Навчальний посібник За загальною редакцією д-ра екон наук, професора Є. В. Мішеніна та д-ра екон наук, доцента Є. О. БалацькогоСторінка1/26
Дата конвертації03.03.2017
Розмір4.05 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

Національного банку України»

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Навчальний посібник

За загальною редакцією

д-ра екон. наук, професора Є. В. Мішеніна

та д-ра екон. наук, доцента Є. О. Балацького

Харьків


«Диса Плюс»

2015


УДК 658 (075.8)

ББК 65.29я73

Е 45
Авторський колектив:

Мішенін Є. В., Балацький Є. О., Дутченко О. М.,

Шамота Г. М., Гузь М. М., Дутченко О. О.
Рецензенти:

Л. Г. Мельник, доктор економічних наук, професор,
Сумський державний університет;

Л. І. Михайлова, доктор економічних наук, професор,
Сумський національний аграрний університет;

С. М. Фролов, доктор економічних наук, професор,
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”, м. Суми

Рекомендовано до видання науково-методичною радою Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України», протокол № 4 від 25.11. 2014 р.
Е 45 Економіка підприємства: навчальний посібник / Є. В Мішенін, Є. О. Балацький, О. М. Дутченко та ін.; / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Є.В. Мішеніна та д-ра екон. наук, доц. Є.О. Балацького. – Харьків : Диса Плюс, 2015. – 336 с.

ISBN

У навчальному посібнику викладено сучасні теоретичні та практичні питання організації та ефективності господарсько-виробничої діяльності підприємств в умовах конкуренції.

Навчальний посібник розрахований на студентів, які навчаються за програмами підготовки бакалаврів за економічними спеціальностями, а також студентів інших спеціальностей. Посібник може бути корисний підприємцям, менеджерам та спеціалістам, які займаються проблемами економіки підприємства.

УДК 658 (075.8)

ББК 65.29я73
© Мішенін Є.В., Балацький Є.О.,

Дутченко О.М. та ін.. 20015

ISBN

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….

7

ТЕМА 1. ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА….


10

1.1. Підприємство як економічний суб’єкт……………………………….


10

1.2. Еволюція теорій економіки підприємства……………………………

12

1.3. Підприємництво як сучасна форма господарювання………………..


15

1.4. Форми та моделі підприємницької діяльності……………………….


17

ТЕМА 2. ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ, ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ……………………………………………………………..………

20


2.1. Правові основи функціонування підприємств……………………….

20

2.2. Організаційно-правові форми підприємства…………………………

22

2.3. Головні напрями діяльності підприємств. …………………………...

25

ТЕМА 3. ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ…………………………………………………………..

28


3.1 Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємства……….

28

3.2 Макросередовище господарювання та його основні чинники………

31

ТЕМА 4. СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ….

34

4.1 Поняття, принципи, функції та методи управління підприємством..

34

4.2 Виробнича структура підприємства…………………………………..

36

4.3 Функціональні підрозділи підприємства……………………………...

40

4.4 Чинники, що впливають на виробничу структуру……………………

42

4.5 Виробнича інфраструктура підприємства…………………………….

43

4.6 Організаційні структури управління підприємством………………..

45

ТЕМА 5. РИНОК І ПРОДУКЦІЯ……………………………………….

55

5.1 Сутність, функції, форми та структура ринку………………………..

55

5.2 Сучасний ринок продукції (послуг) та конкуренція…………………

57

5.3 Загальна характеристика продукції……………………………………

58

5.4 Загальна характеристика цін і методи ціноутворення на продукцію..

60

ТЕМА 6. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……….

66

6.1 Сутність, функції та завдання планування……………………………

66

6.2 Система планів підприємства. Методи планування………………….

68

6.3 Бізнес-планування………………………………………………………

73

ТЕМА 7. ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ПРОДУКТИВНІСТЬ І ОПЛАТА ПРАЦІ..........................................................................................

76


7.1 Поняття, класифікація і структура персоналу підприємства та інших суб’єктів господарювання…………………………………………..

76


7.2 Визначення чисельності окремих категорій працівників…………….

80

7.3 Продуктивність праці…………………………………………………..

83

7.4 Оплата праці: сутність, функції, державна політика та загальна організація…………………………………………………………………..

85


7.5 Форми та системи оплати праці робітників…………………………..

91

ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА………………………………..


95

8.1. Основний капітал підприємства………………………………………

95

8.1.1 Сутність, класифікація та структура основного капіталу………….

95

8.1.2 Види вартісних оцінок основних фондів……………………………

99

8.1.3 Зношення необоротних активів і форми його усунення…………...

103

8.1.4 Амортизація основного капіталу…………………………………….

105

8.1.5 Система показників ефективності відтворення та використання основного капіталу підприємства………………………………………….

108


8.2. Оборотний капітал підприємства……………………………………..

114

8.2.1 Сутність і класифікація оборотного капіталу підприємства……….

114

8.2.2 Визначення потреби підприємства в оборотних коштах…………..

117

8.2.3 Оцінка ефективності використання оборотного капіталу та шляхи прискорення його оборотності…………………………………………….

123


8.3. Нематеріальні активи підприємства………………………………….

128

8.3.1. Поняття та види нематеріальних активів…………………………..

128

8.3.2. Реалізація права власності на нематеріальні активи……………….

135

ТЕМА 9. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА……...

138

9.1 Економічна сутність інвестицій і капітальних вкладень……………..

138

9.2 Класифікація інвестицій……………………………………………….

140

9.3 Ефективність інвестицій та капітальних вкладень…………………...

145

ТЕМА 10. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА……..

151

10.1 Сутність інновацій та інноваційної діяльності………………………

151

10.2 Класифікація інновацій……………………………………………….

153

10.3 Сучасні організаційні форми інноваційного розвитку……………..

157

10.4. Джерела фінансування інноваційного розвитку…………………..

162

ТЕМА 11. ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА……….


167

11.1 Економічна сутність виробничої потужності підприємства……….


167

11.2 Методи визначення та показники використання виробничої потужності підприємства………………………………………….………

170


ТЕМА 12. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ...............................................

178

12.1 Структура і принципи організації виробничого процесу…………..

178

12.2 Класифікація виробничих процесів………………………………….

180

12.3 Типи промислового виробництва…………………………………….

182

12.4 Якість і конкурентоспроможність продукції………………………..

185

12.5 Міжнародний досвід управління якістю…………………………….

191

12.6 Стандартизація та сертифікація продукції…………………………..

193

12.7 Сертифікація продукції та систем якості…………………………….

197

ТЕМА 13. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ППРОДУКЦІЇ……………………………………………………………...

201


13.1 Загальна характеристика витрат підприємства……………………..

201

13.2 Система управління витратами……………………………………….

206

13.3 Кошторис підприємства, собівартість продукції та її калькулювання………………………………………………………………

214


13.4 Резерви зниження собівартості продукції підприємства……………

219

ТЕМА 14. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………….

223


14. 1 Загальна характеристика фінансової діяльності підприємства………

223

14.2 Результати фінансової діяльності підприємства…………………….

226

14.3 Оцінка фінансово-економічного стану підприємства………………

230

Тема 15. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІ МОДЕЛІ, ТРАНСФОРМАЦІЯ І РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ………………………..

234


15.1. Сутнісна характеристика, роль і значення розвитку підприємства.

234

15.2. Теорії розвитку підприємства………………………………………..

235

15.3. Структурна перебудова і трансформація підприємств, організацій, об’єднань………………………………………………………

237


15.4. Економічна безпека підприємства: сутність і передумови формування………………………………………………………………….

245


ТЕМА 16. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА АНТИКРИЗОВА ДІЯЛЬНІСТЬ………………………………………………………………

248

16.1 Економічна безпека підприємства: основні поняття………………..

248

16.2 Система економічної безпеки………………………………………...

250

16.3 Антикризова діяльність на підприємстві…………………………….

255

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ……………………………………………………

263

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ……………………………………………….

297

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК……………………………………..

326

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………

336


Поділіться з Вашими друзьями:

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал