Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів За редакцією С. В. Шевчук Зміст передмоваСторінка7/16
Дата конвертації17.01.2017
Розмір2.75 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

30. Назвіть реквізити, відсутні у документі. Визначте тип документа за найменуванням, походженням, призначенням.
Мета: заміщення вакантної посади учителя української мови та літератури.

Освіта: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, спеціальність "Українська мова і література"; вільно володію польською та англійською мовами.

Досвід роботи: з 1996 року по 1998 рік працювала учителем української мови та літератури у середній школі № 255 м. Києва; виконувала функції класного керівника; керувала роботою гуртка.
Відповідь: Назва виду документа, прізвище, ім'я, по батькові, підпис особи, яка уклала документ, дата.

За найменуванням — резюме, за походженням — особистий, за призначення — щодо особового складу.


31. Заповніть таблицю, визначивши класифікаційні ознаки документів.

За найменуванням

За походженням

За призначенням

За формою

За строком виконання

Заява

Наказ щодо

особового

складуВідповідь:

За найменуванням

За походженням

За призначенням

За формою

За строком виконання

Заява

Особистий

Щодо

особового

складу


Індивідуальний

Звичайний безстроковий

Наказ щодо

особового

складу


Службовий

Щодо

особового

складу


Індивідуальний

Звичайний безстроковий


32. Відредагуйте формулювання.

Трудова книжка це головний документ, що підтверджує освітню й трудову діяльність громадян, служить для встановлення загального, безперервного спеціального стажу, до якого заносяться відомості про трудову, громадську та освітню діяльність, переміщення, звільнення, заохочення та стягнення працівника.

Особовий листок з обліку кадрів це обов'язковий документ особової справи учнів шкіл, студентів, працівників установ, організацій, у якому фіксуються автобіографічні відомості, який заповнюється під час оформлення на роботу, при вступі до середнього та вищого навчального закладу, для участі у фестивалях народної творчості, конкурсах.
Відповідь:

Трудова книжка це головний документ, що підтверджує трудову діяльність громадян, служить для встановлення загального, безперервного й спеціального стажу, до якого заносяться відомості про трудову діяльність, переміщення, звільнення, заохочення працівника.

Особовий листок з обліку кадрів це обов'язковий документ особової справи працівників установ, організацій, у якому фіксуються автобіографічні відомості, який заповнюється під час оформлення на роботу, для участі в певному конкурсі.
33. Визначте, які поля залишають з усіх боків сторінки документи.

Формат А4 Формат А5

Відповідь:

Формат А4 Формат А5

20 мм

20 мм


35

Не менше
мм

8 мм

Не
35

менше

19 мм


мм

8 мм19 мм

34. Відредагуйте формулювання.

Заява - це довідково-інформаційний документ, адресований приватній особі, у якому викладається певна пропозиція з її коротким обґрунтуванням.

Характеристика документ, у якому в неофіційній формі викладено власну думку про працівника як члена колективу і який складається на його вимогу або письмовий запит іншої установи для подання до цієї установи.

Автобіографія документ, у якому особа повідомляє основні факти функціонування установи, у якій вона працює.
Відповідь:

Заява це документ щодо особового складу, адресований установі чи вповноваженій особі, у якому викладається певне прохання з його коротким обґрунтуванням.

Характеристика документ, у якому в офіційній формі викладено громадську думку про працівника як члена колективу і який складається на його вимогу або письмовий запит іншої установи для подання до цієї установи.

Автобіографія документ, у якому особа повідомляє основні факти своєї біографії.
35. Відредагуйте формуляр-зразок автобіографії. Визначте, який це документ за найменуванням, походженням і місцем виникнення.

Заголовок документаТекст:

Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце народження.

Відомості про склад сім'ї (дідусь, бабуся, тітка, дядько, племінники, батько, мати, чоловік, дружи діти): прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце роботи, посада.

Відомості про громадську роботу.

Відомості про трудову діяльність (коротко, у хронологічному порядку назвати місця роботи й посади).

Відомості про освіту (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося навчатися).

Посада та місце

роботи особи (підпис) прізвище, ім'я, по батькові
Відповідь:

Назва виду документа

Текст:


Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце народження.

Відомості про освіту (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося навчатися).

Відомості про трудову діяльність (коротко, у хронологічному порядку назвати місця роботи й посади).

Відомості про громадську роботу.

Короткі відомості про склад сім'ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти): прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце роботи, посада.

Дата Підпис


36. Відредагуйте реквізит адресат. Запишіть відредагований варіант.

Директору "Радіотехніка"

панові Дмитренко Анатолію

Васильовичу,

що проживає за адресою:

м. Київ, вул. Велика

Бориспільська, 24, кв. 34
Відповідь:

Директорові заводу "Радіотехнік"

Дмитренку А. В.

37. Продовжіть речення.

Текст документа поділяється на взаємозумовлені логічні елементи: ...

Від першої особи пишуться ...

Дієприслівникові звороти у тексті документа вживати ...
Відповідь:

Текст документа поділяється на взаємозумовлені логічні елементи: вступ, основна частина, закінчення.

Від першої особи пишуться заяви, автобіографи, доповідні та пояснювальні записки, накази.

Дієприслівникові звороти у тексті документа слід вживати на початку речення.
38. Заповніть таблицю, визначивши класифікаційні ознаки документів.

За найменуванням

3а призначенням

3а походженням

За формою

За стадіями створення

Трудова

книжка


Особовий

листок з обліку кадрів
Відповідь:

За найменуванням

3а призначенням

3а походженням

За формою

За стадіями створення

Трудова

книжка


Щодо особового

складу


Службовий


Індивідуальний

Оригінал, дублікат

Особовий

листок з обліку кадрівЩодо особового

складу


Службовий


Індивідуальний

Оригінал39. Розташуйте реквізити у послідовності, характерній для заяви.

1. Вказівка на додатки

2. Текст.

3. Адресант.

4. Адресат.

5. Підпис.

6. Дата.
Відповідь:

1) Адресат.

2) Адресант.

3) Текст.

4) Вказівка на додатки.

5) Дата.

6) Підпис.
40. Продовжіть речення.

Характеристика оформляється у двох примірниках, один з яких ...

Дієслівні форми теперішнього часу використовуються у тексті характеристики, якщо у характеристиці йдеться про працівника (учня, студента), який...

Дієслівні форми минулого часу використовуються у тексті характеристики, якщо характеристика видається ...
Відповідь:

Характеристика оформляється у двох примірниках, один з яких видається працівникові, інший (копія) - залишається в установі.

Дієслівні форми теперішнього часу використовуються, якщо у характеристиці йдеться про працівника (учня, студента), який на момент складання документа працює (навчається) і продовжуватиме працювати (навчатися).

Дієслівні форми минулого часу використовуються, якщо характеристика видається випускникові навчального закладу або працівнику, який звільнятиметься.
41. Прочитайте документ. Назвіть реквізити цього документа у тій послідовності, у якій вони зустрічаються у зразку.
Директорові спеціалізованої

школи № 567 м. Києва

Сидоренко Л. П.

Дорошенко Оксани Петрівни,

яка мешкає за адресою:

вул. Бажана, 65, кв. 435, 02245,

м. Київ-245, тел. 568-45-56
Заява

Прошу зарахувати мене на посаду вчителя української мови та літератури. Додаток:

1) копія диплома про вищу освіту в 1 примірнику;

2) трудова книжка;

3) особовий листок з обліку кадрів у 1 примірнику.

25. 08. 2000 Підпис


Відповідь: Адресат, адресант, назва виду документа, текст, вказівка на наявність додатка, дата, підпис.

ТЕСТ 2
1. Службовий лист — це поширений ... , один із способів … . Службові листи належать до основних ....

Відповідь:

... вид документації, ... обміну інформації, ... засобів встановлення офіційних контактів між організаціями, підприємствами тощо.


2. За функціональними ознаками службові листи поділяють:...

За кількістю адресатів розрізняють: ....Відповідь:

Такі, що потребують відповіді, й такі, що її не потребують;

звичайні, циркулярні й колективні.
3. Продовжіть перелік однотипних різновидів листів:

— листи-прохання;

— листи-звернення ...

Відповідь:

Пропозиції, запити, вимоги.


4. Продовжіть перелік однотипних різновидів службові листів:

— листи-попередження;

— листи-нагадування ...

Відповідь:

Підтвердження, відмови, супровідний, гарантійний, повідомлення, розпорядження.


5. Виберіть із запропонованих реквізитів реквізити службового листа і розмістіть їх у послідовності:

назва виду документа; візи; гриф узгодження; гриф затвердження; індекс підприємства зв'язку; код організації; штамп установи, назва структурного підрозділу: дата та номер; підпис; текст.Відповідь:

Штамп установи, код організації, назва структурного підрозділу, індекс підприємства зв'язку, дата, номер адресат, текст, відмітка про наявність додатка, підпис.


6. Правильно оформіть і відредагуйте реквізити одержувача.

040060, Київ-060, правління ЖБК "Господиня", Васильченко Федір Костянтинович.

Якщо лист адресовано установі із зазначенням адреси, її вказують ...

Які особливості оформлення назви установи і структурного підрозділу?

У якій послідовності повторюють адресу отримувача листа на конверті?

Відповідь:

У правому верхньому куті сторінки розміщуємо:

Правління ЖБК "Господиня"

Відділ кадрів

Васильченку Федору Костянтиновичу

04060, Київ-60, вул. Грінченка, 8/2 ...


після назви установи, структурного підрозділу й прізвища службової особи.

... у називному відмінку, найменування посади й прізвище — у давальному. ... "Кому", а потім "Куди".


7. Правильно оформіть відмітку і відредагуйте її:

Прилагающіє документи: копія акту про передання матеріальних ціностей за підписами осіб; 2-й примірник договора поставки; заказний лист.Відповідь:

З нового рядка ліворуч під текстом: Додатки:

1. Копія акта передання матеріальних цінностей: на 2 арк. в 1 прим.

2. Договір постачання №.. від... (дата): на 4 арк. 11 прим.

3. Рекомендований лист на 2 арк. в 1 прим.
8. Абзац вказує на ... і має становити ... Типовий абзац має такі частини: ...

у 1 частині формулюється ...

у 2 частині викладається ...

у 3 частині ...Відповідь:

... перехід від однієї думки до іншої; ... три інтервали від поля;

... три частини: зачин, фраза, коментарі;

... тема абзацу, тобто повідомлення, про що йтиметься далі;

... викладається головна інформація абзацу;

... підсумовується те, про що йшлося в абзаці.


9. Правила ввічливості вимагають відповісти на одержаний лист упродовж ... Отримавши лист-запит, що потребує докладного розгляду, слід протягом ... Лист-вітання можна насилати упродовж ... з моменту. Лист-співчуття надсилається протягом ...

Відповідь:

...7-10 днів.

... 3 днів повідомити про його одержання й дати остаточну відповідь протягом 30 днів.

... 8 днів ... отримання повідомлення про певну врочистість;

... 10 днів після сумної події.
10. Для зручності з обох боків сторінки службового листа залишають поля: ліве — ..., праве — ...; верхнє — ..., нижнє — ....

Відповідь:

... не менш як 30 мм; не менш 8 мм; 20 мм; 16-19 мм.


11. Якщо після написання листа сталася подія, про яку ви неодмінно маєте повідомити адресатові, ви оформляєте… Після цього реквізиту потрібно ...

Відповідь:

Постскриптум /приписку/. І ... поставити підпис.


12. Відредагуйте текст документа, запишіть.

Вдячні вам за лист від ... (дата). Нажаль ми не виготовляємо товар, який вам потрібний. Якщо хочете надішлемо вам наші зразки. Надішліть точні данні що до обсягу потрібної вам продукції. Отримавши від вас необхідну інформацію ми зможемо підготувати Проект договора.

З щирою пошаною...

Визначте основні класифікаційні ознаки цього документа:

— за найменуванням;

— за функціональною ознакою;

— за кількістю адресатів;

— за формою.

За яких умов надсилають такі документи?

Яку інформацію вони містять?

Кому здебільшого адресують такі документи?

Відповідь:

Лист-повідомлення; не потребує відповіді; звичайний; нестандартний (індивідуальний).

... надсилають тоді, коли треба сповістити про зміну адреси чи назви установи (фірми, організації); відкритті філії, початок виробництва тощо;

... повідомляють комусь, доводять до чийогось відомі певну інформацію; ... такі листи адресують здебільшого конкретній організації, установі, фірмі.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал