Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка»Скачати 159.08 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір159.08 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник

Монографія


 1. Джус О. Творча спадщина Софії Русової періоду еміграції: Монографія / О.Джус. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – 260 с.Навчально-методичні посібники


 1. Джус О. Вступ до спеціальності: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» / О. Джус. – Івано-Франківськ: Плай, 2004. – 112 с.

 2. Софія Русова: З маловідомого і невідомого. – Ч. 1. "Несторка української педагогічної літератури ..." / Упоряд. О.Джус, З.Нагачевська. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2006. – 456 с.

 3. Софія Русова : з маловідомого і невідомого. Ч. 2. “Сеньйорка українського жіноцтва...” / упоряд. З. Нагачевська, О. Джус; вступ. ст., дод. З. Нагачевської. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. – 364 с.

 4. Антологія педагогічної думки Східної Галичини та українського зарубіжжя ХХ століття: навчальний посібник / [Т.К.Завгородня, З.І.Нагачевська, Н.М.Салига та ін.]. – Івано-Франківськ: Вид-во "Плай" ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – 480 с. (Гриф МОН України (авт. 2 д. а.).

 5. Українська педагогічна думка в іменах (Східна Галичина – українське зарубіжжя ХХ ст.): навчальний посібник / [Т.К.Завгородня, З.І.Нагачевська, Н.М.Салига та ін.]. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009. – 480 с. (Гриф МОН України (авт. 2 д. а.).

 6. Софія Русова. З маловідомого і невідомого. – Ч. 3. «Я не поетеса… Я не вчена… Я громадянка» / Упорядники З.Нагачевська, О.Джус. – Івано-Франківськ: Плай, 2012. – 604 с.

 7. Джус О. Шевченкіана Софії Русової / О.Джус. – Івано-Франківськ: «НАІР», 2013. – 226 с.

 8. Джус О.В. Літня виробнича педагогічна практика в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку: робочий зошит / О.В.Джус. – Івано-Франківськ: «НАІР», 2014. – 128 с.

 9. Нагачевська З.І. Історія педагогіки. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів ОКР “бакалавр”: навчально-методичний посібник / З.І.Нагачевська, О.В.Джус. – Івано-Франківськ: «НАІР», 2014. – 188 с.Розділи навчально-методичних посібників


 1. Джус О. Освітньо-виховні рефлексії маловідомих граней творчої спадщини Софії Русової періоду еміграції / О.Джус, З.Нагачевська // У кн. Софія Русова. З маловідомого і невідомого. – Ч. 3. «Я не поетеса… Я не вчена… Я громадянка» / Упорядники З.Нагачевська, О.Джус. – Івано-Франківськ. – 2012. – С. 3-19.


Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Джус О. Український високий педагогічний інститут імені М.Драгоманова у житті Софії Русової / О.Джус // Педагогіка: Вісник Прикарпатського університету. – Вип. ІІ. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 76-84.

 2. Джус О. Проблеми морального виховання у працях Софії Русової періоду еміграції / О.Джус // Педагогіка та психологія: Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 78. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 23-28.

 3. Джус О. Освітнє життя Галичини у працях Софії Русової / О.Джус // Педагогіка: Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. – Тернопіль, 2000. – № 6. – С. 67-71.

 4. Джус О. Шевченкіана Софії Русової / О.Джус // Обрії: Науково-педагогічний журнал Івано-Франківського ОІПОПП. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 3-6.

 5. Джус О. Образотворче мистецтво в концепції естетичного виховання Софії Русової / О.Джус // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів. – 2001. – С. 178-184.

 6. Джус О. Соціально-педагогічні аспекти діяльності Софії Русової періоду еміграції / О.Джус // Шлях освіти. – 2001. – № 2. – С. 52-55.

 7. Джус О. Творчість Софії Русової періоду еміграції: проблематика і головні ознаки / О.Джус // Педагогіка: Вісник Прикарпатського університету. – Вип. V. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 26-31.

 8. Джус О. Софія Русова як історик педагогіки / О.Джус // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2002. – № 7. – С. 97-102.

 9. Джус О. Центри соціальних служб для молоді: зміст і форми соціалізації та ресоціалізації особистості / О.Джус // Педагогіка: Вісник Прикарпатського університету: Вип. ІХ. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 64-69.

 10. Джус О. Соціально-педагогічні студії Софії Русової: загальна характеристика / О. Джус // Педагогіка та психологія: Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 2008. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 68-73.

 11. Джус О. Берегиня роду Ліндфорс-Русових / О. Джус // Обрії: Науково-педагогічний журнал ІПОПП. – Івано-Франківськ, 2004. – № 1.– С. 13-18.

 12. Джус О. Софія Русова – репрезентант українського вчительства на міжнародній арені / О. Джус // Джерела. – 2004. – № 3-4. – С. 3-10.

 13. Джус О. Особливості підготовки волонтерів до роботи у службі „Телефон довіри” / О.Джус // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – Вип. IX. – С. 62-69.

 14. Джус О. Космос і людина як мікрокосм / О. Джус, І. Тіщенко // Джерела. – 2005. – № 1-2. – С. 33-40.

 15. Джус О. Ментальність Софії Ліндфорс-Русової: дискурс у минуле й тенденції сьогодення / О.Джус // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія "Педагогічні науки". – Чернігів, 2006. – Вип. 39. – С. 25-31.

 16. Джус О. Виховний потенціал творчої спадщини видатних представників медико-біологічної науки / О.Джус, І. Павлишин // Обрії. – 2006. – № 2. – С. 5-9; 2007. – № 1. – С. 3-7.

 17. Джус О. Етнопедагогічні надбання в соціально-педагогічній діяльності: міжнаціональний контекст / О. Джус // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2007. – Вип. 33. – 21-24.

 18. Джус О. Виховні мотиви у літературно-критичному доробку Софії Русової / О. Джус // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Випуск 47. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2007. – №. 47. – С. 7-13.

 19. Джус О. Витоки, становлення і тенденції розвитку українського шкільництва на австралійському континенті / О. Джус // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. XХV. – С. 141-148.

 20. Джус О. «Школа шляхетних українок» як осередок національно-громадянського становлення української молоді / О. Джус // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. XL. – С. 12-15.

 21. Джус О.Музика в культурно-освітній діяльності Софії Федорівни Русової / О. Джус // Обрії: Науково-педагогічний журнал ІППО. – Івано-Франківськ, 2011. – № 1. – С. 111-114.

 22. Джус О. Ціннісні імперативи творчої спадщини Софії Русової у контексті сучасних націотворчих процесів в Україні / О. Джус // Шлях освіти: Науково-методичний журнал. – К. : Пед. преса, 2011. – № 2. – С. 38-40.

 23. Джус О. Естетичне виховання в системі педагогічних поглядів Софії Русової / О. Джус // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. – Серія: Педагогічні науки / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка; гол. Ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2011. –– Вип. 93. – С. 87-90.

 24. Джус О. Софія Русова у педагогічному просторі українського зарубіжжя (1920-і – 1930-і рр.) / О. Джус // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С.: гол. ред. та інші]. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – Вип. 42. – Ч. 1. – С. 223-229.

 25. Нагачевська З. Соціально-педагогічний контекст творчої спадщини та громадської діяльності Костянтини Малицької (до 140-річчя від дня народження) / З.Нагачевська, О.Джус // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2012. Вип. XLІІ. – С. 14-19.

 26. Джус О. Освітньо-виховна спрямованість життя і діяльності Івана Франка / О. Джус // Обрії: Науково-педагогічний журнал ІППО. – Івано-Франківськ, 2012. – № 2. – С. 111-114.

 27. Джус О. Гуцульський освітянський корифей Петро Васильович Лосюк / О.Джус, Т.Паска // Гірська школа українських Карпат: Науково-методичний журнал. – 2013. – № 8-9. – С. 193-196.Статті у міжнародних наукових виданнях

 1. Джус О. Високі школи української діаспори як чинник інтеграції зарубіжних українців у світове співтовариство / О.Джус // Научные труды “Современные тенденции в педагогическом образовании и науке Украины и Израиля: путь к интеграции”. – Ариэль (государство Израиль): Университетский центр Ариэль в Самарии, 2013. – № 4. – С. 145-151.


Статті у збірниках наукових праць

 1. Джус О. Визначні представники української педагогічної думки в еміграції (західноукраїнський контекст 1920-х – 1930-х рр. XX ст.) / О. Джус // Український вимір. Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори до 200-ліття Ніжинської вищої школи. – Ч. 4. – Кн. I. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2005. – С. 148-159.

 2. Джус О. Софія Русова і діяльність „Просвіт” на східно- та західноукраїнських землях / О.Джус // "Просвіта" в духовно-культурному піднесенні України”: Зб. наук праць / За ред. В.Мацька. – Хмельницький: Просвіта, 2005. – С. 231-236.

 3. Джус О. Суспільна опіка в педагогічній думці українського зарубіжжя другої половини XX ст. / О. Джус // Ідея опіки дітей і молоді в історико-педагогічній науці: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 2005. – С. 114-119.

 4. Джус О. Іван Франко – батько і вихователь очима дітей / О. Джус // Інформаційний бюлетень кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика. – Івано-Франківськ, 2006. – № 1. – С. 22-26.

 5. Джус О. Мазепинський Перстень – символ невмирущості Мазепинських ідей / О. Джус // У кн.: Мазепа, гетьман український у поетичних образах корифеїв української літератури від Шевченка до Сосюри. – Дрогобич: Видавнича фірма "Відродження", 2007. – С. 259-264.

 6. Джус О. Союз українок Австралії та розвиток рідномовного шкільництва на континенті / О. Джус // У зб.: Товариство "Рідна школа": історія і сучасність: Науковий альманах. Ч.4. / Упоряд. і наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський, Львів: Вид-во Львів. край. т-ва "Рідна школа", каф. загальної та соціальної педагогіки ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С. 240-247.

 7. Джус О. Трансформація особистості Софії Русової в еміграції / О.Джус // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку "Рада", 2008. – Т. ХІХ. – С. 170-177.

 8. Бурмістров В. Освіта Японії: минуле й сьогодення / В.Бурмістров, О.Джус // Інформаційний бюлетень кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика. – Івано-Франківськ, 2012. – № 14. – С. 19-26.

 9. Джус О. Відповідь викликам бездуховності: «Школа шляхетних українок» – продовжувач традицій жіночої освіти західного регіону України / О. Джус // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту навчання Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки: В 2-х ч. / О.Джус. – Київ: ФОП Корзун Д.Ю., 2012. – Вип. 73. – Ч. ІІ. – С. 69-75.

 10. Сегін О. Буквар 2012 р. (авт. Захарійчук М.Д., Науменко В.О.) в оцінці української та зарубіжної громадськості / О.Сегін, О.Джус // Інформаційний бюлетень кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика. – Івано-Франківськ, 2013. – № 16. – С. 32-35.

 11. Джус О. Розвиток української педагогічної думки другої половини ХХ ст. в західній українській діаспорі / О.В.Джус // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: історичні науки. – Вип. 21 / Національний університет «Острозька академія», Українське наукове товариство. Відп. редактори: І.Пасічник, Л.Винар. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 156-161.

 12. Джус О. Формування «людини щасливої» у творчій спадщині Антона Макаренка / О.Джус // Інформаційний бюлетень кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика. – Івано-Франківськ, 2013. – № 17. – С. 85-86.

 13. Джус О. Опікунські пріоритети заснування й функціонування Української Реформованої Реальної Гімназії при Українському Високому педагогічному інституті імені М.Драгоманова в Празі / О.В.Джус // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ-ХХІ ст.). Т. 4. Теорія і практика опікунської педагогіки в Україні та Польщі (ХІХ-ХХІ ст.). Збірник наукових праць / За ред. Д.Герцюка і І. Мищишин. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 189-201.


Матеріали і тези наукових конференцій

 1. Нагачевська З. Софія Русова про мету і зміст початкового навчання та виховання / З.Нагачевська, О.Нагачевська // Сучасна початкова школа: проблеми, пошуки, знахідки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль, 1996. – С. 15-17.

 2. Нагачевська О. Софія Русова про сутність, завдання і джерела естетичного виховання / О.Нагачевська // Ідея національної школи у педагогічній спадщині Софії Русової та Степана Сірополка: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 1996. – С. 108-109.

 3. Файчак З.Є.. Проблеми національної освіти на сторінках часопису „Рідна школа” / О.Нагачевська // Ідея національного виховання в українській психолого-педагогічній науці XIX – XX ст.: Збірник статей і доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Коломия: Вік, 1997. – С. 255-257.

 4. Джус О. Ідея національного виховання у працях Софії Русової (за матеріалами галицьких часописів). – Українська система виховання: проблеми, перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / О.Джус // Бібліотека Науково-методичного центру ”Українська етнопедагогіка і народознавство” АПН України і Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника. Серія: Педагогіка, етнопедагогіка. – Вип. 27. – Івано-Франківськ, 1999.– С. 120-124.

 5. Джус О. Народно-педагогічний досвід і наукові ідеї у творчій спадщині Софії Русової / О.Джус // Ідеї народної та наукової педагогіки у вихованні дітей і молоді: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 4-5 листопада 1999 р. / За заг. ред. Р.П.Скульського. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 298-302.

 6. Джус О. Рідна мова в національному шкільництві: погляд Софії Русової / О.Джус // Українська мова: навчально-методичні та виховні аспекти: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції / Ред.-упоряд. В.Ґрещук. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – С. 187-189.

 7. Джус О. Мирослав Стельмахович про чинники соціалізації дитини / О. Джус // Проблеми української народної педагогіки в науковій спадщині Мирослава Стельмаховича: Матеріали Перших Всеукраїнських педагогічних читань. – Івано-Франківськ: Плай, 2004. – С. 78-82.

 8. Джус О. Жінки-емігрантки і розвиток української педагогічної думки за рубежем (друга половина XX ст.) / О. Джус // Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність та майбутнє: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (3-5 листопада 2005 р., м. Київ, Україна). – К., 2005. – С. 324-328.

 9. Джус О. Ім’я та педагогічні твори Григорія Ващенка на сторінках журналу "Визвольний шлях" (1940-і – 1950-і рр.) / О. Джус // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: Тези доповідей Першої міжнародної конференції (8-10 березня 2006 р., м. Львів, Україна). – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. – С. 168-170.

 10. Джус О. Жінки-українки в педагогічному просторі Австралії / О.Джус // Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Другого Міжнародного конгресу (м. Київ, 25-27 жовтня 2007 р.). – К.: Українське агентство інформації та друку "Рада", 2007. – Кн. 1. – С. 156-157.

 11. Джус О. Провідні тенденції педагогіки українського зарубіжжя (друга половина ХХ ст.) / О. Джус // Тези доповідей Другої Міжнародної науково-практичної конференції "Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті". 18-20 червня 2008 року, м. Львів, Україна. – Львів, 2008. – 217-219.

 12. Джус О. Мілена Рудницька і Софія Русова: освітньо-виховні рефлексії співпраці у міжвоєнний період / О. Джус // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Союзу українок України «Український жіночий рух: історія та соціокультурна перспектива" (12-13 квітня 2008 р., Івано-Франківськ – Коломия). – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2008. – С. 78-82.

 13. Джус О. Український робітничий університет у Празі – предтеча дистанційної освіти українського зарубіжжя / О. Джус // Інновації в освіті: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. (Київ, 16-17 жовтня 2012 р.): тези доповідей. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – С. 32-34.

 14. Джус О. Шевченкове слово у творчій спадщині Софії Русової (від празького видання «Кобзаря» – до морального імперативу) / О.В.Джус // Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті «…землякам моїм в Україні і не в Україні…»: зб. матеріалів четвертої Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках IV Міжнародного конгресу світового українства). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 294-298.Рецензії

 1. Джус О. Відлуння музики дзвонів у душах сучасників: спроба переосмислення. (Рецензія науково-методичного посібника Богдана Кіндратюка "Духовне здоров’я школярів і музика дзвонів: етнопедагогічний аспект") / О. Джус // Обрії. – 2007. – №. 1. – С. 119-122.

 2. Джус О. Оздоровчий потенціал музики дзвонів. (Рецензія науково-методичного посібника Богдана Кіндратюка "Духовне здоров’я школярів і музика дзвонів: етнопедагогічний аспект") / О. Джус // Освіта регіону. – 2008. – № 1-2. – С. 133-135.Інші види друкованої продукції


 1. Джус О. Творча спадщина Софії Русової періоду еміграції (1922 – 1940 рр.). – Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2001. – 20 с.

 2. Джус О. Видатні дати і події педагогічного календаря 2011 року / О. Джус // Університет: Видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – 2011. – № 28. – С. 8.

 3. Джус О. Свято педагогічної майстерності (І тур Всеукраїнської олімпіади з педагогіки) / О.Джус // Інформаційний бюлетень кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика. – Івано-Франківськ, 2013. – № 16. – С. 52-54.

 4. Нагачевська З. Календар пам’ятних історико-педагогічних дат на 2013 рік / З.Нагачевська, О.Джус // Інформаційний бюлетень кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика. – Івано-Франківськ, 2013. – № 16. – С. 81-84.

 5. Джус О. Всеукраїнська студентська олімпіада: Із другокурсників – у аспіранти / О.Джус // Університет: Видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – № 48. – С. 9.

 6. Джус О. За нами велика історія / О.Джус // Незборима нація: Видання Історичного клубу «Холодний Яр». – Київ, 2013. – Ч. 6 (328). – С. 2.

 7. Джус О. Літня виробнича педагогічна практика / О.Джус // Університет: Видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – № 50. – С. 6-7.

 8. Виробнича педагогічна практика / О.Джус // Університет: Видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – № 51. – С. 4-5.

 9. Джус О «Наші» в «Артеку» / О.Джус // Університет: Видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – № 51. – С. 5.

 10. Джус О У «Дружбі» / О.Джус // Університет: Видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – № 52. – С. 6.

 11. Джус О. У «Затоці» / О.Джус // Університет: Видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – № 52. – С. 7.

 12. Джус О. «Правнуки Стефаника» в «Молодій гвардії» / О.Джус // Університет: Видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – № 52. – С. 6.

 13. Джус О. Студенти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – випускники школи педагогів-організаторів 2013 року УДЦ «Молода гвардія» [електронний ресурс] / О.Джус // http://www.pu.if.ua/index.php?option=com_content&view =article&id =1981:-2013lr&catid=34:2010-04-22-13-43-51

 14. Джус О. Літня виробнича педагогічна практика студентів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» – важлива складова організації відпочинку та оздоровлення дітей у 2013 році [електронний ресурс] / О.Джус // http://www.pu.if.ua/index.php?option=com_ content&view=article&id=1950:-l-r-&catid=34:2010-04-22-13-43-51

 15. Джус О. «Ars-arma pro patria» (презентація документального фільму Романа Коваля «Стеком і шаблею» у Педагогічному інституті) [електронний ресурс] /О.Джус // http:// www.pu.if.ua/index.php?option =com_content&view=article&id=1883:l-r-&catid=34:2010-04-22-13-43-51.

 16. Джус О. Державний заклад «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Затока» на Одещині – ще одна база літньої виробничої педагогічної практики студентів Прикарпатського університету [електронний ресурс] / О.Джус // http://www.pu.if.ua/index.php?option= com_content&view=article&id=2025:-l-lr-&catid=34:2010-04-22-13-43-51

 17. Джус О. «Наші» в «Артеку»: літня виробнича педагогічна практика студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в Міжнародному дитячому центрі «Артек» [електронний ресурс] / О.Джус // http://www.pu.if.ua/index.php?option=com_content&view= article&id=2044:lr-lr-lr&catid=34:2010-04-22-13-43-51

 18. Джус О. Літня виробнича педагогічна практика студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в ЛОК «Дружба» [електронний ресурс] / О.Джус // http://www.pu.if.ua/index.php? option=com_content&view=article&id=2046:-lr&catid=34:2010-04-22-13-43-51

 19. Джус О «Правнуки Стефаника» в «Молодій гвардії» [електронний ресурс] / О.Джус //http://www.pu.if.ua/index.php?option=com_ content&view=article&id=2022:l-r-l-r-l-r

 20. Джус О. Підсумкова конференція із захисту літньої виробничої педагогічної практики «Літо-2013» [електронний ресурс] /О.Джус // http://www.pu.if.ua/novyny/353-pidsumkova-konferentsiia-iz-zakhystu-litnoi-vyrobnychoi-pedahohichnoi-praktyky-lito-2013.

 21. Джус О. Всеукраїнська олімпіада з педагогіки / О.Джус // Університет: Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – № 57 (березень). – С. 12.

 22. Джус О.В. І етап Всеукраїнської олімпіади з педагогіки // [електронний ресурс] / О.Джус // http://www.pu.if.ua/depart/Pedagogical/ua/968/

 23. Джус О.В. Правнуки Стефаника в «Молодій гвардії» і молодогвардійці у Прикарпатському університеті // [електронний ресурс] / О.Джус//http://www.pu.if.ua/novyny?start=36

 24. Джус О.В. Сторінками творчої спадщини Великого Педагога (до 80-річчя від дня народження М.Г.Стельмаховича) [електронний ресурс] / О.Джус// http://www.pu.if.ua/depart/Pedagogical/ua/2079/

 25. Джус О.В. Літня виробнича педагогічна практика студентів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» [електронний ресурс] / О.Джус // http://www.pu.if.ua/uk/novyny/1173-litnia-vyrobnycha-pedahohichna-praktyka-studentiv-dvnz-prykarpatskyi-natsionalnyi-universytet-imeni-vasylia-stefanyka

 26. Джус О.В. Виробнича педагогічна практика стартує / О.Джус // Університет: Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – № 60. – С. 3.

 27. Джус О.В. Підсумки літньої виробничої педагогічної практики в Педагогічному інституті [електронний ресурс] / О.Джус// http://www.pu.if.ua/uk/novyny/1649-pidsumky-litnoi-vyrobnychoi-pedahohichnoi-praktyky-u-pedahohichnomu-instytuti

 28. Джус О.В. Викладачі Прикарпатського університету – учасниці ІІІ Світового конгресу Союзу українок [електронний ресурс] / О.Джус // http://www.pu.if.ua/uk/novyny/1548-vykladachi-prykarpatskoho-universytetu-uchasnytsi-iii-svitovoho-konhresu-soiuzu-ukrainok

 29. Джус О.В. Із перших уст: роздуми студентів Педагогічного інституту про літню виробничу педагогічну практику 2014 року / О.В.Джус // Університет: Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – № 61 (вересень). – С. 17.

 30. Джус О.В. Участь викладачів Прикарпатського національного університету в ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми рекреаційної психології та педагогіки дитинства» / О.В.Джус // Університет: Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – № 61 (вересень). – С. 18; [електронний ресурс] / О.Джус // http://www.pu.if.ua/uk/novyny/1643-uchast-vykladachiv-prykarpatskoho-natsionalnoho-universytetu-v-iii-mizhnarodnii-naukovo praktychnii- konferentsii-aktualni-problemy-rekreatsiinoi-psykholohii-ta-pedahohiky-dytynstva


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал