Ці грошові витрати є додатковим мотивуючим фактором, що не дозволяє людям відмовитися від поїздки у випадку виникнення сумнівів щодо її
безпечності, вони ж стають і причиною того, що мігранти не можуть добровільно залишити роботу, тому що повинні повернути борги 1 22.07.2014 18:50 Page 53
СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПЛ (1 ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
Н
ОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
Торгівля живим товаром як асоціальне, кримінальне явище має особливість пристосовуватися до нових умов життя, змінювати свої форми і методи залежно від економічної й соціальної ситуації в кожній конкретній країні й у світі
взагалі. Тому з часом з’являються нові тенденції в торгівлі людьми. Якщо кілька років тому головним чинником цього явища було безробіття, сьогодні наголошується не стільки на безробітті як причині бідності, скільки на дуже низьких заробітках, навіть за висококваліфіковану працю. Змінюються методи та підходи злочинних угруповань, способи вербування,
групи ризику. Загалом зміни мають такі вияви потерпілими від торгівлі
людьми стають і чоловіки усе менше жінок у віці зароків, а більше молодих 15–19 років вивозять для роботи в секс-індустрії, що свідчить про тенденції
омолодження бізнесу і дитячого рабства наявна інформація про факти торгівлі
дітьми; торгівці висувають більше вимог до якості товару усе більше з’яв- ляється потерпілих від торгівлі людьми, які використовувалися не в секс-біз- несі, а експлуатувалися в домашньому господарстві, на напівлегальних та нелегальних мануфактурах і фабриках (вік таких людей 30–50 років нові
місця пошуку товару (торговці переходять до вербування у сільську місцевість);
більш завуальованим та законспірованим стало вербування. Вербувальниками все частіше стають (з різних причин) знайомі люди, друзі, навіть рідні. Вербувальники беруть на себе більше роботи вони знаходять людей, самостійно оформляють їм документи, самі перевозять їх через кордоні передають у руки покупцю закордоном, одержуючи відразу гроші. Раніше вербувальники займалися лише вербуванням і оформленням документів, подальші функції
брали на себе інші злочинці. У такій ситуації вербувальники часто не одержували обіцяні їм гроші.
Поширюється внутрішня торгівля (у межах України) – з метою втягнення до порнобізнесу та проституції дітей, утому числі на замовлення іноземців змінюються форми торгівлі людьми, шляхи вивезення, зростають масштаби проблеми 10
КЛАС
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПЛ (1 ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
Ш
ЛЯХИ ПОТРАПЛЯННЯ У СИТУАЦІЮ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
Основні шляхи потрапляння у ситуації торгівлі людьми такі обман/фальшиві обіцянки працевлаштування жертви обставин (перебування далеко від дому без засобів для
існування);
v викрадення вплив однолітків чи знайомих дозвіл членів сім’ї (інколи батьки чи опікуни самі дозволяють дітям працювати в секс-індустрії тощо фіктивний шлюб візова система (підтримка міграційної програми для тих, хто бажає працювати в секс-індустрії);
v туризм мережа Інтернет навчання молодіжна програма Аu-раіr (вивчення мови та культури іноземної країни протягом року молодою особою, яка натомість допомагає сім’ї,
у якій проживає, доглядати за дітьми та виконувати роботу по господарству).
На деяких шляхах потрапляння у ситуацію торгівлі людьми зупинимося де- тальніше:
Шлюб
Шлюб – у сімейному праві добровільний, рівноправний союз жінки і чоловіка,
який укладається для створення родини і породжує взаємні права та обов’язки одружених. Шлюб укладається в органах запису актів громадянського стану.
Одним із можливих шляхів міграції для українських жінок є одруження з іноземцем. Послуги з організації шлюбів пропонуються великою кількістю шлюбних агентств, як фізичних, такі віртуальних. В Інтернеті наявні сайти знайомств, на яких жінки безсторонньої допомоги можуть знайти нареченого.
Крім матримоніальних фірм, шлюбні послуги пропонуються фізичними особами свахами. Необдумані кроки при використанні зазначених послуг мо-
10_level_2ed_Layout 1 22.07.2014 18:50 Page 55
СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПЛ (1 ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
жуть призвести до потрапляння у руки торговців людьми.
Сьогодні в Україні можна зустріти безліч оголошень про послуги агентств, які
спеціалізуються на організації шлюбів українських жінок з іноземними громадянами. Переважно це агентства, готові допомогти безоплатно. Вони пропонують вислати їм ваші фотознімки й анкети на абонентську скриньку. Далі
механізм простий одержавши анкети і фотографії, адресат інкогніто пересилає або везе їх закордон в агентство, з яким співпрацює іде одержує за це відповідну винагороду. Агентство, у свою чергу, розміщує фотознімки й анкети у каталогах, за перегляд яких чоловіки платять, за чутками, чималі гроші. За адресу чи телефон дівчини стягується додаткова плата. При цьому навряд чи в таких фірмах цікавляться фінансовим станом, сексуальними схильностями,
станом здоров’я і намірами чоловіків-клієнтів. Заплативши гроші і покористу- вавшись жінкою, вони можуть її перепродати, щоб повернути свої гроші, чи просто відправити назад на батьківщину.
Знайомства з метою створення родини через Інтернет здобувають все більшу популярність. У руки торговців людьми можна потрапити навіть через всесвітню мережу наречених, коли дівчата виставляють свої фотографії на сайтах знайомств. Серед випадків, які траплялися у роботі співробітників «Ла
Страда-Україна» (міжнародного жіночого правозахисного центру, був приклад, коли після річного листування через Інтернет із чоловіком з Норвегії
українська дівчина була запрошена до нього в гості. Після приїзду з’ясувалося,
що вся інформація, яку він надав про себе в листуванні, не відповідає дійсності.
Замість обіцяних подорожей по країні дівчину закрили в кімнаті. Спочатку її
ґвалтував сам наречений, а потім запросив своїх друзів. Їй дивом вдалося подзвонити додому й описати місцевість, яку вона бачила з вікна. Через два тижні
за цими описами дівчину вдалося розшукати. Після звільнення вона провела в реанімації кілька тижнів.
Туризм
Виїхати закордон для відпочинку громадяни України можуть самостійно або звернувшись до туристичного агентства. Зараз функціонує багато фірм, які займаються туристичним бізнесом і пропонують поїздки в різні країни світу. Ці
фірми рятують туристів від чергу ВВІРи для отримання закордонних паспортів, у посольства для одержання візі в каси для придбання проїзних квитків.
Як правило, фірма несе відповідальність за якість наданих закордоном послуг.
Дуже часто фірми, які одержали ліцензію на туристичну діяльність, займаються 1 22.07.2014 18:50 Page 56

57 10
КЛАС
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПЛ (1 ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
працевлаштуванням. Більше того, нерідко фірми мають дві ліцензії – на посередницьку діяльність при працевлаштуванні закордоном і на туристичні послуги. Наявність туристичної ліцензії дає можливість пришвидшити процедуру відкриття візи в посольстві, а наявність ліцензії на працевлаштування – пропонувати послуги з працевлаштування. Іноді туристична діяльність таких фірм має фіктивний характер, ліцензія на працевлаштування дозволяє їм залучати потенційних мігрантів, а ліцензія на туристичні послуги – спрощувати процедуру одержання візи для вивозу людей у країну призначення.
Програма Au pair
Програма Au pair функціонує у світі з 1960 року і становить собою молодіжний обмін з метою вивчення мови і культури приймаючої країни. Програма Au pair не може розглядатися як програма працевлаштування за кордоном.
Відповідно до правил програми, працювати за au pair може особа у віці від до 24 років, яка немає родини і дітей. Система припускає проживання в родині,
допомогу з догляду за дітьми і виконання поточних господарських справ (годинна тиждень, а також відвідування мовних курсів. Приймаюча родина забезпечує проживання і харчування, проїзний квиток для відвідування мовних курсів, а також щомісяця виплачує кишенькові гроші. Обов’язковою умовою системи є навчання іноземної мови. Вербування для роботи за au pair може здійснюватися різними шляхами. У газетах розміщено багато оголошень агентств чи приватних осіб, які займаються посередництвом з наймання au pair у країни Західної Європи й усього світу. З
досвіду роботи «Ла Стради» можна зробити висновок, що, виїжджаючи як няньки за системою au pair в інші країни, дівчата рідко стають жертвами торговців людьми. Однак випадки порушення прав людей, які працюють за системою, численні. Наприклад, контракт повинен передбачати зміну родини втому випадку, якщо дівчина не знайшла спільної мови з роботодавцями.
Однак часто після оформлення документів на виїзді одержання грошей за свої
послуги агентство не бажає нести відповідальності за своїх клієнтів. У випадку виникнення конфліктної ситуації чи інших проблем дівчині немає до кого звернутися. Досить часто фірми, які працюють у системі au pair, не виконують до кінця своїх зобов’язань перед клієнтами. Наприклад, відомий випадок, коли дівчині
при виїзді за au pair до останнього дня обіцяли надати контракт. Нарешті їй пообіцяли принести його до автобуса, але ніхто такі не прийшов. За дорогу їй 1 22.07.2014 18:50 Page 57
СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПЛ (1 ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
також не повернули гроші, хоча ця умова обговорювалася перед поїздкою. У
перший місяць дівчина одержала обіцяні гроші і виконувала нескладну роботу,
доглядаючи за двома дітьми. Але через кілька місяців їй припинили платити,
годувати, замість двох дітей вона повинна була доглядати за чотирма. Її також змушували прибирати будинок, мити басейн тощо. Часу на відпочинок і вивчення мови зовсім не залишалося. Представники організації, яка оформляла поїздку, переклали відповідальність на німецьких партнерів. Ті ж відмовилися допомагати дівчині, вказавши на відсутність контракту.
Пошук родини для роботи за au pair через Інтернет також може призвести до непередбаченої ситуації. Наприклад, відомий випадок, коли дівчина з Естонії,
налагодивши листування з родиною із Німеччини, була запрошена за au pair у цю родину. Після приїзду в Німеччину виявилося, що дівчина була потрібна родині для сексуальних розваг. Їй не було до кого звернутися за допомогою,
оскільки поїздка організовувалася самостійно.
Методи залучення до ситуації торгівлі людьми
Один з основних методів залучення до торгівлі людьми – вербування, яке може відбуватися через канали, які регулюються урядом через приватні агентства та агентів через неформальні мережі знайомих, родичів безпосередньо ро- ботодавцем.
Інформація щодо можливості працевлаштування закордоном та конкретні
пропозиції, як правило, надаються потерпілим через персональні контакти
(знайомими, знайомими знайомих, інколи родичами) або через засоби масової інформації (оголошення в газетах, по радіо, через Інтернет).
Різні форми торгівлі людьми в Україні
Торгівля людьми з метою сексуальної експлуатації
Від цього злочину найбільше страждають молоді жінки, неповнолітні дівчата,
а часом і діти. Саме вони становлять головну групу ризику. Ця форма експлуатації зачіпає найінтимнішу сторону життя і належить до найбільш цинічних злочинів, адже руйнує особисте життя людини, її майбутнє, сімейні стосунки,
знищує генофонд нації, а отже, підриває майбутнє всього суспільства. Злочинці
отримують надприбутки саме від використання жінок та дівчат на глобальному ринку сексуальних послуг 1 22.07.2014 18:50 Page 58

59 10
КЛАС
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПЛ (1 ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
Торгівля людьми з метою трудової експлуатації
Торгівля людиною з метою експлуатації її праці залишається актуальною проблемою для громадян України. Протягом останніх років проблему зафіксовано як на теренах самої України без перетину кордону, такі в країнах призначення,
серед яких Росія, Чехія, Польща, Італія, Португалія та інші. За допомогою звернулися потерпілі, які вивозилися, перепродувалися та експлуатувалися в таких сферах, як будівництво, каменоломні, лісоповали, прокладання залізничних колій, сільське господарство, нелегальний вилов риби, підпільні майстерні з пошиття одягу та переробка харчової продукції.
Водночас в Україні фіксувалися випадки торгівлі людьми з метою трудової експлуатації у вуличній торгівлі (м. Херсон, підпільних майстернях (м. Харків) з пошиття легкого літнього одягу (спортивні футболки, що швидко збувалися на місцевих базарах. Водному з цих випадків постраждалими виявилися жінки з селищ Киргизстану, які не володіли ані українською, ані російською мовою, атому були особливо незахищені від шахрайських дій та маніпуляцій.
Більше того, вони прибули в Україну разом зі своїми дітьми, яких місяцями утримували з матерями у закритих підвалах, позбавивши можливості пересування та спілкування з іншими людьми.
Торгівля людьми з метою використання у жебрацтві
Від цієї проблеми найбільше страждають діти, інваліди та люди старшого віку.
Широковідомою стала кримінальна справа за фактом експлуатації дітей-інва- лідів з Румунії на вулицях м. Риму в Італії. У засобах масової інформації в Румунії
злочинці розмістили інформацію про реабілітацію дітей-інвалідів у клініках
Італії на пільгових умовах. Злочинці зібрали дітей на візках і транспортували
їх до Риму. Діти-інваліди були змушені проживати в долині ріки Тибр у наметах,
а протягом дня їх виставляли в туристичних місцях Риму для жебракування. Самостійно діти не могли пересуватися, отже, опинилися в повній залежності від злочинців, які відмовляли їм навіть в елементарній медичній допомозі.
Вивезення дітей для використання в жебракуванні фіксувалося і в Україні. Так,
малолітні діти з Вінницької області, яких виховувала мати-одиначка, були передані нею за певну грошову винагороду в руки родини для жебракування на території Російської Федерації.
На вулицях Києва були встановлені факти експлуатації чоловіка-інваліда на візку, громадянина Росії, викраденого з будинку інвалідів цієї країни для вико-
10_level_2ed_Layout 1 22.07.2014 18:50 Page 59
СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПЛ (1 ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
ристання в жебракуванні. Іншу престарілу жінку злочинці вивезли з віддаленого села Молдови і примусили жебракувати протягом ти років спочатку в
Санкт-Петербурзі (РФ, а потім на ринках Києва.
Торгівля людьми з метою використання у виготовленні порнопродукції
Виготовлення на території України та направлення через канали Інтернету порнографічної продукції в країни, які мають на неї попит, приносить злочинним угрупованням неабиякий прибуток. Особливо це стосується дитячої порнографії, від чого страждають діти різного віку і різної статі. В Україні було викрито цілий ряд так званих фотостудій, які використовували дітей для своїх злочинних намірів.
Торгівля людьми з метою вилучення органів
З розвитком медичних наук зростає попит на трансплантацію органів людини.
Серед відомих випадків торгівлі людськими органами торгівля нирками найпоширеніша, оскільки на них існує високий попиті трансплантувати нирку простіше порівняно з іншими людськими органами. Серед основних стримую- чих факторів збільшення кількості таких злочинів фахівці називають складні
медичні процедури та потребу в лікарях високої кваліфікації. В Україні нещодавно силами правоохоронних органів було заарештовано жінку, яка через канали мережі Інтернет намагалася продати нирку свого чотирирічного сина.
Також силами правоохоронних органів України було затримано лікаря, який на території України нелегально підшукував донорів для трансплантації нирок 1 22.07.2014 18:50 Page 60

61 10
КЛАС
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПЛ (2 ЧАСТИНА)
Мета: ознайомити учнів з особливостями проявів торгівлі людьми в Україні- ЧАСТИНА 2 -Завдання визначити, які права порушуються в ситуації торгівлі людьми, яка відповідальність передбачена за порушення цих прав формувати навички безпечної поведінки.
Ключові слова закон, права людини, легальне та нелегальне працевлаштування закордоном, торгівля людьми, безпечна поведінка.
Матеріали та обладнання ватман, маркери, аркуші формату А, роздатковий матеріал.
ПЛАН
1. Вступне слово педагога (2 хв.).
2. Групове обговорення Права, що порушуються у ситуації торгівлі
людьми. Законодавство України проти торгівлі людьми та напрями боротьби з цим злочином (10 хв.).
3. Вправа Аналіз ситуацій (15 хв.).
4. Інформаційне повідомлення Працевлаштування закордоном хв.).
5. Мозковий штурм Абетка безпечної поведінки (5 хв.).
6. Підбиття підсумків (3 хв.).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал