Навчально-методичний посібник для підготовки магістрівPdf просмотр
Сторінка26/28
Дата конвертації12.12.2016
Розмір3.52 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

1.
Внутрішньоособистісний конфлікт: причини та форми прояву.
2.
Психологічний захист особистості у конфлікті.
3.
Роль конфлікту у формуванні особистості.
4.
Міжособистісні конфлікти: причини, мотиви виникнення, типологізація.
5.
Способи розв’язання міжособистісних конфліктів.
6.
Подружні конфлікти.
7.
Природа подружніх конфліктів та їх класифікація.
8.
Форми прояву подружніх конфліктів.
9.
Попередження та улагодження подружніх конфліктів.
10.
Сімейні конфлікти.
11.
Сутність та основні функції сімейних конфліктів.
12.
Класифікація сімейних конфліктів.
13.
Причини виникнення, динаміка розвитку й наслідки сімейних конфліктів.
14.
Проблема «батьків і дітей» як джерело сімейних конфліктів.
15.
Основні способи урегулювання сімейних конфліктів.
16.
Групові конфлікти.
17.
Причини виникнення групових конфліктів та їх класифікація.
18.
Функції та наслідки групових конфліктів.
19.
Основні способи розв’язання групових конфліктів.
20.
Конфлікти в організації.
21.
Види конфліктів в організації.
22.
Об’єктивні і суб’єктивні причини виникнення конфліктів в організації.
23.
Функції та наслідки конфліктів в організації.
24.
Основні способи попередження, розв’язання та управління конфліктами в організації.

25.
Соціально-трудові конфлікти.
26.
Причини виникнення соціально-трудових конфліктів.
27.
Основні види соціально-трудових конфліктів.
28.
Зовнішні та внутрішні детермінанти соціально-трудових конфліктів.
29.
Динаміка розвитку соціально-трудового конфлікту.
30.
Страйк як форма прояву соціально-трудового конфлікту.
31.
Особливості прояву соціально-трудових конфліктів в умовах переходу до ринку.
32.
Насилля у конфліктах.
33.
Емоційно-психологічні компоненти насилля у конфліктах.
34.
Наслідки насилля у конфліктах.
35.
Механізми обмеження людської агресивності у конфліктах.
36.
Ідеї ненасильницького розв’язання конфліктів у творах Л.М. Толстого,
М. Ганді, Дж. Шарпа та ін.
37.
Способи подолання несприятливих емоційних станів, зумовлених конфліктами.

Додаток К.

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ З КОНФЛІКТОЛОГІЇ
НА МИСТЕЦЬКОМУ МАТЕРІАЛІ

РОБОТА
З КОНФЛІКТОЛОГІЇ
СТУДЕНТА ГРУПИ …………………..
АНДРІЯ В.
Складання карти конфлікту
(на матеріалі п’єси Івана Котляревського та одноіменної опери Миколи Лисенка
„Наталка-Полтавка”)
Проблема – впливу соціальної нерівності на укладання шлюбу.
Учасники конфлікту:
-
Наталка;
-
Петро;
-
Мати Наталки;
-
Возний.
Приховані учасники конфлікту:
-
Виборний;
-
Москаль, друг Петра та інші другорядні дійові особи.
Об’єкт – право бути чоловіком Наталки
Предмет – намагання матері видати Наталку заміж за Возного.
Конфліктна ситуація – мати готується видати заміж Наталку за
Возного, а Петро в цей час повертається в село із заробітків.
Інцидент: Наталка відмовляється вийти заміж за Возного
Методи діагностики:
1)
визначення видимих учасників конфлікту – Наталка, Петро, мати, Возний;

2)
виявлення інших учасників і тих, чиї інтереси зачеплено – виборний, Москаль, друг Петра;
3)
вивчення „біографії‖ конфлікту – Наталка і Петро давно кохають одне одного, а мати, незважаючи на це, хоче віддати доньку заміж за старого, багатого нелюба;
4)
з’ясування позицій учасників конфлікту – мати і Возний виступають за одруження заради грошей, а Наталка і Петро – відстоюють своє кохання і виступають проти шлюбу з нелюбом;
5)
визначення причин конфлікту – скрутне матеріальне становище сім’ї Наталки, бідність і безродність Петра, прагнення Возного одружитися без згоди нареченої;
6)
визначення намірів сторін:
- мати – віддати Наталку заміж і поправити таким чином матеріальний стан;
-
Возний – одружитися з молодою красивою дівчиною незважаючи на
її спротив;
-
Наталка – уникнути одруження з нелюбом, вийти заміж за коханого
Петра;
-
Петро – запобігти нерівному шлюбу без кохання Наталки з Возним, врятувати її від нього та гніву матері, одружитися з нею;
7)
проведення переговорів, медіатором у яких виступає Москаль і які завершуються одруженням Наталки і Петра;
8)
вирішення іншими методами – втеча Наталки з Петром, що могла б спричинити негативні результати.
Вирішення конфлікту – сторони дійшли згоди щодо доречності весілля
Наталки і Петра.

РОБОТА
З КОНФЛІКТОЛОГІЇ
СТУДЕНТКИ ГРУПИ………………..
ДАРІЇ О.

Формула конфлікту
(на матеріалі оповідання Івана Нечуя-Левицького
„Баба Параска та баба Палажка”)
Уривок: „Раз мій рябий підсвинок уліз у Соловейків город, а мене тоді,
на біду, не було дома. Приходжу я додому – дивлюсь, а мій підсвинок висить
на тину, прив’язаний за задні ноги та ракотицями дереться об хворост. Я –
до його, а Солов’їха вже й вибігла з хати на поріг. Як роззявить рота, як
покаже залізні зуби!
„І сяка-така, бодай твоє порося вовки з’їли, і бодай ти вечора не
діждала, як твій підсвинок поїв мою цибулю.‖
А бий тебе сила божа! Ще не чула, одколи живу на світі, щоб свині
цибулю їли! Глянула я на свій город, а мої цибулі – коли б тобі стебло: чисто
всю вирвала Солов’їха, вже й жидам продала. Я кинулась до неї, а вона
стоїть на порозі та сичить, як гадюка:
„ Ой, люта ж я, люта! Не підступай, бо голову провалю кочергою, та й
на Сибір піду: і я пропаду, але й ти пропадеш!‖
І цур тобі, і пек тобі, осина тобі на тебе й на твого батька, з твоєю
цибулею! Не втерпіла-таки я, пішла до попа та дійсно все чисто розказувала
про Солов’їху. Од того часу, коли не вийду на город до криниці по воду, вона
вже й вибігає на поріг, вже й верещить:
„Попова сучко! на, цю-цю! гуджа! ксс, ксс! гуджа! попова сучко!‖
Сама вона попова сучка, бо як поб’є Соловейко, то вона зараз і біжить
до попа жалітись. І сестра її була така відьма, як і вона. Хіба не знаємо, як
Василь Лобань піймав її вночі під коровою та живцем виколов око залізякою?
І тітка її була відьма, і завод їх такий поганий; та й сам чоловік її злодій!
…‖

ФОРМУЛА КОНФЛІКТУ МАЄ ТАКИЙ ВИГЛЯД:
Конфлікт=проблема+конфліктна ситуація+інцидент+учасники
конфлікту
Проблема: зіпсовані сусідські стосунки, ворожнеча.
Об’єкт: домашнє господарство, город.
Предмет: нанесення шкоди домашньому господарству, городу.
Конфліктна ситуація передбачає постійну готовність сторін вступити у конфлікт.
Інцидент: підсвинок Параски з’їв цибулю на городі в Палажки
Солов’їхи.
Учасники конфлікту: основні - баба Параска і баба Палажка, які ворогують між собою. Групи підтримки – їх родини.
Методи діагностики:
1)
визначення видимих учасників конфлікту – баба Параска і баба
Палажка;
2)
виявлення інших учасників і тих, чиї інтереси зачеплено – родичі баби Параски і баби Палажки;
3)
вивчення „біографії‖ конфлікту – початок конфлікту вже забувся;
4)
з’ясування позицій учасників конфлікту – непримиренна ворожнеча, коли кожна сторона вважає себе правою, а іншу – своїм ворогом;
5)
визначення причин конфлікту – поганий характер і невихованість кожної з учасниць;
6)
визначення намірів сторін – нанесення якомога більшої шкоди одна одній, завдання негативних емоцій;
7)
проведення переговорів, медіатором у яких виступає піп та місцева влада;
8)
вирішення іншими методами – розселення ворогуючих сторін.
Загальна характеристика конфлікту: Нереалістичний емоційний деструктивний конфлікт з яскраво вираженим образом ворога, який
супроводжується сильними й неконтрольованими негативними емоціями стосовно протилежної сторони.
Конфлікт типу „Я – хороший, ти – поганий‖, перманентний – напруга, непорозуміння, дискомфорт існують постійно і незалежно від ситуації. Це виявляється у постійній готовності до сварки і бажанні нанесення шкоди
іншій стороні. Супроводжується ескалацією конфліктогенів.
Прогноз вирішення: негативний. Можливий за умови, якщо одна зі сторін свідомо піде на поступки заради збереження миру або зі смертю однієї з учасниць. Жодна зі сторін не погодиться на раціоналізацію конфлікту і не піде першою на примирення. Можливий шлях вирішення конфлікту –
ізоляція ворогуючих сторін одна від одної шляхом переселення в інше місце.Додаток Л
ТЕСТОВІ МЕТОДИКИ


Тест № 1
Оцінка конфліктності особистості

Інструкція: при відповіді на питання тесту з трьох запропонованих варіантів відповіді необхідно вибрати один із варіантів і записати його, наприклад, 1-а, 2-6, 3-в.
Питання:
1.
Чи властиво Вам прагнення до домінування, до підпорядкування своїй волі інших людей? а) ні, не властиво; б)
інколи; в) так, властиво.

2.
Чи є у Вашому колективі люди, які Вас побоюються, а, можливо, і ненавидять? а) так; б) складно відповісти; в) ні.
3.
Ви більшою мірою? а) конформіст; б) принциповий; в) заповзятливий.
4.
Як часто вам доводиться виступати з критикою? а) часто; б) час від часу; в) нечасто.
5.
Що для Вас було б найбільш характерним, якби Ви очолили новий для Вас колектив? а) розробив би програму роботи колективу на рік вперед і переконав колектив в її доцільності; б) визначив би, хто є хто, і встановив би контакт із лідерами; в) найчастіше би радився з людьми.
6.
У разі невдач, який стан в найбільшій мірі Вам властивий? а) песимізм; б) поганий настрій; в) образа на самого себе.
7.
Чи характерно для Вас прагнення відстоювати й підтримувати традиції Вашого колективу? а) так; б) в більшій мірі так, ніж ні; в) ні.
8. Чи відносите Ви себе до людей, яким краще сказати гірку правду в очі, ніж промовчати?
а) так; б) швидше за все; в) ні.
9.
З трьох особистісних якостей, якими Ви незадоволені у собі, у більшій мірі Ви прагнете позбавитися від: а) дратівливості; б) образливості; в) неприйняття критики іншими на себе.
10.
Хто Ви більшою мірою: а) незалежна людина; б) лідер; в) генератор ідей.
11.
Якою людиною
Вас вважають
Ваші друзі? а) екстравагантною; б) оптимістичною; в) наполегливою.
12.
Проти чого найчастіше Вам доводиться боротися? а) проти несправедливості; б) проти бюрократизму; в) проти егоїзму.
13.
Що для Вас найхарактерніше: а) недооцінка власних здібностей; б) достатньо об'єктивна оцінка власних здібностей; в) переоцінка власних здібностей.
14.
Що Вас найчастіше приводить до зіткнення і конфліктної взаємодії з іншими? а) надмірна ініціатива; б) надмірна критичність; в) надмірна прямолінійність.


Обробка та інтерпретація результатів: обробку результатів тесту можна проводити відповідно до таблиці, де і представлено сумарну кількість балів, а також відповідний числу балів рівень особистісної конфліктності.
Високий рівень конфліктності припускає наявність цілого ряду рис характеру, що зумовлюють продукування конфліктів, використовування конфліктогенів спілкування, і, звичайно ж, підвищення конфліктної взаємодії у колективі.
№ питання
Основні бали відповідей
№ питання
Основні бали відповідей
№ питання Основні бали
1 а) 1, 6) 2, в) 3 6 а) 2, 6) 3, в) 1 11 а) 2, б) 1, в) 3 2 а)3, 6) 2, в) 1 7 а) 3, 6) 2, в) 1 12 а) 3, 6) 2, в) 1 3 а) 1, 6) 3, в) 2 8 а) 3, 6) 2, в) 1 13 а) 2 б) 1, в) 3 4 а) 3,6) 2, в) 1 9 а) 2, 6) 1, в) 3 14 а) 1, б) 2, в) 3 5 а) 3, 6) 2, в) 1 10 а) 3,6) 1, в) 2
Сума балів
Рівні конфліктності
Сума балів
Рівні конфліктності
14-17 1 - дуже низький
30-32 6 - трохи вище середнього
18-20 2 - низький
33-35 7 - вище середнього
21-23 3 - нижче середнього
36-38 8 - високий
24-26 4 - трохи нижче середнього
39-42 9 - дуже високий
27-29 5 - середній
Тест № 2
Чи конфліктна Ви особистість

Інструкція: прочитайте уважно кожне із запитань та виберіть один із пропонованих варіантів відповіді.

Питання:
1.
У громадському транспорті почалася суперечка на підвищених тонах. Ваша реакція? а) не беру участь; б) стисло висловлююсь на захист сторони, яку вважаю правою; в) активно втручаюся, «викликаю вогонь на себе».

2.
Чи виступаєте Ви на зборах із критикою керівництва? а) ні; б) тільки в разі, якщо маю на те вагомі підстави; в) критикую з будь-якого питання не тільки начальство, але і тих, хто його захищає.
3.
Чи часто Ви сперечаєтесь з друзями? а) тільки, якщо ці люди не образливі; б) лише з принципових питань; в) суперечки – моя стихія.
4.
Уявіть, Ви стоїте в черзі. Як Ви реагуєте, якщо хтось намагається пройти без черги? а) обурююся в душі, але мовчу: собі дорожче; б) роблю зауваження; в) проходжу вперед і починаю спостерігати за порядком.
5.
Вдома на обід подали недосолене блюдо. Ваша реакція? а) не підніматиму шум через дурниці; б) мовчки візьму сільницю; в) не утримаюся від їдких зауважень, і, мабуть, демонстративно відмовлюся від їжі.
6.
Якщо на вулиці, у транспорті, Вам наступили на ногу? а) з обуренням подивлюся на кривдника; б) сухо зроблю зауваження; в) висловлюся, не соромлячись у виразах.
7.
Якщо хтось із близьких купив річ, яка Вам не сподобалася? а) промовчу; б) обмежуся коротким тактовним коментарем; в) влаштую скандал.
8.
Не повезло в лотереї. Як Ви до цього віднесетесь? а) постараюся здаватися байдужим, але в душі дам слово ніколи більше не брати участь в ній;
б) не приховаю досаду, але поставлюсь до того, що відбулося, з гумором, пообіцявши взяти реванш; в) програш надовго зіпсує настрій.

Обробка та інтерпретація результатів: підрахуйте набрані бали, виходячи з того, що кожна відповідь: «а» — 4 бали, «б» — 2 бали, «в» —
0 балів.
Від 30 до 44 балів. Ви тактовний і миролюбний, вправно йдете від суперечок і конфліктів, уникаєте критичних ситуацій на роботі й удома.
Вислів «Платон мені друг, але істина дорожче» ніколи не було Вашим девізом. Можливо, тому Вас іноді називають пристосуванцем, наберіться сміливості, якщо обставини вимагають висловлюватися принципово, не дивлячись на людей.
Від 15 до 29 балів. Вас вважають людиною конфліктною. Але насправді конфліктуєте Ви лише тоді, коли немає іншого виходу, та всі інші засоби вичерпані. Ви твердо відстоюєте свою думку, не думаючи про те, як це відіб'ється на Вашому службовому положенні або приятельських відносинах. При цьому Ви не виходите за межі коректності, не принижуєтесь до образ. Все це викликає пошану до Вас.
Від 10 до 14 балів. Суперечки й конфлікти — це повітря, без якого Ви не можете жити. Вам подобається критикувати інших, але коли Вам це вигідно, і, якщо Ви відчуваєте зауваження з приводу себе, можете «з'їсти живцем». Ваша критика — ради критики, а не на користь справи. Дуже важливо доводиться тим, хто поряд із Вами — на роботі й удома. Ваша нестриманість і грубість відштовхує людей. Чи не тому у Вас немає справжніх друзів? Словом, зробіть спробу перебороти свій складний, і, можна сказати, безглуздий характер.

Тест № З
Оцінка готовності до переговорів
і розв'язання конфліктів

Інструкція: Приступаючи до тесту, Ви повинні представити у всіх подробицях і деталях один — два останніх конфлікти, які у Вас виникали.
Далі від Вас вимагається оцінити рівень своїх: а) знань; б) умінь; в) здібностей, які Ви змогли проявити у ситуаціях переговорів, веденні суперечок і дискусій, вирішенні конфліктів.
Отже, від Вас вимагається дати за 9-бальною шкалою оцінку того, наскільки Ви були компетентні і підготовлені, щоб: а)
Знати:
1.
Історію зародження й розвитку конфлікту.
2.
Психологічні та інші особливості учасників конфлікту й осіб найближчого оточення.
3.
Особливості типів і видів конфліктів.
4.
Основні прийоми і правила ведення суперечок.
5.
Основні прийоми і правила ведення переговорів.
6.
Основні прийоми і правила вирішення конфлікту.
7.
Свої сильні й слабкі сторони, якості, які у Вас виявляються в конфліктній ситуації і при веденні переговорів. б)
Уміти:
1.
Визначати й діагностувати тип і вид конкретно взятого конфлікту.
2.
Іти на розумні компроміси.
3.
Встановити контакти навіть із вороже налаштованими до вас особами.
4.
Застосовувати контрприйоми проти брудних прийомів і методів.
5.
Нейтралізувати дії осіб, які розпалюють конфлікт.
6.
Вести переговори з розв'язання конфлікту навіть тоді, коли протилежна сторона проти переговорів.

7.
Передбачати й прогнозувати хід розвитку подій, пов'язаних із конфліктом. в)
Бути здатним:
1.
Проявляти принциповість і гнучкість у вирішенні конфлікту.
2.
Встановити діалог і коректно вести переговори.
3.
Самокритично оцінювати ситуацію і прогнозувати розвиток подій.
4.
Проявляти витримку і високоморальні якості навіть у ситуації загострення конфлікту.
5.
Зацікавити протилежну сторону у позитивному результаті роз в'язання конфлікту.
6.
Бачити можливі тенденції розвитку конфлікту.
7.
Враховувати і не допускати своїх минулих промахів і помилок.

Обробка й інтерпретація результатів: отже, Ви можете порахувати, який рівень Вашої компетентності й готовності до вирішення конфліктів.
Радимо Вам окремо підрахувати по блоках рівень: а) знань; б) умінь; в) здібностей.
Сума балів
Рівень розвитку
Сума балів
Рівень розвитку
7-14
1 - дуже низький
39-44 6 - трохи вище середнього
15-20 2 - низький
45-50 7 - вище середнього
21-25 3 - нижче середнього
51-55 8 - високий
26-32 4 - трохи нижче середнього
56-63 9 - дуже високий
33-38 5 - середній
Підрахувавши окремо рівень ваших знань, умінь, здібностей, щоб успішно вирішувати конфлікти і вести переговори, Ви повинні на основі порівняльного аналізу зробити для себе висновки. Чого вам якнайбільше не вистачає — знань, умінь або здібностей? Виходячи з цього, Вам бажано розробити для себе програму власної самоосвіти й саморозвитку в цьому напрямку.


Тест №4
Оцінка тактики переговорів у конфліктах

Інструкція: у кожному питанні тесту виберіть, відзначивши свій вибір, відповіді «А» або «Б».

Питання:
1. а) Звичайно я досягаю свого. б) Частіше я прагну знайти точки зіткнення.
2. а) Я намагаюся уникнути неприємностей. б) Коли я доводжу свою правоту, на дискомфорт партнерів не
звертаю уваги.
3. а) Мені неприємно відмовлятися від своєї точки зору, б) Я завжди прагну увійти в положення іншої людини.
4.
а) Не варто хвилюватися через розбіжності з іншими людьми, б) Розбіжності завжди хвилюють мене.
5.
а) Я прагну заспокоїти партнера і зберегти з ним нормальні відносини.
б) Завжди слід доводити свою точку зору.
6.
а)
Завжди слід шукати загальні точки зору, б) Слід прагнути здійснення своїх задумів.
7.
а) Я повідомляю свою точку зору і прошу партнера висловити його точку зору та думки. б) Краще продемонструвати перевагу своєї логіки міркування.
8. а) Найчастіше я намагаюся переконати іншу людину. б) Найчастіше я намагаюся зрозуміти точку зору іншої людини.
9. а) Я завжди схиляюся до прямого обговорення проблеми, б) Розмовляючи, я стежу за розвитком думок іншої людини.
10. а) Я відстоюю свою позицію до кінця. б) Я схильний змінити позицію, якщо мене переконають.


Обробка та інтерпретація результатів: Порахуйте бали і визначте збіги:
П (протидія) — 1А, 2Б, ЗА, 4А, 5Б, 6Б, 7Б, 8А, 9А, 10А.
С (співпраця) — 1Б, 2А, ЗБ, 4Б, 5А, 6А, 7А, 8Б, 9Б, 10Б.
Визначте, що переважає у Вашій власній поведінці (С або П), а також визначте, на що Ви більше орієнтовані: на прагнення будь-що домогтися перемоги, довести своє (протидія, конкуренція, конфронтація), або на прагнення сумісно (колегіально) вирішити проблему (орієнтація на рішення питання, на справу, на співпрацю, на кооперацію). Природно, друга тактика більш продуктивна.
Тест № 5
Оцінка рівня контактності особистості
Інструкція: Чи можете Ви встановлювати контакти з іншими людьми?
Легко або складно Вам це дається? Дайте відповіді на запитання тесту та отримайте відповідь на означені питання.

Питання:
1. Звичайно, я спокійно переношу надмірно сконцентрованих на собі і самозадоволених людей, навіть тоді, коли вони похваляються або іншим чином показують, якої високої думки вони про себе: а) так, твердження вірне; б) вірно, але щось середнє; в) ні, невірно.
2. Я сумніваюся в чесності людей, які проявляють більше друже- любності, ніж я можу чекати: а) згодний (на); б) невпевнений (а); в) незгодний (на).

3. Якщо хто-небудь розсердився на мене, то я: а) роблю спробу його (її) заспокоїти; б) не знаю, що зробив (а) би; в) сам (а) розсердився (лася) би.
4. Нема абсолютно поганих людей, просто треба прагнути зрозуміти людину, і вона відповість добром: а) згодний (а); б) невпевнений (а); в) незгодний (на).
5. Коли роблять спробу керувати мною, я навмисне роблю все навпаки: а) саме так і поступаю; б) невпевнений (на); в) не проявляю незадоволеності.
6. Якщо керівництво або члени сім'ї в чомусь мені дорікають, то, як правило, я стою тільки за справу: а) згодний (на); б) невпевнений (а); в) незгодний (а).
7. Іноді жартома я роблю яке-небудь (іноді невдале) зауваження тільки для того, щоб здивувати людей і подивитися, що вони на це скажуть: а) так, буває; б) складно відповісти; в) ні, ніколи так не роблю.
8. Мені подобається ретельно продумувати, як вплинути Як інших людей, щоб вони допомогли мені досягти моєї цілі: а) згодний (а); б) невпевнений (а); в) незгодний (а).
9. Я
КЩО МОЄ вдале зауваження залишилося непоміченим:
а) я не повторюю його; б) не можу відповісти; в) повторюю своє зауваження знову.
10. Іноді я засмучуюся через те, що люди кажуть про мене погані
речі поза очі, ще й без всяких на те підстав: а) так, згодний (а); б) не знаю, що відповісти; в) ні, не згодний (а).

Обробка та інтерпретація результатів: підрахуйте суму балів.
Відповіді «а» на питання: 2, 5, 7, 8, 10 — і «в» на: 1, 3, 4, 6, 9 — по 2 бали;
«б» — по 1 балу.

Сума менше ніж 5 балів. Ви лагідний, не схильний до заздрощів, легко ладнаєте з людьми, не прагніть будь-що перевершити оточуючих.
Ви ставите перед собою складні перспективні цілі. Якщо не обмежують і не ущемлюють перспективних цілей, задач, Ви спокійно працюєте в групі. Про людей, як відсутніх, так і присутніх, Ви висловлюєтесь добре, більше схильні їх захищати, ніж засуджувати. Негативні емоції швидко зникають і Ви спокійно, без образи встановлюєте контакт із людиною, яка образила Вас.
Сума від б до 12 балів. Ви достатньо гнучкий у стосунках з іншими людьми, але змінюєте думку про людину тяжко, не дивлячись на очевидні для всіх факти. Ви готовий змінити думку про людину швидше в кращу сторону, ніж в негативну. Перш ніж перейти на дружні відносини, Ви якийсь час вивчаєте людину. Ви відкриті для компромісних рішень, конфліктні стосунки для Вас є швидше тактикою, ніж способом життя.
Сума від 13 до 20 балів. Ви — обережна людина, у всьому бачите таємницю, повний сумнівів у своїй безпеці, схильний до недовірливості й підозрілості. Ваша гордість не допускає можливості бути беззахисним.

Ви завжди готовий до боротьби, живете в очікуванні конфлікту і тим самим провокує його. Ви знаєте прийоми «супротивників», умієте управляти оточуючими, добиватися своїх цілей за допомогою певного набору універсальних дій. Проте Ви не враховуєте і погано орієнтуєтеся у глибинних знаннях психології людей, їх особливостей, не враховуєте внутрішній світ людей, вступаючи з ними у ділові стосунки.
Сума більше ніж 20 балів. Для Вас конфлікт — спосіб життя. Вам важко встановлювати позитивні відносини з людьми.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал