Наукові праці кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. Випуск 3Сторінка35/37
Дата конвертації22.12.2016
Розмір7.16 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

2006

 1. Баженов Л. В. Подільська «Просвіта» у дослідженнях вітчизняних істориків / Л. В. Баженов, Г. Г. Кучеров // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2006. – Т. 6. – С. 306–318.– Бібліогр.: с. 315–318. (54 назви).

 2. Баюк М. І. Українське книгодрукування та періодична преса Поділля на початку XXстоліття / М. І. Баюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2006. – Т. 7. – С. 344–356.

 3. Комарніцький О. Б. Просвітницький рух за часів Української держави гетьмана П. Скоропадського (на матеріалах містечок Правобережної України) / О. Б. Комарніцький // Наукові праці Кам’янець–Подільського державного університету : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 17–18 жовт. 2006 р. :вип. 5, у 3 т. / [редкол.: О. М. Завальнюк, А. Г. Філінюк (заст. голови), П.Є.Ткачук (наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець–Подільський, 2006. – Т. 1. – С. 32–33. – Бібліогр.: с. 33 (20 назв).

 4. Комарніцький О. Б. Часописи української революції 1917–1920 рр. як важливе джерело вивчення освітніх процесів у містечках Подільської губернії / О. Б. Комарніцький // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2006. – Т. 8. – С. 56–61.

 5. Кучеров Г. Дошкільне виховання та участь у ньому сільських «Просвіт» Поділля (1917–1920 рр.) / Г. Кучеров // Хмельниччина. Дивокрай : всеукр. наук.–краєзн. зб. – Кам’янець–Подільський, 2006. – № 1–2. – С. 33–35.

 6. Лозовий В. С. Поширення просвітницьких осередків в українському селі в період Центральної Ради (1917 р.) / В. С. Лозовий // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2006. – Т. 7. – С. 3–11.

 7. Мельник Е. М. Вища початкова школа на Поділлі в добу Української революції (1917–1920 рр.) / Е. М. Мельник // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2006. – Т. 6. – С. 10–25. – («Просвіта»: с. 17).

 8. Мельник Е. М. Українська школа і польський окупаційний режим на Поділлі : проблема виживання (1919–1920 рр.) / Е. М. Мельник // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2006. – Т.8. – С. 3–9.

 9. Мельник Е. М. Кам’янець–Подільський український народний університет (листопад 1919 – початок 1921 рр.) / Е. М. Мельник // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2006. – Т. 7. – С. 28–35.

 10. Микитишин В. Діяльність «Просвіти» міста Хмельницького в часи державної незалежності України / В Микитишин, Т. Слободянюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2006. – Т. 7. – С. 339–343.

 11. Олійник С. В. Джерела про культурно–освітню діяльність Української Галицької армії на Поділлі (липень 1919 – травень 1920) / С. В. Олійник // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2006. – Т. 7. – С. 36–47.

 12. Олійник С. В. Національно–політично–просвітня діяльність Української Галицької армії серед населення Поділля (1919–1920рр.) / С. В. Олійник // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2006. – Т. 8. – С. 10–15.

 13. Прокопчук В. С. Роль громадських організацій і творчих спілок у краєзнавчому русі Правобережної України доби незалежності / В. С. Прокопчук // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2006. – Т. 7. – С. 194–205. – Бібліогр.: с. 204–205 (36 назв).

 14. Сохацька Є. І. «Каменіе возопіють…» («Рада» (1913 р.) про законопроект єп. Никона в оборону української мови) / Є. І. Сохацька // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2006. – Т. 6. – С. 71–79.

 15. Стецюк В. Б. Культурно–просвітницька діяльність земств Поділля у 1917–1920 рр. / В. Б. Стецюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр1. – Кам’янець–Подільський, 2006. – Т. 6. – С. 26–39.

 16. Стецюк В. Б. Видавнича діяльність земств Поділля (1907–1920 рр.) / В. Б. Стецюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2006. – Т. 7. – С. 357–366.

 17. Трембіцький А. А. До історії Проскурівської «Просвіти» у 20–х роках ХХ століття / А. А. Трембіцький, О. М. Завальнюк // Місто Хмельницький в контексті історії України : матеріали наук. конф., присвяч. встановленню дати “1431 рік” датою найдавнішої згадки про Хмельницький в історичних документах. – Хмельницький ; Кам’янець–Подільський, 2006. – С. 110–113.

2007

 1. Баженов Л. В. Матеріали про розвиток краєзнавчого руху та історико– регіональних досліджень на Хмельниччині (2001–2007 рр.) / Л. В. Баженов // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2007. – Т. 10. – С. 199–213. – («Просвіта»: с. 201).

 2. Грицюк М. І. Українська преса про середні навчальні заклади Поділля 1917–1920 рр. / М. І. Грицюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2007. – Т. 9. – С. 177–189. – («Просвіта»: с. 180, 184, 185).

 3. Мельник Е. М. Кам’янець–Подільська українська державна гімназія ім. С. Руданського (1918–1920 рр.) / Е. М. Мельник // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2007. – Т. 9. – С. 213–229. – («Просвіта»: с. 215, 219, 223).

 4. Савчук В. О. Кам’янець–Подільський як центр науково–краєзнавчого руху Поділля першої половини 20–х років ХХ ст.: проблеми формування та діяльності / В. О. Савчук // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2007. – Т. 9. – С. 271–286. – («Просвіта»: с. 279).

 5. Стецюк В. Б. Про культурно–просвітницьку діяльність земств Поділля (1917–1920 рр.) / В. Б Стецюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2007. – Т. 9. – С. 168–176. – («Просвіта»: с. 173).

 6. Фурман Л. Шепетівське товариство «Просвіта» в роки незалежної України / Л. Фурман // Хмельниччина. Дивокрай : всеукр. наук.–краєзн. зб. – Кам’янець–Подільський, 2007. – № 1. – 2008. – № 1. – С. 82–85 ; Матеріали ХП Подільської історико–краєзнавчої конференції, 22–23 листоп. 2007 р., м. Кам'янець–Подільський. – Кам'янець–Подільський, 2007. – Т 2. – С. 242–249.

2008

 1. Гудима В. В. Освітня діяльність органів самоврядування Поділля в добу Директорії УНР (листопад 1918 – листопад 1920 рр.) / В. В. Гудима // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Т. 12. – С. 176–183. – («Просвіта»: с. 177, 178).

 2. Завальнюк О. М. Національно–патріотичне виховання студентів Кам’янець–Подільського державного українського університету: історичний аспект (1918–1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Т. 11. – С. 3–19. – («Просвіта»: с. 8).

 3. Завальнюк О. М. Святкування відкриття Кам’янець–Подільського державного українського університету – велика подія національно–освітнього життя України / О. М. Завальнюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Т. 12. – С. 3–24. – («Просвіта»: с. 4, 9, 16, 17, 19).

 4. Комарніцький О. Б До питання про самоорганізацію студентів Кам’янець–Подільського державного українського університету (1918–1920 рр.) / О. Б. Комарніцький, Н. В. Макогончук // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Т. 11. – С. 20–31. – («Просвіта»: с. 29).

 5. Кравчук О. М. Діяльність владних структур української держави на Поділлі у нааціонально–кльтурній сфері (1918 р.) / О. М. Кравчук, Н. М. Марценюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Т. 11. – С. 225–240. – («Просвіта»: с. 225, 228, 233–236).

 6. Кучеров Г. Г. Жванецька «Просвіта» на Поділлі: заснування, діяльність, досвід (1918–1921 рр.) / Г. Г. Кучеров // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Т. 11. – С. 255–262. – Бібліогр.: с. 261–262 (31 назва).

 7. Нестеренко В. А. До питання про українізацію православної церкви на Поділлі у 1920–ті роки / В. А. Нестеренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Т. 11. – С. 335–347. – («Просвіта»: с. 335).

 8. Стецюк В. Б. Періодичні видання Подільського губернського земтсва (1907–1920 рр.) / В. Б. Стецюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Т. 12. – С. 387–396. – («Просвіта»: с. 394).

2009

 1. Баженов Л. В. Основні етапи діяльності подільських «Просвіт» у 1906–1923 рр. / Л. В. Баженов, Г. Г. Кучеров // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2009. – Т. 13. – С. 83–91. – Бібліогр.: с. 90–91. (27 назв).

 2. Бачинська О. М. Культурно–освітня сфера та конфесійне життя в містах Поділля за Української держави гетьмана П. Скоропадського / О. М. Бачинська, С. В. Трубчанінов // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2009. – Т. 14. – С. 377–384. – («Просвіта»: с. 381).

 3. Гудима В. В. Культурно–просвітницька діяльність Подільської губернської народної управи в добу Директорії УНР (листопад 1918–листопд 1920 рр.) / В. В. Гудима // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2009. – Т. 14. – С. 104–113. – Бібліогр.: с. 110–113.

 4. Кучеров Г. Г. Бібліотека–читальня у містечку Печарі Подільської губернії ( 1908–1913 рр.) / Г. Г. Кучеров // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2009. – Т. 14. – С. 52–64. – Бібліогр.: с. 60–64.

 5. Машталір А. І. Шевченкіана у періодичних виданнях Поділля у 1919–1920 рр. / А. І. Машталір // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2009. – Т. 14. – С. 396–401. – («Просвіта»: с. 399).

 6. Нестеренко В. А. Бібліотечна справа на Поділлі у контексті політичних процесів 1920–1930–х рр. / В. А. Нестеренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2009. – Т. 14. – С.385–395. – («Просвіта»: с. 386, 387).

 7. Нестеренко В. А. Діяльність курсів українознавства на Поділлі та Південно–Східній Волині у 1920–ті рр. / В. А. Нестеренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2009. – Т. 13. – С. 117–127. – («Просвіта»: с. 119, 124).

 8. Олійник Ю. В. Вищий навчальний заклад у Кам'янці–Подільському в добу нацистської окупації (1941–1943 рр.) / Ю. В. Олійник // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2009. – Т. 13. – С. 174–183. – («Просвіта»: с. 180).

 9. Прокопчук В. С. Бібліотеки Хмельниччини: від заснування – до наших днів / В. С. Прокопчук // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2009. – Т. 14. – С. 3–39. – («Просвіта»: с. 11–14).

 10. Терещук К. Л. Подільські бібліотеки у національному відродженні України ( 1917–1918 рр.) / К. Л. Терещук // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2009. – Т. 14. – С. 65–72.

 11. Трембіцький А. М. Діяльність Українського клубу в Кам'янці–Подільському (1919–1920 рр.) / А. М. Трембіцький, А. А. Трембіцький // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2009. – Т. 14. – С. 122–146. – Бібліогр.: с. 141–146, (116 назв) ; («Просвіта»: с. 122–126, 129, 132, 133).


2010

 1. Завальнюк О. М. Кам'янець–Подільський учительський інститут в роки Великої Вітчизняної війни / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2010. – Т. 15. – С. 3–31. – («Просвіта»: с. 9–11).

 2. Кучеров Г. Г. Становлення і діяльність сільських «Просвіт» Подільської губернії у 1918–1919 рр. (за матеріалами часопису “Життя Поділля”) / Г. Г. Кучеров // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2010. – Т. 16. – С. 138–149. – Бібліогр.: с. 147–149 (41 назва).

 3. Легун Ю. В. Друга частина спогадів В. Приходька “Під сонцем Поділля” як історичне джерело / Ю. В. Легун, О. М. Кравчук // Матеріали ХШ Подільської історико–краєзнавчої конференції, присвяченої 80–річчю від дня народження І. С. Винокура, 18–19 листоп. 2010 р., м. Кам’янець–Подільський. – Кам’янець–Подільський, 2010. – С. 105–122. – («Просвіта»: с. 110).

 4. Лозовий В. С. Діяльність просвітянських бібліотек на селі в період Української революції (1917 р.) / В. С. Лозовий // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2010. – Т. 15. – С. 364–369.

 5. Машталір А. І. Вплив постаті Т. Г. Шевченка на діяльність Подільської «Просвіти» (1917–1920 рр.) / А. І. Машталір // Матеріали ХШ Подільської історико–краєзнавчої конференції, присвяченої 80–річчю від дня народження І. С. Винокура, 18–19 листоп. 2010 р., м. Кам’янець–Подільський. – Кам’янець–Подільський, 2010. – С. 361–366.

 6. Терещук К. Л. Культурно–просвітницька діяльність бібліотек Подільського регіону в 1918–1919 рр. / К. Л. Терещук // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2010. – Т. 16. – С. 132–137. – («Просвіта»: с. 133, 134, 135).

 7. Терещук К. Л. Подільські бібліотеки і національне відродження в Україні (1917–1919 рр.) / К. Л. Терещук // Матеріали ХШ Подільської історико–краєзнавчої конференції, присвяченої 80–річчю від дня народження І. С. Винокура, 18–19 листоп. 2010 р., м. Кам’янець–Подільський. – Кам’янець–Подільський, 2010. – С. 372–378.

 8. Трубчанінов С. В. Розвиток кінематографу за Української держави гетьмана П. Скоропадського (на матеріалах Правобережної Украни) / С. В. Трубчанінов, О. М. Бачинська, // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2010. – Т. 16. – С. 393–399. – («Просвіта»: с. 394, 395).


Науково–популярні статті у часописах

1990

 1. Сохацька Є. Друге народження «Просвіти» / Є. Сохацька // Радянське Поділля. – 1990. – 17 жовт.


1992

 1. Мошак М. Вогник духовності у Кам'янці / М. Мошак // Кам'янець–Подільський Вісник. – 1992. – 27 трав.


1993

 1. Лозовий В. «Просвіта» і університет: наша історія / В. Лозовий // Кам'янець–Подільський Вісник. – 1993. – 27 жовт.

 2. Нитка В. Річниця «Просвіти». У Хмельницькому відбулася обласна конференція просвітян / В. Нитка // Кам'янець–Подільський Вісник. – 1993. – 13 листоп.

 3. Слободянюк Т. Хлюпни, «Просвіто», свіжі лави / Т. Слободянюк // Подільські вісті. – 1993. – 13 листоп. (№ 128) . – С. 2.


1995

 1. Прокопчук В. Крізь тернії : [про Кам’янець–Подільське товариство «Просвіта»] / В. Прокопчук // Подільські вісті. – 1995. – 7 верес. – С. 3.

 2. Прокопчук В. З історії просвітницького руху на Хмельниччині / В. Прокопчук // Дунаєвецький вісник. – 1995. – 13 лип. (№ 53).

 3. Сис Т. Кам’янецька «Просвіта» і Лесь Курбас / Т. Сис // Кам’янець–Подільський Вісник. – 1995. – 18 берез.


1996

 1. Ільїна Н. Це світло доброї науки... : [«Просвіті» – 90 років] Н. Ільїна // Подільські вісті. – 1996. – 11 лип. (№ 79).

 2. Гаврищук А. П. Відзначили 90–річчя «Просвіти» на Поділлі / А. П. Гаврищук // Подолянин. – 1996. – 18 черв.

 3. Сохацька Є. З любов'ю до України. Подільській «Просвіті» – 90 років / Євгенія Сохацька, Віталій Лозовий // Кам’янець–Подільський Вісник. – 1996. – 27 квіт. – (

1997

 1. Назаренко Є. В. Кам’янецька «Просвіта» 1918 року / Є. В. Назаренко // Кам’янець–Подільський Вісник. – 1997. – 7 черв. – С. 7.


1998

 1. Мацько В. Наша доля – «Просвіта» / В. Мацько // Майбуття – 1998. – грудень – (№ 21–23). (Історія «Просвіти» на Поділлі, діяльність «Просвіти» на сучасному етапі).

 2. Мацько В. Незгасиме світло. До 130–річчя Всеукраїнського товариства «Просвіта» / В. Мацько // Край Кам'янецький. – 1998. – 8 груд.

 3. Мацько В. Незгасиме полум’я «Просвіти» / В. Мацько // Поділля. – 1998. – 4 груд.

 4. Мацько В. Неювілейне про ювілей. До 130–річчя Всеукраїнського товариства «Просвіта» / В. Мацько // Подільські вісті. – 1998. – 8 груд.

 5. Окипний В. До світла «Просвіти» / В. Окипний // Ровесник. – 1998. – 4 груд. («Просвіта» Хмельницького).


2001

 1. Іваненко В. З думою про Україну. Із звітно–виборної конференції обласної «Просвіти» / В. Іваненко // Подільські вісті. – 2001. – 23 січ.


2002

 1. Мацько В. У світлі неспростованих свідчень : «Просвіта» у Громадянській війні 1942–1952 рр. / В. Мацько // Слово просвіти. – 2002. – 25–31 жовтня. – С. 4.

 2. Слободянюк Т. Храм української душі (Народному дому Хмельницького міськ. т–ва укр. мови ім. Т. Г. Шевченка «Просвіта» 10 років) / Т. Слободянюк // Подільські вісті. – 2002. – 10 жовт. – С. 2.


2003

 1. Горбатюк В. «…контрреволюційної організації «Просвіта» / В. Горбатюк // Подільські вісті. – 2003. – 6 трав. – С. 2.


2005

 1. Горбатюк В. Променем світла була «Просвіта» / В. Горбатюк // Подільські вісті. – 2005. – 18 лют. (№ 23). – С. 3.


2011

 1. Лозовий В. С. Подільській «Просвіті» – 105 років / Віталій Лозовий // Кам'янець–Подільський Вісник. – 2011. – 27 трав. ( 22). – С. 6.


Кость Солуха – перший голова Подільської «Просвіти»

 1. Лозовий В. Кость Солуха – незмінний голова Подільської «Просвіти» / В. Лозовий // Подолянин. – 1994. – 8 жовт.

 2. Лозовий В. С. Кость Солуха – незмінний голова Подільської «Просвіти» / В. С. Лозовий // Проблеми духовного і національного відродження на Поділлі : наук. зб. за матер. всеукр. наук.–краєзн. конф., 9–10 листоп. 1995 р., м. Хмельницький. До 90–річчя утворення подільської «Просвіти» / [редкол.: В. П. Мацько (голов. ред.), П. Я. Слободянюк, Є. І. Сохацька та ін.]. – Хмельницький ; К., 1995. – С. 14–15.

 3. Лозовий В. Кость Солуха – незмінний голова Подільської «Просвіти» / В. Лозовий // Просвітницький рух на Поділлі (1906–1923 рр.). До 90–річчя Подільської «Просвіти» / [упоряд.: М. Мошак, В. Лозовий ; літ. ред. Є. Сохацька]. – Кам’янець–Подільський, 1996. – С. 63–70.

 4. Завальнюк О. М. Лікар–просвітянин К. Г. Солуха і Кам’янець–Подільський державний український університет (1918–1921 рр.) / О. М. Завальнюк // Історія України: маловідомі імена, події, факти : зб. наук. пр. – К. ; Кам'янець–Подільський, 2004. – Вип. 28. – С. 189–202.

 5. Завальнюк О. М. Солуха Кость Григорович // Завальнюк О. М. Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори й будівничі (1917–1920 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам’янець–Подільський, 2005. – С. 288–299.

 6. Суменко Б. Наталія Солуха – яскравий представник просвітянського руху (до родоводу Костя Солухи, лікаря, першого і почесного голови Подільської «Просвіти» / Б. Суменко, Л. Долинна // «Просвіта» в духовно–культурному піднесенні України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., присвяч 100–річчю з часу створення «Просвіти»на Поділлі, 7 груд. 2005 р., м. Хмельницький / Ін–т історії України НАН України; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т; Хмельн. обл. об–ня т–ва «Просвіта» та ін. – Хмельницький, 2005. – С. 157–161. – (Подільська «Просвіта» в іменах).

 7. Трембіцький А. До біографії Костя Солухи – засновника і голови Подільської «Просвіти» / А. Трембіцький // «Просвіта» в духовно–культурному піднесенні України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., присвяч 100–річчю з часу створення «Просвіти»на Поділлі, 7 груд. 2005 р., м. Хмельницький / Ін–т історії України НАН України; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т; Хмельн. обл. об–ня т–ва «Просвіта» та ін. – Хмельницький, 2005. – С. 149–156. – (Подільська «Просвіта» в іменах).

 8. Завальнюк О. М. Солуха Кость Григорович // Завальнюк О. М. Історія Кам’янець–Подільського державного українського університету в іменах (1918–1921 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам’янець–Подільський, 2006. – С. 116–124.

 9. Кость Григорович Солуха // Завальнюк О. М. Минуле і сучасне Кам'янця–Подільського: політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини : іст. нариси / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький, О. Б. Стецюк. – Кам’янець–Подільський, 2007. – С. 165–174. – Бібліогр.: с. 173–174 (11 назв).

 10. Трембіцький А. А. Діяльність Кості Солухи на лікарській ниві / А. А. Трембіцький // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Т. 12. – С. 283–311. – Бібліогр.: с. 305–311. (178 назв).

 11. Сикора Э. Ф. Солуха Константин (Кость) Григорьевич (1861–1922) // Сикора Э. Ф. Лица Каменца–Подольского или, те, кто творил историю «Цветка на камне», кто оказывал влияние на его судьбу, а также те, кому повезло увидеть своими глазами это неповторимое чудо природы и творение человеческой фантазии / Э.Ф. Сикора. – Х. : Міськдрук, 2010. – С. 427–430.

 12. Єсюнін С. Видатний лікар, засновник подільської Просвіти. Виповнюється 150 років від дня народження талановитого лікаря, видатного громадського діяча, першого голови подільської «Просвіти» Костя Григоровича Солухи / С. Єсюнін // Краєвид : краєзнавчий путівник. – 2011. – 12 трав. (вип. 9). С. 1.

 13. Лозовий В. Кость Солуха – незмінний голова подільської «Просвіти» (до 150–річчя від дня народження) / В. Лозовий // Фортеця. – 2011. – 26 трав.(№ 23). – С. 3.

 14. Лозовий В. Незмінний голова Подільської «Просвіти» / В. Лозовий // Подолянин. – 2011. – 3 черв. (№ 22). – С. 8.


Подільська «Просвіта» в іменах


 1. Фундатори університету в місті Кам'янці–Подільському [діячі Подільської «Просвіти» – О. П. Шульмінський, В. К. Приходько, О. М. Пащенко, К. Г. Солуха] // Кам'янець–Подільський національний університет : ювілейне видання / [авт.–упоряд. Я. Білейчук ; редкол.: О. М. Завальнюк, В. А. Смолій, В. С. Степанков та ін. ; директор проекту С. Ворона]. – К. : Вид–во Логос Україна, 2008. – С. 12–13.

 2. Велєва Г. (Болгарія). Дмитро Васильович Білобржицький – композитор, хоровий диригент, просвітянин / Г. Велєва // «Просвіта» в духовно–культурному піднесенні України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., присвяч 100–річчю з часу створення «Просвіти»на Поділлі, 7 груд. 2005 р., м. Хмельницький / Ін–т історії України НАН України; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т; Хмельн. обл. об–ня т–ва «Просвіта» та ін. – Хмельницький, 2005. – С. 188–191. – (Подільська «Просвіта» в іменах).

 3. Богацький Л. (Австралія). Про наукову і творчу спадщину батька [П. О. Богацького] / Левко Богацький // «Просвіта» в духовно–культурному піднесенні України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., присвяч 100–річчю з часу створення «Просвіти»на Поділлі, 7 груд. 2005 р., м. Хмельницький / Ін–т історії України НАН України; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т; Хмельн. обл. об–ня т–ва «Просвіта» та ін. – Хмельницький, 2005. – С. 177–183. – (Подільська «Просвіта» в іменах).

 4. Телячий Ю. В. Георгієвський – директор Кам’янець–Подільського вчительського інституту (1942–1943 рр.) / Ю. В. Телячий // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2002. – Т. 2. – С. 211–213. – («Просвіта»: с. 212).

 5. Бевз Т. А. Ничипір Якович Григоріїв (Гр. Наш) (1883–1953) / Т. А. Бевз // Духовні витоки Поділля: творці історії краю : матеріали міжнар. наук.–практ. конф., 9–11 верес. 1994 р., м. Кам'янець–Подільський. – Хмельницький, 1994. – С. 40–43.

 6. Лозовий В. С. Никіфір Григоріїв – український освітній, громадський та політичний діяч / В. С. Лозовий // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2002. – Т. 2. – С. 190–194.

 7. Коваль В. В. Аркадій Животко: кам'янецькі сторінки біографії / В. В. Коваль // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2007. – Т. 10. – С. 40–51. – («Просвіта»: с. 45, 47, 49).

 8. Нестеренко В. А. О. І. Кільчевський – активний діяч українського просвітницького руху на Поділлі / В. А. Нестеренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2006. – Т. 6. – С. 146–154.

 9. Лозовий В. С. Подільська «Просвіта» у спогадах Григорія Костюка / В. С. Лозовий // Творча спадщина Григорія Костюка в контексті сучасної наукової думки : матеріали всеукр. наук. конф., присвяч. 100–річчю з дня народж. акад. НАН України Григорія Олександровича Костюка (1902–2002 рр.), 24–25 жовт. 2002 р., м. Хмельницький. – К. ; Хмельницький, 2002. – С. 68–72.

 10. Мацько В. П. Т. Г. Шевченко в житті і формуванні світоглядної позиції Григорія Костюка / В. П. Мацько, С. І. Мельникова // Творча спадщина Григорія Костюка в контексті сучасної наукової думки : матеріали всеукр. наук. конф., присвяч. 100–річчю з дня народж. акад. НАН України Григорія Олександровича Костюка (1902–2002 рр.), 24–25 жовт. 2002 р., м Хмельницький. – К. ; Хмельницький, 2002. – С. 86–91. – («Просвіта»: с. 87–88).

 11. Сердунич Л. А. Творчий світ краєзнавця, поета, дослідника В. П. Мацька / Л. А. Сердунич // Науковий вісник “Межибіж” : матеріали Другої наук.–краєзн. конф. “Стародавній Меджибіж в історико–культурній спадщині України”, 12–13 черв. 2009 р., Меджибіж / [під ред. О. Г. Погорільця, Л. В. Баженова, А. М. Трембіцького та ін.]. – Меджибіж ; Хмельницький, 2009. – Ч. 2. – С. 269–272. – («Просвіта»: с. 271).

 12. Тимошик М. С. Голгофа Івана Огієнка. Українознавчі проблеми в державотворчій, науковій, редакторській та видавничій діяльності : [монографія] / М. С. Тимошик. – К. : Заповіт, 1997. – 231 с.

 13. Сохацька Є. Культурно–просвітницька діяльність Івана Огієнка у Кам’янці–Подільському (1918–1920 рр.) / Євгенія Сохацька // Огієнківські читання : матеріали наукових круглих столів в 1991–1996 рр. – К., 1997. – Вип. 1. – С. 70–79.

 14. Ляхоцький В. П. Просвітитель. Видавничо–редакційна діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / В. П. Ляхоцький. – К. : Вид–во ім. Олени Теліги, 2000. – 528 с.

 15. Завальнюк О. М. І. І. Огієнко: штрихи до портрета видатного українського діяча / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2003. – Т. 3. – С. 3–27. – («Просвіта»: с. 4, 6).

 16. Завальнюк О. М. Огієнко Іван Іванович // Завальнюк О. М. Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори й будівничі (1917–1920 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам’янець–Подільський, 2005. – С. 92–127.

 17. Завальнюк О. М. Огієнко Іван Іванович // Завальнюк О. М. Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори й будівничі (1917–1920 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам’янець–Подільський, 2005. – С. 92–127.

 18. Іван Огієнко: “Тобі, Україно, віддав я всі сили ...” : біобібліогр. покажч. / уклад.: Є. Сохацька, О. Трончук, В. Пархоменко. – Кам'янець–Подільський : Кам'янець–Поділ. нац. ун–т, 2008. – 76 с.

 19. Сохацька Є. Одержимий соборністю. Омелян Огоновський – чільний діяч «Просвіти» (1870–1894) / Євгенія Сохацька // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2002. – Т. 2. – С. 175–178.

 20. Сохацька Є. Омелян Огоновський – культуролог і просвітитель XIX ст. / Євгенія Сохацька // Наукові праці Кам’янець–Подільського державного педагогічного університету : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., присвяч. 85–ій річн. Української нац.–демократ. революції, 15–16 квіт. 2002 р. – Кам’янець–Подільський, 2002. – Т. 1. – С. 192–193.

 21. Січинська–Шандор О. (США). З Україною в серці : [про активну діячку Подільської «Просвіти» Михайлину Орисик–Січинську] / О. Січинська–Шандор // «Просвіта» в духовно–культурному піднесенні України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., присвяч 100–річчю з часу створення «Просвіти»на Поділлі, 7 груд. 2005 р., м. Хмельницький / Ін–т історії України НАН України; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т; Хмельн. обл. об–ня т–ва «Просвіта» та ін. – Хмельницький, 2005. – С. 173–175. – (Подільська «Просвіта» в іменах).

 22. Печенюк М. А. Просвітницька діяльність подільського учителя М. Ф. Пащенка / М. А. Печенюк // Музично–педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : наук. доп. першої Всеукр. наук.–теорет конф. (10–12 груд. 1997 р.). До 120–річчя від дня народження. – Кам’янець–Подільський, 1997. – С. 94–98.

 23. Сохацька Є. І. Олімпіада Пащенко – визначна діячка Кам’янеччини періоду УНР (1917–1920 рр.) / Є. І. Сохацька // Проблеми духовного і національного відродження на Поділлі : наук. зб. за матер. всеукр. наук.–краєзн. конф., 9–10 листоп. 1995 р., м. Хмельницький. До 90–річчя утворення подільської «Просвіти» / [редкол.: В. П. Мацько (голов. ред.), П. Я. Слободянюк (наук. ред.), Є. І. Сохацька та ін.]. – Хмельницький ; К., 1995. – С. 26–27.

 24. Сохацька Є. Олімпіада Пащенко – діячка «Просвіти» та організатор українського шкільництва на Кам’янеччині (1917–1920 рр.) / Є. Сохацька // Просвітницький рух на Поділлі (1906–1923 рр.). До 90–річчя Подільської «Просвіти» / [упоряд.: М. Мошак, В. Лозовий ; літ. ред. Є. Сохацька]. – Кам’янець–Подільський, 1996. – С. 85–95.

 25. Сохацька Є. Олімпіада Пащенко – визначна діячка українського громадянського і культурно–освітнього руху / Євгенія Сохацька // Жінки України: історія, сучасність та погляд у майбутнє : матеріали міжнар. наук.–практ. конф. (4–5 листоп. 1995 р.) . – Дніпропетровськ, 1996. – С. 22–26.

 26. Сохацька Є. Олімпіада Пащенко – діячка освітянського руху поч. XX ст. / Євгенія Сохацька // Перша Могилів–Подільська краєзнавча конференція (жовт. 1996 р.) : [матеріали та доп.]. – Могилів–Подільський, 1996. – С. 136–140.

 27. Сохацька Є. Олімпіада Пащенко – організатор шкільництва на Кам’янеччині (1917–1920 рр.) / Євгенія Сохацька // Педагогічний вісник. – 1996. – № 1. – С. 27–29.

 28. Сохацька Є. Олімпіада Пащенко–Шульмінська – сподвижниця Івана Огієнка / Євгенія Сохацька // Іван Огієнко (митрополит Іларіон) і виховання національно–свідомої особистості (до 115–річного ювілею видатного вченого: наук. доп. всеукр. наук. конф., 16–17 січ. 1997 р., м. Київ. – К., 1997. – С. 79–82.

 29. Сохацька Є. Організаторсько–педагогічна діяльність Олімпіади Пащенко–Шульмінської періоду УНР (1917–1920 рр.) / Євгенія Сохацька // Освіта й виховання в Польщі й Україні (XIX–XXст.) : матеріали міжнар. наук.–практ. конф. (20–22 трав. 1998 р.). – Ніжин, 1998. – Ч. 2. – С. 182–189.

 30. Сохацька Є. Сподвижниця Івана Огієнка [Олімпіада Пащенко] / Євгенія Сохацька // Історичний календар'99 : щорічник. – К., 1998. – Вип. 5. – С. 369.

 31. Сохацька Є. Життєва доля Олімпіади Пащенко–Шульмінської (1879–1972 рр.) : злети, забуття і повернення / Євгенія Сохацька // Наукові праці Кам’янець–Подільського державного педагогічного інституту. Філологічні науки. – Кам’янець–Подільський, 2000. – Вип. 4. – С. 210–217.

 32. Завальнюк О. М. Пащенко (Шульмінська) Олімпіада Михайлівна // Завальнюк О. М. Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори й будівничі (1917–1920 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам’янець–Подільський, 2005. – С. 300–309.

 33. Сохацька Є. Олімпіада Пащенко–Шульмінська – призабута освітянка / Євгенія Сохацька // Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали Третьої міжнар. наук.–практ. конф. «Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє» та Другої міжнар. наук.–практ. конф. «Тендерний компонент у структурі вищої технічної освіти і природничих наук», м. Київ, 3–5 листоп. 2005 р. – К., 2005. – С. 356–361.

 34. Завальнюк О. М. Пащенко (Шульмінська) Олімпіада Михайлівна // Завальнюк О. М. Історія Кам’янець–Подільського державного українського університету в іменах (1918–1921 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам’янець–Подільський, 2006. – С. 134–140. – Бібліогр.: с. 140 (30 назв).

 35. Завальнюк О. М. Приходько Віктор Кіндратович – // Завальнюк О. М. Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори й будівничі (1917–1920 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам’янець–Подільський, 2005. – С. 259–269.

 36. Завальнюк О. М. Приходько Віктор Кіндратович // Завальнюк О. М. Історія Кам’янець–Подільського державного українського університету в іменах (1918–1921 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам’янець–Подільський, 2006. – С. 107–115. – Бібліогр.: с. 114–115 (40 назв).

 37. Трембіцький А. А. Віктор Приходько – державний, громадсько–просвітницький і культурний діяч (до 120–річчя від дня народження) / А. А. Трембіцький // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2006. – Т. 8. – С. 205–225. – Бібліогр.: с. 221–225 (125 назв).

 38. Віктор Кіндратович Приходько // Завальнюк О. М. Минуле і сучасне Кам'янця–Подільського: політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини : іст. нариси / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький, О. Б. Стецюк. – Кам’янець–Подільський, 2007. – С. 136–144. – Бібліогр.: с. 143–144 (13 назв).

 39. Трембіцький А. А. Віктор Приходько у визвольних змаганнях українського народу в 1917–1922 рр. / А. А. Трембіцький // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917–1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., 6–7 груд. 2007 р., м. Кам’янець–Подільський. – Кам’янець–Подільський, 2008. – С. 315–330. – Бібліогр.: с. 327–330. (50 назв).

 40. Трембіцький А. А. Особистісно–індивідуальний світ членів родини Приходьків / А. А. Трембіцький, А. М. Трембіцький // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2010. – Т. 16. – С. 225–247. – Бібліогр.: с. 242–247 (64 назви) ; («Просвіта»: с. 226, 229).

 41. Прокопчук В. С. Педагог і просвітник Семен Риндик / В. Прокопчук // Дунаєвецький вісник. – 2002 – 1 черв. ( № 43). – С. 1, 4 ; Подільські вісті. – 2002 – 28 серп. ( № 121).

 42. Прокопчук В. С. Голова Дунаєвецької «Просвіти» в 1918–1919 рр. [Семен Дмитрович Риндик] / В. С. Прокопчук // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій : зб. наук.–краєзн. пр. за матеріалами наук.–краєзн. конф. “Дунаївці на зламі тисячоліть: минуле й сьогодення”, присвяч. 600–річчю м. Дунаївці та 80–річчю з часу утворення Дунаєвецького району, 20 верес. 2003 р., м. Дунаївці. – Кам’янець–Подільський, 2003. – Вип. 3. – С. 264–267.

 43. Горбатюк В. І. Степан Риндик – вчений, публіцист, поет / В. І. Горбатюк // Матеріали ХШ Подільської історико–краєзнавчої конференції, присвяченої 80–річчю від дня народження І. С. Винокура, 18–19 листоп. 2010 р., м. Кам’янець–Подільський. – Кам’янець–Подільський, 2010. – С. 648–653.

 44. Джус О. Софія Русова і діяльність «Просвіт» на східних та західно–українських землях / О. Джус // «Просвіта» в духовно–культурному піднесенні України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., присвяч 100–річчю з часу створення «Просвіти»на Поділлі, 7 груд. 2005 р., м. Хмельницький / Ін–т історії України НАН України; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т; Хмельн. обл. об–ня т–ва «Просвіта» та ін. – Хмельницький, 2005. – С. 231–236. – (Подільська «Просвіта» в іменах).

 45. Сваричевський А. В. Почесний член «Просвіти» : [Степан Сірополко] / А. В. Сваричевський // Проблеми духовного і національного відродження на Поділлі : наук. зб. за матер. всеукр. наук.–краєзн. конф., 9–10 листоп. 1995 р., м. Хмельницький. До 90–річчя утворення подільської «Просвіти» / [редкол.: В. П. Мацько (голов. ред.), П. Я. Слободянюк (наук. ред.), Є. І. Сохацька та ін.]. – Хмельницький ; К., 1995. – С. 30–32.

 46. Завальнюк О. М. Сірополко Степан Онисимович – // Завальнюк О. М. Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори й будівничі (1917–1920 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам’янець–Подільський, 2005. – С. 310–318.

 47. Завальнюк О. М. Сірополко Степан Онисимович // Завальнюк О. М. Історія Кам’янець–Подільського державного українського університету в іменах (1918–1921 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам’янець–Подільський, 2006. – С. 351–356.

 48. Мошак М. Юхим Сіцінський – фундатор і діяч просвітницького руху на Поділлі / М. Мошак // Просвітницький рух на Поділлі (1906–1923 рр.). До 90–річчя Подільської «Просвіти» / [упоряд.: М. Мошак, В. Лозовий ; літ. ред. Є. Сохацька]. – Кам’янець–Подільський, 1996. – С. 70–84.

 49. Завальнюк О. М. Освітянські ниви Євфимія Сіцінського / О. М. Завальнюк, А. М. Трембіцький // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2003. – Т. 3. – С. 165–177.

 50. Кучеров Г. Г. Є. Й. Сіцінський та його участь в просвітницькому русі Поділля / Г. Г. Кучеров // Юхим Сіцінський в історії та культурі Поділля : зб. наук. пр. за підсумками всеукр. наук.–практ. конф., 28–29 листоп. 2002 р. – Кам’янець–Подільський, 2004. – С. 101–104.

 51. Лозовий В. С. Юхим Сіцінський та Подільська «Просвіта» / В. С. Лозовий // Юхим Сіцінський в історії та культурі Поділля : зб. наук. пр. за підсумками всеукр. наук.–практ. конф., 28–29 листоп. 2002 р. – Кам’янець–Подільський, 2004. – С. 63–65.

 52. Завальнюк О. М. Сіцінський Юхим Йосипович – // Завальнюк О. М. Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори й будівничі (1917–1920 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам’янець–Подільський, 2005. – С. 282–287.

 53. Завальнюк О. М. Сіцінський Юхим Йосипович // Завальнюк О. М. Історія Кам’янець–Подільського державного українського університету в іменах (1918–1921 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам’янець–Подільський, 2006. – С. 298–302.

 54. Трембіцький А. М. Євфимій Сіцінський (1859–1937): наукова та громадська діяльність : [монографія] / А. М. Трембіцький. – Хмельницький : Мельник А. А., 2009. – 300 с. – (Діяч просвітницького руху на Поділлі: с. 191–217).

 55. Логвіна В. Л. Кам'янецькі періоди життя Володимира Січинського/ В. Л. Логвіна // Кам'янець–Подільський у контексті українсько–європейських зв'язків: історія і сучасність : зб. наук. пр. за підсумками міжнар. наук.–практ. конф. – Кам'янець–Подільський, 2004. – С. 144–146. – («Просвіта»: с. 145).

 56. Васильчишин С. Ф. Володимир Юхимович Січинський – культурно–просвітницький діяч, краєзнавець, науковець, публіцист / С. Ф. Васильчишин // Володимир Січинський – історик, мистецтвознавець, архітектор, педагог України і української діаспори (До 110–річчя видатного українського вченого) : зб. наук. пр. за підсумками Міжнар. наук. симп., 5–6 лип. 2004 р., м. Кам’янець–Подільський. – Кам’янець–Подільський, 2005. – С. 11–14.

 57. Січинський Я. (США). Доповнення до біобібліографії доктора мистецтвознавства Володимира Січинського / Я. Січинський // «Просвіта» в духовно–культурному піднесенні України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., присвяч 100–річчю з часу створення «Просвіти»на Поділлі, 7 груд. 2005 р., м. Хмельницький / Ін–т історії України НАН України; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т; Хмельн. обл. об–ня т–ва «Просвіта» та ін. – Хмельницький, 2005. – С. 175–177. – (Подільська «Просвіта» в іменах).

 58. Баженов Л. В. Володимир Січинський (1894–1962 рр.). Життя, діяльність, творчість в ім'я України : монографія / Л. В. Баженов, В. Л. Логвіна. – Кам’янець–Подільський : Кам'янець–Поділ. нац. ун–т ім. І. Огієнка, 2009. – 236 с. – («Просвіта»: с. 56–60).

 59. Горбатюк В. «...Учасник контрреволюційної організації «Просвіта» [Зоя Антонівна Скомська–Кульчицька] / В. Горбатюк // «Просвіта» в духовно–культурному піднесенні України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., присвяч 100–річчю з часу створення «Просвіти»на Поділлі, 7 груд. 2005 р., м. Хмельницький / Ін–т історії України НАН України; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т; Хмельн. обл. об–ня т–ва «Просвіта» та ін. – Хмельницький, 2005. – С. 221–224. – (Подільська «Просвіта» в іменах).

 60. Трембіцький А. До біографії Володимира Чехівського – чільного діяча Подільської «Просвіти» / А. Трембіцький // «Просвіта» в духовно–культурному піднесенні України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., присвяч 100–річчю з часу створення «Просвіти»на Поділлі, 7 груд. 2005 р., м. Хмельницький / Ін–т історії України НАН України; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т; Хмельн. обл. об–ня т–ва «Просвіта» та ін. – Хмельницький, 2005. – С. 200–211. – (Подільська «Просвіта» в іменах).

 61. Трембіцький А. А. Освітньо–педагогічна діяльність Володимира Чехівського / А. А. Трембіцький // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Т. 12. – С. 312–333. – Бібліогр.: с. 329–333. (176 назв).

 62. Трембіцький А. М. Родина Чехівських в українському історико–культурному просторі / А. М. Трембіцький // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2010. – Т. 16. – С. 248–263. – Бібліогр.: с. 258–263 (75 назв).

 63. Головин Б. Митрополит Андрей Шептицький – благодійник «Просвіти» / Б. Головин // «Просвіта» в духовно–культурному піднесенні України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., присвяч 100–річчю з часу створення «Просвіти»на Поділлі, 7 груд. 2005 р., м. Хмельницький / Ін–т історії України НАН України; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т; Хмельн. обл. об–ня т–ва «Просвіта» та ін. – Хмельницький, 2005. – С. 191–199. – (Подільська «Просвіта» в іменах).

 64. Іваневич Л. Кость Широцький – громадсько–просвітницький діяч / Л. Іваневич // «Просвіта» в духовно–культурному піднесенні України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., присвяч 100–річчю з часу створення «Просвіти»на Поділлі, 7 груд. 2005 р., м. Хмельницький / Ін–т історії України НАН України; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т; Хмельн. обл. об–ня т–ва «Просвіта» та ін. – Хмельницький, 2005. – С. 212–220. – (Подільська «Просвіта» в іменах).

 65. Завальнюк О. М. Широцький Костянтин Віталійович // Завальнюк О. М. Історія Кам’янець–Подільського державного українського університету в іменах (1918–1921 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам’янець–Подільський, 2006. – С. 333–336.

 66. Кость Широцький : біобібліогр. покажч. / упоряд.: Л. А. Іваневич, А. М. Трембіцький ; передм. О. М. Завальнюк, Л. А. Іваневич. – Хмельницький : Мельник А. А., 2009. – 68 с.

 67. Іваневич Л. А. Кость Широцький (1886–1919): науковець, просвітник, педагог : [монографія] / Л. А. Іваневич. – Хмельницький : Мельник А. А., 2011. – 232 с. + Додатки: 18 с.

 68. Сохацька Є. Подружжя Шульмінських в історії Кам’янеччини (рубрика «Видатні просвітяни Поділля») / Євгенія Сохацька // Кам’янеччина в контексті історії Поділля : наук. зб. : у 2 т. – Кам’янець–Подільський, 1997. – Т. 2. – С. 54–55.

 69. Сохацька Є. Подружжя Шульмінських в історії Кам’янця–Подільського 1908–1920 рр. (До питання про заснування Кам’янець–Подільського державного українського університету) / Євгенія Сохацька // Поляки на Хмельниччині : погляд крізь віки : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук. конф. (23–24 черв. 1999 р.). – Хмельницький, 1999. – С. 573–581.

 70. Сохацька Є. Подружжя Шульмінських в історії Кам’янця–Подільського 1908–1920 рр. (До питання про заснування Кам’янець–Подільського державного українського університету) / Євгенія Сохацька // KamieniecPodolski. Studia z dziejow miasta i regionu / pod red.F. Kirika. – Krakow, 2000. – Т. 1. – С. 299–307.

 71. Завальнюк О. М. Громадський діяч О. П. Шульмінський і заснування Кам’янець–Подільського державного українського університету (1918 р.) / О. М. Завальнюк // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. – К., 2004. – Вип. 7. – С. 166–175.

 72. Завальнюк О. М. Шульмінський Олександр Павлович // Завальнюк О. М. Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори й будівничі (1917–1920 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам’янець–Подільський, 2005. – С. 270–281.

 73. Завальнюк О. М. Шульмінський Олександр Павлович // Завальнюк О. М. Історія Кам’янець–Подільського державного українського університету в іменах (1918–1921 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам’янець–Подільський, 2006. – С. 125–133. – Бібліогр.: с. 132–133 (40 назв).

 74. Шумлянська Л. На щастя вони вижили (про братів Шумлянських) / Л. Шумлянська // «Просвіта» в духовно–культурному піднесенні України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., присвяч 100–річчю з часу створення «Просвіти»на Поділлі, 7 груд. 2005 р., м. Хмельницький / Ін–т історії України НАН України; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т; Хмельн. обл. об–ня т–ва «Просвіта» та ін. – Хмельницький, 2005. – С. 184–188. – (Подільська «Просвіта» в іменах).

Т.М. Опря,

В.М. Пархоменко,

Л.П. Савченко
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал