Навчально-методичний посібник. Городищенська загальноосвітня школа І ііі ступенів. Березне, 2013. 65 сPdf просмотр
Сторінка4/4
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.65 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4

55
Додаток 5
Тренінг для вчителі – предметнків
"Творчий вчитель - обдарований учень".

Мета: максимально сприяти психічному й особистісному розвитку кожного учасника; допомогти розкрити свій життєтворчий потенціал, навчитися бачити проблему й шукати її різностороннє вирішення; розвивати пізнавальні і творчі здібності, навики спілкування у навчально-ігровій діяльності.
Умови проведення: класна аудиторія або будь-яке інше просторе приміщення.
Матеріали: папір, маркери, клей, ножиці, набір кольорових стікерів, дидактичні матеріали для виконання тренінгових вправ під час роботи в групах.

Хід тренінгу
1. Вступ. Повідомлення теми тренінгу, його мети (5 хв.)

2. Вправа на знайомство "Ім’я + настрій" Час: 10 хв.
Мета: розвиток відчуття приналежності до групи; зближення один з одним.
Умова: учасникам тренінгу пропонується написати своє ім’я і на кожну літеру імені придумати слова, що характеризують ваші найкращі якості (наприклад, Іра – індивідуальність, розумна, активна).

3. Інформаційне повідомлення на тему "Обдаровані діти. Хто
вони?" (5 хв.)
Численні дослідження, проведені як у нашій країні, так і за кордоном, свідчать, що завжди народжується однакова кількість обдарованих, талановитих і геніальних людей. Обдаровані діти – унікальні. Їм нелегко в цьому неспокійному світі. Вони надзвичайно вразливі, тому потребують особливої уваги.
Обдарованих дітей, а особливо геніальних чи талановитих, які виділяються з-поміж своїх однолітків з високим потенціалом,
інтелектуальною розкутістю, схильністю до нестандартного розв’язання проблем, неординарністю сприйняття світу, – небагато. Вони завжди виділяються і запам’ятовуються, бо вимагають від більшості вчителів напруження усіх зусиль, уміння піднятися до розуміння своєї незвичайності, спонукають розвивати особистість учня, бажання довести його індивідуальні досягнення до максимального рівня. Є різні рівні обдарованості.

56
4. Вправа "Різні поняття" (5 хв.)
Мета: встановити значення понять "здібності", "обдарованість",
"талант", "геніальність", продемонструвати відмінності у сприйнятті людьми того самого поняття
Умова: учасники об’єднуються у робочі групи за кольором картки, на якій вони робили запис своїх очікувань від тренінгу (жовта, червона, синя, зелена). Колір відповідає одному з понять: "здібність", "обдарованість",
"талант", "геніальність". Кожна група записує (згідно поняття на картці) 5 характеристик людини, яку можна назвати здібною, обдарованою, талановитою, геніальною особистістю, презентує записи.
Обговорення:
- Які риси схожі, а які відмінні в здібної, обдарованої, талановитої, геніальної особистості?
- Чи можна одночасно бути здібним, творчим і обдарованим?
Після цього кожна група отримує конверт, у якому міститься 4 картки з написами "здібності", "обдарованість", "талант", "геніальність". Завдання учнів – розкласти картки з написами у порядку зростання.
Обговорення результатів роботи робочих груп, коментар
і
інформаційне повідомлення тренера.

здібності – індивідуальні риси особистості, які дають змогу за рівних умов успішніше опанувати певну діяльність, розв’язувати завдання, проблеми; характерні практично для кожної людини;

обдарованість – специфічне поєднання здібностей, інтересів, потреб, яке дає змогу виконувати певну діяльність на якісно високому рівні; характерна для невеликого кола людей;

творча обдарованість дає змогу успішно розв’язувати завдання, виконувати діяльність творчим, оригінальним шляхом, тобто нетрадиційно, не так, як інші; таких людей ще менше;

талант – система рис, які дають змогу особистості досягати значного успіху в оригінальному виконанні творчої діяльності; таких людей дуже і дуже небагато, декілька тисяч на покоління;

геніальність – найвища форма таланту, системна характеристика особистості, яка свідчить про її надоригінальні досягнення, що суттєво переважають «звичайну» і навіть творчу діяльність; винятковий випадок, таких людей народжується не більше 30 на рік.

5.
Інтелектуальна
розминка
"Запитання на кмітливість" (5 хв.)
Відповідати можна командно або індивідуально.
1. Чи може чоловік одружитися із сестрою своєї вдови? (Ні, вдова – та, в
якої померчоловік).

57 2. У фермера було 10 овець. Усі, крім 9, померли. Скільки залишилося овець? (Дев’ять).
3. Ви – пілот літака, що летить із Гавани до Москви із двома посадками в
Алжирі. Скільки років пілотові? (Стільки ж, скільки й вам).
4. Ви заходите в темну малознайому кімнату. У ній є дві лампи: гасова і бензинова. Що ви запалите в першу чергу? (Сірник).
5. Палицю треба розпиляти на 12 частин. Скільки ви зробите розпилів?
(11).
6. Самотній нічний сторож помер удень. Чи дадуть йому пенсію? (Ні, він
помер).
7. У 12-поверховому будинку є ліфт. На першому поверсі живе двоє, від поверху до поверху кількість мешканців збільшується удвічі. Яку кнопку в ліфті цього будинку натискають найчастіше? (Кнопку «1»).
8. Назвіть п’ять днів, не називаючи чисел (наприклад, 1, 2, 3) і днів тижня
(понеділок, вівторок, середа). (Позавчора, учора, сьогодні, завтра,
післязавтра).
9. О 12-й годині ночі падає дощ. Чи можна очікувати, що через 72 години буде сонячна погода? (Ні, через 72 години буде знову північ).
10. Коли чорній кішці найкраще пробратися до темного будинку? (Коли
відчинені вхідні двері будинку).
6. Образна розминка "Асоціації" (5 хв.)
Після короткого пояснення групі, що таке асоціації, тренер пропонує слова-стимули в такому порядку, щоб шаблонні (установчі) асоціації чергувалися зі словами-стимулами, здатними викликати різноманітні нестандартні асоціації.
Наприклад:
1. Квітка (частіше за все: троянда).
2. Дитинство.
3. Пора року (зима, весна, літо, осінь).
4. Радість.
5. Сонце (найчастіше: тепло, світло).
6. Любов.
7. Домашня тварина (найчастіше: собака, кішка).
8. Страх.
Інструкція групі: я буду називати вам пронумеровані слова, наприклад: "Один – квітка, два – дитинство і т.д.". Ви повинні якомога швидше записувати в стовпчик першу думку, яка вам прийшла. Прочитане слово записувати не треба, ставте тільки його номер.
Після того, як кожен запише свої вільні асоціації, тренер називає слово- стимул і кожен з учасників почергово повідомляє, яку асоціацію у нього викликало це слово.
Дискусія за результатами гри є обов’язковим елементом комплексу психопрофілактичних заходів по попередженню конфліктів.
Запитання, які пропонуються учасникам тренінгу:

58 1. Чи вважаєте ви, що відмінності асоціацій викликані тим, що не всі мене правильно зрозуміли?
2. Чи думаєте ви, що асоціації залежать від того, як людина налаштована емоційно – "позитивно", "негативно" чи "нейтрально"?
3. Чи вважаєте ви, що асоціації можуть бути "правильними" і
"неправильними"?
4. Чи можете ви оцінити людину, "погана" вона чи "хороша" по її асоціаціях?
7. Вправа "Картинна галерея"
Мета: розвивати навички творчого самовираження, креативне мислення, вміння співпраці та конструктивну взаємодію в малих групах.
Час: 10 хв.
Матеріали: крупи: рис, манка, гречка; фарби, маркери, нитки, клей, кольоровий папір.
Кожна група отримує однаковий набір матеріалів для роботи.
Інструкція: учасникам групи потрібно створити за допомогою наявних матеріалів картину, на якій буде зображено креативність усієї групи в образах та символах (груповий автопортрет).
Дати назву своєму груповому портрету. Після завершення відбувається презентація картин
і розміщення
їх в
імпровізованій картинній галереї.
Інформаційне
повідомлення
тренера: поняття "креативність" походить від слова "create" (створювати) – створювати нове. Цим новим може бути новий продукт, нова властивість, нове рішення, новий напрямок, нове бачення.
Обговорення:
- Які були відчуття під час роботи?
- Чи складно було працювати у групі?
- Які виникали образи та символи?
8. Вправа "Коло вражень"
Мета: зворотній зв’язок, завершення тренінгу.
Час: 10 хв.
Процедура проведення: всі учасники сідають у коло, згадують "Дерево сподівання", де кожен написав на листочках сподівання від тренінгу, кожен по черзі висловлює свої враження від тренінгу.
Обговорення:

59
- Що нового я відкрив для себе, чого навчився?
- Які почуття викликала в мене співпраця з іншими учасниками заняття?
- Які висновки про обдарованість ви для себе зробили?

60
Додаток 6

Семінар-практикум з елементами тренінгу для класних керівників
ТВОРЧІСТЬ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА: ШЛЯХИ ЗВІЛЬНЕННЯ
ВІД СТЕРЕОТИПІВ І ШАБЛОНІВ
Мета:
 актуалізація проблеми розвитку творчості педагога;
 вироблення навичок самостійної дії, активізація творчих здібностей, розвиток творчого потенціалу класних керівників;
 колегіальний пошук шляхів розвитку творчості класних керівників завдяки впровадженню нових методик, нестандартних прийомів активізації різноманітних видів діяльності учнів.
Форма заходу: тренінг.
Алгоритм тренінгу
1.Самопрезентація «Ініціали»
Кожному учаснику пропонують назвати своє прізвище, ім'я, по батькові, а потім — свої позитивні риси, що починаються з літер власних
ініціалів. Керівник МО починає з себе. Швець Ольга Анатоліївна — швидка, оригінальна, активна. Усі представляються по колу.
2. Вправа «Правила».
Мета: сприяє створенню доброзичливої, комфортної атмосфери для конструктивної роботи.
Керівник МО нагадує: для того щоб спілкування на засіданні було ефективним, треба повторити правила, вироблені об'єднанням раніше, і, використовуючи плакат «Правила роботи групи», стисло їх повторює. Усі обговорюють необхідність і корисність кожного правила.
Правила:
 Бути позитивними.
 Говорити по черзі.
 Бути активним.
 Слухати, і чути кожного.
 Толерантно ставитись один для одного.
 Забезпечувати конфіденційність.
 Діяти за принципом «тут і за- раз».
 Користуватися
«правилом руки».
3. Визначення мети І завдань тренінгу.
Вправа «Подарунок»
Для вправи треба підготувати одноразові пластикові стаканчики на кожного учасника, ножиці, клей, скотч, різні намистинки, мотузочки, кольоровий папір — усе, що можна використати для творчості. Перед грою всі стаканчики потрібно «попсувати»: порізати, зім'яти. Завдання виконують у декілька етапів.
І етап
Зараз я вам роздам чудові подарунки. Що вам не подобається?
Чи не буває так, що життя нам також дарує не зовсім бажані подарунки
(наприклад класне керівництво)?

61
Як ми реагуємо на такі явища?
Кожен з нас може зазнати невдачі. Хочу вам запропонувати кілька вправ, які допоможуть упоратися з невдачею.
ІІетап
Візьміть до рук ваш стаканчик (дитячий колектив). Вам необхідно, якось його полагодити, зробити щось корисне. (1 хв.)
Обговорення:
- Комусь вдалось полагодити стаканчик (дитячий колектив)?
- Чи зручно було працювати?
- Вдалося би такими шаблонами та стереотипами виховати особистість, колектив?
- Якби стаканчик був реальною проблемою (дії класного керівника) вдалось би розв'язати проблему?
- Цей спосіб, як ви вже переконалися, не діє.
- Пропоную вам ще одну вправу.
ІІІ етап
Тепер стаканчик можна випускати та робити з ним що завгодно й використовувати будь-які мате- ріали. Через кілька хвилин учасники тренінгу показують свій витвір.
Обговорення:
- Чи вдалося вам зробити щось корисне, цікаве?
- Які засоби чи прийоми ви застосували?
- Коли легше було розв'язувати проблему, а коли цікавіше?
- Зараз ми з вами проявили творчість, а саме це і є темою нашого тренінгу.
4. Інформаційний блок.
Педагогічна творчість учителя — це педагогічна діяльність, спря- мована на розвиток потенціальних можливостей кожного вихованця.
Основні умови перетворення діяльності вчителя на творчу:
 усвідомлення себе як творця в педагогічному процесі;
 усвідомлення суті, значення й завдань власної педагогічної діяльності, її мети;
 сприймання вихованця як особистості в педагогічному процесі (як об'єкт і суб'єкт виховання);
 усвідомлення особистої творчої індивідуальності.
 Дидактична підсистема характеризує ступінь володіння вчителем змістом навчального матеріалу, формами, методами, засобами ефективної організації навчальної творчої діяльності учнів.
 Виховна підсистема характеризує творчу педагогічну діяльність учителя із забезпечення психолого-педагогічних умов для виховання кожного учня як

62
особистості через активну життєву діяльність вихованців, їхній творчий розвиток, самореалізацію своїх потенціальних можливостей у різних видах діяльності.
 Організаційно-управлінська підсистема характеризує творчу педагогічну діяльність учителя з розвитку здатності до самоуправління й комунікації.
 Підсистема самовдосконалення характеризує творчу педагогічну діяльність учителя з підвищення своєї професійної та загальної культури, із самовиховання і саморозвитку професійно-значущих рис, педагогічної колек- тивності, створення своєї творчої лабораторії.
 Громадсько-педагогічна підсистема характеризує професійний, громадський та особистісний рейтинг учителя.
У цих підсистемах різні вчителі можуть перебувати на різних творчих рівнях:
Репродуктивний передбачає, що вчитель, працюючи на основі вироблених до нього методів, рекомендацій, досвіду, відбирає ті, які найбільше відповідають конкретним умовам його праці,
індивідуально- психологічним особливостям учнів.
Раціоналізаторський передбачає, що вчитель на основі аналізу свого досвіду, конкретних умов своєї педагогічної діяльності вносить корективи у свою роботу, удосконалює, модернізує її.
Конструкторський передбачає таку діяльність учителя, у якій на основі свого досвіду, знань, психолого-педагогічних особливостей учнівського колективу, використовуючи існуючі методики, учитель конструює свій варіант розв'язання педагогічної проблеми.
Новаторський передбачає розв'язання педагогічної проблеми на принципово нових засадах, відрізняється новизною, оригінальністю, високою результативністю.
Отже, творчий учитель — це особистість, яка характеризується високим рівнем педагогічної креативності (креативні риси особистості й додатково сформовані мотиви, особистісні риси, здібності, які сприяють успішній творчій педагогічній діяльності), відповідним рівнем знань предмета, який викладає, набутими психолого-педагогічними знаннями, уміннями та навичками, які, за сприятливих для педагогічної творчості вчителя умов, забезпечують його ефективну педагогічну діяльність із розвитку потенціальних творчих можливостей учнів.
Творчість — необхідна умова становлення самого педагога, його самопізнання, розвитку і розкриття як особистості. Творчість є основою педагогічної талановитості вчителя.
Розвиток педагогічної творчості вчителів і підвищення резуль- тативності навчально-виховного процесу залежить від психолого- педагогічних умов, правильно визначених шляхів розвитку та реалізації творчої педагогічної діяльності та особистісних рис учителя.
Отже, педагогічна діяльність — це передусім діяльність творча. Без творчості неможливі ні виховний, ні навчальний процеси. Бо подібно до того,

63
як скульптор ліпить свої скульптури, художник пише картини, а ювелір обробляє коштовне каміння, учитель творить нову особистість, яка житиме в цьому суспільстві, стане його невід'ємною частиною.
5. Вправи на зняття напруження.
6. Вправа «Бінго».
Учасники об'єднуються в групи за принципом: дитячий садок, школа, ВНЗ. Кожна група отримує ватман, на якому намальовано заготовку людини
(класного керів- ника).
Голова — сучасний класний керівник — хто він?
Серце — кредо, за яким він працює.
Права рука — особисті риси, притаманні творчому класному керівнику.
Ліва рука — професійні риси творчого класного керівника.
Права нога — перешкоди на шляху творчої діяльності.
Ліва нога — професійні риси, якими ще необхідно оволодіти.
Сучасний класний керівник — це...
Ми з вами з'ясували, що однією з професійних рис, якими ще треба оволодіти є вивчення інноваційних форм роботи (презента- ція Інноваційних форм виховних годин.

Класифікація форм виховної роботи
Інтерактивні
— як форма активізації міжсуб'єктної взаємодії.
 Превентивні інтеракції (тренінги, консультації тощо).
 Імітаційні інтеракції (інсценування, ділові ігри, диспут, «мозковий штурм» та ін.)
 Неімітаційні інтеракції (проблемна лекція, конференція, круглий стіл тощо).
Колективно-творчі справи— виховання творчої особистості через колектив.
 Суспільно-гуманістичні: усні журнали, святковий сюрприз, жива газета, прес- конференція, круглий стіл, мітинг.

64
 Пізнавальні: естафета улюблених занять, турнір-вікторина, КВК, виставка творчості, турнір знавців.
 Трудові: трудові десанти, операції, акції, суботники.
 Спортивно-оздоровчі: Дні здоров'я, походи, екскурсії, спортивні ігри, молодецькі ігри, «Веселі старти».
 Художньо-естетичні: поетична свічка, художні калейдоскопи, конкурс
інсценізованих пісень, музичний КВК, виступ агітбригад, літературно- музичних композицій, вистави.
 Організаційні: збір, свято, колективне планування, лінійки, вибори.
Проектна діяльність— покликана виробляти уміння критично та всебічно розглядати проблему, робити власні висновки, здатність орі-
єнтуватись і адаптуватися в нових соціальних умовах, захищати свої
інтереси, поважати інтереси і права інших, самореалізуватися.
 Пошукові — діяльність, спрямована на розв'язання творчої пошукової проблеми з невідомим рішенням.
 Творчо-рольові — спільна газета, твір, відеофільм, постанова, свято, альманах, альбом.
 Інформаційні — передбачає ознайомлення учасників проекту з конкретною інформацією.
7. Вправа «Стоп-кадр». (перегляд фрагменту виховної години в 11 класі). Обговорення:
 Виховна година шаблонна чи ні?
 Які інноваційні форми використав класний керівник?
 Як можна оцінити роботу учнів?
8. Підсумки
Вправа «Аркуш, який гуляє по колу».
Учасники об'єднуються в три групи за принципом: осінні канікули, зимові канікули, весняні канікули. Кожна група отримує аркуш паперу.
Керівник МО пропонує групам записати на аркуші відповідь на запитання:
«Який досвід ви отримали на сьогоднішньому занятті» і передати його іншій групі по колу. Групи, які отримують аркуш з відповіддю іншої групи, дописують свою відповідь, не повторюючи відповідь попередньої групи тощо.
(Аркуш має пройти декілька кіл. Ця техніка призначена для збирання у
максимальної кількості інформації. Необхідно звернути увагу на те, щоб
учасники заняття не дублювали вже записані на аркуші отриманні знання,
навички, уміння.)
Інформацію підсумовують і зачитують. Висновок:
Творча діяльність — запорука успіху сучасного класного керівника.
(Керівник МО зачитує вірш відомого психолога Р. Волдо Емерсона.)
Якщо ви боїтесь, що вас поб'ють,
Вважайте себе побитим.
Якщо ви гадаєте, що ви не можете,
Ви не зможете ніколи.

65
Якщо ви вважаєте, що програєте,
Ви вже програли.
Тому що в усьому світі ми бачимо,
Що успіх починається з волі людини —
Усе залежить від стану розуму.
Якщо ви вважатимете, що вас залишать позаду,
Це так і буде.
Ваші думки мають летіти високо,
Щоб дати можливість вам піднятись.
Перш ніж ви зможете отриматиперемогу,
Ви повинні бути впевнені всобі.
Найсильніший і найшвидший
Не завжди перемагає у життєвих битвах.
Рано чи пізно перемога дістається тому,
Хто вважає, що він може.
(Демонстрація слайду «Золотавий соняшник».)
Це символ згуртованості, єдності. Саме тут діє принцип «у єдності сила», кожний сильний підтримкою тих, хто стоїть поруч. Як соняшник повертає свою золотаву голівоньку по ходу годинникової стрілки, так і наше об'єднання класних керівників дружно йде назустріч творчій діяльності, тому що, за словами В. Сухомлинського, «немає людей більш допитливих, невгамовних, більш одержимих думками про творчість, як учителі.
Педагогічна діяльність, яка є сплавом науки і мистецтва, за своїми компо- нентами передбачає творчість».

66

67

Швець Ольга Анатоліївна народилася 01 травня 1980 року у м. Березне Рівненської
області.
У 2002 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за
спеціальністю «Вчитель початкових класів», «Практичний психолог».
З 2002 року працює практичним психологом Городищенської загальноосвітньої
школи І – ІІІ ступенів.
З 2012 року – учасник Рівненської обласної Асоціації практичних психологів

68


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал