Навчально-методичний посібник для системи професійно-технічної освіти СумиPdf просмотр
Сторінка6/13
Дата конвертації19.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Використовуйте різноманітні техніки і вправи, які залучають учнів
інтелектуально (розв’язування проблем, мозковий штурм), емоційно (ігри,
інсценування, обговорення ситуацій) і фізично (рухавки, вправи). Це надає можливість активно залучати кожного учня до роботи на занятті.
Приділяйте увагу створенню доброзичливої, дружньої атмосфери на занятті (це не потребує багато часу).
Кожен учень – яскрава особистість. Кожен має індивідуальні відмінності у способах і стилях навчання. Використовуйте різні методи подачі
інформації
(аудіальні, візуальні, кінестетичні).
Протягом систематичної здоров’яспрямованої діяльності в навчальному закладі створіть свою відеотеку та банк наочних матеріалів.
Юнацький вік – вік самоаналізу і самопізнання. Допоможіть учням!
Використовуйте різні тести, опитувальники, анкети для цього.
Передбачте можливість письмових запитань, які учні не наважуються ставити у групі вголос. Можливо, є необхідність і в індивідуальних консультаціях та консультаціях інших фахівців (лікарі, правники тощо).

67 3.3. Зміст і структура уроків-тренінгів спецкурсу
«Здоровий спосіб життя»
УРОК-ТРЕНІНГ 1
МОЄ ЖИТТЯ
Мета: ознайомлення учнів з завданнями курсу, посібником, організаційними вимогами, створення дружньої атмосфери.
Результати навчання
Наприкінці заняття учні:
 мають доброзичливий настрій на наступні заняття;
 демонструють позитивне спілкування, активність і роботу в команді;
 називають ознаки дорослого життя.
Обладнання і матеріали:
 бейджики, аркуші паперу, олівці, фломастери;
 плакати із правилами роботи групи на заняттях (кожне правило на окремому аркуші);
 фото з життя учнівської молоді навчального закладу;
 бланки анкет «Рівень ціннісного ставлення до здоров’я».
Орієнтовний план тренінгу
Знайомство, робота в колі
5 хв
Мозковий штурм «Правила групи»
5 хв
Інтерактивна гра «Три імені» (або інша)
10 хв
Повідомлення і обговорення в групах
10 хв
Мозковий штурм
3 хв
Анкетування
10 хв
Завершення тренінгу
2 хв
Знайомство, робота в колі
Привітайте учнів і роздайте бейждики (не забудьте про себе). Учні пишуть на них свої імена і пришпилюють до одягу.

68
Мозковий штурм «Правила групи»

Розбийте учнів на три групи і запропонуйте кожній визначити найважливіші на їх думку правила роботи в групах ( приблизно по три).

Групи по черзі називають правило, викладач записує їх на дошці.

Проаналізуйте записане і разом сформулюйте правила роботи в групі. Кожне правило на аркуші паперу вивішується на дошці, де і залишається до кінця заняття. (Якщо є можливість, прикріпіть ці правила на стіну, де вони будуть знаходитися протягом усіх занять).
Наприклад:
Правила роботи на заняттях
1. Поважати себе та інших.
2. Звертатися до іншого тільки по імені.
3. Те, що відбувається у групі, не повинне негативно впливати на наші взаємовідносини.
4. Говорити по черзі.
5. Не можна принижувати і висміювати будь-кого.
6. Не можна використовувати нецензурні вислови.
7. Перелік на цьому може не закінчуватися.
Інтерактивна гра для знайомства (за вибором викладача: «Три
імені», «Візитка» або інша). Ураховуючи те, що учні знають один одного, вправи для знайомства можна використати для створення дружньої і привітної атмосфери на уроках-тренінгах та для самопізнання учнів.
Вправа «Три імені»
Мета: сприяти розвитку саморефлексії, формувати установку на самопізнання.
Інструкція: на аркуші учень записує три варіанти свого імені (як його називають батьки або родичі, однолітки, друзі тощо). Потім кожний учень представляє себе іншим учням, використовуючи ці імена, і пояснює, чому так його називають (можливо, це буде причина виникнення імені, можливо – пов’язане із характером або якоюсь подією).
Примітка: бажано, щоб розповідь одного учня не перевищувала 30 секунд.

69
Вправа «Візитка»
Мета: сприяти самопізнанню і вмінню підкреслити свою
індивідуальність.
Інструкція: викладач пропонує учням намалювати свою візитку так, щоб інші впізнали за нею те, що автор хоче розповісти про себе (ім’я, характер, головні вміння, звички, уподобання, хобі і т.п.).
Одному учню на представлення візитки відводиться 30–45 сек. Учні розташовуються по колу і по черзі представляють свої візитки.
Вправа «Це чудово!»
Мета: сприяти знайомству учнів групи.
Інструкція: учні стоять півколом. Викладач пропонує кожному по черзі вийти в центр півкола і розповісти про якусь свою якість, уміння чи талант («я люблю танцювати», «я люблю в’язати», «я швидко бігаю», «я співаю» і т.п.). У відповідь на кожне таке висловлювання всі промовляють хором: «Це чудово!» і водночас на руці піднімають угору великий палець.
Повідомлення і обговорення в групах
Викладач ознайомлює учнів із посібником, з яким вони будуть працювати на заняттях.
Слово викладача про підлітковий (юнацький) період життя учнівської молоді. Демонстрація фотографій з життя навчального закладу.
Нагадування про дитинство вихованців. Спроба визначити поняття
«доросле життя».
Об’єднайте учнів по 4 особи і запропонуйте їм сформулювати ознаки дорослого життя та очікування від нього.
Мозковий штурм
Запропонуйте учням з наведених ознак дорослості визначити провідну.
За необхідності викладач спрямовує пошук провідної ознаки дорослості. У результаті мозкового штурму нею має бути визнана – відповідальність за власні вчинки, поведінку, спосіб життя.
Якщо виникають труднощі в проведенні мозкового штурму, викладач або учень може зачитати інформацію з посібника «Здоровий спосіб життя»

70 у вступі. Після цього учні обговорюють даний матеріал і висловлюють свої думки.
Анкетування
Запропонуйте визначити рівень ціннісного ставлення до здоров’я і попередьте, що результати анкетування учні отримають на шостому уроці.
Інструкція учням: перед вами твердження, що стосуються способу життя, і три варіанти ставлення до нього (згоден, не згоден, важко визначитися). Ви можете бути згодними із твердженням, тоді позначаєте варіант ставлення у стовпчику 1; можете не погоджуватися із твердженням, тоді обираєте відповідь у стовпчику 2. Якщо вам важко визначитися із своїм ставленням, або якщо в житті ви по-різному поводите себе в запропонованих ситуаціях, то робіть позначку напроти третього варіанту ставлення до твердження «не можу визначитися».
Анкета для визначення рівня сформованості ціннісного ставлення до здоров’я
№ з/п
Твердження
Варіанти ставлення
1 2
3 1.
Здоров’я можна не берегти, бо його і так багато
Згоден
Не згоден
Не можу визначитися
2.
Я дотримуюсь правил здорового харчування
Так
Ні
Не знаю
3.
При виборі якогось продукту харчування різних заводів- виробників (наприклад, печива) я орієнтуюся, перш за все, на склад продукту
Згоден
Не згоден
Не можу визначитися
4.
Я займаюся фізичними вправами більше двох разів на тиждень
Так
Ні
Інколи
5.
На мою думку, здоров’я найбільше залежить від способу життя
Згоден
Не згоден
Не можу визначитися
6.
Хоча мене і не влаштовує моя вага
(або влаштовує), я не використовую жодних дієт
Так
Ні
Інколи
7.
Дієти корисні для зменшення ваги Згоден
Не згоден
Не знаю
8.
Мене задовольняє мій спосіб життя, і я не хочу його змінювати
Згоден
Не згоден
Не можу визначитися

71 9.
Я ніколи не читаю статті про здоров’я, бо це нецікаво
Так
Ні
Інколи
10.
Найбільш важливу інформацію про здоров’я я отримую від батьків
Згоден
Не згоден
Не можу визначитися
11.
Для дотримання здорового способу життя мені не вистачає коштів
Згоден
Не згоден
Не можу визначитися
12.
Для досягнення успіху в житті найбільш важливо мати здоров’я
Згоден
Не згоден
Не можу визначитися
13.
Я хотів би позбутися своїх шкідливих звичок
Згоден
Не згоден
Не можу визначитися
14.
Солодка газована вода може бути продуктом щоденного вживання
Згоден
Не згоден
Не можу визначитися
15.
Я вважаю, що паління шкодить моєму здоров’ю
Згоден
Не згоден
Не можу визначитися
16.
Пиво безпечне для мого здоров’я Згоден
Не згоден
Не можу визначитися
17.
Я згадую про здоров’я тільки тоді, коли хворію
Згоден
Не згоден
Не можу визначитися
18.
Для лікування я купую тільки ті ліки, що призначив лікар
Так
Ні
Не завжди
19.
Я завжди звертаюся до лікаря в разі підвищення температури тіла
Згоден
Не згоден
Інколи
20.
Мої рідні і друзі практично не хворіють, тому не має причин турбуватися про їх здоров’я
Згоден
Не згоден
Не можу визначитися
21.
Моя майбутня професія містить шкідливі чинники для мого здоров’я
Згоден
Не згоден
Не знаю
Відповідно до ключа анкети підсумуйте загальну кількість балів та суму балів за номерами тверджень: 1, 5, 8, 11, 12, 13, 20 – ціннісно-мотиваційний компонент ставлення; 7, 9, 10, 14, 15, 16, 21 – когнітивний компонент ставлення; 2, 3, 4, 6, 17, 18, 19 – діяльнісно-поведінковий компонент ставлення до здоров’я.

72
Ключ до анкети «Визначення рівня ціннісного ставлення до здоров’я»
№ з/п
Твердження
Згоден
Не згоден
Не можу визначитися
1.
Здоров’я можна не берегти, бо його і так багато
1 3
2 2.
Я дотримуюсь правил здорового харчування
3 1
2 3.
При виборі якогось продукту харчування різних заводів- виробників (наприклад, печива) я орієнтуюся, перш за все, на склад продукту
3 1
2 4.
Я займаюся фізичними вправами більше двох разів на тиждень
3 1
2 5.
На мою думку, здоров’я найбільше залежить від способу життя
3 1
2 6.
Хоча мене і не влаштовує моя вага
(або влаштовує), я не використовую жодних дієт
3 1
2 7.
Дієти корисні для зменшення ваги 1 3
2 8.
Мене задовольняє мій спосіб життя, і я не хочу його змінювати
1 3
2 9.
Я ніколи не читаю статті про здоров’я, бо це нецікаво
1 3
2 10. Найбільш важливу інформацію про здоров’я я отримую від батьків
2 1
3 11. Для дотримання здорового способу життя мені не вистачає коштів
1 3
2 12. Для досягнення успіху в житті найбільш важливо мати здоров’я
3 1
2 13. Я хотів би позбутися своїх шкідливих звичок
3 1
2 14. Солодка газована вода може бути продуктом щоденного вживання
1 3
2 15. Я вважаю, що паління шкодить моєму здоров’ю
3 1
2 16. Пиво безпечне для мого здоров’я 1 3
2

73 17. Я згадую про здоров’я тільки тоді, коли хворію
2 3
1 18. Для лікування я купую тільки ті ліки, що призначив лікар
3 1
2 19. Я завжди звертаюся до лікаря в разі підвищення температури тіла
3 1
2 20. Мої рідні і друзі практично не хворіють, тому не має причин турбуватися про їх здоров’я
1 3
2 21. Моя майбутня професія містить шкідливі чинники для мого здоров’я
3 1
2
Підсумок: якщо загальна сума балів менша або дорівнює 43 – це відповідає низькому рівню ціннісного ставлення до здоров’я; 44–47 балів – рівень ціннісного ставлення нижче за середній; 48–51 бал – середній рівень сформованості ціннісного ставлення до здоров’я; 52–57 – рівень ціннісного ставлення вищий за середній; загальна сума балів дорівнює або більше 58 – високий рівень сформованості ціннісного ставлення до здоров’я.
Для оцінки сформованості окремих компонентів ціннісного ставлення: низький рівень сформованості компонента ціннісного ставлення – сума балів дорівнює або менша за 14; рівень сформованості компонента нижчий за середній – сума балів 15–16; середній рівень сформованості компонента – сума балів 17–18; рівень сформованості компонента вищий за середній – сума балів 19–20; високий рівень сформованості компонента – 21 бал.
Завершення тренінгу
Молодь стоїть у колі. Запропонуйте їм посміхнутися один до одного і побажати здоров’я та успіхів у житті. (Це може стати ритуалом завершення уроку-тренінгу).

74
УРОК-ТРЕНІНГ 2
СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ
Мета: актуалізація і поглиблення змісту поняття «самооцінка», сприяння формуванню позитивного самосприйняття, усвідомлення необхідності керувати своїми діями і життям.
Результати навчання
Наприкінці заняття учні мають:
 уміти розкривати зміст поняття «самооцінка»;
 назвати вміння для щоденної саморегуляції;
 продемонструвати навички публічних виступів;
 продемонструвати вміння ціннісного ставлення до себе, уміння керувати своїми діями, поведінкою для досягнення поставленої мети.
Обладнання і матеріали:
 аркуші паперу, олівці;
 аркуші, на яких таблиця «Мої сильні та слабкі сторони»;
 плакат «8 С» для пояснення порад щоденної регуляції (на плакаті записані слова: самоуправління, саморегуляція, самоцілеполагання, самопланування, самоконтроль, самовираження, самовиховання, самоосвіта).
Орієнтовний план тренінгу
Актуалізація базових знань
5 хв
Аналіз самооцінки
12 хв
Основні завдання
15 хв
Робота в групах
5 хв
Міні-лекція
3 хв
Завершення тренінгу
5 хв
Актуалізація базових знань
Привітайте учнів, назвіть тему і завдання уроку.
Слово викладача: актуалізація знань учнівської молоді щодо формування самооцінки і значення самооцінки в поведінці людини.
Викладачу: «Що таке «самооцінка»? (Додаток 2).

75
Аналіз самооцінки
Запропонуйте учням визначити самооцінку. Наприклад, за опитувальником Г. М. Казанцевої (посібник «Здоровий спосіб життя», параграф 1.1. «Ставлення до себе»).
Основні завдання
Викладач пропонує учням виконати вправи.
Вправа «Похваляння»
Мета: формування навиків саморозкриття та вдосконалення навиків публічних виступів.
Інструкція: для виконання вправи відводиться 2–3 хвилини. За цей час учень обирає й записує на аркуші паперу ту свою якість, уміння або здібність, яку він любить і цінить в собі. Потім учень має похвалитися перед групою своєю якістю або вмінням.
Примітка: на виступ учню дається не більш ніж 1 хвилина. Після виконання вправи рекомендується обговорити ті відчуття, які виникли в молоді під час її виконання.
Вправа «Мої сильні та слабкі сторони»
Мета: формування навиків адекватної самооцінки.
Інструкція: роздайте учням таблиці-аркуші «Мої сильні та слабкі сторони». Пропонується записати свої сильні і слабкі сторони. За бажанням учні можуть зачитати свої листки (не примушувати). Викладач пропонує порівняти кількість сильних і слабких сторін і подумати над тим, чи можна позбавитися деяких слабких сторін своєї особистості і що для цього треба зробити.
Викладач пояснює учням, що людина завжди може позбавитися від того, що їй не подобається в собі. Головне – зрозуміти, що хочеться змінити в собі, а як це зробити, знайдеться багато варіантів. Інколи учні із заниженою самооцінкою не можуть знайти в собі сильних сторін, у цьому випадку викладач обов’язково допомагає їм.

76
МОЇ СИЛЬНІ І СЛАБКІ СТОРОНИ
СИЛЬНІ СТОРОНИ
СЛАБКІ СТОРОНИ

Робота в групах
Об’єднайте учасників у 2 групи.
Робота з посібником. Учні знайомляться із порадами щоденної саморегуляції (посібник, с. 15–16).
Перша група обговорює проблему: «Чи погоджуєшся ти з висловом
«Людина не може любити інших, якщо вона не любить себе»?»
Друга група – «Чи можна сказати, що ти – «капітан свого життя»?
Виступи представників груп.
Міні-лекція
Розкажіть про вміння, які допомагають людині рухатися до своєї мети і керувати своїм життям:
Самоуправління – це процес впливів на себе, на свою особистість, це допомагає здійсненню життєвої мети і планів.
Саморегуляція – це управління власними емоційними станами, почуттями, вчинками, реакціями на події в житті, умови життя і навколишній світ.
Самоцілеполагання – свідома постановка мети (чого ти хочеш, до чого ти прагнеш).
Самопланування – складання плану досягнення своєї мети (що треба зробити, щоб досягти мети).
Самоконтроль, самоаналіз – виконання дії для досягнення мети і самостійний контроль за своїми ж результатами.

77
Самовираження – свідоме керування своєю поведінкою.
Самовиховання – керування формуванням у себе бажаних якостей, рис характеру, проявів поведінки в різних ситуаціях.
Самоосвіта – керування формуванням у себе знань, вмінь, навичок, які потрібні тобі в житті: для здобуття професії, для заробляння коштів, для створення сім’ї, для досягнення заповітної мрії.
Завершення тренінгу
Попросіть учнів навести власні приклади самоуправління, саморегуляції, самопланування, самоконтролю й самоаналізу, самовираження, самовиховання, самоосвіти.
Запропонуйте учням в позаурочний час самостійно виконати тести
«Капітан? Рульовий? Пасажир?», «Чи вмієш ти розв’язувати свої проблеми», «Чи є у тебе почуття гумору» (посібник, с. 11–15) та відповісти на запитання під рубрикою «Завдання для самоконтролю».
Запросіть бажаючих допомогти Вам у проведенні наступного заняття.
Учні дякують один одному за роботу і бажають всім здоров’я.
УРОК-ТРЕНІНГ 3
СПОСІБ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ
Мета: визначення провідної мети життя кожної людини; усвідомлення значення суспільства для формування людини; актуалізація знань про спосіб життя і виокремлення його елементів, що впливають на здоров’я людини.
Результати навчання
Наприкінці заняття учні мають:
 уміти обґрунтовувати провідну мету життя людини;
 розкривати зміст поняття «спосіб життя»;
 демонструвати вміння визначати елементи способу життя, які впливають на здоров’я людини.
Обладнання і матеріали:
 аркуші паперу, маркери, скотч;
 відеофрагменти про дітей-мауглі (з інтернет-ресурсів);

78
 плакат «Складові способу життя людини» (Додаток 3);
 повідомлення учнів-волонтерів про дітей-мауглі
(можна використати матеріал параграфа 1.2 посібника «Здоровий спосіб життя» під рубрикою «Цікаво знати»).
Орієнтовний план тренінгу
Вступне слово викладача, стартові завдання
3 хв
Повідомлення
7 хв
Обговорення в групі (класі)
5 хв
Міні-лекція
5 хв
Робота в групах
10 хв
Мозковий штурм
5 хв
Завершення тренінгу
10 хв
Вступне слово викладача, стартові завдання
Привітайте учнів, назвіть тему і завдання уроку.
Запитайте учнів, чи задоволені вони результатами тестування своїх якостей.
Слово викладача: про біологічну і соціальну природу людини (можна використати матеріал посібника «Здоровий спосіб життя» параграфу 1.2
«Спосіб життя»).
Повідомлення учнів про дітей–мауглі з підсумком щодо провідної причини такого розвитку дитини (виступи учнів супроводжуються демонстрацією відеофрагментів про дітей-мауглі).
Обговорення в групі питання «Навіщо живе людина? Заради чого?»
Викладач спрямовує роздуми учнів і бере активну участь в обговоренні.
Висновок, що випливає з обговорення: людина має кілька соціальних
і біологічних цілей у своєму житті, одна з провідних обумовлена біологічною потребою – життя заради майбутнього, життя заради дітей. А це вимагає, перш за все, ціннісного і відповідального ставлення до власного життя і здоров’я.

79
Міні-лекція
Викладач розповідає про сутність способу життя, його складові й підкреслює зв’язок між способом життя і здоров’ям людини.
Робота в групах
Об’єднайте учнів у чотири групи за порою року народження.
Робота з посібником: кожна група обговорює одне із запитань:

Який мій спосіб життя? Чи можна його назвати здоровим?

Чи можу я вважати себе здоровим?

Чи дозволяє моє здоров’я сподіватися на народження здорових дітей?

Що я можу зробити для збереження, зміцнення і формування власного здоров’я?
Повідомлення представників груп.
Мозковий штурм
Що можна зробити для збереження, зміцнення і формування здоров’я інших людей? (у навчальному закладі, де ти навчаєшся; у місті або селі, де ти живеш; у нашій країні).
Заходи та дії записуються на аркушах і прикріплюють на дошці.
Викладач аналізує відповіді і підбиває підсумок, використовуючи плакат «Складові способу життя людини».
Завершення тренінгу
Кожен учень називає, що можна змінити в його способі життя для власного здоров’я (по одному найважливішому пункту).
Ритуал завершення тренінгу.

80
УРОК-ТРЕНІНГ 4
ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ ЛЮДИНИ
Мета: актуалізація і поповнення знань щодо цінностей людини; визначення особистісних життєвих цінностей.
Результати навчання
Наприкінці заняття учні мають:
 називати основні життєві цінності;
 уміти пояснювати власні життєві цінності;
 продемонструвати вміння виділяти загальнолюдські й особистісні цінності, духовні й матеріальні.
Обладнання і матеріали:
 аркуші паперу, маркери, скотч;
 бланки для визначення життєвих цінностей.
Орієнтовний план тренінгу
Вступне слово викладача
2 хв
Мозковий штурм
10 хв
Робота з посібником
10 хв
Анкетування
10 хв
Підсумкові завдання
10 хв
Завершення тренінгу
3 хв
Вступне слово викладача
Привітайте учнів, назвіть тему уроку і його завдання.
Мозковий штурм
Об’єднайте учнів у три групи.
Завдання для кожної групи: визначити 10 життєвих цінностей.
Розділіть дошку на три частини.
Групи самостійно визначають цінності, які записуються на дошці
(записує один учень з групи).
Проаналізуйте записане: учні виділяють спільні цінності і записують їх на аркушах паперу, що кріпляться до дошки (або залишають тільки їх на дошці).

81
Робота з посібником
Запропонуйте учням прочитати с. 22 параграфу 1.3 «Життєві цінності» посібника «Здоровий спосіб життя».
Учні роблять висновок, що є цінністю.
Висновок: цінність – це те, що люди цінують. Під цінністю розуміють здатність тих чи інших предметів, явищ природи, культури і суспільства бути корисними і задовольняти потреби особистості, соціальної групи, суспільства.
Анкетування
Викладач роздає бланки для визначення життєвих цінностей
(методика Рокіча). Можливе використання інших методик визначення життєвих цінностей.
Інструкція для учнів: прочитай уважно перелік різних життєвих цінностей людини. З цього переліку обери цінність, яка, на твою думку, є головною і найважливішою в житті. Біля цієї цінності постав цифру 1. Знову обираєш з тих цінностей, що залишилися, найважливішу для тебе. Біля неї вже ставиш цифру 2. З тих, що залишилися, обираєш наступну цінність, присвоюєш їй вже номер 3. І так треба робити до тих пір, поки всі цінності не отримають певний номер.
ЦІННІСТЬ
НОМЕР
ЦІКАВА РОБОТА
ЩАСЛИВЕ СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ
ЗДОРОВ’Я
ТВОРЧІСТЬ
ЩАСТЯ ІНШИХ
АКТИВНЕ ЖИТТЯ
ЖИТТЄВА МУДРІСТЬ
КРАСОТА ПРИРОДИ ТА МИСТЕЦТВА
КОХАННЯ
МАТЕРІАЛЬНО ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ ЖИТТЯ
ГАРНІ ТА ВІРНІ ДРУЗІ
ПОВАГА ОТОЧУЮЧИХ
ПІЗНАННЯ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
МАКСИМАЛЬНЕ
ВИКОРИСТАННЯ
СВОЇХ
МОЖЛИВОСТЕЙ
ВЛАСНИЙ РОЗВИТОК
(ФІЗИЧНИЙ І ДУХОВНИЙ)
РОЗВАГИ
СВОБОДА
УПЕВНЕНІСТЬ У СОБІ

82
Після закінчення тестування викладач пропонує учням на бланках зазначити цінності, які отримали 1, 2 та 3 місця.
Підсумкові завдання
Учні обговорюють цінності, які в більшості учнів отримали 1–3 місця. За допомогою викладача класифікують їх за різними ознаками (загальнолюдські


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал