Назва модуля: Психологія вищої школи Код модуля: п 8 онд. 07 3 Тип модуля: обов’язковийСкачати 22.88 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір22.88 Kb.

 1. Назва модуля: Психологія вищої школи

 2. Код модуля: П_8_ОНД.07_3

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр: 2

 5. Обсяг модуля: Загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години – 22 (лекції – 10 год, практичні заняття - 12 год)

 6. Лектор: Пащенко Д.І.

 7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати:

понятійний апарат психології вищої школи, психологічні особливості студентського віку, психологічні особливості студентської групи, психологічні аспекти навчання і виховання студентської молоді, специфіку професійної діяльності студентів.вміти:

аналізувати і оцінювати психологічні явища, які породжуються умовами навчально-виховного процесу у ВНЗ, удосконалювати навички самостійної навчальної роботи, опрацьовувати наукові літературні джерела, на основі самопізнання формувати власний стиль науково-педагогічної діяльності та професійного спілкування. 1. Спосіб навчання: аудиторні заняття

 2. Необхідні обов’язкові супутні модулі: Вікова та педагогічна психологія, соціальна психологія, педагогіка вищої школи

 3. Зміст модуля: Предмет і основні категорії психології вищої школи. Загальна психологічна характеристика студентського віку. Професійне становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою. Психологія студентської групи. Психологічні засади управління навчальним процесом у вищій школі. Психологія виховання студентської молоді. Психологія педагогічної комунікативної взаємодії викладача зі студентами. Психологія особистості та діяльності викладача вищої школи.

 4. Рекомендована література:

1. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: Підручник. – 4-те вид., випр. і доп. / Л.Г.Подоляк, В.І.Юрченко. – К.: Каравела, 2014. – 360 с.

2. Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели и содержание, творчество : учебное пособие / Ю.Г.Фокин. – М.: Академия, 2002. – 224 с.

3. Шулдик А.В., Становлення особистості студента : психологічний аспект : навчальний посібник / А.В.Шулдик, Г.О. Шулдик. – Умань , 2015. – 219 с.

4. Дьяченко М.И., Кандибович Л.А. Психология высшей школы. – 1993. – 368 с.


 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

 2. Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (70%): усне опитування, письмові звіти за змістові модулі. - Підсумковий контроль (30%): контрольна робота, екзамен.

 3. Мова навчання: українська.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал