Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей та усіх форм навчання За редакцією проф. В. В. БерезуцькогоPdf просмотр
Сторінка16/22
Дата конвертації19.12.2016
Розмір5.19 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22
Порядок роботи. При вимірюваннях потужності дози гамма-випромінювань екран блока детектування повинен знаходитися в положенні Г.
На І піддіапазоні показання зчитуються по шкалі 0–5, причому показання шкали множать на коефіцієнт відповідного діапазону.
Визначення зараженості радіоактивними речовинами поверхонь різних об’єктів, одягу, води, продовольства тощо провадиться шляхом виміру потужності дози гамма-випромінювання цих об’єктів на відстані 1–1,5 см між блоком детектування та об’єктом, зараженість якого досліджується.
Допустимі дози радіоактивного забруднення приведені на шильдику кришки приладу.
Індикація бета-випромінювання провадиться при положенні екрана блока детектування в положенні Б. У цьому положенні вимірюється сумарне значення потужності бета- та гамма-випромінювань. Збільшення показань приладу у положенні Б екрана порівняно з показаннями положення Г свідчать про наявність та приблизну величину щільності потоку бета-випромінювання. Вказана величина може бути використана для оцінки ступеня забрудненості різних поверхонь. При
ідентифікації бета-випромінювання у випадку розходження показань приладу в положеннях екрана Г і Б менш ніж на 20 % висновок про наявність бета- випромінювання є невірогідним.
При необхідності збільшувати відстань до вимірюваного об’єкта можна використовувати подовжуючу штангу, яка має розсувний пристрій. Для збільшення довжини штанги слід вигвинтити накидні гайки, висунути внутрішню трубу, після


241
чого закріпити закидні гайки.
Після роботи з приладом на забрудненій місцевості проводиться його знезаражування.
Визначення гамма-забруднення об’єктів проводиться, як правило, на незабрудненій чи слабко забрудненій місцевості, або ж захисній споруді. Зонд встановлюють в положення Г, підключають головні телефони. При вимірюванні забрудненості радіоактивними речовинами зонд розміщують на відстані 1 см від поверхні об’єкта для виявлення бета-забруднення поверхонь об’єктів, екран зонда приладу встановлюють у положення Б. Вимірювання проводяться на відстані 1 см від поверхні об’єктів. Збільшення показання приладу на одному й тому ж рівні зараженості гамма-випромінюваннями свідчать про наявність бета-забруднення.
Сцинтиляційний геологорозвідницький прилад СРП-86-01
Найбільш чутливим
із переносних радіометрів є сцинтиляційний геологорозвідницький прилад СРП-68-01, призначений для виміру потужності експозиційної дози гамма-випромінювання у діапазоні 0–3000 мкР (табл. 5.5). У приладі використано сцинтиляційний детектор з кристалом натрій-йод, активований талієм, та фотоелектронний помножувач.Рисунок 5.11 – Сцинтиляційний геологорозвідницький прилад СРП-68-01242
Таблиця 5.5 – Діапазони вимірювань приладу СРП-68-01
Положення перемикачів піддіапазонів Діапазони вимірювань шкали приладу мкР/год
С
-1
Експозиційної дози
Потоку гамма-випромі- нювань, с
-1 30 100 0–30 0–30 100 300 0–100 0–300 300 1000 0–300 0–1000 1 т
3 т
0–1000 0–3000 3 т
10 т
0–3000 0–10000
Час встановлення робочого режиму з моменту включення приладу 1 хв. Прилад може безперервно працювати 8 год. Комплект живлення складається із 9 елементів типу 343. Робота приладу ґрунтується на перетворенні фізичної інформації в електричні сигнали з наступним вимірюванням їх параметрів. Функцію перетворювача виконує сцинтиляційний детектор, якщо складається із кристалу
VaI (TI) як сцинтилятора і фотоелектронного множника як перетворювача світлових величин в електричні. На панелі приладу нанесені позначення режимів роботі при різних положеннях відповідних перемикачів, а також межі вимірювань. Чорним кольором позначені показники, які відповідають вимірюванню γ-випромінення, а червоним – потужності експозиційної дози. На боковій стінці панелі є гніздо для телефону. Перед початком роботи необхідно ознайомитись з інструкцією приладу.
Потім перевести перемикач режиму роботи в положення ―Викл.‖ і перевірити, чи знаходиться стрілка вимірювального приладу на нулі. Якщо ні, то потрібно встановити її на нульовій рисці коректором, попередньо повернувши заглушку на панель пульта; відкрити кришку батарейного відсіку і вставити комплект елементів живлення, дотримуючись полярності згідно з маркуванням на кожуху пульта.
Вихідним положенням перемикача меж вимірювання є 3 тис. мкР/год перемикача режиму роботи ―Вкл.‖. Для переведення приладу в робочий стан необхідно: включити прилад, перевіривши перемикач режиму роботи в положення ―Бат‖.


243
Напруга батареї живлення повинна бути в межах від 8 до 15 В; перевести перемикач режиму роботи в положення 5 В. Вимірювання можна почати через 1 хв. після включення приладу; перевести перемикач режиму роботи в положення 5. При цьому показання приладу відповідає потужності експозиційної дози в місці розміщення блока детектування.
Дозиметр-радіометр універсальний МКС-У
Є подальшою модифікацією прилада ДП-5В. Призначений для: вимірювання потужності дози гамма- та рентгенівського випромінювань, вимірювання еквівалентної дози гамма- та рентгенівського випромінювань; вимірювання поверхневої щільності потоку бета-частинок.
Таблиця 5.6 – Основні технічні характеристики прилада МКС–У
Вимірювання параметрів гамма-випромінення
Діапазон вимірювань потужності еквівалентної дози (ПЕД)
0,1 мк3в/год–100 3в/год
1мк (10 мкР/год–10000 Р/год)
Діапазон вимірювань еквівалентної дози (ЕД)
1 мк3в–9999 мк3в
(100 мкР–999,9 Р)
Допустимі відносні основні похибки вимірювання ПЕД та ЕД
+(–)15 %
Енергетичний діапазон вимірювань
0,05–3,0 МеВ
Діапазон вимірювань часу накопичення еквівалентної дози і точності вимірювання
1 хв–99 год +(–)1 хв за 48 год
Вимірювання параметрів бета-випромінювання
Діапазон вимірювань поверхневої щільності потоку бета-частинок
1/(хв.·см
2
)
10–200000
Енергетичний діапазон вимірювань
МеВ
0,3–3,0


244
Продовження таблиці 5.6
Допустима відносна основна похибка вимірювання щільності потоку бета-частинок
%
+(–)15
Часові інтервали вимірювань секунди
2–50
Час безперервної роботи при живленні від акумуляторної батареї години
72
Діапазон робочих температур о
С
–40...+50
Маса комплекту в упаковці кг
8,0
Габарити комплекту в упаковці мм
490×255×130
5.5.2. Радіометр “Прип’ять”
Радіометр призначений для індивідуального і колективного користування при вимірі потужності еквівалентної й експозиційної дози γ-випромінювання, а також щільності по току і питомої активності β-випромінювання.
Технічна характеристика:
Р
экв.
0,1 до 199,9 мкЗВ/год
Р
эксп.
0,01 до 19,99 мР/год
φ – щільність потоку (поверхн.) β,
(стронцій 90, іттрій 90) від 10 до 1999 1/см
2
хв
Ам – питома активність
(по радіонукліду цезій 137 ки/кг
1–10
-7
до 19,99–10
-6
)
Тривалість виміру, з 20, 200, 600, 6000.
Час безупинної роботи, не менш годин 80
Маса, кг
0,25
Радіометр портативний і простий в експлуатації, завдяки чому забезпечується широка область застосування: оцінка рівня гамма-тла і контроль радіаційної частоти


245
житлових і виробничих приміщень, харчових продуктів, предметів побуту, одягу, поверхні ґрунту на присадибних ділянках і т.п.
Детектор іонізіруючих випромінювань та числовий індикатор розміщені в одному корпусі, знімна кришка радіометра одночасно є фільтром для поглинання бета-випромінювання при вимірі потужності еквівалентної (експозиційної) дози гамма-випромінювання. Радіометр є прямопоказуючим приладом виміру величин, які безпосередньо змінюються з цифрового індикатора. У радіометрі передбачені можливості вибору тривалості виміру, що дозволяє підвищити статистичну вірогідність результатів при низькому рівні радіації.
Для попередньої оцінки рівня радіації передбачена звукова індикація.
Підготовка приладу до роботи:
1.
Підключити живлення.
2.
Увімкнути радіометр шляхом переключення живлення ―Вкл.‖.
Перевірити живлення, натиснувши кнопку КП +(9±1)В.
Для виміру потужності дози γ-випромінювання необхідно:
1.
Увімкнути живлення.
2.
Переключити перемикач ―β-γ‖ у положення ― γ‖.
3.
Переключити одиниці виміру ―Н-Х‖ Н-екв. мкЗВ/год Х – мР/год. Межа 2 Р експ(х) – 2 – 19,99 мкЗВ/год.
Межа 1 Р експ(х) – 0,1 – 19,99 мкЗВ/год.
Межа 2 Р експ(х) – 20 – 199,9 мкЗВ/год.
4.
Переключити час у положення 20 сек. (протягом зазначеного часу провести не менш трьох вимірів і обчислити середнє значення). Якщо спостерігається розкид виміру, збільшити час в 10 разів.
Оцінка щільності потоку β-випромінювання проводиться зі знятою кришкою.
1.
Увімкнути живлення. Встановити в положення β. Перемикач ―ф-Ам‖ установити в положення f.
Межа 1 – щільність виміру 10–1999 1/ см–хв
2.
Час установити в положення 20 сек.
При наявності кришки (внесок γ-тла). При знятій кришці f = f
2
-f l


246
Виміри роблять не менш трьох разів, при значенні розкиду час збільшити в
10 разів. Контроль чистоти харчових продуктів: для кількісної оцінки рівня радіації
є його активність 1 Бк = l pасп. зa l c. = l 1/сек 3,7·10 10
·1/сек-Ки.
Рисунок 5.12 – Схема розміщення та призначення органів керування


5.6. Прилади контролю радіоактивного опромінення
Для виміру доз випромінювання в системі ЦО найбільше поширення одержали прилади, що використовують іонізаційний метод виміру ДП-22В, ДП-24,
ИД-1, ДК-0,2. До складу кожного приладу входить комплект індивідуальних дозиметрів і зарядний пристрій.
Основні характеристики комплектів приведені в таблиці 5.7.
Пристрій, принцип дії, порядок зарядки і використання індивідуальних дозиметрів ідентичні. Розглянемо їх на прикладі ДКП-50А та ДК-0,2.

Таблиця 5.7 – Основні характеристики комплектів виміру доз випромінювання


247

Характеристика
Тип комплекта
ИД-1
ДП-22В
(ДП-24)
ДК-0,2
ИД-11
ДП-70
(ДП-20М)
Метод виміру
Іонізаційний
Люмініс- центний
Хімічний
Вид
іонізую- чого випромі- нення

Рентген

Діапазон виміру
20–500
Рад
2–50 Рад
10–200 мРад
10–1500 Рад 50–800
Рад
Кількість ИД
10 50(5)
10 500 6
Тип
індиві- дуального дозіметра
ИД-1
ДКП-50А ДК-0,2
ИД-11

ДП-70
(ДП-70М)
Похибки виміру, %
20 10 10 15 25
Зарядний пристрій
ЗД-6
ЗД-5
ЗД-4
-
-
Вимірювальний пристрій
-
-
-
70-32
ПК-56М
5.6.1. Будова індивідуальних дозиметрів ИД-1, ДКП-50А, ДК-0,2
Дозіметр ИД-1 призначений для виміру поглиненої дози гамма-нейтронних випромінювань. Він складається з 10 індивідуальних дозиметрів ИД-1 і зарядного пристрою ЗД-6. Діапазон виміру від 20 до 500 рад при потужності дози від
10 до 360 000 рад/год.
Дозиметр ДКП-50А входить до складу комплектів дозиметричного контролю
ДП–22, ДП-22В, ДП-24. Діапазон виміру від 2 до 50 Р при потужності виміру від
0,5 до 200 Р/година.


248
Він являє собою найпростішу іонізаційну камеру, до якої підключений конденсатор. Зовнішнім електродом системи камера-конденсатор є дюралевий корпус дозиметра. Внутрішній електрод виготовлений з алюмінієвого дроту, до якого на V-образному вигині прикріплена рухлива платинована нитка. Цей пристрій являє собою мікроскоп з 90-кратним збільшенням, що складається з окуляра, об’єктива і шкали з 25 поділками.
Принцип дії прямо показуючого дозиметра подібний дії найпростішого електроскопа. Коли дозиметр заряджається, то між центральним електродом із платинованою ниткою і корпусом камери створюється напруга. Оскільки нитка і центральний електрод з’єднані один з одним, вони одержують однаковий заряд, і нитка під впливом сил електричного відштовхування відхиляється від центрального електрода. Шляхом регулювання зарядної напруги нитка може бути встановлена на нульовій подільці. При впливі радіоактивного випромінювання в камері утвориться
іонізаційний струм, у результаті чого заряд дозиметра зменшиться пропорційно дозі опромінення і нитка почне рухатися по шкалі, тому що сила відштовхування її від центрального електрода зменшується порівняно з первісною. Тримаючи дозиметр проти світла і спостерігаючи через окуляр за ниткою, можна в будь-який момент визначити отриману дозу опромінення.
Комплект вимірників дози (дозиметрів) ДК-0,2 призначений для визначення
індивідуальних експозиційних доз γ-випромінювання.
Дозиметр забезпечує вимір індивідуальних експозиційних доз 200 мР у діапазоні енергій від 0,084 до 2 МеВ, у відсутності β-випромінювання з енергією вище 0,6 МеВ в інтервалі температур від –20 до + 35 °С.
Шкала дозиметра має 20 поділок від 0 до 200 мР, основна погрішність виміру
γ-випромінювання не перевищує ±10 %.
Саморозряд дозиметра не повинний перевищувати 2 поділки на добу.
Діафрагма дозиметра витримує не менше 1000 циклів зарядки. Конструкція дозиметра показана на рис. 5.13.
Основною частиною дозиметра є малогабаритна іонізаційна камера з
―повітряноеквівалентними‖ стінками. Конденсатор, утворений камерою і


249
внутрішнім електродом, заряджається до визначеного моменту.
Стінки іонізаційної камери спресовані зі струмопровідного преспорошку. Цей порошок такою властивістю, що експозиційні дози γ-випромінювання в одному грамі повітря і прес-порошку рівні в широкому діапазоні енергій випромінювань.
Принцип роботи:
При впливі гамма-випромінювання в робочому обсязі камери повітря
іонізується, і потенціал камери зменшується.


Рисунок 5.13 – Дозиметр ДКП-50А:
1 – окуляр; 2 – шкала; 3 – корпус дозиметра; 4 – рухлива платинована нитка; 5 – внутрішній електрод;
6 – конденсатор; 7 – нижня пробка; 8 – скло; 9 – іонізаційна камера; 10 – об’єктив; 11 – тримач; 12 – верхня пробка.
5.6.2. Зарядний пристрій ЗД-6
Зарядний пристрій ЗД-6 призначений для зарядки прямо показуючих вимірників дози дозиметрів типу ДКП-50А, ДК-0,2, ИД-1, ИД-2.
ЗД-6 забезпечує одержання і плавний вимір вихідної напруги в межах від 18 до
250 В при 1 ± 50 °С. Максимальна вихідна напруга зарядного пристрою не перевищує 320 В і забезпечує його працездатність після перебування в умовах граничних температур +65 і –50 °С.
Напрацювання на відмовлення зарядного пристрою складає не менш
5000 годин. Працездатність зарядного пристрою забезпечує не менше 1000 циклів поворотів ручки від лівого крайнього положення до правого і назад.
Зарядний пристрій рис. 5.14 складається з наступних основних вузлів і деталей:


250 1.
П’єзоелектричний перетворювач.
2.
Клиноподібний натискний пристрій із приводом керування.
3.
Тригранник для вигвинчування закритої заглушки в дозиметрі.
4.
Розрядник.
5.
Контактно зарядне гніздо.
6.
Дзеркало.
Принцип роботи зарядного пристрою заснований на п’єзоелектричному ефекті.
Під впливом механічного стиску створюється тиск на п’єзоелементах, який у свою чергу створює на торцях різницю потенціалів, прикладену таким чином, щоб на центральний штир зарядного пристрою подавався ―плюс‖, а на корпус ―мінус‖. Для обмеження вихідної напруги зарядного пристрою паралельно п’єзоелементам підключений розрядник 4.
5.6.3. Підготовка до роботи і порядок роботи з дозіметрами
Порядок зарядки дозиметра на зарядному пристрої такий: встановити дозиметр у зарядно-контактне гніздо підготовленого до роботи зарядного пристрою; направити зарядний пристрій дзеркалом на зовнішнє джерело світла; домогтися максимального висвітлення шкали поворотом дзеркала; натиснути на дозиметр і, спостерігаючи в окуляр, обертати ручку зарядного пристрою по годинній стрілці доти, доки не з’явиться зображення нитки на шкалі дозиметра. Установивши зображення нитки на ―0‖, вийняти дозиметр із зарядно- контактного гнізда.
Примітка:
1. Обертанням ручки по годинній стрілці від одного крайнього положення ручки до іншого можна зарядити до 10–15 повністю заряджених дозиметрів, не повертаючи ручку зарядного пристрою у вихідне положення після зарядки кожного дозиметра.
2. Зарядний пристрій може бути використаний для зарядки різних типів


251
дозиметрів, що мають зовнішній діаметр не більш 14 мм і зарядний потенціал до 250 В.


Рисунок 5.14 – Зарядний прилад ЗД-6:
1 – тригранник; 2 – ручка; 3 – зарядно-контактне гніздо; 4 – розряд; 5 – перетворювач; 6 – дзеркало
5.7. Прилади хімічної розвідки й визначення сильнодіючих отруйних речовин
Для виявлення та визначення сучасних отруйних речовин і ряду сильнодіючих отруйних речовин, які використовуються у промисловості, можуть бути застосовані такі прилади: військовий прилад хімічної розвідки – ВПХР; прилад хімічної розвідки медичної та ветеринарної служби – ПХР-МВ; медична польова хімічна лабораторія – МПХЛ; автоматичний газосигналізатор – ГСП -11; газосигналізатор – УГ-2 тощо.
Принцип визначення СДОР і ОР польовими приладами розвідки полягає у тому, що під час прокачки забрудненого повітря через реактив колір цього реактиву змінюється, а інтенсивність забарвлення реактиву у наповнювачі залежить від концентрації отруйної речовини у повітрі.
Для збереження реактиву від дії випадкових чинників він знаходиться у скляних запаяних трубках, які звуться індикаторними.
5.7.1. Призначення, основні тактико-технічні дані та будова приладів хімічної


252
розвідки

ВПХР – військовий прилад хімічної розвідки (рис. 5.15). Призначений для виявлення у повітрі, на місцевості та техніці таких отруйних речовин як зарин, зоман, фосген, дифосген, синильна кислота, хлорціан. За допомогою ВПХР можна практично виявити безпечні концентрації пари фосфорорганічних речовин (ФОР) у повітрі і встановити можливість зняття протигазів.
Рисунок 5.15. – Військовий прилад хімічної розвідки ВПХР:
1 – ручний насос; 2 – насадка до насоса; 3 – захисні ковпачки; 4 – протидимові фільтри; 5 – патрони хімічної грілки; 6 – електричний ліхтар; 7 – грілка; 8 – штир; 9 – лопатка; 10 – касети з індикаторними трубками
ВПХР має корпус з кришкою, в якому розміщено: комплект індикаторних трубок ІТ у паперових касетах на ФОР, НОР
(нестійкі отруйні речовини) та іприт; у кожній касеті по 10 трубок на кожну групу
ОР; ручний насос; насадка для насоса; протидимові фільтри ―ПДФ-1‖ – 10 од.; захисні ковпачки – 8…10 од.; корпус грілки; патрони для грілки – 10…15 од.; електричний ліхтар; лопатка-викрутка;


253
дві інструкції: перша – пам’ятка для роботи з приладом, друга – інструкція з визначення ФОР; бланки донесень;
інструкція з експлуатації приладу; паспорт.
Для того, щоб переносити ВПХР, є плечовий пасок з поясною тасьмою.
Основні тактико-технічні характеристики ВПХР
Чутливість приладу до ОР визначається чутливістю індикаторних трубок, які входять до комплекту приладу, і складає: при індикації ФОР у небезпечних концентраціях – 5…10
-3
мг/л; при індикації ФОР у безпечних концентраціях – 5...10
-7
мг/л; при індикації фосгену, ціанової кислоти, хлорціану – 0,05…0,1 мг/л; при індикації іприту – 0,002…0,003 мг/л.
Час визначення отруйних речовин кожної групи складає 1÷5 хв., прилад є працездатним при температурі оточуючого повітря від –40 °С до +40 °С.
Продуктивність насоса при 50–60 качаннях за хвилину складає приблизно 2 л повітря. Грілка працездатна при температурі навколишнього повітря від –20 °С до
+40 °С. Вона нагрівається до 60–70 °С за 7–8 хв. температура її знижується до
30±10 °С; при температурі +15–20 °С зберігається протягом 10–15 хв.
Маса приладу у повному комплекті складає близько 2,3 кг.
У похідному положенні прилад носять на лівому боці та закріплюють за допомогою тасьми на талії. Під час роботи прилад пересувають наперед.
Характеристика індикаторних трубок наведена в табл. 5.8.

254
Таблиця 5.8 – Характеристика індикаторних трубок
Маркування індика- торної трубки
Отруйна речовина
Первинне забарвлення наповнювача
Характерне забарвлення наповнювача від дії ОР
Одне червоне кільце й червона крапка
Зарин, зоман,
V-гази
Безбарвне
Червоне
Одне жовте кільце
Іприт
Жовте
Червоне на жовтому фоні
Три зелених кільця
Фосген
Синильна к-та
Безбарвне
Безбарвне
Зелене або синьо-зелене
Червоно-фіолетове
Перелічені в табл. 5.8 індикаторні трубки (рис. 5.16) є основними табельними.


Рисунок 5.16 – Індикаторні трубки для визначення отруйних речовин: а – зарину, зоману та V-газів; б – фосгену, синильної кислоти, хлорціану; в – іприту;
1 – корпус трубки; 2 – ватні тампони; 3 – наповнювач; 4 – ампули з реактивами; 5 – ампули;
6 – маркіровочні кільця
На додаток до них випускають індикаторні трубки для визначення інших ОР, наприклад, для визначення азотистого іприту служать індикаторні трубки, маркіровані двома жовтими кільцями, для визначення люїзиту — трьома жовтими, для визначення адамситу – двома білими тощо.
Під час роботи з ВПХР особливу увагу слід звертати на визначення придатності
індикаторних трубок. Індикаторна трубка є непридатною в разі закінчення строку придатності, обламування одного або двох кінців трубки, пересипання трубки наповнювачем, зміни забарвлення наповнювача, зміни забарвлення рідини в ампулі


255
трубки тощо.

Прилад ПХР-МВ
Прилад ПХР-МВ медичної та ветеринарної служб призначений для визначення у воді, кормах, харчових продуктах, повітрі і на різних предметах зарину, зоману,
V-газів, іприту, хлорціану, синильної кислоти та її солей, миш’яковистих отруйних речовин, алкалоїдів, солі важких металів, а також фосгену та дифосгену.


Рисунок 5.17 – Прилад хімічної розвідки медичної та ветеринарної служб
ПХР-МВ:
1 – металева коробка; 2 – корпус коробки; 3 – насос колекторний ручний; 4 – банка для визначення отруйних речовин в урожаї, фуражі, продуктах; 5 – банка с пробірками; 6 – касети з індикаторними трубками; 7 – касети з реактивами, пробірками і склянками Дрекселя
Прилад ПХР-МВ дозволяє відбирати проби води, ґрунту та інших матеріалів для відсилання їх в лабораторію з метою визначення виду збуджувачів інфекційних захворювань.
ПХР-МВ складається з корпусу з кришкою, насоса, паперових касет з
індикаторними трубками, тканинних касет із сухими реактивами, пробірок, склянок
Дрекселя, скляної банки, чотирьох спеціальних пробірок для проб на бактеріальні засоби, банки для сухоповітряної екстракції під час визначення ОР у нормах. Крім того, в комплект входять лопатка, ножиці, піпетки, топливні таблетки, пінцет для пробірок, лейкопластир, поліетиленові мішечки.
Насос у приладі – колекторний, який дозволяє прокачувати повітря одночасно через одну, дві, три, чотири та п’ять індикаторних трубок.
Для визначення ОР та отрут у воді використовують градуйовану дрексельну


256
пробірку з відповідними реактивами. Результат встановлюють або за кольором реактиву, або порівнюючи його забарвлення із забарвленням стандартного реактиву.
Під час визначення у воді зарину, зоману чи V-газів користуються ампельним набором.
Отруйні речовини в кормах і продовольчих пробах визначають методом повітряного екстрагування. Пробу розміщують усередині банки, яку щільно закривають металевою кришкою, між банкою та насосом встановлюють пробірку склянки Дрекселя з водою й прокачують повітря з банки через пробу та воду. Потім у воді дрексельної пробірки визначають ОР.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал