Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка38/38
Дата конвертації02.12.2016
Розмір4.94 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

Document Outline

 • Т Е ОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
 • ЧАСТИНА І. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ
  • 2. Етапи історичного розвитку партій
 • В ступ
 • Ч ас тин а І.
 • П о літ и ч ні партії. Суть поняття політична партія. Походження партій та їх роль ужитті суспільства
  • Основні поняття
   • 1. 2. Походження політичних партій
 • 1. 3. Партії і політична система суспільства
  • Запитання і завдання
  • Література
  • 2. 2. 2. Партії як політичні клуби. Другим етапом історії політичних партій є епоха партій знаті та політичних клубів. В Англії різниця між першим та другим етапами не була різкою і тривала від кінця ХVІІІ ст. дох років ХІХ ст. Властиво ера парті.
   • Партії знаті у Великобританії. Наприкінці ХVІІІ ст. обидві англійські аристократичні партії реорганізувалися і стабілізувалися настільки, що про них можна говорити як про окремі сталі політичні угруповання. Однак аж до реформи виборчого права вони збе...
   • Політичні клуби континентальної Європи. У континентальній частині Європи генеза політичних партій відбувалася не так просто. Конфлікт між аристократією та буржуазією був значно гострішим. Періоди революції змінюються періодами реакції, що ускладнює по...
   • Виникнення політичних партій США. Формування політичних партій у США пов’язане з війною за незалежність і їх виникнення починається з другого етапу.
   • Виникнення політичних партій в інших країнах світу. У багатьох інших країнах світу – поза Європою та США – у ХІХ ст. формуються політичні партії за схемою розробленою М. Вебером. Зрозуміло, що історичний контекст, соціально-політичні умови їхнього фор...
  • 2. 2. 3. Масові політичні партії. На останньому етапі розвитку політичних партій формуються сучасні масові партії. Початок цього етапу в Європі припадає на 1860-1880 рр. Оскільки перехід від попереднього етапу був поступовим, окреслити чітко йогом
  • Політичні партії в інших країнах світу. У британських домініонах тенденції партійного будівництва були подібними до європейських. Комуністичні партії були слабкими, хоча місцями їм вдавалося здобути певні впливи (наприклад, в Австралії. Фашистські ру...
   • Політичні партії в постколоніальних країнах. Розвиток партій у постколоніальних країнах становить особливий етап в історії політичних партій. Пов’язаний він з процесом деколоніалізації, який розпочався після Другої світової війни. Переважна більшість ...
   • Запитання і завдання
   • Реферати та повідомлення
   • Література
   • Запитання і завдання
   • Реферати та повідомлення
   • Література
 • 4. ЕЛЕМЕНТИ (ІНДИКАТОРИ) ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
 • Правове регулювання організаційної будови партій. Тривалий час питання внутрішньої організації та діяльності політичних партійне були предметом правового регулювання. Вважалося, що якщо створення партії є законним, а діяльність політичної партії є сп...
  • Виборча кампанія. Третім важливим елементом виборчого процесу, який становить предмет правового регулювання, є сама виборча кампанія. У Франції держава бере на себе оплату кожній партії кількох друкованих афіш та певної кількості брошур. У більшості д...
 • Правове регулювання партійного керівництва. У ділянці партійного керівництва добре розвиненого правового регулювання не існує. Частіше предметом правового регулювання є парламентська діяльність партій. У ХІХ ст. законодавці стояли на позиції, що депу...
  • Етнічні партії. Окремі етнічні групи для захисту своїх інтересів створюють свої політичні партії. Етнічні меншини відіграли певну роль у формуванні багатьох партій в Європі і країнах, що розвиваються.
  • Релігійні партії. Церква також досить часто в історії виступала чинником суспільної легітимації. Це стосується у першу чергу так званих релігійних партій. Так, християнські чи мусульманські партії є досить поширеним явищем у світі. Звичайно, церкви за...
  • Класові партії. Класові партії є, мабуть, одним з найбільш відомих типів партій, що утворилися природним шляхом у Західній Європі і багатьох колишніх європейських колоніях. Розвиток класових партій в Європі пов’язаний з поширенням робітничого класу, щ...
 • 5. 1. Визначення функцій партій та їх типологія
 • 5. 2. 1. Функція формування політичних цілей та завдань. Основним завданням, яке ставлять перед собою усі політичні партії, є формування політичних поглядів не лише своїх членів, а якомога більшої кількості населення, яке партія хоче привернути до чи...
 • 5. 2. 5. Виборча функція. Виборча функція партії становить певну сукупність різноманітних форм діяльності політичної партії, яка не знає перерв, але здійснюється з різною інтенсивністю.
 • 5. 2. 7. Функція керівництва. Функція керівництва може бути реалізована партією у подвійному сенсі. У буквальному розумінні вона означає, що партія самостійно чи в коаліції з іншими партіями здійснює керівництво державою шляхом опанування державних о...
 • 5.3. Функції партій у недемократичних і постколоніальних державах
  • Виборчі та партійні системи в ліберально-демократичних державах
  • Виборчі системи зумовлюють явище надпрезентації (коли партії отримують більше мандатів, ніж подано за них голосів) і підпрезентації (коли партії отримують менше мандатів, ніж подано за них голосів).
  • У політичному житті партії дуже часто змушені вдаватися до співпраці між собою, формуючи різного роду партійні коаліції. Сам термін коаліція означає об’єднання, спілку, блок. Походить він від латинського слова coalescere, що означає рости разом. А...
  • Політичні партії, які беруть участь у формуванні партійної коаліції, ризикують в межах міжпартійної конфігурації втратити свою ідентичність, однак переконання, що остаточний результат принесе більше користі, у них переважає. У суспільствах, які характ...
  • Найчастіше вживаним поділом партійних коаліцій є поділ на основі кількості їх учасників – на двопартійні і багатопартійні. Залежно від розміру партії, які формують партійну коаліцію, вони поділяються на коаліції великих партій, малих і середніх. Залеж...
  • Виборчі коаліції. Формування виборчих коаліцій належить до числа найважливіших виборчих стратегій політичних партій. При формуванні виборчих коаліцій політичні партії виходять з того, що спільно вони досягнуть кращих результатів, ніж окремо. Учасники...
  • До адитивних коаліцій належать виборчі, які отримують таку підтримку виборців, яка рівна сумі підтримки кожного окремого учасника коаліції. Коаліції, що отримують меншу підтримку називаються субадитивними, а ті коаліції, які отримуюють більшу сумарну ...
  • Перший тип коаліцій найчастіше пов’язаний зоб єднанням споріднених партій, які борються на виборах за підтримку одного і того ж виборчого сегмента. Їхнє об’єднання не призводить до втрати ними своєї ідентичності, атому не відбувається відпливу підтр...
  • Другий тип коаліцій – коли характер коаліції не відповідає очікуванням виборців. Це відбувається переважно тоді, коли в межах коаліції задіяні такі політичні актори, які порушують програмну цілісність та ідентичність об’єднання, що призводить до відпл...
  • Третій тип коаліції означає, що її учасники зуміли зберегти свій електорат. До того ж додалися голоси тих, хто підтримує сам факт об’єднання політичних сил. Крім того, спрацьовує психологічний ефект, описаний М. Дюверже, – виборці охочіше голосують за...
  • Парламентські коаліції. Коаліції, які створють партії для забезпечення своєї парламентської діяльності називаються парламентськими. На практиці існує кілька типів парламентських коаліцій:
  • 1) коаліція як результат розпорошення партій;
  • 2) коаліція в біполярному укладі партій;
  • 3) коаліція в умовах домінуючої партії, яка виступає удвох виглядах а) проти домінуючої партії б) коаліція домінуючої партії.
  • Більшість учених зазначають, що золотий вік багатопартійного парламентаризму вже відійшов і після Другої світової війни ми маємо справу з партійними коаліціями, які формуються в умовах розпорошення політичних сил. Сучасними прикладами коаліцій таког...
  • Коаліція в умовах біполярного укладу політичних сил з’являється за двопартійності. Великобританія є класичним прикладом такого типу. З подібною схемою можна зустрітися і поза двопартійними системами.
  • Досвід показує, що домінування партії в політичному житті відбуваєтья тоді, коли 1) партія на кількох парламентських виборах здобуває поспіль більше 40 % депутатських мандатів 2) більше ніжна випереджає своїх конкурентів. Трапляються також вип...
  • Аналіз конкретних систем цього типу дає підстави для виокремлення трьох різних укладів однопартійного домінування:
  • 1) партія здійснює державне керівництво одноосібно на основі абсолютної переваги в парламенті, а коли це не вдається, то намагається запровадити дострокові вибори. Прикладом домінування такого типу є правління Японської ліберально-демократичної партії...
  • 2) якщо парламентське представництво партії не дає їй можливості одноосібно здійснювати державне керівництво і може призвести до втрати влади, то вона намагається організувати коаліцію зі своїм домінуванням. Прикладом цього типу домінування було домін...
  • 3) немає абсолютного домінування, атому партія намагається залучити до державного управління представників опозиційних сил, що дезінтегрує опозицію. Прикладом цього типу домінування є ситуація у Польщі, яка склалася після виборів 1993 р. (домінування...
  • Прикладом коаліції, спрямованої проти домінуючої партії, може бути досвід формування правих коаліцій проти правління соціал-демократів у Скандинавських країнах. Однак, звичайно, така конфігурація міжпартійного змагання призводить до перетворення її у ...
  • Урядові коаліції. Загалом парламентську демократію можна охарактеризувати як лад, який за своєю суттю полягає у формуванні населенням правлячих команд через механізм виборів. На практиці, однак, лише двопартійна система є найбільш наближеною до парлам...
  • Парламентські коаліції, які мають наметі формування уряду, складаються за таких умов 1) наявності вільної конкуренції політичних сил, за якої вони намагаються отримати максимальний доступ до влади, але неспроможні здійснювати її самостійно 2) розпо...
  • Формування правлячої коаліції вимагає від її учасників дотримання таких умова) пошуку основними політичними блоками природних союзників для спільного формування парламентської більшості б) порозуміння між союзниками стосовно основних напрямів таці. Теорія коаліцій
  • У літературі існує чимало моделей пояснення процедури формування коаліцій. Ефективне пояснення цього процесу пропонує теорія ігор. Серед інших теоретичних концепцій, що намагаються пояснити формування коаліцій, є т. зв. теорія мінімально виграшних коа...
  • Автори цієї теорії – Дж. фон Нейманн і О. Моргенштерн, запропонували представити процес формування правлячих коаліцій як гру зі значною, але постійною кількістю гравців. Головною метою коаліції є створення найсильнішої команди гравців, здатної здобути...
  • Автор так званої теорії торгів Н. Лейзерсон звернув увагу нате, що в процесі формування коаліції домінує найсильніша політична сила. Якщо партія-переможець не здобуває абсолютної більшості в парламенті, то вона може її здобути за допомогою одного чи ...
  • В. Гамсон і В. Рікер стверджують, що за звичайних умов переважають ті варіанти коаліції, які об’єднують мінімальну кількість учасників і дають мінімальну перевагу при формуванні парламентської більшості. Називають вони її коаліцією мінімального розмір...
  • Деякі автори твердять про недостатність лише кількісного обрахунку при формуванні правлячих коаліцій. Вони справедливо зазначають, що великі партії готові до формування коаліційне з усіма політичними силами і частіше готові зайняти позицію лідера опо...
  • 6. 4. 2. Теорія максимально закритих коаліцій. Ця теорія виходить з припущення, що всі міжпартійні союзи засновані на ідеологічній спільності. Коаліція формується лише тоді, коли її учасники мають спільні ідеологічні погляди, подібні програмні цілі, ...
  • Умови, на яких формуються такі коаліції, є такими 1) коаліція повинна формуватися на ідейних засадах, які є найприйнятнішими для більшості її учасників 2) жоден з варіантів відкритої коаліції не може мати для її учасників більшої цінності, ніж політ...
  • При формуванні парламентських коаліцій важливе значення мають також малі партії, які Д. Ремі назвав партіями-обгортками. Він розрізняв чотири типи таких партій 1) комплементарні партії, які найчастіше розташовані на краях коаліції і їхній вихід з неї...
 • 7. Типологія політичних партій
  • 7. 1. Головні підходи до типології політичних партій
  • 7. 2. Типологія політичних партій
 • Партія виборців. Партії цього типу ще називають партіями для всіх (catch-all party). Вони виникають як механізм, що має наметі поєднати широкі маси виборців з робітничого та дрібнобуржуазного середовища з існуючою системою буржуазної демократії, що с...
 • Транзитнa партія. Поняття транзитна партія стосується політичних партій держав перехідного періоду з ще неусталеною соціальною, політичною, а відтак і партійною системою. Переважно до цієї класифікації відносять партії країн, що перебувають на етап...
 • Партія-комітет. Партіями-комітетами були всі неробітничі партії ХІХ ст., і лише у кінці століття деякі з них трансформуються у виборчі партії. У своєму класичному вигляді партія-комітет – це веберівська партія знаті (notabli), організована для обмеже...
  • Партія-громада. Другий історичний тип партії, що виникає у позавиборчих цілях отримав у літературі назву партії-громади. Їхнім основним завданням є перетворення партійної організації в добре інтегрований колектив, здатний до ефективної і відданої реал...
 • Народна партія. Партія цього типу подібна за своєю структурою до партії-громади, але намагається об’єднувати навколо себе людей переважно на основі неідеологічних (наприклад, релігійних) цінностей. Тому цей тип характерний насамперед для християнсько-...
 • Фашистська партія. Фашистські партії є різновидом масових партій, які у своїй діяльності спираються переважно на військову структуру. Є вони партіями політичної інтеграції – намагаються керувати всіма сферами суспільного життя, а також вимагають від с.
  • 7. 3. Джерела та напрями трансформації партій
  • 7. 4. Класифікація політичних партій
  • 7. 4. 1. Класифікація партій за їхньою величиною
  • Великі та малі партії. Найпростішою класифікацією, яка досить часто застосовується для характеристики політичних партій, є їхній поділ на великі та малі. Рівень виборчої підтримки чи кількість контрольованих партією мандатів у парламенті, служать осно...
  • Виділяють дві групи малих партій ті, які становлять тільки елемент виборчої партійної системи, і ті, які є співтворцями цієї системи. Політичне значення останніх, без сумніву, є більшим, ніж перших, якщо вони можуть стати елементом конфігурації сил, ...
 • Маргінальні партії. Вони знаходяться на краях (справа чи зліва) партійної системи поза головними осередками, навколо яких точиться міжпартійна боротьба. Це можуть бути дуже сильні виборчі партії, але з обмеженим коаліційним потенціалом та потенціалом ...
  • 7.4.2. Класифікація партій за рівнем репрезентативності
  • Істотні та неістотні партії. Залежно від ступеня впливу політичних партійна партійну та політичну системи, їх можна поділити на партії з високим рівнем репрезентативності (істотні) та партії з низьким рівнем репрезентативності (неістотні. Цей критер...
 • Централізовані та децентралізовані партії. У загальному вигляді централізація партії означає зосередження влади в руках загальнонаціональних керівних органів за одночасного зменшення самостійності низових територіальних організацій. Децентралізація, н...
 • Партії демократичного та недемократичного типу керівництва. Кожна з описаних раніше організаційних структур може бути демократичною та недемократичною. Це значною мірою залежить від характеру зв’язків між членами партії та її керівництвом. Демократичн...
  • 8. 3. Ідеологія центристських політичних об’єднань
   • Реферати та повідомлення
   • Література
 • Ч АС ТИН А II. ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ
 • Соціоекономічний (класовий) поділ. Цей тип соціально-політичного поділу наявний в усіх демократичних політичних системах і найповніше відображається в структурі партійних систем. Вираженням такого типу поділу є конкуренція між партіями (блоками) лівиц...
 • Послаблення впливу цього типу конфлікту може бути наслідком зменшення політичної ваги самого робітничого класу як бази підтримки лівих партій. Цей тип аргументів ґрунтується на факті демографічного зменшення чисельності робітничого класу, зайнятого у ...
 • У х роках у 16 державах Західної Європи в промисловому секторі було зайнято приблизно 31 % працездатного населення ( в х роках - близько 42 %), тоді яку сфері послуг – близько 60 %. У сучасних державах Західної Європи мають місце відмінності в ...
 • Другий тип аргументів підтверджує послаблення ролі робітничого класу як політично важливої соціальної групи. Йдеться вже про якісні зміни, найчастіше мова йде про обуржуазнення робітничого класу, про стирання соціальних бар’єрів між класами. Внаслідок...
 • Зменшення значення класового поділу одночасно пов’язане зі зміною характеру й змісту політичної конкуренції. З’являються або нові політичні питання (наприклад, екологія, або традиційні конфлікти набувають нового змісту (наприклад, держава добробуту ч...
 • Почуття приналежності до певної спільноти (наприклад, робітничого класу) може загалом залишатися стабільним, однак на політичній арені воно не набуває ідеологічного вираження. У подальшому воно може проявлятися в інших площинах поведінки (наприклад, у...
 • Релігійний поділ. Організаційним вираженням цього типу поділу є конкуренція політичних партій, які представляють релігійну та світську субкультури. Це означає, що предметом конкуренції стають моральні проблеми, а також проблеми місця і ролі церкви та ...
 • Поділ центр-периферія. Культурно-етнічні поділи можна віднести до категорії територіальних конфліктів. Однак, не кожний конфлікт типу центр-периферія породжений етнічними відмінностями. У цьому випадку економічні проблеми теж виступають своєрідним кат...
 • 9. 5. Типологія партійних систем
  • 9. 5. 1. Типологія М. Дюверже. М. Дюверже як принциповий вимір класифікації партійних систем застосовує поняття кількості партій (т. зв. номерна класифікація. Він пропонує класичний поділ на системи однопартійні, англосаксонську двопартійність та ба...
  • Гегемоністська система. Цей термін Дж. Сарторі вживає для характеристики однопартійних систем, які мають формальні ознаки багатопартійності. Такий тип партійних систем він застосовує для характеристики комуністичних режимів Східної Європи – т. зв. кра...
  • Система роздрібненої партії. Цей клас включено до класифікації як залишковий, – пояснює Дж. Сарторі, – для того, щоб вказати, що ми перестаємо потребувати точних підрахунків, тобто це рівень, поза яким кількість партій – десять, двадцять чи більше –...
  • Система великих партій. До цього типу партійних систем належать такі, в яких головну роль у визначенні їх конфігурації надають великим партіям, які на парламентських виборах здобувають переважну більшість голосів виборців (від 70 до 90 %). До таких си...
  • Система малих партій. Сюди належать партійні системи в яких більшість голосів виборців здобувають малі партії (в середньому до 60 %, тоді як великі партії – не більше 40 %). Прикладами таких систем є датська та шведська, а також партійна система Польщ...
  • Посередня система. До цього типу партійних систем учений зачислив партійні системи Фінляндії, Голландії і Норвегії, де малі партії здобували до 40 % голосів, тоді як великі – близько 60 %. У Польщі після виборів 1993 р. ця система набула саме такого ...
  • Африканська (постколоніальна) однопартійність. Африканська (постколоніальна) однопартійність має засадничо інший характер, ніж фашистська чи комуністична однопартійність. Немає вона, крім того, тоталітарного характеру. У африканських країнах вона з’я...
 • Стабілізована партійна система (мала коаліція. Характерною ознакою цієї системи є те, що партія (чи коаліція, яка здобула перемогу на виборах, спирається на парламентську більшість протягом всієї каденції парламенту. Немає місця тут урядовій кризі ч...
 • Система кооперації партій (велика коаліція. Система ця загалом не залежить від кількості політичних партій і теоретично може існувати за умов двопартійної системи. На практиці, однак, найчастіше зустрічається вона в багатопартійних системах.
 • Розпорошена партійна система. Цей тип партійної системи є класичним зразком багатопартійності, з якого вона практично сформувалася. Він характеризується значною кількістю партій, що можуть брати участь у боротьбі за владу. Уряд формується з представни...
  • Типи партійних систем
   • Городецкая И. Е. Великобритания: избиратели, выборы, партии. 1945-1970.- М, 1974.
   • Дюверже М. Количество партий // Политические партии.- М, 2000.
   • Ильинский И. П. Партийная система ФРГ.- М, 1983.
   • Кермонн Ж. Л. Западные политические режимы.- Париж, 1986.
   • Островская Е. П. Нидерланды: большие проблемы малой страны // У политической карты мира, 1986, № 3.
   • Политическая система Великобритании.- М, 1984.
   • Политические партии США в новейшее время / Под ред. Н. В. Сивачева.- М, 1982.
   • Рыжиков В. А. Британские лейбористы сегодня: теория и практика- М, 1984.
  • Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. Порівняльний аналіз- К, 1997.
   • Политические партии США в новейшее время / Под ред. Н. В. Сивачева.- М, 1982.
  • Шаповал В. Зарубіжний парламентаризм- К, 1993.
 • Критерій
  • Ознаки
  • Переваги
  • Недоліки
  • Приклади
 • Монографії
  • Рыжиков В. А. Британские лейбористы сегодня: теория и практика- М, 1984.
  • Статті


 • Поділіться з Вашими друзьями:
  1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38


  База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
  звернутися до адміністрації

  войти | регистрация
      Головна сторінка


  загрузить материал