Невмирущі джерелаСкачати 137.29 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір137.29 Kb.Невмирущі джерела

Шляхи реалізації соціокультурної змістової лінії

на матеріалі складних безсполучникових речень
Формування комунікативно – мовленнєвих умінь учнів – одне із багатьох важливих завдань, що ставиться перед вчителем – словесником. Цим умінням слід приділяти увагу не тільки на уроках розвитку зв’язного мовлення, а й на аспектних уроках вивчення лінгвістичного матеріалу. Цей процес може бути успішним лише за умови систематичної й цілеспрямованої роботи, що передбачає активну мовну діяльність учнів на основі різних видів завдань, серед яких і комунікативні вправи.

На необхідності комунікативної діяльності учнів у процесі говоріння і письма наголошує Володимир Мельничайко. Вправи з розвитку зв’язного мовлення пропонує поділити на дві групи:

а)вправи на спостереження й аналіз готових зразків (спостереження й аналіз мовних одиниць у зв’язному тексті, стилістичне експериментування, конструювання різних мовних одиниць за моделями та схемами);

б)вправи, що потребують творчого підходу до мовного матеріалу (конструювання зв’язних текстів, редагування чужих та власних висловлювань)

З метою розвитку мовлення учнів, вироблення умінь використовувати різні засоби мови у процесі вживання синтаксичних конструкцій слід широко використовувати різні види конструктивних вправ на уроках, зокрема у 9 класі під час вивчення складних речень.

Наведу приклади конструктивних завдань, які можна використати під час вивчення складного безсполучникового речення у 9 класі. Основу завдань становить спостереження й аналіз зразків, самостійне моделювання (дослідження синтаксичних конструкцій через побудову і вивчення їх моделей), реконструювання (перебудова синтаксичних конструкцій, заміна мовних одиниць синонімічними) та конструювання синтаксичних одиниць. (побудова синтаксичних конструкцій та окремих зв’язних текстів).

Вправи об’єднані мовною темою«Людина і природа».

Епіграф:


Дивосвіт, дивосвіт…

Хто придумав оцей світ?

Землю красну отаку

У зеленому вінку?

Всі ці квіти, і ліси,

І пташині голоси?

Ліс, і річка, і поля –

Це ж усе моя земля!

Л. Забашта

І. Дослідження синтаксичних конструкцій

1.Визначити смислові відношення, властиві безсполучниковим складним реченням.

Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе. (Народна творчість).

Тихо в полі, гай темніє, наступає літній вечір (Леся Українка).

Навкруги тиша; скрізь ясно; з поля вітерець віє; з гаїв холодок дише (Марко Вовчок).

Знаю, знаю: від рідного краю в світі кращого краю нема

(П. Дорошко).

Весело землі: цвіте вона, красується цвітами, садами темними, лугами (З творів Т. Шевченка).

Ще чарівнішою стала українська земля тепер: міріади зірок у небі зливаються з морем вогнів на землі (М. Рудь).

Повіяв вітер по долині – пішла дібровою луна (Т. Шевченко).

Вітер війнув – листя з клена жовте, жовтаво – золоте полетіло

(П. Тичина).

Квітень виправдовував свою назву: весело гомоніли струмки, сніг розтанув, у полях зазеленіла озимина (Ю. Збанацький).


2.Пригадати прислів’я, доповнити їх. Простежити, як впливає інтонація речень на розділові знаки.

Гарний соловей голосом… - (нива колосом)

Пшениця колоситься… - (життя веселиться)

Бур’яни цвітуть… - (кукурудза в’яне)

Бур’яни знищити… - (урожай підвищити)
3.Проаналізувати будову поданих речень i зробити висновок щодо структури безсполучникового складного речення.

Жайворонки дзвенять у синьому нe6i, пшениця колосом шумить на полях від Полісся до Приазов’я (А.Малишко).Тихо шелестить листя верболозу; сичала під ногами гостролеза осока; щуча хлюпнуло, закрутивши смерчем воду; жабисько зелене витріщило очі; джмелі та бджоли дзвеніли біля квітів...(Ю.Збанацький).

4. Виписати з тексту безсполучникові складні речення. Визначити в них смислові відношення, накреслити схеми. Пояснити вживання розділових знаків.

Жайворонкові пісні

Восени жайворонки зі своїми чудотворними піснями відлітають до вирію. Сиротіють без них степи й небеса, сиротіють людські душі.

Зима, білі сніги, метуть хурделиці, січе пороша, від морозу лунко тріскається лід на річці. Де забарилась весна, чому не квапиться в рідні краї?

Та ось повернулась із вирію весна, а з нею повернулись додому й жайворонки. Прилетіли не самі, а разом із своїми піснями. Бо пісні жайворонкові на чужині скучали за нашими степами, за привіллям. Ось вони злетіли в піднебесся і зазвучали - одна, друга, третя! Безліч пісень зазвучало над рідною землею, їхні звуки, напоєні сонцем, пронизані радістю, посіялись додолу...

Ось тут жайворонки посіяли рясну пшеницю, тут із їхніх пісень проросло жито... Запахло чебрецем, засивіло полином. Сіються над землею жайворонкові пісні, віщуючи врожай і достаток.

Така, здається, непримітна сіра пташка, а здатна оновити світ своїми піснями!

Співай, щасливий жайворонку, над степами у піднебессі

(Є. Гуцало).

5. Прочитати безсполучникові складні речення з правильною інтонацією переліку.

Підводить сонце голову жовтаву, потоки світла ллються і дрижать (з творів С. Жуковського).

Осипалося листя, пішли дощі, холоди (з творів А. Головка).

Промінь стрибнув на поляну просто до звинених квіток, пташки заспівали, комашня заметушилася, ліс загомонів, природа знову віджила (з творів М. Коцюбинського). Ожиною терпкою пахне ліс, на пагорбі замріялась ялиця (Д. Луценко).6.Прочитати уривки з поезій. Вказати речення прості й складні.

З-поміж складних визначити речення сполучникові й безсполучникові. Пояснити, як з'єднано частини безсполучникових складних речень. Звернути увагу на розділові знаки між частинами.

Від дощу, від грому оживе руїна, Зацвіте квітками вільна Україна. Творчий Дух народу із могили встане, І здивують всесвіт лицарі-титани. Вільну Україну не скують кайдани: В обороні волі наше військо встане. Заревуть гармати, закричать шаблі... Не дамо в наругу рідної землі.Минули навіки дні чорних негод—Живе Україна! І вільний народ, Як з попелу фенікс, ожив і злетів І зорями зміряв простори степів.

Олександр Олесь. З поезій 1917 р.

7. Робота в групах над текстом – описом: дослідити смислову і стилістичну роль речень.

Сонце піднялося; туман розходивсяпо лісу, осідав на траву золотою росою. Повітря прозоріло, поміж золотим морем сонячного світу темними плямами лежали тіні по землі; роса на тих місцях, наче срібло, біліла.Садок тонув у чистому ранковому повітрі; зверху лилася на нього золота сонячна хвиля, знизу знімалася сиза тінь. Там, між гущавиною молодого гілля, у зеленій листві, навперейми одна другій щебетали пташки. Горлиці в кущах жалібно туркотали; зозулі, перелітаючи з деревини на деревину, мов найнялись кувати; іволги завели таку белькотняву, наче лаялися і з серця не поспішали слів вимовити; одні бджоли сумно гули, перескакуючи з квіточки на квіточку (За Панасом Мирним).

Озеро в лісі, в озері — ліс,

я тиху баладу звідти приніс.

Баладу про лебедя та лебідку,

їх розлучили мисливці влітку.

Скільки було в тому злочині злого?!

Вчахла вода і кривавилась довго,

А нині вже осінь ходить лісами,

птаство сумує всіма голосами.

Куди ж тобі, лебедю, нині летіти?

Куди ж тобі тугу свою подіти?

Нема берегів їй, немає дна.

Від того болю балада сумна.

Озеро в лісі, в озері — ліс,

мов лапки лебідки, плаває лист.(М. Сингаївський.)

8. Проблемна ситуація

Прочитати й переписати речення. Чи можна поставити інші розділові знаки? Як при цьому зміняться смислові відношення?

Землі кланяйся низько: до хліба будеш близько (народна творчість).

Скоро – скоро вдягнеться ліс у листя, зацвіте на узліссях черемха, защебечуть над струмками дзвінкоголосі соловейки (І. Соколов – Микитов). На схід сонця квітнуть рожі: будуть дні погожі

(П. Тичина). Дивлюсь у воду – місяць у воді сміється (О. Довженко).


ІІ. Моделювання синтаксичних конструкцій

1. Складіть і запишіть безсполучникові складні речення, використовуючи наведені слова як підмети окремих частин. Укажіть на смислові зв’язки між частинами безсполучниковим реченням. Складіть схеми цих речень.

1. Сонце, ліс. 2. Природа, людина. 3. Ранок, птахи. 4. Село, луки. 5. Весна, літо. 6. Жайворонок, береза.2. Стилістичний експеримент.

Додайте до наведених безсполучникових речень ще одну – дві частини, посилюючи експресію мовлення.

Була рання осінь, поміж грядками на обніжках снувалося павутиння… Дивлюсь на рідні простори, вони стають мені ще ближчими…Сиплеться, осипається листя, плаче і посміхається крізь сльози осінь… Цвіли червоні троянди, буяло різнотрав’я… Народжується зимовий день, морозець дужчає.3. Усне мовлення

Прочитайте текст. Перетворіть, де можливо, сполучникові речення на безсполучникові. Чи змінилося що від цього? Перекажіть текст.

Любов до природи, бережливе ставлення до неї тісно пов'язується з поняттям «батьківщина». Шанувати природу неможливо без глибоких знань про навколишній світ. Калина під вікном рідної оселі, тополя на околиці села, лелече гніздо на клуні, жебонлива криничка при перехресті доріг, боброва хатка в тихоплинній заплаві, терпкий запах лісової конвалії — усе це овиди нашого дитинства, наш духовний світ, з яким ми вирушали чи маємо вирушати в життя. Знати, а тим пачеберегти ці нетлінні критерії — наш святий і непорушнийобов'язок. Людина, котра не засвоїла таких духовних цінностей, не перейнялася любов'ю до природи, рано чи пізно стане брутальним споживачем, опліснявіє міщанським практицизмом. (За В. Скуратівським)


ІІІ. Реконструювання

1. Перебудувати складні сполучникові речення на синонімічні безсполучникові. З’ясувати, які речення – сполучникові чи безсполучникові – більш експресивні.

Тільки сосна чи дуби зберігають свій колір, бо вони шорсткі, стійкі, неподатливі, уміють протистояти будь – яким вітрам (Панас Мирний). Мені здається, що пейзажі в нас на Україні якоїсь приголомшливої краси і величі (Ю. Яновський). Осінь пензлем Левітана доторкнулася садів, і тут же жовтим, золотим, багряним лист заграв, затріпотів. (З тв. О. Ющенка.) Дерева розправляють сонні віти, а над ними угорі – пташиний спів. (З тв. С. Жуковського.) Сонце з – над лісу поливає теплим золотом зелені поля, і вони починають палати жовто-зеленим вогнем. (З тв. В.Бабляка). А птиці аж заливаються піснями, і радіють квіти у росі(З тв. М. Нагнибіди).2. Робота в парках. Стилістичний експеримент.

Прочитати текст. З простих речень утворити безсполучникові речення. Записати новий текст. Поставити розділові знаки.

У весняному лісі

Добре пригріває вже весняне сонечко. Підсихає в лісі земля. Все навколо оживає. Оживають дерева, трави, комахи. Веселіше співають птахи. Їх вже прилетіло чимало! Придивляюсь. Ось полетів перший метелик. Повилазили мурашки. Вони одразу беруться до роботи. Одні волочать здобич додому. Другі займаються ремонтом будинку. Ой, які ми необережні. Ми ж злякали ящірку. Ящірки теж корисні. Вони з’їдають багато слизняків, мух, різних шкідливих комах. Додому не хочеться йти. Так багато в лісі цікавого.

3. Доповнити речення, щоб утворились безсполучникові складні.

Дивлюсь на рідні простори:

Защебетав соловейко –

Бачу здалека:

В садах красувалися яблука та груші,

Небо високе і синє – синє –

Уже розпускалась брунька на вербі,

4. Утворіть з поданих пар простих речень складні безсполучникові. З'ясуйте, в яких реченнях смислові відношення виявляються більш чітко.

1.Із вирію вертали журавлі. Було чути музику пташину. 2. Луна в діброві пісня солов'їна. У полі — ні звуку. 3.Світлий день встає над рідним краєм. Земля прокидається від сну. 4.Набіжить вітер, вдарить хвилею по верхів'ях дерев. Закружляє в повітрі золотава віхола. 5. Надійшла весна-красуня. В садах завирувала біла заметіль.5. Відредагуйте подані речення.

Знайдіть у тексті два безсполучникових складних речення, в яких пропущено крапку з комою та двокрапку між частинами. Запишіть ці речення, розставляючи необхідні розділові знаки, та накресліть їх схеми.

Іперше, чим так вабить рідний край, — це те, що там "тихіше вітер віє". Бо то рідна сторона. "А чужа, — знаємо з пісні, — і без вітру шумить".

Навіть в осінню негоду вітер мовби вболіває над нашою землею його лютість — від співчуття до неї...

Що вже казати про вітер весняний!.. Він для Франка—брат: "Вітре теплий, брате мій ..." Справді вітер оберігає нашу землю. А коли й робить свою силу очевидною, віючи так, що "вже дерева гнуться", то це для того, аби нагадати нам про нашу глибинну енергію — "дух, що тіло рве до бою", аби й серед ночі непокоїти думкою, аби й серед ночі не Дайте спати "ходячому"(За А. Содоморою).

Знайдіть у тексті два безсполучникових складних речення, в яких пропущено тире між частинами. Запишіть ці речення, розставляючи необхідні розділові знаки, та накресліть їх схеми.

Інша річ — босоніж по траві. Станеш одразу після сходу сонця на сільському порозі, глянеш на моріжок дух перехоплює. Міріади росинок із зеленню змагаються, виграють незліченними барвами. Хто б хотів порахувати ті росинки, мусив би знати рахунок і травинкам.

Але то лиш мить. Потім ми забуваємо про травинку, що тримала на собі, хай крихітний, але таки Всесвіт — не бачимо її за травою, якої багато.

От вона й нагадує про себе. Вже навіть не собою, не зеленню — стежкою. Не було б травинки не було б і стежечки. А що то за життя без стежечки? Стежка — то наша пам'ять. То повернення до батьківських порогів, звідки босоніж пускалися по траві(За А. Содоморою).

Знайдіть у тексті два безсполучникових складних речення, в яких пропущено двокрапку між частинами. Випишіть це речення, розставляючи необхідні розділові знаки, та накресліть його схему.

Скільки тих росинок, як зірок на небі. Мусить бути стільки, аби кожна зірка знайшла своє віддзеркалення. Згадаймо ж притчу про хлопця, що вибіг за батьківський поріг — у світ широкий з жагою все у ньому пізнати, але росинки, у якій той світ віддзеркалився, тут же, край порога, тієї росинки не побачив.

Росинка — це диво ... Тут же спадає на думку найщиріше народне побажання — "З роси та води". Насамперед — з роси.

Вона — "свята", "божа": "...садочки зацвіли, росою божою умиті". Її годі назвати нерухомою , у ній — мерехтливе світло.

Але висушить ту росинку, "божу росу", сонце троянда втратить єдину свою окрасу. Бо хіба може щось інше бути окрасою для королеви квітів, окрім росинки?

(За А. Содоморою).
ІV. Творче конструювання синтаксичних одиниць

1. Творчий диктант

Доповніть текст, використовуючи безсполучникові складні речення.Жайворонкові пісні

Восени жайворонки зі своїми чудотворними піснями відлітають до вирію. Сиротіють без них степи й небеса, сиротіють людські душі.

Зима, білі сніги, метуть хурделиці, січе пороша, від морозу лунко тріскається лід на річці. Де забарилась весна, чому не квапиться в рідні краї?

Та ось повернулась із вирію весна, а з нею повернулись додому й жайворонки. Прилетіли не самі, а разом із своїми піснями. Бо пісні жайворонкові на чужині скучали за нашими степами, за привіллям. Ось вони злетіли в піднебесся і зазвучали — одна, друга, третя!(За Є.Гуцалом)

2. Гра в парах. Один учень називає початок прикмети, прислів’я, інший – продовжує, утворюючи при цьому безсполучникове складне речення.

Рік був із снігом –

Багато снігу –

Зима без снігу –

Сонце блищить –

Сонце гріє, сонце сяє –

Лелека водиться –

Дощ у маю –

Серпень збирає –

Опеньки у серпні –

У першій половині серпня погода стала –

Довідка: зима буде довготривала, літо закінчилося, щастя родиться, вся природа воскресає, хліб у сім’ю, зима поїдає, мороз тріщить, багато хліба, літо без хліба, будемо з хлібом.

3. Скласти речення із безсполучниковим зв’язком, використовуючи фразеологізми, що містять число 7.

Слова для довідок:

7 чудес світу

На 7 небі

До 7 коліна

Місто на 7 горбах4. Гра «Мікрофон» (відповідає кожен учень)

Поясніть Олі, як слід поводитися в лісі. Використовуйте безсполучникові складні речення.

Зразок.


- Не галасуй в лісі: тут пташки відпочивають.

- Не ламай дерев: вони – багатство України.

- Не залишай вогнища:

- Не викидай сміття:

- Не руйнуй мурашник:

- Не рви квіти з корінням: (і т.д.)5. Інтерактивне опитування (для відповідей використовувати складні безсполучникові речення).

Природу необхідно берегти…6. Робота в парах. Побудувати діалог на тему «Люби і знай свій рідний край», використовуючи, по можливості складні безсполучникові речення.

7. Усне малювання.

Дібрати за змістом і римою слова і вставити в текст.(У разі потреби можна скористатися довідкою.)

Виразно прочитайте поезію. Усно намалюйте картину, яка постає у вашій уяві.

Хто бачив схід сонця? Передайте свої враження, використовуючи безсполучникові складні речення.

...Світає.

Край неба

Соловейко в темнім гаї

Сонце....

Тихесенько вітер...,

Степи, лани...,

Меж ярами над ставами

Верби....

Сади рясні....

Тополі по волі

Стоять собі, мов сторожа,

... з полем.Т. Левченко

Довідка.Палає, віє, зустрічає, мріють, похилились, зеленіють, розмовляють.8. Скласти невеличкий твір – опис у художньому стилі, використовуючи при нагоді безсполучникові складні речення.

9. Складіть текст – роздум у художньо – публіцистичному стилі «Все навколо має свою душу». Використайте безсполучникові складні речення зі змістовими відношеннями з’ясувальними та переліку.

10. Робота в групах: (У всіх завданнях використовуємо, по можливості, безсполучникові складні речення).

а) «Майстри слова»Написати твір – мініатюру на тему «У царстві весни (зими)»

б) «Юні артисти»Інсценізація. З'являється дівчинка Осінь, у неї в руках кошик з різними овочами.

- Доброго дня, любі діти. Сьогодні я вирішилазавітати до вас у гості. Ви знаєте, що я - найбагатша пора року. У моєму кошику багато осінніхдарунків. Але вам спочатку потрібно їх угадати.

Відгадки запишіть у зошити.

Сто вдяганок вона має, На городі молода

їх ніколи не скидає, Пишні коси розпліта,

ті не скроєні, не зшиті, У зеленії хустинки

і не сплетені, не звиті. Вона хова зернинки.(Капуста.) (Кукурудза.)

Всередині він червоний, зверху зеленим його укрито. (Кавун.)

Під землею птиця кубло звила, потім яєць вона нанесла.

(Картопля.)

Стоїть півень на грядках, взутий він в червоних чобітках. (Буряк.)


в) «Юні журналісти»

За поданим початком і кінцівкою написати статтю в газету «Ліс – це зелена аптека».

Мій дідусь добре знає: ліс – це зелена аптека. Я не завжди розумів його слова. Одного разу…Тепер я знаю: багато лікарських рослин є у лісі.
г) «Юні казкарі»

Літературна пауза. Учні читають власні твори.

11. Проект (презентація) домашнього завдання

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал