Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка37/38
Дата конвертації02.12.2016
Розмір4.94 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
тема
Ознаки
Переваги
Недоліки
Приклади
Од
но
па
рт
ійна

Одна легальна партія, що має домінуюче значення у державі Зрощення партійного апарату з державним Авторитарний або тоталітарний політичний режим Шляхом жорсткої дисципліни здатна мобілізувати виробничі та людські ресурси в критичні для держави часи Висока людська ціна перемог Потенційна нестабільність ікрах системи внаслідок перенапруження і виснаження усіх ресурсів Італія, Німеччина
30- х років, СРСР 60 –
80- х років Куба, Північна Корея, Ірак, Лівія, Кенія
Гег
ем
он
іст
сь
ка

Одна провідна партія, інші – партії-сателіти Зрощення партійного апарату з державним Авторитарний або тоталітарний політичний режим Схожі до однопартійної Схожі до однопартійної, більш
“м’які” Країни Східної Європи х років Китай,
В’єтнам

До
мі
ну
ва
ння

Декілька партій, тривала (понад 20 років) та безперервна перемога однієї з партій у конкурентній боротьбі на виборах Формування складу уряду лише домінуючою партією Демократичний політичний режим Стабільність однопартійного уряду завдяки відсутності у ньому внутрішніх конфліктів Надмірна бюрократизація і потенційно висока корумпованість управлінських структур Швеція
(19321976), Японія
(1955 -1995)
Дв
опа
рт
ійн
а
Декілька партій, серед них дві значно потужніші за інші Формування складу уряду однією з двох партій, що перемогла на виборах Впливова опозиція збоку партії, що програла вибори Демократичний політичний режим Стабільність однопартійного уряду завдяки відсутності у ньому внутрішніх конфліктів Надмірна концентрація сил на міжпартійному протистоянні Консерватизм виборчого процесу США, Великобританія, Австралія, Нова Зеландія

О
бме
ж
ен
ого
п
лю
ра
лізму

Багато партій, серед них потужних представлених у парламенті)
– декілька, а в уряді
– ще менше Позасистемна опозиція відсутня Демократичний політичний режим Орієнтація партійна участь в уряді, відсутність гострих ідеологічних суперечностей Ймовірна нестабільність урядових коаліцій ФРН, Франція, Литва, Болгарія, Австрія, Чехія
П
ол
яри
зов
ан
ог
о
пл
ю
рал
ізм
у
Багато партій, серед яких потужними є крайні праві і крайні ліві Формування уряду партіями центру Гостре ідеологічне протистояння між центром і право- лівою опозицією Демократичний політичний режим У разі сили політичного центру
– стабільний уряд з одночасним представництвом у парламенті полярних ідеологій У разі слабкості політичного центру – можливість приходу до влади крайніх сил Італія, Латвія, Росія
(1993-1995)

А
том
ізов
ан
а
Багато партій, або їхня відсутність, кількість партій значення немає всі вони невпливові Уряд формується або на позапартійній основі, або на засадах широкої коаліції Авторитарний або демократичний політичний режим Можливість тимчасового зосередження уваги на загальнонаціональних проблемах Потенційна нестабільність усієї політичної системи Польща, Грузія початку х років, Уругвай, Парагвай, Гаїті, Казахстан, Узбекистан,
Турк- менистан, Таджикистан

Запитання і завдання
1. У чому головна відмінність однопартійних і багатопартійних систем
2. У чому полягає різниця міжгруповим та індивідуальним змаганням у межах політичної системи
3. У чому суть концепції політичного ринку
4. Дайте характеристику однопартійній системі. У чому полягає її суперечливість
5. Які існують типи однопартійності
6. Які відмінності між однопартійністю фашистського і комуністичного типу
7. У чому полягає особливість африканської однопартійності
До якого типу однопартійності її зачисляють
8. Які визначальні ознаки авторитарної однопартійності Чим вона відрізняється від тоталітарної
9. У чому різниця між тоталітарною та догматичною однопартійністю
10. Чому гегемоністську партійну систему зачисляють до однопартійних систем Які виділяють її різновиди
11. Які визначальні фактори появи двопартійної системи
12. Якими є переваги та недоліки двопартійної системи
13. У чому полягає різниця між американською та британською двопартійністю
14. Які існують різновиди двопартійної системи
15. Якими є основні ознаки багатопартійної системи У чому полягають її переваги та недоліки
16. Тип партійної системи і політична стабільність.
17. Які способи утворення багатопартійних систем виокремлює М. Дюверже?
1 8. У чому полягає суть явища “лівизму”?
19. Виборчі та партійні системи.
20. Які існують типології багатопартійних систем
21. Якими є недоліки системи поляризованого плюралізму Які головні тенденції їх розвитку
22. Яка засаднича різниця між системами поляризованого і поміркованого плюралізму
23. Які є різновиди системи поміркованого плюралізму
24. Для якого типу політичних систем характерна атомізована
(мультипартійна) система
25. Якими є засадничі ознаки системи домінуючої партії Що таке явище переддомінації?
Реферати та повідомлення
1. М. Дюверже про комуністичний та фашистський тип однопартійності.
2. Дайте порівняльну характеристику американського та
британського типу двопартійних систем.
3. Розвиток багатопартійності в сучасному світі.
4. Формування реальної багатопартійності в країнах
Центрально-Східної Європи.
Література
Абрамов ЮК Американская партийная модель (основные характеристики) // США, экономика, политика, идеология,
1992,
№2.
Антонова Л. А. О новых тенденциях в республиканской партии
// США экономика, политика, идеология, 1990, № 7.
Буржуазные партии и политическая борьба в странах Востока /
Отв. ред. В. Ли.- М, 1987.
Городецкая И. Е. Великобритания: избиратели, выборы, партии.
1945-1970.- М, 1974.

Дюверже М. Количество партий // Политические партии.- М,
2000.

Ильинский И. П. Партийная система ФРГ.- М, 1983.

Кермонн Ж. Л. Западные политические режимы.- Париж, 1986.
Ковлер А. И. Франция: партии и избиратели.- М, 1984.
Матвеев В. М. Великобритания: итоги политики консерваторов
// У политической карты мира, 1986, № 2.
Орлов А. Г. Политическая система стран Латинской Америки-
М, 1982
Островская Е. П. Нидерланды: большие проблемы малой страны // У политической карты мира, 1986, № 3.
Политическая система Великобритании.- М, 1984.
Политические партии США в новейшее время / Под ред. Н. В.
Сивачева.- М, 1982.
Политические системы буржуазных государств: Реф. сб.- М,
1980.
Политические системы современности (Очерки) / АН СССР,
Ин-т гос-ва и права- М, 1978.
Рыжиков В. А. Британские лейбористы сегодня: теория и практика- М, 1984.
Рябов С. Багатопартійність // Політика і час, 1991, № 8.
Современная Африка Итоги и перспективы развития:
Эволюция политических структур- М, 1990.
Стародубский БА Понятие и виды партийной системы в буржуазных странах // Правоведение, 1969, № 4.
Типология политических партий и партийных систем (обзор) //
Политические системы буржуазных государств. Реф. сб.- М,
1980.
Токвіль А. Про демократію в Америці- К, 1999.
Уоллерстайн М. Избирательные системы: партии и политическая стабильность // Полис, 1992, № 5-6.
Чернега В. Н. Буржуазные партии в политической системе

Франции. Третья-Пятая Республики.- М.
Шведа Ю. Аренд Лійпхарт про партії та партійні системи // Студії політологічного центру Генеза, 1995, № 5.
Шведа Ю. Аренд Лійпхарт про протиріччя та конфлікти партійних систем // Українські варіанти, 1998, № 2.
Шведа Ю. Методологічні застереження Дж. Сарторі щодо аналізу партійних систем // Нова політика, 1998, № 5.
Шведа Ю. Соціологія партійних систем Моріса Дюверже // Нова політика, 1996, № 4-5.
Шмачкова Т. В. Из основ политологии Запада: Характер режимов, гражданское общество и партийные системы при демократии // Полис, 1991, № 2.
Энтин Л. М. Партийные системы и их роль в политических структурах стран Тропической Африки // Партии в политической системе.- М, 1983.
Энтин Л. М. Политические системы развивающихся стран:
Государство и политические партии в странах Азии и Африки- М, 1978.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Навчально-методична література
Арон Р. Этапы развития социологической мысли.- М, 1993.
Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика.- М, 1989.
Бекназар-Юзбашев ТБ Партии в буржуазных политико- правовых учениях.- М, 1988.
Бекон Ф. Соч.: В х т- М, 1972.
Білоус А. Політико-правові системи світі Україна- К, 1997.
Білоус А. Політичні об’єднання України- К, 1993.
Бодуен Ж. Вступ до політології- К, 1995.
Бурлацкий Ф, Галкин А. Социология. Политология.
Международные отношения.- М, 1974.
Василюк М. А, Клюев А. В. Политический плюрализм.- СПб,
1992.
Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранные произведения.- М, 1990. Вступ до політології / За заг. ред. Й. В. Скиби- К, 1998.
Вятр Е. Социология политических отношений.- М, 1979.
Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. До ефективніших суспільств. Доповідь Римському клубові- К, 1993.

Гаджиев К. С. Политическая наука- М, 1996.
Гегель Г. Политические произведения.- М, 1990.
Гегель Г. Философия права / Ред. и состав. Д. А. Керимов, В. С.
Нерсесянц.- М.
Гоббс Т. Философские основания учения о гражданине.- М,
1914.
Даниленко В. Н. Политические партии и буржуазное государство.- М, 1984.
Джилас М. Лицо тоталитаризма.- М, 1992.
Дюверже М. Политические партии.- М, 2000.
Евдокимов В. Б. Партии в политической системе буржуазного общества.- Свердловск, 1990.
Еллинек Г. Общее учение о государстве.- СПб., 1908.
Захарченко М. В, Погорілий О. І. Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.).- К, 1993.
Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. Порівняльний аналіз- К, 1997.
Избирательные системы и партии в буржуазном обществе / Отв. ред. В. Туманов, И. Вайль.- М, 1979.
Кермонн Ж. Л. Западные политические режимы.- Париж, 1986.
Ковлер А. И. Исторические формы демократии: Проблемы политико-правовой теории.- М, 1990.
Колодій А. Ф. На шляху до громадянського суспільства.
Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні- Львів, 2002.
Линц Х. Х. Крушение демократических режимов. Кризис, разрушение и восстановление равновесия // Проблемы
Восточной Европы, 1993, № 39-40.
Лобер В. Л. Демократия: исторические корни, содержание и тенденции развития.- М, 1992.
Лоуэлл А. Правительства и политические партии в государствах
Западной Европы.- М, 1905.
Массовые демократические движения: Истоки и политическая роль / Отв. ред. Г. Дилигенский.- М, 1988.
Методы изучения общественного мнения.- М, 1992.
Мигранян А. История теории демократии. Лекции по политологии.- Таллинн, 1991. Основи демократії. Навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів / За заг. ред. А. Колодій- К, 2002. Основи політичної науки. Курс лекцій / За ред. Б. Кухти. Ч. 2. Політичні процеси, системи та інститути- Львів, 1997.
Острогорский М. Я. Демократия и политические партии.-М.,
1997.
Піча В. М, Стеблич БА Політичні партії у політичній системі суспільства. Навчальний посібник- Львів, 1994.

Политические партии США в новейшее время / Под ред. Н. В.
Сивачева.- М, 1982.
Политические системы буржуазных государств. Реф. б- М,
1980.
Политические системы современности. Очерки / АН СССР, Ин- т гос-ва и права- М, 1978. Політичні партії України / За ред. В. М. Якушика.- К, 1996. Політологія. Підручник для вузів / За наук. ред. А. Колодій- К,
2000. Політологія посткомунізму. Політичний аналіз посткомуністичних суспільств / Керівник авт. кол. В. Полохало- К, 1995.
Поппер К. Открытое общество и его враги.- М, 1992.
Рассен Б. Практика и теория большевизма.- М, 1991.
Рубан ВВ, Серегина Н. С. Политические партии и движения в
Украине: проблемы становления и тенденции развития. Учеб. пособие.- Харьков, 1996.
Рудич Ф. М. та ін. Політичні структури та процеси в сучасній Україні. Політологічний аналіз- К, 1995.
Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре.- СПб., 1907.
Рябов С. Г. Політологічна теорія держави- К, 1996.
Рябов С. Г, Томенко М. В. Основи теорії політики- К, 1996.
Современная буржуазная политическая наука проблемы государства и демократии / Под ред. Г. Шахназарова.- М, 1982.

Современный капитализм: Критический анализ буржуазных политологических концепций / Отв. ред. С. Гаджиев.- М, 1988.
Соєр Т. Побудова здорової партії- К, 2000.
Социально-политические теории современной буржуазной идеологии: Критический анализ / Отв. ред. Р. Яновский.- М,
1981. Соціологія. Матеріали до лекційного курсу / За ред. В. М. Пічі.- К, 1996.
Токвіль А. Про демократію в Америці- К, 1999.
Федосеев А. А. Политика как обьект социологического исследования: Критика методологических основ современной буржуазной политологии.- Л, 1974.
Федералист. Политические эссе Александра Гамильтона, Джеймса Мэдисона и Джона Джея.- М, 1993.
Федосеев А. А. Современная американская буржуазная политология: Истоки, традиции, новации.- Л, 1989.
Шаповал В. Зарубіжний парламентаризм- К, 1993.
Шварценберг Р. Ж. Политическая социология: В х ч- М,
1992.
Шумпетер Й. А. Капіталізм, соціалізмі демократія- К, 1995.
Юм. Д. О партиях вообще // Соч. В х т- М, 1965.


Монографії

Адамо Г. ХДС/ ХСС сущность и политика.- М, 1978.
Актуальные проблемы современного политичеcкого развития /
Отв. ред. Г. Шахназаров, Ю. Тихомиров.- М, 1982.
Актуальные проблемы социал-демократии.- М, 1991. Африка политическое и социальное развитие в условиях социалистической ориентации / Отв. ред. А. Громыко.- М,
1988.
Базів В. Інструмент влади Порівняльний аналіз походження і функціонування політичних партій у тоталітарній та демократичній політичних системах- Львів, 1999.
Бунин И. М. Социалисты и общественно-политическая борьба во Франции в е годы.- М, 1984.
Буржуазные партии и политическая борьба в странах Востока /
Отв. ред. В. Ли. М, 1987.
Виноградов В. Д. Партия в системе социалистического общества:
Философско-методологические проблемы исследования / Под ред. В. Н. Боряза, М. П. Ирошникова.- Л,
1983.
Вишняк О. І, Шевель І. П. Дослідження і прогнозування виборів в Росії та Україні досвіді проблеми (1990-1998).- К, 1998.
Власть: Очерки современной политической философии Запада / ВВ. Мшвениерадзе, И. И. Кравченко, Е. В. Осипов и др.- М,
1989.
Головаха Є. І. Суспільство, що трансформується. Досвід
соціологічного моніторингу в Україні- К, 1997.
Городецкая И. Е. Великобритания: избиратели, выборы, партии.
1945-1970.- М, 1974.
Государственный строй США- М, 1976.
Дайдерштадт М, Герріте А, Маркус Д. Драматичний перехід соціал-демократія у Східній та Центральній Європі- К, 2000.
Демократический институты в СССР: Проблемы, методы, исследования.- М, 1991.
Ильинский И. П. Партийная система ФРГ.- М, 1983.
История социологиив Западной Европе и США / Отв. ред. Г. В.
Осипов.- М, 1993.
Ітвелл Дж., Елмен М, Карлсон М. та ін. Трансформація та інтеграція. Формування майбутнього Центральної та Східної Європи- К, 1998.
Кинг А, Шнайдер Б. Первая глобальная революция. Доклад
Римского клуба- М, 1991.
Ковлер А. И. Франция: партии и избиратели.- М, 1984.
Косарев А. П. Демократические партии в политической системе социализма.- Казань, 1987.
Лапшина М. В, Лапшин А. Г. Политика и идеология (К методологии исследования): Политика мира и развитие политических систем- М, 1979.
Ли В. Ф. Социальная революция и власть в странах Востока (О проблемах и противоречиях некапиталистического переходного
развития).- М, 1984.
Лидеры современной социал-демократии.- М, 1991.
Майер Т. Демократический социализм – социальная демократия. Введение.- К.
Миллер С, Потхофф Х. Краткая история СДПГ. 1848-1990.- К,
1990.
Молодежь и демократия: Исторический опыт стран Запада.- М,
1992.
Новоженова И. С. Французская социалистическая партия в е гг.: Внутрипартийные течения / Отв. ред. Г. Дилигенский.- М,
1989.
Ожиганов Э. Н. Политическая теория Макса Вебера.
Критический анализ.- Рига, 1987.
Орлов А. Г. Политическая система стран Латинской Америки- М, 1982.
Партия и новые общественно-политические движения:
Проблемы диалога.- М.
Погорілий О. І. Соціологічна думка ХХ ст.- К, 1996.
Политическая система Великобритании.- М, 1984.
Политические партии и демократия в постсоветской России /
Под ред. Б. Орлова.- М, 1998.
Политические сдвиги в странах Запада (кон. х – е гг.) /
Отв. ред. С. Перегудов.- М, 1989.
Рыжиков В. А. Британские лейбористы сегодня: теория и
практика- М, 1984.
Современная Африка Итоги и перспективы развития:
Эволюция политических структур- М, 1990.
Танчер В, Карась О, Кучеренко О. Політичні партії та рухи у світлі ситуації постмодерну- К, 1997.
Тихомиров ВИ Партия апартеида: социально-политическая революция националистической партии ЮАР.- М, 1987. Українські ліві між ленінізмом і соціал-демократією / За ред. О.
Гараня, О. Майбороди.- К, 2000.
Френкин А. А. Западногерманские консерваторы: кто они? -М,
1990.
Цыганкова Э. Н. Демократические движения современности:
Содержание, многообразие, тенденции развития.- М, 1983.
Чернега В. Н. Буржуазные партии в политической системе
Франции. Третья-Пятая Республики.- М, 1987.
Шевцова Л. Ф. Социализм между прошлым и будущим.- М,
1989.
Шевцова Л. Ф. Союзнические партии в политической системе стран социализма.- М, 1978.
Якушик В. М. Социал-реформизм в современном мире: идеология и практика- К, 1990.
Энтин Л. М. Политические системы развивающихся стран:
Государство и политические партии в странах Азии и Африки- М, 1978.

Довідкова література
Абетка української політики Довідник / Кер. авт. кол. М.
Томенко.- К, 1997.
Коваль ВИ, Павленко В. П. Партии и политические блоки
России.- М, 1993.
Общественные движения в СССР (Политические организации и партии).- М, 1990.
Политические партии: Справочник / Сост. и общ. ред. В.
Загладина, Г. Киселева- М, 1981. Політичні партії в Україні. Інформаційно-довідкове видання /
Редкол.: ММ. Рябець (головата ін.- К, 2001. Політологічний енциклопедичний словник / За ред. ЮС.
Шемшученко, В. Д. Бабкіна.- К, 1997.
Прибыловский В. Политические фракции и депутатские группы
Российского парламента.- М, 1993.
Прибыловский В. Словарь новых политических партий и организаций России.- М, 1993.
Томенко М. В, Олійник ВВ Партійна еліта України – 2000.- К,
2000.
Хесс Х. Практическая работа в Социал-демократической партии: Справочник.- К, 2000. Хто є хто Партії та політики. Довідково-біографічне видання- К, 2002. Хто є хто в європейській та американській політології Малий
політологічний словник / Відп. ред. Б. Кухта.- Львів, 1995.
Статті
Абрамов ЮК Американская партийная модель (основные характеристики) // США, экономика, политика, идеология,
1992,
№ 2.
Авинери Ш. Партии, социально-культурная медиация и роль гражданского общества // Полис, 1995, № 1.
Алтухов В. Т. Обновление программы СДПГ // Социально- политические исследования, 1990, № 8.
Андреев С. С. Политическое управление и политическое руководство // Социально-политические науки, 1992, № 5.
Антонова Л. А. О новых тенденциях в республиканской партии
// США экономика, политика, идеология, 1990, № 7.
Базовкін
Є. Шляхи становлення, форми прояву багатопартійності // Політика і час, 1991, № 10.
Белл Д. Конец идеологии // Новое время, 1990. № 27.
Выдрин Д. И. Многопартийность за и “против” // Социально- политические науки, 1990, № 9.
Висоцький О, Голуб А. Зародження соціал-демократії в Україні і міжнародний соціал-демократичний рух // Політологічні читання, 1994, № 2.
Вьюницкий В. От “дикой” многопартийности – к блоковой системе // Диалог, 1990. № 17.
Галкин А. Фашизм – его сущность, корни, признаки и формы
проявления // Полис, 1995, № 2.
Голубев ВИ Многопартийность в советском обществе //
Социально-политические науки, 1991, № 8.
Гордон Л. Н, Плискевич НМ Развилки и ловушки переходного периода // Полис, 1994, № 4.
Даль Р. А. Пути перехода к демократии // Политика, 1991, № 10.
Джанда К. Сравнение политических партий: исследования и теория
//
Современная сравнительная политология:
Хрестоматия.- М, 1997.
Дергачов О, Полохало В. Метаморфози посткомуністичної влади // Політична думка, 1996, № 1.
Дмитриев Ю. Нужен ли закон о партиях? // Перспективы, 1991,
№ 2.
Еко У. Ур-Фашизм // Сучасність, 1996, № 5.
Желев Ж. Закат тоталитарных систем // Политика, 1991, № 4.
Желев Ж. Фашизм. Документальне дослідження німецького, італійського та іспанського фашизму // Філософська та соціологічна думка, 1991, № 1.
Зараменский И. Опьянение свободой. Опыт социально- политического анализа многопартийности // Диалог, 1990, № 15.
Злобин ВИ Какая партия нужна пролетариату? (Из истории создания пролетарской партии в России) // Вестник
Московского университета. Сер. Соц.-полит. исслед., 1990,
№ 6.

Касьянов Г. Український соціалізм люди, партії, ідеї (початок
ХХ сторіччя) // Політологічні читання, 1992, № 2.
Клямкин И. Посткоммунистическая демократия и ее особенности в России // Полис, 1993, № 2.
Ковальчук В. Теоретико-методологічні засади вивчення політичних партій // Студії політологічного центру Генеза,
1995,
№ 2.
Колодій А. Демократичний націоналізмі лібералізм про права нації і особи // Українські варіанти, 1997, № 2.
Колодій А. Політичний спектр про деякі критерії лівих і правих політичних рухів у посттоталітарних суспільствах // Філософська і соціологічна думка, 1995, № 9-10.
Коломейцев В.Ф. Партии в зеркале западной политологии //
Государство и право, 1995, № 10.
Кочетков А. П. Политические партии и партийные системы //
Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки, 1998, № 6.
Кулик АН Сравнительный анализ в партологии (Проект К.
Джанды) // Полис, 1993. № 1.
Курашвили Б. СССР на пороге х годов: кто возьмет верх ликвидаторы социализма, его модернизаторы или консерваторы
// Диалог, 1990, № 16.
Лафонтен О. Социализм и новые социальные движения //
Рабочий класс и современный мир, 1990, № 4.
Лакер У. Сущность фашизма // Проблемы Восточной Европы,
1996,
№ 47.

Левичева
В. Слово предостережения. В защиту многопартийности // Диалог, 1991, № 9.
Лейпхарт А. Конституционные альтернативы для новых демократий // Полис, 1995, № 2.
Лейпхарт А. Многосоставные общества и демократические режимы // Полис, 1992, № 1-2.
Литвин В. Ліві, праві, центр // Політика і час, 1992. № 4.
Литвин В. Новітні політичні партії і робітничий рух // Політика і час, 1991, № 3.
Литвин В. Партія як форма політичної організації суспільства // Політика і час, 1992, № 1.
Литвин В. Феномен партії // Віче, 1992, № 6.
Лізунова О. Посткомуністичні суспільства спроба теоретичного осмислення // Молода нація, 1997, № 6.
Макаренко В. П. Политическая социология, нормативный подход // Государство и право, 1992, № 7.
“Манифест” шведских социал-демократов // За рубежом, 1989,
№ 37.
Михельс Р. Социология политических партий в условиях демократии // Диалог, 1990, № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18.
Мощелков Е. Н. Трансформация общественных структур в
СССР и странах Восточной Европы как обьект научного анализа // Вестник Московского университета. Сер. 12.Соц.- полит. исслед., 1990, № 5.

Недбаєвський С. Л. Основні напрями впливу політичних партійна електорат // Стратегічна панорама, 1998, № 1-2.
Новиков Г. Н. Де Голль, голлисты и голлизм // Новая и новейшая история, 1990, №3.
Оксак О. Відповідальність проти популізму виборці, партії та уряду демократичному суспільстві // Нова політика, 2000, № 1.
Оксак О. Платформи політичних партій зміст та критерії порівняльного аналізу // Нова політика, 2000, № 2.
Орлов Б. Социал-демократия Запада: ценности и ориентиры //
Диалог, 1990, № 12.
Перегудов С. П. Организованные интересы и государство //
Полис, 1994, № 2.
Петро Н. Путь к многопартийности и законность //
Общественные науки и современность, 1992, № 3.
Поппер К. Демократия и народоправие // Политика, 1991, № 10.
Примуш М. Політичні партії та їх фінансова діяльність // Нова політика, 2000, № 2.
Примуш М. Правова інституалізація політичних партій // Нова політика, 1999, № 6.
Прозоров Ю. Б. Партии в переходных обществах
(латиноамериканский опыт) // Полис, 1994, № 4.
Рибчук В.О., Табачник Д. В. Політичний плюралізм від думок до партій // Філософська та соціологічна думка, 1990, № 4.
Рябов С. Багатопартійність // Політика і час, 1991, № 8.

Рябов С. Партія політична // Політологічні читання, 1994, № 3.
Сартори Дж. Вертикальная демократия (Меньшинства и элиты. Полиархия в ее нормативном определении) // Полис,
1992,
№ 4.
Согрин В. Становление демократии. История политической системы США // Наука и жизнь, 1990, № 6.
Социалистическое видение современности или современное видение социализма (обзор симпозиума) // Полис, 1994, № 5.
Стародубский БА Понятие и виды партийной системы в буржуазных странах // Правоведение, 1969, № 4.
Сытин А. Г. Политическая социология Мориса Дюверже //
Социально-политические науки, 1990, № 12.
Тізенгаузен фон В. Партії Внутрішня організація та керівні органи // Складові демократії. За матеріалами радіостанції Німецька хвиля- К, 1993.
Тізенгаузен фон В. Партії Законодавчі межі діяльності та фінансування // Складові демократії. За матеріалами радіостанції Німецька хвиля- К, 1993.
Тізенгаузен фон В. Партії Програми й особистості // Складові демократії. За матеріалами радіостанції Німецька хвиля- К,
1993.
Тізенгаузен фон В. Партії Що вони собою являють і для чого вони потрібні // Складові демократії. За матеріалами радіостанції Німецька хвиля- К, 1993.
Типология политических партий и партийных систем (обзор) //
Политические системы буржуазных государств. Реф.сб.- М,

1980.
Уоллерстайн М. Избирательные системы: партии и политическая стабильность // Полис, 1992, № 5-6.
Фомичев С. Р. Зеленые: взгляд изнутри // Политические исследования, 1992, № 1-2.
Хантінгтон С. Двадцять років потому: майбутнє третьої хвилі
// Українські варіанти, 1999, № 1-2.
Холмская М. Р. О многопартийности в странах СНД //
Государство и право, 1992, № 9.
Чалікова В. Ліберали, ліберальне, лібералізм // Сучасність,
1993,
№ 3.
Чичерин Б. Различные виды либерализма // Общественные науки и современность, 1993, № 2.
Шапиро И. Введение в типологию либерализма // Полис, 1994,
№ 3.
Шапиро И. Демократия и гражданское общество // Полис, 1992,
№ 4.
Шведа Ю. Аренд Лійпхарт про партії та партійні системи // Студії політологічного центру Генеза, 1995, № 5.
Шведа Ю. Аренд Лійпхарт про протиріччя та конфлікти партійних систем // Українські варіанти, 1998, № 2.
Шведа Ю. Методологічні застереження Дж. Сарторі щодо аналізу партійних систем // Нова політика, 1998, № 5.
Шведа Ю. Соціологія партійних систем Моріса Дюверже //
Нова політика, 1996, № 4-5.
Шведа Ю. Фемінізм як течія політичної думки та суспільно- політичний рух // Per-petuum Studiens, 2002, № 2.
Шведа Ю. Проблеми фінансування діяльності політичних партій міжнародний досвід та українська практика // Analityka,
2002,
№ 7.
Шмачкова Т. В. Из основ политoлогии Запада: Характер режимов, гражданское общество и партийные системы при демократии // Полис, 1991, № 2.
Юрген М. Зеленые в европейском ландшафте // Международная жизнь, 1990, № 10.
Якушик В. М. Проблеми теорії типологізації суспільного розвитку й держави // Політологічні читання, 1992, № 3.
Ярошенко В. Партии интересов // Новый мир, 1990, № 2.
Эйдлин Ф. Карл Поппер и теория демократии // Философские науки, 1990, № 5.
Эллис Э. Политические партии и возобновление истории //
Полис, 1994, № 2.
Энтин Л. М. Партийные системы и их роль в политических структурах стран Тропической Африки // Партии в политической системе.- М, 1983.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал