Навчальний посібник Під загальною редакцією Т. А. Васильєвої, Я. М. Кривич Суми двнз "уабс нбу" 2015 (075. 8)Сторінка11/28
Дата конвертації10.12.2016
Розмір3.5 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   28

Перелік рекомендованої літератури


  1. Задоя А. О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи : навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – К. : Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 211 с.

дг)Івченко І. Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій: [навч. посіб.] / І. Ю. Івченко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

дд)Нейман фон Дж. Теория игр и экономическое поведение / Нейман фон Дж., О. Моргенштерн. – М. : Наука, 1970. – 338 с.

де)Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – К. : КНЕУ, 2004. – 245 с.

дж)Crouhy M. Risk management / M. Crouhy, D. Galai, R. Mark. – McGraw-Hill, 2011. – 717 p.


Розділ 3
Аналіз ризиків
та методи їх оцінювання

3.1 Загальні принципи аналізу ризику


Ступінь ризику визначає ймовірність того чи іншого сценарію розвитку подій. Кількісно ступінь ризику визначається суб’єктивною оцінкою ймовірної або очікуваної величини максимального і мінімального доходу (збитку) від вкладеного капіталу. При цьому чим більше діапазон між максимальним і мінімальним доходом (збитком) при рівній ймовірності їхнього одержання, тим вище ступінь ризику.

Невизначеність ситуації визначає фактор випадковості. Випадковість – це те, що в подібних умовах відбувається неоднаково, тому її заздалегідь не можна передбачати й прогнозувати.

Однак при великій кількості спостережень за випадками можна знайти, що у світі випадків діють певні закономірності. Математичний апарат для їхнього вивчення дає теорія ймовірності. Ризик має математично виражену ймовірність того, що відбудуться втрати. Спираючись на статистичні дані, можна з високим ступенем точності кількісно визначити величину ризику, всі можливі наслідки якої-небудь окремої дії та ймовірність самих наслідків.

Ймовірність – можливість одержання визначеного результату

Математично імовірність відображається наступним чином:, (3.1)

де Р(А)імовірність настання події А;m – кількість можливих результатів, при яких настає подія А;

n – загальна кількість результатів.
Приклад 3.1
Дитина, яка не вміє читати, має 5 кубиків, на яких зображено букви И, Р, К, И та З. Яка імовірність того, що дитина збере із зазначених кубиків слово “РИЗИК”.

Розрахуємо спочатку загальну кількість можливих варіантів розташування кубиків:Далі розрахуємо кількість результатів, які відповідають поставленій вимозі – слово “РИЗИК”. Дана кількість розраховується як добуток факторіалів кількості унікальних букв у слові:Отже, імовірність того, що дитина збере із зазначених кубиків слово
“РИЗИК”, буде дорівнювати:При використанні імовірності для вимірювання ризику дану формулу можна трактувати як відношення кількості випадків, при яких наступає негативний результат (отримується збиток) до загальної кількості можливих результатів.

При вимірюванні економічного ризику залишаються справедливими правила складання та множення ймовірностей, коли необхідно оцінити ризик при настанні однієї з переліку подій, або при одночасному настанні кількох подій відповідно.

Загалом методи теорії ймовірності зводяться до визначення значень ймовірності того, що подія відбудеться, та до вибору з можливих подій найбільш значної, виходячи з найбільшої величини математичного очікування.

Математичне очікування події (очікуване значення результату) є середньозваженим усіх можливих результатів, де ймовірність кожного з них використовується як частота або вага відповідного значення. Очікуване значення розраховується за формулою:

(3.2)

де pi – ймовірність і-го значення i-го результату;Xii-й результат;

n – кількість можливих результатів.
Середня величина являє собою узагальнену кількісну характеристику і не дозволяє прийняти рішення на користь якого-небудь варіанта вкладення капіталу. Для остаточного ухвалення рішення необхідно визначити міру коливання можливого результату – ступінь відхилення очікуваного значення від середньої величини. Для цього застосовують два критерії: дисперсію і середнє квадратичне відхилення.
Дисперсія – середньозважене за ймовірностями квадратів відхилень можливих результатів від очікуваного (σ2):

(3.3)
Стандартне (середньоквадратичне) відхилення, що розраховується як квадратний корінь з дисперсії (σ):

(3.4)

Більше значення будь-якого з цих показників свідчить про більший ризик.

Для аналізу коливання застосовують коефіцієнт варіації. Показник даного критерію розраховується як частка від ділення середньоквадратичного відхилення на очікуване значення результату. Таким чином визначений показник показує величину ризику, що припадає на одиницю результату:

(3.5)

Коефіцієнт варіації може змінюватися від 0 до 100 %. Чим більше коефіцієнт, тим сильніша мінливість. Існує така якісна оцінка різних значень коефіцієнта варіації:

до 10 % – слабка мінливість;

10–25 % – помірна мінливість;

більше 25 % – висока мінливість.

Втім, аналізуючи економічний ризик, потрібно розуміти, що врахування можливих результатів розвитку подій силами однієї лиш теорії імовірності неможливе, потрібно також оцінювати багато аспектів, таких як історичний досвід реалізації подібних подій, супутні економічні процеси та взаємопов’язані фактори. У цьому випадку варто звернути увагу на цілий ряд специфічних методів оцінки ризику.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   28


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал