Них педагогів І спеціалістів із соціальної роботи вбо «український фонд «благополуччя дітей» київ 2014 Видання друге 10 level 2ed Layout 1 22. 07. 2014 18: 50 Page 1Скачати 45.29 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/7
Дата конвертації22.12.2016
Розмір45.29 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
Особиста гідність. Безпека життя.
Громадянська позиція методичний посібник для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми клас
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
ВБО УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД «БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІТЕЙ»
КИЇВ – 2014
Видання друге
10_level_2ed_Layout 1 22.07.2014 18:50 Page 1

УДК 37.017.4
ББК 74.200.51
О-75
Автори-упорядники:
Бойчук НІ, Молочний ВВ, Руда О.В., Терницька С.В., Шеламкова А.М., Цюман Т.П.
Рецензенти:
Безпалько О.В. – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету
імені Бориса Грінченка
Ковальчук Л.Г. – кандидат педагогічних наук, віце-президент Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Стада – Україна.
Схвалено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України до
використання у загальноосвітніх навчальних закладах, протокол № 3
від 6 вересня 2011 р.
Редактор: Білоцерківець І.П.
Дизайн видання Головатий В.Г.
Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми : 10 клас ; наук. кер.
та ред. І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко. – К. : ФО-П Буря ОД, 2014. – 140 с. Методичний посібник підготовлено в рамках проекту Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад, що впроваджувався Представництвом
Міжнародної організації з міграції в Україні у партнерстві з Українським фондом «Благополуччя дітей та Західноукраїнським ресурсним центром за фінансової підтримки Швейцарської
Конфедерації.
Розраховано на вчителів, соціальних педагогів, психологів, інших фахівців соціальної сфери,
студентів вищих педагогічних навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації
інститутів післядипломної педагогічної освіти, а також на всіх, хто небайдужий до проблем дітей в Україні.
УДК 37.017.4
ББК 74.200.51
ISBN 978-966-699-660-5
© Український фонд «Благополуччя дітей Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні
Всі права захищено. Відповідальність за зміст публікації несе виключно Український фонд «Благополуччя дітей. Думки,
висловлені в публікації, не обов’язково співпадають з точкою зору Швейцарської Конфедерації 1 22.07.2014 18:50 Page 2
БЛОК СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ»
Тема Думки про щастя Тема Творець своєї долі (частина 1) Тема Творець своєї долі (частина 2) Тема Творець своєї долі (частина 3) БЛОК СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ»
Тема «Сім’я і довіра (частина Тема «Сім’я і довіра (частина 2) Тема Торгівля людьми як порушення прав людини»
(частина Тема Торгівля людьми як порушення прав людини»
(частина 2) БЛОК СТАВЛЕННЯ ДО ДІЯЛЬНОСТІ»
Тема Протидія негативним явищам у суспільстві (частина 1) Тема Протидія негативним явищам у суспільстві (частина Тема Безпечне та корисне дозвілля (частина 1) Тема Безпечне та корисне дозвілля (частина 2) БЛОК СТАВЛЕННЯ ДО НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ»
Тема Поїздка закордон за і проти Тема Міжнародне законодавство щодо протидії торгівлі
людьми, різних форм експлуатації Тема Міжнародне співтовариство у боротьбі проти торгівлі людьми
7 18 22 28 34 38 49 61 79 84 88 94 97 103 ЗМІСТ 1 22.07.2014 18:50 Page 3
Зміст матеріалу
Вимоги до рівня досягнень учнів
ТЕМА 1. Думки про щастя.
Що таке щастя. Моє відчуття
щастя. Що мені потрібно для щастя.
ТЕМА 2. Творець своєї долі.
Що таке життєва ціль. Для чого
людині потрібно мати життєві цілі.
Як визначати життєві цілі. Шляхи
досягнення цілі. Я – творець власної
долі. Моя життєва перспектива.
Учень:
розуміє:
‐ зміст поняття щастя та чинники, які
допомагають людині бути щасливою;
‐ сутність поняття ціль та роль цілей в
життєдіяльності людини
‐ важливість цілепокладання в життєвому
самовизначенні.
уміє:
‐ визначати власні життєві плани, ресурси,
що необхідні для досягнення цілей, а також
перешкоди, які можуть завадити реалізації
мети;
‐ планувати свої дії для досягнення мети.
БЛОК 1. СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ
ЗМІСТ ТЕМАТИЧНИХ ВИХОВНИХ ГОДИН ТА ВИМОГИ ДО ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
ЗМІСТ ТЕМАТИЧНИХ ВИХОВНИХ ГОДИН ТА ВИМОГИ ДО ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
4
ЗМІСТ ТЕМАТИЧНИХ ВИХОВНИХ ГОДИН
БЛОК 2. СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ
ТЕМА 3. Сім’я і довіра.
Сім’я як цінність. Що таке подружнє
життя. Якою я уявляю свою
майбутню сім’ю. Що означає бути
готовим до сімейного життя.
Учень:
знає:
‐ які ризики існують при укладанні шлюбу за
кордоном;
‐ що таке сімейно‐шлюбні стосунки, кохання
як найбільша цінність сім’ї;
‐ що таке цінності сім’ї.
10_level_2ed_Layout 1 22.07.2014 18:50 Page 4

ТЕМА 4. Торгівля людьми як
порушення прав людини.
Причини поширення торгівлі людьми.
Шляхи потрапляння в тенета
торгівлі людьми. Методи вербування
та різновиди торгівлі людьми. Які
права порушуються у ситуації
торгівлі людьми. Сучасні тенденції і
причини торгівлі людьми в Україні.
розуміє:
‐ суть поняття сімейне щастя»;
відповідальність за вибір майбутнього
чоловіка/дружини;
‐ основні ролі членів сім’ї, їхні обов’язки;
важливість готовності до шлюбу та
критерії такої готовності
‐ особливості прояву торгівлі людьми в Україні,
сучасні тенденції, причини цього явища,
шляхи потрапляння в небезпечну ситуацію.
уміє:
‐ формувати образ майбутнього супутника
життя;
‐ визначати, які права порушуються в
ситуації торгівлі людьми
‐ безпечно поводитися.
БЛОК 3. СТАВЛЕННЯ ДО ДІЯЛЬНОСТІ
ТЕМА 5. Протидія негативним
явищам у суспільстві.
Сутність негативних явищ.
Критичне ставлення до негативних
явищ. Самостійний свідомий вибір.
ТЕМА 6. Безпечне та корисне
дозвілля.
Що таке вільний час. Безпека під час
дозвілля. Корисна діяльність у сфері
дозвілля: види та функції. Моя участь
в організації дозвілля.
Учень:
знає:
‐ види діяльності у сфері дозвілля з точки зору
сильних сторін та можливих ризиків для
людини.
розуміє:
‐ особливості сучасних негативних явищі їх
вплив на стан здоров’я, а також майбутнє
людини загалом
‐ що таке вільний час (дозвілля) та його
функції;
‐ причини, з яких надаються переваги тим чи
іншим видам дозвіллєвої діяльності
‐ можливі ризики для людини певних видів
дозвіллєвої діяльності (шкода здоров’ю,
ситуації насильства, експлуатації, торгівлі
людьми тощо)
ЗМІСТ ТЕМАТИЧНИХ ВИХОВНИХ ГОДИН ТА ВИМОГИ ДО ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
10
КЛАС
5 10_level_2ed_Layout 1 22.07.2014 18:50 Page 5

уміє:
‐ визначати власну життєву позицію щодо
негативних явищ
‐ критично ставитися до таких негативних
явищ, як вивезення людей закордон, азартні
ігри тощо.
БЛОК 4. СТАВЛЕННЯ ДО НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ
ТЕМА 7. Поїздка закордон за і
проти.
Сильні і слабкі сторони
працевлаштування, навчання, шлюбу,
перебування закордоном. Легальне
та нелегальне перебування в іншій
країні. Що необхідно людині для
успішного працевлаштування за
кордоном.
ТЕМА 8. Міжнародне законодавство
щодо протидії торгівлі людьми,
різних форм експлуатації.
Міжнародні і національні документи
щодо протидії торгівлі людьми.
ТЕМА 9. Міжнародне
співтовариство у боротьбі проти
торгівлі людьми.
Що таке міжнародне
співтовариство. Засади
міжнародного співіснування.
Можливості людини як члена
міжнародної спільноти.
Учень:
знає:
‐ основні міжнародні документи щодо
протидії торгівлі людьми, міжнародне
законодавство стосовно протидії торгівлі
людьми, основні національні закони, які
захищають громадянина України від торгівлі
людьми, основи міжнародного
співтовариства та його діяльність щодо
протидії торгівлі дітьми
‐ що необхідно людині для успішного
працевлаштування закордоном які типові труднощі можуть спіткати
людину за межами своєї країни
‐ основні інститути міжнародного
співтовариства, які працюють у напрямі
протидії торгівлі людьми.
розуміє:
‐ поняття міжнародне співтовариство»;
‐ проблему торгівлі людьми
‐ вимоги щодо організації поїздки закордон з
метою працевлаштування, навчання,
шлюбу;
‐ що таке легальне та нелегальне
перебування в іншій країні.
уміє:
‐ толерантно ставитися до тих, хто
збирається закордоні до потерпілих від
торгівлі людьми.
ЗМІСТ ТЕМАТИЧНИХ ВИХОВНИХ ГОДИН ТА ВИМОГИ ДО ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
6
ЗМІСТ ТЕМАТИЧНИХ ВИХОВНИХ ГОДИН 1 22.07.2014 18:50 Page 6

ТЕМА:
ДУМКИ ПРО ЩАСТЯ
Мета: сформувати розуміння сутності поняття «щастя».
Завдання:
v розкрити зміст поняття щастя з’ясувати чинники, які допомагають людині бути щасливою.
Ключові слова щастя, чинники щастя, цінності, потреби.
Матеріали та обладнання фліп-чарт, великі аркуші паперу, фломастери,
маркери, аркуші формату А, роздатковий матеріал.
ПЛАН
1. Вступне слово педагога (3 хв.).
2. Вправа Щастя – це хв.).
3. Керована дискусія Думки про щастя (10 хв.).
4. Вправа Ліцензія на щастя (15 хв.).
5. Підбиття підсумків (2 хв.).
ДУМКИ ПРО ЩАСТЯ
10
КЛАС
7 10_level_2ed_Layout 1 22.07.2014 18:50 Page 7
СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ДУМКИ ПРО ЩАСТЯ ХІД ЗАНЯТТЯ
ХІД ЗАНЯТТЯ
Вступне слово педагога (3 хв.)
Педагог говорить Напевне, немає людини, яка б не хотіла бути щасливою. А
в чому ж полягає щастя, і що необхідно для того, щоб відчути себе щасливим?
Дехто вважає, що щастя взагалі не існує, або ж воно мінливе і недосяжне, мов міраж, який зникає при наближенні до нього. Інші говорять, що людина вбачає
своє щастя тільки втому, чого в неї немає, а до того, що в неї є, вона швидко звикає, і воно здатне принести їй щастя лишена короткий час. Треті, виходячи з того, що людина може бути або тільки щасливою, або тільки нещасливою,
стверджують, що щастя полягає лише у відсутності нещастя або страждань. На сьогоднішньому занятті ми спробуємо поміркувати над цими запитаннями».
Вправа Щастя – це хв.)
Педагог пропонує учням пригадати миті свого життя, коли їм було радісно, їх переповнювали найприємніші почуття. Інакше кажучи, вони відчували себе щасливими. Далі він об’єднує їх у чотири групи, кожна з яких протягом 5 хв.
має виконати завдання група визначити ознаки, зовнішні прояви щастя (як виглядає, почуває себе щаслива людина група визначити зовнішні чинники щастя (які речі, дії тощо допомагають людині відчути себе щасливою група визначити внутрішні чинники щастя (якою має бути людина, якими якостями вона має володіти, щоб відчувати себе щасливою група пригадати забобони, які на думку людей, можуть зробити їх щасливими (знайти підкову, квітку бузку з п’ятьма пелюстками тощо).
Після відведеного часу кожна група презентує результати роботи та проводиться загальне обговорення.
Запитання для обговорення:
v
Чому людина прагне бути щасливою?
v
Чи справді дотримання забобон допомагає людині бути щасливою Чому люди вигадують забобони для того, щоб бути щасливими
10_level_2ed_Layout 1 22.07.2014 18:50 Page 8

9 10
КЛАС
ДУМКИ ПРО ЩАСТЯ ХІД ЗАНЯТТЯ
v
Що потрібно людині, щоб відчувати себе щасливою?
До уваги педагога
Наприкінці вправи педагог повинен підвести учнів до визначення поняття
«щастя» і обов’язково запропонувати визначення, подане у словнику. Доречно також ознайомити їх із результатами дослідження, проведеного вченими із університету Міссурі (США) див. Інформаційні матеріали для педагога)
Щастя – це стан найвищого внутрішнього вдоволення людини умовами свого буття, повнотою і осмисленістю життя, реалізацією свого людського призначення. Інакше кажучи, щастя – це міра задоволення індивіда від реалізації
життєвих цілей, оцінки досягнутого порівняно з високим ідеалом. Керована дискусія Думки про щастя (10 хв.)
Педагог зачитує учням твердження (неоднозначне) і пропонує зайняти сторону в аудиторії, яка б відображала особисту позицію щодо висловленої тези.
Після того, як учасники зайняли свою позицію (можлива і нейтральна, вони повинні аргументувати її. Після прослуханих думок учні можуть змінити своє
місце розташування. Якщо всі діти зайняли якусь одну позицію, то свої аргументи щодо іншої має висловити педагог.
Запитання для обговорення:
v
Які висновки ви зробили після нашої дискусії?
v
Які вислови відомих людей можуть підтвердити ваші думки?
До уваги педагога Педагог підводить учнів до висновку, що не завжди матеріальні блага роблять
Зліва
Справа
Щастя – це випадок
Щастя – це заслуга людини
Щасливим потрібно народитися
Щасливим можна стати
Щасливою людину робить сім’я
Щасливою людину робить улюблена робота 1 22.07.2014 18:50 Page 9
СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ДУМКИ ПРО ЩАСТЯ ХІД ЗАНЯТТЯ
людину щасливою. По-справжньому щасливою може бути людина, поведінка
і життєдіяльність якої орієнтовані на загальнолюдські цінності. Також неодмінною умовою щастя є і самореалізація особистості.
Якщо учні не назвуть афоризмів відомих людей, педагог може зачитати декілька цитат про щастя, а учні їх прокоментують- Людина – коваль свого щастя (Народна мудрість).
- Найбільше щастя вжитті це впевненість утому, що вас люблять, люблять заради вас самих (В. Гюго).
- Не можна вважати щасливим того, хто залежить від щасливої випадковості.
Бо головне, щоб щастя прийшло як заслуга (Сенека).
- Щастя – це задоволення без каяття (Л. Толстой).
Вправа Ліцензія на щастя (15 хв.)
Педагог пригадує разом з учнями, що таке ліцензія і коли вона видається. Далі
педагог звертається до учнів із такою пропозицією Я хотів би, щоб кожен з вас самвидав собі ліцензію на щастя. Тому напишіть, що ви маєте робити, щоб почувати себе щасливим, що випри цьому можете відчувати, про що думати,
як поводитися. Ви можете глибше замислитися над тим, якими маєте бути. Візьміть аркуш паперу і як заголовок напишіть Ліцензія на щастя для, та поставте своє ім’я, сьогоднішню дату та починайте фантазувати. Ви можете сформулювати все цілком серйозно, а можете – з гумором»
(див. Інформаційні
матеріали для педагога).
Після завершення роботи бажаючі зачитують свої ліцензії.
Запитання для обговорення:
v
Чим для вас є ця ліцензія?
v
Які були труднощі у процесі її створення?
До уваги педагога
Педагог пропонує учням визначення поняття ліцензія, якщо діти не знатимуть його трактування.
Ліцензія у загальному значенні – це документ, що демонструє певний дозвіл.
Він також наголошує на тому, що ліцензія є своєрідним планом дій, тому варто 1 22.07.2014 18:50 Page 10

11 10
КЛАС
ДУМКИ ПРО ЩАСТЯ ХІД ЗАНЯТТЯ
при обговоренні зосередити свою увагу на ключових моментах тексту.
Зразок ліцензії на щастя подано в Інформаційних матеріалах для педагога.
Підбиття підсумків (2 хв.)
Педагог зауважує, що кожен по-своєму розуміє, що таке щастя. І на сьогоднішньому занятті учні змогли у цьому переконатися. Якщо його трактувати як звичайне задоволення своїх потребі бажань, то тоді щастя може полягати в чому завгодно. Для спраглої людини – ковток води, для голодної – кусень хліба,
для змерзлої – місце біля вогнища, для товариської – можливість спілкуватися,
для хворої – вилікуватися, одужати. Таке щастя доступне кожному. І чим сильніше ми чогось прагнемо, тим більше задоволення воно нам може дати. Найголовніше дозволити собі бути щасливим (педагог роздає дітям Роздатковий матеріал для самостійного ознайомлення).
Література
1. Абузар ИТ. Что такое человеческое счастье? / ИТ. Абузар // ИРАН-НАМЕ
: научный востоковедческий журнал. – 2009. – №1(9). – С. 120–128.
2. Культура життєвого самовизначення. Ч. ІІ. Старша школа : метод. посіб.
/ наукове керівництво та редакція І. Д. Звєрєвої. – К, 2003. – С. 852–867.
3. Селигман Мартин Э. П. Новая позитивная психология: Научный взгляд на счастье и смысл жизни / Э. П. Мартин Селигман ; перс англ. – М. :
София, 2006. – 368 с. Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе : психологические игры и упражнения / К. Фопель ; перснем М. : Генезис, 2002. – 336 с. Хамитов Н. Этика и эстетика : словарь ключевых терминов / Н. Хамитов,
С. Крилова, С. Минеева. – К. : КНТ, 2009. – С. 191–192.
10_level_2ed_Layout 1 22.07.2014 18:50 Page 11
СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ДУМКИ ПРО ЩАСТЯ ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПЕДАГОГА
Р
ОЗДУМИ ПРО ЩАСТЯ
Практика дає багатий спектр уявлень про щастя для одних людей – це цікава робота, якій віддають усе життя, для інших – спілкування з коханою людиною,
сім’я. Для багатьох щастя невіддільне від кар’єри, слави, матеріального достатку.
Справді, нарівні особистого світовідчуття в поняття щастя вкладається передусім предметний сенс, пов’язаний з конкретною метою життєдіяльності.
При цьому часто засоби досягнення щастя приймаються за саме щастя. Оскільки засобів цих безлічі вибір їх диктується конкретною ситуацією (для хворої людини – це здоров’я, для стомленої життєвими негараздами людини похилого віку – це спокій, для молодої людини – рух, калейдоскоп подій, то звести їх у єдине поняття щастя неможливо. Ототожнення щастя та засобу його отримання породжує (за втрати цього засобу) висновок про недосяжність щастя, його ефемерність.
Іноді щастя розуміють як удачу, тобто випадкове, часто незаслужене одержання благ (виграшу лотерею, отримання спадку, знайдення скарбу. Та якщо в справжньому почутті щастя людина переживає вдоволення своїм життям, то в такому випадку радість приносять предмети зовнішнього світу, які змінюють
її життя на краще. Тому мав рацію римський філософ Сенека, стверджуючи, що
«не можна вважати щасливим того, хто залежить від щасливої випадковості. Бо головне, щоб щастя прийшло як заслуга. Загальнолюдський життєвий досвід виокремлює й складові щастя, тобто чинники, які визначають стан моральної вдоволеності. Загальноприйнятим вважається умовний поділ чинників щастя на зовнішні та внутрішні. Зазвичай саме зовнішні чинники передусім фіксуються масовою свідомістю. До них належать рівень матеріального добробуту, становище людини в суспільстві (колективі)
та сім’ї, характер трудової діяльності, коло улюблених занять тощо. До числа внутрішніх чинників відносять розум, волю, світогляд, ідеали, розуміння смислу життя, призначення людини, темперамент, характер, моральні якості особистості. Ці чинники формують морально-психологічний і духовний світ людини.
Моральний досвід свідчить, що наявність зовнішніх чинників самих по собі не гарантує щастя, оскільки вони мають ще дістати вираження в координатах внутрішнього світу особистості. Правильне ж усвідомлення складових щастя є однією з передумов досягнення моральної вдоволеності життям, своїм місцем у світі. Уточнюючи вічне питання про шляхи досягнення щастя, І. Кант заува-
10_level_2ed_Layout 1 22.07.2014 18:50 Page 12

13 10
КЛАС
ДУМКИ ПРО ЩАСТЯ ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
жував, що мораль, власне кажучи, є вченням не проте, як ми повинні зробити себе щасливими, а проте, як ми повинні стати гідними щастя. Тобто, акцент робиться не на засобах досягнення щастя, а на визначенні й формуванні тих моральних якостей внутрішнього світу людини, тих моральних механізмів,
котрі роблять індивіда моральним суб’єктом. Гідною щастя людина стає, тільки прагнучи його досягнення, ведучи активний пошук форм життєдіяльності, що забезпечують моральну вдоволеність. Щастя завойовується й виробляється, а не дістається в готовому вигляді з рук благодійника (О. І. Писарев).
Що таке щастя Це вічне запитання, які раніше, хвилює людство. Не секрет,
що багатство, розкіш, популярність і вплив недуже й тішать тих, хто їх от-
римав-досягнув.
Учені з університету Міссурі ще раз спробували знайти ключі до щастя дослідним шляхом. Двом групам добровольців з Америки й Південної Кореї було запропоновано описати ситуації, в яких вони відчували максимальне задоволення від життя, тиждень, місяць і рік тому.
З’ясувалося, найбільше значення для всіх без винятку учасників експерименту має задоволене відчуття власної гідності та пов’язані з ним відчуття впевненості, самостійності, компетентності.
«Найщасливішою буде людина, котра досягла певних успіхів яку фаховій діяльності, такі у взаєминах з рідними. При цьому, по суті, неважливо, як склалася її кар’єра, якщо людина сама вибрала рід занять і досить компетентна, аби
іноді великодушно допомагати порадою менш досвідченим колегам і знайомим вважає автор дослідження доктор Кеннон Шелдон.
«В окремих випадках учасники експерименту повідомляли, що для щастя їм найважливіше відчувати, що вони – частина соціуму. Але, по суті, ця потреба також спрямована на задоволення відчуття власної гідності. Людина задоволена, якщо близькі їй люди схвалюють її дії, і навіть коли вона здобуває світову популярність, ця вимога залишається чинною. Думка глядачів (читачів тощо),
критиків і преси стосується образу, а не сутності людини, й не зачіпає її глибинних психологічних потреб. Пригадайте, коли ви відчували, що життя не склалося Напевно, це пов’язано з думкою щось не виходить. Нормальній людині, котра несхильна до манії
величі, властиво сумніватися у власних можливостях. Це природно. Алелю- дині, у якої щось не виходить постійно – чи у фаховій діяльності, чи в особистому житті, – важко підтримувати душевну рівновагу.
10_level_2ed_Layout 1 22.07.2014 18:50 Page 13
СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ДУМКИ ПРО ЩАСТЯ ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
Величезну кількість стресів, які руйнують здоров’я сучасної людини, провокує
навіть не так напружений ритм життя, як ставлення до того, що відбувається, й мета, якої ми прагнемо. Якщо життя перестало тішити – замисліться, чи дуже важливе для вас те, що виробите Чи задовольняє це заняття саме вас, чи просто так склалися обставини Можливо, настав час по-новому розставити психологічні пріоритети. На думку вчених, щаслива людина може сказати про себе так У мене цікава робота, і я досягла уній певних вершин. Я незалежна, але при цьому не самотня. У мене є друзі, я підтримую стосунки з рідними і маю заслужену повагу колег. Моє життя неідеальне, й іноді буває нелегко, але, загалом, я задоволена».
Ліцензія на щастя
для Щербанюк Наталії, 23.04.2009 року
Як і кожна людина, я хочу бути щасливою. І не тільки хочу, алей можу і буду щасливою Адже я живу в оточенні люблячих мене батьків, старшої сестрички,
які завжди зрозуміють, підтримають, порадять, нададуть допомогу. Поруч з ними я можу відчути себе у цілковитій безпеці. Тому так приємно, коли поруч
є люди, які завжди готові підставити своє плече.
Я буду щаслива, оскільки я маю можливість проводити вільний час зі своїми друзями, спілкуватися з ними, іноді дискутувати, дізнаватися щось нове. Зі
справжніми друзями я готова справитися з будь-якими труднощами. Разом із ними я вчуся бути і активною, і стриманою, говіркою і мовчазною, емоційною
і розсудливою. Заняття улюбленою справою – вчити дітей пізнавати себе і світ – ще один чинник мого щастя. Адже так приємно, коли ти можеш допомогти маленькій людині крокувати світом невідомого.
Бути щасливою мені допоможе і можливість подорожувати чудовими місцями нашої країни, милуватися її краєвидами. Скільки прекрасного і нового можна побачити. Душа переповнюється позитивними емоціями, радістю, що навколо така краса.
Я переконана, що зможу бути щасливою, якщо стану впевненішою у прийнятті
рішень, навчуся захищати свої інтереси, відстоювати власні позиції. Я твердо заявляю, що буду ЩАСЛИВОЮ і такими ж зможуть стати люди, які
мене оточують 1 22.07.2014 18:50 Page 14

15 10
КЛАС
ДУМКИ ПРО ЩАСТЯ
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
Щ
АСТЯ ЗАВЖДИ ПОРУЧ
Марина Тотьмяніна
Старий мудрий кіт лежав на травичці та грівся на сонечку. Біля нього промайнуло маленьке спритне кошеня, далі жваво підстрибнуло й знову почало бігати колами.
- Що ти робиш – ліниво поцікавився кіт- Я намагаюся зловити свого хвоста – захекавшись, відповіло кошеня- Але навіщо – засміявся кіт- Мені сказали, що хвіст – моє щастя. Якщо я зловлю його, то зловлю і своє
щастя. Ось я і бігаю вже третій день за своїм хвостом. Але він весь час тікає від мене- Так, – посміхнувся старий мудрий кіт, – колись я також, які ти, бігав за своїм щастям, але воно весь час вислизало від мене. Я й залишив цю справу. І через деякий час зрозумів, що немає сенсу ганятися за щастям,
адже воно завжди слідує за мною поп ятах. Де б я не був, моє щастя завжди зі мною. Потрібно лише пам’ятати про це.
С
ЕКРЕТ
Щ
АСТЯ
Паоло Коельо
Один торговець відправив свого сина довідатися про Секрет Щастя в наймудрішого з усіх людей. Юнак сорок днів ішов через пустелю й нарешті підійшов до прекрасного замку, що стояв на вершині гори. Там і жив мудрець, якого він шукав. Однак замість очікуваної зустрічі з мудрою людиною, наш герой потрапив в залу, де все вирувало торговці входили й виходили, у куті розмовляли люди, невеликий оркестр грав солодкі мелодії й стояв стіл, заставлений вишуканими стравами цієї місцевості. Мудрець розмовляв з різними людьми, і
юнаку довелося більше двох годин чекати своєї черги.
Мудрець уважно вислухав пояснення юнака про мету його візиту і сказав у відповідь, що в нього немає часу, щоб розкрити Секрет Щастя. Натомість він запропонував йому прогулятися палацом й прийти знову через дві години 1 22.07.2014 18:50 Page 15
СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ДУМКИ ПРО ЩАСТЯ
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ- Однак я хочу попросити про одну послугу, – додав мудрець, простягаючи юнаку маленьку ложечку, в яку він капнув дві краплі олії.
- Увесь час прогулянки тримай цю ложечку в руці так, щоб олія не вилилася.
Юнак почав підніматися й спускатися сходами палацу, не відводячи очей з ложки. Через дві години він повернувся до мудреця- Ну як, – запитав той, – ти бачив перські килими у моїй їдальні Ти бачив парк, який мій садівник створював протягом десяти років Ти помітив прекрасні пергаменти в моїй бібліотеці?
Юнак зніяковіло зізнався, що він нічого не бачив. Його єдиною турботою було не пролити олію, яку довірив йому мудрець- Ну що ж, повертайся й ознайомся з чудесами мого Всесвіту, – сказав йому мудрець. - Не можна довіряти людині, якщо ти незнайомий з будинком, у якому вона живе.
Заспокоївшись, юнак взяв ложечку й знову пішов на прогулянку палацом.
Цього разу він звертав увагу на всі твори мистецтва, розвішані на стінах і стелях палацу. Хлопець побачив сади, оточені горами, найніжніші квіти. Повернувшись до мудреця, він докладно описав усе, що бачив- А де ті дві краплі олії, які я тобі довірив – запитав Мудрець.
І юнак, глянувши на ложечку, побачив, що вся олія вилилася- Ось це і є та єдина порада, що я можу тобі дати Секрет Щастя втому, щоб дивитися на всі чудеса світу, при цьому ніколи не забуваючи про дві краплі
олії у твоїй ложці 1 22.07.2014 18:50 Page 16

17 10
КЛАС
ДУМКИ ПРО ЩАСТЯ СЛОВО ДО БАТЬКІВ
СЛОВО ДО БАТЬКІВ
Шановні батьки!
На сьогоднішньому занятті ми разом із вашою дитиною намагалися дати відповідь на запитання Що таке щастя Звичайно, усі хочуть бути щасливими,
проте уявляють щастя по-різному. Для ваших дітей щастя, насамперед, – це ваша любов, увага, турбота про них. Подумайте, як часто виговорите своїм дітям, що любите їх, скільки часу випроводите разом із ними, розмовляєте про
їхні справи, цікавитеся їхнім життям. В. Гюго колись говорив Найбільше щастя вжитті це впевненість утому, що вас люблять, люблять заради вас самих. Тому любіть ваших дітей, пишайтеся ними, звертайте увагу на їхні
сильні сторони, допомагайте долати труднощі. Будьте завжди з ними поруч Вдома разом з дитиною уважно прочитайте казку Щастя завжди поруч Марини
Тотьмяніної і притчу Паоло Коельо Секрет Щастя та поміркуйте над ними 1 22.07.2014 18:50 Page 17
СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ТВОРЕЦЬ СВОЄЇ ДОЛІ (1 ЧАСТИНА)
Мета: обґрунтувати важливість цілепокладання у життєвому самовизначенні- ЧАСТИНА 1 -Завдання розкрити сутність поняття ціль, допомогти учням усвідомити роль цілей в життєдіяльності людини формувати вміння визначати власні життєві плани.
Ключові слова ціль, короткотривалі та довготривалі цілі.
Матеріали та обладнання фліп-чарт, великі аркуші паперу, фломастери,
маркери, аркуші формату А4.
ПЛАН
1. Вступне слово педагога (2 хв.).
2. Вправа Фізична метафора (3 хв.).
3. Мозковий штурм Ціль – це хв.).
4. Вправа Плани на майбутнє (30 хв.).
5. Підбиття підсумків (2 хв.).


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал