Навчальний посібник для курсантів вищих військових навчальних закладів та військовихPdf просмотр
Сторінка1/48
Дата конвертації27.01.2017
Розмір5.07 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

М і н і с т е р с т в о о б о р о н и У к р а ї н и
Військовий інститут
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПРАВОВА РОБОТА
В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України
(лист МОН України від 11.03.2010 № 1/11-1492)
Київ 2010

2
ББК 340.132
УДК 432
Рецензенти:
С.С. Букорос – полковник юстиції, начальник Управління правового забезпечення Генерального штабу – начальник юридичної служби Збройних
Сил України
О.В. Копаниця – генерал-майор, перший заступник начальника Головного управління – начальник соціально-психологічного управління Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України
В.Д. Левчук – полковник юстиції запасу, заступник директора департаменту – начальник відділу організації правової роботи Правового департаменту Міністерства оборони України
Ю.А. Поніматченко – полковник юстиції запасу, головний спеціаліст відділу організації правової роботи Правового департаменту Міністерства оборони України
Під загальною редакцією
В.І. Кириленка, заслуженного юриста України
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України
(лист МОН України від 11.03.2010 № 1/11-1492)
Правова робота в Збройних Силах України: Навчальний посібник / За заг. ред. В.І.
Кириленка. – К.: РВЦ «Військовий інститут», 2010. – 408 с.
Навчальний посібник „Правова робота в Збройних Силах України” призначений для курсантів (студентів) та науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України для підготовки курсантів (студентів) за спеціальністю „Правознавство” на посади офіцерського складу військово-юридичного профілю.
Авторський коллектив:
Боярчук О.М., канд. юрид. наук, Дзейко Ж.О., доктор юрид. наук, доцент
(т.9), Карпенко М.І. (т. 2, 17), Качан І.І. (т. 13), Коропатник І.М., канд. юрид. наук, доцент (т. 15) Кузьмич І.І. (т. 7), Кунець О.Д. (т. 6, 14), Макаренко Н.Г., канд. філос. наук, доцент (т. 16), Опанасенко О.О., магістр права (т. 8), Поляков
С.Ю., канд. юрид. наук (т. 11,12), Петриченко О.П. (т. 4), Прохоренко М.М., канд. юрид. наук (т. 10), Сарнавський О.М., канд. юрид. наук (т. 5), Шульгін
В.В. (вступ, т. 1, 3, 17).
ISBN 160277

3
З м і с т
Вступ 7
Тема 1. Правова робота у Збройних Силах України, її зміст і завдання 9 1. Поняття і зміст (сутність) правової роботи у Збройних Силах України.
2. Предмет і система курсу “Правова робота у Збройних Силах України”.
Тема 2. Система і повноваження органів, які здійснюють правову роботу у Збройних Силах України 28 1.
Роль командирів (начальників) в організації і проведенні правової роботи у Збройних Силах України.
2.
Участь штабів, інших підрозділів військових частин у забезпеченні правової роботи у військах (силах).
3.
Роль і участь органів військової юстиції у проведенні правової роботи у військах (силах) Збройних Сил України.
Тема 3. Юридична служба Збройних Сил України та її участь у правовій роботі і забезпеченні діяльності військ (сил) 45 1.
Поняття юридичної служби, її місце в структурі органів військового управління і військового командування.
2.
Передумови виникнення юридичної служби органу військового управління.
3.
Організація юридичної служби Міністерства оборони України та
Збройних Сил України.
4.
Завдання юридичної служби та її роль у правовій роботі і правовому забезпеченні діяльності військ (сил).
5.
Основні напрями діяльності (функції) юридичної служби.
Тема 4. Правовий режим майна Збройних Сил України та інших військових формувань 90 1.
Поняття військового майна та його правового режиму.
2.
Особливості господарської діяльності у Збройних Силах України.
3.
Особливості передачі в оренду рухомого та нерухомого майна у
Збройних Силах України.
4.
Облік військового майна.
5.
Списання військового майна.
6.
Відчуження військового майна.
7.
Державний контроль і інвентаризація.
8.
Відповідальність військової частини як суб’єкта господарської діяльності.

4
Тема 5. Правова робота по забезпеченню збереження військового майна 104 1. Загальна характеристика правової роботи по забезпеченню збереження військового майна.
2. Участь фахівців юридичних служб Міністерства оборони України та
Збройних Сил України, а також фахівців Військової служби правопорядку у
Збройних Силах України у забезпеченні збереження військового майна.
Тема 6. Правова робота при здійсненні договірної, претензійно- позовної та рекламаційної роботи у Збройних Силах України 117 1.
Договірна робота юридичної служби (юрисконсульта) у військовій частині.
2.
Правове регулювання та порядок здійснення рекламаційної роботи у військовій частині.
3.
Правове регулювання та порядок здійснення претензійної роботи у військовій частині.
4.
Правове регулювання та порядок здійснення позовної роботи у військовій частині:у господарському, цивільному, адміністративному процесах.
Тема 7. Забезпечення законності при укладенні та виконанні господарських договорів за участю військових частин 165 1.
Поняття та ознаки господарського договору.
2.
Дійсність господарських договорів.
3.
Істотні умови господарського договору.
4.
Умови укладення, зміни і розірвання договору.
Тема 8. Правова робота по забезпеченню захисту інтересів Збройних
Сил України у судах 182 1. Участь представників органів військового управління і військового командування в господарському процесі і його правове забезпечення.
2. Участь представників органів військового управління і військового командування в адміністративному судочинстві і його правове забезпечення.
3. Участь представників органів військового управління і військового командування в цивільному процесі і його правове забезпечення.
Тема 9. Правова робота у сфері нормотворчої діяльності органів військового управління Збройних Сил України 201 1.
Загальна характеристика військової нормотворчості та поняття військового законодавства України.
2.
Законопроектна діяльність органів військового управління у оборонній сфері суспільних відносин.
3.
Порядок підготовки підзаконних нормативних актів військового законодавства України.

5 4.
Вимоги, які пред’являються до нормативних актів військового законодавства України.
Тема 10. Систематизація актів військового законодавства у військовій сфері. Ведення довідкової роботи 216 1.
Зміст роботи по систематизації актів законодавства, її форми.
2.
Суть довідкової роботи. Роль юридичної служби в її організації і забезпеченні.
3.
Організація роботи у військовій частині по систематизації законів та інших нормативно – правових актів. Забезпечення довідкової роботи.
Тема 11. Правова робота по забезпеченню військової і трудової дисципліни 224 1. Поняття правової роботи по забезпеченню військової і трудової дисципліни.
2. Форми участі фахівців юридичної служби у правовій роботі по забезпеченню військової дисципліни.
3. Правова робота у військах (силах) по забезпеченню трудової дисципліни серед працівників.
Тема 12. Правова робота по забезпеченню служби військ і безпеки військової служби у військах (силах) 241 1.
Поняття та загальна характеристика служби військ (сил).
2.
Робота командирів (начальників), штабів з організації та керівництва службою військ.
3.
Пожежна безпека як складова безпеки військової служби.
Тема 13. Правова робота по забезпеченню правового і соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, працівників Збройних Сил
України 251 1.
Поняття та основні адміністративно-правові форми правового захисту військовослужбовців, членів їх сімей та працівників Збройних Сил
України.
2.
Соціальний захист військовослужбовців – один із основних напрямків правової роботи в Збройних Силах України.
Тема 14. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України 281 1. Теоретичні засади правового регулювання забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища в діяльності
Збройних Сил України.
2.
Законодавче забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища в діяльності Збройних Сил України: класифікація та загальна характеристика законодавчих джерел.

6 3. Організаційно-правова структура забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища в діяльності Збройних Сил
України.
4. Відповідальність за порушення вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища в діяльності Збройних Сил України.
Тема 15. Правова робота по організації правового навчання і виховання особового складу Збройних Сил України 333 1.
Правова культура особового складу – основа законності і правопорядку у Збройних Силах України.
2.
Вимоги національного законодавства щодо участі військових службових (службових) осіб по організації правового навчання і виховання особового складу Збройних Сил України.
3. Основні форми, методи і засоби правового навчання і виховання військовослужбовців і працівників Збройних Сил України.
Тема 16. Правова робота по забезпеченню приписів міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів) і її виконання 347 1. Організація вивчення норм міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів) особовим складом військ (сил).
2. Правове регулювання дій військ (сил) у збройних конфліктах.
3. Діяльність юридичних радників по забезпеченню вимог міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів).
Тема 17. Методичне керівництво правовою роботою у Збройних Силах
України 383 1.
Суть методичного керівництва правовою роботою у військах і силах. Роль юридичної служби в забезпеченні методичного керівництва правовою роботою.
2.
Планування роботи підрозділів юридичної служби, види і зміст планів.
3.
Форми обліку і звітності в роботі підрозділів (окремих фахівців) юридичної служби.

7
ВСТУП
В умовах розбудови правової держави та демократичного громадянського суспільства в Україні, переходу до ринкової економіки зростає значення та роль правової роботи та правового (юридичного) забезпечення всіх без винятку органів держави, підприємств, установ та організацій.
Значну роль в забезпеченні реалізації законодавства відіграє саме правова робота.
Правова робота в Україні здійснюється спеціально утвореними структурними підрозділами органів державної влади та управління – юридичними службами. Вона направлена на вирішення завдань, які стоять перед цими органами, зміцнення державної дисципліни і законності, попередження правопорушень, охорону прав і законних інтересів організацій і громадян.
У Збройних Силах України правова робота представляє собою комплекс правових заходів та засобів, які здійснюються органами військового управління, військового командування,
їх юридичними службами
(підрозділами), командирами (начальниками), штабами всіх рівнів, органами з гуманітарних питань з метою реалізації у повсякденній життєдіяльності військ вимог законодавства України, наказів і директив Міністра оборони України, начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України.
Викладання та вивчення навчальної дисципліни “Правова робота у
Збройних Силах України” має за мету забезпечити глибоке засвоєння її сутності та змісту, форм та методів її здійснення у Збройних Силах України, як одного із компонентів професійної підготовки військових юристів, оволодіння практичними навичками роботи юрисконсультів у військах (силах).
Навчальний посібник “Правова робота у Збройних Силах України” призначений для забезпечення викладання відповідної навчальної дисципліни у
Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.
Структура та зміст посібника визначені навчальною програмою цієї дисципліни для студентів, курсантів та слухачів юридичного профілю підготовки.
Посібник розроблений на основі положень Конституції України, законів
України та інших нормативно-правових актів України з питань зміцнення законності, дисципліни та правопорядку, удосконалення правової основи діяльності всіх державних органів. В ньому розкрита сутність правової роботи у
Збройних Силах України, її роль та значення при удосконаленні військового управління, забезпеченні правопорядку і військової дисципліни у військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Збройних
Сил України та на підприємствах, що належать до сфери управління
Міністерства оборони України.
Матеріали посібника можуть надати допомогу службовим (посадовим) особам, особам офіцерського складу органів військового управління, військового командування та військової юстиції, офіцерам та працівникам юридичних служб (підрозділів) Міністерства оборони України та Збройних Сил

8
України, помічникам командирів військових частин з правової роботи
(юрисконсультам військових частин) в їх практичній діяльності по забезпеченню законності, правопорядку, зміцненню військової та трудової дисципліни, здійсненню правової роботи у Збройних Силах України.
При розробці навчального посібника використані чинне законодавство
України та держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав, нормативно- правові акти Міністерства юстиції України, Міністерства оборони України та
інших міністерств і відомств України станом на 1 травня 2010 року.

9
Тема 1 : Правова робота у Збройних Силах України, її зміст і завдання
1. Поняття і зміст (сутність) правової роботи у Збройних Силах України
2. Предмет і система курсу “Правова робота у Збройних Силах України”
1. Поняття і зміст (сутність) правової роботи у Збройних Силах України
Аналізуючи норми Конституції України стосовно визначення поняття та сутності правової роботи взагалі, хотілося б зазначити, що Україна, проголосивши себе правовою державою, якою вона на сьогодні не є, перш за все взяла на себе дуже відповідальні обов’язки і фактично поставила перед всіма державними органами, в тому числі і Збройними Силами України завдання щодо досягнення та реалізації принципу верховенства права в усіх сферах суспільного життя і зокрема у сфері будівництва, розвитку та життєдіяльності Збройних Сил України.
Відповідно до статті 8 Конституції України в Україні визначається і діє принцип верховенства права, який тісно пов’язаний з реалізацією принципу законності, правопорядку та дисципліни [1].
Згідно із статтею 19 Конституції України правовий порядок в Україні
ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові, службові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України[1].
Але, без визначення таких понять як законність, правопорядок та дисципліна (військова дисципліна), як важливих невід’ємних складових компонентів і принципів правової роботи, зрозуміти поняття та сутність правової роботи уявляється неможливим.
Принцип законності включають в себе: верховенство закону відносно всіх інших нормативно-правових актів;
єдність розуміння і застосування законності; реальність законності; всебічне забезпечення охорони прав і інтересів суб’єктів права; боротьба з правопорушеннями та неминуча відповідальність за їх вчинення; своєчасність і правильність розгляду скарг (звернень) і швидке реагування на них; нагляд і контроль за дотриманням законності; взаємозв’язок законності, доцільності, справедливості, загальної та правової культури військовослужбовців, демократії.
Правопорядок – це стан, при якому правові норми, закріплені в законодавстві, реально реалізуються в системі суспільних відносин.
Результатом законності визнають встановлення в суспільному житті правопорядку. Це безпосередньо стосується і Збройних Сил України.

10
Законність – це принцип панування права і закону, а правопорядок – це результат впровадження норм правових законів (норм права) у повсякденне життя, але за умов законності.
Відповідно до вимог статті 1 Дисциплінарного статуту Збройних Сил
України військова дисципліна – це бездоганне і неухильне додержання всіма військовослужбовцями порядку і правил, встановлених військовими статутами та іншим законодавством (у тому числі військовим) України.
Військова дисципліна ґрунтується на усвідомленні військовослужбовцями свого військового обов’язку, відповідальності за захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, на їх вірності Військовій присязі.
Військова дисципліна досягається шляхом: виховання високих бойових
і морально-психологічних якостей військовослужбовців на національно-історичних традиціях українського народу та традиціях Збройних Сил України, патріотизму, свідомого ставлення до виконання військового обов’язку, вірності Військовій присязі; особистої відповідальності кожного військовослужбовця за дотримання
Військової присяги, виконання своїх обов’язків, вимог військових статутів; формування правової культури військовослужбовців; умілого поєднання повсякденної вимогливості командирів і начальників
(далі – командири) до підлеглих без приниження їх особистої гідності, з дотриманням прав і свобод, постійної турботи про них та правильного застосування засобів переконання, примусу й громадського впливу колективу; зразкового виконання командирами військового обов’язку,
їх справедливого ставлення до підлеглих; підтримання у військових об’єднаннях, з’єднаннях, військових частинах
(підрозділах), закладах та установах необхідних матеріально-побутових умов, статутного порядку; своєчасного і повного постачання військовослужбовців встановленими видами забезпечення; чіткої організації і повного залучення особового складу до бойового навчання.
Військова дисципліна зобов’язує кожного військовослужбовця: додержуватися Конституції законів України, Військової присяги, неухильно виконувати вимоги військових статутів, накази командирів; бути пильним, зберігати державну таємницю; додержуватися визначених військовими статутами правил взаємовідносин між військовослужбовцями, зміцнювати військове товариство; виявляти повагу до командирів і один до одного, бути ввічливими і додержуватися військового етикету; поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків [2].
Досягнення такого стану справ у військовій сфері неможливо без організації забезпечення у Збройних Силах України вимог законності, правопорядку і міцної військової дисципліни.

11
Така робота у Збройних Силах України має певний специфічний характер в порівнянні з іншими державними інститутами держави.
У юридичних нормах, які направлені на урегулювання відносин у військовій сфері, відображені ідеї зміцнення обороноздатності держави, підвищення бойової готовності військ (сил).
Слід пам’ятати, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є конституційним обов’язком громадян України.
Чітка упорядкованість правовідносин у військовій сфері, твердий військовий правопорядок та міцна військова дисципліна сприяють належному виконанню цього обов’язку.
Відповідно до принципу єдиноначальності, як одного із принципів будівництва і керівництва Збройними Силами України, закріпленого в статті 28
Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, командир (начальник) наділений всією повнотою розпорядчої влади стосовно підлеглих і на нього покладено персональну відповідальність перед державою за всі сторони життя та діяльності військової частини, підрозділу і кожного військовослужбовця. З цією метою тільки йому надане право одноособово приймати рішення, віддавати накази, забезпечувати виконання цих рішень (наказів), виходячи із всебічної оцінки обстановки та керуючись вимогами законів і статутів
Збройних Сил України.
Згідно із статтею 36 вищезазначеного Статуту командир (начальник) відповідає за відданий наказ, його наслідки та відповідність законодавству, а також за невжиття заходів для його виконання, за зловживання, перевищення влади чи службових повноважень. За віддання і виконання явно злочинного наказу (розпорядження) винні особи притягаються до відповідальності згідно із законом [3].
Тобто забезпечення виконання законів і підтримання військової дисципліни та правопорядку у Збройних Силах України покладено на органи військового управління, військового командування, командирів та начальників всіх рівнів.
Саме з цією метою органами військового управління та військового командування організується та провадиться правова робота у Збройних Силах
України.
Тверде знання командирами і начальниками законодавства, їх висока правова культура є необхідною умовою чіткої організації службової діяльності, успішного виконання посадових і спеціальних обов’язків.
Під правовою культурою командирів і начальників слід розуміти сукупність соціально-корисних якостей, що знаходять свій прояв в організаторській, адміністративній і виховній діяльності, заснованої на знанні і глибокій повазі національного законодавства, його правильному розумінні, виконанні і застосуванні, відповідно до визначеного в цих законах вимог.

12
Статтею 1 Закону України “Про оборону України” визначено, що: органами військового управління є:
Міністерство оборони України, інші центральні органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, Генеральний штаб Збройних Сил України, інші штаби, командування, управління, постійні чи тимчасово утворені органи у
Збройних Силах України та інших військових формуваннях, призначені для виконання функцій з управління, в межах їх компетенції, військами (силами), об’єднаннями, з’єднаннями, військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями, і належать до сфери управління зазначених центральних органів виконавчої влади, а також військові комісаріати, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації; військовим командуванням в свою чергу є:
Генеральний штаб Збройних Сил України, командування видів Збройних
Сил України, оперативні командування, командування військових об’єднань, з’єднань, військових частин Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань.
Хоча, зрозуміло і це визначення не є безспірним з огляду на певні недоліки, пов’язані з відсутністю системного наукового дослідження і обгрунтовання військового права взагалі і спеціальних дефініцій у військовій сфері суспільних відносин зокрема.
Специфіка правової роботи у Збройних Силах України також пов’язана із специфікою самих Збройних Сил України, як військового формування, на яке відповідно до Конституції України покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності [5].
Так, органи військового управління забезпечують неухильне додержання вимог Конституції України стосовно того, що Збройні Сили України не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів державної влади чи перешкоджання їх діяльності.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал