Навчально-методичний посібник щодо самостійного вивчення дисципліни Для студентів 2 курсуPdf просмотр
Сторінка11/12
Дата конвертації30.11.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Термінологічний словник
Арбітраж – державно-санкціоноване посередництво, що захищає порушені права підприємств, закладів, організацій і підприємців як учасників господарських відносин.
Нотаріат – система правових органів, що підтверджують укладання домовленостей, засвідчують правильність копій з документів, оформлюють права наслідування та здійснюють ряд інших дій, з метою надання їм юридичної вірогідності.
Колегія адвокатів – добровільне об’єднання, що займається адвокатською діяльністю.
Цивільне право – галузь права, що регулює основні економічній особистісні відносини між громадянами суспільства.
Об’єкти цивільних правовідносин – засоби виробництва, предмети споживання, інші матеріальні благай особистісні відносини.
Ринкові відносини – історично-сформований механізм зв’язку виробничої та споживчої діяльності людей.
Історичний розвиток товарно-грошових відносин – удосконалення відносин людей у трудовій, виробничій і комерційній діяльності.
Договір – організаційна форма відносин людей, форма співвіднесення волі людини, її інтересів з волею й інтересами інших людей.
Укладання договору – це оформлення зобов’язуючих відносин між людьми, тобто відносин, у силу яких одна особа може вимагати від іншої особи здійснення (або нездійснення) певних дій.

ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
125
Позивач – це особа, в інтересах якої відкривається для розгляду цивільна справа.
Предмет позову – спірні правовідносини.
Підстави для позову – фактичні обставини, з наявністю або відсутністю яких матеріальне законодавство пов’язує виникнення, зміни або припинення правовідносин між зацікавленими особами.
Позовна заява – письмова форма подачі скарги, звернення з проханням відновити справедливість у справі пов’язаній з порушенням договору.
Відповідач – одна зі сторін цивільної справи, що розглядається в суді, яка залучається у зв’язку з подачею позову, або позовної вимоги.
Відповідальність у цивільній справі – застосування до правопорушника встановлених законом заходів впливу в інтересах, що зумовлюють стосовно нього невигідні наслідки майнового характеру.
Переговори – цивілізований засіб вирішення протиріч різних сторін.
Культура судового засідання – це фактор формування правової свідомості, виховання поважного ставлення до правозастосовних органів.
Судовий етикет – це вимоги, що традиційно склалися і визначають зовнішню форму спілкування учасників судочинства, тобто спілкування судді з іншими особами прокурора й адвоката – з суддею, свідками, експертами.
Форма прояву волі суду – це розпорядження (обов’язкові для адресата під загрозою використання санкцій, пропозиції, дозволи, пояснення.
Принцип диспозитивності – це особливий принцип цивільного процесу, що утворює залежність виникнення і подальший рух цивільного процесу від волевиявлення осіб, що звертаються досудового захисту.
Промова в суді – це засіб судочинства, професіональної діяльності юриста.
Питання для самостійного опрацювання
1. Цивільне право як фактор регулювання майнових відносин і відносин власності.
2. Удосконалення економічних відносин людей у трудовій, виробничій і комерційній діяльності в історії формування психології громадянського суспільства.

ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
126 3. Наслідки застосування в діловому світі соціально-психологічного закону про недопустимість збагачення за рахунок порушення вимог моралі.
4. Прагнення максимальної вигоди сторін договору як стимуляція ділової активності та її прояви.
5. Договір як основна юридична форма регуляції ринкових відносин і його психологічні передумови.
6. Психологія вкладання договору та оформлення зобов’язань між людьми.
7. Прагнення максимальної вигоди від договору як мотивація ділової активності.
8. Ринкове законодавство в правових державах, що відображає добросовісну і добропорядну поведінкову практику в діловому світі та його сучасний вплив на психологію поведінки людей.
9. Психологічні аспекти цивільно-правового регулювання.
10. Врахування психологічних обставин при оскарженні угод, які були укладені під впливом обману, насилля, погроз.
11. Взаємодія правової регуляції в цивільному процесі з регуляцією поведінкової активності його учасників.
12. Активність і пасивність суб’єкта доведення та їх наслідки.
13. Психологічні аспекти проблеми вини та відповідальності.
14. Психологічний аналіз безвинної протиправної поведінки сторони договору.
15. Психологія цивільного судочинства.
16. Принципи і стадії цивільного процесу.
17. Психологія учасників цивільного процесу.
18. Психологічні аспекти підготовки цивільних справі організації судового розгляду.
19. Психологічні аспекти організації судового засідання.
20. Психологія міжособистісної взаємодії в цивільному процесі.
21. Психологія судової промовив цивільному процесі.
22. Психологія прийняття судових рішень.
23. Психологічна структура промові висловлювань адвоката на суді.
24. Специфіка і психологічні особливості діяльності прокурора в цивільному процесі.
25. Дві форми доведення в суді обставин справи і прийняття судових рішень.
26. Схема внутрішнього переконання судді.
27. Питання, що можуть бути поставлені при призначенні судово-пси- хологічної експертизи.
28. Головне завдання посередника у вирішенні завдань арбітражу.

ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
127 29. Основне завдання арбітражу під час переговорів і судового розгляду справи.
30. Зміст консультативної роботи адвокатів та її психологічне значення.
Теми рефератів, доповідей, повідомлень
1. Етико-психологічний аналіз правовідносин у сфері економіки.
2. Психолого-правові передумови успішного підприємництва.
3. Підприємець як суб’єкт правовідносин і об’єкт психологічного аналізу.
4. Правовідносини у сфері економіки та їх етико-правовий аналіз.
5. Психологія відносин підприємця з правознавцями та правоохоронцями. Психологічні аспекти підготовки до цивільного судочинства.
7. Дослідження обставин справи і психологічні аспекти організації судового засідання.
8. Психологія міжособистісної взаємодії в цивільному процесі та порядок проведення обговорення справив суді.
9. Психологічні аспекти діяльності адвоката під час судового розгляду справи.
10. Завершальне слово судді, постанова суду та психологічні особливості оголошення рішення.
11. Культура мовлення юриста.
12. Структурна різноманітність висловлювань адвоката в суді.
13. Психологічні аспекти діяльності адвоката в суді під час розгляду цивільних справ.
14. Психологія діяльності прокурора в цивільному процесі.
15. Психологія пізнання судом обставин справи і прийняття судових рішень.
16. Судово-психологічна експертиза в цивільному судочинстві.
17. Соціально-психологічні аспекти діяльності арбітражу, нотаріату й юридичних консультацій.
18. Психологія регуляції міжособистісної взаємодії в арбітражному суді.
19. Соціально-психологічні аспекти діяльності нотаріату.
20. Соціально-психологічні аспекти діяльності юридичної консультації.
Контрольні питання
1. Чому історія цивільного права пов’язана з формуванням вільних ринкових економічних відносин
2. Як держава повинна втручатися і втручається в ринкові відносини
3. Чому законодавство з охорони прав споживачів є найважливішою сферою позитивного державного втручання в справи ринку

ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
128 4. Які знаєте принципи процесуальної рівності сторін, диспозиційності та змагальності
5. Які психологічні аспекти цивільних правовідносин виникають під часів результаті свідомого вольового акта укладання договору
6. Які психологічні аспекти мають проблеми відповідальності, вини, необачної протиправної поведінки
7. Які є принципи і стадії цивільних процесів
8. Хто вважається учасником цивільного процесу
9. Що таке психологія цивільного судочинства
10. Чому встановлення комунікативного контакту судді з особами в справі є суттєвою стороною психологічної підготовки досудового розгляду
11. Чи підкреслює атмосфера ритуальної урочистості в психологічному відношенні соціальну значимість судового засідання
12. Якими є психологічні аспекти судового засідання
13. Як потрібно судді демонструвати однакове ставлення до всіх учасників судочинства, впевненість і заспокоєність
14. Що означають владні повноваження і як вони можуть бути реалізовані в здійсненні правосуддя
15. Чому дебати сторін вважають найбільш психологізованою частиною судового засідання
16. Коли дебати сторін перетворюються на полеміку і посилюється міжособистісна та міжгрупова дискримінації
17. Чому та яким чином паравербальні засоби – міміка, пантоміміка, жестикуляції, інтонації тощо можуть вплинути на спрямованість процесу
18. Які психологічні аспекти промовив суді потрібно враховувати для підвищення її ефективності
19. Чи може адвокат виступати в цивільному процесі на підтримку довірителя при відсутності впевненості в його правоті
20. Що повинно бутив промові адвоката з психологічної точки зору
21. Якою повинна бути психологія діяльності прокурора в цивільному процесі
Тестові завдання для перевірки знань
1. Що є об’єктом цивільних правовідносин а) засоби виробництва б) предмети побуту в) майнові матеріальні блага г) особисті відносини д) люди або групи

ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
129 2. Коли термін цивільне право з’явився в правознавстві а) у часи давнього Риму б) у Середньовіччі в) у Нові часи
3. Що таке договір а) основна юридична форма ринкових відносин б) домовленості між людьми в) угода для виконання
4. Що є суспільний договір а) основна юридична форма ринкових відносин б) домовленість між людьми в) угода для виконання г) обмін правами й обов’язками?
5. Укладання суспільного договору – це. а) зобов’язання; б) оформлення в) вольовий акт г) свідома дія.
6. Які психічні якості необхідні для участі особи в цивільних правовідносинах а) здатність виконувати обов’язки; б) здатність адекватно відображати дійсність в) можливість свідомо регулювати свою поведінку г) здібності правильно оцінювати явища дійсності
7. Правосуддя з цивільних справ супроводжується проявом психічних явища) мотиву б) почуття в) пам’яті; г) переконання.
8. Розгляд справив цивільному процесі починається а) докладом справи головуючим; б) пропозицією завершити справу миром в) поясненнями сторін г) виступами представників учасників справи.
9. Зі скількох стадій складається цивільне судочинство а) 2; б) 4;

ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
130 в) 3; г) 5?
10. Закон передбачає три види цивільних справа) справив суперечках, що виникають із цивільних сімейних, трудових і земельних правовідносин б) справи, що виникають із адміністративних відносин в) справи, що мають юридичне значення г) справи щодо визнання громадянина дієздатним.
11. Які реквізити повинна мати позовна заява як форма вираження позову а) найменування суду б) куди адресується в) найменування й адреса сторін г) що ще
12. За яких умов психологічно ускладнюється розгляд справи а) через конфлікт б) через неадекватність поведінки в) через неочікувані події г) за відсутності відвертості
13. Цивілізований засіб вирішення протиріч у цивільній справі а) доброзичливість б) офіційність в) переговори г) боротьба.
14. Психологічна підготовка судді досудового розгляду передбачає а) встановлення контакту з учасниками процесу б) притягнення до відповідальності в) запрошення до співробітництва г) виявлення психологічних бар’єрів.
15. Які психологічні якості повинен проявляти суддя у відносинах з присутніми в суді а) компетентність б) об’єктивність; в) відчуженість г) комунікативність
16. Яка частина судового засідання є найбільш психологізованою: а) завершальне слово судді б) дебати сторін в) виступи прокурора та адвоката г) виступи позивача і відповідача

ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
131 17. Фундаментальна сфера соціальних відносин – це ставлення людини до а) речей б) майна в) власності г) людей.
18. Одна зі сторін цивільної справи, що розглядається в суді, притягнута до справи за позовною заявою – це ... а) позивач б) відповідач в) свідок г) учасник цивільного процесу.
19. На стадії підготовки справи досудового розгляду суддя повинен установити а) коло доказів б) осіб, яких потрібно долучити до розгляду справив) факти по справі г) час розгляду справи.
20. Суворе дотримання судового етикету:
а) створює певну морально-психологічну атмосферу судочинства б) попереджує можливість недисциплінованості в) забезпечує поважне ставлення до суду і його рішень г) сприяє створенню потрібної соціально-психологічної атмосфери.
21. До промову суді пред’являють такі основні вимоги а) діловитість б) об’єктивність; в) правдивість г) простота.
22. Адвокату цивільному процесі, обґрунтовуючи домагання відповідача, повинен:
а) вказати на причини виникнення спору б) довести недоведеність звинувачень в) розкрити соціальну значимість справи г) звертати увагу на виступи інших.
23. Шлях встановлення істини лежить через а) отримання доказів б) врахування повідомлень в) опитування свідків г) увагу до фактів.

ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
132 24. Виділяються такі групи цивільних справ, при розгляді яких можлива судово-психологічна експертиза. Це справи а) про визнання угод недійсними б) про право виховання дітей в) про спричинення шкоди громадянином г) по регресивним позовам.
25. Арбітраж вирішує спори по господарським договорам, що виникають при їх:
а) укладанні б) зміні виконання в) припиненні г) виконанні.
26. Під час прийому громадян адвокати в юридичних консультаціях пояснюють питання а) трудові б) майнові в) квартирні г) земельні.
Додаткова література для самостійного опрацювання
1. Баранов П. П. Юридична психологія / П. П. Баранов, В. І. Курба- тов. – Ростов-на-Дону : Фенікс, 2007.
2. Бондаренко ТА. Юридична психологія для слідчих / ТА. Бондаренко М, 2007.
3. Васильєв В. Л. Юридична психологія підручник / В. Л. Васильєв. –
СПб., 2006.
4. Волков В. М. Юридична психологія / В. М. Волков, СІ. Янаєв. – М, 2005.
5. Єнікєєв МІ. Юридична психологія / МІ. Єнікєєв. – М, 2006.
6. Столяренко ОМ. Психологічні прийоми в роботі юриста / ОМ. Столяренко. – М, 2006.
7. Шіханцов Г. Г. Юридична психологія / Г. Г. Шіханцов. – М, 2006.

ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
133
ІІІ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНИХ
КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Підсумкова контрольна робота за модулем І
1. Юридична психологія як науково-прикладна галузь психології та історія її розвитку.
2. Об’єкт і предмет юридичної психології.
3. Місце та роль юридичної психології в системі психологічних наук.
4. Розділи юридичної психології та їх зміст.
5. Юридична психологія в системі різних наукових галузей знань.
6. Міждисциплінарні зв’язки з іншими галузями юридичної психології.
7. Психологічні методи вивчення особистості суб’єктів правозахисної діяльності.
8. Психологічні вимоги до проведення бесіди в діяльності юриста.
9. Психотехніка професійного спостереження в професійній діяльності юриста.
10. Експерименту судово-психологічній експертизі.
11. Співвідношення понять індивід, людина, особистість, особа, індивідуальність, “суб’єкт” у сучасній концепції особистості.
12. Теорії особистості про взаємозв’язок біологічних і соціальних факторів у психічному розвитку особистості.
13. Підходи до вивчення психологічної структури особистості та її самосвідомість. Поведінка особи і соціальні норми.
15. Поняття про соціальні норми, їх властивості та види. Право, мораль і звичаї.
16. Психологічні аспекти правової соціалізації особистості.
17. Психологічна характеристика правосвідомості та її функції.
18. Правова ідеологія і правова психологія як рівні сприйняття права.
19. Правова психологія групи.
20. Правова психологія особистості (індивідуальна правова психологія.
21. Правова культура та її специфічні функції.
22. Соціально-історичний характер свідомості якнайвищого рівня розвитку психіки.
23. Свідомість особистості, її властивості та стани.
24. Структура психічних властивостей особистості.
25. Когнітивна сфера особистості та джерела її формування.
26. Пізнавальні процеси й їх класифікація.
27. Перцептивні процеси відчуття і сприйняття та їх роль у професійній діяльності юриста.

ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
134 28. Пам’ять, мислення, уява та способи їх активізації учасників кримінального і цивільного процесів.
29. Увага й її роль у роботі юриста.
30. Класифікація психічних станів.
31. Переживання в процесі пізнання людиною світу. Загальні властивості емоцій і почуттів.
32. Загальне уявлення про емоції, почуття і психічні стани.
33. Врахування і правова оцінка емоційних станів у кримінальному і цивільному процесах.
34. Стани депресії, страху, апатії, невизначеності учасників кримінального та цивільного процесів.
35. Проблема нейтралізації впливів на психіку негативних станів.
36. Психічні властивості особистості.
37. Темпераменті його вплив на формування особистості та поведінки.
38. Урахування особливостей темпераменту індивіда в правоохоронній діяльності.
39. Поняття про темперамент як динамічну характеристику психічної діяльності.
40. Характері його роль у професійній діяльності юриста.
41. Прояву характері індивідуальної своєрідності особистості.
42. Акцентуйовані властивості характеру і психолого-кримінологічна характеристика різних типів акцентуйованих особистостей.
43. Воля і вольова регуляція поведінки.
44. Потреби особистості.
45. Мотивація поведінки особистості.
46. Мотиваційна сфера в структурі особистості суб’єктів і об’єктів пра- возастосовної діяльності.
47. Поняття про спрямованість особистості.
48. Світоглядна основа, ціннісні орієнтації, спрямованість і мотиваційна сфера особистості.
49. Правова поведінка, її загальні та диференційовані ознаки.
50. Психологічна характеристика девіантної поведінки.
Підсумкова контрольна робота за модулем ІІ
1. Злочин, його структура і злочинна поведінка.
2. Етапи формування злочинної поведінки.
3. Джерела злочинної поведінки. Потреби, мотиви, стимули і привід до вчинення злочину.
4. Структура процесу прийняття рішення щодо вчинення злочину і його реалізація.
5. Поняття особистості злочинця та основні детермінанти її формування
ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
135 6. Структура особистості злочинця та її основні рівні (вроджені особливості, сукупність стійких якостей і соціальна спрямованість.
7. Типологія злочинців.
8. Психологічні особливості особистості злочинця.
9. Психологічні чинники суспільної небезпеки групової злочинності.
10. Закономірності функціонування злочинних груп.
11. Організаційна структура злочинних груп.
12. Різновиди злочинних груп та їх психологічні особливості.
13. Соціально-психологічна характеристика організованої злочинності.
14. Види протиправної діяльності організованої злочинності, засоби та прийоми її дій.
15. Масовидні форми прояву активності. Масовидні явища і поведінка та її суб’єкти.
16. Натовп, його суспільна небезпека та його різновидності.
17. Зміни психічного стану в натовпі.
18. Соціально-психологічний склад натовпу та психологічні умови переходу натовпу до активних дій.
19. Етапи формування і розвитку натовпу і заходи впливу на нього.
20. Етапи розвитку паніки та заходи соціально-психологічного впливу на неї.
21. Правила поведінки правоохоронних органів при охороні громадського порядку.
22. Поняття діяльності та її структурні компоненти і різновидності.
23. Юридична діяльність, її особливості в системах людина – людина людина – право.
24. Різновиди юридичної діяльності.
25. Структура юридичної діяльності.
26. Особливості пізнавальної діяльності юриста.
27. Зміст конструктивної діяльності.
28. Комунікації в діяльності юриста та її елементи.
29. Організаційна діяльність та її чинники.
30. Профілактичний впливу роботі юриста та його види.
31. Засвідчувальна діяльність і чинники її ефективності.
32. Чинники виникнення стану напруженості та її рівнів юридичній діяльності.
33. Види екстремальних ситуацій і небезпек в юридичній діяльності, їх наслідки та рівні вольової регуляції поведінки.
34. Форми забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронної діяльності.
35. Психологічна готовність до виконання службових обов’язків під час юридичної діяльності.

ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
136 36. Структура особистості та професіограма юриста.
37. Психологія слідчої діяльності й особистості слідчого.
38. Психологія комунікативної діяльності слідчого. Психологія звинувачуваного, підозрюваного, потерпілого і свідків.
39. Психологія допиту, очної ставки, огляду місця злочину.
40. Психологія обшуку, виїмки, пред’явлення об’єктів для впізнання, перевірки показань і слідчого експерименту.
41. Психологічні аспекти методики розслідування окремих видів злочинів. Психологічні засади адвокатської діяльності.
43. Психологія діяльності прокурора.
44. Психологія діяльності й особистості суддів.
45. Психолого-педагогічні засади профілактичної діяльності.
46. Пенітенціарна психологія.
47. Цивільне право як фактор формування психології громадянського суспільства.
48. Психологічні аспекти цивільно-правового регулювання.
49. Психологія цивільного судочинства.
50. Соціально-психологічні аспекти діяльності арбітражу, нотаріату й юридичних консультацій.

ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
137
ІV РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ
ТА ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
1 Порядок поточного і підсумкового контролю знань
студентів заочної форми навчання
Однією з форм самостійної роботи студентів-заочників є виконання контрольної роботи. Тематика контрольних робіт відповідає державній навчальній програмі курсу Юридична психологія. Тема контрольної роботи доводиться до кожного студента-заочника на на- становчий сесії. У міжсесійний період проводяться тематичні консультації, де студенти отримують необхідні методичні поради. Водночас з’ясовується ступінь засвоєння студентами програмного матеріалу. Тема контрольної роботи закріплюється викладачем за кожним студентом. Студент виконує контрольну роботу і на семінарському занятті захищає її. Підготовка до заліку містить у собі перегляд конспектів лекцій, опрацювання підручників, складання словників згідно з програмою курсу та переліком питань для самопідготовки.
2 Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення
контрольної роботи
Для виконання контрольної роботи студенту-заочнику необхідно врахувати такі вимоги виконувати роботу на основі глибокого вивчення відповідної та запропонованої літератури, а також з використанням інших джерел необхідно дати відповіді на всі питання плану контрольної роботи зробити висновок з кожного питання і по темі в цілому зробити посилання на всі використані джерела контрольна робота повинна мати обсяг 15–20 сторінок, на титульному аркуші студент повинен вказати повну назву установи та її підрозділу, назву контрольної роботи, своє прізвище, ініціали та групу, прізвище викладача у кінці роботи необхідно зробити загальний висновок і скласти список використаної літератури за алфавітом контрольна робота повинна бути відправлена в термін, визначений деканатом перевірена, але не зарахована контрольна робота повертається студенту на доопрацювання. Студент повинен врахувати всі зауваження, виконати роботу і здати її у визначений термін.

ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
138


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал