Наказ №434 від 29. 11. 2002 Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в УкраїніСторінка1/10
Дата конвертації03.03.2017
Розмір1.48 Mb.
ТипНаказ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

434 від 29.11.2002

Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні

Реформування діяльності галузі охорони здоров'я з переорієнтацією на первинну медико-санітарну допомогу надає амбулаторно-поліклінічному етапу медичної допомоги дітям першочергового значення.

Медична допомога дітям на цьому етапі не відповідає сучасним вимогам. Неналежна увага приділяється антенатальній профілактиці патології плоду, спостереження новонароджених проводиться без врахування спадкового, соціального, акушерського анамнезів. Неефективною є просвітницька робота з сім'єю щодо виховання здорової дитини, профілактики захворювань та їх ускладнень.

Потребує покращання профілактична робота в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах, школах-інтернатах, будинках дитини, дитячих будинках. Диспансеризація дитячого населення, особливо сільської місцевості, очікуваного результату не дала.

Недоліки значною мірою зумовлені недостатньою організаційно-методичною роботою та послабленням контролю з боку керівників органів охорони здоров'я всіх рівнів.

З метою удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Примірне положення про дитячу міську поліклініку (поліклінічне відділення) (додається).

1.2. Примірне положення про головного лікаря дитячої міської поліклініки (додається).

1.3. Примірне положення про заступника головного лікаря дитячої міської лікарні з поліклінічної роботи (додається).

1.4. Примірне положення про завідуючого педіатричним відділенням дитячої міської поліклініки (додається).

1.5. Примірне положення про завідуючого педіатричним відділенням з організації медичної допомоги дітям у навчальних закладах (додається).

1.6. Примірне положення про старшу медичну сестру педіатричного відділення дитячої міської поліклініки (поліклінічного відділення) (додається).

1.7. Примірне положення про старшу медичну сестру педіатричного відділення дитячої міської поліклініки з організації медичної допомоги дітям у навчальних закладах (додається).

1.8. Примірне положення про лікаря-педіатра дільничного (додається).

1.9. Примірне положення про лікаря-педіатра педіатричного відділення з організації медичної допомоги дітям у навчальних закладах (додається).

1.10. Примірне положення про медичну сестру дільничну педіатричної дільниці (додається).

1.11. Примірне положення про медичну сестру педіатричного відділення з організації медичної допомоги дітям у навчальних закладах (додається).

1.12. Примірне положення про медичну сестру процедурного кабінету дитячої міської поліклініки (поліклінічного відділення, дитячої консультації) (додається).

1.13. Примірне положення про медичну сестру (фельдшера) фільтра дитячої міської поліклініки (поліклінічного відділення, дитячої консультації) (додається).

1.14. Примірне положення про лікаря-спеціаліста дитячої міської поліклініки (поліклінічного відділення, дитячої консультації) (додається).

1.15. Примірне положення про районного (міського) педіатра (додається).

1.16. Примірне положення про денний стаціонар для дітей (додається).

1.17. Примірне положення про організацію медичної допомоги дітям в умовах стаціонару вдома (додається).

1.18. Журнал обліку перебування хворого в денному стаціонарі, стаціонарі вдома (ф. № 003-3/о додається).

1.19. Інструкцію щодо заповнення журналу обліку перебування хворих в денному стаціонарі, стаціонарі вдома (додається).

1.20. Примірне положення про кабінет здорової дитини (додається).

1.21. Примірне положення про кабінет інфекційних захворювань дитячої міської поліклініки (поліклінічного відділення, дитячої консультації) (додається).

1.22. Примірне положення про відділення відновного лікування дитячої міської поліклініки (додається).

1.23. Примірне положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу (додається).

1.24. Примірне положення про первинний і вторинний допологовий патронаж вагітної (додається).

1.25. Журнал обліку допологових патронажів вагітних (ф. № 111-1/о додається).

1.26. Інструкцію щодо заповнення журналу обліку допологових патронажів вагітних (додається).

1.27. Примірну схему експертної оцінки якості медичного спостереження за дітьми 1-го року життя (додається).

1.28. Примірну схему експертної оцінки якості диспансеризації хворих дітей (додається).

1.29. Примірне положення про комплексну оцінку здоров'я дітей (додається).

1.30. Примірну схему розподілу дітей раннього та дошкільного віку за групами здоров'я (додається).

1.31. Примірний перелік лікарських засобів і виробів медичного призначення для надання невідкладної медичної допомоги лікарем-педіатром дільничним вдома (додається).

1.32. Критерії профілактичної роботи з дітьми в амбулаторно-поліклінічних умовах (додається).

1.33. Примірну схему кратності обов'язкових медичних профілактичних оглядів дитячого населення (додається).

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державних адміністрацій:

2.1. Забезпечити виконання цього наказу, визначивши пріоритетні та першочергові заходи щодо поліпшення фінансування та матеріально-технічного забезпечення дитячої амбулаторно-поліклінічної служби.

Постійно.

2.2. Затверджені у п. 1 примірні положення, схеми, переліки, критерії застосовувати для розробки та затвердження локальних документів щодо діяльності закладів, служб, підрозділів, спеціалістів тощо незалежно від моделі первинної медико-санітарної допомоги.

Постійно.

2.3. Укомплектувати вакантні посади дільничної педіатричної служби, насамперед у лікувально-профілактичних закладах, розташованих у сільській місцевості.

Постійно.

2.4. Ширше впроваджувати стаціонарозамінні технології в діяльність дитячої амбулаторно-поліклінічної служби, довести рівень госпіталізації дітей в денні стаціонари до 40,0 на 1 тис. дитячого населення.

2003-2005 рр.

2.5. З метою зниження захворюваності та смертності дітей першого року життя забезпечити спадкоємність у роботі родопомічних та дитячих закладів охорони здоров'я, підвищити якість проведення допологових патронажів вагітних та спостереження за новонародженою дитиною на дільниці.

Постійно.

2.6. Забезпечити пріоритетність профілактичного напряму роботи педіатричної амбулаторно-поліклінічної служби та медичне спостереження за здоровими дітьми згідно з критеріями профілактичної роботи, затвердженими цим наказом.

Постійно.

2.7. Зобов'язати головних (штатних і позаштатних) фахівців органів охорони здоров'я здійснювати систематичний контроль за якістю надання медичної допомоги дітям на догоспітальному етапі з аналізом випадків пізньої госпіталізації, летальності протягом першої доби.

Постійно.

2.8. Забезпечити контроль за організацією амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям із групи ризику за соціальним фактором.

Постійно.

2.9. Забезпечити проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів вихованців будинків дитини та за погодженням з регіональними органами освіти та науки, опіки та піклування, праці та соціальної політики, сім'ї та молоді - вихованців дитячих будинків, шкіл-інтернатів, притулків для неповнолітніх, інших закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ширше використовувати для реабілітації цих дітей потужності амбулаторно-поліклінічних закладів та стаціонарів.

Постійно.

2.10. Підвищити ефективність обов'язкових медичних профілактичних оглядів дітей у дошкільних та шкільних навчальних закладах шляхом проведення діагностичних і лікувальних заходів дітям з виявленою патологією в повному обсязі.

Починаючи з 2002 р.

2.11. Проводити просвітницьку роботу серед батьків щодо виховання здорової дитини з залученням до роботи медичних сестер.

Постійно.

3. Управлінню організації медичної допомоги дітям і матерям (Моісеєнко Р.О.):

3.1. Здійснювати періодичні перевірки регіонів щодо виконання цього наказу, результати заслуховувати на колегіях, апаратних нарадах.

Постійно.

3.2. Запроваджувати в діяльність лікувально-профілактичних закладів нові медико-організаційні технології, досвід роботи української мережі "Школи сприяння здоров'ю", "Клініки дружні для молоді".

Постійно.

4. Вважати таким, що не застосовується на території України, наказ МОЗ СРСР від 19.01.83 № 60 "Про подальше удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дитячому населенню в містах".

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Державного секретаря Гойду Н.Г.Міністр

В.Ф.Москаленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

29.11.2002  № 434ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про дитячу міську поліклініку (поліклінічне відділення)

1. Район діяльності поліклініки визначається органами охорони здоров'я відповідно до підпорядкування закладу.

2. Дитяча міська поліклініка може бути самостійним закладом або на правах структурного підрозділу входити до складу міської дитячої лікарні або міської лікарні.

3. До складу дитячої поліклініки входять структурні підрозділи, що затверджені чинними штатними нормативами і складаються з адміністративно-господарської, лікувально-профілактичної, діагностичної та лабораторної частини, молочної кухні, ліжок денного стаціонару.

4. Перелік приміщень, що пропонуються для дитячої поліклініки:

- адміністративно-господарська частина (в самостійних поліклініках);

- реєстратура;

- фільтр з окремим входом та ізолятор з боксами;

- кабінет інфекційних захворювань;

- кабінети (відділення) лікарів-педіатрів та лікарів-спеціалістів;

- кабінет (відділення) з профілактичної роботи з дітьми (кабінет здорової дитини);

- підлітковий кабінет;

- лікувально-діагностичні кабінети (рентгенівський, фізіотерапевтичний, лікувальної фізкультури, масажу, процедурний, кабінет профілактичних щеплень та інші);

- лабораторія;

- приміщення для денного стаціонару;

- гардероб та інші допоміжні приміщення;

- приміщення для збору та аналізу статистичних даних (комп'ютерний зал);

- приміщення для відпочинку медичного персоналу;

- молочна кухня (роздавальний пункт).

5. Підпорядкованість дитячих поліклінік визначається у встановленому порядку, при цьому дитячі територіальні поліклініки, які є самостійними закладами, підпорядковуються органам охорони здоров'я.

6. Планування діяльності, фінансування, укомплектування штатів, оснащення дитячих поліклінік (відділень) медичною апаратурою, інструментарієм, господарським інвентарем та устаткуванням проводиться відповідно до діючих нормативів в установленому порядку.

7. Дитяча поліклініка, як самостійний заклад, користується правами юридичної особи, має штамп, круглу печатку із зазначенням свого найменування.

8. Дитяча міська поліклініка (відділення) веде облік і звітує в порядку, встановленому Держкомстатом України, Міністерством охорони здоров'я України.

9. Самостійну дитячу міську поліклініку очолює головний лікар, який безпосередньо керує всією її діяльністю.

10. Дитячу міську поліклініку, яка входить до складу дитячої міської лікарні або міської лікарні очолює завідувач поліклініки або заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи залежно від числа установлених посад лікарів амбулаторно-поліклінічного прийому.

11. Дитяча поліклініка (поліклінічне відділення лікарні, в тому числі дитячої) є лікувально-профілактичним закладом, що в районі своєї діяльності забезпечує:

11.1. Організацію і проведення комплексу профілактичних заходів щодо охорони здоров'я прикріпленого дитячого населення віком 0-18 років.

11.2. Раннє виявлення захворювань, кваліфіковане й у повному обсязі обстеження та лікування хворих дітей.

11.3. Проведення заходів щодо санітарно-гігієнічного виховання населення, пропаганди здорового способу життя, у тому числі раціонального харчування, посилення рухової активності, боротьби з палінням і іншими шкідливими звичками.

11.4. Надання лікарської та долікарської допомоги удома хворим дітям, що за станом здоров'я і характером захворювання не можуть відвідати поліклініку, організація стаціонарів вдома.

11.5. Своєчасну госпіталізацію осіб, що потребують стаціонарного лікування, з попереднім максимальним обстеженням хворих, відповідно до профілю захворювання.

11.6. Надання в повному обсязі невідкладної медичної допомоги дітям при гострих захворюваннях, травмах, отруєннях і інших нещасних випадках.

11.7. Організацію і проведення диспансеризації дитячого населення.

11.8. Організацію та проведення комплексу профілактичних заходів серед дитячого населення:

- антенатальна охорона плоду (допологовий патронаж вагітних спільно із жіночими консультаціями);

- динамічний медичний нагляд за здоровими дітьми;

- проведення профілактичних оглядів та диспансеризації дітей в установленому порядку;

- проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень;

- контроль за роботою молочних кухонь та молочно-роздаткових пунктів;

- проведення просвітницької роботи серед батьків, вчителів, вихователів, дітей щодо здорового способу життя, профілактики захворювань, шкідливих звичок та травматизму.

11.9. Реабілітаційне лікування хворих із залученням лікарів-спеціалістів.

11.10. Направлення дітей на консультації та лікування в лікувально-профілактичні заклади всіх рівнів (за показаннями).

11.11. Динамічне спостереження за станом здоров'я дітей: в тому числі працюючих, учнів професійно-технічних училищ, учнів середніх спеціальних закладів і студентів вищих навчальних закладів, вивчення їхніх умов праці і побуту; здійснення лікувально-оздоровчих заходів.

11.12. Забезпечення протиепідемічних заходів спільно з спеціалістами санітарно-епідеміологічної служби: профілактика інфекційних захворювань, виявлення інфекційних хворих, динамічне спостереження за особами, що були в контакті із заразним хворим і за реконвалесцентами, інформування санітарно-епідеміологічної станції про випадки інфекційних захворювань у встановленому порядку та інше.

11.13. Видачу і продовження листків непрацездатності, інших документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність.

11.14. Відбір і направлення дітей на санаторно-курортне лікування та в оздоровчі табори. Забезпечення дитячих оздоровчих закладів медичними кадрами у встановленому порядку.

11.15. Лікувально-профілактичну роботу у навчальних закладах в т.ч. у спеціалізованих, які розташовані на території обслуговування.

11.16. Встановлення інвалідності дітям до 16 років та оформлення і подання документів до МСЕКів щодо встановлення інвалідності дітям старше 16 років.

11.17. Забезпечення проведення обов'язкових медичних оглядів дітей будинків дитини, дитячих будинків, шкіл-інтернатів, притулків для неповнолітніх, інших закладів для дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування за погодженням з регіональними органами освіти та науки, опіки та піклування, праці та соціальної політики, сім'ї та молоді, опікунами, тощо.

11.18. Передачу дітей по досягненні 18 річного віку у амбулаторно-поліклінічну мережу для дорослого населення.

11.19. Забезпечити організацію проведення попередніх медичних оглядів та оформлення медичної документації для первинної постановки юнаків на військовий облік та медичної підготовки їх до призову на військову службу.

11.20. Ведення обліково-звітної документації за формами, встановленими МОЗ, аналіз статистичних даних, що характеризують діяльність поліклініки, зокрема, загальної захворюваності, смертності, інвалідності дитячого населення.

11.21. Залучення громадського активу району для надання допомоги в роботі поліклініки.

11.22. Заходи щодо підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу поліклініки.Начальник управління організації
медичної допомоги дітям і матерямР.О.Моісеєнко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

29.11.2002  № 434ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про головного лікаря дитячої міської поліклініки

1. На посаду головного лікаря призначається лікар-педіатр, який має досвід лікувальної (не менше 5 років) і організаційної роботи та кваліфікаційну категорію; призначення і звільнення його проводять відповідні органи виконавчої влади.

2. Головний лікар знаходиться під безпосереднім підпорядкуванням територіального органу охорони здоров'я, органів місцевої влади.

3. Головний лікар організовує роботу дитячої поліклініки згідно з Положенням про міську дитячу поліклініку, наказами, розпорядженнями органів місцевої влади та вищестоящих органів охорони здоров'я.

4. Головний лікар очолює лікарсько-консультативну комісію та медичну раду поліклініки.

5. У відповідності із завданнями поліклініки головний лікар має забезпечити:

5.1. Керівництво діяльністю поліклініки на основі одноосібності і несе повну відповідальність за організацію і якість амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги дітям.

5.2. Надання медичної допомоги дітям до 17 років включно у поліклініці, вдома, навчальних закладах усіх форм власності, у школах-інтернатах, притулках для неповнолітніх, будинках дитини, дитячих будинках, інших закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування району обслуговування.

5.3. Організацію обов'язкових медичних профілактичних оглядів, диспансерний нагляд за дітьми відповідно до діючих нормативних документів Міністерства охорони здоров'я України та органів місцевої влади.

5.4. Проведення просвітницької роботи серед населення в районі діяльності поліклініки.

5.5. Спадкоємність у роботі поліклініки із стаціонарами, жіночими консультаціями, пологовими будинками та іншими лікувально-профілактичними закладами.

5.6. Організовує підготовку документації та проходження акредитації закладу.

5.7. Забезпечує проведення атестації робочих місць працівників закладу.

5.8. Здійснення аналізу діяльності закладу та стану здоров'я прикріпленого дитячого населення. Розробка заходів щодо покращення організації медичної допомоги дітям.

5.9. Співпрацю з установами санепідслужби, органами освіти та науки, опіки та піклування, праці та соціальної політики, військкоматами, органами місцевої влади з питань їх компетенції.

5.10. Впровадження у роботу поліклініки нових методів профілактики, діагностики і лікування, а також нових організаційних форм надання медичної допомоги дитячому населенню.

5.11. Складання раціональних графіків роботи персоналу та контроль за їх виконанням.

5.12. Своєчасне доведення до відома органів у справах неповнолітніх інформації про випадки насильства, жорстокого ставлення до дітей та перебування неповнолітніх в екстремальних умовах.

5.13. Впровадження стаціонарозамінюючих технологій.

5.14. Обладнання поліклініки сучасним медичним устаткуванням, оргтехнікою.

5.15. Забезпечення дільничних педіатрів укладками для надання невідкладної допомоги.

5.16. Контроль за експертизою тимчасової непрацездатності.

5.17. Контроль за експертизою інвалідності дітей.

5.18. Виконання профілактичних щеплень згідно з планом.

5.19. Належне зберігання та експлуатацію приміщень поліклініки, устаткування та приладів, їх своєчасний профілактичний, поточний та капітальний ремонт.

5.20. Організацію в установлені дні і години прийому населення і співробітників адміністрацією поліклініки, своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг, вжиття по кожному з них конкретних заходів.

5.21. Достовірність та своєчасність подання статистичної звітності.

6. Головний лікар несе відповідальність за:

6.1. Якість лікувально-діагностичного процесу в поліклініці, запровадження нових сучасних методів лікування в роботу поліклініки.

6.2. Правильну розстановку і використання медичних та інших кадрів, своєчасне та повне укомплектування штатних посад, контроль за виконанням ними функціональних обов'язків.

6.3. Адміністративно-господарську та фінансову діяльність поліклініки.

6.4. Попередній інструктаж при прийомі на роботу з охорони праці та техніки безпеки, з протипожежної безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку.

6.5. Визначення та підготовка кадрового резерву на керівні посади закладу.

6.6. Інформаційне забезпечення населення щодо організації роботи закладу та законодавства України про охорону здоров'я (права пацієнта, тощо).

6.7. Бережливе, цілеспрямоване використання бюджетних асигнувань, медичного і немедичного устаткування, апаратури, лікарських засобів та інших грошових та матеріальних цінностей.

6.8. Організацію обліку, зберігання та видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, рецептурних бланків для виписки ліків та інших бланків і документів особливого обліку.

6.9. Організацію обліку, зберігання та доцільного використання наркотичних та інших ліків і матеріалів.

6.10. Впровадження передового досвіду в організацію роботи поліклініки.

6.11. Проведення клінічних патологоанатомічних конференцій, засідань ЛКК, семінарів.

6.12. Систематичне підвищення кваліфікації персоналу з використанням усіх видів післядипломної освіти, своєчасне направлення на передатестаційні цикли та атестацію.

6.13. Залучення громадськості до вирішення питань щодо покращання діяльності поліклініки.

6.14. Своєчасне ознайомлення співробітників з відповідними наказами, розпорядженнями вищестоящих органів охорони здоров'я, інструктивно-методичними рекомендаціями та іншими документами.

6.15. Достовірність та своєчасність подання статичних та фінансових звітів до вищестоящих керівних органів.

7. Головний лікар має право:

7.1. Наймати та звільняти співробітників відповідно до чинних нормативно-правових актів.

7.2. Накладати дисциплінарні стягнення, представляти до нагородження та заохочення працівників лікувально-профілактичного закладу.

7.3. Видавати накази, давати розпорядження працівникам лікувально-профілактичного закладу.

7.4. Розпоряджатися коштами, укладати договори та здійснювати інші дії в межах, встановлених діючим законодавством.

7.5. Представляти поліклініку в державних органах, судових та інших інстанціях, громадських організаціях.

8. Головний лікар дитячої міської поліклініки звітує про свою роботу перед місцевими органами влади та вищестоящими органами охорони здоров'я.Начальник управління організації
медичної допомоги дітям і матерямР.О.Моісеєнко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

29.11.2002  № 434ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про заступника головного лікаря дитячої міської лікарні з поліклінічної роботи

1. На посаду заступника головного лікаря з поліклінічної роботи міської лікарні, дитячої міської лікарні (далі заступник головного лікаря) призначається лікар, який має досвід лікувальної (не менше 5 років) і організаційної роботи та кваліфікаційну категорію.

2. Заступник головного лікаря призначається і звільняється головним лікарем лікарні.

4. Заступник головного лікаря керується у своїй діяльності положенням про дитячу міську поліклініку, діючим законодавством, наказами та іншими нормативними документами Міністерства охорони здоров'я України і регіональних органів охорони здоров'я, а також розпорядженнями головного лікаря.

5. Заступник головного лікаря несе відповідальність за організацію лікувально-профілактичної роботи в поліклініці.

6. Заступник головного лікаря бере участь у роботі лікарсько-консультативної комісії, або її очолює за дорученням головного лікаря.

7. У відповідності із завданнями поліклініки заступник головного лікаря зобов'язаний забезпечити:

7.1. Керівництво діяльністю поліклініки і повну відповідальність за організацію і якість амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги дітям.

7.2. Надання медичної допомоги дітям до 17 років включно у поліклініці, вдома, дошкільних та шкільних загальноосвітніх навчальних закладах, у школах-інтернатах, притулках для неповнолітніх, будинках дитини, дитячих будинках, інших закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації.

7.3. Організацію профілактичних оглядів, диспансерний нагляд за дітьми відповідно до діючих нормативних документів Міністерства охорони здоров'я України та місцевих органів охорони здоров'я.

7.4. Проведення просвітницької роботи серед населення в районі діяльності поліклініки.

7.5. Спадкоємність у роботі поліклініки із стаціонарами, жіночими консультаціями, пологовими будинками та іншими лікувально-профілактичними закладами.

7.6. Співпрацю з установами санепідслужби, органами освіти та науки, опіки та піклування, праці та соціальної політики, військкоматами, органами місцевого самоврядування з питань власної компетенції.

7.7. Впровадження у роботу поліклініки нових методів профілактики, діагностики і лікування, а також нових організаційних форм надання медичної допомоги дитячому населенню.

7.8. Складання раціональних графіків роботи персоналу відділень, кабінетів та контроль за їх виконанням.

7.9. Своєчасне доведення до відома органів у справах неповнолітніх інформації про випадки насильства, жорстокого ставлення до дітей та перебування неповнолітніх в екстремальних умовах.

7.10. Впровадження стаціонарозамінюючих технологій.

7.11. Забезпечення дільничних педіатрів укладками для надання невідкладної допомоги.

7.12. Контроль за експертизою тимчасової непрацездатності.

7.13. Контроль за експертизою інвалідності дітей.

7.14. Виконання профілактичних щеплень згідно з планом.

7.15. Належне зберігання та експлуатацію приміщень поліклініки, устаткування та приладів, їх своєчасний профілактичний, поточний та капітальний ремонт.

7.16. Організацію в установлені дні і години прийому населення і співробітників адміністрацією поліклініки, своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг, вжиття по кожному із них конкретних заходів.

7.18. Достовірність та своєчасність підготовки статистичної звітності.

8. Заступник головного лікаря несе відповідальність за:

8.1. Якість лікувально-діагностичного процесу в поліклініці відповідно до сучасних вимог та рівня розвитку науки і техніки.

8.2. Спадкоємність у роботі фахівців поліклініки та інших лікувально-профілактичних закладів.

8.3. Бережливе, цілеспрямоване використання медичного устаткування, апаратури, лікарських засобів та інших матеріальних цінностей.

8.4. Організацію обліку, зберігання та видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, рецептурних бланків для виписки ліків та інших бланків і документів особливого обліку.

8.5. Організацію обліку, зберігання та доцільного використання наркотичних та інших ліків і матеріалів.

8.6. Впровадження передового досвіду роботи.

8.7. Підготовка та організація проведення клінічних патологоанатомічних конференцій, семінарів, засідань ЛКК.

8.8. Систематичне підвищення кваліфікації персоналу, організація своєчасного направлення на передатестаційні цикли, курси підвищення кваліфікації тощо.

8.9. Залучення громадськості до вирішення питань щодо покращання діяльності поліклініки.

8.9. Своєчасне ознайомлення співробітників з наказами, розпорядженнями вищестоящих органів охорони здоров'я, інструктивно-методичними рекомендаціями та іншими документами.

8.10. Аналіз діяльності поліклініки та стану здоров'я дитячого населення, розробку заходів з удосконалення медичної допомоги прикріпленому дитячому населенню.

9. Заступник головного лікаря має право:

9.1. Брати участь у доборі та розстановці кадрів.

9.2. Вносити пропозиції щодо заохочення, нагородження співробітників поліклініки та накладання на них дисциплінарних стягнень.

9.3. Готувати проекти наказів.

9.4. Віддавати розпорядження співробітникам поліклініки, контролювати їх виконання.

10. Заступник головного лікаря залучає громадський актив до проведення профілактичних заходів серед дитячого населення, яке проживає в районі діяльності поліклініки.Начальник управління організації
медичної допомоги дітям і матерямР.О.Моісеєнко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

29.11.2002  № 434
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал