Навчально-методичний досвід: «ігри на асфальті– засіб підвищення рухової активності дітей дошкільного віку»



Скачати 406.25 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації28.12.2016
Розмір406.25 Kb.
ТипОбґрунтування
  1   2   3   4   5   6   7

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 166 «РАКЕТА»

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ







НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ДОСВІД:

«ІГРИ НА АСФАЛЬТІЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ

РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ»


Автор досвіду - Кармаза Марина Петрівна,

інструктор з фізичної культури

Науковий консультант-

Аксьонова Олена Петрівна,

кандидат педагогічних наук,

доцент, майстер спорту СРСР

Запоріжжя - 2015








Зміст


ВСТУП 3

1.1.Актуальність теми досвіду 3

1.2.Об’єкт, предмет, мета і завдання досвіду 5

1.3.Провідна ідея досвіду 7

1.4.Умови, в яких створювався досвід 7

РОЗДІЛ ІІ. 8

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ІГОР НА АСФАЛЬТІ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 8

2.1Концептуальні засади технології використання ігор на асфальті як засобу підвищення рухової активності дітей дошкільного віку. 8

2.2Теоретичні засади технології використання ігор на асфальті як засіб підвищення рухової активності дітей дошкільного віку. 9

2.3Методичні засади технології використання ігор на асфальті як засобу підвищення рухової активності дітей дошкільного віку 10

РОЗДІЛ ІІІ. 12

ТЕХНОЛОГІЯ ДОСВІДУ 12

3.1Діагностичний етап: вересень, 2013 р. 12

3.2Організаційно-прогностичний етап: жовтень, 2013 р. 13

3.3Пошуково-практичний етап: листопад, 2013 р. – квітень, 2014 р. 14

3.4Контрольно-діагностичний етап: травень, 2014 р. 15

3.5Формувально-узагальнувальний етап: червень – листопад, 2014 р. 19

ВИСНОВКИ 20

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 21

1.Аксенова О.П Наука бути здоровим: програма формування фізичної культури початкової школи /О.П.Аксенова.-Запоріжжя,2005. 21

2.Аксенова О.П. Розвиток «рухового інтелекту» дітей на заняттях з фізичної культури / Методичний посібник для фахівців з фізичного виховання/ За ред.. О.П.Аксенової, Н.Ф Денисенко, О.І. Миронюк, С.О.Циба.- Запоріжжя:2009.-130с. 21

3.Аксьонова О.П., Гурєєва А.М. Особистісно зорієнтоване фізичне виховання// [Електронний ресурс] http://bo0k.net/index.phpp=achapter&bid=17157&chapter=1. – Режим доступу: вільний. – (Дата звернення: 12.02.2015р.); 21

4.Аршавський І.А. Фізіологічні механізми та закономірності індивідуального розвитку.—МГП « Петрополис», 1992, 123 с. 21

5.Базова комплексна освітня програма «Дитина в дошкільні роки». / Наук. кер. Крутій К.Л. 2010 р., Запоріжжя, 188 с.. 21

6.Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф, д-р пед. наук; Авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. ― К.: Видавництво, 2012. – 26 с. – http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/690/bazovij_komponent-doshkilnoji_osviti_v_ukrajini/ 21

7.Бар-Ор О.,Роуланд Т.,Здоровьедетей и двигательнаяактивность : от физических основ до практическогоприменения.Научно-популярноеиздание для взрослых. М. Олимпийская литература.2009г. 527 с. 22

8.Богініч О., Бабачук Ю Рухливі ігри та ігрові вправи з елементами спортивних ігор для дітей старшого дошкільного віку. Методичний посібник- Тернопіль:Мандрівник, 2014р- 223с. 22

9.Венгер Л. А., Марцинковская Т. Д., Венгер А. Л. Готов ли ваш ребенок к школе. — М.: Знание, 1994. — 192 с 22

10.Вільчковський Е.С. Організація рухового режиму дітей 5-7 років у закладах освіти; нав-методичний посібник/Е.С.Вільчковський, Н.Ф. Денисенко.-Запоріжжя: Диво, 2006.-228.с. 22

11.Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку; навчальний посібник/Е.С.Вільчковський.-Дьвів: ВНТЛ, 1998, - 336 сОрганізація рухового режиму дітей 5-7 років у закладах освіти; нав-методичний посібник/Е.С.Вільчковський, Н.Ф. Денисенко.-.Запоріжжя: Диво, 2006.-228.с. 22

12.Григоренко Г.І., Денисенко Н.Ф., Коваленко Ю.О., Маковецька Н.В. Оздоровча робота в дошкільному навчальному закладі: навчальний посібник – Запоріжжя: ЗНУ, 2006.-99с. 22

13.Губерт К.Д., Рысс М.Г. Гимнастика и массаж в раннем возрасте.., Издательство: М. Просвещение., 1981г. 127 с. 22

14.Денисенко Н. Ф., Аксьонова О. П.Через рух – до здоров’я дітей: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 88с 22

15.Денисенко Н.Ф.,Лиходід Л.,Лупінович.Л.,МихайліченкоА. Витоки здоров’я дитини. навчельно-методичний посібник – Тенопіль, Мандрівник 2010р. 160 с. 22

16.Денисенко Н.Ф. Формування свідомого ставлення до здоров’я // Дошкільне виховання. – 2008.  № 9. – С. 3-5. 23

17.Денисенко Н.Ф. Формування у дітей знань про особисте здоров’я, умінь та навичок в оздоровленні на заняттях з фізичної культури // Дошкільне виховання. - № 11. – 2009. 23

23.Здоровьеформирующеефизическоеразвитие: Развивающиедвигательныепрограммы для детей 5 – 6 лет: Пособие для педагоговдошк. учреждений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 336с. 23

24.Концепція проекту Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 28.12.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/375-17– вільний. (Дата звернення: 02.02.2015р.) 23

25.Круцевич Т.Ю. Теория и методика физическоговоспитания / Под ред. Т.Ю.Круцевич. – К.: Олимпийскаялитература, 2003. – В 2-х.т. – Т.1. 23

26.Кудрявцев В.Т. Принципыразвивающейпедагогикиоздоровления // http://www.tovievich.ru/book/6/2/1.htm 23

27.Кудрявцев В.Т. Развитиездоровья – приоритетразвивающегообразования (новыйвзгляд на проблему преемственностиступенейсистемыобразования) // http://www.tovievich.ru/book/print/37. htm 23

28.Кузьмина С.В. Возможности комплексного воздействияфитбол-аэробики на физическуюподготовленностьдетеймладшегошкольноговозраста. 24

30.Постанова Кабінету Міністрів Украйни про затвердження комплексної програми « Здоровя нації» на 2002-2011 роки / із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/36305/, вільний. – (Дата звернення: 02.02.2015р.); 24

31.Юрко Г. П. Функциональные возможности и физическая роботоспособность дошкольников/Г.П.Юрко.-М.,1997.-с 25-28 24

32.http://doshkolnik39.ru/mamam-na-zametku/my-na-ulice-guljali/ вільний (дата звернення 11.02.2015р.). 24

33.http://lifehacker.ru/2014/05/10/10-dvorovyx-igr/ вільний (дата звернення 11.02.2015р.). 24

34.http://lurkmore.to/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B вільний (дата звернення 11.02.2015р.). 24

35.http://school-work.net/igri/na-ulitse/ вільний (дата звернення 11.02.2015р.). 24

36.http://tobemum.ru/deti/chem-zanyat/podvizhnye-igry/ вільний (дата звернення 11.02.2015р.). 24

37.http://www.kis-brys.ru/t/335/l/0 вільний (дата звернення 11.02.2015р.). 24

38.http://zdd.1september.ru/view_article.php?ID=200802003 вільний (дата звернення 11.02.2015р.). 24

39.http://znaika.md/motorika вільний (дата звернення 11.02.2015р.). 24



ВІЗИТНА КАРТКА АВТОРА ДОСВІДУ

img_6331


КАРМАЗА

МАРИНА

ПЕТРІВНА

ДАТА НАРДЖЕННЯ



23 жовтня 1970 р.н.



ОСВІТА


ІФТФК, 1989р. вихователь фізичної культури

КПУ, 2001р економіст


ПЕДАГОГІЧНИЙ СТАЖ


12 років


МІСЦЕ РОБОТИ



Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) комбінованого типу

№ 166 «Ракета» Запорізької міської ради Запорізької області



АДРЕСА

м. Запоріжжя

вул. Космічна 108 б

т. (0612) 769-80-23


ПОСАДА


Інструктор з фізичної культури

КВАЛІФІКАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ


Спеціаліст


ПЕДАГОГІЧНЕ

КРЕДО

«Творити, пробувати, шукати та розвиватись»


ЖИТТЄВЕ КРЕДО



«Не зупинятись на досягнутому, завжди вперед»


ТВОРЧЕ КРЕДО


«Гра - це величезне світле вікно, крізь яке духовний світ дитини вливається живлючий потік уявлень, понять про навколишній світ»




Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал