Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти, рішення №2386 від 10. 11. 2004 р. Розглянуто сучасний стан законодавчих і нормативно-правових актівPdf просмотр
Сторінка14/14
Дата конвертації19.12.2016
Розмір5.04 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


ВСТУП
………………………………………………………...…
3
Розділ 1.
Законодавча та нормативна база охорони праці..................

5 1.1.
Законодавчі акти з охорони праці
…………………………......
5 1.2.
Закон України про охорону праці
………………....…………..
9 1.3.
Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці..............
13 1.4.
Нормативно-правові акти з охорони праці...............................
15 1.5.
Державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань................................

23
Розділ 2.
Державні гарантії умов та охорони праці.................................
32 2.1.
Гарантії при укладанні трудової угоди (договору) та під час роботи............................................................................................
32 2.2.
Пільги та компенсації за несприятливі умови праці................
35 2.3.
Охорона праці пільгових категорій працівників......................
39 2.4.
Забезпечення спецодягом та засобами індивідуального захисту...........................................................................................
46 2.5.
Відшкодування шкоди, заподіяної працівнику на виробництві...................................................................................

52
Розділ 3.
Управління та нагляд за охороною праці і її організація на виробництві...................................................................................
60 3.1.
Система державного управління охороною праці....................
60 3.2.
Органи державного управління охороною праці......................
68 3.3.
Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці...............................................................................................
74 3.4.
Вимоги охорони праці при проектуванні, будівництві та реконструкції підприємств і засобів виробництва....................
81 3.5.
Організація охорони праці на виробництві. Служба охорони праці...............................................................................................
87 3.6.
Комісія з питань охорони праці підприємства..........................
94 3.7.
Регулювання охорони праці в колективному договорі
(угоді). Планування та фінансування охорони праці...............

97
Розділ 4.
Навчання з питань охорони праці..............................................
102 4.1.
Система безперервного навчання з питань охорони праці в Україні .......................................................................................
102 4.2.
Навчання з питань охорони праці на виробництві ..................
104 4.3.
Вивчення питань охорони праці в закладах освіти..................
108 4.4.
Інструктажі з питань охорони праці..........................................
110 4.5.
Стажування та допуск працівників до роботи .........................
118

183
Розділ 5.
Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій ................................................................
121 5.1.
Нормативно-правові акти щодо розслідування ушкоджень здоров’я людини та аварій..........................................................
121 5.2.
Розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань і аварій на виробництві................................
123

5.2.1.
Розслідування та облік нещасних випадків..................
123

5.2.2. Розслідування та облік професійних захворювань і отруєнь.............................................................................
133

5.2.3. Розслідування та облік аварій .......................................
137 5.3.
Розслідування та облік нещасних випадків в навчально- виховних закладах.......................................................................
141 5.4.
Розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру .....................................................................................
150 5.5.
Звітність про травматизм та стан охорони праці ....................
155
Розділ 6.
Стимулювання охорони праці та відповідальність за її порушення ...................................................................................
161 6.1.
Форми і методи стимулювання охорони праці .......................
161 6.2.
Дисциплінарна відповідальність за порушення законодавства про охорону праці..............................................
164 6.3.
Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про охорону праці..............................................
167 6.4.
Матеріальна відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.......................................................................
171 6.5.
Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.......................................................................

175

Список літератури ......................................................................
179

184
Навчальне
видання
Шевченко Володимир Іванович
ПРАВОВІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Навчальний посібник
Відповідальний за випуск Б.М.Коржик


Редактор С.Д.Сусло
Коректор З.І.ЗайцеваПлан 2004, поз. 5
________________________________________________________________
Підп до друку 16.11.04
Формат 60 х 81 1/16
Папір офісний

Друк на ризографі
Умовн.-друк.арк 8

Обл.-вид.арк. 8,5
Тираж 500 прим.

Замовл № ________ Ціна договірна
________________________________________________________________
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ
61002, Харків, вул. Революції, 12


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал