Наукові праці кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. Випуск 3Сторінка34/37
Дата конвертації22.12.2016
Розмір7.16 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

Каталог виставки

Подільській «Просвіті» – 105 років”

Виставка організована до регіональної науково–краєзнавчої конференції “Подільська «Просвіта»: історія і сьогодення”, присвяченої 105–річчю Подільської «Просвіти» і 150–річчю від дня народження Кості Солухи, яка відбулася 2–3 червня 2011 року в м. Кам’янці–Подільському.

Структуру виставки складають 3 рубрики:1. Подільська «Просвіта» (1906–2011 рр.)

Окремі видання

 1. Приходько В. Під сонцем Поділля : спогади / Віктор Приходько. – Вид. 4–те. – Нью–Йорк ; Мюнхен : Вид–во «Криниця», 1967. – Ч. 1. – 184 с. – (Перша Подільська «Просвіта», с. 94–183).

 2. Герман О. М. Діяльність товариства «Просвіта» на Поділлі наприкінці ХІХ і в першій половині ХХ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / О. М. Герман. – Чернівці, 1995.

 3. Проблеми духовного і національного відродження на Поділлі : наук. зб. за матер. всеукр. наук.–краєзн. конф., 9–10 листоп. 1995 р., м. Хмельницький. До 90–річчя утворення подільської «Просвіти» / [редкол.: В. П. Мацько (голов. ред.), П. Я. Слободянюк (наук. ред), Є. І. Сохацька та ін.]. – Хмельницький ; К., 1995. – 80 с.

 4. Слободянюк П. Я. Культура Хмельниччини : [наук. іст. вид.] / П. Я. Слободянюк ; наук. ред. П. Т. Тронько. – Хмельницький : Поділля, 1995. – 338 с. – («Просвіта»: с. 44).

 5. Просвітницький рух на Поділлі (1906–1923 рр.). До 90–річчя Подільської «Просвіти» / Кам'янець–Поділ. міськ. т–во «Просвіта»; Іст.–культуролог. Поділ. братство [упоряд.: М. Мошак, В. Лозовий ; літ. ред. Є. Сохацька]. – Кам’янець–Подільський, 1996. – 110 с.

 6. Завальнюк О. М. «Просвіта» на Теребовлянщині: короткий іст. нарис / О. М. Завальнюк. – Львів : Каменяр, 1997. – 48 с.

 7. Кукурудзяк М. Г. З історії національної школи і педагогічної думки в Українській Народній Республіці : [монографія] / М. Г. Кукурудзяк, М. М. Собчинська. – Кам’янець–Подільський : Абетка, 1997. – 176 с. – («Просвіта»: с. 15, 30, 37, 143).

 8. Наукові записки учасників програм «Просвіти» : зб. праць / Хмельн. міськ. т–во укр. мови ім. Тараса Шевченка «Просвіта» ; [упоряд.: З. Діденко, Т. Зеленко, А. Підлісна]. – Хмельницький : Поділля, 1997. – 177 с.

 9. Лисенко О. В. «Просвіти» у суспільно–політичному і культурному житті Наддніпрянської України (1905–1916 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 “Історія України” / Олександр Васильович Лисенко ; НАН України, Ін–т історії України. – К., 1998. – 24 с.

 10. Завальнюк О. М. Кам'янець–Подільський: історико–популярний нарис / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам'янець–Подільський : Абетка–НОВА, 2001. – 120 с. – («Просвіта»: с. 67).

 11. Баженов Л. В. Almamaterподільського краєзнавства (Місто Кам'янець–Подільський – центр історичної регіоналістики ХІХ – початку ХХ століть) : [наук. вид.] / Л. В. Баженов. Кам'янець–Подільський : Оіюм, 2005. – 416 с. –(«Просвіта»: с. 70).

 12. Даниленко В. М. Освіта України в роки національно–демократичної революції (1917–1920): з хроніки подій / В. М. Даниленко, О. М. Завальнюк, Ю. В. Телячий. – Кам'янець–Подільський : Абетка–НОВА, 2005. – 264 с. – («Просвіта»: с. 50, 74, 114, 138, 146, 148, 174, 225, 237).

 13. Малюта О. В. «Просвіта» у формуванні державницького потенціалу українського народу (друга половина ХІХ – перша чверть ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Ольга Володимирівна Малюта ; НАН України, Ін–т історії України. – К., 2005. – 20 с.

 14. «Просвіта» в духовно–культурному піднесенні України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., присвяч 100–річчю з часу створення «Просвіти»на Поділлі, 7 груд. 2005 р., м. Хмельницький / Ін–т історії України НАН України; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т; Хмельн. обл. об–ня т–ва «Просвіта» та ін. – Хмельницький : «Просвіта», 2005. – 276 с.

 15. Завальнюк О. М. Земства Поділля в добу Української революції 1917–1920 рр. / О. М. Завальнюк, В. Б. Стецюк. – Кам’янець–Подільський : Аксіома, 2009. – 220 с. – («Просвіта»: с. 119, 123, 135, 207).

 16. Благословенний край – Поділля / [упоряд.: З. Діденко, Т. Зеленко]. – Хмельницький : Друк ПП Мельник А. А., 2006. – 118 с. – (До 160–річчя перебування Т. Шевченка на Поділлі та 100–річчя Подільської «Просвіти»).

 17. Завальнюк О. М. Кам'янець–Подільський в українській революції 1917–1920 рр. : навч. посіб. / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам'янець–Подільський : Аксіома, 2010. – 116 с. – («Просвіта»: с. 16, 17, 18, 35, 40, 45, 46, 47, 69, 78, 94).

 18. Завальнюк О. М. Кам’янець–Подільський державний учительський інститут в роки Великої Вітчизняної війни : дослідження документи і матеріали, спогади / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук, А. П. Гаврищук. – Кам’янець–Подільський, 2010. – 448 с. – («Просвіта»: с. 14, 15, 17).

Статті в збірниках наукових праць, матеріалах конференцій, наукових журналах

1990

 1. Мазурик В. С. Діяльність просвітянських товариств на Поділлі в 1918–1919 роках / В. С. Мазурик // УШ Подільська історико–краєзнавча конференція : тези доп. – Кам'янець–Подільський, 1990. – С. 6–7.

1993

 1. Лозовий В. С. Діяльність Подільської «Просвіти» / В. С. Лозовий // Культура Поділля: історія і сучасність : матеріали другої наук.–практ. конф., присвяч. 500–річчю м. Хмельницького, 27–29 серп. 1993 р. – Хмельницький, 1993. – С. 281–283.

 2. ПономаренкоА. Б. З історії просвітницького руху на Поділлі / А. Б. Пономаренко // Культура Поділля: історія і сучасність : матеріали другої наук.–практ. конф., присвяч. 500–річчю м. Хмельницького, 27–29 серп. 1993 р. – Хмельницький, 1993. – С. 277–279.

1994

 1. Гаврилюк О. Н. Діяльність «Просвіт» на Волині / О. Н. Гаврилюк // Велика Волинь: минуле й сучасне (матеріали міжнар. наук. краєзн. конф., жовт. 1994 р.). – Хмельницький ; Ізяслав ; Шепетівка, 1994. – С. 334–336.

1995

 1. Блажевич Ю. І. Просвітницький рух на Поділлі в 1917–1919 рр. / Ю. І. Блажевич // Проблеми духовного і національного відродження на Поділлі : наук. зб. за матер. всеукр. наук.–краєзн. конф., 9–10 листоп. 1995 р., м. Хмельницький. До 90–річчя утворення подільської «Просвіти» / [редкол.: В. П. Мацько (голов. ред.), П. Я. Слободянюк (наук. ред.), Є. І. Сохацька та ін.]. – Хмельницький ; К., 1995.– С. 8–9.

 2. Завальнюк О. М. «Просвіта» і заснування Кам’янець–Подільського державного університету / О. М. Завальнюк // Проблеми духовного і національного відродження на Поділлі : наук. зб за матер. всеукр. наук.–краєзн. конф., 9–10 листоп. 1995 р., м. Хмельницький. До 90–річчя утворення подільської «Просвіти» / [редкол.: В. П. Мацько (голов. ред.), П. Я. Слободянюк, Є. І. Сохацька та ін.]. – Хмельницький ; К., 1995. – С. 15–19.

 3. Карван С. Л. Участь поляків у створенні Кам’янець–Подільської «Просвіти» / С. Л. Карван // Проблеми духовного і національного відродження на Поділлі : наук. зб. за матер. всеукр. наук.–краєзн. конф., 9–10 листоп. 1995 р., м. Хмельницький. До 90–річчя утворення подільської «Просвіти» / [редкол.: В. П. Мацько (голов. ред.), П. Я. Слободянюк (наук. ред.), Є. І. Сохацька та ін.]. – Хмельницький ; К., 1995. – С. 22–23.

 4. Кушнір Л. Б. «Просвіта» в добу УНР / Л. Б. Кушнір // Проблеми духовного і національного відродження на Поділлі : наук. зб. за матер. всеукр. наук.–краєзн. конф., 9–10 листоп. 1995 р., м. Хмельницький. До 90–річчя утворення подільської «Просвіти» / [редкол.: В. П. Мацько (голов. ред.), П. Я. Слободянюк ( наук. ред.), Є. І. Сохацька та ін.]. – Хмельницький ; К., 1995. – С. 23–25.

 5. Мацько В. Ювілей Подільської «Просвіти» / В. Мацько, П. Маліш // Проблеми духовного і національного відродження на Поділлі : наук. зб. за матер. всеукр. наук.–краєзн. конф., 9–10 листоп. 1995 р., м. Хмельницький. До 90–річчя утворення подільської «Просвіти» / [редкол.: В. П. Мацько (голов. ред.), П. Я. Слободянюк (наук.ред.), Є. І. Сохацька та ін.]. – Хмельницький ; К., 1995. – С. 5–8.

 6. Мовчан П. Подільська «Просвіта» у контексті всеукраїнської / Павло Мовчан // Проблеми духовного і національного відродження на Поділлі : наук. зб. за матер. всеукр. наук.–краєзн. конф., 9–10 листоп. 1995 р., м. Хмельницький. До 90–річчя утворення подільської «Просвіти» / [редкол.: В. П. Мацько (голов. ред.), П. Я. Слободянюк (наук. ред.), Є. І. Сохацька та ін.]. – Хмельницький ; К., 1995. – С. 4.

 7. Назаренко Є. Д. «Просвіта» на Поділлі в 1917–1919 роках / Є. Д. Назаренко // Проблеми духовного і національного відродження на Поділлі : наук. зб. за матер. всеукр. наук.–краєзн. конф., 9–10 листоп. 1995 р., м. Хмельницький. До 90–річчя утворення подільської «Просвіти» / [редкол.: В. П. Мацько (голов. ред.), П. Я. Слободянюк (наук. ред.), Є. І. Сохацька та ін.]. – Хмельницький ; К., 1995. – С. 27–28.

 8. Нестеренко В. А. Діяльність товариства «Просвіта» на початку 20–х років на Поділлі (За матеріалами Кам’янецького повіту) / В. А. Нестеренко // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження : наук. зб. – Хмельницький, 1995. – С. 158–163.

 9. Прокопчук В. С. З історії просвітницького руху на Хмельниччині / В. С. Прокопчук // Проблеми духовного і національного відродження на Поділлі : наук. зб. за матер. всеукр. наук.–краєзн. конф., 9–10 листоп. 1995 р., м. Хмельницький. До 90–річчя утворення подільської «Просвіти» / [редкол.: В. П. Мацько (голов. ред.), П. Я. Слободянюк (наук. ред), Є. І. Сохацька та ін.]. – Хмельницький ; К., 1995. – С. 19–20.

 10. Яременко В. І. Подільська «Просвіта» (1906–1914 рр.) за спогадами Віктора Приходька / В. І. Яременко // Проблеми духовного і національного відродження на Поділлі : наук. зб. за матер. всеукр. наук.–краєзн. конф., 9–10 листоп. 1995 р., м. Хмельницький. До 90–річчя утворення подільської «Просвіти» / [редкол.: В. П. Мацько (голов. ред.), П. Я. Слободянюк (наук. ред), Є. І. Сохацька та ін.]. – Хмельницький ; К., 1995. – С. 20–22.

1996

 1. Документи та матеріали Подільської «Просвіти»: Національна програма українців–подолян; Статут Подільського українського товариства «Просвіта» (1906 р.); Статут товариства «Просвіта» (1921 р.); Список членів Подільського Українського Товариства «Просвіта» станом на 1 січня 1914 р. // Просвітницький рух на Поділлі (1906–1923 рр.). До 90–річчя Подільської «Просвіти» / [упоряд.: М. Мошак, В. Лозовий ; літ. ред. Є. Сохацька]. – Кам’янець–Подільський, 1996. – С. 96–109.

 2. Лозовий В. Діяльність Подільської «Просвіти» в 1906–1914 рр. / В. Лозовий // Просвітницький рух на Поділлі (1906–1923 рр.). До 90–річчя Подільської «Просвіти» / [упоряд.: М. Мошак, В. Лозовий ; літ. ред. Є. Сохацька]. – Кам’янець–Подільський, 1996. – С. 6–27.

 3. Лозовий В. «Просвіта» на Поділлі в добу національно–визвольних змагань (1917–1920 рр.) / В. Лозовий, В. Нестеренко // Просвітницький рух на Поділлі (1906–1923 рр.). До 90–річчя Подільської «Просвіти» / [упоряд.: М. Мошак, В. Лозовий ; літ. ред. Є. Сохацька]. – Кам’янець–Подільський, 1996. – С. 28–41.

 4. Нестеренко В. «Просвіта» на Кам’янеччині в 1921–1923 рр. / В. Нестеренко // Просвітницький рух на Поділлі (1906–1923 рр.). До 90–річчя Подільської «Просвіти» / [упоряд.: М. Мошак, В. Лозовий ; літ. ред. Є. Сохацька]. – Кам’янець–Подільський, 1996. – С. 41–57.

 5. Сохацька Є. На хвилі національного відродження (Подільська «Просвіта» на сторінках «Ради» 1906–1907 рр.) / Євгенія Сохацька // Матеріали до українського мистецтвознавства: Микола Леонтович і сучасні освіта та культура (До 125–річчя від дня народження) : зб. наук. праць. – Кам’янець–Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 97–100.

 6. Яцюк О. Товариство «Просвіта» на Вінниччині в 1906–1922 рр. / О. Яцюк // Просвітницький рух на Поділлі (1906–1923 рр.). До 90–річчя Подільської «Просвіти» / [упоряд.: М. Мошак, В. Лозовий ; літ. ред. Є. Сохацька]. – Кам’янець–Подільський, 1996. – С. 57–62.

1997

 1. Мацько В. Політичні репресії на Хмельниччині: червона жара / Віталій Мацько // Хмельниччина: роки становлення та поступу (1937–1997) (матеріали Всеукр. наук. іст.–краєзн. конф.), 26 верес. 1997 р. – Хмельницький , 1997. – С. 263–276. – (Репресії проти діячів «Просвіти»).

 2. Мацько В. Просвітницький рух на Поділлі в 20–х роках / Віталій Мацько // Дивокрай : наук.–краєзн. альманах. – Хмельницький, 1997. – Вип. 2: Хмельниччина подільська. – С. 55–58. – (Вказано прізвища діячів кам'янецької і подільської «Просвіти»).

1998

 1. Прокопчук В. С. Краєзнавство в Кам’янець–Подільському державному українському університеті (1918–1920 рр.) / В. С. Прокопчук // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 1998. – Т. 1. – С. 20–28. – («Просвіта»: с. 26).

1999

 1. Карван С. Л. Участь поляків у діяльності Кам'янець–Подільської «Просвіти» / С. Л. Карван // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук. конф. (23–24 черв. 1999 р.). – Хмельницький, 1999. – С. 274–275.

2000

 1. Лозовий В. С. Просвітницька діяльність на Дунаєвеччині (1908–1914 рр.) / В. С. Лозовий // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій : зб. наук.–краєзн. пр. за матеріалами наук.–краєзн. конф., присвяч. 55–ій річн. Великої Перемоги, 5–6 трав. 2000 р., м. Дунаївці. – Кам’янець–Подільський, 2000. – Вип. 2. – С. 108–110.

 2. Мацько В. Т. Г. Шевченко і подільська «Просвіта» / Віталій Мацько // Тарас Шевченко і українська культура ХХІ століття : зб. наук. пр. за матеріалами всеукр. симп. (19–20 трав. 2000 р.). – Кам’янець–Подільський, 2000. – 263–264.

2002

 1. Комарніцький О. Б. “Просвіти” містечок Подільської губернії в період Української революції 1917–1920 рр. / О. Б. Комарніцький // Наукові праці Кам’янець–Подільського державного педагогічного університету : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., присвяч. 85–ій річн. Укр. нац.–демократ. революції, 15–16 квіт. 2002 р. : у 2 т. / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), А. Г. Філінюк (заст. голови); П. Є. Ткачук (наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець–Подільський, 2002. – Т. 1. – С. 100–102. – Бібліогр.: с. 102 (34 назви).

 2. Комарніцький О. Б. Стан освіти в містечках Подільської губернії в період української революції (1917–1920 рр.) / О. Б. Комарніцький // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2002. – Т. 2. – С. 40–49. – («Просвіта»: с. 42–47).

 3. Олійник С. В. Професійна підготовка і питання загальної освіти Галицьких стрільців на теренах Поділля / С. В. Олійник // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2002. – Т.2. – С. 54–56. – («Просвіта»: с. 56).

2003

 1. Кучеров Г. Г. З історії сільської “Просвіти” на Поділлі в 1918 р. (за матеріалами с. Женишківці Летичівського повіту)/ Г. Г. Кучеров // Наукові праці Кам’янець–Подільського державного університету : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 2–4 квіт. 2003 р. :вип. 2, у 2 т. / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), А. Г. Філінюк (заст. голови); П. Є. Ткачук (наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець–Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 113–115. – Бібліогр.: с. 115 (13 назв).

 2. Сохацька Є. На хвилі національного відродження (Подільська «Просвіта» на сторінках «Ради» 1906–1907 рр.) / Євгенія Сохацька // Матеріали до українського мистецтвознавства: Микола Леонтович і сучасна освіта та культура (До 125–річчя від дня народження) : зб. наук. пр. – К. ; Кам’янець–Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 97–100.

2004

 1. Гурський В. А. Освітньо–культурна діяльність “Товариства “Просвіта” у Києві ім. Т. Шевченка” (1906–1910) / В. А. Гурський // Наукові праці Кам’янець–Подільського державного університету : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 7–8 квіт. 2004 р. :вип. 3, у 3 т. / [редкол.: О. М. Завальнюк. (голова), А. Г. Філінюк (заст. голови), П. Є. Ткачук (наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець–Подільський, 2004. – Т. 3. – С. 162–164. – Бібліогр.: с. 164 (18 назв).

 2. Зуляк І. С. Фахові школи «Просвіти» міжвоєнного періоду – важливий чинник розвитку національної освіти // Наукові праці Кам’янець–Подільського державного університету. Історичні науки. – Кам’янець–Подільський, 2004. – Т. 12. – С. 204–205.

 3. Комарніцький О. Б. Просвітницько–освітній рух у містечках Подільської губернії в 1917–1918 рр./ О. Б. Комарніцький // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2004. – Т. 4. – С. 68–78.

 4. Кучеров Г. Діяльність Женишківської «Просвіти» на Летичівщині у 1918–1919 рр. / Г. Кучеров // Хмельниччина. Дивокрай : всеукр. наук.–краєзн. зб. – Кам’янець–Подільський, 2004. – № 1–2. – С. 54–56.

 5. Кучеров Г. Г. Журнал «Село» як джерело вивчення сільських «Просвіт» Поділля (1918–1919 рр.) / Г. Г. Кучеров // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2004. – Т. 4. – С. 79–87. – Бібліогр.: с. 86–87 (31 назва).

 6. Кучеров Г. Г. Маловідомі сторінки історії Кам'янець–Подільської «Просвіти» (1908–1918 рр.) / Г. Г. Кучеров // Матеріали ХІ Подільської історико–краєзнавчої конференції, 25–26 листоп. 2004 р., м. Кам'янець–Подільський. – Кам’янець–Подільський, 2004. – С. 255–263.

 7. Кучеров Г. Г. Становлення й особливості діяльності сільських просвітницьких осередків Подільської губернії в умовах царської цензури (1906–1907 рр.) / Г. Г. Кучеров // Наукові праці Кам’янець–Подільського державного університету. Історичні науки. – Кам’янець–Подільський, 2004. – Т. 13. – С. 358–364. – Бібліогр.: с. 363–364 (26 назв).

 8. Мельник Е. М. Діяльність видавництв м. Кам'янця–Подільського щодо забезпечення шкіл Поділля навчальною літературою в період УНР / Е. М. Мельник // Кам'янець–Подільський у контексті українсько–європейських зв'язків: історія і сучасність : зб. наук. пр. за підсумками міжнар. наук.–практ. конф. – Кам'янець–Подільський, 2004. – С. 135–136. – («Просвіта»: с. 135).

 9. Мельник Е. М. Українські середні навчальні заклади на Поділлі в 1917–1920 рр. / Е. М. Мельник // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2004. – Т. 4. – С. 48–67. – («Просвіта»: с. 49, 53–56, 59).

 10. Трембіцький А. М. «Українська загальна енциклопедія» та інші енциклопедичні видання кінця XIX – 30–х рр. XX ст. про подільських громадсько–просвітницьких діячів / А. М. Трембіцький // Матеріали XI Подільської історико–краєзнавчої конференції / [редкол.: О. М. Завальнюк (відп. ред.), Л. В. Баженов, І. С. Винокур та ін.]. – Кам’янець–Подільський, 2004. – С. 505–513.

2005

 1. Баженов Л. В. Друга Подільська «Просвіта» та її внесок у поширення просвітництва в сільській місцевості (1908–1914 рр.) / Л. В. Баженов, Г. Г. Кучеров // Кам'янець–Подільський у контексті українсько–європейських зв'язків: історія і сучасність : зб. наук. пр. за підсумками міжнар. наук.–практ. конф., 14–15 трав. 2005 року. – Кам'янець–Подільський, 2005. – С. 100–104.– Бібліогр.: с. 103–104. (41 назва).

 2. Баженов Л. «Просвіта» мовою документів / Л. Баженов, В. Мацько // «Просвіта» в духовно–культурному піднесенні України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., присвяч 100–річчю з часу створення «Просвіти»на Поділлі, 7 груд. 2005 р., м. Хмельницький / Ін–т історії України НАН України; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т; Хмельн. обл. об–ня т–ва «Просвіта» та ін. – Хмельницький, 2005. – С. 8–27.

 3. Байталюк В. Дунаєвеччина єдиним пульсом з Україною : [історія Дунаєвецького районного товариства «Просвіта»] / В. Байталюк // «Просвіта» в духовно–культурному піднесенні України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., присвяч 100–річчю з часу створення «Просвіти»на Поділлі, 7 груд. 2005 р., м. Хмельницький / Ін–т історії України НАН України; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т; Хмельн. обл. об–ня т–ва «Просвіта» та ін. – Хмельницький, 2005. – С. 143–146.

 4. Виговський Л. Християнська церква як суттєвий чинник процесу проведення просвітницько–освітньої роботи в Подільському краї / Л. Виговський, Т. Виговська // «Просвіта» в духовно–культурному піднесенні України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., присвяч 100–річчю з часу створення «Просвіти»на Поділлі, 7 груд. 2005 р., м. Хмельницький / Ін–т історії України НАН України; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т; Хмельн. обл. об–ня т–ва «Просвіта» та ін. – Хмельницький, 2005. – С. 74–79.

 5. Горбатюк В. «Просвіта» на сторінках журналу «Село» / В. Горбатюк // «Просвіта» в духовно–культурному піднесенні України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., присвяч 100–річчю з часу створення «Просвіти»на Поділлі, 7 груд. 2005 р., м. Хмельницький / Ін–т історії України НАН України; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т; Хмельн. обл. об–ня т–ва «Просвіта» та ін. – Хмельницький, 2005. – С. 224–231.

 6. Григоренко О. Творче співробітництво Національної академії державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького і Хмельницького міського товариства української мови імені Т. Шевченка «Просвіта» / О. Григоренко, А. Сіцінський // «Просвіта» в духовно–культурному піднесенні України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., присвяч 100–річчю з часу створення «Просвіти»на Поділлі, 7 груд. 2005 р., м. Хмельницький / Ін–т історії України НАН України; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т; Хмельн. обл. об–ня т–ва «Просвіта» та ін. – Хмельницький, 2005. – С. 46–56.

 7. Заводовський А. А. Преса початку XX ст. як джерело дослідження становлення української ідеології, національної освіти, церкви і культури на Поділлі / А. А. Заводовський // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2005. – Т. 5. – С. 262–271. – («Просвіта»: с. 266).

 8. Зуляк І. Розширення мережі членства «Просвітою» Західної України у міжвоєнний період / І. Зуляк // «Просвіта» в духовно–культурному піднесенні України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., присвяч 100–річчю з часу створення «Просвіти»на Поділлі, 7 груд. 2005 р., м. Хмельницький / Ін–т історії України НАН України; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т; Хмельн. обл. об–ня т–ва «Просвіта» та ін. – Хмельницький, 2005. – С. 80–90.

 9. Кланічка І. Роль товариства «Просвіта» у формуванні національної свідомості та освіти дорослого населення Галичини / І. Кланічка // «Просвіта» в духовно–культурному піднесенні України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., присвяч 100–річчю з часу створення «Просвіти»на Поділлі, 7 груд. 2005 р., м. Хмельницький / Ін–т історії України НАН України; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т; Хмельн. обл. об–ня т–ва «Просвіта» та ін. – Хмельницький, 2005. – С. 107–113.

 10. Костюк С. Фонд «Просвіти» у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї / С. Костюк // «Просвіта» в духовно–культурному піднесенні України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., присвяч 100–річчю з часу створення «Просвіти»на Поділлі, 7 груд. 2005 р., м. Хмельницький / Ін–т історії України НАН України; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т; Хмельн. обл. об–ня т–ва «Просвіта» та ін. – Хмельницький, 2005. – С. 97–100.

 11. Кучеров Г. Г. Освіта дорослого населення – важливий аспект діяльності сільських «Просвіт» Правобережної України (1917–1922 рр.) / Г. Г. Кучеров // Наукові праці Кам’янець–Подільського державного університету. Історичні науки. – Кам’янець–Подільський, 2005. – Т. 15. – С. 149–158.

 12. Кучеров Г. Г. Робота сільських «Просвіт» Подільської губернії щодо забезпечення населення літературою (1917–1923 рр.) / Г. Г. Кучеров // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2005. – Т. 5. – С. 33–43. – Бібліогр.: с. 42–43 (57 назв).

 13. Лозовий В. Поширення просвітницьких осередків на селі в період Центральної Ради (1917 р.)/ В. Лозовий // «Просвіта» в духовно–культурному піднесенні України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., присвяч 100–річчю з часу створення «Просвіти»на Поділлі, 7 груд. 2005 р., м. Хмельницький / Ін–т історії України НАН України; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т; Хмельн. обл. об–ня т–ва «Просвіта» та ін. – Хмельницький, 2005. – С. 63–69.

 14. Лозовий В. С. Сільське вчительство і влада у період гетьманату (1918 р.) / В. С. Лозовий // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2005. – Т. 5. – С. 14–21. – («Просвіта»: с. 16–18).

 15. Мацько В. «Просвіта» – форпост національного поступу: історико–філософський аспект / В. Мацько // «Просвіта» в духовно–культурному піднесенні України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., присвяч 100–річчю з часу створення «Просвіти»на Поділлі, 7 груд. 2005 р., м. Хмельницький / Ін–т історії України НАН України; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т; Хмельн. обл. об–ня т–ва «Просвіта» та ін. – Хмельницький, 2005. – С. 34–45.

 16. Міхалевський В. Видання Подільської «Просвіти» (1906–2005) / В. Міхалевський, В. Мельник // «Просвіта» в духовно–культурному піднесенні України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., присвяч 100–річчю з часу створення «Просвіти»на Поділлі, 7 груд. 2005 р., м. Хмельницький / Ін–т історії України НАН України; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т; Хмельн. обл. об–ня т–ва «Просвіта» та ін. – Хмельницький, 2005. – С. 267–271.

 17. Нагачевська З. «Просвіта» і формування освітніх пріоритетів жіночого руху Західної України (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) / З. Нагачевська // «Просвіта» в духовно–культурному піднесенні України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., присвяч 100–річчю з часу створення «Просвіти»на Поділлі, 7 груд. 2005 р., м. Хмельницький / Ін–т історії України НАН України; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т; Хмельн. обл. об–ня т–ва «Просвіта» та ін. – Хмельницький, 2005. – С. 100–106.

 18. Нестеренко В. Політика радянської влади щодо товариства «Просвіта» на Поділлі в 1920–1923 рр. / В. Нестеренко // «Просвіта» в духовно–культурному піднесенні України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., присвяч 100–річчю з часу створення «Просвіти»на Поділлі, 7 груд. 2005 р., м. Хмельницький / Ін–т історії України НАН України; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т; Хмельн. обл. об–ня т–ва «Просвіта» та ін. – Хмельницький, 2005. – С. 91–97.

 19. Олійник С. В. Діяльність Бюро Пропаганди (Пресової Квартири) Української Галицької Армії на Поділлі (літо 1919 – весна 1920 рр.) / С. В. Олійник // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2005. – Т. 5. – С. 44–51. – («Просвіта»: с. 46–47).

 20. Секо Я. Товариство Української мови імені Тараса Шевченка в системі національних організацій періоду боротьби за незалежність (1989– 1991) / Я. Секо // «Просвіта» в духовно–культурному піднесенні України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., присвяч 100–річчю з часу створення «Просвіти»на Поділлі, 7 груд. 2005 р., м. Хмельницький / Ін–т історії України НАН України; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т; Хмельн. обл. об–ня т–ва «Просвіта» та ін. – Хмельницький, 2005. – С. 27– 34.

 21. Сохацька Є. І. Український прорив: Подільська «Просвіта» на сторінках «Ради» (1908–1914 рр.). До 100–річчя від часу заснування Подільської «Просвіти» (1906 р.) / Євгенія Сохацька // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2005. – Т. 5. – С. 247–261.

 22. Стецюк В. Б. Земства та «Просвіти» Правобережної України в період національно–демократичної революції 1917–1920 рр. / В. Б. Стецюк // Наукові праці Кам’янець–Подільського державного університету. Історичні науки. – Кам’янець–Подільський, 2005. – Т. 15. – С. 159–165.

 23. Стинська В. Роль товариства «Просвіта» у розвитку українського шкільництва Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Стинська // «Просвіта» в духовно–культурному піднесенні України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., присвяч 100–річчю з часу створення «Просвіти»на Поділлі, 7 груд. 2005 р., м. Хмельницький / Ін–т історії України НАН України; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т; Хмельн. обл. об–ня т–ва «Просвіта» та ін. – Хмельницький, 2005. – С. 57–61.

 24. Фотолітопис Подільської «Просвіти» // «Просвіта» в духовно–культурному піднесенні України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., присвяч 100–річчю з часу створення «Просвіти»на Поділлі, 7 груд. 2005 р., м. Хмельницький / Ін–т історії України НАН України; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т; Хмельн. обл. об–ня т–ва «Просвіта» та ін. – Хмельницький, 2005. – С. 237–257. – (Подільська «Просвіта» в іменах).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал