Напрями досліджень мдрСкачати 91.63 Kb.
Дата конвертації05.01.2017
Розмір91.63 Kb.
НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ МДР 1. ТНК в сучасному міжнародному бізнесі.

 2. Розробка і реалізація міжнародних фінансових стратегій ТНК.

 3. Стратегії розвитку міжнародної компанії (на конкретному прикладі) – приклад вказати обов’язково.

 4. Інвестиційні стратегії міжнародної компанії (на конкретному прикладі) – приклад вказати обов’язково.

 5. Розвиток корпоративної стратегії міжнародної компанії (на конкретному прикладі) – приклад вказати обов’язково.

 6. Розвиток бізнес-стратегії міжнародної компанії (на конкретному прикладі) – приклад вказати обов’язково.

 7. Розвиток функціональної стратегії (маркетингової, виробничої, фінансової, кадрової) міжнародної компанії (на конкретному прикладі) – приклад вказати обов’язково.

 8. Управління розміщенням виробництва міжнародних компаній (на конкретному прикладі) – приклад вказати обов’язково.

 9. Міжнародна економічна діяльність компанії (на конкретних прикладах) – приклад вказати обов’язково.

 10. Утворення і розвиток міжнародних функціональних (виробничих, маркетингових, фінансових, науково-технічних) альянсів (на конкретному прикладі) – приклад вказати обов’язково.

 11. Міжнародні альянси на високотехнологічних ринках (на конкретних прикладах) – приклад вказати обов’язково.

 12. Організація діяльності міжнародних стратегічних альянсів (на конкретному прикладі) –приклад вказати обов’язково.

 13. Розвиток глобальних (продуктових, географічних, функціональних, споживацько-орієнтованих, матричних) організаційних структур управління міжнародними корпораціями (на конкретному прикладі) – приклад вказати обов’язково.

 14. Ефективність корпоративного менеджменту міжнародної корпорації (на конкретному прикладі) – приклад вказати обов’язково.

 15. Розвиток систем стратегічного, організаційного, операційного контролю у міжнародній корпорації (на конкретному прикладі) – приклад вказати обов’язково.

 16. Управління ефективністю міжнародних компаній (на конкретному прикладі) – приклад вказати обов’язково.

 17. Управління якістю в міжнародних компаніях (на конкретних прикладах) – приклад вказати обов’язково.

 18. Управління розвитком персоналу міжнародних корпорацій (на конкретному прикладі) – приклад вказати обов’язково.

 19. Управління грошовими потоками міжнародних корпорацій (на конкретному прикладі) – приклад вказати обов’язково.

 20. Управління маркетингом в міжнародних корпораціях.

 21. Маркетинг-менеджмент транснаціональних корпорацій.

 22. Управління економічними ризиками міжнародних корпорацій.

 23. Мета корпорації в глобальному бізнесі.

 24. Формування мережевих структур у глобальному бізнес-середовищі.

 25. Ефективність розвитку міжнародних вертикально інтегрованих бізнес-структур.

 26. Ефективність розвитку міжнародних горизонтально інтегрованих бізнес-структур.

 27. Ефективність діяльності міжнародно-диверсифікованих інтегрованих бізнес-структур.

 28. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах глобалізації.

 29. Конкурентоспроможність національних підприємств на світовому ринку (на конкретному прикладі) – приклад вказати обов’язково.

 30. Конкурентоспроможність компаній на міжнародних ринках послуг (на конкретних прикладах) – приклад вказати обов’язково.

 31. Міжнародна конкурентоспроможність продукції (послуг) українських підприємств (організацій).

 32. Міжнародні конкурентні стратегії вітчизняних підприємств (на конкретному прикладі) – приклад вказати обов’язково.

 33. Цінова політика та конкурентоспроможність підприємства на міжнародному ринку.

 34. Стратегія забезпечення міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств (конкретна галузь) – вказати обов'язково.

 35. Стратегія виходу українського підприємства на зарубіжні товарні ринки (на конкретному прикладі) –приклад вказати обов’язково.

 36. Стратегія виходу іноземних товаровиробників на український ринок (на конкретному прикладі) – приклад вказати обов’язково.

 37. Стратегія виходу українських компаній на зарубіжний ринок (на конкретному прикладі) – приклад вказати обов’язково.

 38. Стратегія виходу зарубіжних фінансових інститутів на український ринок (на конкретному прикладі) – приклад вказати обов’язково.

 39. Стратегія виходу українських компаній на зарубіжні кредитні ринки (на конкретному прикладі) –приклад вказати обов’язково.

 40. Стратегія виходу іноземних банків на кредитно-фінансовий ринок України (на конкретному прикладі) – приклад вказати обов’язково.

 41. Діяльність іноземних банків в Україні.

 42. Стратегія виходу українських компаній на світові валютні ринки (на конкретному прикладі) – приклад вказати обов’язково.

 43. Діяльність українських компаній на зарубіжних фондових ринках (на конкретному прикладі) – приклад вказати обов’язково.

 44. Стратегія виходу іноземної фірми на страховий ринок України (на конкретному прикладі) – приклад вказати обов’язково.

 45. Стратегія виходу іноземної фірми на ринок послуг України (на конкретному прикладі) – приклад вказати обов’язково.

 46. Стратегічна мотивація та особливості діяльності філій іноземних корпорацій в Україні.

 47. Стратегії та особливості діяльності міжнародних фінансових організацій в Україні.

 48. Ефективність і проблеми діяльності іноземних компаній на українському ринку.

 49. Діяльність ТНК на ринках України (на конкретних прикладах) – приклад вказати обов’язково.

 50. Розробка та реалізація міжнародної стратегії підприємств в умовах глобалізації.

 51. Структура і динаміка розвитку міжнародних товарних ринків.

 52. Роль та ефективність посередницьких організацій у міжнародній комерційній діяльності (на конкретному прикладі) – приклад вказати обов’язково.

 53. Стратегія підвищення конкурентоспроможності українських товаровиробників на світовому ринку.

 54. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства в міжнародному бізнесі.

 55. Організаційно-економічні фактори діяльності філій іноземних корпорацій в Україні (на конкретному прикладі) – приклад вказати обов’язково.

 56. Інвестиційні стратегії українських підприємств у міжнародному бізнесі.

 57. Міжнародні картельні угоди на ринках сировини.

 58. Інвестиційні стратегії українських підприємств у міжнародному бізнесі.

 59. Аналіз і особливості розвитку міжнародних фондових ринків.

 60. Лізингові операції у міжнародному бізнесі.

 61. Факторингові операції у міжнародному бізнесі.

 62. Форфейтингові операції у міжнародному бізнесі.

 63. Управління рекламною діяльністю в міжнародному бізнесі.

 64. Управління експортно-імпортною діяльністю українських підприємств.

 65. Консалтингова діяльність у системі міжнародного бізнесу.

 66. Управління маркетинговою товарною політикою фірми на зарубіжних ринках.

 67. Міжнародний менеджмент-консалтинг: стан розвитку та глобальні перспективи.

 68. Управління розвитком підприємства міжнародного профілю.

 69. Методологія та інструментарій оцінки інвестиційної привабливості країни (регіону, галузі, підприємства).

 70. Ефективність інвестиційної діяльності у міжнародному бізнесі (методологія оцінки та шляхи досягнення).

 71. Мотивація та стратегії прямого інвестування у конкурентному середовищі.

 72. Управління інвестиційним портфелем у міжнародному бізнесі (на конкретному прикладі) – приклад вказати обов’язково.

 73. Інвестиційні ризики в міжнародній інвестиційній діяльності.

 74. Управління міжнародними інвестиційними проектами.

 75. Злиття та поглинання у міжнародному бізнесі (на конкретному прикладі) – приклад вказати обов’язково.

 76. Злиття та поглинання в банківській сфері України.

 77. Ефективність іноземної інвестиційної діяльності в Україні.

 78. Міжнародні інвестиційні фонди і їх діяльність в Україні.

 79. Світовий досвід венчурного підприємництва, проблеми становлення та розвитку в Україні.

 80. Стратегії та особливості діяльності міжнародних фінансових організацій в Україні.

 81. Міжнародний проектний менеджмент (на прикладі конкретного проекту) – приклад вказати обов’язково.

 82. Ефективність проектів міжнародних організацій в Україні (на конкретних прикладах) – приклад вказати обов’язково.

 83. Стратегії розвитку національних економік в умовах глобалізації (міжкраїновий порівняльний аналіз).

 84. Економічна модернізація в зарубіжних країнах (на конкретному прикладі).

 85. Зовнішньоекономічна політика держави в глобальних умовах розвитку.

 86. Експортна державна політика в умовах глобальної конкуренції.

 87. Національні політики співпраці з міжнародними організаціями (на конкретних прикладах) – приклад вказати обов’язково.

 88. Розвиток взаємодії України з СОТ (проблеми та перспективи).

 89. Національні політики зовнішніх фінансових запозичень (міжкраїновий порівняльний аналіз).

 90. Глобальні стратегії забезпечення конкурентоспроможності національних економік.

 91. Конкурентоспроможність економіки України (макроекономічний аналіз).

 92. Управління зовнішньою заборгованістю країн в умовах глобалізації.

 93. Оптимізація зовнішніх джерел фінансування національного економічного розвитку.

 94. Формування ефективної зовнішньої боргової стратегії України.

 95. Регуляторна державна політика на міжнародних товарних ринках.

 96. Державна підтримка зовнішньоекономічної діяльності (міжнародний аналіз).

 97. Ефективність системи державного стимулювання експорту.

 98. Інтеграція України у світовий ринок туристичних послуг.

 99. Розвиток міжнародних транзитних послуг в Україні.

 100. Розвиток міжнародної виставкової діяльності в Україні (на конкретному прикладі) – приклад вказати обов’язково.

 101. Зовнішньоекономічна політика України у нафтогазовому секторі.

 102. Шляхи активізації міжнародної інвестиційної діяльності України.

 103. Ефективність іноземної інвестиційної діяльності та макроекономічні заходи її стимулювання в Україні.

 104. Розвиток валютного ринку України (формування та механізми функціонування).

 105. Розвиток системи міжнародних розрахунків в Україні: стан та перспективи.

 106. Розвиток малого бізнесу в Україні (адаптація зарубіжного досвіду).

 107. Розвиток міжнародного страхового бізнесу в Україні.

 108. Протекціонізм в стратегіях економічного розвитку країн (регіонів) світу

 109. Інтелектуальна власність у міжнародній економічній діяльності.

 110. Цінові фактори розвитку міжнародних товарних ринків.

 111. Міжнародні сировинні ринки та їх регулювання.

 112. Товарні біржі в інфраструктурі глобальних ринків.

 113. Роль торгово-промислових палат у розвитку міжнародного бізнесу.

 114. Розвиток міжнародних інвестиційних ринків (сучасні тенденції і регулятивна інфраструктура).

 115. Розвиток міжнародних інтеграційних процесів (регіональний аналіз).

 116. Сучасні національні інтеграційні політики (на прикладі конкретної країни) – вказати обов’язково.

 117. Міжнародна інтеграційна політика України.

 118. Інтеграція України у світовий ринок праці.

 119. Потенціал розвитку Організації Чорноморського економічного співробітництва (у контексті інтересів України).

 120. Євроінтеграція та її роль у розвитку світової економіки.

 121. Потенціал і стратегія розвитку Євросоюзу.

 122. Сучасна євроінтеграційна стратегія України.

 123. Розвиток торгово-економічних відносин Україна-ЄС: аналіз короткотермінових і довготермінових перспектив.

 124. Потенціал і проблеми розвитку країн СНД (у контексті інтересів України).

 125. Реалізація національних економічних інтересів України у міжнародному економічному співробітництві.

 126. Розвиток двосторонніх міжнародних економічних зв’язків України (на конкретному прикладі) – приклад вказати обов’язково.

 127. Міжрегіональні економічні зв’язки України з країнами Центральної Європи.

 128. Міжнародні економічні взаємовідносини України зі стратегічними партнерами (на конкретному прикладі) – приклад вказати обов’язково.

 129. Становлення системи глобального управління економічними процесами.

 130. Глобалізація економічного розвитку та її сучасні виміри.

 131. Економічний глобалізм та формування «нової економіки».

 132. Глобалізація і безпечний економічний розвиток.

 133. Державне регулювання у глобальній економічній системі.

 134. Становлення інститутів управління глобальною економікою.

 135. Потенціал розвитку співробітництва країн членів БРІКС.

 136. Потенціал розвитку співробітництва країн Шанхайської Організації Співробітництва.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал