Навчальний план курсу «Відомості з синтаксису та пунктуації. 5 клас»Скачати 84.07 Kb.
Дата конвертації09.05.2017
Розмір84.07 Kb.
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ “М 02. ІЗ 01.”

Тема: “Навчальний план курсу «Відомості з синтаксису та пунктуації. 5 клас» ”

Виконавець: Алексєєнко Ю.С.
ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ
Програма курсу з української мови для 5 класу з теми «Відомості з синтаксису й пунктуації»

Метою курсу є сформувати в учнів поняття про словосполучення й речення як синтаксичні одиниці, їх основні ознаки; формувати вміння знаходити головне й залежне слово в словосполученні й робити синтаксичний розбір речення; вдосконалювати пунктуаційні вміння й навички учнів; розвивати логіку, творчу уяву, пам'ять, мислення; виховувати повагу до загальнолюдських моральних цінностей.

У результаті засвоєння курсу учень (учениця):

- виділяє словосполучення в реченні; знаходить у словосполученні головне й залежне слова; визначає засоби граматичного зв’язку в словосполученні; наводить приклади;

- складає словосполучення за заданими схемами; робить синтаксичний розбір словосполучень;

- добирає різні за будовою словосполучення для вираження того самого смислу;

- складає зі словосполучень речення;

- знаходить і виправляє граматичні помилки на вивчені правила в своєму і чужому мовленні (в тому числі помилки у формі залежного слова в словосполученнях, що різняться в українській та російській мовах);

- користується словником;

- правильно й доцільно вживає у мовленні засвоєні словосполучення (у тому числі синонімічні);

- розрізняє види речень за метою висловлювання, окличні речення; наводить приклади; правильно інтонує розповідні, питальні, спонукальні, а також окличні речення;

- виділяє в простому реченні граматичну основу;

- будує прості речення вивчених видів (у тому числі питальні речення із часткою чи);

- складає прості речення різних видів для вираження того самого змісту;

- правильно ставить розділові знаки й обґрунтовує їх за допомогою правил;

- знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила, а також граматичні помилки у питальних реченнях із часткою чи в своєму й чужому текстах;

- правильно й доцільно використовує у мовленні прості речення, різні за метою висловлювання;

- обґрунтовує порядок слів у реченні з урахуванням основних позицій головних і другорядних членів; виділяє за допомогою інтонації й порядку слів найважливіше слово в реченні;

- змінює порядок слів відповідно до нового смислу речень; дотримується правильного порядку слів як одного із засобів організації речення й висловлювання;

будує речення на основі знань про порядок слів і найважливіше слово;

- використовує інтонацію як засіб вираження смислу, увиразнення основної думки висловлювання;

- розрізняє головні й другорядні члени, знаходить їх у реченні, визначає, якими частинами мови вони виражені (у межах вивчених частин мови); наводить приклади;

- інтонаційно правильно відтворює речення з пропущеною зв’язкою;

- будує речення за заданими схемами;

- оформляє пунктуаційно правильно інтонацію простих речень, в яких підмет і присудок виражені іменником у називному відмінку;

правильно вживає у мовленні речення, узгоджуючи підмет і присудок;

- розрізняє поширені й непоширені речення;

- знаходить у реченні додаток, означення, обставину, визначає, якими частинами мови вони виражені (у межах вивчених частин мови), до яких слів відносяться;

- розмежовує підмет і додаток;

- поширює речення другорядними членами;

- конструює речення за заданою схемою;

- будує і правильно вживає у мовленні поширені речення;

- редагує текст, увиразнюючи його шляхом поширення другорядними членами;

- знаходить у реченні однорідні члени (крім означень), узагальнювальні слова при них;

- інтонаційно правильно відтворює речення з однорідними членами та узагальнювальними словами при них;

- обґрунтовує постановку розділових знаків за допомогою вивчених правил;

- поширює речення однорідними членами та узагальнювальними словами; правильно будує речення з однорідними членами з урахуванням родо-видових відношень між ними;

- правильно вживає речення з однорідними членами та узагальнювальними словами при них; редагує текст, усуваючи невиправдані повтори речень з однорідними членами;

-

знаходить у реченні звертання і вставні слова; наводить приклади; інтонаційно правильно відтворює речення із звертаннями і вставними словами;- будує речення із звертаннями і вставними словами з урахуванням ставлення до адресата мовлення;

- пунктуаційно правильно оформляє інтонаційні особливості речень із звертаннями і вставними словами;

- дотримується правильної інтонації в реченнях із звертаннями і вставними словами; використовує у мовленні звертання і вставні слова як засіб характеристики мовця і передачі ставлення до адресата; використовує вставні слова як засіб зв’язку речень у тексті;

-

розрізняє просте і складне речення; визначає межі компонентів складного речення; інтонаційно правильно відтворює складні речення;- перебудовує прості речення у складні; будує складні речення різних видів для вираження того самого змісту (в межах вивченого матеріалу);

- правильно ставить розділові знаки між частинами складного речення; робить синтаксичний розбір речень (нескладні випадки);

- правильно вживає у мовленні складні речення; використовує різні складні речення вивчених видів, а також складні і прості речення для вираження однакового смислу;

-

знаходить у реченні слова автора і пряму мову; обґрунтовує розстановку розділових знаків; наводить приклади; інтонаційно правильно відтворює речення з прямою мовою;- поширює речення прямою мовою і словами автора; замінює пряму мову непрямою (у нескладних випадках);

- пунктуаційно правильно оформляє інтонаційні особливості речень із прямою мовою; знаходить і виправляє помилки у побудові речень з прямою мовою;

- правильно вживає у мовленні речення з прямою мовою;

-

виділяє в діалозі репліки і слова автора;- інтонаційно правильно відтворює діалог;

- поширює діалог; складає простий діалог з опорою на зразок;

- пунктуаційно правильно оформляє діалог;

- дотримується основних правил спілкування та правильної інтонації під час ведення діалогу; вживає ввічливі форми звертання, привітання, подяки, вибачення тощо.Навчальний план курсу

«Відомості з синтаксису та пунктуації»

для учнів 5-го класу
Тема заняття

Кількість годин

1

Словосполучення. Головне і залежне слово в словосполученні. Синонімічність словосполучень різної будови.

1

2

Тире між підметом і Види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні), за емоційним забарвленням (окличні та неокличні). Розділові знаки в кінці речень.

1

3

Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Тире між підметом і присудком, вираженими іменником у називному відмінку.

1

4

Речення з одним головним членом.

1

5

Другорядні члени речення. Означення.

1

6

Другорядні члени речення. Додаток.

1

7

Другорядні члени речення. Обставини.

1

8

Речення з однорідними членами речення (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами речення

1

9

Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка після узагальнювального слова.

1

10

Речення із звертанням. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні.

1

11

Ознайомлення з найуживанішими вставними словами й сполученнями слів (практично). Виділення вставних слів на письмі комами

1

12

Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим зв’язком.

1

13

Кома перед сполучниками і, й, та, а, але, щоб, тому що, коли, який.

1

14

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові після слів автора і перед словами автора. Синонімічність речень із прямою і непрямою мовою

1

15

Діалог. Розділові знаки при діалозі.

1

16

Підсумкова контрольна робота з теми «Відомості з синтаксису та пунктуації».

1


Оцінювання результатів навчальної діяльності учнів здійснюється за 12-бальною системою

Початковий рівень (1-3 бали) - відповідь учня фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення.

Середній рівень (4-6 балів) - учень відтворює основний навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.

Достатній рівень (7-9 балів) - учень знає істотні ознаки понять, явищ, зв'язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь учня правильна, логічна, обґрунтована, хоча у ній бракує власних суджень.Високий рівень (10-12 балів) - знання учня є глибокими, міцними, системними; учень вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, його навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.
Навчальна програма:

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. Укладачі: Н. В. Бондаренко, С. О. Караман, А. В. Ярмолюк, В. Л. Кононенко, О. В. Савченко, Ж. О. Кошкіна. – К.: Видавничий дім «Освта», 2013

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал