Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів За редакцією С. В. Шевчук Зміст передмоваСторінка14/16
Дата конвертації17.01.2017
Розмір2.75 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

6. З'ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення:

а) аркуш паперу з відтвореними реквізитами, що містять постійну інформацію;

б) група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний блок;

в) документ, який засвідчує факти біографії або діяльності особи чи установи, надається на їх вимогу до іншої установи.Відповідь:

а) бланк; б) штамп; в) довідка.


7. З'ясуйте, який це документ за: а) призначенням; б) ступенем гласності; в) місцем виникнення.

АКТ № 34 інвентаризації товарно-матеріальних цінностей

„__"___________200 _ р.

(вид товарно-матеріальних цінностей)Відповідь:

а) обліково-фінансовий; б) для службового користування; в) внутрішній.


8. Розташуйте правильно елементи заголовків документів.

1. Характеристика Трохименка Максима Віталійовича учня 11-Б класу СЗШ № 38 м. Києва, українця, 1985 року народження;

2. Звіт санітарного лікаря епідеміологічної станції м. Києва Михайленка О. В. про перевірку організації раціонального харчування в дитячому дошкільному закладі № 455 з 03.02.02 по 03.03.02.

Відповідь:

а) Характеристика учня 11-Б класу СЗШ № 38 м. Києва Трохименка Максима Віталійовича 1985 року народження, українця;

б) Звіт про перевірку організації раціонального харчування в дитячому дошкільному закладі № 455 з 03.02.02 по 03.03.02 санітарного лікаря епідеміологічної станції м. Києва Михайленка О. В.
9. Виправте помилки в оформленні бібліографії.

1. С. В. Глущик, О. В. Дияк, С В. Шевчук: „Сучасні ділові папери". Київ — „А.С.К." (2001);

2. С. В. Шевчук: „Українське ділове мовлення". Київ — „Вища школа" (2001);

3. А. Ф. Марахова: „Мова сучасних ділових документів". Київ — "Наукова думка" (1981).Відповідь:

1. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С В. Сучасні ділові папери. - К.: А.С.К., 2001.

2. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. — К.: Вища школа, 2001.

3. Марахова А.Ф. Мова сучасних ділових документів. — К.: Наукова думка, 1981.


10. Допишіть обов'язкові відомості тексту резюме:


1. Прізвище, ім'я, по батькові.

2. Домашня адреса, телефон.

3. ...

4. ...


5. ...

6. ...


7. ...


Відповідь:


3. Мета написання.

4. Освіта.

5. Досвід.

6. Знання іноземних мов.

7. Ступінь володіння комп'ютером.11. Запишіть текст, виноску оформіть відповідно до вимог.

Документ — це матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу* (ДСТУ 2732-94 Діловодство і архівна справа. Терміни та визначення. — Чинний з 01.07.95). Документи виконують офіційну, ділову й оперативну функції, оскільки вони — писемний доказ, джерело відомостей довідкового характеру.


Відповідь:

Документ — це матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу. Документи виконують офіційну, ділову й оперативну функції, оскільки вони — писемний доказ, джерело відомостей довідкового характеру.

*(ДСТУ 2732-94 Діловодство і архівна справа. Терміни та визначення. — Чинний з 01.07.95).
12. Розмістіть правильно візу та резолюцію на заяві.

Ректорові Національного педагогічного університету

імені М. П. Драгоманова

академіку АПН і АНВШ України проф. Шкілю М. І.

асистента кафедри мовознавства педагогічного факультету

Зінченко Ольги Іванівни

Заява

Прошу звільнити мене з посади асистента у зв'язки зі вступом до аспірантури Інституту мовознавстві імені О. О. Потебні НАН України.Дата Підпис

Відповідь:

Резолюція Ректорові Національного

педагогічного університету

імені М. П. Драгоманова

академіку АПН і АНВІП України

проф. Шкілю М. І.

асистента кафедри мовознавства педагогічного факультету

Зінченко Ольги Іванівни


Заява

Прошу звільнити мене з посади асистента у зв'язку зі вступом до аспірантури Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України.


Дата Підпис
Віза
13. Оформіть лист на аркуші паперу формату А4, правильно розмістивши штамп і додаток.

Дата. № _______. На № _____ від ____________. Центральне статистичне управління України. Заступникові начальника відділу кадрів Добровольському А. М., вул. Трьохсвятительська, Київ, 01001. Про навчальні плани підвищення кваліфікації. Відповідно до наказу ЦСУ України № ______ від 00.00.00 направляємо Вам навчальні плани підвищення кваліфікації працівників бухгалтерії на новий навчальний рік. Усього буде організовано дві групи по 10 осіб, заняття розпочнуться з 01 вересня. Додаток: навчальні плани на 4 арк. в 2 прим. Головний бухгалтер Л. Г. Панченко. Інспектор із кадрів А. П. Матвієнко.Відповідь:

Дата. №_______ .

На №_____від____________.
Центральне статистичне управління України

вул. Трьохсвятительська, 21 Київ, 01001


Заступникові начальника відділу кадрів

Добровольському А. М.


Про навчальні плани

підвищення кваліфікації


Відповідно до наказу ЦСУ України № ______ від 00.00.00 направляємо Вам навчальні плани підвищення кваліфікації працівників бухгалтерії на новий навчальний рік. Усього буде організовано дві групи по 10 осіб заняття розпочнуться з 01 вересня.

Додаток: навчальні плани на 4 арк. в 2 прим.


Головний бухгалтер Л. Г. Панченко

Інспектор із кадрів А. П. Матвієнко


14. Відредагуйте тексти заяв, запишіть правильні варіанти.

1. Прошу Вашого дозволу на звільнення від занять у зв'язку з сімейними обставинами з 10 по 14 жовтня.

2. Прошу надати мені п'ятиденну відпустку за власний рахунок.

3. Прошу Вашого дозволу на переведення мене на заочну форму навчання за сімейними обставинами.Відповідь:

1. Прошу звільнити мене від занять з 10 жовтня 2002 року по 14 жовтня 2002 року через сімейні обставини.

2. Прошу надати мені відпустку без збереження зар. платні з ... по ...

3. Прошу перевести мене на заочну форму навчання за сімейними обставинами.


15. Розташуйте в потрібній послідовності реквізити характеристики.


1. Заголовок.

2. Дата.


3. Печатка.

4. Назва виду документа.

5. Призначення характеристики.

6. Текст.

7. Підпис.


Відповідь:


1. Назва виду документа.

2. Заголовок.

3. Текст.

4.Призначення характеристики.

5. Дата.

6. Підпис.

7. Печатка.16. З'ясуйте, який це документ за: а)найменуванням; б)призначенням; в) складністю; г) ступенем гласності; ґ)формою.

Студенти 25-ї групи природничо-географічного факультету були відсутні 10.03.02 на практичному занятті із загального землезнавства (III пара) через те, що відвідували музей Т. Шевченка; експозицію присвячено Шевченківським дням. Екскурсія організована кафедрою культури української мови.Відповідь:

а) пояснювальна записка;

б) довідково-інформаційний;

в) простий;

г) для службового користування;

ґ) індивідуальний (нестандартний).


17. Прочитайте діалог. Відтворіть текст запрошення, яке отримав один із співрозмовників.

— Доброго ранку, Олегу Богдановичу!

— Доброго здоров'я! Радий Вас бачити. Як почуваєтеся?

— Дякую. А як Ваші справи?

— Телевізійне об'єднання „Київнаукфільм" надіслало запрошення на прем'єру повнометражного науково-історичного фільму „Українці. Віра".

— Коли вона відбудеться?

— 12 жовтня 2002 року.

— А де саме?

— У Червоному залі Будинку кінематографістів.

— Це на вулиці Саксаганського, 6?

— Так. Початок о 19-й годині.

— Бажаю приємного перегляду. До побачення!

— На все добре!

Відповідь:

Шановний Олегу (Олеже) Богдановичу!

Запрошуємо Вас на прем'єру повнометражного науково-історичного фільму „Українці. Віра", яка відбудеться 12 жовтня 2002 року о 19 годині в Червоному залі Будинку кінематографістів за адресою: вул. Саксаганського, 6. і

Телевізійне об'єднання „Київнаукфільм"


18. Прочитайте текст. З'ясуйте, який це документ за: а) найменуванням; б) походженням; в) призначенням; г) формою; ґ) ступенем гласності.

Підбиваючи підсумки науково-дослідної роботи за рік, слід охарактеризувати науковий потенціал університету. Основними і найбільш, вагомими результатами науково-дослідної роботи в університеті, зважаючи на профіль вузу, є публікації.

Викладачі університету розробляли 215 ініціативних тем, більшість яких спрямована на вдосконаленім змісту освіти і методики викладання окремих навчальних дисциплін у вищих педагогічних закладах освіти, а також присвятили низку тем розробці певним психолого-педагогічних аспектів навчально-виховного процесу в школі.

Відповідь:


а) звіт;

б) службовий;

в) довідково-інформаційний;

г) індивідуальний;

ґ) для службового користування


.

19. Вкажіть, які відомості відсутні в заголовках звітів:

1) про педагогічну діяльність з 00.00.00 по 00.00.00 репетитора фірми „Світанок";

2) студентки технологічного факультету Ружинської Ольги Володимирівни;

3) про проведення тижня українського кіно у м. Києві з 00.00.00 по 00.00.00 Мартинюка Андрія Івановича.Відповідь:

1) прізвище, ім'я, по батькові;

2) предмет звітування (звітний період;

3) посада особи, що звітує.


20. З'ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення:

а) письмове привітання з нагоди ювілею або іншої важливої події в житті людини;

б) особа, що відправляє документ;

в) документ, у якому за підписами адміністрації дається оцінка ділових та моральних якостей працівника.Відповідь:

а) адрес; б) адресант; в) характеристика.


21. Вкажіть, у яких типах листів можна використати такі фрази:

1. Перш за все дозвольте подякувати Вам за ...

2. Офіційно підтверджуємо свою згоду на участь у ...

3. Звертаємося до Вас із проханням про невелику пожертву у фонд ...

4. Просимо вибачення за прикре непорозуміння, що сталося ...

5. Змушені нагадати Вам, що досі не отримали від Вас оплаченого рахунка ...Відповідь:


1) лист-відповідь;

2) лист-підтвердження;

3) лист-прохання;

4) лист-вибачення;

5) лист-нагадування.22. Визначте, який це документ за: а) найменуванням; б) призначенням; в) походженням; г) формою.

Шановні добродії!

З вдячністю підтверджуємо факт одержання Вашого листа з каталогами і повідомляємо, що цей інформаційний матеріал ми відправили на розгляд нашим замовникам. Якщо вони виявлять зацікавлення до виробів Вашої фірми, ми повідомимо Вам про це додатково.

Відповідь:


а) лист-повідомлення;

б) довідково-інформаційний;

в) службовий;

г)індивідуальний.

23. Розташуйте послідовно реквізити протоколу.


1. Заголовок.

2. Назва виду документа.

3. Підписи голови й секретаря.

4. Номер.

5. Текст.

6. Дата засідання.
Відповідь:


1. Назва виду документа.

2. Номер.

3. Заголовок.

4. Дата засідання.

5. Текст.

6. Підписи голови й секретаря.

24. Прочитайте документ. Назвіть відсутні реквізити та елементи тексту в потрібній послідовності.

Витяг


Присутні: начальник цеху № 1 Куц М. П.,

голова проф. спілки заводу Антоненко М. М.,

колектив цеху № 1.

СЛУХАЛИ:


Заяву І. І. Даниленко з клопотанням колективу цеху № 1 про виділення путівки до лікувально-профілактичного санаторію „Ватра".

ПечаткаВідповідь:

1. Назва виду документа, з якого зроблено витяг.

2. Номер протоколу.

3. Заголовок.

4. Ухвала.

5. Підписи голови й секретаря


25. З'ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення:

а) короткий усний або письмовий виклад наукової праці, результатів наукового дослідження, змісту книги;

б) стисло сформульовані основні положення статті, лекції, доповіді;

в) стислий писаний виклад змісту першоджерела (лекції, виступу, промови, книги, статті тощо).Відповідь:

а) реферат; б) тези; в) конспект.


26. Продовжіть речення.

1. Зміст першоджерела в конспекті може передаватися ...

2. За походженням конспекти поділяються на: ...

3. Тези позбавлені ...

4. Кожна теза, що містить нову думку, пишеться ...

5. Реферат готується за ...Відповідь:

1. ... своїми словами, цитатами з першоджерела, своїми словами й цитатами.

2. ... конспекти усних виступів та конспекти друкованих праць.

3. ... деталей, пояснень, таблиць, ілюстрацій.

4. ... з абзацу.

5. ... одним або кількома джерелами.


27. Розташуйте реквізити акта на аркуші паперу формата А4 з кутовим штампом.

Акт. Дата. Індекс. Київ. Про розпакування посилки Затверджую. Директор заводу О. П. Король. Дата. Підстава: наказ директора заводу від 00.00.00 № 125-Складений комісією в складі: голова — начальник відділу збуту В. В. Приходько. Члени комісії: 1. Інженер В. М. Павлов. 2. Завідувач складу С. П. Малишко. ТЕКСТ. Складений у трьох примірниках: 1-й — заводу-постачальнику; 2-й — заводу № 1; 3-й — до справи, голова комісії В. В. Приходько, члени комісії В. М. Павлов, С. П. Малишко. До справи 203-1. О. В. Шилова.Відповідь:

Штамп


Дата Індекс м. Київ ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор заводу

_______О. П. Король

Дата


Акт №

про розпакування посилки

Підстава: наказ № 125 директора заводу від 00.00.00.

Складений комісією в складі:

голова — начальник відділу збуту В. В. Приходько;

члени комісії: 1. Інженер В. М. Павлов.

2. Завідувач складу С. П. Малишко.
ТЕКСТ

Складений у трьох примірниках: 1-й — заводу-постачальнику; 2-й — заводу № 1; 3-й — до справи.


Голова комісії В. В. Приходько

Члени комісії В. М. Павлов

С. П. Малишко
До справи 203-1. О. В. Шилова.
28. Прочитайте уривок із тексту документа. Визначте, який це документ за: а) найменуванням; б) призначенням; в) походженням; г) місцем виникнення; ґ) формою.

25 березня 2002 року комісія перевірила наявність матеріальних цінностей у кабінеті й вирішила передати Тищенку Миколі Івановичу такі матеріальні цінності:...Відповідь:


а) акт;

б) обліково-фінансовий;

в) службовий;

г) внутрішній;

ґ)індивідуальний.29. Допишіть обов'язкові елементи тексту офіційного доручення.

1. ...


2. ...

3. Назва установи, від якої особа повинна отримати матеріальні цінності або в якій особа здійснює свою діяльність.

4. Напрям діяльності особи або перелік матеріальних цінностей, їх кількість і вартість.

5. ...


6. Назва та відомості про документ (паспорт, посвідчення), що засвідчує особу, якій видається доручення.

Відповідь:

1. Назва установи, яка видає доручення.

2. Прізвище ім'я, по батькові, посада особи, якій видається доручення.

5. Термін дії доручення.


30. Розташуйте у правильній послідовності реквізити розписки.

1. Завірення підпису.

2. Назва виду документа.

3. Дата.


4. Текст.

5. Підпис особи, яка отримала цінності.Відповідь:

1. Назва виду документа.

2. Текст.

3. Дата.

4. Підпис особи, яка отримала цінності.

5. Завірення підпису.


31. З'ясуйте, який це документ за: а) найменуванням; б) призначенням; в) походженням; г) формою.

Я, Сидорчук Ганна Сергіївна, взяла в борг у Редич Юлії Леонідівни 500 (п'ятсот) гривень. Зобов'язуюся повернути всю суму 05 травня 2002 року.Відповідь:

а) розписка; б) обліково-фінансовий;

в) особистий; г) індивідуальний.
32. З'ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення:

а) правовий документ, що засвідчує певну домовленість між підприємством, організацією чи установою з працівником про умови спільної виробничої й творчої діяльності;

б) документ, що фіксує домовленість між двома чи кількома партнерами;

в) документ, яким регламентуються стосунки між установою і позаштатним працівником.Відповідь:

а) контракт; б) договір; в) трудова угода.


33. Назвіть типи візитних карток.

1. Використовується під час знайомства. Містить назву фірми, прізвище, ім'я, по батькові, посаду, адресу, телефон.

2. Використовується для привітання від імені фірми. Містить назву фірми і фірмовий знак.

3. Містить прізвище, ім'я, по батькові чоловіка та дружини, адресу, телефон.

4. Використовується з представницькою метою. Містить назву фірми, телефон (іноді — адресу).

Відповідь:


1. Стандартна.

2. Картка фірми.

3. Об'єднана візитна картка.

4. Картка з представницькою метою.

34. Продовжіть речення.

1. Є два види ділових бесід: ...

2. Залежно від мети й завдань, які потрібно вирішити, ділові наради поділяються на: ...

3. За змістом інформації службові телефонні розмови поділяються на розмови ...Відповідь:

1. ... кадрові та проблемні.

2. ... проблемні, інструктивні та оперативні.

3. ... до прийняття рішення й після прийняття рішення.


35. З'ясуйте, який це документ за: а) найменуванням; б) призначенням; в) походженням; г) формою.

Я, Петренко Іван Васильович, доручаю Лук'янчуку В'ячеславу Володимировичу отримати належну студентам 12 групи соціально-гуманітарного факультету стипендію за квітень 2002 року.Відповідь:


а) доручення;

б) обліково-фінансовий;

в) службовий;

г) індивідуальний.

36. Визначте, які з слів не відповідають нормам літературного слововживання.

Постачальник, учбовий, багаточисельний, нечисленний, міроприємство, співставляти, збігатися, слідуючий, діючий, співіснувати, підприємство, багатогалузевий.Відповідь:

Учбовий, багаточисельний, міроприємство, співставляти, слідуючий, діючий.


37. Визначте, до якого стилю належить уривок текст. Назвіть жанри, у яких реалізується цей стиль, і його підстилі.

Президентом України може бути громадянин України, не молодший тридцяти п'яти років на день виборів. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше двох строків підряд. Президент України не може бути народним депутатом, обіймати будь-яку посаду в державних органах і громадських об'єднаннях, а також в інших організаціях та займатися комерційною діяльністю.Відповідь:

Текст належить до офіційно-ділового стилю; реалізується в таких жанрах, як закон, статут, кодекс, наказ, акт тощо; підстилі — законодавчий, дипломатичний, адміністративно-канцелярський.


38. З'ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення:

а) процес популяризації товарів, послуг, а також оголошення, плакати, що використовуються як засіб привернення уваги глядачів;

б) документ, у якому особа повідомляє основні факти своєї біографії;

в) службовець, що розносить ділові папери.Відповідь:

а) реклама; б) автобіографія; в) кур'єр.


39. Розташуйте послідовно пункти, що становлять структуру трудової угоди.


1. Предмет угоди.

2. Юридичні адреси сторін.

3. Дострокове розірвання угоди.

4. Відповідальність сторін.

5. Розмір і порядок оплати.

6. Вирішення спорів.
Відповідь:


1. Предмет угоди.

2. Розмір і порядок оплати.

3. Відповідальність сторін.

4. Дострокове розірвання угоди.

5. Вирішення спорів.

6. Юридичні адреси сторін.
40. Допишіть обов'язкові відомості, які містить текст договору.

1. Термін виконання.

2. Кількісні та якісні показники.

3. Вартість робіт (продукції) і загальну суму.

4. Порядок виконання робіт.

5. Порядок розрахунків між сторонами.

6. ...

7. ...


8. ...

Відповідь:

6. Відповідальність сторін.

7. Порядок і місце розв'язання суперечок.

8. Форс-мажорні обставини.III РІВЕНЬ
ТЕСТ 1
1. Напишіть заяву з проханням надати творчу відпустку. Поясніть особливості вживання у ній прийменників.

2. Оформіть зразки реквізитів: гриф узгодження, віза, гриф затвердження.3. Напишіть резюме (мета: заміщення вакантної посади викладача історії України вищого навчального закладу).

4. Назвіть ситуації, типові для укладання наказів щодо особового складу.

5. Напишіть автобіографію. Поясніть особливості правопису власних назв у цьому документі.

6. Оформіть зразки реквізитів: дата, підпис (усі можливі варіанти і способи).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал