Навчально-методичний посібник This project has been funded with supportPdf просмотр
Сторінка6/7
Дата конвертації30.11.2016
Розмір2.8 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7
Типи та форми тестових завдань
Завдання закритого типу.
Завдання закритого типу з вибором правильних відповідей припускають вибір однієї правильної відповіді чи кількох із запропонованих варіантів. Завдання складається з інструкції, основної частини і варіантів відповідей.
Інструкція – коротка, чітка вказівка про те, як повинен діяти учасник тестування для правильного виконання завдання.
Можливі варіанти інструкції до завдань закритого типу: «Виберіть одну правильну відповідь», «Вкажіть неправильну відповідь»,
«Вкажіть найбільш правильну відповідь», «Виберіть усі правильні відповіді».
Основний текст завдання формулюється у вигляді твердження, іноді у формі питання, може включати графік, малюнок, формули, діаграми та ін.
Далі йдуть варіанти відповідей, де правильним є найчастіше тільки один. Решта варіантів відповідей - неправильні, але правдоподібні, тобто схожі на правильні, педагогічно коректні.
Такі неправильні відповіді називаються дистракторами (від англ. distract - відволікати). В результаті вибору правильної відповіді основна частина завдання стає істинним твердженням, якщо ж обрано дистрактор – хибним.
Вимоги до дистракторів:
- правдоподібність – кожен дистрактор повинен однаковою мірою приваблювати учасників тестування, які обирають неправильну відповідь;
- валідність – валідний дистрактор приваблює слабо підготовлених, і не приваблює сильних учнів (

невалідний дистрактор – той, що приваблює сильних, оскільки сформульований, як частково вірна відповідь).

80

Найбільшу небезпеку становлять неправильні відповіді, які вводять в оману кращих, обізнаних учнів. Саме звідси з’являються невалідні завдання, виконуючи які, слабі відповідають вірно, а сильні помиляються.
Оптимальною кількістю альтернативних відповідей є 4-5.
Якщо дистракторів менше (відповідно менше варіантів відповідей), то збільшується ймовірність вгадування. Збільшення варіантів відповідей може привести до створення некоректного завдання. Як правило, важко знайти більше 4-5 цікавих, оригінальних альтернативних, а також правдоподібних, варіантів, які будуть однаково привабливими для вибору.
Розробка завдання закритого типу з вибором правильних відповідей, незважаючи на їх видиму простоту, є непростою справою. В.Аванесов запропонував певні принципи їх розробки, які допомагають у створенні вдалих тестових завдань. При підборі відповідей можна використати на наступні принципи:
- суперечливості;
- протилежності;
- однорідності;
- кумуляції;
- сполучення;
- градуювання;
- подвійного протиставлення.
Зміст завдань формується на основі таких принципів як фасетність та імплікація.
Серед завдань закритого типу є специфічні форми завдань на вибір однієї правильної відповіді, які не вимагають значної кількості дистракторів (принцип суперечливості). Це завдання, які використовують логічну схему «А або не А» у варіантах відповідей. При цьому частка «не» заперечує не саме завдання, а
інший варіант відповіді.
Вкажіть правильну відповідь
Трикутник із сторонами 3, 7 та 9 см

Квадратне рівняння з від’ємним дискримінантом дійсні корені
має не має
існує не існує

81

Інструкція до елементів композиції тестового завдання

Також не вимагає великої кількості дистракторів завдання, де при конструюванні варіантів відповіді використано принцип
протилежності.
Протилежність виражається підбором антонімічних відповідей. На відміну від суперечливих, протилежні відповіді допускають можливість потенційного існування інших перехідних станів. Наприклад, між словами «здоровий» і «хворий» розташовуються за змістом такі слова як «майже здоровий»,
«трохи хворий». Порівняйте з суперечливими поняттями
«здоровий - не здоровий» або «хворий - не хворий», де друга відповідь повністю заперечує першу.
Вкажіть правильний варіант відповіді
Якщо від’ємник збільшили на 12 одиниць, а різниця
збільшилась на 15 одиниць, то зменшуване

Функція, яка має на заданому інтервалі додатну похідну, в
цьому інтервалі


Полегшує роботу з підбору валідних дистракторів використання принципу однорідності – відповіді добираються за ознакою єдиного роду, відображають сторони, особливості деякого явища, поняття. У варіантах використовуються схожі за написанням позначення, слова, словосполучення.
Вкажіть правильний варіант відповіді
Тіло, що падає на Землю у Північній півкулі, відхиляється на


збільшилось зменшилось спадає зростає
є сталою відноситься не відноситься
Південь
Північ
Схід
Захід

82

Як називають перехід речовини з газоподібного стану в
рідкий?
Принцип кумулятивності при підборі варіантів відповіді означає, що зміст другої відповіді включає в себе зміст першої, зміст третьої – зміст другої, і т.д.
Вкажіть правильний варіант відповіді
Ступінь родючості ґрунту обумовленийСлабі учасники тестування, припускаючи, що найповніша відповідь – вірна, намагаючись вгадати, будуть обирати останній із запропонованих варіантів. Це важливо враховувати при конструюванні завдань із використанням принципу комуляції – найдовша відповідь не завжди повинна бути правильною.
Принцип сполучення використовує сполучення слів по два- три в кожній відповіді або сполучення «ланцюжком», коли останнє слово в першій відповіді стає першим у другій і т.д.
Вкажіть правильний варіант відповіді
Упродовж 1950-60х років збоку СРСР зазнали інтервенції
Принцип градуювання передбачає використання градацій для деякої характеристики (дозволяє розширити застосування випаровування кипіння конденсація кристалізація сублімація затвердіння плавлення
Польща, Угорщина
Угорщина, Чехословаччина
Чехословаччина, Румунія
Румунія, Югославія сукупністю мікроелементів структурою ґрунту та сукупністю мікроелементів мікроорганізмами, структурою ґрунту та сукупністю мікроелементів

83
принципу протилежності, де протилежні відповіді допускають
існування третього, «перехідного» варіанту, ще більшою кількістю градацій).
Вкажіть правильний варіант відповіді
При збільшенні об’єму тіла його маса


Принцип
подвоєного
протиставлення зазвичай використовується у завданнях на чотири варіанти відповіді.
Вкажіть правильний варіант відповіді
При нерівномірному русі тіла

Розглянемо тепер застосування принципів формулювання основної, змістовної частини завдання.
Принцип фасетності передбачає використання фасетів.
Фасет ( від англ. facet – грань, сторона, аспект) – це спеціальна конструкція, яка містить набір однорідних елементів для формування кількох варіантів одного завдання. В.Аванесов називає такі варіанти паралельними: «Завдання, утворені заміною елементів із фасету, в багатьох випадках, але не завжди, можна назвати паралельними за змістом».
Вкажіть правильний варіант відповіді
При
рівномірному нерівномірному
русі
швидкість прискорення тіла

Фасети дозволяють спростити створення банку тестових завдань для заданої предметної області, підвищити інформаційну безпеку. не змінюється збільшується зменшується змінюються швидкість та прискорення змінюється швидкість, але не змінюється прискорення не змінюється швидкість, але змінюється прискорення не змінюється ні швидкість, ні прискорення не змінюється змінюється

84

Принцип імплікації використовує логічну умову «Якщо …
То …».
Вкажіть правильний варіант відповіді
Якщо ємність конденсатора коливного контуру збільшується,
то зменшується
Завдання з множинним вибором
Завдання на вибір однієї правильної відповіді мають високу ймовірність вгадування. В теорії ця проблема розв’язується застосуванням завдань, які вимагають обрати кілька правильних відповідей або найкращий варіант із запропонованих. В таких завданнях блок відповідей суттєво розширюється, оскільки, крім дистракторів, містить кілька близьких до правильного варіантів.
Але на практиці створення такого блоку відповідей є трудомістким: якщо взяти за оптимальне співвідношення «одна правильна відповідь – два дистрактори», то три правильні варіанти потребують шість дистракторів, загалом дев’ять варіантів.
Підбір достатньої кількості валідних дистракторів для завдань з вибором кількох правильних відповідей потребує немалих зусиль. Особливу увагу слід приділити апробації таких завдань, аналізу її результатів, щоб виявити невалідні дистрактори та змінити їх. Оскільки на практиці підібрати достатню кількість сильних дистракторів не вдається, тому не є очевидною перевага завдання з множинним вибором над завданнями з одним правильним варіантом.
Ще один недолік завдань з множинним вибором (так як і завдань з одним правильним варіантом) – запам’ятовування учасниками тестування неправильних відповідей. Доречним виглядає варіант завдання на вибір найкращого варіанту відповіді.
При цьому всі варіанти можуть бути правильними, але з різним ступенем «правильності». Учасник тестування повинен не лише обрати правильний варіант, а ще й дати оцінку іншим варіантам.
Серед варіантів допускаються і неправильні відповіді. період коливань резонансна частота амплітуда коливань

85

Завдання з вибором кількох правильних відповідей мають переваги в сенсі технологічності, наукової обґрунтованості, широти, глибини та точності в процесі перевірки знань.
Вкажіть найбільш правильний варіант відповіді
Якщо за рівні проміжки часу тіло проходить однакові відстані,
то це рух
Цей різновид завдань має недоліки та складності як при створенні, так і при оцінюванні:
- складно підібрати достатню кількість градуйованих відповідей (близьких до правильної);
- складна процедура оцінювання.
Допомагає спростити створення таких завдань принцип кумуляції.
Вкажіть найбільш правильний варіант відповіді
Сила змінного струму на ділянці кола визначається


Четвертий варіант – невірний, оскільки вибір «реактивного опору» нівелює вибір «ємність та індуктивність». Цей варіант має найнижчу оцінку. Але, перші три варіанти оцінюють рівень навчальних результатів «знання», а четвертий – «розуміння». Тому варіанти не є рівнозначними, завдання потрібно вдосконалити, вказавши всі варіанти відповіді для перевірки одного рівня.
Завдання закритого типу, що передбачає вибір «усіх правильних варіантів» чи «усіх правильних відповідей», має свої специфічні особливості:
-
«перевантаженість» блоку відповідей (2-3 правильні відповіді потребують вдвічі більшої кількості дистракторів);
із постійною швидкістю рівномірний без прискорення нерівномірний
ємністю
ємністю та індуктивністю
ємністю, індуктивністю та активним опором
ємністю, індуктивністю, активним та реактивним опором

86

- необхідність оцінювати повноту відповіді.
Виберіть всі правильні варіанти відповіді
Вкажіть принципи оцінювання


Оцінювання завдань закритого типу
Для завдань з одним правильним варіантом відповіді найчастіше використовують дихотомічну оцінку: один бал за правильно виконане завдання, нуль балів – за неправильно.
Сумування всіх балів, отриманих випробуваним, дає число правильних відповідей. Це число асоціюється з рівнем його знань і з поняттям «вихідний (або сирий) тестовий бал випробуваного». В наші дні рекомендується використовувати і інші схеми оцінювання, що базуються на «цінності» кожного завдання в тесті. Це питання шкалювання оцінок, яке базується на математико-статистичних методах.
Якщо завдання передбачає вибір кількох правильних варіантів, то бажано передбачити оцінювання «частково правильної відповіді», коли не всі правильні відповіді вибрані.
Також необхідно розробити систему «штрафів» за вибір неправильного варіанту відповіді. В завданнях множинного вибору це особливо актуально, оскільки потрібно виключити як правильний варіант відповіді, коли учасник позначає абсолютно всі запропоновані відповіді. Без знімання балів така стратегія в тесті із завданнями множинного вибору дозволить учаснику отримати максимально високий бал за тест. об’єктивність диференційованість систематичність системність масовість наочність плановість дискретність результативність

87

Для завдань з множинним вибором пропонуються такі способи оцінювання:
- за завдання з повною правильною відповіддю – 1 бал,
інакше – 0 балів за все завдання;
- за кожну вибрану правильну відповідь 1 бал; за кожну неправильну – знімається 1 бал; оцінка завдання – сума балів за окремі відповіді.
До результатів виконання тестів, що складаються із завдань закритого типу, часто застосовують процедуру корекції отриманих балів для врахування можливості «вгадування»:


, де
– отримані «сирі» бали, – кількість неправильно виконаних завдань,
– кількість відповідей у завданнях. При цьому діє принцип: чим більше неправильних відповідей, тим вищий штраф за «вгадування». Наприклад, якщо
=70, =30, =4, то


, а якщо =60, =40, =4, то


. У першому прикладі штраф склав 10 балів, а в другому (більше неправильних відповідей) – 13,3.
Завдання закритого типу мають свої переваги (швидкість виконання, простота підрахунку балів, можливість автоматизації проведення та перевірки) та недоліки (можливість вгадування, запам’ятовування неправильних варіантів відповідей).
Завдання на встановлення відповідності
Завдання такого типу вимагають встановити відповідність між елементами двох запропонованих наборів. Це зручна форма тестового завдання для перевірки так званих «асоціативних знань» - взаємозв’язків між фактами, явищами, формою та змістом.
Для зменшення ймовірності вгадування необхідно, щоб один з наборів мав більшу кількість елементів, ніж інший. Елементи в наборах бажано розміщувати в алфавітному чи числовому порядку, набори повинні складатися з однорідних елементів.
Завдання повинно розміщуватися на одній сторінці тестового бланку чи на одному екрані.88

Для відповіді заповніть таблицю , розміщену після завдання
Установіть відповідність між фізичними законами, явищами
та вченими, які їх відкрили
1.
Закон всесвітнього тяжіння
2.
Радіоактивність
3.
Радіохвилі
4.
Сила, з якою рідина виштовхує занурене в неї тіло

A.
Архімед
B.
Енштейн
C.
Колмогоров
D.
Кюрі
E.
Ньютон
F.
Попов

1 2
3 4


Основна сфера застосування завдань на відповідність – це поточний і тематичний контроль знань, самоконтроль. Вони рідше використовуються при вхідному і підсумковому педагогічному контролі і майже зовсім не використовуються при атестації.
Завдання на встановлення правильної послідовності
Завдання такого типу можуть бути використані для перевірки сформованості алгоритмічного мислення та алгоритмічних знань, інших умінь та навичок пізнавальної діяльності.
Під алгоритмічним мисленням розуміємо
інтелектуальну здатність визначити правильну (оптимальну, найбільш ефективну послідовність дій) при вирішенні учбових завдань. Інструкція до завдання повинна лаконічно та чітко описувати порядок оформлення відповіді:
У завданнях 1 – 2 розташуйте в порядку збільшення
значення фізичні величини та їх одиниці. Запишіть відповідні
значення, у таблицю, наведену в тесті, де найменша величина
відповідає цифрі 1, друга - цифрі 2 і т.д.
1. Розташуйте в послідовності зростання фізичної величини:
0,1 км 200 м 1000 мм 15 дм

1 2
3 4
89

2. Розташуйте в послідовності зростання одиниці ємності: мікрофарада нанофарада фарада пікофарада
Установіть правильну послідовність дій. Запишіть букви,
якими позначені відповідні дії, у таблицю, наведену в тесті.
Установіть послідовність розв’язання квадратної нерівності
A.
Знайти корені квадратного рівняння
B.
Скласти відповідне квадратне рівняння
C.
Скласти системи лінійних нерівностей
D.
Розкласти квадратний тричлен на множники
E.
Розв’язати всі системи лінійних нерівностей
F.
Записати відповідь, як розв’язок системи нерівностей
1 2
3 4
5 6На думку В.С.Аванесова, завдання на встановлення правильної послідовності допомагають вирішувати непросту задачу формування структури знань. Структура визначається як спосіб пов’язування елементів, головна ознака сформованості структури знань – їх комулятивнісь. Тобто, якщо учні знають правильні відповіді на важкі завдання, то вони, в основній своїй масі, повинні знати відповіді і на попередні, легкі завдання. Це і є головна ознака правильної структури знань.
Завдання на встановлення правильної послідовності націлені на контроль знань з тих елементів теорії чи професійних практичних дій, для яких відомий правильний порядок. Тому питання навчання зводяться лише до формування індивідуальних знань правильних алгоритмів. Ці завдання можна застосовувати не тільки для контролю знань, але й для навчання. Хочеться підкреслити роль навчання не тільки на правильних (спочатку) зразках діяльності, але потім і на неправильних, з демонстрацією та роз’ясненням того, що неправильно, чому неправильно, що буде в результаті неправильних дій. Але починати і закінчувати заняття треба виконанням правильних дій, тому що початок і кінець запам’ятовуються краще.
1 2
3 490

Крім контролю, завдання на встановлення правильної послідовності використовуються в професійному навчанні, де основне місце займає навчання на тренажерах, макетах, моделях.
Оцінювання завдань на встановлення відповідності та правильної
послідовності.
Є кілька підходів до оцінювання таких завдань:
1.
За принципом «все або нічого» - за правильне встановлення всіх без винятку відповідностей виставляється один бал, за неправильну – нуль балів;
2.
За принципом «крок за кроком» - за кожну правильно встановлену відповідність проводиться часткове оцінювання, за неправильну відповідність – нуль балів; оцінка за завдання – сума балів;
3.
За повну правильну відповідь – два бали, за одну помилку
– зниження на один бал, за другу і більше – нуль балів за все завдання.
Для завдань на встановлення правильної послідовності можна ввести правило, відповідно до якого безпомилкова відповідь оцінюється трьома балами. Помилка в кінці завдання призводить до зниження оцінки на один бал, помилка в середині - на два і помилка на початку - на три бали.
Якщо тест складається з завдань різних форм, то в ньому краще використовувати перший варіант оцінки: за кожне правильно виконане завдання - незалежно від форми - давати один бал. Виняток допускається, якщо є підстави вважати завдання на відповідність більш важливими з точки зору перевірки знання навчальної дисципліни, ніж завдання інших форм.
Завдання відкритого типу.
До завдань відкритого типу відносять

завдання на доповнення (або завдання з короткою відповіддю);

завдання з розгорнутою відповіддю.
Для завдання з розгорнутою відповіддю необхідно не просто знати, щоб вибрати правильну відповідь із запропонованих варіантів. Розгорнута відповідь може бути довільною за розміром та формою, містить повний розв’язок задачі з поясненнями або твір (есе). Виконання такого завдання несе інформацію про

91
здатність до критично мислення, інтерпретації ідей, про вміння відрізняти факти від суджень, робити обґрунтовані висновки.
Формулювання завдань повинне забезпечувати наявність тільки однієї правильної відповіді.
Запишіть розв’язок задачі з коротким обґрунтуванням:
опишіть послідовні логічні дії та пояснення, необхідні посилання
на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження.
При потребі, проілюструйте розв’язання схемами, графіками,
таблицями.
Задача 1.
Знайдіть значення
, при яких один корінь рівняння


вдвічі більший від іншого.
Задача 2.
В основі піраміди лежить прямокутний трикутник з гострим
кутом α, а бічна грань, що містить гіпотенузу, є правильним
трикутником, площина якого перпендикулярна до основи.
Знайти об’єм піраміди, якщо радіус кулі, описаної навколо неї
дорівнює
.
Завдання1-2 потребують розгорнутих, обґрунтованих
відповідей на кожне запитання, пояснень щодо ходу розв’язання
задач. У дужках біля кожного запитання зазначено кількість
балів, яку Ви отримаєте за вичерпну відповідь.
Завдання 1 [4 бали]
У космічному кораблі поряд знаходяться дві краплі води,
кожна з яких втратила по одному електрону. Відстань між
краплями не змінюється.
1)

[1 бал] Які сили діють між кульками-краплями?
2)

[1 бал] Запишіть у загальному вигляді формули
закону всесвітнього тяжіння та закону Кулона.
3)

[2 бали] Визначте в загальному вигляді діаметр
краплин (запишіть формулу).
Завдання 2 [4 бали]
Маятник, довжина якого 25 см, за 2 хвилини здійснює 120
коливань.
1)

[1
бал]
Як
залежить
період
коливань
математичного маятника від його довжини?

92

2)

[1 бал] Яка частота коливань маятника?
3)

[2 бали] За даними задачі визначте прискорення
вільного падіння.
У завданнях на доповнення готові варіанти відповіді не надаються, випробовуваний сам вписує пропущене слово, символ, число. Така форма завдання передбачає формальне попереднє визначення правильної відповіді та ступеня повноти її представлення. При комп’ютерному тестуванні з метою визначення рівня навчальних досягнень наявність еталонних варіантів відповідей обов'язкова, більше того, враховуючи особливість комп'ютерного тестування, введена відповідь випробуваного порівнюється з еталоном посимвольно, при цьому за наявності декількох варіантів правильних відповідей, синонімів
і т. п. у еталонних відповідях вказуються всі варіанти.
Строго регламентована форма відповіді накладає певні обмеження на застосування завдань цього типу. Завдання на доповнення використовуються для перевірки відтворення та застосування знань у знайомій ситуації, для визначення рівня розуміння фактів та понять.
Головними труднощами при складанні завдань відкритого типу є дотримання основної вимоги до тестових завдань – наявності однозначного правильної відповіді. Існує кілька прийомів, які дозволяють формалізувати відповідь, зробити її однозначною. Зокрема у своїх роботах з теорії та практики тестів
Аванесов В.С. радить спочатку сформулювати коротке і точне запитання, потім записати відповідь. Для остаточного оформлення тексту завдання на доповнення з відповіді виключають ключове слово, яке повинен буде доповнити (вписати) виконавець тесту.
Позитивними сторонами добре складених завдань доповнення є:
1) стислість і однозначність відповідей;
2) необхідність відтворення відповіді по пам’яті;
3)відсутність потреби шукати кілька правдоподібних варіантів відповіді;
4) простота формулювання питань;
5) простота перевірки;
6) неможливість вгадати відповідь.

93

Основна перевага цих завдань - неможливість вгадати відповідь, а основний недолік - складність формалізації правильної відповіді. Тим не менш, для задач на обчислення, завдань з формулами в якості відповіді ця форма представляється оптимальною. Після доповнення завдання (вписування слова, символу, числа у місці пропуску) отримуємо істинне або хибне твердження.
У завданнях 1-3 впишіть відповідь у вигляді цілого числа
після слова «Відповідь».


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал