Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів За редакцією С. В. Шевчук Зміст передмоваСторінка6/16
Дата конвертації17.01.2017
Розмір2.75 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

11. Знайдіть і виправте помилки у визначеннях реквізитів.

Назва виду документа це обов'язковий для абсолютно всіх документів реквізит, що розташовується справа або посередині рядка і визначається формуляром документа, структурою його тексту та особливостями викладу.

Резолюція це постійний реквізит, який містить інформацію про попередню роботу з документом. Розміщується у правому верхньому кутку або на полях документа.

Заголовок до тексту це змінний реквізит, який відображає головну ідею документа, друкується малими літерами з першої великої під назвою виду документа і обов'язково починається з прийменника про.
Відповідь:

Назва виду документа це обов'язковий для всіх документів, крім листів, реквізит, що розташовується зліва або посередині рядка і визначає формуляр документа, структуру його тексту та особливості викладу.

Резолюція це змінний реквізит, який містить інформацію про подальшу роботу з документом. Розміщується у правому верхньому кутку або на будь-якій вільній площі документа, крім полів.

Заголовок до тексту це реквізит, який відображає головну ідею документа, друкується малими літерами під назвою виду документа і, як правило, починається з прийменника про.

12. Визначте реквізити, позначені цифрами, у формулярі-зразку автобіографії.1.2.


3.
4.


Відповідь: Формуляр-зразок автобіографії.


1. Назва виду документа
2. Текст


3. Дата
4. Підпис


13. Назвіть основні ознаки української мови як літературної.

Відповідь:

- Унормованість;

- наявність усної і писемної форм існування;

- поліфункціональність;

- наддіалектна форма існування.
14. Відредагуйте формуляр-зразок документа. Визначте, який це документ за найменуванням, походженням, місцем виникнення.
Назва організації, підприємства

Назва виду документа

заголовок (щодо особового складу) дата

номер місце укладання


Констатуюча частина тексту:

Підстава: ...

Розпорядча частина тексту:Наказую:

Прізвище, ім'я, по батькові особи, на яку поширюється дія цього наказу, відповідна посада, дата зарахування / переведення / звільнення, термін, на який зараховується особа на певну посаду, умови.

Дата Підпис
Відповідь:

Назва організації, підприємства

Назва виду документа

дата номер місце укладання

заголовок (щодо особового складу)
Розпорядча частина тексту:

ПРИЗНАЧИТИ / ПЕРЕВЕСТИ / ЗВІЛЬНИТИ:Прізвище, ім'я, по батькові особи, на яку поширюється дія наказу, відповідна посада, дата зарахування, переведення, звільнення, термін, на який зараховується особа на певну посаду, умови.
Констатуюча частина тексту:

Підстава: заява, доповідна записка тощо.
Посада керівника

установи підпис ініціали, прізвище
15. Визначте реквізити, позначені цифрами, у формулярі-зразку характеристики.

1.


2.
3.


4.
Відповідь: Формуляр-зразок характеристики.

1. Назва виду документа


2. Заголовок
3. Текст


4. Підпис посадової особи16. Знайдіть і виправте помилки у визначеннях.

Літературна мова це унормована, відшліфована форма загальнолюдської мови, що обслуговує такі сфери суспільної діяльності людей, як театр, телебачення, наука, зрідка художня література, і характеризується унормованістю, уніфікованістю, стандартністю, низькою граматичною організацією, недостатньо розвиненою системою стилів.

Норма літературної мови це сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, якими користуються переважно лінгвісти, журналісти, артисти.

Мовний стиль це сукупність мовних засобів вираження, які зумовлюють зміст і мету висловлювання.
Відповідь:

Літературна мова це унормована, відшліфована форма загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей і характеризується унормованістю, уніфікованістю, стандартністю, високою граматичною організацією, розвиненою системою стилів.

Норма літературної мови це сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються у процесі суспільної комунікації.

Мовний стиль це сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання.
17. Знайдіть у тексті документа мовні засоби, що не відповідають вимогам офіційно-ділового стилю. Назвіть їх.
Ріднесенькому, дорогесенькому

декану нашого факультету

від студентів, які учаться у 13 групі
Заявочка
Шановний і гарячо любимий наш декан! Прохаємо вас дозволити нам проводити практичне заняття з ДУМ у читалці, поскільки нам це буде вельми зручно

Щиро ваші студенти 13 групи.
Відповідь:

1. Виклад інформації не відзначається граничною точністю: не вказано назву факультету, ініціали та прізвище декана факультету, не аргументоване прохання, з яким звертаються студенти.

2. У тексті виразно проступає емоційність, широко використовується емоційно забарвлена лексика, діалектизми, жаргонізми.

3. Оформлення реквізитів заяви не відповідає відповідним вимогам.


18. Визначте реквізити, позначені цифрами, у формулярі-зразку складної заяви.


1.


2.3.
4.


5.

6.
7.


Відповідь:

1. Адресат

2. Адресант

3. Назва виду документа

4. Текст.5. Вказівка на додатки.


6. Дата,

7. Підпис


19. Зіставте два тексти автобіографій. Визначте, який з них є документом. З'ясуйте, які відомості повинні бути висвітлені у тексті автобіографії, що є документом щодо особового складу.

А.

Місто Ічня на Чернігівщині, де я народився (1878, 27.12), одне з кращих міст на Україні. Вже багато років минуло, як я вимандрував з нього, проте ще й тепер я часто з вдячністю згадую ічнянські поля та ліси, стави між садами, навіть бур'яни. Залишилось у пам’яті моїй Ічня ще своїми піснями та напрочуд хорошими голосами.

Батько мій, козак Василь Панасенко, був ремісник-швець, обслуговував сусідні, глухі села, де до праці шевців ставили одну вимогу: щоб не були тісні і міцні були. Влітку вся сім'я виходила на заробітки жати чуже. Мати наймала грядку на городину. Хата була стара. В хаті ми жили якось (вісім душ). Наша родина дуже бідна, проте життя було тихе, лагідне.

В Ічні школа була п'ятирічна. Записався в неї боязким, кінчив кращим учнем.

Шістнадцяти років я поступив у Коростишівську учительську семінарію, скінчив і пішов на учителювання.

За С. Васильченком.

Б.

Я, Петриненко Святослав Лук'янович, народився 10 вересня 1975 року в місті Одесі.

У 1982 році пішов до першого класу Одеської середньої школи № 5.

У 1992 році вступив до Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова на історичний факультет, який закінчив у липні 1997 року.

З вересня 1997 року по червень 1999 року працюю учителем історії та народознавства у Київському соціально-економічному ліцеї "Еліта", проводячи навчальну та науково-дослідну роботу. Опублікував 3 статті, присвячені проблемам розвитку писемності на території Київської Русі.

Склад сім'ї:

дружина Петриненко Ірина Олегівна, учителька історії середньої школи № 234 м. Києва;

син Петриненко Ігор Святославович, 1998 року народження.
25 травня 2000 р. Підпис
Відповідь: Документом є текст Б.

Відомості, що повинні бути висвітлені у тексті автобіографії, яка є документом щодо особового складу:

1. Прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження.

2. Відомості про освіту.

3. Відомості про професійну діяльність.

4. Короткі відомості про склад сім'ї.20. Допишіть відсутні реквізити у формулярі-зразку складної заяви.

Назва виду документа

Текст заяви, у якому чітко викладається зміст прохання з його лаконічним обґрунтуванням.

Власноручний підпис
Відповідь:

Адресат

адресант

Назва виду документа

Текст заяви, у якому чітко викладається зміст прохання з його лаконічним обґрунтуванням.

Вказівка на наявність додатку.

Дата Власноручний підпис
21. Заповніть таблицю, визначивши класифікаційні ознаки документів.

За найменуванням

За походженням

За місцем виникнення

За стадіями створення

За носієм

інформаціїАвтобіографія

Резюме

Характеристика


Відповідь:

За найменуванням

За походженням

За місцем виникнення

За стадіями створення

За носієм

інформаціїАвтобіографія

Особистий

Внутрішній

Оригінал

На папері

Резюме

Особистий

Зовнішній

Оригінал

На папері

Характеристика

Службовий

Зовнішній

Оригінал, копія

На папері


22. Розташуйте реквізити характеристики у послідовності, типовій для цього документа.

1) Підпис посадової особи.

2) Назва виду документа.

3) Текст документа.

4) Заголовок.
Відповідь: Реквізити характеристики.

1. Назва виду документа.

2. Заголовок.

3. Текст документа.

4. Підпис посадової особи.
23. Відредагуйте документ. Запишіть виправлений варіант.
Заява

Для декана факультету

естрадного співу

Київської музичної академії

Басова Івана Івановича

Від студентки І курсу

Сопранової В. А.
Прохаю звільнити мене від здавання екзамену з ДУМ, бо я його здавала у музичному училищі, і маю оцінку у дипломі.

Студентка І курсу (підпис) Сопранова В. А.
Відповідь:

Деканові факультету

естрадного співу

Київської музичної академії

проф. Басову І.І.

студентки І курсу

спеціальності "Естрадний спів"

Сопранової Валентини Андріївни
Заява

Прошу звільнити мене від складання іспиту з ділової української мови, оскільки цей курс я вивчала у Київському державному музичному училищі і склала іспит на "відмінно".

Додаток:

1. Копія диплома про середню спеціальну музичну освіту.

2. Копія витягу з диплома.
21.11.02 Підпис
24. Відредагуйте формуляр-зразок резюме.

Назва виду документа

Дата


Особисті дані: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, сімейний стан, національність (якщо потрібно), домашня адреса, телефон.

Публікації: (якщо потрібно).

Професійний досвід: яку посаду обіймає зараз, попередні посади, із зазначенням стажу роботи).

Освіта: повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося вчитися; ступінь володіння іноземними мовами (при потребі).

Інша інформація на вимогу роботодавця.

Мета, з якою написано документ.
Підпис
Відповідь:

Назва виду документа

Прізвище, ім'я, по батькові

Контактний телефонМета, з якою написано документ.

Освіта: повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося вчитися; ступінь володіння іноземними мовами (при потребі).

Професійний досвід: яку посаду обіймає зараз, попередні посади, із зазначенням стажу роботи).

Публікації: (якщо потрібно).

Інша інформація на вимогу роботодавця.

Дата Підпис
25. Розташуйте реквізити автобіографії у послідовності, типовій для цього документа.

1. Дата.

2. Текст.

3. Назва виду документа.

4. Підпис.
Відповідь:

1) Назва виду документа.

2) Текст.

3) Дата.


4) Підпис.
26. Розташуйте елементи тексту характеристики у необхідній послідовності.

1) Призначення характеристики (при потребі).

2) Ставлення до службових обов'язків та трудової дисципліни (вказуються найбільш значущі досягнення, заохочення та покарання). Моральні якості (риси характеру, ставлення до інших членів колективу).

3) Трудова діяльність працівника (з якого часу в цій установі працює, на якій посаді).

4) Висновки.
Відповідь:

1) Трудова діяльність працівника (з якого часу в цій установі працює, на якій посаді).

2) Ставлення до службових обов'язків та трудової дисципліни (вказуються найбільш значущі досягнення, заохочення та покарання). Моральні якості (риси характеру, ставлення до інших членів колективу).

3) Висновки.

4) Призначення характеристики (при потребі).
27. Розташуйте елементи тексту автобіографії у необхідній послідовності.

1) Короткі відомості про стан сім'ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти): прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце роботи, посада.

2) Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце народження.

3) Відомості про освіту (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося навчатися).

4) Відомості про громадську роботу.

5) Відомості про трудову діяльність (коротко, у хронологічному порядку назвати місця роботи й посади).


Відповідь:

1) Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце народження. 2) Відомості про освіту (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося навчатися).

3) Відомості про трудову діяльність (коротко, у хронологічному порядку назвати місця роботи й посади).

4) Відомості про громадську роботу.5) Короткі відомості про стан сім'ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти): прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце роботи, посада.
28. Назвіть ситуації, типові для укладання наказів щодо особового складу.

Відповідь: Зарахування на роботу, переведення, звільнення, заохочення працівника, стягнення.
29. Визначте реквізити, позначені цифрами, у формулярі-зразку наказу щодо особового складу.1.


2.3.

4.

5.6.
7.


8.Відповідь:

1. Назва установи, організації, підприємства

2. Назва виду документа

3. Дата

4. Номер

5. Місце укладання

6. Заголовок

7. Текст


8.Підпис посадової особи

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал