Навчальний посібник Під загальною редакцією Т. А. Васильєвої, Я. М. Кривич Суми двнз "уабс нбу" 2015 (075. 8)Сторінка16/28
Дата конвертації10.12.2016
Розмір3.5 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28

Перелік рекомендованої літератури
  1. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента : В 2-х томах. – К. : Эльга-Н, Ника-Центр, 2004.

жш)Вітлінський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / В. В. Вітлінський, П. І. Верченко. – К. : КНЕУ, 2000. – 292 с.

жщ)Вітлінський В. В. Економічний ризик і методи його вимірювання / В. В. Вітлінський, С. І. Наконечний, О. Д. Шарапов. – К. : ІЗМН, 1996. – 336 с.

жы)Грачева М. В. Анализ проектних рисков : учеб. пособие для вузов / М. В. Грачева. – М. : ЗАО “Финстатинформ”, 1999. – 216 с.

жэ)Донець Л. І. Економічний ризик і методи його вимірювання / Л. І. Донець. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.

жю)Івченко Ю. І. Економічний ризик / Ю. І. Івченко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 296 с.

жя)Ілляшенко С. М. Економічий ризик / С. М. Ілляшенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 316 с.


Розділ 4
Основи ризик-менеджменту
Відразу погодимося з тим, що ризик – це добре.

Суть ризик-менеджменту полягає не в усуненні ризику,

оскільки тоді зникає винагорода, а в управлінні ним.

Потрібно визначити, коли можна ризикувати,

а коли взагалі цього робити не слід.

(Томас Стюарт, американський економіст і публіцист)

4.1 Розвиток концепції ризик-менеджменту


Ризик-менеджмент, чи управління ризиками, – порівняно новий напрям у теорії і практиці менеджменту, що впевнено посів своє місце серед сучасних методів управління бізнесом.

Ризиковані ситуації можливі в будь-якій сфері економіки, політики, приватного життя. Зокрема, на рівні окремого підприємства ризики виникають, коли, наприклад, воно приймає рішення про вихід на ринок з новим товаром. Щодо повсякденного людського життя, то багато з нас ризикують кожного дня, – переходять дорогу поза межами пішохідного переходу, водять автомобілі без страхового поліса, курять і т. ін. Таким чином, ризик, незалежно від нашого бажання, завжди присутній у нашому житті. В цілому хід соціального і технічного прогресу можна розглядати як боротьбу людства з ризиками (голодом, природними катастрофами, хворобами і т.д.). Проте управління ризиками як специфічний вид діяльності з’явилося лише наприкінці ΧΙΧ ст., що було обумовлено виникненням та розвитком нових засобів пересування, з будівництвом найбільших промислових підприємств.

Перший план управління ризиками був складений в 1890-х роках для компанії, що займалася будівництвом залізниці у США. Проте до Другої світової війни управління ризиками не знайшло широкого застосування. В післявоєнний час в результаті науково-технічної революції з’явилися нова дорога техніка, прогресивні технології, що в свою чергу призвело до того, що різко зросли як технічні, так і економічні ризики. Саме тому в 50-х роках ΧΧ ст. управління ризиками стало актуальним, зумовивши появу нової професії – менеджера з управління ризиками. Проте виділення самого процесу управління ризиком і поява професійних менеджерів з управління ризиками утвердилися лише на початку 70-х років.

На сьогодні склалося декілька точок зору щодо трактування поняття “ризик-менеджмент”. Так, зокрема, якщо базуватися на методах впливу на ризик, то під ризик-менеджментом варто розуміти розробку і реалізацію економічно обґрунтованих для даного суб’єкта господарювання рекомендацій та заходів, спрямованих на зменшення початкового рівня ризику до прийнятно допустимого рівня.

Якщо виходити з фінансових аспектів управління ризиками та величини витрат, то під ризик-менеджментом варто розуміти дії щодо зниження витрат, пов’язаних з ризиком. Іншими словами, це процес пошуку компромісу, який націлений на досягнення балансу між вигодами від зменшення ризику і необхідними для цього витратами, а також прийняття рішення про те, які дії для цього слід здійснити, а від яких слід утриматися.

Таким чином, ризик-менеджмент – сукупність методів, прийомів і заходів, що дозволяють певною мірою прогнозувати настання ризикових подій і вживати заходів щодо виключення або зниження негативних наслідків настання таких подій.

За період свого нетривалого існування, ризик-менеджмент як наука пройшов ряд переосмислень та доробок (табл. 4.1).

Аналізуючи дані, наведені у таблиці 4.1, можна констатувати, що на перших етапах розвитку концепції ризик-менеджменту управління ризиками здійснювалося лише на рівні окремих осіб, унаслідок чого застосовувався вузькоспеціалізований, фрагментний підхід до управління ризиками “знизу вгору”, який розглядав всі виникаючі ризики як окремі, не зв’язані елементи.

В подальшому у зв’язку з інтенсивною глобалізацією, розвитком ринку похідних інструментів, інформаційно-технологічним розвитком радикально змінилися і підходи до управління ризиками, що негайно привело до утворення нової парадигми ризик-менеджменту (табл. 4.2). Нова парадигма комплексно розглядає ризики всіх відділів і напрямів діяльності організації. З’явилася і можливість отримувати порівняльні оцінки по всіх видах ризиків.

Традиційно ризик-менеджмент вважався спеціалізованою і відособленою діяльністю, проте новий підхід формує середовище, при якому менеджери всіх рівнів зацікавлені брати участь в системі ризик-менеджменту.Таблиця 4.1 – Етапи розвитку ризик-менеджменту

Періоди

Етапи і їх особливості

Важливі події

1970-ті р.

Мікроризик-менеджмент: управління ризиками відбувається на рівні окремих осіб (брокери, спеціалісти фінансових відділів)

1973 р. – скасування Бреттон-Вудської системи фіксованих валютних курсів і публікація Блеком і Шоулзом формули оцінки вартості опціонів, що дало стимул-реакцію до кількісного виміру і управління валютними ризиками

1980-ті р.

1. Управління активами і пасивами на рівні казначейства.

2. Стратегічне управління активами і пасивами шляхом здійснення планування і контролюКінець 1980-х рр. – створення концепції “вартість під ризиком” (VAR, Value-at-Risk) – виражена в грошових одиницях оцінка величини, яку не перевищать очікувані протягом даного періоду часу втрати із заданою ймовірністю

1990-ті рр.

1. Управління ринковим ризиком шляхом контролю ризику в рамках фінансового департаменту, поява функції управління ризиками.

2. Управління кредитним ризиком шляхом контролю ризику в рамках фінансового департаменту, розвиток функції управління ризиками.

3. Управління операційним ризиком шляхом проведення внутрішнього аудиту, вживання функції управління ризиками


1996 р. – Міжнародна асоціація спеціалістів по управлінню ризиками почала діяльність у Нью-Йорку і Лондоні. 1997 р. – Risk Metrics Group (дочірня компанія J.Р. Morgan) обнародувала спосіб розрахунку показника Credit VAR (аналог показника VAR у сфері кредиту)

Початок ХХI ст.

Корпоративний ризик-менеджмент ґрунтується на комплексному підході до управління ризиками, капіталом і оперативного управління активами і пасивами

2002 р. – ухвалення закону Сарбейнса-Окслі про захист інвесторів за рахунок підвищення точності і надійності корпоративної інформації, що розкривається відповідно до законодавства про коштовні папери і в інших цілях. Створення Міжнародної професійної асоціації ризик-менеджерів (PRMIA)

 

Таблиця 4.2 – Основні відмінності між новою та старою парадигмами ризик-менеджменту

Стара парадигма

Нова парадигма

Фрагментний ризик-менеджмент: кожен відділ самостійно управляє ризиками (відповідно до своїх функцій). Перш за все, це стосується бухгалтерії, фінансового і ревізійного відділів

Інтегрований, об’єднаний ризик-менеджмент: управління ризиками координується вищим керівництвом, кожен співробітник організації розглядає ризик-менеджмент як частину своєї роботи

Епізодичний ризик-менеджмент: управління ризиками здійснюється тоді, коли менеджери вважатимуть це за необхідне

Безперервний ризик-менеджмент: процес управління ризиками безперервний

Обмежений ризик-менеджмент: стосується перш за все страхованих ризиків, що фінансуються

Розширений ризик: розглядаються всі ризики і можливості їх організації

 Таким чином, сучасний ризик-менеджмент – це безперервна, всеохоплююча система управління ризиками організації, яка включає в себе комплекс різних методів та способів, які направлені на усунення перешкод при досягненні основних бізнес-цілей компанії.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал