Навчально-методичний посібник для системи професійно-технічної освіти СумиPdf просмотр
Сторінка13/13
Дата конвертації19.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

184
ЗМІСТ
Передмова ............................................................................................... 3
Розділ І. Обгрунтування здоров’яспрямованої діяльності в освітніх закладах .................................................................................. 5 1.1. Стан здоров’я підростаючого покоління ................................ 8 1.2. Соціальний статус учнівської молоді ................................... 10 1.3. Спосіб життя і вільний час .................................................... 11 1.4. Життєві цінності молоді ........................................................ 12 1.5. Ціннісне ставлення до здоров’я ............................................ 15 1.6. Шкідливі звички .................................................................... 17 1.7. Основи здоров’яспрямованої діяльності в закладах освіти .................................................................... 19 1.8. Моделі здоров’яспрямованої діяльності ............................... 27
Розділ ІІ. Спецкурс «Здоровий спосіб життя» ............................ 39
Навчальна програма спецкурсу «Здоровий спосіб життя» для системи професійно-технічної освіти
(автори : В. М. Оржеховська, О. О. Єжова) ................................. 39
Орієнтовний календарний план для викладання спецкурсу «Здоровий спосіб життя» ............................................. 52
Розділ ІІІ. Методичні рекомендації для проведення занять спецкурсу «Здоровий спосіб життя».............................................. 61 3.1. . Тренінг як форма навчально-виховної роботи .................... 61 3.2. . Пам’ятка викладачу .............................................................. 66 3.3. . Розробки уроків-тренінгів спецкурсу
«Здоровий спосіб життя» ............................................................... 67
Урок-тренінг 1. Моє життя .................................................... 67
Урок-тренінг 2. Ставлення до себе ....................................... 74
Урок-тренінг 3. Спосіб життя людини ................................. 77
Урок-тренінг 4. Життєві цінності людини ........................... 80
Урок-тренінг 5. Здоров’я як особистісна та суспільна цінність людини.................................................... 83
Урок-тренінг 6. Ціннісне ставлення до здоров’я ................. 85
Урок-тренінг 7. Розвиток як головна властивість живих організмів .................................................................... 87
Урок-тренінг 8. Фізичний розвиток ...................................... 90
Урок-тренінг 9. Обмін речовин – основа життєдіяльності організмів ................................................... 93

185
Урок-тренінг 10-11. Харчування .......................................... 96
Урок-тренінг 12. Рухова активність ................................... 101
Урок-тренінг 13. Професії і здоров’я .................................. 105
Урок-тренінг 14. Статевий розвиток .................................. 107
Урок-тренінг 15. Основи репродуктивного здоров’я ......... 109
Урок-тренінг 16. Перше кохання ........................................ 111
Урок-тренінг 17. Особиста гігієна ....................................... 114
Урок-тренінг 18. Світ навколо нас ..................................... 116
Урок-тренінг 19-20. Спілкування між людьми ................. 118
Урок-тренінг 21. Мобільний телефон ................................. 122
Урок-тренінг 22. Шкідливі звички ..................................... 125
Урок-тренінг 23. Лихослів’я ................................................ 128
Урок-тренінг 24. І знову про паління ................................. 133
Урок-тренінг 25. Пиво = алкоголь ...................................... 135
Урок-тренінг 26-27. Наркотики .......................................... 138
Урок-тренінг 28. Соціальні хвороби ................................... 142
Урок-тренінг 29. Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні .............. 144
Урок-тренінг 30. Торгівля людьми ..................................... 146
Урок-тренінг 31. Підсумкове заняття ................................ 148
Додатки ............................................................................................... 150
Додаток 1. Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (витяг) .......................................................... 150
Додаток 2. Що таке «самооцінка»? ............................................. 156
Додаток 3. Складові способу життя людини ............................. 157
Додаток 4. Взаємозв’язок складових здоров’я .......................... 158
Додаток 5. Фактори, які впливають на здоров’я людини ........ 159
Додаток 6. Планетарні загрози .................................................. 160
Додаток 7. Складові ціннісного ставлення ............................... 161
Додаток 8. Темпи розвитку ........................................................ 162
Додаток 9. Визначення рівня фізичного розвитку .................. 163
Додаток 10. Таблиця калорійності готових блюд ..................... 168
Додаток 11. Приклади маніпуляцій .......................................... 171
Додаток 12. Орієнтовний перелік фільмів, що висвітлюють проблеми здоров’я та способу життя людини ................................................................ 173
Додаток 13. Корисні Інтернет-ресурси ...................................... 178
Рекомендована література ................................................... 181

186
Навчальне видання

Оржеховська Валентина Михайлівна
Єжова Ольга Олександрівна

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

Навчально-методичний посібник для системи професійно-технічної освіти

Суми: Вид-во СумДПУ, 2009 р.
Свідоцтво ДК № 231 від 02.11.2000 р.

Відповідальна за випуск А.А. Сбруєва
Комп’ютерний набір
Комп’ютерна верстка І.Є. Тріфонова

Здано в набір 15.03.10. Підписано до друку 16.04.10.
Формат 60х84х16. Гарн. Calibri. Друк. ризогр. Папір офсет.
Умовн. друк. арк. 10,9. Обл.-вид. арк. 10,5. Тираж 1000. Вид. № 64.

Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка
40002, м. Суми, вул. Роменська, 87

Виготовлено у видавництві
СумДПУ ім. А.С. Макаренка

187

188Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал