Навчально-методичний посібник. Городищенська загальноосвітня школа І ііі ступенів. Березне, 2013. 65 сPdf просмотр
Сторінка2/4
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.65 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4
Тема: АДАПТАЦІЯ УЧНІВ 5 КЛАСУ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

Мета: з'ясувати причини дезадаптації та розробити рекомендації для
всього колективу, які б допомогли якісному навчанню учнів і сприяли їх
адаптації.

Розташування учасників: стільці розташовані колом.
Сьогоднішнє засідання ми проведемо у вигляді тренінгу використовуючи інтерактивні форми роботи. Це дасть можливість усім взяти участь у процесі обговорення та прийняття рішень. Кожен із вас був учасником різних тренінгів, тому ви знаєте, що головне правило тренінгу —
активність кожного.
Коло, яке ми утворили з вами є символом єдності у досягненні спільної мети в навчанні й вихованні учнів. Сьогодні немає окремо доповідачів та окремо слухачів. Сьогодні — ми одна команда, перед нами одне завдання: з'ясувати причини дезадаптації та розробити рекомендації для всього колективу, які б допомогли якісному навчанню учнів і сприяли їх адаптації.

Вправа «Очікування»
Кожен свій урок ви розпочинаєте з визначення мети, до якої йдете разом із учнями. Від правильної постановки мети залежить хід уроку та його кінцевий результат. Зараз кожен із вас визначить мету, з якою ви прийшли на тренінг.
Для цього дайте коротку відповідь на запитання: з якою метою ви прийшли? Що сподіваєтеся взяти для себе корисного? (Всі свої очікування учасники записують на
листочках
й
вивішують
на спеціальному плакаті
«Очікування», де зображене дерево.)
Ця вправа має на меті залучити всіх учасників до роботи. Визначивши й проговоривши свою мету вголос, педагоги тим самим ставлять перед собою завдання, виокремлюють інформацію, яку б хотіли от- римати. (Занотовую ті питання, на які необхідно звернути особливу увагу,
підводять підсумки висловлювань, даючи зрозуміти присутнім, яка
інформація обов'язково буде дана в процесі роботи.)

Психологічні особливості молодших підлітків
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕДУЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У школярів 5-го класу істотно змінюється зміст діяльності - ведучою стає суспільно корисна діяльність. На новому рівніпротікають психічні процеси. Якісні новоутворення характеризуютьсяінтенсивністю проявів

28
відбувається якісне зрушення в розвитку самосвідомості,у результаті чого в підлітка формується уявлення про себе як про дорослу людину.
Прагнення до дорослості
і самостійності, критичне ставленнявідношення до навколишніх, уміння підкорятися нормамколективного життя визначають всі інші особливості– поведінки, спрямованість активності. Підлітковий вік характеризується значними змінами в будові тіла, упротіканні фізіологічних процесів, статевим розвитком.Зміни що відбуваються в цьому віці, мають пряме відношення до рухової діяльності підлітка.
ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ
Неодмінною умовою правильного виконання вправи в процесі його засвоєння є усвідомленість, розуміннявиконуваних дій. Під усвідомленістю дій варто розумітидифференційованість відчуттів, правильність сприйняття, чіткість уявлень, здатність аналізувати. У зв'язку з цим необхідно враховувати наступні особливості пізнавальнихпроцесів підлітків. При сприйманні предмета в підлітківвелику роль грає перше враження. Разом з тим підліток здатний до тонкого аналізу сприйманих об'єктів.Сприйняттяйого більш змістовне, послідовне,планомірне, що дає можливість формувати спостереження як цілеспрямоване організоване сприйняття.
Мислення в підлітка (особливо в 11 - 12 років),значною мірою носить конкретно-образний характер. При засвоєнні знань підліток прагне обпертися на наочний матеріал.Тому величезне значення має застосування при аналізідій чітко намальованих плакатів,піктограм із найважливішими елементами вправ.
У той же час мислення в підлітковому віці стає більш логічним, системним, доказовим і обґрунтованим,розвивається здатність самостійно аналізувати, порівнювати, узагальнювати.
Важливою психологічною умовою правильного засвоєння і виконання вправ є організація уваги. Увага підлітка стає усе більш довільною.
Займаючись цікавою і важливою справою,підліток може зберігатитривалий час стійкість і високу інтенсивність уваги. Унього виробляється уміння швидке концентрувати і чітко розподіляти свою увагу. У той же час спостереження показують, що в підлітків увага значна погіршується в порівнянні з молодшими школярами. Це пояснюється багатьма причинами. По-перше, змінюються умови життя й навчання підлітків. Світ вражень і переживань у них значно розширюється.Серйозніше стають пропоновані до них вимоги,багатобічне - обов'язку. У результаті увага часом не може справитися з великою кількістю вражень
і переживань,зосередитися на чому-небудь одному. По-друге, нерідко причиною поганої уваги може стати неврівноваженість процесів збудження
і гальмування, особливо при тривалійодноманітній роботі,що зв'язано з процесом статевого дозрівання. Нарешті, неуважність підлітка може бути

29
результатом поганого виховання уваги в молодшому віці. Тому вирішальне значення у вихованні і розвитку уваги підлітка має правильна організація його роботи: у нього не повинно бути ні часу,ні бажання, ні можливості відволікатися.
ЕМОЦІЙНА СФЕРА ПІДЛІТКІВ
У підлітковому віці емоційні переживання якіснозмінюються, тому що змінюються і самі відносини підлітка з навколишнім світом. Більш складними стають відносини з дорослими, з однолітками, особливо з однолітками іншоїстаті. По-новому підлітки починають відноситися до навчальної діяльності і самим собі. Усе це є джерелом різноманітних, складних, нерідко суперечливих переживань.
Разом з тим, незважаючи на загальний більш високий рівень розвитку емоційної сфери в цей період, прояви емоційнедостатньо стійкі. Підлітковий вік характеризуєтьсяпідвищеною емоційною збудливістю,
імпульсивністю,перевагою збудження над гальмуванням, швидкою зміноюнастрою, схильністю до афектів - жагучому, різкому ібурхливому вираженню пережитих почуттів.
Отже коротка характеристика підліткового віку має такий вигляд.
1. Підлітковим ми називаємо вік з 10 до 15 років з нормативною кризою в
13 років (яка може зміщуватися за часом). Він характеризується спадом успішності, зниженням працездатності, дисгармонійністю у внутрішній будові особистості, відмирання насамперед усталеної системи
інтересів, негативним, протестуючим характером поведінки.
2. Однією з головних тенденцій підліткового віку є переорієнтація спілкування з дорослих на однолітків.
3. Провідною діяльністю для даного періоду є інтимно – особистісне спілкування, яке будується на основі морально – етичних норм.
4. Характерним новоутворенням є "почуття дорослості", розвиток самосвідомості і самооцінки, інтересу до себе, як до особистості, критичне ставлення до оточуючих, уміння підкоряти свої інтереси нормам колективного життя, здатність до ідентифікації.
5. Діяльність (навчальна, організаційна, трудова, пізнавальна тощо) спрямована на систему відносин в різних ситуаціях.

Характеристика класу (учителі початкових класів).
Вправа «Мікрофон»
Запитання;
— Як вам працювалося з класом?
— Які труднощі виникали в процесі на- вчання?
— На яких учнів вихотілиб, щоб зверну- ли особливу увагу?

30
Класний керівник ознайомлює з соціальним паспортом класу


Вправа «Портрети учнів»
Вправа допомагає з'ясувати причини дезадаптації, які виникають через відсутність наступності між початковою та середньою ланкою навчання. Вправа дає змогу педагогам визначити різницю між: вимогами до учнів у 4-му класі та на початку навчання в 5-мукласі. (Часто вчителі 4-х класів вимоги трішки занижують, а вчителі 5-х навпаки завищують.)
Для того, щоб визначити причини дезадаптації, нам необхідно спочатку познайомитися з дітьми. Які ж вони майбутні п'ятикласники та п'ятикласники на початку навчального року.
Присутні діляться на 2 команди:
• вчителі початкових класів та вихователі;
• вчителі 5-го класу.
Кожна команда складає портрет учня, за допомогою спеціально розробленого переліку вмінь та навичок (згідно вимог програми):
• перша команда складає портрет випускника початкової школи;
• друга команда складає портрет умовного п'ятикласника.
Кожна команда готує презентацію своєї роботи. На дошці плакат
«Спільне й відмінне» на ньому фіксують відповіді команд і після виступів підводять підсумки та роблять висновок про розбіжності у вимогах вчителів
5-го та 4-го класів, про відсутність наступності.

Міні-повідомлення «Причини дезадаптації»
Складність періоду адаптації насамперед зумовлена сукупністю психофізіологічних та особистісних змін, які відбуваються у внутрішньому світі дітей на межі 3—5-го класів. Найяскравіша особливість стануорганізму періоду статевого дозрівання -зниження працездатності й підвищення
стомлюваності. Це негативно позначається на навчальному процесі. В цей період працездатність школярів нижча порівняно не тільки з наступними, але навіть із попередніми класами. Лише після 13— 14 років усі ці показники поліпшаться.
Ні в якому разі не можна перевантажувати дітей під час уроків, задавати великі домашні завдання, затримувати під час перерв.
Необхідно також зазначити підвищену дратівливість підлітків. У цей період активізується робота щитовидної залози, яка впливає на ріст тіла, обмін речовин і збудливо діє на ЦНС. Звідси й підвищена дратівливість.
Молодші підлітки потребують правильної організації обсягу їхньої діяль- ності, пом'якшеного режиму, запобігання перевантаження. Порушення ними дисципліни пов'язане з високою стомлюваністю й дратівливістю.

31
Діти, що вступають у підлітковий вік, сенситивні (Сенcити́вність — характерологічна особливість людини, яка проявляється в підвищеній чутливості до подій, що відбуваються з нею, емоційна чутливість, емоційність) до виникнення в них пізнавальних інтересів. Відсутність у більшості з них активних інтересів не вікова особливість, а наслідок певних недоліків у організації й змісті навчання в початковій школі й у 5-му класі.
Педагог має орієнтуватися на:
 фізіологічні особливості дитини, початок пубертатногоперіоду, розвиток когнітивної сфери учнів уяви, процесизапам'ятовування, які протікають гірше на фоні психофізіологічного розгальмування для адекватного відображення зовнішньої реальності й саморегуляціїемоційного стану, й поведінки.
 Розуміння і осмислення змісту педагогами, класнимикерівниками ідеї адаптаційного періоду.
 Індивідуальний підхід до учня, його можливостей, щобне послабити нервову систему, не занизити самооцінку імотивацію до засвоєння знань.
 Розвиток і реалізація здібностей учнів.
 Формування цінностей та ідеалів.
 Створення програми адаптаційного періоду
 Проведення батьківських зборів для виявленняочікування батьків в зв'язку з навчанням їхньої дитини вшколі, ознайомлення з матеріалами адаптаційного періоду.
 Створення певних рекомендацій, завдань для кожного конкретного класу. Перераховані умови сприяють урахуванню саморегуляції, прийнятті адекватних рішень.

Мозковий штурм. «Які чинники впливають на процес адаптації?»

Завдання адаптаційного періоду:
Необхідно допомогти дітям познайомитись один з одним, з вчителями, з новою навчальною ситуацією, з умовамишкільного життя.
Г. А. Цукерман називає цей періодсвоєрідною ініціацією в новий віковий сенс, в нову системувідносин з дорослими, однолітками, самим собою.
Звідси ізавдання - "вирощування" власних правил взаємодії на основіреального досвіду співпраці. Для цього необхідно:
 створити атмосферу довіри, добрих відносин, комфортності, взаємо підтримки
 діагностувати причини дезадаптаційного періоду
 виявити ресурси розвитку самої дитини, а такожможливості сім'ї і школи
 звернути увагу до "різноголосиці" вимог
 введення самоконтролю і самоорганізації

32
 підбір корекційно розвиваючої програми,враховуючи як причини дезадаптації, так і виявленняресурсів з ціллю дорозвитку необхідних структур дитини вштучно створених умовах і перенесення сформованих навичок всоціальну ситуацію розвитку дитини.
Вправа «Адаптаційний портфелик»

Ми говорили про адаптацію учнів 5-х класів до навчання в середній ланці. А тепер давайте всі разом складемо портфель п'ятикласника, поклавши до нього все необхідне для успішної адаптації дитини в середній школі.
На ватмані намалювати відкритий портфель, прикріпити папір із надписами необхідних складових для успішної адаптації:
• фізичне здоров'я;
• комунікативні здібності;
• високий рівень шкільної мотивації тощо.
Рефлексія
Кожен по черзі відповідає на запитання:
— Що нового взяли для своєї роботи?
— Що нового дізналися про дітей?

33
Додаток 3

Тренінг «Як діяти в конфліктній ситуації»

Мета: сприяти усвідомленню учасниками природи виникнення конфліктів і формувати навички гідного поводження в них; сформувати навички конструктивної взаємодії команди шкільних працівників; підвищувати самооцінку членів педагогічного колективу.
Завдання:
• познайомити учасників із джерелами виникнення конфліктів;
• відпрацювати навички «Я» висловлювання;
• стимулювати учасників до аналізу життєвих ситуацій;
• навчити емпатійному слуханню;
• формувати уміння прогнозувати майбутнє;
• навчитися будувати відносини з колегами на основі поваги і довіри.

Хід заняття

1.
Емоційне настроювання «Історії з торбинки» (5 хв)
Учасники по черзі дістають з торбинки будь-який предмет і від його
імені презентують себе. Наприклад: «Я — ключ (назвати ім'я), можу сказати, що мій господар: веселий, акуратний, пунктуальний і т.д.».
2. Визначення мети і задач тренінгу.
Агресивність, гнів, непримиреність…Конфлікти закономірно входять у наше життя. Там, де є думки, що відрізняються одна від одної, де зустрічаються люди, які мають різні уявлення про цілі і способи їхнього досягнення, плани і принципи життєдіяльності, неминуче виникають конфліктні ситуації.
Сьогодні на тренінгу ми поговоримо про конфлікти, шляхи їхнього запобігання й вплив керівника на створення сприятливого психологічного клімату в колективі.

3. Вправа «Незакінчене речення» (5 хв.)
Пропоную всім по черзі продовжити речення «Конфлікт для мене — це...». Отже, кожен по-своєму сприймає конфлікт, із різними емоціями, і для більшості це малоприємне явище. Як свідчить практика, тривалі, нерозв'язані конфлікти призводять до відчуження в колективі, до погіршення психологічного клімату в будь-якій групі (педколективі, класі, сім'ї). Тому конфлікти потрібно розв'язувати.
Та спочатку треба з'ясувати причину конфлікту — це вже половина справи у його розв'язанні.

34
4. Інформаційне повідомлення «Конфлікт. Стратегії поводження в
конфлікті. Типи конфліктних людей» (10 хв)
Можна сказати, що конфлікт — це спосіб захисту власної гідності? Або ж, конфлікт — це можливість перевірити людські взаємини? А от як визначив основу конфлікту президент американської асоціації конфліктелогів Вільям Лінкольн: «Конфлікт — це побоювання (розуміння) хоча б однієї сторони, що її інтереси порушує, ущемляє, ігнорує інша сторона або сторони». Конфлікти можна попередити? (В одних випадках молена попередити, а в інших — можна лише пом'якшити.)
Конфлікти, що найбільш важко піддаються розв'язанню, пов'язані з розподілом спільного об'єкта домагань. Оспорювання матеріальних благ, панівного становища, визнання тощо іноді веде до «трикутника суперництва»
(подібно любовному трикутникові). Суперництво має залишатися чесним, без обмеження гідності чи прав, інтересів конфліктуючих. Це все поведінкові причини конфлікту. Джерелом конфлікту найчастіше стає не підтвердження рольових сподівань, пропонованих один одному партнерами спілкування.
Тут під час з'ясування стосунків можна почути фразу: «Не очікував від тебе такого». «Жало» конфлікту може полягати й у відносній психологічній несумісності людей, змушених через низку обставин щодня контактувати одне з одним. Так, виражений екстраверт часом відкрито висміює
інтроверта, вважаючи його хитрим, задавакою або злою людиною.
Типи конфліктних людей
Агресивні — чіпляються до інших і дратуються самі, якщоїх не слухають.
Скаржники — завжди на щось скаржаться, але самі, звичайно,нічого не роблять для розв'язання проблеми.
Зухвалі - - вважають себе розумнішими за інших і завжди демонструють свою перевагу.
Нерішучі — тягнуть з ухваленням рішення через острах помилитися.
Вічні невдахи - завжди бачать тільки невдачі і вважають,що з того, що задумано, нічого не вийде.
Потайливі — приховують образи і зненацька можуть наки- нутися на суперника.
Безневинні брехуни — вводять інших у спокусу шляхом обману.
Кращим варіантом буде звести до мінімуму спілкування з такими
«важкими» людьми. Якщо це не вдається, то у взаєминах з ними треба використовувати такі підходи:
• віднести їх до певного типу людей;
• не потрапляти під вплив цих людей, їх точок зору, зберігати спокій і нейтралітет;
• спробувати виявити причини їх труднощів і знайти спосіб задоволений їхніх прихованих інтересів.

35
Існують п'ять стратегій поводження в конфлікті
• Конфронтація, або суперництво, виникає тоді, коли людина поставити власні цілі вище інтересів інших людей і взаємин з ними.
• Компроміс, або домовленість, пов'язується з поводженням людини, що дозволяє частково задовольнити як свої дома- гання, так і бажання партнера (50 х 50).
• Поступка, або пристосування, — це стиль поводження в кон- флікті, під час якого учасник конфлікту відмовляється від своїх інтересів заради інтересів іншої людини.
• Уникання, або відхід, характерний для тих випадків, коли конфліктів відмовляються і від власних інтересів, і від підтримки позитивних відносин з партнером.
• Співробітництво виникає, коли людина прагне до встановлення рівноправності власних інтересів і зацікавленості до реалізації
інтересів партнера.
5. Робота в парах «Якщо конфлікт — це...» (5хв)
Мета: учасникам пропонується об'єднатися в пари. Кожна пара одержує завдання: зобразити у вигляді піктограм свої асоціації, відчуття, образи до слова «конфлікт». Потім учасники прикріплюють свої піктограми на плакат.
Набір завдань:
1. Якщо конфлікт — це меблі, то які?
2. Якщо конфлікт — це дерево, то яке?
3. Якщо конфлікт — це явище природи, то яке?
4. Якщо конфлікт — це техніка, то яка?
5. Якщо конфлікт — це музичний інструмент, то який?
6. Якщо конфлікт — це квітка, то яка?
7. Якщо конфлікт — це посуд, то який?
8. Якщо конфлікт — це страва, то яка?
9. Якщо конфлікт — це літературний твір, то який?
10. Якщо конфлікт — це фрукт, то який?
11. Якщо конфлікт — це овоч, то який?
12. Якщо конфлікт — це тварина, то яка?
Висновок: конфлікт — це зіткнення протилежних цілей, інтересів, позицій, думок, поглядів тощо.
6. Інформаційне повідомлення «Емпатійне слухання» (10 хв)
Давайте поміркуємо, навіщо ми розповідаємо кому-небудь про свої проблеми? (Відповіді учасників.)
Для будь-якої людини в таких ситуаціях головне — бажання, щоб її зрозуміли, розділили з нею ті почуття і переживання, що переживає вона сама. Але, говорять, що розділене горе вдвічі менше, а розділена радість удвічі більша. Головне, напевно, саме в цьому — у розумінні почуттів

36
співрозмовника і співпереживанні з ним. Саме в цьому секрет уважного слухання, яке людині приносить полегшення і, як це не дивно, відкриває їй нові шляхи для розуміння себе.
У цьому випадку важливо зрозуміти не стільки, що говорить людина, скільки її емоційний стан, що саме вона переживає в цю мить. Тому в спілкуванні в таких ситуаціях необхідні навички емпатійного слухання, тобто слухання, під час якого слухач може переживати ті ж самі почуття, що й той, хто говорить. А потім як дзеркало відбивати їх так, щоб партнер із спілкування сам почав краще розуміти і приймати себе зі своїми суперечливимипочуттями.
Спробуйте поспостерігати за тими людьми, яких вважають гарними співрозмовниками, яким люди довіряють свої проблеми, з якими прагнуть поділитися радістю. Ці люди нічого не радять, не прагнуть оцінити свого партнера, не моралізують. Вони поводяться як емоційний резонатор або як дзеркало.
Що ж варто робити, щоб домогтися цього?
1. Необхідно налаштуватися на слухання: на певний час забути про свої проблеми, звільнити душу від переживань і спробувати відмежуватися від настанов і упереджень стосовно співрозмовника. Тільки тоді ви зможете відчути те, що відчуває ваш партнер, «побачити» його емоцію.
2. Своєю реакцією на слова співрозмовника ви повинні точно віддзеркалити переживання, почуття, емоцію, що стоять за його висловлюваннями. Але це треба зробити так, щоб продемонструвати, що ви не тільки правильно зрозуміли його почуття, але й прийняли їх.
3.
Необхідно витримувати паузу. Після вашої відповіді спів- розмовнику необхідно помовчати. Пам'ятайте, цей час належить йому, не навішуйте на нього свої поради, думки.Пауза необхідна людині для того, щоб зрозуміти своє переживання.
4. Варто пам'ятати, що емпатійне слухання — це не інтерпретація захованих від співрозмовника таємних мотивів його поводження. Треба тільки віддзеркалити його почуття, а не пояснювати причину появи в нього цього почуття. Зауваження такого плану: «Так це в тебе через те, що ти заздриш своїй подрузі» або «Насправді тобі хотілося б, щоб на тебе постійно звертали увагу» можуть привести до відчуження співрозмовника.
7. Вправа «Ситуації» (20 хв)
Мета: розвиток навичок конструктивного вирішення конфліктних ситуацій, закріплення знань.
Тренер пропонує учасникам об'єднатися в 3 групи . Кожна група одержує картку з конфліктною ситуацією.
Завдання: прочитати ситуацію й назвати можливі шляхи виходу з неї.

37
Ситуація 1
Учителі трудового навчання вирішили, що премія розподілена несправедливо й прийшли до вас зі скаргою. Ваше рішення.
Ситуація 2
У колективі конфліктують 2 угрупування педагогів. Вони звертаються до керівника й просять, щоб він став на їхню сторону. Як діяти керівникові?
Ситуація 3
Під час тарифікації педагогічних кадрів учителі математики незадоволені розподілом навчального навантаження, тому що один має навантаження 26 годин, а інший — 18, при цьому в них однаковий педагогічний стаж, однакова категорія.Ваші дії.
Висновок. Керівник повинен пам'ятати, що потрібно:
— відокремити ситуацію від особистості;
— визначити справжню причину конфлікту;
— не піддаватися емоціям і не квапитися форсувати конфлікт;
8. Метод «Мозкова атака»
- Як можна вивести, зняти, розрядити агресію після конфлікту?Пропонуйте всі можливі варіанти (по колу). Дякую!
9. Вправа «Майбутнє нашої школи» (2О хв)
Учасники поєднуються в три групи й одержують аркуші паперу формату
АЗ, журнали, ножиці, клей, фломастери, кольоровий папір. Завдання груп полягає в тому, щоб створити плакат-колаж за темою «Майбутнє нашої школи», де знайдуть відображення продуктивні кроки назустріч ефективному спілкуванню співробітників, функціонування команди вчителів
із загальною метою: працювати на процвітання школи, постійно підвищувати свій професійний рівень, збагачувати досвід кожної особистості, яка є унікальною в своєму роді.
Після завершення роботи групи коментують свої плакати і вивішують їх на стіні, щоб усім було добре видно.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал