Навчально-методичний посібник (для птнз) Львів-2009Pdf просмотр
Сторінка9/9
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема: Як виставитесь до питань статевого виховання
та просвіти

Добрий день. Ми просимо Вас відповісти на задані запитання
1.

Чи вважаєте за потрібне введення у навчальну програму курсів щодо статевої просвіти
2.

Що особисто для вас означав би такий курс
3.

Хто, на вашу думку, має проводити такі заняття
4.

Які якості мають бути притаманні викладачеві даного курсу
5.

Напишіть декілька найважливіших тем, які ви вважаєте за потрібне обговорювати на заняттях.
6.

Як часто мають проводитися такі заняття
7.

Чи обговорюєте ви сексуальну тематику з вашими батьками
8.

Чи користуються у Вас авторитетом щодо питань сексуальної тематики ваші друзі
9.

До кого ви б звернулися за допомогою у пікантній ситуації
10.

Сформулюйте своє бачення щодо проблем пов’язаних із статевим вихованням Дякуємо Вам за участь в опитуванні.116
Додаток 6
Анкета для батьків
Тема: Статеве виховання дітей

Добрий день. Просимо Вас відповісти на задані запитання. Вам потрібно вибрати ту відповідь із якою Ви згідні. Вкажіть ким випрацюєте Стаж роботи Сімейний стан Чиє у Вас неповнолітні діти
1.

Чи у вашій сім’ї провадиться статеве виховання дітей
Так. Яким чином Ні. Важко відповісти.
2.

Чи знаєте ви коло друзів із якими спілкується ваша дитина
Так. Ні. Важко відповісти.
3.

Чи віднесете ви до аморальної поведінки підлітка такі явища
Паління цигарок. Вживання алкогольних напоїв. Пірсінг (на тілі, обличчі, вухах. Міжстатеве спілкування нарівні дорослих. Відвідування нічних клубів, дискотек тощо. Потрібне підкреслити.
4.

На Вашу думку, чи відповідає нині діюча система профілак-
тики статевої деморалізації в Україні відповідним вимогам сього-
дення?
Так. Пояснення. Ні. Пояснення. Важко відповісти. Своє.
5.

Якщо вважаєте, що ні, то чим це зумовлено
Бездіяльність соціальних служб для молоді.


117
Соціально-економічний стану суспільстві. Практична відсутність статевої просвіти та виховання у школах і
ПТНЗ. Свій аргумент.
6.

Ваша реакція на можливість знайдення у вашої дитини мате-
ріалів порнографічного змісту
Провести бесіду. Вияснити джерело отримання порнографії. Забрати і знищити.
7.

Чи дозволяєте видивитися дитині фільми з еротичним змістом
Так, дитина повинна знати і це. Ні, категорично. Частково мені невідомо, які фільми дивиться моя дитина.
8.

Як Видумаєте, чи повинен бути державний контроль змісто-
вого характеру фільмів (передач) для дітей, який би забороняв по-
каз жорстоких та аморальних фільмів
Так. Ні. Частково. Батьки самі знають, що шкодить дитині.
9.

Як Видумаєте, що потрібно зробити, щоб знизити рівень зло-
чинів аморального спрямування, які скоєні проти дітей в Україні
Прийняти закон про гарантію прав неповнолітніх. Покращити соціально-економічний стан сім’ї та дітей. Посилити контроль за реєстрацією злочинів. Вдосконалити методику здійснення профілактики аморальних злочинів щодо неповнолітніх. Посилити відповідальність батьків за виховання дітей. Підвищити кримінальну відповідальність за злочини цієї категорії.
Дякуємо за участь в опитуванні.

118
Додаток 7

Насильство щодо жінок включає

Насильство в родині. До цієї категорії належать такі форми, як побиття чоловіками чи партнерами, сексуальні домагання щодо дівчаток в родині, насильство, пов’язане з посагом, зґвалтування в шлюбі, жіноче обрізання (каліцтво жіночих статевих органів, а також інші традиційні обряди, шкідливі для жінок. До цієї категорії слід також віднести насильство над служницями, зокрема, утримання в будинку без згоди нате працівниці, грубе фізичне поводження, рабські умови праці та проживання, і сексуальні домагання.
Насильство в суспільстві. Сюди входять зґвалтування, сексуальне насильство, сексуальні домагання на роботів навчальних закладах, і в будь-яких інших місцях. Торгівля жінками, примусова проституція та примусова праця теж належать до цієї категорії, які зґвалтування й інші форми жорстокого поводження з жінками збоку збройних угрупувань.
Насильство збоку держави. Ця категорія включає насильства, скоєні поліцією або з її відома, насильство, заподіяне охоронцями у в’язницях, солдатами, прикордонниками, імміграційними службовцями й іншими, як, наприклад, зґвалтування солдатами урядових військ під час збройних конфліктів, катування заарештованих, насильство службовців над жінками-біженцями. У кожній з цих категорій примус може мати фізичний, психологічний або сексуальний характер
[84, с. 2].


119
Додаток 8
Типи, види і форми сімей


за типом: бездітна, багатодітна, малодітна, молода, неповна, первинна, вторинна, позашлюбна, вторинношлюбна, міжнаціональна, дис- тантна, різнорідна, складна (патріархальна, опікунська, сім’ї, де є засуджені батьки, старші брати і т. п.

за складом: повна сім’я, окрема, проста або нуклеарна, складна
(сім’я з кількох поколінь, велика сім’я;

за структурою: з однією шлюбною парою з дітьми або без дітей з одним із батьків подружжя та іншими родичами з двома і більше шлюбними парами з дітьми або без дітей, з одним з батьків подружжя та інших родичів і без них з матір’ю (батьком) з дітьми;

за типом главенства всім ї егалітарні (демократичній авторитарні

за однорідністю соціального складу: соціально-гомогенні (однорідні) і гетерогенні (неоднорідні) сім’ї;

за сімейним стажем: молоді сім’ї; сім’ї, в яких очікують дитину сім’я середнього шлюбного віку подружні пари похилого віку;

за національним (етнічним) складом: однонаціональні; міжетнічні сім’ї; сім’я з громадян різних держав сім’я з осіб різного віросповідання

за якістю взаємин та атмосфери всім ї благополучна, стабільна, педагогічно-слабка, нестабільна, дезорганізована, деморалізована;

за географічною ознакою: міська, сільська, віддалена сім’я (яка проживає у важкодоступних районах);

за типом споживацької поведінки: сім’я з фізіологічним або
“наївно-споживчим” типом споживання, сім’я з інтелектуальним типом споживання, тобто з високим рівнем витратна купівлю книг, журналів, на видовищні заходи тощо сім’я з проміжним типом споживання з особливими умовами життя студентська сім’я; “дистантна” сім’я;

за рівнем матеріального достатку: елітарні, малозабезпечені, заможні.120
Кожна сім’я відрізняється одна від одної за такими основними па-
раметрами:

соціально-культурний – освітній рівень батьків, їх участь вжитті суспільства

соціально-економічний – майнові характеристики та зайнятість батьків на роботі

техніко-гігієнічний – умови проживання, обладнання житла, особливості способу життя

демографічний – структура сім’ї (велика, що включає інших родичів батьки та діти неповна бездітна одно, мало- чи багатодітна).
Як соціальний інститут сім’я виконує в суспільстві наступні фу-
нкції:

матеріально-економічну – планування сімейного бюджету, організація споживчої діяльності, участь у суспільному виробництві

житлово-побутову – забезпечення сім’ї житлом, ведення домашнього господарства й організація побуту сім’ї;

репродуктивну – продовження людського роду через народження дітей

комунікативну – створення сприятливого сімейного мікроклімату, необхідного для психічно-емоційного відтворення сил членів сім’ї, організація внутрісімейного спілкування

виховну – передача дорослими членами сім’ї соціального досвіду дітям

рекреативну – організація вільного часу та відпочинку сім’ї, розвиток інтересів і потреб особистості.
За типом спілкування сучасна психологія виділяє два типи сімей

тоталітарні (домінаторні);

демократичні (партнерські) [2, с. 73-74].121
Додаток 9
Теорії девіації [2, с. 63]

Назва теорії
Основоположники
теорії
Основні ідеї теорії
Біологічні
Ч. Ломброзо Ч. Шелдон Особливості фізіологічної будови тіла є причиною девіації
Психологічні та психі-
атричні
З. Фройд Конфліктність особистості, що є результатом боротьби між свідомим та підсвідомим, викликає девіації
Соціологічні
1. Теорія соціального контролю

2. Теорія соціалізації

3. Теорія аномії Е. Дюркгейм Відсутність чіткої регуляції поведінки людей внаслідок нес- формованості в суспільстві чітких нормі цінностей. Послаблення феномена соціальної солідарності. Кожен Девіантній поведінці людина- вчаються в процесі засвоєння культури певної групи Р. Мертон Виникнення девіації відбувається в результаті розриву міжкультурними цілями суспільства та соціально схваленими засобами їх досягнення
Культурологічні
Селлін В. Міллер Причина девіації – в конфліктах між нормами офіційної культури та субкультури
Теорія стигматизації
(клейміння)
М. Гофман Ч. Беккер Девіація – це клеймо, яке групи, що наділені владою, ставлять на менш захищених груп чи окремої особи


122
Додаток 10
Декілька порад, як швидко та безболісно показати коханій
своє ніжне до неї відношення

1. Робіть щирі компліменти. Що означає робити щирі компліменти Нічого особливого скажіть, як чудово дружина виглядає, як ви щасливі бути з нею разом, як вам пощастило (якщо ви так вважаєте, звичайно. Або похваліть кохану за підвищення на роботі, яке вона давно заслужила, за важливі досягнення в кар’єрі або щось, чим вона по праву може гордитися. Такі компліменти ніколи не бувають зайвими або дуже надуманими, а жінки їх цінують більше стандартних дифірамбів красі. Озвучені вами словесні докази розуму, краси та винятковості розслабляють жінку, настроюють її на романтичний ладі вам не доведеться довго переконувати її в своїх відчуттях. Крім того, ваше відношення, виражене в компліментах, додасть жінці упевненості в собі, а оскільки саме ви поліпшили їй настрій, подяка збоку коханої не примусить себе чекати.
2. Виконайте одне з найнаполегливіших прохань. Пригадаєте, про що кохана вже довгота безуспішно просить вас (наприклад ретельніше голитися або запросити її в ресторан, а ви все вдаєте, що не чуєте Що ж, якщо ви трохи напружитеся та виконаєте її прохання (а ще краще, якщо ви виконуватимете її прохання постійно, кохана неодмінно відмітить і оцінить вашу увагу. Такі добрі справи не вимагають великих зусиль, аз вашого боку – достатньо уважніше ставитися до слів подруги та нагородою вам стане похвала коханої. Секрет полягає невтому, що виробите те, що вам подобається, а те, про що вона вас просила. Відчуваєте різницю Виконання прохання подруги говорить проте, що ви іноді слухаєте і її, а не лише спортивних коментаторів. Виберіть декілька найнаполегливіших її прохань і виконайте їх
3. Дивуйте. Навіть найменший романтичний жест може зіграти дуже велику роль у відносинах. Якщо визнаєте, що кохана втомилася після важкого робочого дня, замовте додому вечерю в її улюбленому ресторані або кафе. Або ж порадуйте подругу її улюбленими делікатесами або морозивом. Невеликий подарунок (необов’язково дорогий або особливий) неодмінно підніме їй настрій – досить подумати проте, що може їй сподобатися. Вибирайте речі в її смаку – це підкреслить особливу інтимність і довірливість ваших стосунків і вашу обізнаність щодо її пристрастей. Жінки з радістю отримують такі несподівані подарунки, крім того, вони підкреслюють, наскільки для вас важливі деталі.


123 4. Проводьте більше часу з коханою людиною. Подивимося правді в очі багато чоловіків приходять в обурення при одному лише натяку нате, що поміняти компанію приятелів на вечір із коханою. Як недивно, жінки цілком розуміють ваші відчуття й усвідомлюють значення міцної чоловічої дружби, тому більшість із них все ж таки готові на деякий час відсторонитися та відійти на другий план. Проте дуже важливо, щоб вирозуміли, що насправді головне у вашому житті – друзі-приятелі чи кохана. Дати їй відчути це – не менш важливо, чим розуміти це самому. Час від часу, замість того, щоб відправлятися в бар із друзями, подивіться кіно з коханою людиною. Такі дрібні поступки приносять великі плоди, тому ви переконаєтеся утому, що жінка усвідомлює, на яку жертву ви заради неї йдете. Іноді, якщо подруга не оцінила вашого вчинку, незайвим буде їй про це натякнути. У жодному випадку не шкодуйте про цей вчинок – непотрібно витати думками десь далеко, неначе відбуваючи повинність хай кохана знає, що, хоча ви і цінуєте компанією друзів, проте завжди готові провести час із коханою дружиною.
5. Напишіть їй записку. Силу друкарського чи написаного слова ще ніхто не відміняв – іноді одне слово в записці переконливіше, ніж сотні красномовних компліментів. Невеликі романтичні послання та записки – ось речовий доказ ваших почуттів, який жінки не так часто отримують. Це не обов’язково повинні бути солодкуваті визнання з жіночих романів. Досить написати на листівці щось особисте, а непросто підписати її, або ж залишити записку, якщо ви побували в квартирі в її відсутність. Не бійтеся романтичних жестів і звернень – сміливо пишіть твій або з любов’ю” замість побачимося і бувай – адже ви звертаєтеся не до колеги по роботі, а до коханої жінки.
6. Частіше виходьте в світ разом. Як недивно, відносини укріплюють не події, на зразок днів народження, весілля загальних знайомих і роковин знайомства, а буденні вечері та сніданки. Просто прагніть проводити більше часу разом ходіть у кіно, в ресторан або на футбол. Пам’ятаєте, що спільні емоції зближують. Поява разом у публічних місцях додає жінці упевненості втому, що ви – пара, так що навіть в колі друзів цей тісний зв’язок зберігається. Якщо ми помилково вважаємо, що чоловіки та жінки однакові, наші взаємини наповнюються безпідставними очікуваннями. Жінки вважають, що чоловіки поступатимуть так само, які закохані жінки. Чоловіки вважають, що жінки стануть реагувати таким же чином, як реагує чоловік, коли він любить.

124
Додаток 11
“Синдром Попелюшки. Соціальна нерівність у шлюбі
Бути щасливою, коханою та забезпеченою – нормальне бажання жінки. Однак, часто це бажання реалізується завдяки тому, що жінка з меркантильних інтересів виходить заміж за багатого чоловіка. Що з цього може вийти Синдром Попелюшки це синдрому переважній більшості дівчат із середньостатистичної сім’ї, у якої одразу з’явилися і принці багатство, що приховувати, присутнє в жіночій психології. Та і не лише в жіночій. На думку соціологів, таких людей сьогодні близько 80%. Основними симптомами синдрому Попелюшки, який вражає жінок, що одружилися з багатою людиною, є постійна турбота жінки проте, що вона негідна свого чоловіка, що він проміняє її на іншу (молодшу, красивішу, цікавішу) жінку труднощів спілкуванні зі старими друзями та родичами, жінці здається, що вони заздрісні та недружні кидання з крайності в крайність то жінка з усіх сил витрачає гроші чоловіка, то починаєте судомно економити на необхідному відчуття стійкої огиди до себе, жінка може відчувати невдоволення своєю фігурою, манерами, голосом і т.д.; постійні думки та розмови про гроші. Можна лише уявити, яку руйнівну силу має такий синдром, якщо цей багатий наречений ще й іноземець. Часто, перехід в закордонний світ багатства походить зі світу матеріальної недостатності, в якому мешкає більшість наших співвітчизниць. І ось з переїздом до майбутнього чоловіка у жінок починаються проблеми.
Проблеми Золотої клітки
1. Ізоляція. Жінка відчуває себе відрізаною від звичайних радощів життя, які були їй доступні до переїзду закордон. Багаті іноземці спочатку можуть виявляти скупість вони сплачують за найнеобхідніше, але гроші на просто так не дають. Отже, навіть пройтися по магазинах немає можливості. Також немає і подружки, до якої можна забігти на вогник.
2. Сором. Фінансове зростання часто веде до втрати друзів на Батьківщині. Дуже щасливі нотки в голосі жінки, що емігрувала, розцінюються як неодмінне псування її характеру. Жінці стає соромно перед бідними, але чесними друзями.


125 3. Залежність. Навіть отримавши доступ до банківських рахунків свого майбутнього чоловіка, жінці важко забути, що вона користується не своїми, а чужими грошима. Їй здається, що в нерівному з фінансової точки зору союзі, рівноправності добитися буде неможливо.
4. Відчуження. В багатих сім’ях Європи набагато менше часу відводиться задушевним бесідам. Діловим людям потрібно все встигнути, і скрізь побувати. А жінка поступово перетворюється на домогосподарку, що знемагає від нудьги. Це не може не привести до охолодження стосунків.

Особливості “Cиндрому Попелюшки
Життя це завжди динаміка, і успіх нестатичний, як в казці про Попелюшку для реального життя, на відміну від казки, дуже мало для повного щастя бути просто дружиною багатого та успішного чоловіка. Якщо замислитися, то можна сміливо сказати, що селянка, яка опинилася в палаці, через декілька днів сама втекла б звідти Стереотип щодо того, що щастя – у грошах, у благополуччі, дуже сильний. Ми часто живемо з думкою, що ось, як лише досягнемо чогось або у нас з’явиться щось, то все – далі неначе не буде завтра, а якщо буде – томи самі в ньому будемо якісно іншими, кращими, справжніми в цій розкоші. Дівчина, яка успішно зачарувала бажаного хлопця, не завжди думає а що ж далі. Справа втому, що не всі дівчата насправді такі вже меркантильні особи – багато хто з них намагається бути щирою зі своїм чоловіком, який дав їй усе. Більше того, вступаючи у шлюб із дуже забезпеченим чоловіком, жінка, в першу чергу, може мріяти про майбутнє своєї дитини, яку вона любитиме всім серцем, незважаючи нате, що ця дитина народилася, можливо, невід коханої людини. Для жінки природнім є бажання дати дитині все, чого вона сама немала у власному дитинстві. Через це жінка й може перестати бути собою, намагаючись в очах свого чоловіка, а, тим паче, в очах його друзів і колег, виглядати кращою, іншою. Проте, звертаючись до казки про Попелюшку, можемо сказати, що героїня цієї казки перестає страждати через своє кохання до принца тоді, коли розуміє, що для того, щоб бути щасливою, зовсім непотрібно заслуговувати чиюсь любов.
Чи так вже потрібно виходити заміж за багатого чоловіка

126 Принц – це не рішення проблемне кінцева мета. Він може стати супутнім атрибутом, який з’явився природним чином, через те, що живеш відповідно до своїх внутрішніх потребі прагнень. Так, мріяти про красиве життя, також, які красиво жити – не заборониш. Проте набагато ліпше зробити все для того, аби органічно влитися у це життя, а не витратити всі свої ресурси, аби будь-що полонити серце такого-сякого, але багатого чоловіка. Потрібно навчатися, самовдосконалюватися, постійно працювати, розвиваючи свої знання, реалізовуватися у своїй професії – можете не вірити, але така база знань та умінь також може сприяти забезпеченому життю та тому, що ти будеш відчувати себе нагребені Крім того, так можна отримати ще більше – відчуття драйву від власного успіху, відчуття своєї участі ужитті, насолоду результатами своєї роботи, а ще – справжнє кохання, яке ти обрав серцем, а не лише через розрахунок.
Якщо вже вийшла заміж за багатого, то вихід – самовдоскона-
лення!
Одним із рецептів щасливого життя з багатим чоловіком (незалежно від того, іноземець він чи наш, рідний, є максимально продуктивно використовувати не лише ті рідкісні години, які випроводите разом із багатим обранцем, але і всю решту часу. Жінці, що вийшла заміж за багатого чоловіка непотрібно піклуватися про шмат хліба, і тому всі сили можна кинути на самовдосконалення. Жінка може вчитися, виправляти свої недоліки, розвивати свої здібності Так вона підвищить свою самооцінку, а чоловік бачитиме перед собою цікаву і розумну жінку, яку постійно треба завойовувати. І для цього не обов’язково робити кар’єру закордоном. Жінка може взяти на себе ту частину спільного життя (побут, сімейні свята, організація дозвілля, в якому вона може бути повноправною та навіть незамінною господинею. Головне, рано чи пізно люди повинні зрозуміти не можна все життя залишатися маленькою дитиною – безпорадною істотою, про яку неодмінно хтось повинен піклуватися, якому весь час повинні допомагати, це – патологія. Люди повинні усвідомити якщо в світі багато нещасть, це не означає, що щастя в ньому немає. Як говорили мудреці уміння посміятися над труднощами – ось що прославляє людину [73].


127
Л ІТ ЕРА ТУРА
1.
Авраменкова ВВ. Половая дифференциация и сексуализация детства: горький вкус запретного плода // Вопросы психологии. – 2003. – №5. – С. 103-120. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / А. Й. Капська, О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола; за заг. ред. А. Й. Капської. – К, 2002. – 164 с.
3.
Біда О. Цнотливість ужене актуальна // Вечірній Київ. – 2004. –
№62. – Електронний ресурс. – Режим доступу 23. 12. 2003:
. – Загол. з екрану. – мова укр.
4.
Блонский П. П. Очерки детской сексуальности // Избр. пед. и псих.
Произведения. – Т. 1. – М Педагогіка, 1979. – С. 202–277.
5.
Бондарчук O. I. Психологія сім’ї: Курс лекцій. – К НАУМ, 2001. –
208 с.
6.
Васянович Г. П. Збірка наукових праць. – Львів, 2006. – 448 с.
7.
Васянович Г. П. Педагогічна етика навчально-методичний посібник. – Львів, Норма, 2005. – 343 с.
8.
Ващенко Г. Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1994. – 191 с.
9.
Виготский Л. С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства // Виготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. – М Пе- дагогика, 1983. – Т. 5. – С. 257-321. Вихователю про психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини Науково-методичний збірник / За ред. Т. В. Говорун. – К Інститут змісту і методів навчання, 1996. – 168 с.
11.
Вишневський О. Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси.
– Львів Львівське обласне педагогічне товариство ім. Г. Ващенка, 1996. –
238 с.
12.
Власова О. І. Педагогічна психологія навч. посіб. для студ. вищ. на- вч. закл. – К Либідь, 2005. – 400 с.
13.
Волкова Н. П. Педагогіка посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К Видавничий центр Академія, 2001. – 576 с.
14.
Ворник В. М, Голоцван О. А, Коломієць В. П. Модуль Прояви турботу та обачливість Навч.-метод. Посібник. – К Навчальна книга, 2002. – С. 40-41.
15.
Гайнуллина М. Подростковая беременность // 9 месяцев. – Електронний ресурс. – Режим доступу 03. 11. 2006: . – За- гол. з екрану. – мова рос.

128 16.
Гилинский Я. И. “Отклонения” в сфере сексуального поведения // Де- виантология: социология преступности, наркотизма, проституции, само- убийств и других “отклонений” / Ассоц. юрид. центр. – СПб.: Юрид. центр
Пресс, 2004. – С. 368-372.
17.
Говорун Т. В. Соціалізація статі та сексуальності. Монографія. – Тернопіль Навчальна книга – Богдан, 2001. – 240 с.
18.
Говорун Т, Кікінежді О. Стать та сексуальність психологічний ракурс. Навч. посібник. – Тернопіль Навчальна книга – Богдан, 1999. – 384 с.
19.
Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. – Київ Либідь,
1997. – 376 с.
20.
Гребенников И. В. Основы семейной жизни: Учеб. пособие для сту- дентов пед. ин-тов. – М Просвещение, 1991. – 158 с.
21.
Гурко ТА Женский опыт сексуальных отношений, материнства и супружества несовершеннолетних // Социологические исследования. – Електронний ресурс. – Режим доступу 15. 08. 2002: .
– Загол. з екрану. – мова рос.
22.
Гурлєва Т. С. Дівчина-підліток: проблеми віку і профілактика важко- виховуваності. – К МО України, ІЗМН, 1999. – 136 с. Депривація. – Електронний ресурс. – Режим доступу 31. 01. 2009:
. – Загол. з екрану. – мова укр.
24.
Джеймс У. Психология / Под ред. Л. А. Петровской. – М Педагоги- кас.
25.
Дмитренко А. К, Мармазинська П. Є, Тарновська ОС Психологія сімейного виховання // Посібник. – ОЦСС для молоді. – Чернівці Прут,
2001. – С. 132-183.
26.
Догадина М. А, Пережогин Л. О. Сексуальное насилие над детьми.
Выявление, профилактика, реабилитация потерпевших. – Електронний ресурс Режим доступу 12. 07. 2006: . – Загол. з екрану. – мова рос.
27.
Драгунова Т. В. Психологические особенности подростка // Возраст- ная и педагогическая психология. – 1979. – №2. – С. 98-141. Етика сімейних стосунків. – Електронний ресурс. – Режим доступу
28. 12. 2008: . – Загол. з екрану. – мова укр.
29.
Зайцев А. Г, Зайцев Г. К. Педагогика счастья (Валеология семьи). –
СПб: Союз, 2002. – 320 с. Зміст сімейного виховання. – Електронний ресурс. – Режим доступу Загол. з екрану. – мова укр.
31.
Исаев Д. Н. Роль семьи в половом воспитании дошкольников // Тру- ды Ленинградского научно-исследовательского психоневрологического института им. В. М. Бехтерева. – 1978. – Т. 66. – С. 103-113.


129 32.
Каган В. Е. Воспитателю о сексологии. – М Педагогика, 1991. –
256 с.
33.
Кириленко С. В. Деякі аспекти статевого виховання дітей / Вихователю про психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини Науково- методичний збірник // За ред. Т. В. Говорун. – К Інститут змісту і методів навчання, 1996. – С. 7-19.
34.
Кириллова НА Ценностные ориентации в структуре интегральной индивидуальности старших школьников // Вопросы психологии. – 1999. –
№4. – С. 29-37.
35.
Ковалев С. В. Психология семейных отношений. – М Пед-ка, 1987.
– 158 с.
36.
Коваленко Г. Великі проблеми маленьких мам // Людина і суспільство Електронний ресурс. – Режим доступу 05. 09. 2006:
. – Загол. з екрану. – мова укр.
37.
Кон И. С. Вкус запретного плода. Сексология для всех. – М Семья и школа, 1997. – 462 с.
38.
Кон І. С. Вступ до сексології Пер. з рос. / П. Л. Пироженко. – К Либідь, 1991. – 304 с.
39.
Кон И. С. Психология половых различий // Вопросы психологии. –
1981. – №2. – С. 47.
40.
Кон И. С. Психология юношеского возраста. – М Педагогика, –
1979. – 289 с.
41.
Кон И. С. Психосексуальное развитие и половая социализация // Се- мейная психотерапия при нервных и психических заболеваниях. – Л, 1978.
– С. 113-122.
42.
Кон И. С. Ребенок и общество: историко-этнографическая перспектива М Наука, 1988. – 380 с.
43.
Костюк Г. С. Учебно-воспитательный процесс и психическое разви- тие личности / Под ред. Л. Н. Проколиенко; Сост. ВВ. Андриевская, ГА. Бала, АТ. Губко, Е. В. Проскура. – К Рад. шк., 1989. – 608 с.
44.
Кравець В. П, Кікінеджі ОМ, Кізь ОБ. Додатки // Збереження репродуктивного здоров’я вихованців інтернатних закладів Навчально- методичний посібник. – Тернопіль Навчальна книга – Богдан, 2002. –
180 с.
45.
Крип’якевич І. П. Історія України. – Львів, 1990. – 520 c.
46.
Максимчук Н. П. Психологія сексуального розвитку Навчальний посібник для студентів ВНЗ / Автор-укладач Н. П. Максимчук. – Камянець-
Подільський: ПП Буйницький О. Ас 47.
Макаренко АС. Лекции о воспитании детей // Книга для родителей: К 100-летию со дня рождения А. С. Макаренко. – М Педагогика, 1988. – С. 242-301.
48.
Мальтус Томас Роберт. – Електронний ресурс. – Режим доступу
28. 01. 2009: . – Загол. з екрану. – мова рос.
49.
Миславский Ю. А. Саморегуляция активность личности в юноше- ском возрасте. – М Педагогика, 1991. – 152 с. Молода сім’я: проблеми та умови її становлення / За ред. проф.
А. Й. Капської. – К ДЦССМ, 2003. – 184 с.
51.
Мороз ЛІ Вплив батьків на формування ціннісних орієнтацій у сфері міжстатевих взаємин // Вихователю про психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини Науково-методичний збірник / За ред.
Т. В. Говорун. – К Інститут змісту і методів навчання, 1996. – С. 83-91. Навчання здоровому способу життя на засадах розвитку навичок через систему шкільної освіти оцінка ситуації / О. М. Балакірєва,
Л. С. Ващенко, ОТ. Сакович та ін. – К Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2004. – 108 с.
53.
Нагаев ВВ Психология сексуальной безнравственности. – Сыктыв- кар. Общество психологов СССР. Коми респ. отделение, 1990. – 224 с. Нащадків Конфуція більше двох мільйонів. – Електронний ресурс.
– Режим доступу 17. 02. 2008: . – Загол. з екрану.
– мова укр. Основи сімейного права України. – Електронний ресурс. – Режим доступу 19. 11. 2006: . – Загол. з екрану.
– мова укр.
56.
Павліченко А. Ціннісні орієнтації у системі становлення особистості
// Психологія і суспільство. – 2005. – №4. – С. 98-120.
57.
Песоцька О. П, Кратінова В. О, Ларіонова Н. Б. Сирота...Луганська
// “Гривна-Плюс”. – 2005. – №8 (182). – С. 1-2.
58.
Петрунько О. В. Актуальні проблеми сексуального виховання підлітків К ДЦССМ, 2004 – 80 с. Подружня зрада. – Електронний ресурс. – Режим доступу
28. 08. 2008: . – Загол. з екрану. – мова укр.
60.
Постовий В. Г. Сучасна сім’я і її педагогіка. – К Освіта, 1994. –
64 с. Про генеалогію. – Електронний ресурс. – Режим доступу
28. 12. 2008: . – Загол. з екрану. – мова укр.


131 Проблеми сімейного та статевого виховання дітей і учнівської молоді Науково-методичний збірник / С.О. Свириденко (відп. ред.). – К ІСДО,
1995. – 88 с. Проституція неповнолітніх. Статева деморалізація. // Психолого- педагогічна реабілітація дітей, вилучених із секс-бізнесу. / Авт. колектив за ред. О. П. Петращук та І. І. Цушка – К Ніка-Центр, 2003. – 248 с. Психологія Підручник
/
Ю. Л. Трофімов,
В. В. Рибалка,
П. А. Гончарук та ін.; за ред. Ю. Л. Трофімова. К Либідь, 2001. – 560 с.
65.
Психология развития. е изд. / Г. Крайг. – СПб.: Питер, 2003. –
992 с. Психологія сімейних стосунків. – Електронний ресурс. – Режим доступу Загол. з екрану мова укр.
67.
Психолого-педагогічна реабілітація дітей, вилучених із секс-бізнесу / За ред. О. П. Петращук та І. І. Цушка. – К Ніка-Центр, 2003. – 248 с.
68.
Родинно-сімейна енциклопедія. – К, 1996. – 439 с. Роль засобів масової інформації та інших джерелу формуванні здорового способу життя молоді / О. Яременко, О. Балакірєва та ін. – К Український ін-т соціальних досліджень, 2000. – 111 с.
70.
Секс-Бізнес в Україні спроба соціального аналізу / Балакірєва ОМ,
Боднар Т. В, Галустян Ю. М., та ін. – К Український
ін-т соціальних досліджень, 2001. – 159 с.
71.
Сексология: Энциклопедический справочник по сексологии и смеж- ным областям / Под ред. Б. М. Вортника и др. – Минск: Белорусская эн- циклопедия им. Петруся Бровки, 1993. – 350 с. Сексуальна поведінка підлітків // Директор школи. – 2000. –
№ 44(140). – 12 с. Синдром Попелюшки. Соціальна нерівність у шлюбі. – Електронний ресурс. – Режим доступу 28. 10. 2008: . – Загол. з екрану. – мова укр.
74.
Сім’я, родинність, свояцтво поняття та юридичне значення. – Електронний ресурс. – Режим доступу 28. 01. 2009: SPravo/01-05/80301.htm>. – Загол. з екрану. – мова укр.
75.
Семья. Социально-психологические и этические проблемы: Справо- чник / В. И. Зацепин, Л. М. Бучинская, АТ. Шмуратов. – К, 1996. – 189 с.
76.
Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка Навч. Посібник.
– К ІСДО, 1996. – 288 с.
77.
Третьякова Л. Дети есть дети. Даже если они уже мамы // Алтайская правда. – 2001. – №52 (23614). – Електронний ресурс. – Режим доступу
18. 03. 2006: . – Загол. з екрану. – мова рос.

132 78.
Трубавіна І. М. Консультування сім’ї. Науково-методичні матеріали. Частина І. – К ДЦССМ, 2003. – 88 с.
79.
УСДМ заботится о матерях-одиночках. – Електронний ресурс. – Режим доступу 13. 09. 2005: . – Загол. з екрану. – мова укр.
80.
Филиппова Г. Г. Психология материнства. – М Изд-во Института
Психотерапии, 2002. – 240 с. Формування навичок здорового способу життя в дітей і підлітків.
Ред. Панок В. Г., К, Ніка-Центр, 2002. – 277 с. Формування сексуальної культури молоді / Балакірєва ОМ, Галус-
тян Ю. М, Корегін О. Я, Новицька В. П. та ін. – К Державний інститут проблем сім’ї та молоді, Український ін-т соціальних досліджень, 2004. –
Кн. 9. – 132 с.
83.
Херсонський Б. Г, Дворняк С. В. Психология и психопрофилактика семейных конфликтов. – К, 1991. – 189 с. Це в наших руках Stop насильству щодо жінок. – Оксфорд, 2003. –
12 с.
85.
Якубова Ю. М,
Антонова-Турченко О. Г,
Святненко Г. В,
Московка ММ Проблемні сім’ї: діти і батьки. – К, 1998. – 137 с.
86.
Янсон К. Молода мама. – Електронний ресурс. – Режим доступу
29. 10. 2005: . – Загол. з екрану. – мова укр.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал