Навчальний посібник Київ «Центр учбової літератури»Сторінка13/21
Дата конвертації08.12.2016
Розмір4.23 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21

Планування потреби в обігових коштах

Загальна потреба в обігових коштах — сукупний норматив обігових коштів визначається підсумовуванням конкретних нормативів за їх елементами (табл. 6.6).


6.5. Прогноз витрат


У бізнес-плані визначаються умови закупівлі матеріально-сировинних і паливно-енергетичних ресурсів, надійність постачальників з погляду забезпечення номенклатури, розміру партій, термінів і цін постачання, наявність досвіду роботи з конкретними постачальниками. Обов'язково вказується можливе лімітування постачань ресурсів.

Необхідну кількість сировини і матеріалів можна розрахувати за формулою:Р = п Нр ■ (1-В),

Найменування

виду матеріальних ресурсівПотреба на програму 200 р.

1 квартал

II квартал

Поста-

У натуральному вираженні

Сума, тис. грн

У натуральному вираженні

Сума, тис. грн

Інше

чальники

Матеріали,всьогозокрема:виду А,виду Б, і т. д.Придбанікомплектуючівироби,всього:в тому числі:виду Мвиду Н і т. д.Таблиця 6. 7

Потреба у матеріальних ресурсах

Всього:
Розділ закінчується розрахунками витрат виробництва і собівартості продукції, яка виробляється (до розділу додаються калькуляція продукції, що випускається, і розрахунки за всіма статтями кошторису витрат на виробництво). Потребу в матеріальних ресурсах розраховують за допомогою таблиці (табл. 6.7).

де Р — необхідна кількість сировини і матеріалів; п кількість виробів, шт.; Нр — норма витрати певного матеріалу;

Вр — відсоток зниження норм витрати в результаті проведення заходів щодо освоєння нової техніки і технології.

Допоміжні матеріали і сировина визначаються емпіричним або аналітичним шляхом з використанням норми витрати матеріалів на одиницю виробу.

Специфічними елементами витрат, які входять до складу собівартості, є такі витрати, як паливо, електроенергія, вода і ін. Розрахунки, пов'язані з визначенням цих елементів, поділяються на дві (три) частини:


  • витрати на технологічні потреби;

  • витрати на побутові (допоміжні) потреби.

Наприклад, вартість електроенергії на технологічні цілі визначається, виходячи з питомих норм витрат на одиницю виробу або одиницю ваги:

Ве = Р - д-Т,

де Р — кількість одиниць виробу або одиниць ваги;д — питома вага споживання електроенергії на одиницю виробу або ваги;

Нр — норма витрати певного матеріалу;

Т — тарифна ставка 1 кВтгод. Розрахунок витрат на допоміжні і побутові потреби здійснюється, виходячи з потужності електроосвітлювальних, силових і опалювальних приладів, режиму їх роботи (терміну роботи, навантаження на потужності і т. д.) і вартості 1 кВтгод.

Витрати палива (наприклад, газу, для виробництва води або пари на технологічні потреби) визначаються і як добуток вартості 1 ГКал газу, норм витрат газу на виробництво 1 м3 води або пари, які мають параметри (і, Р), і як потреби в них:

П = Ц- д- 0,

де II — ціна 1 ГКал газу;д — питома вага споживання на виробництво 1м3 води або пари;

Нр — кількість води або пари необхідних параметрів для технологічних потреб.

Витрати палива (наприклад, бензину на допоміжні потреби для автомобіля, призначеного для перевезення готових виробів) (Вб) можуть бути визначені за формулою:Вб = Пд ■ Д ■ Нр Ц,

де Пд — середньоденний пробіг автомобіля; Д — термін експлуатації, дн;


Нр — норма споживання палива (паспортні дані); II — ціна за 1 л палива.

Витрати на оплату праці по підприємству визначаються, виходячи з прийнятої системи оплати (почасова, відрядна тощо) і системи преміювання для різних категорій працюючих. Наприклад, розрахунок відрядної оплати праці визначається як добуток обсягу виконаної роботи в натуральних одиницях на середньота-рифну ставку працівників-відрядників, які беруть участь у виготовленні цього виробу.

При розрахунках запасів матеріальних ресурсів на підприємстві слід знати їх річну потребу і жорстко прив'язати її до фінансового плану.

Розрахунок річної потреби в матеріальних ресурсах м) за кожним видом ведеться з урахуванням норм витрати даного виду ресурсу і обсягів випуску продукції у натуральних показниках (наприклад, кілограм, метр, літр тощо):Пм = д - N.

де д — планований обсяг випуску продукції; N — норма витрати матеріалу. У вартісних показниках ця потреба виражається такою формулою:Пм = д- N- р,

де р — оптова ціна матеріалу.
  1. Сировина і матеріали

  2. Паливо

  1. Електроенергія

  2. Тара


5. Запасні частини

Кількість,

Ціна
Вартість

натураль-

одиниці

Вартість,

перехід-

них

ресурсу,

грн

ного

одиниць

грн

запасу, грн

Таблиця 6.8

Планування потреби в обігових коштах

На 200 р.

Види і найменування ресурсів

Облік обігових коштів підприємства можна здійснювати за допомогою таблиці (табл. 6.8)Види і найменування ресурсів

Кількість, натураль-

Ціна одиниці

Вартість,

Вартість перехід-

них одиниць

ресурсу, грн

грн

ного запасу, грн

6. Незавершене виробництво

7. Готова продукція на складі

8. Інші

Разом:

На 200 р.

Потреба підприємства в запасах матеріальних ресурсів є складовою частиною річної потреби, але виділяється в окремі економічні розрахунки внаслідок необхідності зменшення величини перетворення засобів у запаси сировини і матеріалів (табл. 6.9).Перелік постачальників за регіонами

Обсяг сировини, що надходить

Якість

Існуючих

На

перспективуФакт

Прогноз

сировини
Існуючі канали постачання сировини на підприємство

Можливість заміниТаблиця 6.9

з/п


Постачальник

ка сировини, напівфабрикатів

Види поставки

Методи завезення

Форма оплати

Інші умови


Таблиця 6.10

Форма плану постачання

Характеристи-

Основні умови постачання

Потребу в коштах на оплату праці показано в табл. 6.11.

Інформацію про джерела постачання сировини і напівфабрикатів можна звести в таблицю, де наведено основні умови для укладання угод з постачальником на окремі види сировини, напівфабрикатів, форма оплати, методи завезення і поставки (табл. 6.10).

200_р.

I кв. II кв.
Категорія працівників

Чисельність, чол.

Фонд оплати праці, тис. грн

Чисельність, чол.

Фонд оплати

праці, тис. грнІнше

Виробничі робітники основного виробництва
Допоміжні робітники
Керівники, фахівці і службовці
Всього:
Потреба в коштах на оплату праці

Кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції (послуг) може бути наведено за формою табл. 6.12.Таблиця 6.12

Елементи витрат

200_р.

200_р.

200_

I кв.

II кв.

III

кв.


IV кв.

I п/р

II

п/р


Матеріальні витрати


Витрати на оплату праці


Відрахування на соціальні потреби


Амортизація основних засобів


Інші витрати


Разом за елементами витрат


Постійні витрати


Змінні витратиПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал