Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей та усіх форм навчання За редакцією проф. В. В. БерезуцькогоPdf просмотр
Сторінка22/22
Дата конвертації19.12.2016
Розмір5.19 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Форми і методи навчання по Цивільній обороні.
Форма навчання – це поняття відноситься до організаційної роботи навчального процесу. Вона передбачає склад груп, що навчаються, структуру занять, місце, час і тривалість їх проведення, роль і специфіку діяльності керівника заняття.


350
Метод навчання – це спосіб, за допомогою якого озброюють людей знаннями, навичками і вміннями виконання завдань ЦО.
Основним методом підготовки населення є практичні заняття.
При навчанні керівного, командно-начальницького складу цивільної оборони рекомендуються: семінари, класно-групові і практичні заняття, групові вправи на об’єкті, місцевості, планах і макетах об’єктів, навчально-методичні збори.
При підготовці формувань ЦО застосовуються: для командно-начальницького складу формувань – семінари, класно-групові і практичні заняття, штабні тренування; для рядового складу – практичні заняття; для формувань ЦО в цілому – тактико-спеціальні заняття і тактико-спеціальні навчання; для всіх категорій населення – практичні заняття.
Коротка характеристика основних форм і методів навчання ЦО
Практичне заняття призначене для придбання навичок по захисту населення в надзвичайних ситуаціях.
Тут навчаються практичному використанню
індивідуальних і колективних засобів захисту, роботі з приладами радіаційної і хімічної розвідки, контролю радіоактивного зараження і опромінювання, будівництву захисних споруд, виконанню рятувальних і аварійно-відновлювальних робіт в осередках ураження, в зонах стихійного лиха і при значних виробничих аваріях.
На практичних заняттях проводиться оцінка стійкості роботи об’єкта господарювання в мирний час, відпрацьовуються нормативи захисту населення.
Практичне заняття починається коротким поясненням і показом способу
(прийому) дії, після чого група тренується виконувати нормативи.
Заняття проводять керівники груп із числа інженерно-технічних працівників та
інших підготовлених осіб. Можуть залучатися члени об’єктових комісій з евакуації.
Підвищення рівня знань та отримання практичних навичок щодо дій в НС здійснюється на практичних заняттях у ході проведення комплексних об’єктових навчань та тренувань.


351
Комплексні об’єктові навчання та тренування являють собою завершальний етап підготовки працівників об’єкта до вирішення завдань ЦО, запобігання, реагування і ліквідації аварій на виробництві, захисту персоналу і населення від НС, які визначають загальну оцінку і готовність керівництва, органів управління, формувань та працівників об’єктів до дій в НС. Вони проводяться один раз на три роки на всіх об’єктах господарювання, що мають категорійність з Цивільної оборони, використовують або виробляють радіаційно-, пожежно- вибухонебезпечні речовини та сильнодіючі отруйні речовини. Тривають ці навчання біля двох діб.
Керівником навчання є начальник ЦО об’єкта.
Тактико-спеціальні
навчання невоєнізованих пошуково-рятувальних формувань проводяться один раз на три роки під час об’єктових навчань, тренувань
і тривають від 4 до 8 годин. Керівник – відповідальний начальник штабу ЦО або командир цього формування.
Комплексні об’єктові тренування проводяться один раз на три роки на підприємствах та організаціях з чисельністю працюючих до 300 осіб незалежно від форм власності. Тривають до однієї доби. У закладах професійно-технічної, середньої та дошкільної освіти проводяться щороку під час Дня цивільної оборони і
Тижня безпеки дитини.
Тренування можуть проводитися у складі груп об’єктів за територіально- виробничим принципом під керівництвом начальника ЦО управління, об’єднання та
інших організацій за єдиним планом.
Штабні об’єктові тренування є формою практичної підготовки персоналу підприємств, установ і організацій, які за планами локалізації аварій (катастроф) входять до штабів з ліквідації надзвичайних ситуацій та очолюють об’єктові невоєнізовані формування й аварійно-рятувальні служби.
У ході тренувань удосконалюється підготовка особового складу штабів за посадами, які вони займають, та відпрацьовуються питання узгодження сталого управління діями у надзвичайних ситуаціях.
Залежно від мети тренування та його масштабів до штабних тренувань можуть залучатися оперативні групи міських, районних служб ЦО, евакуаційні органи та


352
керівний склад комунальних і аварійно-рятувальних служб, які обслуговують об’єкт.
Просвітницько-інформаційна робота з населенням щодо питань захисту у надзвичайних ситуаціях здійснюється за місцем проживання у мережі навчально- консультаційних пунктів місцевих органів самоврядування, а також методом самостійного вивчення посібників, пам’яток, іншого друкованого навчально-
інформаційного матеріалу, перегляду та прослуховування соціального циклу теле- і радіопередач.
Методичне керівництво роботою навчально-консультаційних пунктів здійснюється курсами цивільної оборони.
На підприємствах, в установах і організаціях для надання персоналу об’єктів відомостей про дії у надзвичайних ситуаціях, про місцеві умови і особливості виробничої діяльності обладнуються інформаційно-довідкові куточки, навчальні класи ЦО, консультаційні пункти ЦО та навчальні містечка.
Планування та облік підготовки з ЦО на об’єкті господарювання
Провідними документами, за якими на об’єкті організується підготовка з ЦО, є: наказ начальника ЦО району (міста) за підсумками підготовки за минулий рік і завдання на новий навчальний рік; програми підготовки та навчання з ЦО; витяг із плану комплектування курсів ЦО та навчальних закладів підвищення кваліфікації.
Відповідно до цих документів на об’єкті розробляється наказ начальника ЦО об’єкта за підсумками підготовки з ЦО за минулий рік і завдання на новий навчальний рік. До наказу додаються: перелік навчальних груп; перелік тем навчань з ЦО; тематика підготовки з ЦО; план підготовки керівного складу, невоєнізованих формувань, робітників та службовців об’єкта;


353
розклад занять для кожної навчальної групи.
До облікових документів на об’єкті належать: журнал обліку занять з ЦО на кожну групу; журнал обліку підготовки керівного і командно-начальницького складу на курсах ЦО та в навчальних закладах підвищення кваліфікації.
Після вивчення теоретичної частини необхідно закріпити отримані знання у ході різних тренувань та навчань.
Найбільш повне та організоване виконання заходів ЦО на об’єкті досягається завчасним плануванням заходів, які необхідно проводити при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації. Планування роботи з питань запобігання надзвичайним ситуаціям і реагування на прогнозовані варіанти можливого розвитку здійснюється на основі відстеження змін навколишнього природного, техногенного та екологічного середовища, відповідних документів, що регламентують порядок і методику цього планування.
Масштаби і наслідки можливої надзвичайної ситуації визначаються на основі експертної оцінки, прогнозу чи результатів модельних експериментів, проведених кваліфікованими експертами.
Залежно від отриманих результатів в органах управління всіх адміністративних рівнів, в організаціях, установах, підприємствах, як в об’єктах цивільної оборони, розробляється ―План дій органів управління, сил і структурних підрозділів в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану‖, який є мотивованим рішенням керівника – начальника цивільної оборони на організацію і ведення Цивільної оборони об’єкта.
Крім того, на об’єктах, які знаходяться в зоні впливу потенційно небезпечних факторів, розробляється план (окремий розділ ―Плану дій…‖) реагування на ймовірну для даної зони надзвичайну ситуацію.
Плани узгоджуються з місцевими органами з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і затверджуються керівником об’єкта.354
За спеціальними програмами
Міністерства освіти і науки
Населення держави
Керівний склад
ЦО
Особовий склад невоєнізованих формувань ЦО
Громадяни, що не ввійшли до складу формувань
Учні та студенти
2.
Спеціальна підготовка


- За програмами підготовки невоєнізовани х формувань
- За програмами підготовки невоєнізовани х формувань
3.

1.
Загальна підготовка
За програмами підготовки невоєнізованих формувань
3. Навчання ЦО
Підготовка на об’єкті господарювання
Командирська підготовка, навчально- методичні збори, підготовка на курсах ЦО і в закладах підвищення кваліфікації
Самостійне вивчення обов’язкового мінімуму по
ЦО, практичні заняття і тренування,
ЗМІ
КШН
Комплексні об’єктові тренування та навчання
Комплексно-об’єктові навчання ЦО: керівний і командно-начальницький склад об’єкта; служби ЦО об’єкта; невоєнізовані формування ЦО об’єкта;

Рисунок 9.1. – Принципова схема навчання населення в системі Цивільної оборони


355

Основними завданнями плану дій щодо запобігання і реагування на надзвичайну ситуацію є збереження життя і здоров’я людей, мінімізація матеріальних втрат. З цією метою вживаються заходи для захисту об’єктів, місць постійного перебування людей, вирішуються питання розосередження або термінової евакуації населення з небезпечної території.
План визначає порядок дій і відповідальність керівництва підприємств, установ
і організацій, а також основні заходи щодо організації і проведення робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного походження, узгодження термінів їх виконання, фінансів, матеріальних та інших ресурсів, які необхідні для цих заходів і робіт.
До плану дій включаються заходи щодо захисту робітників і службовців, підтримання виробничої діяльності та інші з урахуванням специфіки роботи та особливостей відомчої та регіональної діяльності підприємства, організації або установи.
Вихідними даними при розробці плану дій на об’єкті є рішення та вказівки вищого штабу ЦО; розпорядження начальника ЦО об’єкта; документи, які характеризують об’єкт (комунально-енергетичні мережі, стан будівель, споруд, джерела водопостачання, прогнозування за можливими НС та ін.).
План дій розробляється на підставі наказу начальника ЦО об’єкта в двох примірниках, до його розробки залучається керівний склад і спеціалісти об’єкта.
Начальник штабу складає графік розробки окремих документів (розділів) і контролює його виконання. Підписується план начальником штабу ЦО об’єкта, погоджується з територіальними відділами (управліннями) з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
Затверджується він начальником ЦО об’єкта.
План дій повинен містити:

Перший розділ. Оцінка (аналіз) природного (топографічного), техногенного та екологічного стану місцевості (території) розташування об’єкта, наявності потенційно небезпечних об’єктів і можливого характеру пов’язаних з ними надзвичайних ситуацій.


356

Другий розділ. Оцінка (аналіз кількісного і якісного складу) об’єкта цивільної оборони з урахуванням розташування його складових на місцевості (території), оцінка факторів, які можуть полегшувати або утруднювати організацію Цивільної оборони об’єкта, і що потрібно зробити, щоб усунути або зменшити вплив негативних факторів.

Третій розділ. Рішення керівника на організацію і ведення цивільної оборони об’єкта за режимами дій в періоди запобігання і реагування на можливі надзвичайні ситуації, пов’язані з потенційно небезпечними об’єктами. Організація спостереження, радіаційного, хімічного, медичного захисту та евакуації
(розосередження).

Четвертий розділ. Матеріально-технічне забезпечення Цивільної оборони
(протирадіаційне, протихімічне, протипожежне, транспортне, матеріальне тощо).

П’ятий розділ. Організація управління, зв’язку, оповіщення та взаємодії.
План дій з планом реагування (якщо він розробляється окремо) та додатками, які забезпечують організоване і чітке виконання заходів Цивільної оборони щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, є планом Цивільної оборони об’єкта.
До плану дій (реагування) додаються: схема управління, зв’язку, оповіщення і взаємодії; план-календар дій об’єкта в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності і надзвичайної ситуації (надзвичайного стану); карта (схема) регіону з позначеними на ній місцями розташування об’єкта
Цивільної оборони, піднятими ділянками (місцями) можливої техногенної, природної, екологічної небезпеки, графічними елементами плану евакуації
(розосередження) та необхідними розрахунками; план евакуації об’єкта в заміську зону (план розосередження, де евакуаційні заходи не плануються); особисті плани дій (папки з робочими документами у першому


357
примірнику) керівного складу об’єкта та командирів (начальників) невоєнізованих формувань Цивільної оборони. Другий примірник особистого плану (робочих документів) дій знаходиться на робочому місці посадової особи; необхідні довідкові документи управління та взаємодії.
План дій, план реагування (якщо він розробляється окремо) і план евакуації об’єкта в заміську зону щорічно за станом на 1 жовтня корегується з обов’язковим уточненням порядку взаємодії з потенціально-небезпечними об’єктами і узгодженням з органами місцевої державної адміністрації документів, які регламентують порядок розселення евакуйованих.
Щоб забезпечити достатній рівень готовності Цивільної оборони у надзвичайних ситуаціях, розробляються плани підготовки Цивільної оборони в поточному році.
Довгостроковими документами є: план Цивільної оборони, наказ про організацію і ведення Цивільної оборони, план розвитку і удосконалення Цивільної оборони; план підготовки та підвищення кваліфікації керівного складу Цивільної оборони об’єкта, план-графік вивчення (комплексної перевірки) стану або вивчення окремих питань Цивільної оборони в структурних підрозділах об’єкта.
Наказом начальника Цивільної оборони про організацію і ведення Цивільної оборони на об’єкті визначаються посадові особи і керівні органи; служби і невоєнізовані формування, їх призначення і функції, кількісний склад і матеріально- технічне забезпечення; організація підготовки керівного складу та навчання за тематикою Цивільної оборони, контроль стану у структурних підрозділах і звітність.
Щорічно розробляються: наказ про стан Цивільної оборони в минулому році та основні завдання на наступний рік, план підготовки Цивільної оборони об’єкта в наступному році, навчальний план і розклад занять з постійним складом за тематикою, доповідь про стан Цивільної підготовки об’єкта у минулому році.
Успішне вирішення завдань ЦО, особливо в умовах надзвичайних ситуацій, залежить не тільки від професійної підготовки особового складу формувань та населення, але і від моральної та психологічної підготовки. Цією роботою повинні займатися органи державної виконавчої влади, начальники ЦО всіх ступенів,


358
Мирний час

Воєнний час
Технічні НС

Природні НС

Звич ай ні
засо би ур аже нн я
ЗМЗ
Х
ім
іч на зброя
Бактер
іаль ні
засо би виб ух и по жеж
і
СДО
Р авар
ії
земл етр ус и зсуви по ве ні
ур аган и
ін фек ці
йн
і хво ро биХарактеристики уражаючих факторів зброї
Характеристики факторів ураження
План
Розділ плану
Рисунок 9.2 – Складові частини плану ЦО об’єкта господарювання
Вихідні дані для планування
Коротка характеристика району розміщення об’єкта
Коротка характеристика об’єкта
Основні задачі
ЦО на об’єкті
Основа плану ЦО об’єкта
Рішення начальника ЦО об’єкта на організацію і проведення
Цивільної оборони організація керування зв’язку та оповіщення; забезпечення ЦО; заходи по ліквідації наслідків стихійних лих та виробничих аварій планування дій у воєнний час; організація і проведення заходів при загрозі нападу противника; організація і проведення РіНР у воєнний час


359
керівний і командно-начальницький склад ЦО та громадсько-політичні організації.
Моральна і психологічна підготовка – єдиний нерозривний процес виховання політичних, моральних і психологічних якостей, які забезпечують успішне переборювання труднощів при виконанні завдань Цивільної оборони за різних умов.
Єдність моральної і психологічної підготовки обумовлена тим, що: у них один об’єкт – людина, в діяльності якої проявляються не тільки моральні, але й психологічні якості;
їх загальна мета – активно впливати на розум і психіку, виховувати високо свідомих, рішучих та ініціативних захисників Батьківщини.
Основні напрямки морально-психологічної підготовки:
1. Формування в особового складу ЦО і населення наукового світогляду.
2. Віра у можливості захисту від стихій, катастроф, сучасної зброї.
3. Розвиток у людей здатності протистояти страху, готовності перебороти значні труднощі, здійснювати самовіддані вчинки.
4. Удосконалення навичок надання само- і взаємодопомоги.
5. Військово-патріотичне виховання.
1. Людина з науково стійким світоглядом впевнено визначає життєву позицію, чітко усвідомлює своє місце і призначення у будь-якому складному водовороті подій. Саме такий світогляд найбільш активно впливає на формування моралі, а моральність – безпосередньо на поведінку людини. В екстремальних ситуаціях велике значення мають психологічні якості людини і колективу.
2. Умовою вмілих і безстрашних дій людей в екстремальних умовах є віра у свої можливості, правильне уявлення про дію надзвичайної ситуації. Щоб вистояти проти страху і паніки, люди повинні чітко уявляти собі, з чим вони зіткнуться, як практично діяти в цих умовах.
Треба не залякувати людей надзвичайними ситуаціями, а вселяти віру в можливість реального захисту від будь-якої зброї, її уражаючих факторів, від стихії і виховувати у людей упевненість у способах і засобах захисту.


360 3. Одним із головних напрямків морально-психологічної підготовки є розвиток здатності у людини протистояти страхові і неорганізованим діям в НС.
Гостроту психологічних потрясінь різного характеру можна знизити, якщо завчасно навчати людей діяти у тій обстановці, яка може скластися в екстремальних ситуаціях. Тому в навчальний процес необхідно внести елементи несподіваності, напруження, які властиві даній обстановці в районі лиха, аварії, осередку ураження.
У процесі практичних занять у людей виробляється автоматизм, навички і звички, які позитивно впливають на стійкість їх психіки, виховується сміливість, самовладання, готовність до виконання своїх обов’язків у складній обстановці.
Найефективніше розвиває у людей здатність протистояти страху практичне виконання нормативів, прийомів і способів захисту у НС.
Тренування, практичне виконання прийомів і способів захисту допомагають людям пристосуватися до різних умов життя, обстановки, тобто адаптуватися.
Одним із напрямків морально-психологічної підготовки є вдосконалення і надання само- і взаємодопомоги потерпілим при пораненнях, опіках, опромінюванні, користування приладами, практики роботи з ними.
Велику роль у мобілізації бійців невоєнізованих формувань відіграє особистий приклад командирів і начальників.
5. Важливим є військово-патріотичне виховання воїнів частин ЦО, особового складу формувань і населення. Це активна пропаганда бойових і трудових традицій нашого народу, наслідування прикладу кращих його представників.
Морально-психологічної якості особового складу ЦО і населення формуються у процесі повсякденного життя, занять з ЦО, практичного відпрацювання нормативів, прийомів і способів захисту від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха.
Контрольні запитання

1. Форми та методи навчання по Цивільній обороні.
2. Планування та облік підготовки з ЦО на об’єкті господарювання.
3. Зміст ―Плану дій органів управління, сил і структурних підрозділів‖.


361

ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………………….……..3
Розділ 1. Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу……………….5
Розділ 2. Цивільна оборона України та її завдання……………..………..67
Розділ 3. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях…………………98
Розділ 4. Захист населення в умовах надзвичайних ситуацій…………...152
Розділ 5. Прилади радіаційної, хімічної розвідки, контролю радіоактивного забруднення і опромінення та хімічного зараження продуктів, кормів, води……………………………..215
Розділ 6. Основи рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження……………………………………………..263
Розділ 7. Самодопомога і взаємодопомога в надзвичайних ситуаціях…………………………………………………………298
Розділ 8. Підвищення стійкості роботи об’єктів господарювання в надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часів………..324
Розділ 9. Підготовка населення та планування заходів з цивільної оборони у випадку надзвичайних ситуацій…………………..347
Список літератури………………………………………………………..362362
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1.
Конституція України;
2.
Закон України „Про Цивільну оборону‖, ВРУ, №2974, XII. – К., 1993;
3.
Про концепцію по захисту населення і територій при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій. Указ президента № 284/99. – К., 1999;
4.
Положення „Про Цивільну оборону України‖. Постанова КМУ № 299. – К.,
1994;
5.
Положення „Про класифікацію надзвичайних ситуацій‖. Постанова КМУ, № 1099. – К., 1998;
6.
Положення „Про евакуацію населення‖;
7.
Закони України „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру‖ №1809–III. – К., 2000;
8.
Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) МОЗ України. – К., 1997. – 122 с.;
9.
Про єдину державну систему запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру. Постанова КМУ № 1198. – К., 1998;
10.
Стеблюк М.І. Цивільна оборона. – К.: Урожай, 1994. – 357с.;
11.
Демиденко Г.П., Кузьменко Э.П и др. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения. Справочник. – К.: Высшая школа, 1989;
12.
Закон України „Про аварійно-рятувальні служби‖ ВРУ, № 1281 – XIV. – К.,
1993;
13.
Егоров П.Т., Шляхов И.А., Аладдин Н.И. Гражданская оборона. – М.: Высшая школа, 1977. – 302с;
14.
Стеблюк М.І. Цивільна оборона. – К. „Знання прес‖, 2003. – 455.
363
Навчальне видання
Кулаков Микола Анатолійович, Ляпун Віктор Олексійович,
Мягкий Віталій Олександрович, Пугач Віктор Іванович

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА
Навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання
За редакцією проф. Березуцького В.В.
Українською мовою
Відповідальний за випуск Пугач В.І.
Роботу рекомендував до видання Погребний М.А.
Редактор Ковшарь Н.В.

Підп. до друку 2006 р. Формат 60х90/16. Папір офсет.
Гарнітура Times New Roman. Друк – офсетний. Ум. друк. арк. 18,1.
Обл. вид. арк. 20,9. Тираж 600 прим.
Зам. №. Ціна договірна
Видавничий центр НТУ ―ХПІ‖, Видавництво ―Факт‖
Свідотство про державну реєстрацію ДК № 116 від 10.07.2000 р.
61002, Харків, вул. Фрунзе, 21Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал