Наукові праці кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. Випуск 3Сторінка36/37
Дата конвертації22.12.2016
Розмір7.16 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

Каталог виставки

С. О. Сірополко – видатний просвітянин і громадський діяч”

Виставка організована до всеукраїнської науково–практичної конференції “Степан Сірополко – освітянин, науковець, бібліотекознавець”, присвяченої 140–річчю від дня народження С. О. Сірополка, яка відбулася 21 червня 2012 року в Кам’янець–Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Структуру виставки складають 3 рубрики:І. Наукова спадщина С. Сірополка

 1. Сірополко С. Завдання нової школи (Продовження) // Республіка. – Станіславів. – 1919. – 10 трав.(Ч. 81). – С. 3.

 2. Сірополоко С. Історія освіти в Україні / підгот. Ю. Вільчинський. – 2–ге вид. – Львів : Афіша, 2001. – 663 с.

 3. Сірополоко С. Історія освіти в Україні / ред.: Ю. Вільчинський, Л. Масенко ; Укр. Вільний Ун–т, Друзі т–ва ім. Г. Ващенка. – К. : Наук. думка, 2001. – 912 с. – Вид. здійснено за заповітом світлої пам'яті Михайла Галандюка.

 4. Сірополко С. Народні бібліотеки: організація та техніка бібліотечного діла / Накладом вид. від. Поділ. Губерн. Нар. Управи. – Кам'янець–Подільський : Друк. Поділ. Губерн. Нар. Управи, 1919. – 24 с.

 5. Сірополко С. Народні бібліотеки: організація та техніка бібліотечного діла // Наукові праці Кам'янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам'янець–Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 344–366. – Творчий доробок попередників. Передруки.

 6. Сірополко С. Петро Холодний як педагог і освітній діяч // В ім'я України. Петро Іванович Холодний ( 1876–1930 рр.) / В. М. Даниленко, О. М. Завальнюк, Г. О. Куриленко, Ю. В. Телячий. – Хмельницький, 2006. – С. 155–179.

ІІ. Наукові дослідження про С. Сірополка

Спогади соратників

 1. Биковський Л. Бібліотечна справа / Л. Биковський // Наш шлях. – 1920. – 20 лют. (Число 34). – С. 3–4. – Рец. на кн.: С. Сірополко. Народні бібліотеки. Організація та техніка роботи бібліотечного діла. – Кам'янець–Подільський, 1919. – 24 с.

 2. Биковський Л. Бібліотека Кам'янець–Подільського державного Українського університету (спомини) / Л. Биковський. – Нью–Йорк ; Вінніпег, 1949. – 9 с.

С. Сірополко – с. 4, 5, 7.

 1. Биковський Л. Книгарні – бібліотеки – академія: спомини (1918–1922) / Л. Биковський. – Мюнхен ; Денвер, 1971. 152 с.

С. Сірополко – с. 45, 46, 47, 49, 53, 124, 129, 130, 132, 137.

 1. Биковський Л. Нова українська бібліографічна організація / Л. Биковський // Наш шлях. – 1920. – 20 трав. (Число 98). – С. 3.

 2. Григорьев Ю. В. Л. Б. Хавкина (1871–1949). – М. : Книга, 1973. – 127 с.

Сірополко – с. 103, 104.

Сучасні дослідження

 1. Сірополко Степан (1872–1959) // Енциклопедія українознавства / голов. ред. Володимир Кубійович ; репринтне відтворення видання 1955–1984 рр. – Львів, 2000. – Т. 8 – С. 2844.

 2. Сірополко Степан // Довідник з історії України (А–Я). – К., 2001. – С. 755–756.

 3. Степан Онисимович Сірополко (1872–1959) : біобібліогр. покажч. / НБУ ім. В. І. Вернадського; уклад., життєпис, хронологія життя і діяльності Т. І. Ківшар ; наук. ред. В. І. Попик ; заг. ред. Т. В. Бишова. – К., 2012. – 197 с.

 4. Артемчук Г. Духовні заповіти Степана Сірополка: культурно–освітня та наукова діяльність / Г. Артемчук, М. Євтух // Рідна школа. – 1997. – № 10. – С. 6–9.

 5. Беднаржова Т. Життєвий шлях подвижника і патріота / Т. Беднаржова // Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко ; Укр. Вільний Ун–т, Друзі т–ва ім. Г. Ващенка. – К., 2001. – С. 7–20.

 6. Беднаржова Т. Подвижник українського шкільництва [С. Сірополко] / Т. Беднаржова // Пороги (Чеська республіка). – 1998. – № 1 (січ.–берез.). – С. 5–6. (Закінчення).

 7. Бібліологічні вісті (1923–1930) : систематичний анотований покажчик / Національна парламентська бібліотека України ; уклад. Г. І. Ковальчук ; наук. ред. С. І. Білоконь. – К., 1996. – 160 с.

С. Сірополко – с. 8, 25, 42, 57, 68, 71, 72, 105, 718.

 1. Василенко О. Визначальний етап розвитку бібліотечної статистики України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О. Василенко // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 1. – С. 22–31.

С. Сірополко – с. 28, 30.

 1. Вільчинський Ю. Степан Сірополко як історик освіти в Україні (до виходу у світ другого видання “Історії освіти на Україні” / Ю. Вільчинський // Рідна школа. – 1994. – № 8. – С. 7–9.

 2. Вільчинський С. Степан Сірополко як історик освіти в Україні / Ю. Вільчинський // Сірополко С. Історія освіти в Україні / підгот. Ю. Вільчинський. – 2–ге вид. – Львів, 2001. – С. 7–13.

 3. До 130–річчя від дня народження С. Сірополка // Бібліотечна планета. – 2002. – № 3(17). – С. 39.

 4. Дубровіна Л. Бібліотечна діяльність емігрантських українознавчих центрів у 20–30–х роках ХХ ст. / Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 2. – С. 3–13.

 5. Ісаєвич Я. Українське книгознавство: етапи розвитку / Я. Ісаєвич // Вісник Львівського університету. Сер.: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2006. – Вип. 1. – С. 7–19.

С. Сірополко – с. 12, 13, 17.

 1. Історичні уроки в контексті сучасного реформування освіти : круглий стіл “Степан Сірополко і розвиток українського шкільництва” / О. Сухомлинська, Т. Ківшар, Т. Самоплавська та ін. ; матеріал підгот. А. Подставкіна // Рідна школа. – 2002. – № 8–9. – С. 53–56.

 2. Кисельова С. Він працював на розвиток української ідеї : [С. О. Сірополко] / С. Кисельова // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 3. – С. 51–52.

 3. Ківшар Т. Видатний просвітянин [С. Сірополко] / Т. Ківшар // Київська старовина. – 1992. – № 4. – С. 96–102.

Бібліографія праць С. Сірополка – С. 101.

 1. Ківшар Т. Визначний український вчений, громадський і політичний діяч – Степан Сірополко / Т. Ківшар // Вісн. Кн. палати. – 1997. – №8. – С. 22–23.

 2. Ківшар Т. І. Праця С. Сірополка “Народні бібліотеки. Організація та техніка бібліотечного діла” (Кам'янець–Подільський, 1919) у контексті розвитку українського бібліотекознавства / Т. І. Ківшар // Наукові праці Кам'янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам'янець–Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 19–21.

 3. Ківшар Т. Степан Сірополко (До 125–річчя від дня народження) : [видавнича діяльність культуролога, педагога, громадського діяча] / Т. Ківшар // Бібл. вісн. – 1997. – № 6. – С. 32–35.

 4. Кіра Р. Степан Сірополко про книгу, вимоги до неї та правила читання / Р. Кіра // Рідна школа. – 2000. – № 11. – С. 72–75.

 5. Кіра Р. Степан Сірополко і “Просвіта” / Р. Кіра // Рідна школа. – 2000. – № 2. – С. 12–14.

 6. Колосовська О. М. Львівські книгознавчі контакти Степана Сірополка (1872–1959) / О. М. Колосовська, І. О. Цвіркун // Наукові праці Кам'янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам'янець–Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 22–26.

 7. Лазарєва О. До 135–річчя від дня народження Степана Сірополка / О. Лазарєва, Л. Ніколенко // Бібліотечна планета. – 2008. – № 1. – С. 35–36.

 8. Ляхоцький В. П. Бібліотека Кам'янець–Подільського університету ( 1918 – 1920 рр.) / В. П. Ляхоцький // Наукові праці Кам'янець–Подільського держ пед ун–ту. Історичні науки. – Кам'янець–Подільський, 2000. – Т. 4(6). – С. 305–315.

 9. Ляхоцький В. П. Книга творить людину... (сторінки з літопису заснування університетської бібліотеки у Кам'янець–Подільському) В. П. Ляхоцький // Наукові праці Кам'янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам'янець–Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 88–99.

 10. Ляхоцький В. П. Просвітитель : Видавничо–редакційна діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / В. П. Ляхоцький. – К. : Вид–во ім. Олени Теліги, 2000. – 527 с.

С. Сірополко – с. 80, 130, 149,190, 195.

 1. Ляхоцький В. П. Тільки книжка принесе волю українському народові... Книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / В. П. Ляхоцький. – К. : Вид–во ім. Олени Теліги, 2000. – 664 с.

С. Сірополко – с. 134, 194, 206, 339, 340, 349, 353, 355, 358.

 1. Ніколенко Л. Повернення в Україну колекції С. Сірополка / Л. Ніколенко // Бібліотечна планета. – 1999. – № 4. – С. 26–27.

 2. Плехова І. Д. Книгознавчі студії Степана Сірополка на шпальтах часопису “Українська книга” (1937–1943 рр.) / І. Д. Плехова // Наукові праці Кам'янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам'янець–Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 26–33.

 3. Прищак М. Д. Розвиток поняття духовності в педагогічній думці України періоду національно–визвольних змагань (1917–1920 рр.): спроба парадигмального аналізу / М. Д. Прищак // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 2. – С. 120–130.

 4. Салила Н. Степан Сірополко як історик педагогіки / Н. Салила, Н. Сабат // Дайджест школа–парк. – 2002. – № 2. – С. 199–122.

 5. Самоплавська Т. Cтепан Сірополко як історик освіти України / Т. Самоплавська // Шлях освіти. – 1999. – № 4. – С. 45–50.

 6. Самоплавська Т. Учений–педагог і громадський діяч [C. О. Сірополко] / Т. Самоплавська // Педагогічна газета. – 2002. – № 6–7. – С. 15.

 7. Сваричевський А. В. Культурно–освітня та наукова діяльність Степана Сірополка / А. В. Сваричевський // Шкільна бібліотека. – 2008. – № 5. – С. 60.

 8. Сваричевський А. В. Почесний член “Просвіти” [С. О. Сірополко] / А. В. Сваричевський // Проблеми духовного і національного відродження на Поділлі : матеріали всеукр. наук.–краєзн. конф., 9–10 листоп. 1995 р., м. Хмельницький – С. 28–29.

 9. Скидан С. Степан Сірополко – видатний педагог // Освіта України. – 1998. – 23 верес.

 10. Ступарик Б. Проблеми освіти дорослих у працях Степана Сірополка / Б. Ступарик // Рідна школа. – 2001. – № 2. – С. 59–63.

 11. Тимошик М. “Лишусь навіки з чужиною...” Митрополит Іларіон [Іван Огієнко] і українське відродження. – Вінніпег : Укр. православний Собор Св. Покрови ; К. : Наук.–вид. центр “Наша культура і наука”, 2000. – 546 с.

С. Сірополко – с. 192.

 1. Федоренко Є. Повернення із забуття : [Степан Сірополко] / Є Федоренко // Освіта. – 1998. – 23–30 груд. – С. 7.

 2. Чеков М. О. С. О. Серополко о внешкольном образовании / М. М. Чеков // Педагогика. – 2008. – № 3. – С. 73–79.

ІІІ. Постать С. Сірополка у працях науковців університету

 1. Бабій Л. М. Директори бібліотеки Кам'янець–Подільського державного університету / Л. М. Бабій // Наукові праці Кам'янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам'янець–Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 72–78.

 2. Баженов Л. Almamater подільського краєзнавства (місто Кам'янець–Подільський – центр історичної регіоналістики ХІХ – початку ХХІ століть) : [наук. вид.]. – Кам'янець–Подільський : Оіюм, 2005. – 416 c.

 3. В ім'я України. Петро Іванович Холодний (1876–1930 рр.) / В. М. Даниленко, О. М. Завальнюк, Г. О. Куриленко, Ю. В. Телячий. – Хмельницький : Мельник А. А., 2006. – 206 с.

С. Сірополко – с. 12, 14, 15, 17, 19. 22, 23, 24, 25, 26.

 1. Віхи історії університетської бібліотеки / підготувала Л. Ф. Філінюк // Студентський меридіан. – 2007. – 30 серп.(№ 1591–1592). – С. 4.

 2. Даниленко В. М. Кам'янець–Подільський державний український університет у добу Директорії УНР (1918–1920): з хроніки подій / В. М. Даниленко, Ю. В. Телячий // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам'янець–Подільський, 2004. – Т. 4. – С. 3–21.

 3. Даниленко В. М. Освіта України в роки національно–демократичної революції (1917–1920): з хроніки подій / В. М. Даниленко, О. М. Завальнюк, Ю. В. Телячий. – Кам'янець–Подільський : Абетка–НОВА, 2005. – 264 с.

 4. Завальнюк О. М. Будівництво української загальноосвітньої школи в роки національно–демократичної революції (1917–1920) : історичний нарис / О. М. Завальнюк, Ю. В. Телячий. – Кам'янець–Подільський : Абетка–НОВА, 2001. – 212 с.

 5. Завальнюк О. М. С. Сірополко – бібліотекар Кам'янець–Подільського державного українського університету (1919–1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика : зб. ст. – К., 2004. – Вип. 7. – С. 310–315.

 6. Завальнюк О. Науковий доробок Кам'янець–Подільського державного українського університету в часи національного відродження (1918 – 1920) / О. М. Завальнюк // ІІ міжнародний науковий конгрес українських істориків “Українська історична наука на сучасному етапі розвитку”, м. Кам'янець–Подільський, 7–8 верес. 2003 р. : доп. та повідомл. : у 4 т. / [редкол.: Л. Винар, О. Завальнюк, А. Філінюк та ін.]. – Кам'янець–Подільський ; К.; Нью–Йорк ; Острог, 2005. – Т. 1. – С. 49–54.

 7. Завальнюк О. М. Сірополко Степан Онисимович // Завальнюк О. М. Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори і будівничі (1918–1920 рр.) : навч. посіб для студ вищ. навч. закл. / О. М. Завальнюк. – Кам'янець–Подільський, 2005. – С. 310–318.

 8. Завальнюк О. М. Сірополко Степан Онисимович // Завальнюк О. М. Історія Кам'янець–Подільського національного університету в іменах (1918–1921 рр.) : [наук. вид.] / О. М. Завальнюк. – Кам'янець–Подільський, 2006. – С. 351–356.

 9. Завальнюк О. М. Професорсько–викладацька корпорація і фундаментальна бібліотека Кам'янець–Подільського державного українського університету (1918–1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам'янець–Подільський, 2007. – Т. 10. – С. 289–299.

 10. Завальнюк О. М. Національнл–патріотичне виховання студентів Кам'янець–Подільського державного українського університету: історичний аспект (1918–1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Освіта і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам'янець–Подільський, 2008. – Т. 11. – С. 3–19.

 11. Завальнюк О. М. Публіцистична діяльність викладачів і працівників Кам'янець–Подільського державного українського університету (1918–1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Наукові праці Кам'янець–Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., присвяч. 90–річчю Кам'янець–Поділ. нац. ун–ту, 12–13 берез. 2008 р. : вип. 7, у 5 т. – Кам'янець–Подільський, 2008. – Т. 1. – С. 30–31.

 12. Завальнюк О. М. С. О. Сірополко і розвиток фундаментальної бібліотеки Кам'янець–Подільського державного українського університету / О. М. Завальнюк // Наукові праці Кам'янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам'янець–Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 11–18.

 13. Завальнюк О. М. Формування і діяльність Наукового товариства Кам'янець–Подільського державного українського університету (1919–1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам'янець–Подільський, 2009. – Т. 13: Присвячено 90–річчю Кам'янецької доби УНР. – С. 62–72.

 14. Завальнюк О. М. Проблема формування і функціонування бібліотек Київського та Кам'янець–Подільського українських університетів у 1917–1920 роках / О. М. Завальнюк // Наукові праці Кам'янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам'янець–Подільський, 2010. – Вип. 2. – С. 143–153.

 15. Завальнюк О. М. Джерела про заснування і діяльність Київського і Кам'янець–Подільського державних українських університетів (1917–1921 рр.) / О. М. Завальнюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам'янець–Подільський, 2011. – Т. 17: Пам’яті академіка Петра Тимофійовича Тронька. – С. 519–536.

 16. Завальнюк О. М. Утворення і діяльність державних українських університетів (1917–1921 рр.) : [монографія] / О. М. Завальнюк. – Кам'янець–Подільський : Аксіома, 2011. – 644 с.

С. Сірополко – с. 42, 65, 69, 85, 205, 249, 250, 251, 252, 300, 396, 397, 531, 608

 1. Кам'янець–Подільський національний університет: ювілейне видання / [авт.–упоряд. Я. Білейчук ; редкол.: О. М. Завальнюк, В. А. Смолій, В. С. Степанков та ін.]. – К. : Вид–во Логос Україна, 2008. – 200 с. – (Бібліотека. – С. 126–138).

 2. Копилов А. О. Дітище Івана Огієнка / А. О. Копилов, О. М. Завальнюк // Дивокрай : наук.–краєзн. Альманах.Хмельницький, 1995. – С. 82–89

 3. Копилов А. О. Кам'янець–Подільський державний український університет: від ідеї заснування до ліквідації (1917–1921 рр.) / А. О. Копилов, О. М. Завальнюк // Український історичний журнал. – 1999. – № 4. – С. 41 – 50; № 5. – С. 26–36.

 4. Кукурудзяк М. Г. З історії національної школи і педагогічної думки в Українській Народній Республіці : [монографія] / М. Г. Кукурудзяк, М. М. Собчинська. – Кам'янець–Подільський : Абетка, 1997. – 175 с.

С. Сірополко – с. 26, 97, 105, 136.

 1. Лозовий В. С. З історії бібліотеки Кам'янець–Подільського державного педагогічного університету / В. С. Лозовий, В. М. Пархоменко // Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві : матер. наук.–практ. конф., присвяч. 40–річчю б–ки Технолог. ун–ту Поділля, 15–16 жовт. 2002 р. – Хмельницький, 2003. – С. 96–103.

 2. Лозовий В. С. Робота з читачами в бібліотеці Кам'янець–Подільського університету в період революції 1917–1920 років / В. С. Лозовий // Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві : матер. наук.–практ. конф., присвяч. 40–річчю б–ки Технолог. ун–ту Поділля, 15–16 жовт. 2002 р. – Хмельницький, 2003. – С. 103–106.

 3. Лозовий В. С. Бібліотека Кам'янець–Подільського державного українського університету в добу революції (1918–1920 рр.) / В. С. Лозовий // Наукові праці Кам'янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам'янець–Подільський, 2010. – Вип. 2. – С. 206–213.

 4. Наукові праці Кам'янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам'янець–Подільський національний університет, Наукова бібліотека ; [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам'янець–Подільський : Кам’янець–Поділ нац. ун–т, 2008. – Вип. 1. – 400 с.

 5. Пархоменко В. М. З історії бібліотеки Кам'янець–Подільського державного педагогічного університету / В. М. Пархоменко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам'янець–Подільський, 1998. – Т. 1. – С. 59–65.

 6. Пархоменко В. М. Видатний просвітянин і громадський діяч (до 135–річчя від дня народження Степана Сірополка) / В. М. Пархоменко // Студентський меридіан. – 2007. – 30 серп. (№ 1591–1592). – С. 4.

 7. Прокопчук В. С. Бібліотека Кам'янець–Подільського національного університету: етапи розвитку, стан і перспективи / В. С. Прокопчук // Наукові праці Кам'янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам'янець–Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 99–105.

 8. Прокопчук В. С. Бібліотека Кам'янець–Подільського національного університету: історія й сьогодення / В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк // Освіта і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам'янець–Подільський, 2008. – Т. 11. – С. 37–59.

 9. Прокопчук В. С. Бібліотека Кам'янець–Подільського національного університету: роки становлення й розквіту : іст. нарис / В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк ; Кам'янець–Поділ. нац. ун–т ім. І. Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам'янець–Подільський : Аксіома, 2009. – 284 с.: іл.

 10. Прокопчук В. С. Бібліотеки Хмельниччини: від заснування до наших днів / В. С. Прокопчук // Освіта і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам'янець–Подільський, 2009. – Т. 14. – С. 3–39.

 11. Прокопчук В. С. Кам'янець–Подільський період в житті й діяльності видатних українських бібліотекознавців і бібліографів С. О. Сірополка, Л. Ю. Биковського, М. Г. Ясинського / В. С. Прокопчук // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. наук.–практ. конф., м. Львів, 12 листоп. 2009. – Львів, 2009. – С. 214–224.

 12. Прокопчук В. С. Організаційна і бібліотекознавча праця С. О. Сірополка, Л. Ю. Биковського, М. І. Ясинського у фундаментальній бібліотеці Кам'янець–Подільського державного українського університету / В. С. Прокопчук // Кам'янець–Подільський – остання столиця Української Народної Республіки : матер. всеукр. наук. конф., м. Кам'янець–Подільський, 6–7 жовт. 2009 р. – Кам'янець–Подільський, 2009. – С. 360–367.

 13. Прокопчук В. С. Міжнародна науково–практична конференція з питань бібліотекознавства / В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам'янець–Подільський, 2007. – Т. 10. . – С. 462–466.

 14. Прокопчук В. С. І. І. Огієнко, С. О. Сірополко, Л. У. Биковський : любов до книги – крізь усе життя / В. С. Прокопчук // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. 3–ї наук.–практ. конф. з міжнар. участю, м. Львів, 29 верес. 2011 р. – Львів, 2011. – С. 130–154.

 15. Собчинська М. М. Реформа школи в Українській Народній Республіці / М. М. Собчинська // Наукові праці історичного факультету / Кам'янець–Поділ. держ. пед. ін–т. – Кам'янець–Подільський, 1995. – С. 143–158.

 16. Сохацька Є. І. Штрихи до портрета Івана Огієнка – книголюба (За матеріалами його перших канадських журналів “Слово істини” та “Наша культура” / Є. І. Сохацька // Сохацька Є. І. “Молюся за ввесь Рідний Край...” Штрихи до життєпису Івана Огієнка та його культурологічної діяльності. – Кам'янець–Подільський, 2007. – С. 198–205.

 17. Телячий Ю. Степан Сірополко – освітній діяч України / Ю. Телячий // Хмельниччина: роки становлення та поступу (1937–1997) : матеріали всеукр. наук. іст.–краєзн. конф., 26 верес. 1997 р. – Хмельницький, 1997. – С. 256–258.

 18. Телячий Ю. В. “Проект Єдиної школи на Вкраїні” як джерело дослідження, становлення і розвитку освіти в Українській Народній Республіці (1917–1920 рр.) / Ю. В. Телячий // Четверта Академія пам'яті професора Володимира Антоновича, 26–27 берез. 1998 р. : доп. та повідомл. / упоряд. і ред. А. М. Катренко. – К., 1999. – С. 281–284.

 19. Телячий Ю. В. Діяльність комісій по проведенню шкільної реформи в період Директорії (1918–1920 рр.) / Ю. В. Телячий // Наукові праці Кам'янець–Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. – Кам'янець–Подільський, 2000. – Т. 4(6). – С. 288–294.

 20. Телячий Ю. В. Освітнє життя м. Кам'янця–Подільського за часів Директорії УНР : з хроніки подій (черв. – листоп. 1919 р.) / Ю. В. Телячий // Матеріали Х–ої Подільської історико–краєзнавчої конференції / [редкол.: І. С. Винокур (відп. ред), Л. В. Баженов, Ю. І. Блажевич та ін.]. – Кам'янець–Подільський, 2000. – С. 384–388.

 21. Телячий Ю. В. Українські уряди і розбудова культурно–освітньої сфери на Поділлі за Директорії УНР (1919–1920 рр.) / Ю. В. Телячий // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам'янець–Подільський, 2007. Т. 10. – С. 135–142.

 22. Телячий Ю. В. Фонди Державного архіву Хмельницької області як джерело дослідження культуротворчої діяльності інтелігенції в роки української революції (1917–1920) / Ю. В. Телячий // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам'янець–Подільський, 2009. – Т. 13: Присвячено 90–річчю Кам'янецької доби УНР. – С. 20–24.

 23. Терещук К. Л. Культурно–просвітницька діяльність бібліотек Подільського регіону в 1918–1920 рр. / К. Л. Терещук // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам'янець–Подільський, 2010. – Т. 16. – С. 132–137.

 24. Терещук К. Л. Подільські “Просвіти”: проблеми видавничої діяльності і творення українських масових бібліотек (1917–1920 рр.) / К. Л. Терещук // Подільська “Просвіта”: історія і сьогодення : зб. наук. пр. за підсумками регіонал. наук.–краєзн. конф., м. Кам'янець–Подільський, 2–3 черв. 2011 року. – Кам'янець–Подільський, 2011. – С. 113–118.

 25. Терещук К. Л. Україномовна книжкова продукція і бібліотеки Поділля в добу Української революції / К. Л. Терещук // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам'янець–Подільський, 2011. – Т. 17: Пам’яті академіка Петра Тимофійовича Тронька. – С. 78–84.

 26. Петро Іванович Холодний (1876–1930 рр.). Життя в ім’я України : зб. ст. і повідомл. за матер. всеукр. круглого столу (14–15 груд. 2006 р., Кам'янець–Поділ. держ. ун–т). – Кам'янець–Подільський : Аксіома, 2007. – 228 с.

А.Ф. Суровий
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал