Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів За редакцією С. В. Шевчук Зміст передмоваСторінка9/16
Дата конвертації17.01.2017
Розмір2.75 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

15. Розташуйте реквізити телеграми відповідно до вимог.

• Адресат.

• Текст.

• Назва виду документа.

• Адресат.

• Номер.


• Назва міністерства.

• Герб.


Відповідь:

1. Герб.


2. Назва міністерства.

3. Назва виду документа.

4. Номер.

5. Адресат.

6. Текст.

7. Адресант.


16. Продовжіть речення:

а) Текст протоколу складається ....

б) За обсягом інформації протоколи бувають…

в) Протокол веде … або ….

г) Протокол загальних зборів підписують ....

Відповідь:

а) Текст протоколу складається з двох частин: вступна та основної.

б) За обсягом інформації протоколи бувають короткі повні, стенографічні.

в) Протокол веде секретар або інша спеціально призначена особа.

г) Протокол загальних зборів підписують голова та секретар.
17. Продовжіть речення:

1) Телефонограма — це документ, який ....

2) На відміну від телеграми, телефонні повідомлення обмежені ...

3) Назвіть реквізити телефонограми ...Відповідь:

1) Телефонограма — це документ, який передається телефоном, фіксується у спеціальній книзі і містить розпорядження, інформацію вищих органів.

2) На відміну від телеграми, телефонні повідомлення обмежені у відстані.

3) Назва виду документа, номер, дата, адресант, адресат, текст, підпис.


18. Продовжіть речення:

а) За терміном подання плани поділяються на: перспективні, річні, щоденні ...

б) Кожен пункт плану складається з трьох обов'язкових частин ...

Відповідь:

а) За терміном подання плани поділяються на: перспективні, річні, піврічні, квартальні, місячні, тижневі, щоденні.б) Кожен пункт плану складається з трьох обов'язкових частин: зміст роботи, термін виконання, виконавці.
Тест 4
1. Заповніть таблицю.

Документи з господарсько-договірної діяльності

За найменуванням

За походженням

За місцем виникнення

За ступенем

За формою

За складністю

1. Контракт
2.
3.

Відповідь:

Документи з господарсько-договірної діяльності

За найменування

За походженням

За місцем виникнення

За ступенем

За формою

За складністю

1. Контракт

службовий

внутрішній

несекретний

Індивідуальний

складний

2. Трудова угода

службовий

внутрішній

несекретний

Індивідуальний

складний

3. Договір

Службовий,

особистийвнутрішній

несекретний

Індивідуальний

складний


2. Установіть різницю між трудовим договором і контрактом.

Відповідь:

Різниця між трудовим договором і контрактом:

• Контракт укладають тільки на певний термін, а трудовий договір як на період виконання певної роботи, так і на невизначений термін.

• У контракті, на відміну від трудового договору, можуть визначатися додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством.

• За контрактом порядок надання працівникові відпустки та зарплати може визначатися на розсуд керівника, тоді як трудовий договір передбачає централізоване регулювання відпустки (за встановленим графіком).

• У контракті, на відміну від трудового договору, можуть застерігатися наслідки (додаткові гарантії та компенсації моральної та матеріальної шкоди) дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин.


3. Які є типи договорів? До якого типу належить запропонований документ?

Ми, що нижче підписалися, директор Київського промислово-економічного коледжу Сосницький В. П., який діє на підставі наказу Міністерства освіти і науки України про коледжі, з одного боку, і Семенець І.І., який працює в коледжі на посаді заступника директора з господарської роботи, мешкає за адресою , паспорт серія ,

з другого боку, уклали цей договір про таке:

1. Коледж доручає, а Семенець І. І. бере на себе матеріальну відповідальність за довірені йому товарно-матеріальні цінності.

2............
Відповідь:

Цивільний кодекс передбачає такі типи договорів: купівлі-продажу, позики, постачання, підряду, приватизації житла та нежитлових приміщень, оренди, договір про матеріальну відповідальність, договір про спільну діяльність, договір щодо створення нових форм господарювання, установчий договір. Окрему групу становлять договори банківської діяльності: договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування, договір про депозитний вклад, кредитний договір. Крім договорів з господарської та банківської діяльності, виділяють ще трудові договори.

Запропонований документ — це договір про матеріальну відповідальність.
4. Продовжіть речення:

Контракт — це ...

Сторонами в контракті є ...

Контракт може укладатися з ініціативи ...

Контракт може бути змінений ...

Контракт набуває чинності ...


Відповідь:

1) Контракт — це правовий документ, що засвідчує певну домовленість між підприємством, організацією чи установою й працівником про умови спільної виробничої й творчої діяльності.

2) Сторонами в контракті є підприємство (роботодавець) в особі керівника та працівник.

3) Контракт може укладатися як з ініціативи керівника підприємства, установи, так і з ініціативи особи, яка наймається на роботу.

4) Контракт може бути змінений тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.

5) Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, обумовленою сторонами у контрактів


5. Розмістіть реквізити контракту в правильній послідовності.

1. Посада, прізвище, ім'я, по батькові того, кого наймають.

2. Підписи сторін — укладачів контракту.

3. Текст.

4. Назва документа зі стислим обґрунтуванням його призначення (на виконання обов'язків ..., на управління підприємством тощо).

5. Печатка.

6. Дата й місце укладання.

7. Орган, що наймає працівника.


Відповідь:

1) Назва документа зі стислим обґрунтуванням його призначення (на виконання обов'язків ..., на управління підприємством тощо).

2) Дата й місце укладання.

3) Орган, що наймає працівника.

4) Посада, прізвище, ім'я, по батькові того, кого наймають.

5) Текст.

6) Підписи сторін — укладачів контракту.

7) Печатка.


6. Оформіть відповідно до вимог запропонований пункт договору.

Права Сторін. Орендодавець має право: Вимагати від орендаря дотримання Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями в Україні. Вимагати від орендаря своєчасного внесення плати за оренду. Вимагати від орендаря звільнення житлового приміщення після закінчення терміну Договору оренди. Стягнути в установленому порядку прострочену плату за оренду. Орендар має право:

Вселити в здане йому в оренду житлове приміщення незалежно від згоди Орендодавця своїх неповнолітніх дітей, дружину й непрацездатних батьків. Викупити в Орендодавця за його згодою здане в оренду приміщення, уклавши договір купівлі-продажу. Вимагати від Орендодавця своєчасного і якісного виконання комплексу робіт по утриманню житлового будинку, квартири і прибудинкової території, а також надання комунальних та інших послуг, передбачених договором оренди.
Відповідь:

3. Права Сторін

3.1. Орендодавець має право:

3.1.1. Вимагати від Орендаря дотримання Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями в Україні.

3.1.2. Вимагати від Орендаря своєчасного внесення пла-

ти за оренду.

3.1.3. Вимагати від Орендаря звільнення житлового приміщення після закінчення терміну Договору оренди.

3.1.4. Стягнути в установленому порядку прострочену

плату за оренду.

3.2. Орендар має право:

3.2.1. Вселити в здане йому в оренду житлове приміщення незалежно від згоди Орендодавця своїх неповнолітніх дітей, дружину й непрацездатних батьків.

3.2.2. Викупити в Орендодавця за його згодою здане в оренду приміщення, уклавши договір купівлі продажу.

3.2.3. Вимагати від Орендодавця своєчасного і якісного виконання комплексу робіт по утриманню житлового будинку, квартири й прибудинкової території, а також надання комунальних та інших послуг, передбачених договором оренди.


7. Допишіть документ, дотримуючись правил оформлення.

ТРУДОВА УГОДАм. Київ 12 липня 2001 р.

Київська меблева фабрика імені Боженка об'єднання "Київдерево", що далі йменуватиметься „Виконавець” з одного боку, й Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, що далі йменуватиметься ”Замовник”, з другого боку, уклали цю угоду про таке:

1. Предмет угоди

1.1. Замовник замовляє, а виконавець зобов'язується виготовити 150 столів та 300 стільців.

1. 2. Розмір, форму й фарбування столів і стільців визначає Замовник. Виконавець виконує замовлення точно за вимогою.

1.3. Виконавець зобов'язується виготовити замовлення вчасно і якісно.

1.4. Замовник зобов'язується своєчасно прийняти й оплатити роботу.

1.5. Столи й стільці, виготовлені неякісно, Замовник не приймає й не оплачує.

2. Розмір і порядок оплати

2.1. Замовник сплачує за меблі ціну, визначену в прейскуранті Виконавця.

2.2. Оплата здійснюється протягом трьох днів від дня прийняття роботи.

3. Відповідальність сторін

3.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов'язань згідно з чинним законодавством.
Відповідь:

ТРУДОВА УГОДАм. Київ 12 липня 2001 р.

Київська меблева фабрика імені Боженка об'єднання "Київдерево", що далі йменуватиметься „Виконавець” з одного боку, й Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, що далі йменуватиметься ”Замовник”, з другого боку, уклали цю угоду про таке:

1. Предмет угоди

1.1. Замовник замовляє, а виконавець зобов'язується виготовити 150 столів та 300 стільців.

1. 2. Розмір, форму й фарбування столів і стільців визначає Замовник. Виконавець виконує замовлення точно за вимогою.

1.3. Виконавець зобов'язується виготовити замовлення вчасно і якісно.

1.4. Замовник зобов'язується своєчасно прийняти й оплатити роботу.

1.5. Столи й стільці, виготовлені неякісно, Замовник не приймає й не оплачує.

2. Розмір і порядок оплати

2.1. Замовник сплачує за меблі ціну, визначену в прейскуранті Виконавця.

2.2. Оплата здійснюється протягом трьох днів від дня прийняття роботи.

3. Відповідальність сторін

3.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов'язань згідно з чинним законодавством.

4. Дострокове розірвання договору

4.1. У разі порушення однією зі сторін зобов'язань за договором інша має право розірвати його в односторонньому порядку.

Спори з цього договору розглядаються судом.

5. Юридичні адреси сторін

Замовник:_________________________________________

Виконавець:______________________________________
Ректор Національного педагогічного

університету імені М. П. Драгоманова (підпис) .............

Головний інженер

фабрики імені Боженка (підпис).................


8. Знайдіть і виправте помилки у визначеннях документів.

А. Трудова угода — це документ, яким регламентуються стосунки між установою та штатним працівником.

Б. Контракт — це документ, яким регламентуються стосунки між установою та позаштатним працівником.

Відповідь:

А. Трудова угода — це документ, яким регламентуються стосунки між установою та позаштатним працівником.

Б. Контракт — це документ, яким регламентуються стосунки між установою та штатним працівником.
9. Продовжіть речення.

1. Договір — це письмова угода двох і більше сторін ...

2. Договір може бути укладеним між ...

3. Цивільний кодекс передбачає різні типи договорів ...

4. Крім договорів з господарської діяльності, виділяють ...

5. Договір вважають укладеним тоді, коли ...Відповідь:

1) Договір — це письмова угода двох і більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин.

2) Договір може бути укладеним між приватними особами й організацією та між організаціями.

3) Цивільний кодекс передбачає різні типи договорів: купівлі-продажу, позики, постачання, підряду, приватизації житла та нежитлових приміщень, оренди, договір про матеріальну відповідальність, договір про спільну діяльність, договір щодо створення нових форм господарювання, установчий договір.

4) Крім договорів з господарської та банківської діяльності, виділяють ще трудові договори.

5) Договір вважають укладеним тоді, коли сторони дійшли згоди з усіх пунктів і відповідно оформили його письмово.10. Відредагуйте текст документа. Дайте визначення цього договору.

ДОГОВІР ПОСТАВКИм. Київ 17 травня 2001 р.

Акціонерне товариство "Електроприлад" у лиці комерційного директора Журахівського М. Д., що діє на підставі Статуту акціонерного товариства "Електроприлад", затвердженого 23 лютого 1999 р., назване "Поставщик", з однієї сторони, та товариство з обмеженою відповідальністю "Аркада" в особі директора Лупейка О. Л., що діє на підставі Положення про товариство з обмеженою відповідальністю, затвердженого 21 лютого 2000 р., назване далі "Покупець", з другого боку, уклали цей договір про подане нижче.

1. Предмет договору

1. Поставщик зобов'язується виготовити й поставити продукцію _____, а Покупець прийняти її й оплатити в термін, зазначений у доданій до цього договору сертифікації, яка є невід'ємною частіш даного договору.
Відповідь:

Договір постачання — це договір, за яким організація-постачальник зобов'язується в певні терміни передати організації-покупцеві у власність певну продукцію, а організація-покупець зобов'язується оплатити продукцію за встановленими цінами.


ДОГОВІР ПОСТАЧАННЯ

м. Київ 17 травня 2001 р.

Акціонерне товариство "Електроприлад" в особі комерційного директора Журахівського М. Д., що діє на підставі Статуту акціонерного товариства "Електроприлад", затвердженого 23 лютого 1999 р., назване далі "Постачальник", з однієї сторони, та товариство з обмеженою відповідальністю "Аркада" в особі директора Лупейка О. Л., що діє на підставі Положення про товариство з обмеженою відповідальністю, затвердженого 21 лютого 2000 р., назване далі "Покупець", з другого боку, уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1. Постачальник зобов'язується виготовити і поставити продукцію ________, а Покупець прийняти її й оплатити в термін, зазначений у доданій до договору сертифікації, яка є невід'ємною частиною цього, договору.


11. Пронумеруйте реквізити договору.

___Місце укладання договору;

___дата;

___заголовок;

___назва документа;

___відомості сторін: юридичні адреси установ або паспортні відомості осіб; ___текст договору;

___ повні назви сторін, їх представників (прізвище, ім'я, по батькові), повноважень, на підставі яких вони діють;

___ печатка однієї або всіх установ, які укладають договір;

___ підписи сторін.
Відповідь:

__3_Місце укладання договору;

__4_дата;

__2_заголовок;

__1_назва документа;

__7_відомості сторін: юридичні адреси установ або паспортні відомості осіб;

__6_текст договору;

__5_ повні назви сторін, їх представників (прізвище, ім'я, по батькові), повноважень, на підставі яких вони діють;

__2_ печатка однієї або всіх установ, які укладають договір;

__8_ підписи сторін.

12. Визначте документ за структурою тексту.

1. Загальні положення.

2. Обов'язки.

3. Робочий час, де визначено умови роботи (непом робочий день, погодинна робота, неповний робочий тиждень тощо).

4. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника.

5. Відповідальність сторін, вирішення суперечок.

6. Зміни, припинення та розірвання угоди.

7. Термін дії документа.

8. Адреси сторін та інші відомості.
Відповідь:

Контракт.


13. Зіставте тексти документів. Визначте, який з них є договором.

А.

Продавець продав, а Покупець купив житловий будинок у с. Єрчики Попільнянського району Житомирської області на земельній ділянці 250 кв.м. На цій ділянці розташовані: гараж, літня кухня, погріб, сарай, огорожа. Інвентаризаційна оцінка — ... (... прописом) гривень.Б. Роботодавець зобов'язується організувати працю працівника, створити йому безпечні й нешкідливі умови, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці (зазначаються конкретні заходи щодо організації виробничного процесу, обладнання робочого місця, підготовки та підвищення кваліфікації працівника та забезпечення інших умов праці тощо).
Відповідь:

А.
14. Відредагуйте текст документа. Визначте, який це документ: а) за найменуванням; б) походженням; в) за призначенням; г) за ступенем гласності.Адміністрація зобов'язується:

створити Працівникові умови, потрібні для нормальної роботи із забезпечення повної схоронності довірених йому матеріальних цінностей;

— ознайомити Працівника із діючим законодавством про матеріальну відповідальність працівників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству (організації, установі), а також із діючими інструкціями, нормативами й правилами зберігання, приймання, обробки, продажу або використання у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей.
Відповідь:

Адміністрація зобов'язується:

— створити Працівникові умови, потрібні для нормальної роботи із забезпечення повної схоронності довірених йому матеріальних цінностей;

— ознайомити Працівника з чинним законодавством про матеріальну відповідальність працівників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству (організації, установі), а також із чинними інструкціями, нормативами й правилами зберігання, приймання, оброблення, продажу або використання у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей.

а) За найменуванням — договір про матеріальну відповідальність; б) за походженням — службовий; в) за призначенням — господарсько-договірний; г) за ступенем гласності — несекретний.


15. Заповніть таблицю.

Обліково-фінансові документи

За найменування

За походженням

За формою

За ступенем

за терміном виконання

За носієм інформації

1. Акти
2.
3.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал