Навчальний посібник для підготовки медичного персоналу закладів охорони здоров’яPdf просмотр
Сторінка1/8
Дата конвертації27.01.2017
Розмір0.76 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Міжнародне зведення
правил маркетингу
замінників грудного
молока
Навчальний посібник для підготовки медичного персоналу закладів охорони здоров’я матері і дитини України
Посібник для викладача навчального курсу

ISBN 978-966-8869-18-1
УДК 613.953(07)
ББК 57.32я7
М 38
Навчальний посібник для підготовки медичного персоналу закладів охорони здоров’я матері і дитини
України “Міжнародне зведення правил маркетингу замінників грудного молока” є адаптованою для України збіркою навчальних матеріалів та текстів, розроблених Габріеллою Палмер за участю Еллен Сокол, Ліди
Лодської та інших міжнародних експертів, яка була підготовлена та видана IBFAN-ICDC у 2006 році.
IBFAN – Всесвітня мережа дій із захисту дитячого харчування – коаліція понад 150 громадських організацій з 90 країн світу, створена за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я та Дитячого фонду
Організації Об’єднаних Націй з метою покращення дитячого здоров’я та харчування шляхом підтримки і захисту грудного вигодовування та ліквідації безвідповідального маркетингу замінників грудного молока.
Мережа була активним учасником розробки Міжнародного зведення правил маркетингу замінників грудного молока.
ICDC – Міжнародний центр документації Міжнародного зведення правил маркетингу замінників грудного молока було створено IBFAN для роботи у сфері впровадження та моніторингу дотримання Міжнародного зведення правил.
Навчальний посібник пройшов оцінку національної експертної групи та попереднє тестування в
Білоцерківській міській дитячій поліклініці.
Навчальний посібник схвалений Координаційною Радою МОЗ України із впровадження заходів галузевої програми “Підтримка грудного вигодовування в Україні на 2006-2010 рр.”.
Адаптація до України – доктор медичних наук Тутченко Людмила Іванівна, ДУ ІПАГ АМН України, головний науковий співробітник.
Особлива подяка співробітникам Проекту “Здоров’я матері і дитини” JSI/USAID:
Голубову Олександру Пилиповичу, спеціалісту із зміни поведінки та комунікативних технологій;
Подольчак Наталії Віталіївні, асистенту проекту з питань педіатрії.
Особлива подяка експертній групі:
Мешковій Олені Михайлівні, заступнику генерального директора НДСЛ “ОХМАТДИТ”;
Романенко Лідії Володимирівні, керівнику методично-організаційного моніторингового центру НДСЛ
“ОХМАТДИТ”;
Шунько Єлизаветі Євгеніївні, зав. кафедри неонатології НМАПО ім. П.Л. Шупика;
Бабич Тетяні Юріївні, доценту кафедри акушерства і гінекології Донецького національного медичного університету;
Савельєвій Юлії Михайлівні, IBFAN м. Суми, реабілітологу Будинку дитини;
Курак Олені Іванівні, заступнику головного лікаря з неонатології Луцького клінічного пологового будинку;
Лиховид Олені Олександрівні, головному педіатру головного управління охорони здоров’я Донецької ОДА;
Ковальовій Людмилі Аркадіївні, лікарю акушеру-гінекологу м. Запоріжжя, пологовий будинок №4;
Воробйовій Вікторії Володимирівні, завідуючій неонатальним відділенням міського клінічного пологового будинку №2 м. Сімферополь;
Коляді Олені Олексіївні, головному лікарю ДП №1 Дарницького району м. Києва.
Координатор від Міністерства охорони здоров’я України:
Педан Валентина Борисівна, заступник начальника управління материнства, дитинства, начальник відділу дитинства.
Координатор від Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні:
Шерстюк Олена Миколаївна, керівник проекту “Здоров’я та розвиток дитини”.
Адаптація здійснена, та видання побачило світ в рамках угоди про співпрацю та плану дій між урядом
та Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні.
© Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), 2008

ЗМІСТ
Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Посібник для викладача (складові частини, як користуватися посібником) . . . . . . . . . . . 5
Модуль 1: Міжнародне зведення правил маркетингу замінників грудного молока.
Історія, зміст, юридичний статус, наступні резолюції Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Модуль 2: Завдання Міжнародного зведення правил, сфери застосування, основні розділи та визначення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Модуль 3: Пропаганда замінників грудного молока серед матерів та громадськості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Модуль 4: Пропаганда замінників грудного молока в медичних закладах.
Роль медичних працівників у захисті грудного вигодовування та виконанні Міжнародного зведення правил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Модуль 5: Маркування та якість замінників грудного молока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Модуль 6: Впровадження Міжнародного зведення правил на національному та міжнародному рівнях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Модуль 7: Харчування грудних дітей у надзвичайних ситуацій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Модуль 8: Моніторинг дотримання Міжнародного зведення правил . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Глосарій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

4
Міжнародне зведення правил маркетингу замінників грудного молока
ВСТУП
Вигодовування материнським грудним молоком – це єдиний природний та здоровий спосіб вигодовування дитини, який забезпечує її гармонійний розвиток, закладає осно- ви здоров’я на всі наступні роки життя людини. Як зазначено у Конвенції ООН про права дитини, харчування є основним компонентом права дитини у досягненні найвищого мож- ливого рівня здоров’я.
Відповідно до Глобальної стратегії ВООЗ/ЮНІСЕФ оптимальним є виключне грудне ви- годовування протягом перших шести місяців життя з наступним відповідним пригодову- ванням і продовженням годування грудьми до двох років і більше. Такі твердження базу- ються на фундаментальних наукових дослідженнях фізіології функції лактації і вивчення складу молока та принципах доказової медицини.
Науково доведено, що ні сьогодні, ні в осяжному майбутньому продукту, подібного до грудного молока, штучно створити принципово неможливо. Саме тому головною метою усіх ланок системи охорони здоров’я, які опікуються здоров’ям матерів та дітей, є все- бічна підтримка раннього початку і тривалого природного вигодовування грудних дітей і дітей раннього віку.
Демонструючи відповідальність та послідовність у виконанні міжнародних зобов’язань,
Україна підтримала та приєдналась до виконання Глобальної стратегії щодо вигодову- вання грудних дітей та дітей раннього віку, а також відповідних подальших Резолюцій
Всесвітніх асамблей охорони здоров’я з цих питань.
Активна послідовна діяльність в цьому напрямку за підтримки ЮНІСЕФ, ВООЗ, Проекту
“Здоров’я матері і дитини” JSI/USAID та інших міжнародних організацій в Україні триває вже близько 10 років. За цей час відбулись значні позитивні зрушення в організації прак- тик родопомічних і дитячих закладів відповідно до Наказів МОЗ 2003 – 2008 рр. З 2006 року в Україні широко впроваджується Розширена Ініціатива “Лікарня, доброзичлива до дитини” у закладах системи охорони здоров’я матері і дитини. Майже 40% дітей в Україні народжуються у родопомічних закладах, які отримали це звання, що позитивно позначи- лось на показниках дитячої захворюваності і смертності.
Попри значні досягнення державних програм підтримки грудного вигодовування, деяких найважливіших запланованих результатів не було досягнуто. Зокрема, такий показник, як виключне грудне вигодовування до 6-місячного віку дитини за даними MICS
1
та націо- нального соціологічного опитування у 2005 році, складав лише 6%.
Як не дивно, саме ті діти, які ростуть у родинах з високими статками і могли б одержати найкраще, часто мають найменші шанси харчуватися грудним молоком. Багато матерів під тиском комерційної реклами або, дотримуючись непрофесійних рекомендацій, вво- дять у раціон дитини до шести місяців воду, різні трав’яні чаї, соки або відразу розпочи- нають догодовувати дитину сумішами.
У 2007 році за даними DHS
2
рівень виключного грудного вигодовування в Україні складав вже 18%, тобто за два роки, завдяки активним зусиллям, він підвищився втричі. Це свідчить про вірність та ефективність вибраних стратегій та підходів і також про необхідність продо- вження системної роботи із захисту і підтримки виключного грудного вигодовування.
Водночас такий рівень виключного грудного вигодовування все ще залишається неза- довільним, оскільки в сусідніх країнах Європейського регіону він складає 25-45%. Се-
1
MICS – багатоіндикаторне кластерне дослідження за міжнародним протоколом ЮНІСЕФ.
2
DHS – дослідження з демографії і здоров’я в Україні за підтримки
Агентства США з міжнародного розвитку.

5
Посібник для викладача навчального курсу ред багатьох причин подібного становища визначальними є інертність системи охорони здоров’я у впровадженні, дотриманні та контролі за виконанням нових перинатальних технологій, що ґрунтуються на доказовій медицині, в тому числі сучасного ведення лак- тації та грудного вигодовування, та втручання бізнесу у медичні питання щодо вигодову- вання грудних дітей та дітей раннього віку, а точніше, розповсюдження та реклама про- дуктів штучного харчування.
Саме з метою захисту грудного вигодовування відповідними резолюціями ВАОЗ було прийнято низку міжнародних документів та Міжнародне зведення правил маркетингу
замінників грудного молока (МЗП).
Медичні заклади і медичні працівники повинні суворо дотримуватися вимог МЗП з метою протистояння комерційному натиску, який завдає непоправної шкоди грудному вигодо- вуванню, здоров’ю матерів і дітей в цілому.
Саме тому надзвичайно актуальним завданням є захист грудного вигодовування від ко- мерційних впливів шляхом забезпечення високого рівня інформованості працівників охо- рони здоров’я усіх рівнів щодо вимог Міжнародного зведення правил маркетингу замін- ників грудного молока. Саме цій меті присвячено цей посібник.
Складові частини посібника та їх призначення
Посібник “Міжнародне зведення правил маркетингу замінників грудного молока” – це комплект матеріалів, призначений для навчання персоналу закладів охорони здоров’я матері і дитини, співробітників відповідних міністерств та організацій, які приймають рі- шення у сфері охорони здоров’я, сучасним принципам захисту грудного вигодовування грудних дітей та дітей раннього віку від комерційного тиску компаній, які займаються ви- робництвом та збутом продуктів штучного харчування дітей.
Комплект матеріалів складається з:
Посібника для викладача
1.
Навчальних презентацій
2.
Посібника для учасників
3.
Посібник для викладача призначений для тих медичних робітників та спеціалістів, які ви- кладатимуть навчальний курс. У посібнику у доступній формі і з відповідними поясненнями викладені усі положення МЗП, а також інструкції щодо ефективного викладання курсу.
Навчальні презентації є наочними матеріалами, які демонструють зміст навчального кур- су та забезпечують його ефективне проведення.
Матеріали для учасників є джерелом інформації для слухачів щодо усіх положень МЗП.
Навчальний посібник розрахований на проведення 8-годинного теоретичного курсу, який може бути проведений або протягом одного дня, або протягом чотирьох днів – по дві го- дини щодня. Передбачається також самостійна робота слухачів по вивченню матеріалів та виконанню практичних завдань.
Підготовка до навчального курсу
Викладач навчального курсу повинен мати і вивчити наступні матеріали:
1. Міжнародне зведення правил збуту замінників грудного молока (1981 р.).
2. Декларація Інноченті 2005 р. (http://innocenti15.net/inno.htm або http://www.
unicef-irc.org/publications/pdf/declaration_ru_p.pdf).
3. Конвенція ООН з прав дитини (http://www.ohchr.org/english/law/pdf/crc.pdf).
4. Глобальна стратегія з вигодовування грудних дітей та дітей раннього віку
(http://www.who.int/child-adolescent-health/New_Publications/NUTRITION/gs_
iycf.pdf) (http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241562218_rus.pdf).

6
Міжнародне зведення правил маркетингу замінників грудного молока
5. Європейська стратегія ВООЗ щодо здоров’я та розвитку дітей та підлітків http://www.euro.who.int/document/rc55/rdoc06.pdf
6. Видання “Руководство по Своду Правил” Эллен Дж. Сокол. Москва, 2002 р.
7. Звіт “Дотримання Міжнародного зведення правил маркетингу замінників груд- ного молока в Україні”. Київ, 2004 р.
8. Наказ МОЗ №529/49 від 31.07.2006, Наказ МОЗ №540 від 04.08.2006, Наказ
МОЗ №149 від 20.03.2008.
9. Закон України “Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сиро- вини”, редакція від 06.09.2005.
10. Закон України “Про дитяче харчування”, редакція від 14.09.2006.
11. Міжнародне зведення правил маркетингу замінників грудного молока. Матері- али для учасників.
Запрошуючи учасників до навчання, запропонуйте їм принести зразки інформаційних та рекламних матеріалів або самих замінників грудного молока, які, на їхню думку, стосу- ються сфери дії МЗП. Це можуть бути безкоштовні зразки продукції дитячого харчування, плакати, листівки, брошури для матерів та медичних працівників, реклама в професій- них медичних журналах або журналах для батьків, подарункові та сувенірні вироби, такі як календарі, ручки, блокноти, чашки, медичний чи дитячий одяг з фірмовими знаками компаній-виробників дитячого харчування.
Викладач обов’язково повинен мати власний набір зразків матеріалів, які підпадають під дію МЗП. Кількість таких матеріалів повинна бути такою, щоб Ви могли роздати зразки кожній парі учасників під час практичних занять. Підготуйте наступні зразки:
Інформаційні буклети для матерів та родин.
1.
Інформаційні матеріали для медичних робітників.
2.
Упаковки молочних сумішей для грудних дітей, молочних сумішей для подаль-
3. шого вигодовування, дитячих напоїв та продуктів харчування, включаючи каші, чаї, баночки дитячого пюре, соків, печива для дітей раннього віку, води, а та- кож пляшечки для годування, насадки для чутливих сосків, соски.
Під час проведення занять намагайтесь використовувати різні приклади для ілюстрації різних точок зору.
Як користуватися посібником
До початку сесії
Прочитайте відповідний модуль Посібника для викладача та підготуйте матеріали для практичних занять. Під час проведення сесії Ваш Посібник має бути поруч. Використо- вуйте його.
Вам не потрібно вивчати напам’ять те, про що Ви будете говорити. Керуйтесь посібни- ком і чітко виконуйте всі інструкції.
Презентації та лекції
Говоріть жваво та природно.

Надавайте інформацію в формі бесіди, а не читайте з підручника.

Говоріть чітко, час від часу змінюйте інтонацію та темп мови.

Рухайтесь, використовуйте природні жести.

Пояснюйте діаграми, схеми та інші матеріали.


7
Посібник для викладача навчального курсу
Пам’ятайте, що схеми, діаграми, слайди не роблять презентації, її робите саме Ви. Всі ці матеріали лише допомагають Вам навчати, а Вашим слухачам навчатися, але вони не за- мінюють живого викладача. Учасники нічого не навчаться за цими матеріалами без Вашої допомоги.
Коли Ви демонструєте якісь зображення, не сподівайтесь на те, що без Ваших комента- рів учасники автоматично побачать в них те, що Ви б хотіли, щоб вони побачили.
Акцентуйте увагу слухачів, вказуючи на відповідні фрагменти зображення рукою, курсо- ром або лазерною указкою.
Пояснюючи матеріал, намагайтесь постійно знаходитись обличчям до аудиторії, а не по- вертайтесь до неї спиною, щоб прочитати, щось з екрана. Не затуляйте собою екран.
Підтримуйте контакт очима, звертайтесь до учасників – кожен з учасників має відчувати, що Ви звертаєтесь саме до нього.
Залучення аудиторії
Під час проведення заняття дуже корисно ставити питання, перевіряти чи засвоюють учасники матеріал, примушувати їх брати участь в дискусії та думати. Тільки інтерактив- ний метод проведення занять забезпечує постійний інтерес та залучення аудиторії.
Ставте відкриті питання, які потребують розгорнутих відповідей, а не просто реплік “так” чи “ні”.
В тексті цього посібника наводяться рекомендовані запитання. Всі вони ретельно піді- брані для того, щоб учасники змогли знайти відповідь, базуючись на власному досвіді або знаннях, які вони отримали під час попередніх занять.
Робота в групах
Робота в групах дає можливість перетворити навчання в інтерактивний процес із залу- ченням учасників. Крім того, це дає більше часу на пошук і обговорення відповідей, що дозволяє навіть “тихим” і “сором’язливим” учасникам активно залучитися до роботи та проявити себе.
Склад групи не має перевищувати 8 осіб. Викладач повинен або сам спостерігати за ро- ботою в групі, або заздалегідь домовитись з найбільш активними учасниками і залучити
їх до підтримки і стимулювання спрямованого обговорення в групі.
Проводьте обговорення
Для проведення обговорення Ви маєте поставити запитання і організувати процес по- шуку відповідей. Це може бути зроблено в форматі “питання та відповіді”, або можна записувати питання та ідеї на дошці або аркуші фліпчарту. Вкрай важливо утримувати учасників в рамках предмету обговорення і не дозволяти розвивати ідеї, які не стосують- ся поставленого запитання. В інертній аудиторії, якщо дозволяє час, можна запросити кожного учасника записати на фліпчарті свою відповідь і спільно обговорити всі відповіді
і виділити або сформулювати загальну думку.
Читання
Під час деяких занять учасникам доведеться самостійно прочитати певні тексти. Після самостійного читання поставте відповідні питання та запропонуйте обговорити їх, щоб зрозуміти ступінь засвоєння матеріалу.

8
Міжнародне зведення правил маркетингу замінників грудного молока
МОДУЛЬ 1
Міжнародне зведення правил маркетингу
замінників грудного молока. Історія, зміст,
юридичний статус, наступні резолюції
Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я
Слайди: 14
Тривалість: 60 хвилин
Модуль 1. Завдання
Знати про важливість грудного вигодовування і його переваги у порівнянні зі
• штучним вигодовуванням.
Розуміти негативний вплив просування замінників грудного молока (ЗГМ) і су-
• путньої продукції на рішення матерів щодо грудного вигодовування.
Знати про права жінок на поінформований і свідомий вибір методу вигодову-
• вання дітей.
Знати, чому і з якою метою було створено і прийнято Міжнародне зведення
• правил.
Розуміти юридичний статус Міжнародного зведення правил.

Знати обов’язки уряду в питаннях впровадження та дотримання Міжнародного
• зведення правил.
Знати обов’язки компаній-виробників та дистриб’юторів у питаннях дотриман-
• ня Міжнародного зведення правил.
Знати відповідні Резолюції ВАОЗ і їхній статус.

1. Важливість і переваги грудного вигодовування
Зменшення рівня смертності дітей є однією з глобальних та національних цілей.
(
- The Lancet,
362, 5
2003
)
5
,
1/1
(
- Edmond KM et al., Delayed Breastfeeding Initiation Increases Risk of Neonatal Mortality

») , Pediatrics 2006; 117: 380-386)
1/2
Представлена на Слайді 1/1 діаграма з всесвітньо відомого професійного періодичного видання “Ланцет” показує, що виключне грудне вигодовування є найбільш ефективним методом зменшення смертності дітей до п’яти років.

9
Посібник для викладача навчального курсу
Слайд 1/2 демонструє, що початок грудного вигодовування протягом першої години після народження дитини є першим і найбільш життєво важливим кроком до зменшення рівня смертності грудних дітей.
В деяких країнах світу, наприклад в Індії, з 1,100,000 смертей новонароджених дітей до 28 днів 250,000 життів можна врятувати лише за допомогою одного простого заходу – по- чатку грудного вигодовування в першу годину життя. Відповідно до останніх досліджень годування новонароджених будь-яким замінником грудного молока до початку грудного вигодовування збільшує ризик смертності. Не зважаючи на тип країни чи її місцезнахо- дження, однаково справедливим є підрахунок, що смертність новонароджених можна зменшити на 31%, якщо 99% матерів почнуть годувати дитину грудьми в першу годину її життя. Кількість врятованих дітей буде становити від 867,000 до 1,117,000.
Що можна зробити для того, щоб жінка почала годувати грудьми в першу годину після народження дитини?
допомогти жінці відразу після пологів прикласти дитину до грудей
• забезпечити спільне перебування матері і дитини
• не давати жодних замінників грудного молока до початку грудного вигодову-
• вання
1/3
:
:
'

,
Слайд 1/3 демонструє переваги виключного грудного вигодовування.
Діти, які перебувають на виключному грудному вигодовуванні, менш вразливі до: хвороб дихальних шляхів та інфекцій вуха

інфекцій сечовивідних шляхів
• ранніх проявів діабетів та алергій
• астми і задухи
• синдрому раптової дитячої смерті (SIDS, “смерть у колисці”)
• хвороби Крона
• деяких видів дитячих онкологічних захворювань (лейкемії й лімфоми)

У дітей, які перебувають на виключному грудному вигодовуванні:
спостерігається краща реакція на вакцинацію
• спостерігається більш якісний когнітивний і ментальний розвиток
• спостерігається менше випадків карієсу й аномалій зубної оклюзії
• краща гострота зору


10
Міжнародне зведення правил маркетингу замінників грудного молока
Жінки, які годують дітей виключно грудьми, менш вразливі до: анемії
• раку грудей
• раку яєчників
• розрідження кісткової тканини в старшому віці (остеопорозу)
• вагітності протягом виключного грудного вигодовування
• під час лактації жінки з інсулінозалежним діабетом відчувають покращення і
• приймають меншу кількість інсуліну
Нагадайте учасникам визначення поняття “виключне грудне вигодовування”
Виключне грудне вигодовування – це вигодовування
грудним молоком без застосування в раціоні дитини ін-
шої їжі та/або рідини.
2. Історія створення й загальна інформація про Міжнародне
зведення правил маркетингу замінників грудного молока
Незважаючи на беззаперечні переваги та принципову незамінність грудного вигодову- вання для зростання, розвитку та здоров’я дитини, і сьогодні значна частина дітей в усьо- му світі, і в Україні зокрема, вигодовуються штучними сумішами.
Чому ж людство, попри розум і здоровий глузд, обирає продукти, виготовлені з молока тварин, для годування найдорожчого у світі – своєї дитини, можливо єдиної в сім’ї?
Звернемося до історії цього дуже важливого питання.
Ще до початку ХХ століття більшість дітей годувалися грудьми. Якщо мати по-
• мирала, дитину продовжувала вигодовувати інша жінка (годувальниця). Біль- шість дітей на штучному вигодовуванні гинуло.
Наприкінці ХІХ – початку ХХ століття у результаті технічного прогресу в розви-
• нених країнах світу з’явилися значні запаси свіжого й консервованого молока.
Виробники молочних продуктів почали позиціонувати та просувати це молоко як замінник грудного молока (ЗГМ).
З розширенням глобальної торгівлі в усьому світі почало розповсюджуватися
• штучне дитяче харчування та широко використовуватись пляшечки і соски- пустушки. Протягом ХХ століття грудне вигодовування поступово пішло на спад.
В 1950-х роках поліпшення в сфері санітарії, житлового господарства й охоро-
• ни здоров’я промислово розвинених країн дозволили створити таке середо- вище, у якому ризики штучного вигодовування перестали бути помітними.
Саме в цей же час в медичній спільноті почала поширюватись хибна ідея, що
• не всі матері можуть достатньою мірою годувати своїх дітей грудьми. Уряди, використовуючи державні системи соціального забезпечення, почали поши- рювати ЗГМ безкоштовно або за зниженими цінами. Крім того, розподілення безкоштовного або дешевого молока для грудних дітей стало одним з методів догодити виборцям. Багато жінок почали вважали себе нездатними до груд- ного вигодовування. Під впливом розповсюджених на той час медичних реко- мендацій жінки зміцніли у цьому переконанні.
Штучне вигодовування стало настільки поширеним, що багато хто почав віри-
• ти в те, що воно є кращим за грудне вигодовування.
Після Другої світової війни торгівля й комунікації почали активно розвиватися, і
• виробники ЗГМ запустили агресивні маркетингові кампанії в усьому світі. Нові

11
Посібник для викладача навчального курсу види засобів масової комунікації (радіо й телебачення) також сприяли необме- женому просуванню їхніх товарів.
Ще однією поширеною рекомендацією був заклик до використання ЗГМ у
• разі нестачі грудного молока. Така реклама, а також практики систем охорони здоров’я, які суперечили фізіології лактаційної функції людини і перешкоджали нормальному становленню та розвитку лактації, призвели до поширення се- ред матерів і медичних працівників помилкової думки про те, що жінки не ма- ють достатньо молока для вигодовування своїх дітей. Які це практики?
Це втрата багаторічної традиції годування грудьми, відсутність або незадовіль-
• на підготовка сім’ї до народження дитини, розлучення грудної дитини з матір’ю після пологів, жорсткий регламентований режим годування дитини, застосу- вання засобів, що імітують груди матері, необґрунтоване догодовування, до- поювання грудної дитини, а також недостатність практичних навичок у веденні лактації та грудного вигодовування власне у медичного персоналу.
Таким чином, в 70-ті роки ХХ сторіччя було створено соціальну модель штучно-
• го вигодовування дітей як “норму” для розвинених країн світу. Досить сказати, що в цих країнах вже на 5-7 добу після пологів 50% грудних дітей і навіть більше вигодовувалося ЗГМ.
У республіках колишнього Радянського Союзу проблема недостатності молока
• або, так званої, гіпогалактії у жінок-годувальниць розвинулася досить гостро в другій половині 20-го сторіччя. Вчені пов’язували її із зайнятістю жінки у ви- робництві, урбанізацією, різними соціальними обставинами, нераціональним харчуванням під час вагітності та годування грудьми, соматичною захворюва- ністю, стресовими навантаженнями сучасного життя та іншими причинами. З метою покращення лактації було запропоновано багато лікувальних схем, які включали спеціальні харчові продукти, медикаментозні засоби, фізіотерапев- тичні методи. Але без докорінних змін в існуючих практиках родопомічних та дитячих закладах, без відповідного навчання медичного персоналу, проблему розв’язати було неможливо.
Забігаючи вперед, слід відзначити, що різке падіння частоти та тривалості
• грудного вигодовування в Україні відбулося в 90-ті роки. Після розпаду СРСР відкрився майже абсолютно безконтрольний доступ до України закордонних продуктів штучного харчування дітей, який супроводжувався дуже активною рекламою, що сприяло їх швидкій реалізації. Хвиля так званої гуманітарної до- помоги штучних дитячих сумішей відкрила шлях до надійного закріплення на ринку України відомих компаній-виробників ЗГМ, які почали проводити марке- тингову політику, яка суперечила міжнародним документам щодо годування і здоров’я дітей, зокрема Міжнародному зведенню правил маркетингу замінни- ків грудного молока (1981 р.).
Культурне сприйняття штучного вигодовування, як безпечного методу виго-
• довування, існує й сьогодні. Його активно підтримують компанії-виробники і дистриб’ютори ЗГМ.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал