Наука. Освіта. Молодь 80 Анастасія ОрловськаСкачати 24.03 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації18.06.2017
Розмір24.03 Kb.

Наука. Освіта. Молодь
- 80 -
Анастасія Орловська
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Основним завданням сучасної системи освіти є формування гармонійно розвиненої особистості. Це означає, що учень щез молодшого шкільного віку має уміти приймати самостійні рішення, працювати в команді, бути ініціативним, здатним до новацій, готовим до перевантажень, стресових ситуацій, вміти виходити з них. На формування цих якостей націлений компетентнісний підхід до формування змісту та організації навчального процесу. Аналіз літературних джерел засвідчує, що проблему формування математичної компетентності на уроках у педагогічній науці досліджували в різних напрямах розуміння сутності та особливостей математичної компетенції учнів – Л. Гапоненко, В. Маслов, О. Беляніна, Л. Іляшенко, М. Зуєва, С. Ракова розвиток математичної компетентності дитини – І. Єрмаков, О. Кононко, Е. Соф’янц, С. Шишов; питання практичної реалізації математичної компетентності на уроках – О. Біда, Н. Буринська, В. Ільченко, С. Ніконова та ін. Аналіз праць зазначених науковців дає змогу визначити, що питання формування математичної компетентності на уроках в початковій школі залишається проблемним і потребує подальшого дослідження, оскільки математична компетентність має бути кінцевим результатом навчання і це зумовлює необхідність цілеспрямованої діяльності щодо її формування. Формування математичної компетентності учнів на уроках відбувається через опанування ними нових знань, умінь та навичок при вивченні математики. Поява позитивного та якісного результату навчання в молодших школярів стимулює вчителів до використання різноманітних технологій, методів і прийомів роботи з учнями на уроці та в позаурочний час, серед яких останнім часом популярними є проблемне, проектне, особистісно-орієнтоване, блочно-модульне навчання та інформаційні технології навчання. Це пояснюється тим фактом, що головне завдання учителя початкової школи – розвиток математичних здібностей і навичок учнів, підвищення престижу знань, формування окрім математичних, ще й ключових та міжпредметних компетенцій. Як відзначає І. В. Сафонова, для формування математичних компетентностей потрібні
здатність творчо мислити, послідовно міркувати та презентувати свої ідеї
– вміти працювати в команді (визначати пріоритети, планувати результати і нести відповідальність за їх реалізацію
– ефективно застосовувати знання в реальному житті [1, с. 402].

Наука. Освіта. Молодь
- 81 -Найважливішим видом навчальної діяльності при навчанні учнів математики є розв’язування задач. Причому, основна увага має бути спрямована на розвиток здатності молодших школярів застосовувати отримані знання в школі в життєвих ситуаціях. ОМ. Ткаченко вважає одним із шляхів формування математичної компетентності учнів використання на уроках спеціальних компетентнісно- орієнтованих завдань [2, с. 2–3]. При вирішенні таких завдань основна увага повинна приділятися формуванню здібностей учнів використовувати математичні знання в різноманітних ситуаціях, вимагають для свого вирішення різних підходів, роздумів та інтуїції. Зміст завдань бажано пов’язувати з традиційними розділами або темами, які складають основу програм навчання.
Компетентнісно-орієнтовані завдання можуть використовуватися на уроках різних типів вивчення нового матеріалу, закріплення знань, комплексного застосування знань, узагальнення та систематизації знань, урок контролю, оцінки і корекції. Якщо на уроках математики систематично використовувати компетентнісно-орієнтовані завдання, це сприятиме формуванню ключових компетенцій учнів та підвищенню математичної грамотності [3, с. 105]. Важливим компонентом формування математичної компетентності є – інтеграція та інтеграційні зв’язки. Саме застосування міжпредметних зв’язків сприяє підвищенню ефективності навчання учнів на уроках математики. Таким чином, розвиток математичної компетентності учня має бути системним і включати різні аспекти навчально-виховного процесу
– урок, як основну форму навчальної діяльності
– факультативи
– самоосвіту
позакласну роботу з математики, яка базується на індивідуальних особливостях учнів. Маємо зазначити, що успішне вивчення курсу математики є основою для продовження освітив найширшому сенсі слова. Без цих знань не можна повноцінно продовжувати навчання з того ж предмета на наступному ж уроці, так як кожна прогалина у вивченні математики стає перепоною, яку важко подолати на наступному ступені.
Список використаних джерел
1.
Сафонова І. Я. Формування математичної компетентності у старшокласників / І. Я. Сафонова // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. – 2013. – Вип. 2.
2. Формування компетентностей на уроках математики / ОМ. Ткаченко, І. М. Кожевнікова, Л. П. Шатохіна // Математика в школах України. –
2014. – № 6 (414).
3.
Хуторской А. Ф. Методика личностно ориентированного обучения. – М. : Владос-Пресс. – 2005.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал