Навчальний посібник Київ «Центр учбової літератури»Сторінка18/21
Дата конвертації08.12.2016
Розмір4.23 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

1-й рік 2^ - й рік

8.4. Визначення точки беззбитковості
Важливе значення в плануванні прибутку має визначення точки беззбитковості («порогу рентабельності»), тобто такої виручки від реалізації, при якій підприємство не має збитків, але ще не має і прибутків. При цьому витрати підприємства дорівнюють його доходам.

Точку беззбитковості в натуральному виражені визначають таким чином:ТБ - ІГгс <

де ТБ точка беззбитковості, тобто такий обсяг продажу, починаючи з якого ціна продажу товару перевищує витрати на його виробництво та реалізацію;РС — величина постійних (фіксованих) витрат, грн;

УС — величина змінних витрат на одиницю продукції, грн;

Ц — оптова ціна продажу, грн. За цією формулою розраховується точка беззбитковості при випуску одного найменування продукції. Якщо підприємство випускає декілька видів продукції, виникає проблема розподілу постійних витрат. В економічній літературі розглядаються різні варіанти їх розподілу. Це розподіл постійних витрат між виробами пропорційно виручці від реалізації, змінним витратам, кількості годин роботи устаткування, заробітній платі виробничих робітників тощо.

Таким чином, для визначення планової величини обсягу виробництва та продажу, що відповідає беззбитковому стану підприємства, необхідно знати три величини:  1. оптову ціну продажу товару;

  2. обсяг постійних (фіксованих) витрат, тобто таких витрат, величина яких у короткостроковому періоді часу не пов'язана з

обсягом виробництва і реалізації та їх змінами (витрати на устаткування, його утримання й експлуатацію, амортизаційні відрахування, адміністративні витрати, витрати на оренду, рекламу, соціальне страхування, наукові дослідження, розробки тощо);

3) обсяг змінних витрат, тобто таких витрат, які змінюють свою величину у зв'язку із зміною обсягу виробництва та реалізації продукції (витрати на сировину та матеріали, заробітну плату основного виробничого персоналу, електроенергію, транспортування тощо).!і;].;[і!іи:і до

Точка беззбитковості
Прибуток

Валові витратиЗмінні^витрати

Збитки
Постійні витрати

10 20 ЗО 40 50

60 70 80

тис, шт.

25

15

10 5Рис. 8.2. Графічна модель точки беззбитковості

Графічно точка беззбитковості визначається у точці перетину ліній валового доходу і валових витрат (рис. 8.2).ОВкр


Щоб визначити обсяг виробництва (ОВкр) для отримання заданого розміру прибутку, перетворимо вираз у таку формулу:

РС + Пкр

Ц - УС

де Пкр — прибуток від реалізації продукції в точці критичного обсягу, він дорівнює нулю.

Тоді будь-який інший обсяг виробництва можна розрахувати за такою формулою:

РС + П1рп

Ц - УС

де ОВ, — обсяг виробництва продукції, реалізація якого забезпечує отримання запланованого прибутку ірп).


Тоді розмір прибутку від реалізації будь-якого обсягу продукції можна розрахувати за формулою:

Прп = ОВ ■ - УС) - РС.

Дуже важливим показником є різниця між беззбитковим (критичним) та плановим (чи фактичним) обсягом продажів, який може бути досягнутим згідно прогнозу продажів. Ця різниця отримала назву «запасу фінансової безпеки» (фінансової стійкості), вона показує, наскільки більше продукції підприємство може продати понад обсягу, що забезпечує їй беззбитковість. Чим цей запас менший, тим ризикованіше виробництво цієї продукції.

Отже, запас фінансової безпеки фБ) — це обсяг продукції, який підприємство, відповідно прогнозам ринку, може продати більше обсягу, що забезпечує її беззбитковість. Найчастіше запас фінансової безпеки (стійкості) розраховується у вигляді відносного показника, який можна обчислити за формулою:
ЗфБ = ^ Ю0%.

ОВкр

Важливо при плануванні беззбитковості враховувати ще й такі взаємозв'язки:  1. При зміні змінних витрат зміщується сума покриття (різниця між чистим доходом і змінними витратами) та точка беззбитковості.

  2. При зміні постійних витрат зміщується точка беззбитковості, але не сума покриття.

  3. Зміна цін також впливає на величину суми покриття і величини в точці беззбитковості, але більшою мірою, ніж зміна змінних витрат;

  4. Ціни продажів та змінні витрати впливають тільки на величину суми покриття.

  5. Якщо змінні та постійні витрати змінюються одночасно, то це призводить до великого зміщення точки беззбитковості.

8.5. План грошових надходжень і виплат

З метою планування руху готівки підприємства складають план грошових надходжень і виплат.

План грошових надходжень і виплат можна розробляти за методикою складання форми № 3 фінансової звітності — Звіту про рух грошових коштів.
План грошових надходжень і виплат складається на такі самі терміни, як і попередній план (табл. 8.8).

Цей плановий документ дає можливість визначити, скільки коштів і на що буде витрачено, коли підприємство відчуватиме дефіцит, скільки потрібно позичати на ці періоди, з'ясувати, коли їх потрібно повернути. При ситуації, коли виникає надлишок готівки, спланувати, як максимально ефективно використати її. План грошових надходжень і виплат має забезпечити ліквідність та платоспроможність підприємства, тобто постійну наявність на рахунку підприємства коштів, достатніх для оплати його зобов'язань.Таблиця 8.8

План руху грошових коштів

1-й

рік

2-й рікПоказник

123456789 1011

12

2

Iкв

II

квIII

кв

2
А. Готівкові кош-

|ти на початок місяця Б. Грошові надходження -усьогоу т. ч.

виторг від продажу надходження на рахунки від продажу в кредитпозички

| інші надходження


1-й рік

Усього за 1-й рік

2-й рік

Усього за 2-й рік

Показник

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12I

кв


II

кв


III

кв


IV

кв
В. Грошові платежі на

сторону -усього

у т. ч.:

придбання товарівзаробітна платанарахування та податки на заробітну платурентні платежіплатежі за комунальні послугирекламні витратистрахові платежіпридбання машин та устаткуваннявиплата боргу та процентів

1-й

рік

Усього за 1-й рік

2-й рік

Усього за 2-й рік

Показник

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12I

кв


II

кв


III

кв


IV

кв
інші платежігроші, що взяті на потреби власників

бізнесу
Г. Чистий потік готівки (Б - В)Д. Готівкові грошові кошти на кінець періоду (А + Г)
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал