Наказ №629-ц Про проведення міського Конкурсу-огляду на кращий музичний куточок у групових приміщеннях дошкільного навчального закладуСкачати 158.99 Kb.
Дата конвертації23.12.2016
Розмір158.99 Kb.
ТипНаказ


УКРАЇНА

М И К О Л А Ї В С Ь КА М І С Ь КА Р А Д А

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

15.11.2013 м. Миколаїв № 629-ц


Про проведення міського Конкурсу-огляду

на кращий музичний куточок

у групових приміщеннях

дошкільного навчального закладу


На виконання плану роботи науково-методичного центру та з метою виявлення і підтримки творчої праці педагогів дошкільних навчальних закладів, активізації освітньої роботи з музичного виховання дітей дошкільного віку, оптимізації методичної роботи з напрямку музичне виховання; забезпечення предметно-просторового розвивального середовища, яке сприятиме музичному розвиткові дітей та активізації малюків у самостійних музичних іграх і вправах
НАКАЗУЮ:

 1. Провести з 01.02.2014 по 28.03.2014 міський Конкурс-огляд «На кращий музичний куточок у групових приміщеннях дошкільного навчального закладу» відповідно до Положення (додаток 1).

 2. Затвердити склад оргкомітету (додаток 2) та журі (додаток 3).

 3. Керівникам дошкільних навчальних закладів:

  1. Сприяти участі педагогів дошкільних навчальних закладів міста у конкурсі;

  2. Забезпечити подання конкурсних матеріалів відповідно до Положення до науково-методичного центру.

До 01.02.2014р.

 1. Науково-методичному центру (О. О. Удовиченко) здійснити методичне забезпечення проведення конкурсу.

 2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора науково-методичного центру О. О. Удовиченко

Начальник управління Г.І. Деркач


Деньговська,

Романюк 24 71 18

Додаток 1

до наказу управління освіти

від ____________№________

Положення

про міський Конкурс-огляд на кращій музичний куточок у групових приміщеннях дошкільного навчального закладу


 1. Загальні положення

Конкурс-огляд на кращий музичний куточок у групових приміщеннях дошкільного навчального закладу (далі Конкурс) проводиться з метою стимуляції, підтримки творчих ініціатив педагогічних колективів та окремих вихователів.

Конкурс сприяє удосконаленню розвивального предметно-просторового середовища дошкільного навчального закладу в цілому та кожної групи окремо, розвитку професійної компетентності педагогів у питаннях розвитку у дітей.

Організаторами Конкурсу є управління освіти Миколаївської міської ради та науково-методичний центр.
2. Мета Конкурсу

2.1. Головною метою Конкурсу є сприяння створенню у групах дошкільного навчального закладу оптимальних умов для організації самостійної та спеціально організованої музичної діяльності дітей.

2.2. Завданнями Конкурсу є:


    • активізувати педагогічний процес, спрямований на гармонійний розвиток дітей, формування їх естетичного світогляду, розвиток музичних здібностей малюків, набуття навичок музично-ритмічних рухів;

    • стимулювати колектив дошкільного навчального закладу до методично обґрунтованого підходу в організації музичних куточків та змісту їх функціонування;

 • популяризувати діяльність дошкільного навчального закладу з питань музичного виховання дітей шляхом здійснення цілеспрямованого навчально-матеріального забезпечення освітнього процесу відповідно до сучасних вимог;

 • здійснити обмін досвідом та підвищити професійну компетентність педагогів міста.


3. Склад оргкомітету та журі Конкурсу

3.1. Для проведення Конкурсу створюються оргкомітет та журі.

3.2. Керівництво конкурсом здійснює оргкомітет, на який покладається відповідальність за його організацію та підведення підсумків; переможців конкурсу визначає журі.

3.3. До складу оргкомітету та журі входять спеціалісти управління освіти Миколаївської міської ради, науково-методичного центру, вихователі-методисти, музичні керівники дошкільних навчальних закладів міста. Член оргкомітету може бути членом журі.

3.4. Склад оргкомітету і журі затверджується управлінням освіти Миколаївської міської ради за поданням науково-методичного центру.

3.5. Оргкомітет та журі діють згідно із Положенням про Конкурс-огляд на кращий музичний куточок у групових приміщеннях дошкільного навчального закладу.


4. Учасники та етапи проведення Конкурсу

4.1. До участі у Конкурсі запрошуються всі бажаючи педагоги й педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів міста Миколаєва.

4.2. Етапи проведення Конкурсу:

4.2.1. Конкурс-огляд проводиться з січня по березень 2014 року в три етапи:І етап – внутрішньосадовий – до 24 січня;

ІІ етап – районний (заочний) – з 3 по 14 лютого;

ІІІ етап – міський (очний) – з 17 по 28 лютого.

4.2.2. І внутрішньосадовий етап Конкурсу має відбуватися з урахуванням Положення про музичний куточок груп у дошкільному навчальному закладі (див. додаток 1.1).

4.2.3. У ІІ районному (заочному) етапі Конкурсу беруть участь переможці І етапу конкурсу. Для участі у цьому етапі надсилається Заявка (див. додаток 1.2) та фото-слайд-презентація музичного куточку. Переможці ІІ етапу Конкурсу стають учасниками третьего етапу.

4.2.4. Учасники ІІІ міського (очного) етапу Конкурсу мають презентувати свій музичний куточок у дошкільному навчальному закладі.


5. Оцінювання музичного куточку та фото-слайд-презентації

5.1. Оцінювання музичного куточку у групах здійснюється відповідно до таких параметрів як: зміст та якість оформлення, професійність використання, наявність паспорту музичного куточку.

5.2. Оцінювання фото-слайд-презентації музичного куточку здійснюється відповідно до таких параметрів як:


 • відображення у фото-слайд-презентації розміщення музичного куточку у груповому приміщенні, його оснащення та естетичне оформлення;

 • фото-слайди мають відображати заняття дітей у групі: із атрибутами для музичних вправ, для музичних ігор, із нетрадиційним музичним обладнанням тощо;

 • чіткість, послідовність, змістовність тексту про музичний куточок;

 • оригінальність ідеї фото-слайд-презентації;

 • кількість фото-слайдів не має перевищувати 15 штук.

  1. Оцінювання презентації музичного куточку групи вихователем, яка відбуватиметься у дошкільних навчальних закладах, здійснюється відповідно до таких параметрів як:

 • вміння вмотивувати слухачів до теми презентації;

 • логічність, послідовність побудованого у презентації матеріалу, вміння виділити основні ідеї поданого матеріалу (чітко, тезисно);

 • вміння передбачити можливі запитання за змістом презентації, гнучко переключатися та аргументовано відповідати на запитання;

 • вільне володіння професійною термінологією, її розуміння, що відображається у змісті виступу педагога;

 • вміння привернути увагу аудиторії до свого виступу шляхом використання прикладів із практики, виконання дій з атрибутикою куточку тощо;

 • вміння висловлювати своє особистісне відношення до викладених фактів;

 • вміння керувати своїми психічними станами, створити у процесі виступу позитивну психологічну атмосферу;

 • вміння узагальнити викладений матеріал, зробити висновок.

  1. Оцінювання здійснює журі Конкурсу відповідно до параметрів за 5-ти бальної шкалою.

  2. Переможці й учасники нагороджуються дипломами та грамотами.

Директор НМЦ О. О. УдовиченкоДОДАТКИ

до Положення про Конкурс-огляд

на кращій музичний куточок

у групових приміщеннях

дошкільного навчального закладу
Додаток 1.1
Положення

про музичний куточок груп дошкільного закладу
Музичне виховання в дошкільних закладах передбачає роботу над розвитком музичного і поетичного слуху дошкільників, творчих здібностей, бажання і уміння співати, танцювати, слухати музику, грати на музичних інструментах. Реалізація цих завдань відбувається на основі широкої інтеграції, охоплюючи різни форми роботи з дітьми: заняття, самостійна діяльність, ігри тощо. Тому вагомим педагогічним завданням є організація середовища культури та мистецтва.
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Музичний куточок є невід’ємною складовою предметно-просторового розвивального середовища групових кімнат в дошкільному закладі. Він створюється для проведення занять в підгрупах та індивідуальних занять, організації самостійної діяльності дітей, поглиблення набутих знань, формування музичних умінь та навичок, організації творчого музикування дошкільників, які передбачені чинними програмами.
ІІ. ВИМОГИ ДО МУЗИЧНОГО КУТОЧКА
Музичні куточки повинні відповідати сучасним вимогам, тобто соціокультурним особливостям суспільства, в якому живуть діти. Йдеться про забезпечення куточка сучасною технікою (її іграшковими аналогами), сучасними художніми засобами; про врахування належності дітей до певного етносу, культури і мистецтва рідного народу. Особливе місце відводиться дидактичним, розвивальним матеріалам, які використовуються цілеспрямовано та спонукають до роздумів.

Матеріали музичного куточка, незалежно від їхньої класифікаційної належності, повинні відповідати віку дітей, вимогам безпеки, естетичним вимогам, бути розміщені у зручному та доступному для користування дітьми місці.

У музичному куточку розміщуються різні види музичних іграшок та музично-дидактичних ігор, дитячі музичні інструменти, ілюстрації до музичних творів, а також аудіо-та відео-програвачі, аудіо-та відео-носії тощо.

У наповнені музичного куточку необхідно керуватись Типовим переліком обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу (друге видання, доповнене) (Наказ МОН України № 509 от 11.09.2009р.).


ІІІ. ЗМІСТ МУЗИЧНОГО КУТОЧКА
1. Музичний куточок у групі можна облаштовувати по-різному: поставити невелику шафу із різними за розміром поличками або розмістити декілька невеликих модулів-трансформерів, на яких будуть розташовані дитячі музичні інструменти, музично-дидактичні ігри та посібники й інше. Для куточка також потрібні 1-2 столи або відкидні столи у шафах, призначених для нього, або модулі, які трансформуються у столи, для самостійного музикування та ігрової діяльності.

2. Основний зміст куточка складають різноманітні музичні посібники. У першу чергу, це музичні іграшки та дитячі музичні інструменти, які добираються з урахуванням віку дітей, послідовності ознайомлення з тим чи іншим інструментом під час музичного заняття. По-друге, це музично-дидактичні ігри та посібники, атрибути для творчих музичних ігор.

3. Музичні куточки для молодших та старших дітей відрізняються змістом обладнання. Для дітей молодшої та середньої груп у ньому повинно бути більше музичних іграшок (озвучених та неозвучених), ніж інструментів; ілюстрації за сюжетами знайомих пісень; іграшковий програвач та пластинки з картону. Над куточком можна повісити малюнок на музичну тематику. У музичному куточку для старшої групи може бути більше музичних інструментів, диригентська паличка, музичне лото, альбом «Наші пісні» з ілюстраціями за сюжетами знайомих пісень, який постійно оновлюється, музична драбинка та інше. Можна розмістити портрет композитора, з творами якого діти знайомилися на заняттях, фотографії самих дітей, що грають на інструментах (танцюють, співають тощо). Доцільними будуть декоративні роботи дітей, виконані ними під час проведення комплексних музичних занять, занять з ручної праці. Якщо дозволяє інтер’єр приміщення та за бажанням, музичний куточок можна відгородити декоративною ширмою, яка легко прибирається.

Щодо музичних інструментів, то в молодшій групі розміщують бубен, барабан, брязкальця, дзвоники, дудочки. В середній можна додати дерев’яні палички, ложки, металофон. В старшій – трикутник, металофон, ксилофон, маракаси, тріскачки, кастаньєти та ін.

4. Раціональним буде розміщення музичного куточка біля куточка театралізованої діяльності або бути складовою художньо-мовленнєвого центру (все залежить від вимог до умовного зонування групи у конкретному дошкільному закладі). Тоді діти легко можуть використовувати окремі атрибути, елементи костюмів, що їм потрібні в музично-театральній діяльності.

5. Бажано у кожній групі мати магнітофон з набором касет, дисків із записами дитячих пісень, народних мелодій, музичних казок, інсценівок, які мають бути введеними вихователями групи у каталог. Це дає змогу задовольнити бажання дітей послухати музику, потанцювати, провести «концерт».

6. Обладнання музичного куточка поділяють на два рівні: для вихователя і для дітей. На верхню полицю поміщають інструменти, які використовуються дітьми дозовано (наприклад, металофон), і ті, з якими діти можуть займатися тільки під контролем вихователя, відповідно до санітарно-епідеміологічних норм дошкільного освітнього закладу (дудочки, губні гармошки і т. п.). На нижній полиці - барабани, ложки, трикутники, маракаси. Необхідно приділяти особливу увагу якості звучання музичних інструментів. Вони повинні бути добре налаштовані і видавати знайомі дітям звуки.

7. Для систематизації оснащення музичного куточка доцільно мати його паспорт, в якому може бути передбачена така класифікація: • озвучені дитячі музичні іграшки та інструменти для творчого музикування;

 • неозвучені іграшки (імітаційні);

 • музично-дидактичні ігри та посібники;

 • матеріал для творчих сюжетно-рольових ігор;

 • атрибути для музичних рухливих ігор;

 • аудіовізуальні посібники.

Озвучені дитячі музичні іграшки та інструменти для творчого музикування, які поділяються на 4 типи в залежності від їх звучання:

1. Іграшки-інструменти зі звуком невизначеної висоти (н-р, бубни, брязкальця, барабани, маракаси, дзвіночки маленькі і великі, бубонці, та ін).Для розвитку звуковисотного слуху можна використовувати дзвіночки, які мають різну висоту звучання, і діти дізнаються який дзвіночок "співає" вище, який нижче.

Для розвитку ритмічного слуху краще користуватися всіма інструментами ударної групи або ж будь-яким інструментом, що має звук тільки однієї певної висоти. Наприклад, діти грають у "музичне відлуння": одна дитина придумує свій ритм, а інший точно його повторює.

Для розвитку тембрового слуху дуже корисно порівнювати звучання не тільки "представників" різних груп - струнний, духовий або ударний, а й пропонувати дітям відзначати подібні за тембром і характером звучання однорідні інструменти, наприклад, дзвіночки і бубни, металофони і трикутники, і т. д.

2. Іграшки-інструменти, що видають тільки один звук (н-д, свистульки, дудочки, ріжки, сопілка, пищалки, свистки, саксофон та ін.).

3. Ііграшки-інструменти з фіксованою мелодією (н-д, органчики, шарманки, музичні шкатулки і т.д.).

4. Іграшки-інструменти з діатонічним і хроматичним звукорядом для творчого музикування (н-д, металофон, ксилофон, гармошка, дитяче піаніно, органола і т.д.).


Неозвучені іграшки (імітаційні): бутафорські музичні іграшки та інструменти або макети інструментів - балалайки, гітари, гармошки тощо. Вони призначені для створення ігрових ситуацій, під час яких діти, фантазуючи, уявляють себе музикантами, що грають на музичних інструментах.
Музично-дидактичні ігри та посібники, які використовуються для розвитку сенсорних музичних здібностей, знайомства з елементами нотної грамоти; музичні драбинки з великими та маленькими іграшками (пташка, тваринка); графічний посібник «Емоції» (картки, на яких зображені особи з різними емоційними настроями) для визначення характеру мелодії при слуханні творів; різноманітні тематичні альбоми:

 • «Портрети композиторів»,

 • «Музичні інструменти»,

 • «Пори року»,

 • «Улюблені пісні» (альбом пісень з ілюстраціями з репертуару групи, причому кожна картинка повинна відображати зміст певної пісні),

 • «Веселі танці»,

 • «Симфонічний оркестр»,

 • «Народні інструменти»,

 • «Танці народів світу» тощо.

Матеріал для творчих музичних ігор: саморобні шумові та ударні інструменти (за концепцією Карла Орфа); м'які музичні іграшки; ляльки - неваляйки, образні музичні іграшки - собачка, котик, півник, зайчик і т.п., які співають або танцюють.

Атрибути для музичних рухливих ігор. Якщо ці атрибути є у фізкультурно-оздоровчому центрі групи, то не потрібно їх дублювати. Головне, щоб діти орієнтувались у їхньому знаходженні і могли їх вільно використовувати у самостійній музичній діяльності. Це стосується й атрибутів для дитячої танцювальної творчості – елементи костюмів, маски, шлярки тощо, які, як правило, знаходяться у театральному куточку.

Аудіовізуальні посібники: діапозитиви, компакт-диски, фонограми, аудіо-і відеокасети, відеодиски.

Вихователь має привчати дітей бережно користуватися іграшками та інструментами, після гри прибирати їх на місце.Зауважимо! Не варто прагнути до педантичного добору всіх запропонованих предметів оснащення музичного куточку. Все залежить від умов групи, особливостей організації освітнього процесу. Не кількість предметів, а їх доцільність та можливість використання дітьми – це головний критерій щодо оснащення музичного куточку.

Розуміючи, що без допомоги музичного керівника важко здійснювати грамотний підбір предметів музичного куточка, важливо, щоб дошкільний навчальний заклад був забезпечений більшістю визначених предметів оснащення відповідно до вікових груп, якими могли б за потребою користуватись вихователі.


ІV. ПАРАМЕТРИ ВИВЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

МУЗИЧНОГО КУТОЧКА


 1. Зміст та якість оформлення

 • доцільність розміщення, доступність обладнання для дітей, зручність зберігання;

 • змістовність, різноманітність, варіативність (наявність змінних матеріалів; для підтримки інтересу дітей до куточка, в його змісті мають відбуватися зміни 1-2 рази на місяць);

 • відповідність віку дітей;

 • оригінальність ідеї оформлення, наявність символіки, що відбиває музичну тематику;

 • естетичність оформлення музичного куточку та посібників у ньому;

 • можливість перенесення обладнання в інші місця.

 1. Професійність користування, що передбачає систематичність та послідовність педагогічних дій вихователя щодо залучення дітей до музичної діяльності:

 • чи займаються діти у музичному куточку у вільний час (самостійно, під керівництвом вихователя);

 • чи використовують діти у самостійних іграх наявні атрибути;

 • чи вигадують власні ігри з наявними атрибутами й знаряддями.

 1. Наявність паспорта музичного куточку:

 • каталог озвучених музичних іграшок та інструментів для музикування, музичних ляльок;

 • каталог не озвучених музичних іграшок;

 • каталог музично-дидактичних ігор та посібників;

 • каталог матеріалів для творчих музичних ігор;

 • каталог атрибутів для музичних рухливих ігор;

 • каталог аудіовізуальних посібників.

Додаток 1.2

Заявка

на участь _______________________________________________________

ПІБ

вихователя _____________________________________ДНЗ № _________

вікова група ДНЗ, в якій презентується музичний куточок

у міському Конкурсі-огляді на кращий музичний куточок у групових приміщеннях дошкільного навчального закладу

Дані про вихователя групиОсвіта (ВУЗ, який закінчено, рік, спеціальність та кваліфікація за дипломом)

Педагогічний стаж, в тому числі на даній посаді

Кваліфікаційна

категорія

З умовами організації та проведення ознайомлена та погоджуюсь.

____________ _________

Дата Підпис

Додаток 2

до наказу управління освіти

від ____________№________


Склад оргкомітету

міського Конкурсу-огляду на кращий музичний куточок

у групових приміщеннях дошкільного навчального закладу
Голова оргкомітету Удовиченко О.О.,

директор науково-методичного центру
 1. Деньговська Л. М., методист НМЦ,

 2. Романюк І. А., методист НМЦ,

 3. Артемова О. П., музичний керівник ДНЗ №82,

 4. Бундеєва Т. І., музичний керівник ДНЗ №75,

 5. Гвозденко С. М., вихователь-методист ДНЗ №78,

 6. Гребьонкіна Т. А., музичний керівник ДНЗ №111,

 7. Гросул Т. В., музичний керівник ДНЗ №115,

 8. Дерев’янко Т. В., музичний керівник ДНЗ №132,

 9. Камінська Н. К., музичний керівник ДНЗ №144,

 10. Колчик В. М., музичний керівник ДНЗ №5,

 11. Павлова О. Ю., музичний керівник ДНЗ №20,

 12. Устименко Г. Г., вихователь-методист ДНЗ №70,

 13. Шепель Т. С., вихователь-методист ДНЗ №94.

Директор НМЦ О. О. Удовиченко

Додаток 3

до наказу управління освіти

від ____________№________
Склад журі

міського Конкурсу-огляду на кращий музичний куточок

у групових приміщеннях дошкільного навчального закладу
Голова журі – Деркач Г.І.,

начальник управління освіти Миколаївської міської ради
 1. Іванова Н.М., головний спеціаліст управління освіти Миколаївської міської ради,

 2. Кузнєцова В.І., головний спеціаліст управління освіти Миколаївської міської ради,

 3. Деньговська Л.М., методист НМЦ,

 4. Романюк І.А., методист НМЦ,

 5. Гвозденко С. М., вихователь-методист ДНЗ №78,

 6. Камінська Н. К., музичний керівник ДНЗ №144,

 7. Колчик В. М., музичний керівник ДНЗ №5,

 8. Устименко Г. Г., вихователь-методист ДНЗ №70,

 9. Шепель Т. С., вихователь-методист ДНЗ №94


Директор НМЦ О. О. Удовиченко

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал